archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De effectiviteit van een WMO-adviesraad versus die van focusgroepen | Movisie
  daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie De effectiviteit van een WMO adviesraad versus die van focusgroepen Vorige pagina De effectiviteit van een WMO adviesraad versus die van focusgroepen Een vergelijking tussen twee instrumenten voor cliëntenparticipatie publicatie maart 2014 Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo in veel gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo adviesraad Op deze raden is echter veel kirtiek In de gemeente Leiden vindt momenteel een experiment plaats met informele vormen van cliëntenparticipatie om te kijken of deze vormen een vaste plek kunnen krijgen in het beleidsproces Een van deze informele vormen die de gemeente gebruikt zijn focusgroepen De hoofdvraag van dit onderzoek is in welke opzichten een van de informele vormen van cliëntenparticipatie deze focusgroepen effectiever is dan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/effectiviteit-wmo-adviesraad-versus-die-focusgroepen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Analyseer de sterke en zwakke kanten van uw Wmo-raad | Movisie
  kanten van de Wmo raad en van de kansen en bedreigingen voor de toekomst Door het maken van een SWOT analyse krijgt de Wmo raad zicht op de huidige situatie en actiepunten voor haar ontwikkeling in de toekomst Hieronder staat de uitleg van de stappen en als bijlage is een draaiboek toegevoegd voor de aanpak van een analyse SWOT staat voor Strengths Weaknesses Opportunities en Threats Bij het opstellen van een sterkte zwakteanalyse wordt een aantal stappen doorlopen waarbij aan de hand van de sterktes zwaktes kansen en bedreigingen wordt gekeken naar de toekomst van de Wmo raad Sterke en zwakke punten Strengths Weaknesses De sterke en zwakke punten zijn de kenmerken van de Wmo raad zelf denk hierbij aan samenstelling representativiteit van de doelgroep competenties van de Wmo raadsleden of communicatie met achterban en gemeente Kansen en bedreigingen Opportunities Threats De kansen en bedreigingen zijn de ontwikkelingen gebeurtenissen en invloeden in de omgeving van de Wmo raad Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond de decentralisaties de nieuwe doelgroepen die vertegenwoordigd moeten worden en de aankomende verkiezingen Er kunnen echter ook binnen de gemeente lokale zaken spelen die kansen en bedreigingen opleveren voor de Wmo raad Hier gaat het dus expliciet om de externe elementen die zich om de Wmo raad heen afspelen Actiepunten voor de Wmo raad Vanuit het overzicht van de analyse komen duidelijk actie en ontwikkelpunten voor de Wmo raad naar boven De laatste stap in het evalueren van de Wmo raad is om deze concreet te maken en uit te werken hoe deze door de raad opgepakt gaan worden Voor meer informatie over de SWOT analyse http nl wikipedia org wiki Sterkte zwakteanalyse Ontwikkelaar De sterkte zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/analyseer-sterke-zwakke-kanten-uw-wmo-raad (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bouwstenen voor een goed gesprek | Movisie
  kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Maatschappelijke zorg Bouwstenen voor een goed gesprek Vorige pagina Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7 8 en 9 van de Wmo publicatie oktober 2013 Cliëntenparticipatie hoeft niet complex te zijn of beperkt te worden tot formele adviesorganen Juist in informele open gesprekken tussen cliënten en beleidsmedewerkers komen ervaringen en knelpunten uit de praktijk op tafel Bij cliëntenparticipatie zijn ruimte en openheid van groot belang Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten en cliënten in het land onderling het gesprek voeren De handreiking is gebaseerd op het onderzoek Auteur Klaveren S van Noordhuizen B Uitgever Werkplaats Maatschappelijke Opvang Panteia Jaar van uitgave 2012 Aantal pagina s 36 Bron

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/bouwstenen-goed-gesprek (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De veranderende verhouding tussen overheid en burgers | Movisie
  meebeslissen de lokale gemeentelijke politiek Met elkaar kleuren zij de participatiesamenleving waarin de overheid terugtreedt en ruimte geeft aan burgers om zelf te ondernemen en naar elkaar om te zien De figuur laat zien dat samenwerking ontstaat als de drie werelden met elkaar in verbinding komen Daar waar die verbindingen worden gelegd ontstaat doe democratie de plek waar burgers meebeslissen door te doen Kenmerkend voor die doe democratie is dat de overheid burgers steeds meer vraagt om zelf initiatieven te nemen en voor zichzelf en hun naaste omgeving te zorgen We zien daardoor steeds meer burgerinitiatieven ontstaan waarin groepen burgers zelf projecten opzetten bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid onderhoud van groen in de buurt en duurzaamheid gezamenlijke inkoop van zonnepanelen De overheid geeft hiervoor ruimte stimuleert en faciliteert kenmerken doe democratie zie Kabinetsnota Doe democratie p 13 Burgerinitiatieven Maar ook in het sociale domein ontstaan burgerinitiatieven Een voorbeeld hiervan zijn kleinschalige woonvormen die