archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cocreatie schept ruimte voor ideeën | Movisie
  thema s wordt ook de visie verankerd Stap 3 Ideeën genereren De deelnemers vertalen in opvolgende stappen per werkgroep de thema s in een aantal voorstellen voor projecten en maatregelen De voorstellen worden vervolgens door de werkgroep plenair gepresenteerd Stap 4 Selecteren Alle deelnemers maken samen een keuze uit de ideeën en voorstellen en kennen prioriteiten toe aan de belangrijkste voorstellen De ideeën worden vervolgens rond deze belangrijkste ideeën geclusterd Stap 5 Uitvoeren Om de uitvoering te ordenen wordt rond elk van de clusters een taakgroep ingericht die het cluster adopteert en zich verantwoordelijk maakt voor uitwerking en uitvoering Vanuit elke taakgroep wordt iemand afgevaardigd in de regiegroep die de overall coördinatie en eventueel de afstemming met de lijn verzorgd Wet van de twee voeten Deze stappen worden begeleidt door een facilitator Harm van Dijk hanteert zelf als facilitator een aantal uitgangspunten van de aanpak openheid gelijkwaardigheid wederkerigheid en transparantie Door ervaring met een groot aantal projecten is daar de wet van de twee voeten aan toegevoegd Die houdt in dat deelnemers ten allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor dat wat zij doen en daar zelf in kiezen De aangeboden structuur in de vorm van het stappenplan is als de leuning van een trap iemand die hem niet nodig heeft loopt de trap op zonder hem te gebruiken Maar voor wie hem nodig heeft is die er Deze toevoeging is ingegeven door de verschillende ervaringen met cocreatietrajecten Groepen professionals geven aan liever zelf meer sturing op de aanpak te willen terwijl burgers het prettig vinden in een meer vast omlijnde werkwijze meegenomen te worden De belangrijkste succesfactoren Van Dijk heeft een groot aantal cocreatietrajecten uitgevoerd op zeer verschillende plekken Op basis van deze ervaring zijn een aantal succesfactoren te benoemen Voor het cocreatieproces is regiegroep samengesteld die inhoudelijk verantwoordelijk is en het traject doorlopend bespreekt met de facilitator In het cocreatieproces is een open agenda met kaders die vooraf zijn benoemd Het cocreatieproces staat centraal de inhoud ontstaat door de gezamenlijke kennis van de mensen die deelnemen Het gaat om het bouwen van relaties en daaruit volgt de inhoud De procesmatige aanpak en heldere structuur is belangrijk zodat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn Dat geldt ook voor de inhoud waarop de deelnemers worden uitgenodigd De facilitator moet de uitgangspunten van cocreatie doorleven Diversiteit in de deelnemers is belangrijk Dit komt nieuwe ideeën ten goede Een appél op de deelnemers als mensen Harm van Dijk Het geheim van de Van Harthe aanpak is het bundelen van energie en individuele belangen van burgers in een duurzame samenwerking door te focussen op de zaken die zij samen belangrijk vinden Door samen concrete plannen te maken ontstaat mede eigenaarschap Deelnemers aan cocreatietrajecten benoemen dat de kracht van cocreatie voor hen zit in de ervaring van een appél dat gedaan wordt als op hen als mens met hun kennis en ervaring Zowel het professionele als persoonlijke kan gebruikt worden om ideeën te genereren en verder uit te werken En de ontmoeting van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/cocreatie-schept-ruimte-idee%C3%ABn (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Hoe ziet cliënten- en burgerparticipatie er in 2020 uit? | Movisie
  gemeentelijke agenda s Sommigen gemeenten ontwikkelen brede participatieraden Andere gemeenten zoeken naar combinaties samenwerking nieuwe vormen Wat doet de gemeente Medemblik Toekomstbestendige burger en cliëntenparticipatie in Medemblik Minke Jellema beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente Medemblik In Medemblik zijn we veertien collectieve bewonersgroepen rijk die opkomen voor de belangen voor hun kern dorp Nu zijn ze nog vaak gericht op de grijs en groen kant Ik zie dat hier zeker een wisseling in komt en dat we daar nu op in kunnen spelen als gemeente Maar daar zit ook wel de crux niet alle bewonersgroepen zijn die mening bedeeld hoe kun je dat tij keren Hoe zorg je dat cliënten worden vertegenwoordigd in de gemeenteraad Gevoel van afstand als fusiegemeente Volgens de beleidsmedewerker sta je als fusiegemeente gevoelsmatig maar ook fysiek verder af van inwoners Zeker in kernen die nu geen gemeente meer zijn De verschillende modellen zijn voor mij herkenbaar en in sommige kernen zijn we er al actief mee bezig en ontstaat het van onderaf Ik ga ook zeker gebruik maken van de modellen om de lokale discussie op gang te brengen en wellicht tot andere inzichten te komen Tegenstrijdige ontwikkelingen Voorjaar 2013 organiseerde MOVISIE voor een breed gezelschap de bijeenkomst Toekomstontwikkelingen cliënten en burgerparticipatie sociale domein Karin Sok Je ziet dan dat verschillende trajecten mogelijk zijn maar dat iedereen meer dialoog meer ontmoeting wil Bij burgers en cliënten bestaat ook duidelijk de wens