archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken | Movisie
  Movisie is al jaren actief op het terrein van actief burgerschap sociaal ondernemen en cliënten en burgerparticipatie Om de verhoudingen in de doe democratie te verhelderen hebben wij het vliegwiel van doe democratie ontwikkeld in cocreatie met Het vliegwiel van de doe democratie Artikelen 27 mei 2014 Movisie is al jaren actief op het terrein van actief burgerschap sociaal ondernemen en cliënten en burgerparticipatie Om de verhoudingen in de doe democratie te verhelderen hebben wij het Vliegwiel van doe democratie ontwikkeld in cocreatie met Doe democratie Je kunt er niet omheen Artikelen 12 mei 2014 Steeds meer burgers pakken concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met instanties op doe democratie Op 7 april vond in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger een doe democratie netwerkbijeenkomst plaats De deelnemers verkenden én beleefden Meet and match en Doe democratie in Drimmelen Artikelen 22 november 2013 Tijdens de Meet and Match avond in het Brabantse Drimmelen hielden achttien actieve burgers een presentatie van minuut een pitch over hun gouden idee voor de gemeente Vervolgens schoven zo n 90 belangstellenden bij hen aan om mee te denken De Doe democratie Overheidsbeleid 9 juli 2013 Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe democratie Maatschappelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om een kabinetsstandpunt te ontwikkelen a Toenemend Ondernemen in de doe democratie Artikelen 16 juli 2013 Waar is welzijn Dat is de vraag die elke organisatie in welzijn en maatschappelijke dienstverlening zich zou moeten stellen na het lezen van het kabinetsstandpunt over de doe democratie dat begin juli 2013 gepubliceerd is Waar is welzijn Dat is de Archipel een buurthuis nieuwe stijl Artikelen 14 juni 2015 Op 15 juni opende het Buurthuis Archipel in Amsterdam Oost zijn deuren Een buurthuis nieuwe stijl gerund

  Original URL path: https://www.movisie.nl/search/content/doe-democratie?filters=type%253Apraktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Bewoners willen het zelf doen | Movisie
  over een actieve rol van burgers de bal ligt bij de professionals hebben deze bewoners zelf het initiatief genomen Wmo raad buurtcommunities en zorgaanbieders zitten aan één tafel en dat is geen toeval In Amsterdam Oost ontstaat een traditie van samenwerking men leeft in dezelfde buurt en wil steeds vaker samen dezelfde opgaven oppakken Sleutelfiguren uit de buurt bekleden dubbele functies in adviesraden en communities wat het vertrouwen en de onderlinge uitwisseling bevordert Niet wachten op een aanbod Ik vind dit een mooie vorm van doe democratie De bewoners wachten niet op een aanbod van de overheid Zij willen geen betutteling zij willen het zelf doen Zij weten uit buurtervaring dat veel burgers die zorg nodig hebben onzichtbaar blijven voor zorgaanbieders Zij weten ook welke potentie aanwezig is in de wijk Ze laten zien dat buurtbewoners zelf heel goed in staat zijn om lokaal zorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren samen met sociale professionals ambtenaren en vooral ook raadsleden Op deze manier ontstaat samenwerking tussen participatieve democratie burgers van het doen en het meedenken en representatieve democratie raadsleden en bestuurders Wijk neemt zorg in eigen hand als experiment En de professionals ambtenaren en bestuurders Ze reageren ambivalent op deze actie Het toelaten van de leefwereld van de burgers in de sociale wijkteams strekt niet met de regels van de formele plannen van aanpak Anderzijds staat het lokaal bestuur duidelijk achter de assertieve houding van deze burgers Niet in de laatste plaats omdat een raadslid op de achtergrond meedenkt en meedoet vanuit zijn rol van volksvertegenwoordiger en antenne in de buurt Betrokken ambtenaren neigen ernaar om burgers mee te laten doen aan het sociale wijkteam en het bewonersinitiatief Wijk neemt zorg in eigen hand te definiëren als experiment Het voorbeeld van Amsterdam Oost laat mij zien dat burgers heel goed

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/bewoners-willen-zelf-doen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord wmo-raden | Movisie
