archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwsberichten Cliëntenparticipatie | Movisie
  en de Jeugdwet 7 mei 2015 Samenwerkende beroepsorganisaties in het jeugdveld onderschrijven manifest Medenzeggenschap Jeugd Het JeugdWelzijnsBeraad LOC Zeggenschap in Zorg Defence for Children Ieder in en het Landelijk Platform GGz hebben een Rapport Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer 7 mei 2015 In opdracht van het ministerie VWS heeft het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg Het onderzoek is verstuurd aan de Tweede Kamer Op NCZ wil instemmingsrecht cliënten bij zorgfusies 28 april 2015 Het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg NCZ wil dat cliënten een formele stem krijgen bij fusies in de zorg Het NCZ heeft om deze reden bij minister Schippers van VWS aangedrongen om het adviesrecht of instemmingsrecht van Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp 28 april 2015 Gemeenten moeten de jongerenraden in de instellingen voor jeugdhulp niet wegbezuinigen Dat adviseren JeugdWelzijnsBeraad LOC Zeggenschap in Zorg Defence for Children Ieder in en het Landelijk Platform GGz in een manifest dat ze 23 Branko Hagen in Sociaal Bestek verschil tussen burger en cliëntenparticipatie 28 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Lees Kwaliteit bij Siza 21 april 2015 Siza verleent zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap Siza heeft een kwaliteitshandvest waarin zij duidelijkheid geven over de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Siza wil leveren Met als uitgangspunt dat mensen met een Netwerkbijeenkomst ondersteuners cliëntenraden VVT op 4 juni omgaan met vernieuwingen mede zeggenschap 14 april 2015 Op donderdag 4 juni is er opnieuw een netwerkbijeenkomst voor ondersteuners en ambtelijk secretarissen van centrale cliëntenraden in de verpleging verzorging en thuiszorg Het thema van de bijeenkomst is Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie 14 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Is het Politiek vraagt om eigen buget voor cliëntenraden 10 april 2015 LOC heeft in de afgelopen jaren en met name tijdens besprekingen van de Governancewet steeds benadrukt dat de positie van cliëntenraden sterker moet worden In de Tweede Kamer vragen de partijen VVD en PvdA nu aan het kabinet om LCR zet zelftest in en maak werk van onafhankelijke cliëntondersteuning 7 april 2015 Voldoet de gemeente aan de wettelijke uitgangspunten van cliëntondersteuning Voor cliëntenraden vertegenwoordigers van cliënten én gemeenten is nu een zelftest beschikbaar Gemeenten zijn verplicht om clië Mensen verdwalen in nieuwe zorgregels 30 maart 2015 Bij wie moet ik nu zijn voor mijn zorg en wat als de ene instantie naar de andere wijst Steeds meer mensen verdwalen in het nieuwe zorgsysteem en worden van het kastje naar de muur gestuurd Zowel bij de NOS als bij de Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Praktijkvoorbeelden Cliëntenparticipatie | Movisie
  Managers Table is Volksbond Besluitvormingsmodel 9 september 2013 Alle besluiten die over de leefomgeving van cliënten gaan worden gezamenlijk genomen door locatiemanager medewerkers en een kerngroep van bewoners Wat is Volksbond Besluitvormingsmodel Besluitvorming op de locaties is Present zijn 21 mei 2013 Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht Wat is het project Present Themacafé 16 mei 2013 Bij een themacafé komen leden van de LFB dat is een belangenvereniging van mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar om ervaringen ideeën wensen en knelpunten te bespreken Op de avonden worden Almelo Sociaal 11 april 2013 Almelo Sociaal is een duurzaam samenwerkingsverband van cliëntenraden en Almelose instellingen met goede voorbeelden van samenhang en samenspel Wat is Almelo Sociaal Almelo Sociaal is een koepelorganisatie die bestaat uit Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS 11 april 2013 Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS komt op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en minima in Brabant Wat is Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS is de Smaakmakers 3 