tot actievere participatie in projecten Dit vraagt om thema s die dichter bij mensen liggen concreter en eenvoudiger zijn Maar we zien vooralsnog vooral een reactie naar opschaling bij gemeenten en brede Wmo raden vanwege de omvang van decentralisaties en de regionale aanpak die daarbij wordt gekozen Dit brengt thema s en projecten niet dichterbij maar juist verder weg en bemoeilijkt directe en concrete participatie van burgers en cliënten Het is een tegenstrijdige ontwikkeling om alert op te zijn MOVISIE biedt meer dan raad MOVISIE begeleidt diverse steden bij dit soort trajecten bijvoorbeeld begeleiding bij het fusieproces van raden Karin Sok Ambtenaren en wethouders zullen in dit proces hun rol moeten pakken en de stap naar cliënten en burgers moeten zetten en het gesprek aangaan Dit kan richting dorps en wijkraden maar ook naar huiskamers van instellingen activiteiten waaraan cliënten deelnemen en inloopochtenden Op die manier bereikt een gemeente meer diverse mensen dan wanneer zij cliënten en burgerparticipatie alleen vormgeeft via een raad Informele en formele vormen van cliëntenparticipatie noodzakelijk Alternatieve en meer informele vormen waarin burgers en cliënten kunnen meedoen in de beleidsvorming en waardoor er ontmoetingen plaatsvinden zijn belangrijk Maar voor de continuïteit van cliënten en burgerparticipatie en de formele stem van cliënten burgers in het beleidsproces blijft een geïnstitutionaliseerde vorm belangrijk Gemeenten moeten dus actief nadenken over hoe zij burgers en cliënten ten eerste op diverse manieren betrekken bij het beleid en ten tweede vertegenwoordigd zien in raden Dus ook in de gemeenteraad Dit artikel is afkomstig uit MOVISIES 18 oktober 2013 MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE en verschijnt drie keer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-ziet-cli%C3%ABnten-burgerparticipatie-er-2020-uit (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Modellen voor lokale participatie | Movisie
  burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Modellen voor lokale participatie Vorige pagina Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige lokale burger en cliëntenparticipatie publicatie maart 2013 De notitie Modellen voor lokale participatie is geschreven voor Wmo raden die na willen denken over het toekomstbestendig maken van medezeggenschap in hun lokale situatie Volop wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol en de positie van de burger in de beleidscycli van gemeenten Hoe moet de lokale burger en clientenparticipatie worden ingevuld Wat is belangrijk waar liggen kansen en mogelijkheden Wmo raden die met dit soort vragen aan de slag willen hebben met deze notitie een concreet instrument dat hen helpt hierover een visie te vormen Vier toekomstmodellen De discussienota biedt aan de hand van drie bespreekpunten een leidraad voor de invulling van rollen taken en posities van burgers en cliënten bij het lokale Wmo beleid of binnen het sociale domein Eerst worden in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe uitgangspunten bepaald voor burger en cliëntenparticipatie en wordt uit de vier beschreven participatiemodellen het model gekozen dat daar het best bij past Daarna kan aan de hand van een aantal hulpvragen worden bepaald wat nodig is om in de gewenste situatie te komen De uitwerking van al deze stappen bieden input voor een toekomstvisie die weer met de achterban kan worden besproken De discussienota Modellen voor lokale participatie is voortgekomen uit een reeks brainstorms en bijeenkomsten met externen Auteur Maarten de Gouw Koepel

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/modellen-lokale-participatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Verwarring en ontwarring: het verschil tussen burger- en cliëntenparticipatie | Movisie
  Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie Vorige pagina Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie nieuwsbericht 14 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Is het goed om alle burgers mee te laten beslissen over beleid Of vertroebelt dat de zaak en is inbreng van cliënten onontbeerlijk In een artikel in Sociaal Bestek van deze maand bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie En hij geeft een bespiegeling op wat wenselijk is Bron Landelijke Cliëntenraad Downloads Type Grootte Verwarring en ontwarring burger en clientenparticipatie pdf 764 41 KB Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden burgerparticipatie cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Wmo 2015 wat is er veranderd artikel 25 januari 2015 De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie artikel 1 augustus 2014 De huidige inrichting van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/verwarring-ontwarring-verschil-tussen-burger-cli%c3%abntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Participatiewiel 2015 | Movisie