ouders inrichten voor hun kinderen met een beperking www wooninitiatieven nl Als het gaat om burgerinitiatieven in het sociale domein liggen er vaak drie redenen ten grondslag aan de start van een initiatief of project Vergroten van de leefbaarheid van wijk of dorp Vernieuwen van het aanbod van welzijn en zorg Bevorderen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving Bekijk meer voorbeelden van burgerinitiatieven U vindt ze ook in het AVI kennisdossier Burgerprojecten in zorg en welzijn Een andere rol voor de Wmo raad In deze veranderende verhoudingen is dus ook de rol van de Wmo raad aan het veranderen Waar voorheen een adviserende rol de standaard was zou het in de toekomst kunnen gebeuren dat een Wmo raad een meer verbindende rol krijgt Gaat zij bijvoorbeeld projecten in co creatie met kwetsbare burgers oppakken Of gaat ze kijken welke randvoorwaarden nodig zijn om het project te realiseren De centrale vraag is hoe de Wmo raad gaat aansluiten bij de initiatieven van burgers Kan zij initiatiefnemers verbinden of de koppeling maken tussen behoeften van kwetsbare burgers en initiatiefnemers door alert te zijn op de toegankelijkheid van initiatieven voor mensen met een beperking Mogelijk ontstaat dan een dubbele petten structuur waarbij leden van de Wmo raad zowel in hun wijk een burgerinitiatief volgen als binnen de Wmo raad nadenken hoe deze initiatieven in de gemeentelijke context een plek kunnen krijgen Bekijk dit voorbeeld van een initiatief waarbij ook mensen uit een Wmo adviesraad betrokken waren Ook een andere rol voor de gemeenteraad Daarnaast zien we dat in veranderende verhoudingen tussen overheid en burger ook de positie van de gemeenteraad verandert of zou moeten veranderen Van gemeenteraadsleden als volksvertegenwoordigers en als kaderstellers wordt verwacht dat ze weten welke initiatieven er zijn om daar vervolgens ruimte voor te creëren En om de gemeente deze waar nodig te laten faciliteren zo wordt gezegd in de uitgave De rol van de raad Ministerie van BZK 2013 Daarbij zal zij continu balanceren tussen betrokken zijn bij een initiatief en het overnemen van een maatschappelijk initiatief door de gemeente Als

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26698 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cocreatief ondernemen | Movisie
  Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cocreatief ondernemen Vorige pagina Cocreatief ondernemen Kansen voor zorg en welzijn publicatie september 2011 Met voorbeelden uit de praktijk laten Vilans en MOVISIE zien wat cocreatie kan betekenen voor de sector zorg en welzijn Cocreatief ondernemen biedt inspiratie om de kansen van cocreatie te benutten voor uw organisatie Het is ook een opmaat om ideeën en toepassingen in cocreatie met het veld verder te ontwikkelen Deze brochure is gemaakt in het kader van het congres Cliëntenparticipatie 2 0 een samenwerking tussen Vilans en MOVISIE en behoort tot een reeks publicaties van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE Auteur Lucassen A Verschelling M Sok K Royers T Ritzen W Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave september 2011 Aantal

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/cocreatief-ondernemen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • (Wmo) beleid maken met persona's | Movisie
  Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Wmo beleid maken met persona s Vorige pagina Wmo beleid maken met persona s Anders werken aan cliënten en burgerparticipatie publicatie januari 2013 Wanneer er zich veranderingen voordoen zoals de AWBZ transitie heeft dat gevolgen voor veel mensen Als gemeente cliënt of belangengroep of als aanbieder kunt u met behulp van een persona die gevolgen samen of alleen doordenken en uw acties en beleid hierop afstemmen Bij een persona staat niet het aanbod centraal maar de leefsituatie en vragen van de burger cliënt De persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven Groepen burgers krijgen er letterlijk een gezicht door Al jaren gebruikt het bedrijfsleven persona s om de klantgroep beter te begrijpen en de diensten daarop aan te sluiten Een persona is een fictieve persoon die zich blijft ontwikkelen in de tijd Zo n persona is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis over een bepaalde doelgroep Ook de sociale sector ontwikkelt steeds vaker persona s Tot nu toe waren het professionals die persona s ontwikkelden over hun doelgroep Maar wie weet er meer over een doelgroep dan die doelgroep zelf Wmo beleid maken met persona s laat zien hoe u met de doelgroep een persona kunt maken en geeft voorbeelden hoe deze in de praktijk te gebruiken Dit is de eerste publicatie in de nieuwe reeks Anders werken aan cliënten en burgerparticipatie van het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie Auteur Sok K Lucassen A Walburgh Schmidt B Uitgever Movisie Jaar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/wmo-beleid-maken-personas (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie: vernieuwing in de praktijk | Movisie