januari 2011 Met behulp van een collage hebben hoogbejaarde bewoners van een verzorgingshuis het eten en de sfeer rondom het eten sterk verbeterd Wat is Smaakmakers Smaakmakers is een groepje hoogbejaarde dames uit een verzorgingshuis dat Klankbordgroep Dak en Thuislozen 14 mei 2010 De Klankbordgroep Dak en Thuislozen KDET bestaat uit ervaringsdeskundigen die nauw contact hebben met dak en thuislozen op straat en in voorzieningen De klankbordgroep informeert en adviseert de gemeente over ervaren knelpunten Wmo adviesraad 7 8 en 9 15 juni 2009 Leeuwarden heeft sinds 2009 een Wmo adviesraad voor de prestatievelden 7 8 en 9 van de Wmo opgericht Wat is de Wmo adviesraad 7 8 en 9 In de Wmo adviesraad 7 8 en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Cliëntenparticipatie | Movisie
  pakken Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie Maar liefst Uitgever Movisie Zelfevaluatie Wmo raden 2014 24 september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo raad tot nu toe doen we de goede dingen En doen we die dingen op de goede manier Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo raad met een blik op de toekomst Uitgever Movisie Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden 2 september 2014 Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet de Wet maatregelen Wet werk en bijstand Wwb en de Wet hervorming kinderregelingen Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd Uitgever Landelijke Cliëntenraad Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz 29 augustus 2014 Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz cliënten bij het vinden en behouden van werk Dit terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn Onvoldoende Uitgever Landelijk Platform GGz Lokaal betrokken Onderzoek naar horizontalisering van lokaal Wmo Beleid 8 mei 2014 Een onderzoek naar de lokale praktijk van horizontalisering in de periode van 2007 2012 Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de inspraak in en de verantwoording over het lokale Wmo beleid Oefenen burgers en cli Uitgever Verwey Jonker Instituu Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Resultaten onderzoek onder gemeenten 23 april 2014 Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd Uit het onderzoek Participatie in zicht van het Verwey Jonker Instituut uitgevoerd in 2012 bleek dat veel gemeenten moeite hebben om Uitgever Movisie De effectiviteit van een WMO adviesraad versus die van focusgroepen Een vergelijking tussen twee instrumenten voor cliëntenparticipatie 20 maart 2014 Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo in veel gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo adviesraad Op deze raden is echter veel kirtiek In de gemeente Leiden vindt Uitgever Utrechtse School voor Bestuur en Organisatiewetenschappen Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek Kwaliteit en Beleid 24 januari 2014 De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg is voor migranten vaker ontoereikend dan voor autochtonen in Nederland Gezien de voorspelde groei van migrantengroepen in Nederland in de komende jaren en de hogere ziektelast en kosten bij Uitgever Pharos CBO Burgers in transitie Belangenbehartiging bij de overgang van AWBZ naar Wmo 13 december 2013 Belangenbehartiging in het sociale domein is de laatste jaren sterk veranderd De meeste Wmo raden hebben een adviserende in plaats van een belangenbehartigingstaak gekregen Voor emeenten is het belangrijk dat burgers aldan niet met Uitgever Verwey Jonker Instituut Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7 8 en 9 van de Wmo 10 oktober 2013 Cliëntenparticipatie hoeft niet complex te zijn of beperkt te worden tot formele

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tools Cliëntenparticipatie | Movisie