  en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Participatiewiel 2015 Vorige pagina Participatiewiel 2015 publicatie februari 2015 Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale participatiebevordering Speciaal gemaakt voor beleidsmakers en activeerders Vanwege de transities is dit handige instrument geheel vernieuwd In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Door die samenhang en door er gebruik van te maken is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben Auteur Movisie Uitgever

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/participatiewiel-2015 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord participatie | Movisie
  en lokale nieuwe Participatiewiel 2015 Publicaties 4 februari 2015 Het Participatiewiel is een door Movisie ontwikkelde leidraad voor integrale participatiebevordering Speciaal gemaakt voor beleidsmakers en activeerders Vanwege de transities is dit handige instrument geheel vernieuwd In het nieuwe Participatiewiel Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 Artikelen 29 januari 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn in plaats van te redeneren vanuit wetten Opgelegde wederkerigheid en zelfregie hoe gaat dat samen Artikelen 17 januari 2015 Ze zijn allebei deze maand ingegaan de nieuwe participatiewet en de Wmo 2015 Maar hoe gaan de zelfredzaamheid en eigen regie uit de Wmo samen met de verplichte tegenprestatie uit de participatiewet Strookt het houden van regie over het eigen leven wel Sociaal artistieke projecten in zorg en welzijn het werkt Artikelen 14 januari 2015 Kunst en welzijn vaak twee losse portefeuilles met allebei een eigen wereld Terwijl kunst van grote waarde kan zijn in zorg en welzijn en de decentralisaties nieuwe onverwachte mogelijkheden bieden voor sociaal artistieke projecten Om deze twee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 8 Apply Agenda filter Artikelen 26 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 14 Apply Effectieve sociale interventies filter Netwerken 1 Apply Netwerken filter Nieuwsberichten 2 Apply Nieuwsberichten filter Overheidsbeleid 2 Apply Overheidsbeleid filter Persberichten 5 Apply Persberichten filter Praktijkvoorbeelden 25 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 38 Apply Publicaties filter Tools 4 Apply Tools filter Trainingen 2 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 37 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 6 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 20 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 42 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 6 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 7 Apply Jeugd en meedoen filter LHBT emancipatie 1 Apply LHBT emancipatie filter Maatschappelijke zorg 17 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 50 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 12 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 14 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 13 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 20 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord participatie 127 Apply participatie filter activering 24 Apply activering filter kwetsbare burgers 13 Apply kwetsbare burgers filter vrijwillige inzet 10 Apply vrijwillige inzet filter wmo 10 Apply wmo filter allochtonen 9 Apply allochtonen filter arbeidsintegratie 9 Apply arbeidsintegratie filter arbeidsparticipatie 9 Apply arbeidsparticipatie filter inclusie 9 Apply inclusie filter eigen regie 8 Apply eigen regie filter participatiewet 8 Apply participatiewet filter burgerinitiatieven 7 Apply burgerinitiatieven filter burgerparticipatie 7 Apply burgerparticipatie filter emancipatie 7 Apply emancipatie filter gehandicapten 7 Apply gehandicapten filter tegenprestatie 7 Apply tegenprestatie filter community art 6 Apply community art filter gemeenten 6 Apply gemeenten filter bewonersorganisaties 5 Apply bewonersorganisaties filter jeugdparticipatie 5 Apply jeugdparticipatie filter opbouwwerk 5 Apply opbouwwerk filter participatiesamenleving 5 Apply participatiesamenleving filter professionaliteit verankerd 5 Apply professionaliteit verankerd filter sociale wijkteams 5 Apply sociale wijkteams filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/participatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord activering | Movisie
  Open transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding Agenda Datum 15 april 2015 Op 15 april 2015 willen we graag dieper ingaan op het thema ondernemend werken in de arbeidsmatige dagbesteding En dan vooral op de sociale firma Vragen die daarbij centraal staan zijn Wat is een sociale firma Wat kan een sociale firma betekenen in de De tijd is rijp voor innovatie in activering Artikelen 3 december 2014 In verschillende Europese landen is er sprake van een transformatieproces in de sociale sector De verhouding tussen overheid professionals en burgers verandert Binnen de wereld van activering is de tijd daarom rijp voor innovatie en focus op Huis aan huis aan het werk HHW Praktijkvoorbeelden 3 oktober 2014 Interventie om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om meer activiteiten buitenshuis te gaan doen en waar mogelijk betaald werk te vinden Wat is