archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Talentenbeurs Stadsdeel West | Movisie
  of een match van vraag en aanbod te bereiken Dit evenement staat open voor alle belangrijke spelers op het terrein van betaald werk en vrijwilligerswerk en brengt hiermee het bedrijfsleven en maatschappelijk leven dichter bij elkaar Naast het stimuleren van vrijwillige inzet is het doel van dit evenement een brug te slaan tussen vrijwillige inzet en een instroom op de arbeidsmarkt Wat levert het op Op de eerste talentenbeurs op 20 juni 2013 van Stadsdeel West Amsterdam zijn ruim 140 matches gemaakt tussen vrijwilligers organisaties werkgevers en bezoekers Naast de 100 bezoekers waren zo n 60 organisaties aanwezig Het proces van voorbereiding van de talentenbeurs brengt bij burgers een proces op gang Zij worden door de voorbereiding en de deelname aan de beurs geactiveerd en aangezet tot meer participatie Vooraf gaand aan de beurs worden er workshops georganiseerd waarmee deelnemers zich nog beter kunnen voorbereiden op het vinden van werk De deelnemers leren zichzelf op een goede manier te presente ren op zoek te gaan naar haalbare functies zichzelf persoonlijk voor te stellen en om zelf vragen te stellen Ze krijgen ook meer inzicht in eigen competenties en vaardigheden Door het voorbereiden en organiseren leren partijen als maatschappelijke organisaties en bedrijfs leven elkaar kennen kunnen inspiratie bij elkaar opdoen hoe al deze vraagstukken in de toekomst aan te pakken Een prima speelveld om krachten te bundelen en nieuwe kansen te creëren Hoe werkt Talentenbeurs Bij de organisatie van de Talentenbeurs in is bewust gekozen voor kleinschaligheid direct en persoonlijk contact geen verplichtend karakter en aanvullend op het bestaand stedelijk aanbod zoals banenbeurs participatiemarkt Met deze specifieke aanpak krijgt de Talentenbeurs een eigen karakter en staat dichtbij de bewoners van het stadsdeel en de maatschappelijke organisaties in dit stadsdeel Met wie wordt er samengewerkt DWI Stadsdeel West ABC Alliantie Bureau Queste

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/talentenbeurs-stadsdeel-west (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Werk is de beste zorg | Movisie
  ziekte hebben Lees verder Een oplossing voor verloren arbeidskracht Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen die tot dan toe een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden Een interview met Jamila Achahchah van Movisie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Werk is de beste zorg Vorige pagina Werk is de beste zorg Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet publicatie september 2014 Een belangrijk vraagstuk is hoe de participatie van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving straks wordt vormgegeven Hoe zorgt de gemeente voor een integraal aanbod aan de kwetsbare burger waarbij iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is en die tegelijkertijd bijdraagt aan ontwikkeling en meer zelfstandigheid Die integrale benadering op maat is immers een belangrijke reden voor decentralisatie naar het niveau van de gemeenten De informatie in dit boekje is gebaseerd op het project Werk is de beste zorg praktisch onderzoek naar de aansluiting tussen dagbesteding en beschut werken dat tussen december 2012 en juni