  een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo raad 5 december 2013 De Wmo raad Stichtse Vecht heeft een format opgesteld voor de adviesvragen die de gemeente aan hen stelt De gemeente vult dit formulier in en voorziet de Wmo raad hiermee van de benodigde informatie met betrekking tot de adviesvraag Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie 21 augustus 2013 Deze Toolkit jongerenparticipatie verschaft tools voor het werken aan jongerenparticipatie Deze tools zijn in te zetten bij vergaderingen meetings werksessies en laten begeleiders managers en jongeren ook onder JIJ Meter 16 augustus 2013 De JIJ meterj meet in hoeverre betrokkenen jongeren ouders en hulpverleners mogelijkheden krijgen om mee te denken mee te doen en mee te beslissen binnen de jeugdzorginstelling Dit doet de JIJ Meter door te meten 5xB voor Wmo raden 15 maart 2013 Als u voortaan op structurele wijze uw Wmo raadsleden wilt werven en begeleiden en uw leden voor langere tijd wilt behouden is vrijwilligersmanagement het juiste instrument Voor een goede uitvoering is het belangrijk een gezamenlijke Ik zie ik zie wat jij niet ziet 17 januari 2013 Via foto s hebben bewoners van een GGZ instelling hun mening in beeld gebracht en duidelijk kunnen maken hoe zij het gebouw waar zij wonen ervaren De inbreng is gebruikt in de verbouwingsplannen Leg vast in en rond Wmo beleid maken met persona s 1 december 2012 Met deze tool kan een gemeente cliënt of belangengroep of een zorgaanbieder samen met de doelgroep persona s maken Werken met persona s heeft het doel beleid en voorzieningen beter af te stemmen op de behoefte van de Social mediagids voor het betrekken van burgers 1 december 2012 De social mediagids is gemaakt voor Wmo raden die via social media in contact willen komen met hun achterban Social media kan slim ingezet worden om beleid te beïnvloeden en een grote groep in de achterban te betrekken Toolkit jongerenparticipatie Be Involved 2 april 2012 Toolkit voor jongerenparticipatie bij gemeenten Waarom de toolkit Steeds meer wordt niet gedacht voor maar samen met jongeren uitgezocht wat zij het meest nodig hebben of waar zij het meest baat bij hebben De toolkit biedt een CQ index 17 mei 2010 De QX index is een landelijk meetinstrument waarmee klantervaringen in de gezondheidszorg gemeten kunnen worden Het Centrum Klantervaring Zorg zorgt ervoor dat de ervaringen van klanten met de gezondheidszorg systematisch en Opiniewijzer 8 juni 2009 De Opiniewijzer is een meningspeiler via internet deelnemers kunnen na beantwoording van vragen over een bepaald onderwerp hun uitkomsten vergelijken met andere deelnemers partijen of organisaties De Opininwijzer combineert op een Burgerpanel 17 april 2009 Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken Het burgerpanel is samengesteld uit 12 tot 24 willekeurig Tea for Two 14 april 2009 Tea for Two geeft beleidsmakers de gelegenheid in gesprek te gaan met doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren Doel van het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trainingen Cliëntenparticipatie | Movisie
  Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Cliëntenparticipatie Trainingen Cliëntenparticipatie Vorige pagina Trainingen Cliëntenparticipatie Achterbanraadpleging wie waar hoe Startdatum Op aanvraag Een Wmo raad vertegenwoordigt een grote diversiteit aan groepen in de samenleving Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging verbreedt de doelgroep van de Wmo nog verder Sommige doelgroepen zijn moeilijk Actualiteitensessie Wmo raad en de decentralisaties Startdatum Op aanvraag Er komt momenteel veel op uw Wmo raad af Beleidsontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op Het is de kunst om grip te houden op dat wat er gebeurt Datum in overleg Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Cliëntenparticipatie en social media Startdatum Op aanvraag Nieuwe technologieën en media maken het voor veel mensen mogelijk om te participeren in processen waar ze voorheen niet in konden participeren Sociale media zijn hier een duidelijk voorbeeld van Ook op het terrein van clië Competentiegericht werken binnen de raad Startdatum Op aanvraag Hoe werkt u samen in de Wmo raad De kwaliteiten van raadsleden optimaal zien en inzetten hoe doe je dat En hoe gaat u om met verschillen in inzicht en werkwijze Datum in overleg Locatie incompany Prijs op aanvraag Evaluatie van de Wmo raad Startdatum Op aanvraag Weet u eigenlijk wat uw Wmo raad de afgelopen jaren allemaal heeft bereikt En hoe heeft u dat weten te realiseren Movisie helpt u om in één dag zicht te krijgen op de effectiviteit en het functioneren van de raad Datum Integrale cliëntondersteuning Startdatum Op aanvraag Overal in het land werken organisaties op het gebied van cliëntondersteuning samen om kwetsbare burgers in de gemeente of regio integraal en levensbreed persoonlijke ondersteuning te bieden Maar wat is er nodig om als é Reflectiesessie Wmo raad Nieuwe Stijl Startdatum Op aanvraag Er

