archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Info game wijkaanpak | Movisie
  Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Info game wijkaanpak Vorige pagina Info game wijkaanpak tools 7 mei 2012 Info game wijkaanpak is een simulatiespel om samenwerking in de wijkaanpak te bevorderen Dit kan zowel met collega s maar juist ook met samenwerkingspartners gespeeld worden Het simulatiespel de game wijkaanpak is ontwikkeld in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties om samenwerking in de wijkaanpak te bevorderen Men kan het spelen met zijn nieuwe collega s in de wijkaanpak die binnen de eigen organisatie maar vooral ook met die van partnerorganisaties Het spel werkt als volgt iedereen krijgt een rol als professional in de wijkaanpak toebedeeld bij voorkeur een rol die men niet al vervult De professionele spelleider geeft opdrachten die tot samenwerking dwingen en stimuleren maar men dient ook rekening te houden met de opdracht uit de rolbeschrijving Sommigen hebben budget andere niet net zoals in de echte wijk Het spel spitst zich toe tot de herinrichting en maatschappelijke problemen die zich verzamelen in de fictieve wijk daar moet men wat mee Wie het meest en op een structurele manier samenwerking organiseert wint Voor wie Woningcorporaties gemeenten zorgorganisaties welzijnsorganisaties Tips voor gebruik Het spel en dan vooral de zo belangrijke nabespreking houdt de spelers ook een spiegel voor Hoe werk ik in het echt samen met partners Wat kan ik beter doen Waar ligt mijn kracht en die van onze organisatie Het spel vormt een ideale want luchtige opmaat voor een gesprek over samenwerking bijvoorbeeld ter voorbereiding van een visieontwikkeling of een HEIsessie Eventueel kan het programma uitgebreid of toegespitst worden op bepaalde vragen die in de samenwerking leven De spelleider van het spelbedrijf Salsaparilla houdt een korte telefonische intake waarin uw wensen bespreekbaar zijn Kosten en tijdsduur Kosten voor leden Aedes 600 euro exclusief

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/info-game-wijkaanpak (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Blokkendoos | Movisie
  gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Blokkendoos Vorige pagina Blokkendoos tools 13 juni 2011 De Blokkendoos is een methodiek die de leidraad vormt voor de procesgang van een haalbaarheidsonderzoek voor een Multifunctionele Accommodatie of Brede School Tijdens het proces dat leidt tot het haalbaarheidsonderzoek wordt door middel van verschillende workshops gebouwd aan de accommodatie zowel in fysieke als inhoudelijke zin Elke workshop werkt een nieuw deel uit van de MFA telkens een ander gedeelte van het huis dat de blokkendoos verbeeld De workshops behandelen samenwerking inhoudelijk programma gezamenlijke visie op wat voor soort MFA de participanten willen realiseren beheer inhoudelijk en facilitair exploitatie ruimtegebruik duurzaamheid indien gewenst Het eindproduct is een rapport dat met een duidelijke visie de mate van haalbaarheid van het initiatief beschrijft en dat mede dient als beslisdocument voor bijvoorbeeld de gemeente Het vormt het startpunt voor het vervolg op de initiatieffase Doelgroepen Provincies gemeenten woningcorporaties schoolbesturen verenigingen Tips voor gebruik Het vormen van een visie op een MFA of Brede School is altijd maatwerk Er is een grote algemene deler in het te doorlopen proces maar alleen door op voorhand met een opdrachtgever in gesprek te gaan kan de juiste insteek en procesgang worden gevonden Uitvoerende organisaties Grontmij Ontwikkelaar De methodiek is ontwikkeld door Grontmij Aanvulling op de methodiek is de handreiking Samenwerken onder één dak Deze handreiking is in opdracht van de provincie Utrecht gemaakt en is op te vragen via de contactpersoon Contact Corry Hofstee E corry hofstee grontmij nl De Blokkendoosmethodiek Trefwoorden multifunctionele accommodaties haalbaarheidsstudies samenwerkingsverbanden Kennisdossier

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/blokkendoos (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Mutual Gains Approach | Movisie
  staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Mutual Gains Approach Vorige pagina Mutual Gains Approach tools 16 mei 2011 Mutual Gains Approach MGA is een beproefde en op de praktijk gebaseerde benadering van onderhandelingen Bij MGA staat niet het verdedigen van standpunten centraal maar het behartigen van werkelijke belangen Doorvragen naar de achterliggende belangen van andere partijen en goed beseffen wat voor jezelf belangrijk is Het doel is om situaties te creëren die meer kwaliteit voor het gebied opleveren dan een moeizaam compromis waar uiteindelijk niemand tevreden mee is Voor wie Gemeenten woningcorporaties zorgorganisaties welzijnsorganisaties Tips voor gebruik De training is ook geschikt voor een gemengde doelgroep partners binnen een regionale context Uitvoerende organisaties NIROV ook via Twynstra Gudde is er aanbod en informatie te vinden Ontwikkelaar NIROV ook via Twynstra Gudde is er aanbod en informatie te vinden Contact Jeroen Niemans E niemans nirov nl NIROV Maatwerkproducten Gebiedsontwikkeling pdf Trefwoorden belangenbehartiging attitude gebiedsgericht werken Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd Magazine Stedebouw Architectuur over de opmars van burgerinitiatieven nieuwsbericht 9 maart 2015 Hoe financiert u uw burgerinitiatief artikel 15 januari 2015 Effectief leidinggeven aan een burgerinitiatief artikel 8 januari 2015 Succesvolle burgerinitiatieven in wonen welzijn en zorg artikel 24 december 2014 Gebiedsgerichte aanpak wonen welzijn en zorg publicatie 29 augustus 2014 Gebiedsgerichte aanpak borging en monitoring van WWZ artikel 28