Huis aan huis aan het werk interventie HHW Consulenten van de gemeente Den Integrale aanpak multiproblematiek Publicaties 1 mei 2014 Inventarisatie van welke aanpak bruikbaar is voor het oplossen van meervoudige problemen bij mensen waarbij expliciet ook gewerkt wordt aan arbeidstoeleiding en daarbij resultaten worden bereikt in termen van deelname aan de samenleving en bij voorkeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 2 Apply Agenda filter Artikelen 15 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 19 Apply Effectieve sociale interventies filter Overheidsbeleid 3 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 39 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 29 Apply Publicaties filter Tools 3 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 14 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 4 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 26 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 33 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 3 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 2 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 5 Apply Jeugd en meedoen filter Maatschappelijke zorg 29 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 76 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 16 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 9 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 22 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 14 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord activering 110 Apply activering filter arbeidsparticipatie 28 Apply arbeidsparticipatie filter arbeidsintegratie 27 Apply arbeidsintegratie filter participatie 24 Apply participatie filter eigen regie 17 Apply eigen regie filter kwetsbare burgers 12 Apply kwetsbare burgers filter vrijwillige inzet 11 Apply vrijwillige inzet filter allochtonen 10 Apply allochtonen filter opbouwwerk 9 Apply opbouwwerk filter participatiewet 9 Apply participatiewet filter inclusie 8 Apply inclusie filter professionaliteit verankerd 8 Apply professionaliteit verankerd filter wmo 8 Apply wmo filter dak en thuislozen 7 Apply dak en thuislozen filter maatschappelijke ondersteuning 7 Apply maatschappelijke ondersteuning filter vrouwenemancipatie 7 Apply vrouwenemancipatie filter arbeidsmatige dagbesteding 6 Apply arbeidsmatige dagbesteding filter cliëntenparticipatie 6 Apply cliëntenparticipatie filter jeugdparticipatie 6 Apply jeugdparticipatie filter maatschappelijke opvang 6 Apply maatschappelijke opvang filter verstandelijk gehandicapten 6 Apply verstandelijk gehandicapten filter begeleiding 5 Apply begeleiding filter empowerment 5 Apply empowerment filter gemeenten 5 Apply gemeenten filter ouderenparticipatie 5 Apply ouderenparticipatie filter tegenprestatie 5 Apply tegenprestatie filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/activering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Geheel vernieuwd: het Participatiewiel 2015
  een steuntje in de rug nodig hebben 4 Participatiewiel en de 3D s 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd de Participatiewet de Wmo 2015 en de Jeugdwet Het wettelijk kader dat gericht is op participatiebevordering is hierdoor veranderd Daarnaast is meer nadruk komen te liggen op de inzet van het eigen netwerk van mensen Dit moest een plek krijgen in het in 2010 door Movisie ontwikkelde Participatiewiel Professionals en beleidsmakers hebben meegedacht over hoe het Participatiewiel 2015 eruit moest zien Veel mensen gaven aan dat de rol van informele ondersteuning bij participatie in het nieuwe wiel terug moest komen Het oude wiel was erg gericht op professionele ondersteuning Dat is in het Participatiewiel 2015 meer in balans gebracht Internationaal gebruik Het Participatiewiel werd al gebruikt door gemeentelijke beleidsambtenaren om een visie op participatie aan op te hangen Welzijnsorganisaties gebruiken het Participatiewiel om hun focus te bepalen en cliënten om taal te geven aan hun doelen en de samenhang scherp te maken Het Participatiewiel wordt inmiddels ook in het buitenland gebruikt In Vlaanderen gebruikt de organisatie Levanto het wiel voor een methodiek Activerende zorgcoaching Met het wiel kunnen cliënten en hulpverleners hun doelen bepalen meten en stappen zetten richting verschillende vormen van werk De methodiek is goed beschreven en te vinden op www activerendezorgcoaching be 5 Workshops en artikelen Op 29 januari 2015 werd het vernieuwde Participatiewiel 2015 aangeboden aan Marijke Vos voorzitter van de MOgroep tijdens de Participatieborrel na afloop van de bijeenkomst Iedereen aan de slag Meedoen naar vermogen en de uitreiking van de Participatieprijs 2015 Movisie gaat het vernieuwde Participatiewiel gebruiken in workshops en artikelen om met anderen na te denken in hoeverre mensen in hun denken centraal staan als het gaat om participatiebevordering of dat de systeemwereld overheerst Participatiewiel 2015 4 Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/geheel-vernieuwd-participatiewiel-2015 (2015-06-23)
  Open archived version from archive