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/werk-beste-zorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kwetsbare mensen en hun fragiele netwerk | Movisie
  en hun eigen huishouding voeren Ondanks zware zorg die sommigen nodig hebben willen ze graag hun eigen inkomen verwerven met een zo gewoon mogelijke betaalde baan Lisette 17 zit in het laatste jaar van haar middelbare school Ik ben nu zevendejaars en ga richting het einde De procesbegeleider wil dat ik dagbesteding ga doen ik hoef niet per se te werken ik ben volledig afgekeurd Ik zou liever een opleiding willen doen maar zij ziet dat anders Eigenlijk had ik iets met zorg en welzijn willen doen maar omdat ik in een rolstoel zit kan dat niet en zit ik meer aan de administratiekant te denken Ik zit hier ook iedere vrijdag achter de balie Dat zou ik liever gaan doen dan de dagbesteding Lisette wil haar grenzen verkennen Als zij de kans krijgt kan ze ontdekken in hoeverre haar wensen passen bij haar mogelijkheden Daarbij speelt de mate van ondersteuning die zij kan krijgen bij een baan een belangrijke rol Veel jongeren met een handicap vinden geen arbeids plaats die past bij hun wensen en verwachtingen Jonge mensen met talent en ambitie komen zo van jongs af aan in een zorg en uitkeringsafhankelijke positie terecht die hun zelfstandig functioneren belemmert De verscheidenheid aan rollen en situaties toont het belang van maatwerk Professionele ondersteuning is niet alleen gericht op de beperkingen van de cliënt maar ook op het vinden van het optimum tussen eigen kracht en steun Ondersteuning van deze kwetsbare mensen heeft niet alleen invloed op hun eigen welbevinden maar ook op de steun die zij anderen geven Juist dankzij de professionele ondersteuning zo zeggen zij kunnen ze meer zijn dan cliënt kunnen ze participeren Ondersteund Als deze professionele hulp minder wordt zullen zeer kwetsbare mensen afhankelijker worden van hun eigen sociaal netwerk De rol van mantelzorgers en vrijwilligers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving wordt groter zo valt te lezen in de beleidsbrief Versterken verlichten verbinden 2013 En dat is ook logisch volgens staatssecretaris Van Rijn want mensen willen immers zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving wonen en niet eenzaam zijn wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd Het SCP laat in het rapport Een beroep op de burger 2012 zien dat het met name de overheid is die meer de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en zo de toegang tot zorg en ondersteuning verscherpt Maar hoe dan ook de afgelopen vijftien jaar is veel professionele zorg overgenomen door mantelzorgers Daarmee is de druk op mantelzorgers vergroot Wij vroegen onze kwetsbare mensen wat dit voor hen betekent Of zij denken dat er meer ondersteuning mogelijk is vanuit hun eigen netwerk en of ze wellicht toekunnen met minder zorg Vrijwel alle ondervraagden vertellen over een beperkt sociaal netwerk te beschikken met weinig of geen mogelijkheden tot extra ondersteuning Zeker cliënten met ggz problematiek en ouderen noemden veelvuldig gevoelens van eenzaamheid Zij ervaren en verwachten onbegrip van hun omgeving en willen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/kwetsbare-mensen-hun-fragiele-netwerk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • VTV 2014: belangrijk voor het sociale domein | Movisie
  verhoudt de Nederlandse volksgezondheid zich tot die van andere EU landen De inzichten uit de VTV vormen een basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van VWS De analyses en feiten zijn ook interessant voor lokale overheden GGD en preventie instellingen zorgverleners zorgverzekeraars patiëntenorganisaties en andere gezondheids en zorgorganisaties Belangrijk voor het sociale domein De VTV 2014 is interessant voor de sociale sector In deze editie wordt aandacht besteed aan de kosten én aan de baten van gezondheid en gezondheidszorg Dat was in vorige edities niet het geval Maatschappelijke participatie wordt gezien als een van de belangrijkste baten en krijgt in dan ook extra aandacht Deze keuze past natuurlijk naadloos in het overheidsbeleid waarin participatie een belangrijk doel is Maatschappelijke participatie als een van de belangrijkste baten Gezondheid en maatschappelijke participatie In 2013 publiceerde het RIVM het themarapport Gezondheid en maatschappelijke participatie Onder maatschappelijk participatie verstaan de auteurs vormen van participatie die van belang zijn voor de maatschappij als geheel opleiding betaald werk vrijwilligerswerk en informele zorg Het rapport concludeert dat gezondheid van belang is voor participatie én dat participatie van invloed is op gezondheid Deze conclusie wordt onderbouwd met veel cijfers en voorbeelden van interventies Sociale professionals leveren een belangrijke bijdrage aan het stimuleren en ondersteunen van meedoen aan de samenleving op tal van terreinen Burger en gezondheid Ook een tweede themarapport is voor de sociale sector relevant Burger en gezondheid gaat over eigen verantwoordelijkheid autonomie eigen keuzen en eigen regie in de relatie tot gezondheid preventie en zorg Het rapport beschrijft historische en recente ontwikkelingen Ook worden lijnen doorgetrokken naar de toekomst Dat levert vijf aandachtspunten voor beleid op Het is vooral bij deze aandachtspunten waar de relevantie van en voor de sociale sector duidelijk wordt Hoe kunnen professionals en overheden het altruïstisch reservoir bij burgers aanspreken Waar ligt de grens van wat vrijwilligers en andere informele zorgers kunnen en willen doen Hoe kunnen beroepskrachten ruimte geven aan het eigen initiatief van bewoners patiënten familieleden mantelzorgers vrijwilligers Onder welke voorwaarden komt optimale samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten tot stand Wat zijn effectieve en efficiënte vormen van patiënten of cliëntenparticipatie Wat zijn effectieve en efficiënte vormen van patiënten of cliëntenparticipatie Preventie in de zorg Het derde van de vier themarapporten is voor de sociale sector misschien nog wel het spannendst Preventie in de zorg 2013 gaat over preventiebeleid en wat er nodig is om het effectief te laten zijn Eén van de conclusies is dat het leggen van verbindingen tussen zorg en andere sectoren daarbij van groot belang is Om dat succesvol te kunnen doen is het nodig dat zorgverleners zich realiseren dat het nodig is het gezondheidsdoel in preventie te verbreden In andere sectoren gaat het immers om heel andere doelen zoals zelfstandig functioneren arbeidsparticipatie sociale cohesie empowerment etc Wat niet in de conclusies staat is dat het ook van belang is dat de andere kant van verbinding ziet dat hun werk een bijdrage levert aan gezondheid En dat dat voor hen wellicht niet de hoofdzaak