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/mutual-gains-approach (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Denkhoeden methode | Movisie
  Buurtkracht Denkhoeden methode Vorige pagina Denkhoeden methode tools 14 mei 2010 De zes denkhoeden methode is een techniek om samen tot het juiste besluit te komen Vanuit zes verschillende perspectieven kijken mensen naar een vraagstelling of probleem De techniek is ontwikkeld door Edward de Bono Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen Door de denkhoeden te gebruiken word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken De methode maakt gebruik van fictieve gekleurde hoeden die zes denkrichtingen weergeven Door het toepassen van de Zes Denkhoeden zijn vergaderingen constructief creatief en beter gestructureerd krijgt u gedragen en innovatieve oplossingen in plaats van zwart wit conclusies overbrugt u verschillen in cultuur en hiërarchie worden onderwerpen grondiger verkend worden veranderingen beter hanteerbaar Doelgroepen Gemeenten woningcorporaties zorgorganisaties welzijnsorganisaties Tips voor gebruik De witte hoed inventariseert de benodigde en beschikbare informatie De rode hoed staat voor het mogen uiten van intuïtie en gevoelens De zwarte hoed staat voor risico s en problemen Het is gericht op het zoeken naar strijdigheden met feiten ervaringen normen enz De gele hoed symboliseert voordelen en waarde De groene hoed richt zich op alternatieven en biedt een natuurlijke manier om creativiteit in het denkproces binnen uw organisatie te introduceren De blauwe hoed is gericht op het managen van het denkproces de voorzittershoed Tijdens de training leert u de waarde van elke hoed en het opstellen van denkagenda s de volgorde van de hoeden die aangehouden wordt tijdens de vergadering De volgorde van de hoeden wordt bepaald door het onderwerp wat men ermee wilt bereiken de beschikbare tijd en de deelnemers aan de vergadering Uitvoerende organisaties Divers bijvoorbeeld Qréa com en Twynstra Gudde Ontwikkelaar Edward de Bono 1985 Six Thinking Hats Contact Twynstra Gudde Hanna

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/denkhoeden-methode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Driedoelgroepenmethode | Movisie
  staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Driedoelgroepenmethode Vorige pagina Driedoelgroepenmethode tools 16 mei 2006 Vergrijzing en ontgroening zetten de leefbaarheid van het Nederlandse platteland onder druk Hoe kunnen gemeenten het tij keren De scenario s zijn gebaseerd op de vergrijzingsstrategie van twee Oostduitse steden Wittenberge en Leipzig die zich met succes hebben ingezet om respectievelijk ouderen en jongeren aan te trekken en te behouden Paul van Bree biedt gemeenten hiermee een goed inzicht in de toekomstige woningbouw ontwikkelingen voor drie doelgroepen starters jonge gezinnen en ouderen Op basis van enkele succesvolle vergrijzings en leefbaarheidsstrategieën in Oost Duitsland heeft Paul van Bree de Driedoelgroepenmethode ontwikkeld Die komt erop neer dat op basis van bevolkingsprognoses speciale huisvestingsmaatregelen worden genomen voor starters gezinnen en ouderen Deze maatregelen zijn op korte termijn gunstig voor starters en op langere termijn gunstig voor ouderen en gezinnen Door ook sterk in te zetten op leefbaarheid kunnen gemeenten met behulp van de Driedoelgroepenmethode het platteland vitaal houden en kosten voor de lokale gezondheidszorg Wmo besparen Ontwikkelaar Uitgeverij Aeneas Contact I www aeneas nl E mail aeneas nl Trefwoorden leefbaarheid doelgroepen plattelandsontwikkeling Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd De dorpenmonitor publicatie 2 mei 2013 Krimp het nieuwe groeien publicatie 1 september 2012 Vijf Sterren Dorpen esi 1 juni 2012 10 stappen om te komen tot een kleine supermarkt praktijkvoorbeeld