  via een monitor cliëntenparticipatie Maar liefst 249 leden van raden vulden de De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Artikelen 29 september 2014 De overheid trekt zich terug en vraagt van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar Dit betekent dat de burger ook ruimte neemt en krijgt om eigen initiatieven te ontwikkelen en dat de overheid een meer faciliterende rol aanneemt en steeds De dialoog met burgers cliënten versterken Artikelen 9 september 2014 Minder energie stoppen in alle beleidsnotities en daar reacties op formuleren en meer tijd steken in het verzamelen van signalen en ideeën uit de samenleving Steeds meer Wmo raden en gemeenten zien hier het belang van in Dit past ook bij de veranderende Belangenbehartiging 2 0 Artikelen 27 augustus 2014 Nieuwe vormen van belangenbehartiging lijken nodig om de stem van de cliënt te laten doorklinken in het beleid en de uitvoering van de nieuwe Wmo Wat is de waarde van belangenbehartiging en de rol die een Wmo raad wel en niet kan spelen daarin In dit Cliëntenparticipatie in Leiden in gesprek Artikelen 22 mei 2014 Leiden maakt werk van cliëntenparticipatie Door in gesprek te gaan met burgers zoekt de gemeente naar wat er leeft in de samenleving en komen aandachtspunten naar boven die de gemeente meeneemt in de beleidsontwikkeling rondom de Nieuwe Wmo Het Lokaal betrokken Publicaties 8 mei 2014 Een onderzoek naar de lokale praktijk van horizontalisering in de periode van 2007 2012 Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de inspraak in en de verantwoording over het lokale Wmo beleid Oefenen burgers en cliënten inderdaad invloed Aandacht voor iedereen nieuw kennisdossier Artikelen 23 april 2014 Het toerusten van Wmo raden en belangenbehartigers Dat beoogt Aandacht voor iedereen een programma van landelijke patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo raden Op deze manier kunnen Wmo raden hun adviesrol beter De effectiviteit van een WMO adviesraad versus die van focusgroepen Publicaties 20 maart 2014 Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo in veel gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo adviesraad Op deze raden is echter veel kirtiek In de gemeente Leiden vindt momenteel een experiment Reflectiesessie Wmo raad Nieuwe Stijl Trainingen Incompany Er zijn verschuivingen gaande in de rolopvatting samenstelling en competenties van Wmo raden Deze verschuivingen bieden kansen en mogelijkheden maar er zijn ook nadelen en valkuilen voor uw Wmo raad Datum in overleg Locatie incompany Prijs op 1 2 3 4 5 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 9 Apply Artikelen filter Praktijkvoorbeelden 2 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 24 Apply Publicaties filter Tools 8 Apply Tools filter Trainingen 5 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 47 Apply Cliëntenparticipatie filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Maatschappelijke zorg 2 Apply Maatschappelijke zorg filter Professionalisering 1 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 1 Apply Vrijwillige inzet filter Zorg en ondersteuning 2 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/wmo-raden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De veranderende verhouding tussen overheid en burgers
  voor hun kinderen met een beperking www wooninitiatieven nl 4 Als het gaat om burgerinitiatieven in het sociale domein liggen er vaak drie redenen ten grondslag aan de start van een initiatief of project Vergroten van de leefbaarheid van wijk of dorp Vernieuwen van het aanbod van welzijn en zorg Bevorderen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving Bekijk meer voorbeelden van burgerinitiatieven 5 U vindt ze ook in het AVI kennisdossier Burgerprojecten in zorg en welzijn 6 Een andere rol voor de Wmo raad In deze veranderende verhoudingen is dus ook de rol van de Wmo raad aan het veranderen Waar voorheen een adviserende rol de standaard was zou het in de toekomst kunnen gebeuren dat een Wmo raad een meer verbindende rol krijgt Gaat zij bijvoorbeeld projecten in co creatie met kwetsbare burgers oppakken Of gaat ze kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om het project te realiseren De centrale vraag is hoe de Wmo raad