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/vtv-2014-belangrijk-sociale-domein (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Geheel vernieuwd: het Participatiewiel 2015 | Movisie
  reactie Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 artikel 29 januari 2015 7 reacties In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Door die samenhang en door er gebruik van te maken is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben Participatiewiel en de 3D s 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten ingevoerd de Participatiewet de Wmo 2015 en de Jeugdwet Het wettelijk kader dat gericht is op participatiebevordering is hierdoor veranderd Daarnaast is meer nadruk komen te liggen op de inzet van het eigen netwerk van mensen Dit moest een plek krijgen in het in 2010 door Movisie ontwikkelde Participatiewiel Professionals en beleidsmakers hebben meegedacht over hoe het Participatiewiel 2015 eruit moest zien Veel mensen gaven aan dat de rol van informele ondersteuning bij participatie in het nieuwe wiel terug moest komen Het oude wiel was erg gericht op professionele ondersteuning Dat is in het Participatiewiel 2015 meer in balans gebracht Internationaal gebruik Het Participatiewiel werd al gebruikt door gemeentelijke beleidsambtenaren om een visie op participatie aan op te hangen Welzijnsorganisaties gebruiken het Participatiewiel om hun focus te bepalen en cliënten om taal te geven aan hun doelen en de samenhang scherp te maken Het Participatiewiel wordt inmiddels ook in het buitenland gebruikt In Vlaanderen gebruikt de organisatie Levanto het wiel voor een methodiek Activerende zorgcoaching Met het wiel kunnen cliënten en hulpverleners hun doelen bepalen meten en stappen zetten richting verschillende vormen van werk De methodiek is goed beschreven en te vinden op www activerendezorgcoaching

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/27878 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning | Movisie
  over opleidingen cursussen bij en nascholing op het gebied van de Wmo Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Movisie vraagt om problemen Tegen welke vragen loop jij aan in je werk Waar maak jij je druk om Laat jouw vraag of probleem achter en leer m dit najaar omdenken door Berthold Gunster probleem aanmelden Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Professionalisering Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning Vorige pagina Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning publicatie oktober 2014 In deze publicatie zijn de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt De uitwerking is bedoeld voor opleiders personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Door de veranderingen als gevolg van de Wmo en de decentralisaties vragen de competenties om extra accenten in de beroepsuitoefening van sociaal werkers in de eerste lijn De competenties zijn een aanvulling op de huidige beroepsstandaarden Deze uitwerking kan worden gebruikt voor het maken van functiebeschrijvingen landelijke opleidingsprofielen bij en nascholingsplannen en als toetsingsinstrument voor sociaal werkers die werkzaam zijn op het terrein van de Wmo Auteur Dam C van Liefhebber S

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/uitwerking-compententies-maatschappelijke-ondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord compensatieplicht | Movisie
  de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Zoeken op trefwoord Trefwoord compensatieplicht Vorige pagina Trefwoord compensatieplicht 2 zoekresultaten voor trefwoord compensatieplicht Wmo 2015 wat is er veranderd Artikelen 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij Gemeenten breder verantwoordelijk voor participatie en zelfredzaamheid Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere Jongerenwerker Publicaties 1 januari 2008 Wat zijn de meest recente ontwikkelingen in het jongerenwerk En wat betekenen deze trends voor de competenties waar een jongerenwerker over moet beschikken Auteur Dam C van Zwikker N Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave 2008 Aantal pagina s Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 1 Apply Artikelen filter Publicaties 1 Apply Publicaties filter Kennisdossier Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Participatie en activering 1 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/compensatieplicht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord persoonsgebonden budget | Movisie
  tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Zoeken op trefwoord Trefwoord persoonsgebonden budget Vorige pagina Trefwoord persoonsgebonden budget 3 zoekresultaten voor trefwoord persoonsgebonden budget Wmo 2015 wat is er veranderd Artikelen 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij Gemeenten breder verantwoordelijk voor participatie en zelfredzaamheid Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere De praktijk van het mantelwerk Publicaties 1 oktober 2009 In De praktijk van het mantelwerk onderzoekt de Universiteit Utrecht in opdracht van MOVISIE de werking van het Persoonsgebonden Budget PGB Op welke manier worden mantelzorgers ondersteund of belemmerd door het PGB De onderzoekers stellen Kleinschalig wonen Zwolle Praktijkvoorbeelden 5 januari 1999 Kleinschalig wonen voor verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen in Zwolle startte tien jaar geleden en omvat nu meerdere woningen De woningen zijn gehuurd van een woningbouwstichting en zien er niet anders uit dan de andere woningen in de Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 1 Apply Artikelen filter Praktijkvoorbeelden 1 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 1 Apply Publicaties filter Kennisdossier Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 1 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Participatie en activering 1 Apply Participatie en activering filter Zorg en ondersteuning 1 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord persoonsgebonden budget 3 Apply persoonsgebonden budget filter begeleid

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/persoonsgebonden-budget (2015-06-23)
  Open archived version from archive •