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/training (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie | Movisie
  de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Vorige pagina Cliëntenparticipatie Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo beleid mee kunnen bepalen Zeker nu er veel voor hen verandert door de decentralisaties Gemeenten hebben hier ook belang bij want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om burgers te betrekken Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken En welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Transitie een feit tijd voor kwaliteit 28 april 2015 Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is Maar wat is kwaliteit in Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 29 januari 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen Wmo 2015 wat is er veranderd 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Deel 6 van De toekomst van cliëntenparticipatie 29 september 2014 De overheid trekt zich terug en vraagt van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar Dit betekent dat de burger ook ruimte neemt en krijgt om eigen initiatieven te 9 september 2014 De dialoog met burgers cliënten versterken 27 augustus 2014 Belangenbehartiging 2 0 1 augustus 2014 De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie 21 juli 2014 Versterk de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie | Movisie
  juist zo geschikt voor reflectie welk maatschappelijk vraagstuk lost het op wat doet de aanpak nu eigenlijk en waarom Tijdens het schrijven kunt u zo al tot belangrijke inzichten komen Wat zijn de sterke kanten van de interventie en op welke punten kan deze nog wel verbeterd worden Door anderen te betrekken bij het op papier zetten van uw interventie komt er een proces van uitwisseling feedback en verrijking op gang Handboek Een handboek maakt uw interventie toepasbaar voor anderen Een handboek wordt ook wel handleiding draaiboek toolkit of handreiking genoemd In zo n handboek zet u uw interventie zo concreet mogelijk op papier zodat anderen met het handboek in de hand uw interventie in praktijk kunnen brengen De Schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek ondersteunt u daarbij In de Schrijfwijzer zit een format voor een handboek welke u flexibel kunt gebruiken Vanuit dit format worden allemaal vragen over uw interventie gesteld Dit helpt u de eigen interventie zo volledig mogelijk op te schrijven Ook leert u uw interventie aan de hand van deze vragen nog beter kennen Het stimuleert u om uzelf af te vragen waarom u de aanpak op deze manier doet en niet anders Ook komen mogelijke hiaten aan het licht wat is er nog meer nodig om uw interventie met succes toe te passen Voorbeelden van vragen Wat is het hoofddoel van de interventie Wat zijn de meer concrete subdoelen Wie is de doelgroep en hoe wordt de doelgroep geselecteerd Welke activiteiten worden ondernomen Wat is de locatie van uitvoering Welke kennis en vaardigheden hebben uitvoerders nodig Omdat wij merkten dat er veel vraag is naar ondersteuning bij het schrijven van handboeken is er naast de Schrijfwijzer ook een training Uw interventie op papier waar u tegen kostprijs aan deel kunt nemen Interventiebeschrijving Als u al een handboek hebt dan is een mooie vervolgstap om een interventiebeschrijving te maken voor opname in de databank Effectieve sociale interventies Zo kunt u uw interventie verder verspreiden Een interventiebeschrijving geeft de stand van zaken rondom uw interventie weer U brengt alle beschikbare informatie over de interventie zelf de onderbouwing de uitvoering de praktijkervaringen en de effectiviteit in