gaat aansluiten bij de initiatieven van burgers Kan zij initiatiefnemers verbinden of de koppeling maken tussen behoeften van kwetsbare burgers en initiatiefnemers door alert te zijn op de toegankelijkheid van initiatieven voor mensen met een beperking Mogelijk ontstaat dan een dubbele petten structuur waarbij leden van de Wmo raad zowel in hun wijk een burgerinitiatief volgen als binnen de Wmo raad nadenken hoe deze initiatieven in de gemeentelijke context een plek kunnen krijgen Bekijk dit voorbeeld 7 van een initiatief waarbij ook mensen uit een Wmo adviesraad betrokken waren Ook een andere rol voor de gemeenteraad Daarnaast zien we dat in veranderende verhoudingen tussen overheid en burger ook de positie van de gemeenteraad verandert of zou moeten veranderen Van gemeenteraadsleden als volksvertegenwoordigers en als kaderstellers wordt verwacht dat ze weten welke initiatieven er zijn om daar vervolgens ruimte voor te creëren En om de gemeente deze waar nodig te laten faciliteren zo wordt gezegd in de uitgave De rol van de raad 8 Ministerie van BZK 2013 Daarbij zal zij continu balanceren tussen betrokken zijn bij een initiatief en het overnemen van een maatschappelijk initiatief door de gemeente Als dat laatste gebeurt is het geen maatschappelijk initiatief meer en schieten raadsleden hun doel voorbij Tips voor Wmo raden en lokale belangenbehartigers Het vliegwiel gaat alleen draaien als de partijen in het wiel draaien Soms draait iedereen dezelfde kant op en ontstaat veel energie Soms draaien de partijen tegen elkaar in dat geeft wrijving en kan initiatieven daardoor aan scherpte laten winnen Feit is dat wel beweging nodig is Dus durf te experimenteren en zoek elkaar op om te zien hoe u als Wmo raad kan bijdragen aan initiatieven die de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers in uw gemeente bevorderen Gevaar is dat krachtige burgers initiatieven nemen en daarbij minder de belangen van kwetsbare burgers in het oog hebben en een uitsluitend karakter kunnen hebben exclusie Dit vraagt scherpte van Wmo raadsleden belangenbehartigers en gemeenteraadsleden samen Probeer zicht te hebben op wat er aan initiatieven ontstaat en wees betrokken zodat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/veranderende-verhouding-tussen-overheid-burgers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De veranderende verhouding tussen overheid en burgers | Movisie
  de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Reageer op reactie Vorige pagina Reageer op reactie Tom schreef op 2 oktober 2014 14 00 Hoe gaan we hiermee om Een paar initiatiefnemers bij elkaar zetten en doen www facebook com biebdommelbeemd is het ultieme voorbeeld hoe bewoners voorzieningen overnemen van de overheid en bewoners gaan zorgen voor bewoners En het geluk is dat op 3 oktober om 16 uur Bewoners Inloop En Buurtcentrum Dommelbeemd officieel geopend wordt door wethouder Mary Ann Schreurs en Movisie van harte is uitgenodigd dit bij te wonen Reageren Uw naam E mailadres Reactie Informeer mij wanneer nieuwe reacties worden geplaatst Alle reacties Antwoorden op mijn reactie Verificatie Typ de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26698/874 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De veranderende verhouding tussen overheid en burgers | Movisie
  verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Reageer op reactie Vorige pagina Reageer op reactie De reactie waarop u reageert bestaat niet De reactie waarop u reageert bestaat niet De reactie waarop u reageert bestaat niet T G Bolt schreef op 2 oktober 2014 11 31 Ik mis in dit artikel de bezinning op bedoelde en onbedoelde effecten van deze ontwikkeling De kwaliteit van de publieke ruimte gaat hierdoor sterk veranderen dat proces is al aan de gang trouwens Op papier ziet het er leuk uit maar er komt juist veel grijs gebied bij gebied waar het niet duidelijk is wat mag of moet en wat per se niet mag Veelal leidt tot een bekijk het maar zoek het maar uit opstelling omdat de duidelijkheid ontbreekt Met name mensen die vanwege leeftijd handicap en of sociaal isolement minder goed uit de voeten kunnen dreigen achterop te raken Tussen twee haakjes dat plaatje met die mooie cirkeltjes dat slaat natuurlijk nergens op hè Het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26698/872 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden | Movisie
  English Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Monitor gemeentelijke advies en cliëntenraden Vorige pagina Monitor gemeentelijke advies en cliëntenraden De reactie waarop u reageert bestaat niet De reactie waarop u reageert bestaat niet De reactie waarop u reageert bestaat niet publicatie september 2014 De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie Maar liefst 249 leden van raden vulden de enquête in De uitkomsten vindt u in de download Auteur Verschelling M Sok K Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2014 Aantal pagina s 31 Downloads Type Grootte Rapport Monitor gemeentelijke advies

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/monitor-gemeentelijke-advies-cli%C3%ABntenraden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie in Leiden: in gesprek! | Movisie
  in beeld pdf dat duidelijk maakt hoe divers de doelgroep is Focusgroepen Om de portretten te verdiepen organiseerde Leiden acht focusgroepen Uit de interviews bleek dat een aantal thema s breed speelden Bijvoorbeeld het vragen van hulp en het stellen van grenzen de rol van het sociale netwerk en het belang van goed contact met de hulpverlener In de focusgroepen spraken verschillende cliëntgroepen met elkaar over deze thema s waardoor input ontstond voor de beleidsmakers De informatie uit de focusgroepen is gebundeld in de publicatie Cliënt in beeld dilemma s van burgers met een hulpvraag pdf Aandachtspunt was dat niet alle doelgroepen bij ieder thema betrokken kunnen worden omdat sommige doelgroepen door hun specifieke eigenschappen niet te combineren waren tot één groep Enna Bongers Uiteindelijk hebben we voor de focusgroepen een keuze gemaakt voor de belangrijkste doelgroepen en voor groepen met wie we door konden praten Dat kon namelijk niet altijd denk bijvoorbeeld aan een oudere met ernstige dementie Dat is heel lastig Effectief Vanuit het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie heeft Hagar Michel masterstudente aan de USBO onderzoek pdf gedaan in Leiden naar de effectiviteit van de focusgroepen ten opzichte van de Wmo raad Zij concludeert dat de focusgroepen hun meerwaarde vooral hebben in het inbrengen van ervaringskennis Doordat cliënten zelf aan tafel zitten wordt hun stem direct gehoord in het beleidsvormingsproces De diversiteit aan doelgroepen die betrokken zijn bij de focusgroepen geven tevens een grotere representativiteit dan de Wmo raad zo concludeert Michel Aandachtspunt hierbij was dat de selectie van de deelnemers aan de focusgroepen er wel toe leidde dat cliënten die vaak al actiever hun stem laten horen aanwezig waren De Wmo raad is een constantere factor als het gaat om cliëntenparticipatie in Leiden aldus Michel Zij zijn langduriger betrokken bij het beleid van de gemeente en hebben daardoor meer invloed op het beleidsproces De focusgroepen vormen echter een belangrijke aanvulling hierop door de directe inbreng van cliënten Een ander pluspunt is dat de focusgroepen de beeldvorming bij ambtenaren hebben aangescherpt Lessons learned Het traject leverde de gemeente Leiden veel nieuwe inzichten op en zorgt ervoor dat het cliëntperspectief beter op het netvlies van de beleidsmakers zit Ook uit de stad kwamen positieve reacties op de gesprekken Enna Bongers geeft collega ambtenaren een lijstje met ervaringen mee Het is niet moeilijk om in de stad het gesprek aan te gaan Als je je verdiept in de mensen waar je voor aan de slag gaat kun je er samen echt uitkomen Denk vooraf goed na hoe je aan de slag gaat en welke vragen je wilt stellen Maak ook goede afspraken vooraf over hoe je de uitkomsten inbed in je procedures en beleid Vraag er mensen bij die de doelgroep goed kennen Wij hadden dit zonder hulp van alle betrokken organisaties niet kunnen doen Ga het gesprek aan met je directe collega s en met je bestuurder Laat je niet weerhouden door de gedachte dat zo n participatietraject altijd veel tijd kost Het is een investering die zich terugverdient

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/cli%C3%ABntenparticipatie-leiden-gesprek (2015-06-23)
  Open archived version from archive •