  de mogelijkheid om nu van elkaar te leren en elkaar te inspireren organiseren Stimulansz en Movisie de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing in de praktijk Dit doen we in samenwerking met de Koepel van Wmo raden de Landelijke Cliëntenraad LCR en Aandacht voor Iedereen AVI We starten deze middag met vernieuwingen in cliëntenparticipatie en de resultaten van onderzoek naar de vorming van brede participatieraden en alternatieven U maakt kennis met diverse manieren waarop adviesraden en gemeenten nu al vormgeven aan vernieuwing En in snelkookpansessies zoeken we de verdieping op thema s en dilemma s die u in de praktijk tijdens de zoektocht naar toekomstbestendige cliëntenparticipatie tegenkomt Programma 12 30 uur Ontvangst met lunch 13 00 uur Welkom door de dagvoorzitter Wilma Kuiper adviseur cliëntenparticipatie bij Stimulansz 13 10 uur Presentatie van de Monitor Cliëntenparticipatie een onderzoek van Movisie in samenwerking met LCR AVI en koepel WMO over brede participatieraden en alternatieven door Karin Sok en Marjoke Verschelling adviseurs Participatie en Actief Burgerschap bij Movisie Reflectie op het onderzoek en ideeën over beleidsparticipatie vanuit gemeenten door de wethouders Marjolein Steffens van de Water van gemeente Haarlemmermeer en Raf Janssen van de gemeente Peel en Maas Gelegenheid tot reacties uit de zaal 13 50 uur Open Space Toekomst cliëntenparticipatie in de praktijk In een drietal korte rondes kunt u zich laten informeren en inspireren door aansprekende praktijkvoorbeelden Hoe spelen adviesraden en gemeenten in op toekomstige ontwikkelingen a Participatieraad Haarlem samenvoeging van WWB WMO en multiculturele raad b Samenwerking Adviesraad Werk en Inkomen en WMO raad Raalte keuze voor aparte raden c Leeuwarden nieuwe overlegstructuur d Arbeidsmarktregio Stedenvierkant samenwerking 4 WWB raden op arbeidsmarktbeleid e Ferm Werk regionale samenwerking WWB raden en WSW raad f Assen van cliëntenraad naar Participatieraad g Jeugdparticipatie in de regio h AWBZ WMO samenwerking cliëntenraden AWBZ instellingen en WMO raad 14 45 uur Pauze 15 10 uur Snelkookpansessies Uit het aanbod van vijf kunt u kiezen voor deelname aan twee snelkookpansessies van 40 minuten A Nieuwe wegen van beïnvloeding AVI en LCR De tijd dat het beleid op lokaal niveau via de gemeenteraad zijn doorgang vindt is met de transities definitief voorbij Steeds meer beleid wordt op regionaal niveau gemaakt maar hoe zit het dan met de inspraak En wat betekent dit voor de rol van de Wmo en cliëntenraden maar ook voor die van gemeenteraden Liggen hier interessante parallellen en uitdagingen in het kader van de transformatie B Dubbelrol Beleid en uitvoering Koepel Wmo raden en Movisie Van de adviesraden van de toekomst wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken in de beleidsvorming Maar de uitvoering van het beleid moet ook gevolgd worden hoe pakt het beleid eigenlijk uit in de praktijk Hoe combineer je deze twee belangrijke taken zodat ze beiden zo goed mogelijk uit de verf komen C Kwaliteiten en competenties van de adviesraad Stimulansz en AVI Cliëntenparticipatie in het nieuwe sociaal domein is niet eenvoudig Wat verstaan we onder kwalitatief goede cliëntenparticipatie Welke kwaliteiten en competenties heeft een adviesraad nodig En hoe

  Original URL path: https://www.movisie.nl/agenda/werkconferentie-toekomst-cli%c3%abntenparticipatie-vernieuwing-praktijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord cocreatie | Movisie
  actief in de participatiesamenleving Tools 8 april 2014 Een spelvorm om samen met bestuur leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie te bepalen welke activiteiten van de organisatie ondersteunend kunnen zijn voor de samenleving In de participatiemaatschappij wordt meer verwacht van de eigen inzet Digitale co creatie in het sociale domein Artikelen 6 maart 2014 In het sociale domein verandert heel veel Dat vraagt om nieuw beleid en nieuwe oplossingen Uiteraard kunt u als gemeente proberen om zelf te bedenken hoe het anders moet Maar burgers en professionals weten vaak zelf het beste wat voor hen werkt Via Do It Yourself Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren Trainingen Incompany Wilt u werken vanuit de kracht van burgers en wijkbewoners en leren hoe u het zelforganiserend vermogen van uw doelgroep aanspreekt In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis houding en vaardigheden rondom Cocreatie schept ruimte voor ideeën Artikelen 22 januari 2014 Harm van Dijk partner bij van Van Harthe centrum voor CoCreatie legt uit hoe cocreatie kan werken in wijken gemeenten en gemeenteraden Voor Harm van Dijk is cocreatie ruimte maken voor de ideeënwereld binnen de systeemwereld die wij als De prioriteitenmatrix Tools 5 december 2013 Wmo raden zullen het ongetwijfeld herkennen teveel te doen en veel te weinig tijd Het is soms lastig om in alle drukte nog goed te overzien wat echt moet en wat echt belangrijk is Om tijd te managen is de prioriteitenmatrix een bruikbaar instrument om Analyseer de sterke en zwakke kanten van uw Wmo raad Tools 5 december 2013 De methode van de SWOT analyse is een handige werkvorm om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van de Wmo raad en van de kansen en bedreigingen voor de toekomst Door het maken van een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/cocreatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive