archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verrijk je wijk | Movisie
  E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Verrijk je wijk Vorige pagina Verrijk je wijk tools 12 april 2004 In 2004 is Tilburg gestart met Verrijk je wijk Bewoners kunnen een waardecheque aanvragen om hun idee om de wijk te verrijken tot uitvoering te brengen De wijkorganisaties en dorpsraden beheren het budget Doel Het belangrijkste doel is om bewoners samen iets te laten ondernemen en elkaar beter te leren kennen De achterliggende gedachte is dat bewoners die meer zeggenschap krijgen zich meer verbonden voelen met de woonomgeving en de mensen in de wijk Doelgroep Alle inwoners van een gemeente Resultaat Tilburg begon in 2004 in het klein met Verrijk je wijk Bewoners konden bij de gemeente een waardecheque aanvragen Hiermee konden ze bijvoorbeeld plantenbakken vullen om de straat op te fleuren of een bijdrage voor een straatbarbeque aanvragen Tegenwoordig is er voor alle twintig wijken budget beschikbaar Om precies te zijn voor elke inwoner 4 euro De wijkorganisaties en dorpsraden beheren het geld en kijken of een idee in aanmerking komt Een aanvraag is snel geregeld Bewoners lopen even binnen bij het buurthuis om de hoek of sturen via verrijk je wijk hun ideeën digitaal in In 2008 ontvingen de wijkraden bij elkaar meer dan duizend aanvragen Uitvoerende organisaties Verrijk je wijk Kei kenniscentrum stedelijke vernieuwing Stichting Zet Trefwoorden bewonersorganisaties buurtbeheer burgerinitiatieven leefbaarheid wijkcentra Kennisdossier Buurtkracht Deel Afdrukken Gerelateerd Hoe buurtkracht werkt in artikel 18 oktober 2014 Ruimte voor zelforganisaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/verrijk-je-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Trefwoord cliëntenparticipatie | Movisie
  alle burgers mee te Blog Mens centraal of mens gevangen Nieuwsberichten 26 maart 2015 Wij komen er niet uit Staat de burger hier nu centraal of zit hij gevangen Aldus een tweet die ik zag naar aanleiding van de presentatie van het participatiewiel in januari Een goede vraag Wat denkt u bij het zien van het plaatje In het Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg Publicaties 29 oktober 2014 Jongeren en hun ouders moeten een stem krijgen in de transformatie van de Jeugdzorg Vanuit die gedachte is in de regio Holland Rijnland een aanpak ontwikkeld waarbij jongeren ouders en belangenbehartigers worden betrokken bij het eigen Monitor gemeentelijke advies en cliëntenraden Publicaties 24 september 2014 De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie Maar liefst 249 leden van raden vulden de De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Artikelen 29 september 2014 De overheid trekt zich terug en vraagt van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar Dit betekent dat de burger ook ruimte neemt en krijgt om eigen initiatieven te ontwikkelen en dat de overheid een meer faciliterende rol aanneemt en steeds Cliëntenraden denken en doen mee Publicaties 2 september 2014 Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet de Wet maatregelen Wet werk en bijstand Wwb en de Wet hervorming kinderregelingen Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd moet er op tijd bij zijn Belangenbehartiging 2 0 Artikelen 27 augustus 2014 Nieuwe vormen van belangenbehartiging lijken nodig om de stem van de cliënt te laten doorklinken in het beleid en de uitvoering van de nieuwe Wmo Wat is de waarde van belangenbehartiging en de rol die een Wmo raad wel en niet kan spelen daarin In dit 1 2 3 4 5 6 7 8 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 23 Apply Artikelen filter Nieuwsberichten 2 Apply Nieuwsberichten filter Praktijkvoorbeelden 9 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 29 Apply Publicaties filter Tools 5 Apply Tools filter Trainingen 3 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 58 Apply Cliëntenparticipatie filter Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Jeugd en meedoen 13 Apply Jeugd en meedoen filter Maatschappelijke zorg 6 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 5 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 6 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 2 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 7 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 3 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord cliëntenparticipatie 72 Apply cliëntenparticipatie filter wmo raden 17 Apply wmo raden filter burgerparticipatie 15 Apply burgerparticipatie filter wmo 15 Apply wmo filter cliëntenraden 13 Apply cliëntenraden filter medezeggenschap 10 Apply medezeggenschap filter decentralisaties 7 Apply decentralisaties filter jeugdparticipatie 7 Apply jeugdparticipatie filter activering 6 Apply activering filter maatschappelijke opvang 6 Apply maatschappelijke opvang filter cliëntenraadpleging 5 Apply cliëntenraadpleging filter jeugdzorg 5 Apply jeugdzorg filter belangenbehartiging