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/driedoelgroepenmethode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Schatkistmethode | Movisie
  pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Schatkistmethode Vorige pagina Schatkistmethode tools 13 februari 2006 De Schatkistmethode is een methode voor een capaciteitsgerichte wijkaanpak waarbij de sociale samenhang in de straat buurt en wijk wordt versterkt Het is een methode waarbij bewoners hun eigen talenten en vaardigheden inzetten ten behoeve van de sociale samenhang in de straat en de buurt Evaluatie Versterken van de sociale samenhang door het opsporen inzetten en verbinden van de talenten en vaardigheden van de bewoners Doelgroep Alle bewoners van een wijk Resultaat De Schatkistmethode is concreet en resultaatgericht Op korte termijn worden er zichtbare resultaten geboekt en gaat er dus geen jarenlang proces van voorbereiding aan vooraf Tijdens huisbezoeken wordt aan alle bewoners gevraagd wat zij van hun straat of buurt vinden wat beter kan en wat zij zelf zouden kunnen doen In de wijk Roombeek in Enschede is deze methode met succes toegepast onder de naam Roombekerschat Buurt voor buurt worden de huisbezoeken afgelegd Van de 108 adressen die begin 2006 waren bezocht deed 79 daadwerkelijk mee aan de Roombekerschat Hun talenten staan inmiddels op de alleen voor bewoners toegankelijke digitale schatkist op internet Ook is de methode toegepast in twee wijken in Zwolle de Buit van Zuid www debuitvanzuid nl en De Wijkschat www kamperpoort nl Uitvoerende organisaties Dubbel voor innovatieve bewonersparticipatie info dubbel nu Ben Koenen T 0623207417 René van Rijn T 0622022903 Ontwikkelaar Ben Koenen I www benkoenen nl Contact Dubbel voor innovatieve bewonersparticipatie info dubbel nu Ben Koenen T 0623207417 René van Rijn T 0622022903 Trefwoorden burgers competenties participatie wijkenaanpak Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd Filmfestival Cinema Senior

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/schatkistmethode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ouderenproof | Movisie
  centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie Ouderenproof Vorige pagina Ouderenproof tools 13 juni 2005 Ouderenproof is een methodiek die wordt toegepast om de invloed van senioren te vergroten en hun kennis te gebruiken voor de ontwikkeling van een integraal en vraaggericht seniorenbeleid Ouderenproof gaat ervan uit dat ouderen zelf het beste weten wat zij belangrijk vinden in hun eigen woon en leefomgeving De methode bestaat eruit dat 55 ers worden uitgenodigd om in themagroepen verschillende onderwerpen uit te diepen en aan te geven wat hun oordeel is over het huidige aanbod en welke wensen zij hebben ten aanzien van toekomstige voorzieningen De aanbevelingen vormen de basis voor het eindrapport dat bouwstenen levert voor toekomstig beleid Gemeente en zorg en dienstverlenende organisaties verklaren vooraf in hun beleid rekening te houden met de uitkomsten en aanbevelingen uit het traject Ouderenproof Het eindrapport wordt tijdens een slotconferentie aangeboden aan de 55 ers de gemeente en andere betrokken instellingen Er worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject en er wordt een waakhondgroep opgericht die ervoor zorgt dat de bevindingen en aanbevelingen op het netvlies van de verschillende organisaties blijven Wat is het doel Zoveel mogelijk ouderen stimuleren om mee te denken en te praten over het huidige en toekomstige ouderenbeleid in hun gemeente met name over hun eigen leefomgeving Voor wie is het Gemeenten woningcorporaties ouderen organisaties zorg welzijnsorganisaties Uitvoerende organisaties PON in samenwerking met projectbureau Vitaal Grijs van de provincie Noord Brabant Contact Het PON Sjaak Cox E s cox hetpon nl www ouderenproof nl Kennisdossier Emancipatie en inclusie Buurtkracht Trefwoorden leefbaarheid beleidsontwikkeling

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/ouderenproof (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Mensen maken de stad | Movisie
  waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Mensen maken de stad Vorige pagina Mensen maken de stad tools 7 juni 2004 Methodiek die leidt tot versterking van sociale cohesie in straten van Rotterdam onder andere door middel van het maken van straatafspraken Rotterdams programma gericht op herstel van sociale samenhang en actief burgerschap Het programma concentreert zich op wijken die slecht scoren op de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam De vier pijlers van Mensen maken de Stad zijn straatgewijze aanpak bewoners centraal benutten en vergroten van het aanwezige sociaal en cultureel kapitaal in de straat aanpak in fases Resultaat meer dan de helft van de straten vindt het onderlinge contact in de straten en het vertrouwen in andere straatbewoners en organisaties verbeterd Ook geeft meer dan de helft 68 aan dat er minder overlast en problemen plaatsvinden in de straat of buurt Bekijk voor een uitgebreide beschrijving de good practice beschreven in het kader van het project Professionaliteit Verankerd Ontwikkelaar Gemeente Rotterdam Trefwoorden actief burgerschap sociaal kapitaal sociale veiligheid wijkenaanpak Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd Participatiesamenleving risicovol voor achterstandswijken en stedelijke gebieden publicatie 17 oktober 2013 Niet iedereen is toe aan de participatiesamenleving publicatie 20 september 2013 Wijkenbeleid is te vaak symbolisch artikel 23 mei 2013 Koppelwerk esi 1 november 2011 Buurtbemiddeling esi

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/mensen-maken-stad (2015-06-23)
  Open archived version from archive •