kaart Het geeft inzicht in wat de sterke punten van de interventie zijn en welke punten nog verbetering nodig hebben De interventiebeschrijving laat ook zien wat passend vervolgonderzoek zou kunnen zijn Als u uw interventie aangemeld hebt voor opname in de databank krijgt u een werkblad met handleiding om uw interventiebeschrijving te maken Ook leest een adviseur van Movisie gratis mee en stelt met een frisse blik verhelderende vragen De bezoeker van de databank krijgt door uw interventiebeschrijving zicht op de inhoud en kwaliteit van uw interventie Als de bezoeker ervoor kiest om met uw interventie aan de slag te gaan neemt hij zij contact met u op voor het handboek en eventuele andere ondersteuning Een goede beschrijving is de basis We onderscheiden vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventies de beschrijving de onderbouwing evaluatie van praktijkervaringen monitoring en effectonderzoek De eerste

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/bouwstenen-effectieve-sociale-interventie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal werk is keihard nodig - en dat willen we onderbouwen | Movisie
  aandacht aan is besteed Bij het onderbouwen moet je de wijk in en met mensen praten maar je moet ook de bibliotheek in en bestuderen wat er al bekend is over wat werkt En tenslotte is het ook al gemeten is het aangetoond Dat is de kracht van de commissie Daar komt nog bij dat we gebruik gaan maken van allerlei vormen van onderzoek die de werkzaamheid kunnen aantonen Niet alleen cijfermateriaal maar ook interviews met mensen om wie het gaat en uitvoerders Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Wat heeft de samenleving daar aan Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Denk alleen al aan de vergrijzing We zijn het erover eens dat dit niet allemaal vanuit de overheid geregeld kan worden Maar hoe dan wel Hoe richten we een participatiesamenleving in waar burgers echt voor elkaar kunnen zorgen Dan is sociaal werk keihard nodig Dat werk richt zich vanouds op het empoweren van kwetsbare mensen Mensen helpen het zelf te doen Met oog voor de directe leefomgeving de buurt informele zorg sociale netwerken Wat hebben sociaal werkers daaraan Ik ga ervan uit dat sociaal werkers hun werk beter kunnen doen met betere aanpakken Als je nu kijkt naar de sector dan heb je nog veel professionals die sterk hangen aan common sense of intuïtie Natuurlijk dat is belangrijk maar je gaat ook niet naar de dokter vanwege zijn gezond verstand alleen Je verwacht meer kennis over wat werkt een gereedschapskist met methoden en technieken die een professional kan inzetten Wanneer je methoden en technieken tot je beschikking hebt maakt dat het makkelijker om te improviseren om je intuïtie te laten spreken Onderbouwde kennis over wat werkt geeft bovendien meer zelfvertrouwen en een steviger positie als werksoort Het volledige interview met Godfried Engbersen is te lezen in de Movisies die half april 2015 verschijnt Movisies is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden Kennisdossier Professionalisering Effectiviteit Trefwoorden effectieve interventies maatschappelijke ondersteuning burgerparticipatie Deel Afdrukken Reacties Reacties Theo Bolt schreef op 26 maart 2015 15 51 Het kwam binnen met Werkt die aanpak voor eenzaamheid nou wel of woorden van een dergelijke strekking Opvallend het bijbehorende artikel zelf ontbeerde de reageer button Die kreeg ik pas te pakken na doorklikken op het interview dat bij het artikel hoort Blijkbaar ligt het erg gevoelig Dat zou ik zo denken bedoelende ik denk dat het idd heel gevoelig ligt In mijn eigen ervaring als beroeps eenzame schiet alles wat er tot nu toe op poten is gezet schromelijk tekort Het onderzoeks erkennings programma lijkt me echter wel een stap in de goede richting Omdat je eindelijk eens kijkt naar wat doen we nou eigenlijk waarom en werkt het wel Als opstap niet verkeerd Zelf heb ik er ook wel een gedachte of twee over In mijn eigen geval heeft het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociaal-werk-keihard-nodig-willen-we-onderbouwen (2015-06-23)
  Open archived version from archive