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/28582 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Verwarring en ontwarring: het verschil tussen burger- en cliëntenparticipatie
  bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie En hij geeft een bespiegeling op wat wenselijk is Bron Landelijke Cliëntenraad Downloads Type Grootte Verwarring en ontwarring burger en clientenparticipatie 2 pdf 764 41 KB Kennisdossier Cliëntenparticipatie 1 Trefwoorden burgerparticipatie 3 cliëntenparticipatie 4 Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/nieuwsbericht/verwarring-ontwarring-verschil-tussen-burger-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe artikelenserie: de toekomst van cliëntenparticipatie | Movisie
  openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke besluit Burgerparticipatie Bij burgerparticipatie gaat het om de betrokkenheid van burgers bij het opstellen uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid in het bijzonder bij gemeentelijk Wmo beleid Denk aan Wmo raden burgerraadplegingen maar ook burgerinitiatieven en projecten Het algemeen belang van burgers staat hierbij voorop Belangrijk hierbij is dat het algemeen burgerbelang kan verschillen van de belangen van specifieke groepen gebruikers bron Modellen voor lokale participatie Koepel Wmo raden Movisie Zorgbelang Noord Holland 2013 Overheidsparticipatie Momenteel is overheidsparticipatie een steeds vaker gehoorde term Met deze term wordt vooral de kantelende verhouding tussen overheid en burger weergegeven horizontalisering De overheid ondersteunt burgers bij hun activiteiten en initiatieven De overheid doet met de burger mee in plaats van andersom Het samenspel van overheidsparticipatie en burgerparticipatie geeft vorm aan de participatiesamenleving Nieuwe termen De volgende termen worden ook steeds vaker genoemd in het kader van cliënten en burgerparticipatie en de trends die zich daarbij voordoen Burgerinitiatieven van het begrip burgerinitiatief bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie De kern die in veel begrippen terugkeert is echter een activiteit vrijwillig opgestart door burgers dat een meerwaarde heeft voor andere burgers en of de samenleving De overheid is hier vaak bij betrokken in faciliterende zin maar houdt zich niet bezig met de inhoud Doe democratie doe democratie is een combinatie van politiek en sociaal burgerschap waarbij doen ook een vorm is van meebeslissen Het meedoen van burgers bijvoorbeeld via burgerinitiatieven staat in een doe democratie voorop Hiermee laten burgers zien waar zij voor staan Raad voor het openbaar bestuur 2012 Burgerkracht hiermee wordt het vermogen van burgers bedoeld om op eigen initiatief maar zo nodig met hulp van overheid instellingen en ondernemingen zelf sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken Burgerkracht zie je bijvoorbeeld tot uiting komen in diverse burgerinitiatieven Cliënten en burgerparticipatie in de nieuwe Wmo Op welke manier wordt de betrokkenheid van burgers en cliënten bij beleid en dienstverlening in de Wmo vastgelegd In 2007 is de Wmo opgezet maar in 2015 komt er een nieuwe Wmo Er is inmiddels een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd De regering wil met dit wetsvoorstel tegemoetkomen aan de veranderende eisen en omstandigheden Het beoogt met de voorstellen de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning houdbaarheid en zorg voor elkaar te doen toenemen Hierdoor kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van de overheid in de toekomst blijven deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen Concept Memorie van Toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 De verschillen en de consequenties Zijn er verschillen in hoe cliënten burgerparticipatie in de huidige Wmo is vastgelegd en hoe het in het nieuwe Wmo wetsvoorstel 2015 staat beschreven en welke consequenties hebben die veranderingen Huidige Wmo 2007 Hierin staat beschreven dat gemeenten burgers en cliënten met een verordening moeten betrekken bij het opstellen van beleid rondom maatschappelijke ondersteuning Hierbij moet ook

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/nieuwe-artikelenserie-toekomst-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Aandacht voor iedereen: nieuw kennisdossier | Movisie
  Informatiekaart 2 Inrichting lokale cliënten en burgerparticipatie op dit moment Informatiekaart 3 Belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot lokale cliënten en burger participatie Informatiekaart 4 Hoe kan belangenbehartiging door specifieke cliëntengroepen een plek vin den binnen deze ontwikkelingen Informatiekaart 5 Veranderingen in de lokale dialoog Informatiekaart 6 Veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeenten De informatiekaarten zijn los van elkaar te lezen en te gebruiken Naast een schets van de huidige ontwikkelingen en trends staan er concrete tips in voor Wmo raden en belangenbehartigers Daarnaast bevat elke informatiekaart suggesties om verder te lezen Dit kennisdossier is samengesteld door Marjoke Verschelling Karin Sok Anne Lucassen en Renee Gunst Movisie in samenwerking met Henk Beltman en Nienke van der Veen Aandacht voor iedereen Alle kennisdossiers op een rij Kennisdossier Cliënten en burgerparticipatie in de Wmo Kennisdossier Van beleid naar inkoop Kennisdossier Zin in zelfredzaamheid Kennisdossier Bouwen aan sociale netwerken Kennisdossier Burgerprojecten in zorg en welzijn Kennisdossier De Wmo raden en hun achterban Kennisdossier De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Ondersteuning in de praktijk Een ander onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen is het ondersteunen van Wmo raden cliëntenraden lokale en regionale belangenbehartigers en gemeenten bij het vormgeven van lokale samenwerking ontschotting en samenhang Daartoe werken er bij het programma adviseurs Versterking Wmo Wmo raden en cliëntenraden kunnen deze adviseurs inschakelen om samen met hen het lokale speelveld in kaart te brengen De adviseurs maken inzichtelijk waar al verbindingen liggen en waar nieuwe verbindingen gelegd moeten worden Ook kunnen zij het proces van ontmoeten en afstemmen stimuleren en ondersteunen Monitoring Tegelijkertijd onderzoekt het programma gedurende de hele transitieperiode wat de kansen en mogelijkheden zijn voor cliënten bij de decentralisatie van begeleiding en persoonlijke verzorging Volg dit op de site van Aandacht voor iedereen Programma Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/aandacht-iedereen-nieuw-kennisdossier (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Digitale co-creatie in het sociale domein | Movisie
  van de ideeën bepalen en uitwerken en maken van de verbinding naar de uitvoeringsfase zodat het draagvlak blijft bestaan Alle stappen worden transparant gemaakt het benaderen van de doelgroep het bepalen van het vraagstuk het inzamelen van de ideeën en de verwerking van de ideeën naar een uitvoerbaar plan met eigenaren Alles wordt teruggegeven aan de participerende burger cliënt en of professional zodat iedereen continu ziet hoe de eigen inbreng in het proces wordt gebruikt Social Impact Netwerken vinden Allereerst wordt gekeken hoe de doelgroep bereikt kan worden De meeste burgers en professionals zijn al georganiseerd in eigen netwerken Om hun netwerk te benutten wordt eerst een stakeholder analyse uitgevoerd Doelgroep verleiden en activeren De doelgroep wordt vervolgens verleid om te participeren Van aandacht naar participatie is een stap die cruciaal is voor het hele proces Promotiemiddelen worden gecreëerd om mensen te bereiken en te betrekken Ideeën uitwisselen Betrokkenen wisselen ideeën uit over het resultaat van het co creatieproces In het voorbeeld van het vormen van een sociaal wijkteam kan worden vormgegeven hoe het team er uit ziet wat hun behoeften zijn en op welke wijze ze willen samenwerken In deze stap staan de individuele ideeën centraal Bij elkaar brengen en keuzes maken De individuele ideeën worden uitgewerkt naar gezamenlijke beelden Deze beelden zijn scenario s waarover de meningen verschillen en waar keuzes gemaakt moeten worden Samen met participanten wordt nagedacht over wat het gezamenlijke beeld is en hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien Conceptualiseren en verfijnen Individuele ideeën en keuzes op gezamenlijke beelden worden bij elkaar gebracht tot een concept over hoe bijvoorbeeld het sociale wijkteam eruit komt te zien In deze stap wordt gezamenlijk het wat van sociale wijkteams wijkgerichte zorg verfijnd Realisatie uitdenken Na het nadenken over het wat denken burgers en professionals samen na over het hoe De focus tijdens deze stap in het voorbeeld van de sociale wijkteams ligt op het nadenken over effectief samenwerken kosten besparen en samenwerking met de burgers Plan presenteren Alle inzichten van de hele digitale co creatie worden samengebracht in een plan Dit plan wordt voorgelegd aan alle betrokkenen om samen de puntjes op de i te kunnen zetten Samen committeren Het realiseren en verbeteren van bijvoorbeeld het sociale wijkteam is niet alleen aan de gemeente Dit moet in samenwerking met burgers en professionals gebeuren Tijdens deze stap kunnen burgers en professionals hun eigen rol binnen de realisatie definiëren en hierop committeren Verbonden blijven Het realiseren van een maatschappelijk gedragen oplossing houdt niet op bij digitale co creatie Om continu te kunnen verbeteren en verfijnen wordt een community opgezet om met elkaar door te kunnen blijven praten 3 Uitwerking De inzichten van de digitale co creatie worden omgezet in beleid en een plan van aanpak Het beleid kan gebruikt worden om toekomstige interventies vorm te geven Het plan van aanpak biedt een concreet handvat om aan de slag te gaan in de praktijk 4 Implementatie Om te zorgen dat burgers en professionals betrokken blijven bij de implementatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/digitale-co-creatie-sociale-domein (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zonder geïnformeerde en betrokken burgers geen succesvolle decentralisaties | Movisie
  zijn gewend aan lobbyen op landelijk niveau over uniforme landelijke regelingen terwijl die gedecentraliseerd worden naar de gemeenten Er zijn echter ook burgers die samen optrekken door gezamenlijk een bibliotheek te beheren of een zorgcoöperatie op te richten een vorm van maatschappelijke participatie De aanleiding van een dergelijk initiatief is vaak de slechte kwaliteit van zorg door de aanbieders of het feit dat een gemeente niets doet Een burgerinitiatief geeft burgers het gevoel van eigenaarschap terug over hun eigen leven creëert verbindingen tussen mensen en is een oefening in burgerschap Het loslaten van de controle en het stimuleren van initiatieven van burgers en bewoners blijkt niet altijd even gemakkelijk voor politici en ambtenaren Op het niveau van beleidsparticipatie meedenken over het beleid staan cliëntenorganisaties voor verschillende vragen Bijvoorbeeld op welk niveau ze zich willen richten Willen ze het beleid van hun gemeenten beïnvloeden of concentreren ze zich ook op de regionale samenwerkingsverbanden Veel beleidsontwikkeling vindt immers in de regionale verbanden plaats ook gemeenteraden hebben niet de kennis om daar invloed op te kunnen uitoefenen Verder twijfelen Wmo raden over hun eigen rol Zijn zij vooral een adviesorgaan voor de gemeente Of voelen ze zich de vertegenwoordiger van belangen van kwetsbare burgers Of juist een initiator van participatie van burgers De rolopvatting waarvoor een raad kiest heeft consequenties voor de samenstelling de werkwijze de relatie met de samenleving en de spelregels met de gemeente Aarzelingen bij gemeenten Gemeenten willen cliënten en burgers en informeren en betrekken bij de decentralisaties maar weten niet altijd hoe Zij kennen de nieuwe doelgroepen niet goed en aarzelen hen te informeren omdat zij nog niet weten hoe de wet eruit ziet en over welke middelen zij kunnen beschikken Daarmee ontnemen zij vooral de kwetsbare burgers de mogelijkheid zich de ingewikkelde materie eigen te maken en voor zichzelf een houding te kunnen bepalen Bijvoorbeeld waar moet ik als moeder van een ernstig verstandig gehandicapt kind met een bepaalde zorgzwaarte rekening mee houden Met een verhuizing of duur vervoer of kan hij blijven wonen in de huidige voorziening Verder staan gemeenten soms aarzelend tegenover de burgerinitiatieven omdat die soms niet passen in het gemeentelijk beleid en niet controleerbaar zijn Het loslaten van de controle en het stimuleren van initiatieven van burgers en bewoners blijkt niet altijd even gemakkelijk voor politici en ambtenaren Ten slotte vragen gemeenten zich af wat de goed een efficiënte vorm van beleidsmatige burgerparticipatie is Functioneren de huidige Wmo raden goed of moet er één integrale Participatieraad komen die ook over de jeugdzorg en de Participatiewet adviseert En dan zijn er de meest kwetsbare burgers die zich niet aan vergaderingen en overleggen wagen en dus in staat moeten worden gesteld hun stem op andere manieren te laten horen Drie manieren om cliënten en burgers te informeren en te betrekken In de eerste plaats dienen gemeenten de cliënten die met de functie begeleiding de jeugdzorg of de arbeidsintegratie te maken hebben goed te informeren over de komende veranderingen Die informatie moet tijdig zijn herhaaldelijk en op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zonder-ge%C3%AFnformeerde-betrokken-burgers-geen-succesvolle-decentralisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive