archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trefwoord dialoog | Movisie
  dialoog De dialoog met burgers cliënten versterken Artikelen 9 september 2014 Minder energie stoppen in alle beleidsnotities en daar reacties op formuleren en meer tijd steken in het verzamelen van signalen en ideeën uit de samenleving Steeds meer Wmo raden en gemeenten zien hier het belang van in Dit past ook bij de veranderende Dialoog Jongerenwerk en homoseksualiteit Effectieve sociale interventies 30 juni 2013 De Dialoogmethode is gericht op jongerenwerkers Doel is hen praktische handvatten te bieden om in hun werk om te gaan met homovijandig gedrag en met jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens De methode bestaat uit dialoogbijeenkomsten tussen QueZ Publicaties 12 augustus 2014 QueZ helpt om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie QueZ bestaat uit twee reeksen met vragen vragen voor clienten en reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie met collega s QueZ bestellen of downloaden Denkhoeden methode Tools 14 mei 2010 De zes denkhoeden methode is een techniek om samen tot het juiste besluit te komen Vanuit zes verschillende perspectieven kijken mensen naar een vraagstelling of probleem De techniek is ontwikkeld door Edward de Bono Het gaat uit van het idee dat Respect Praktijkvoorbeelden 1 maart 2010 Geen repressieve maatregelen om overlast van jongeren tegen te gaan maar investeren in de pedagogische kracht van de buurt Door de dialoog tussen de jongeren en buurtbewoners te stimuleren Dat is wat in Sittard wordt gedaan met het project Respect Wat Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 1 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 1 Apply Effectieve sociale interventies filter Praktijkvoorbeelden 1 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 1 Apply Publicaties filter Tools 1 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 2 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 1 Apply Effectiviteit filter Jeugd en meedoen 1 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/dialoog (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild De dialoog met burgers cliënten versterken Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken Movisie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/26559 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De dialoog met burgers/cliënten versterken
  vormen ontwikkeld om met cliënten en burgers het gesprek aan te gaan en in dialoog beleid vorm te geven Hieronder geven we drie voorbeelden 1 Co creatie Co creatie is een actief en creatief proces om in wisselwerking met elkaar producten diensten of beleid te ontwikkelen of te verbeteren De burgers waar het om gaat hebben veel ervaringskennis en weten dus hoe een samenleving eruit zou kunnen zien die aansluit op hun behoeften en mogelijkheden Dit is een schat aan informatie voor beleidsmakers van gemeenten en maatschappelijke organisaties in welzijn en zorg Samen werken zij aan diensten en voorzieningen die de kwetsbare burger ondersteunen maar zij staan ook voor een bezuinigingsdoelstelling Door samen met burgers en organisaties aan de slag te gaan kunnen creatieve oplossingen ontstaan vergroten gemeenten en maatschappelijke organisaties het draagvlak voor hun beleid en delen zij de verantwoordelijkheid om het nieuwe beleid vorm te geven Bij co creatie worden verschillende vaak creatieve methoden en instrumenten ingezet Deze stimuleren het actieve en creatieve proces en maken dialoog en wisselwerking tussen verschillende partijen mogelijk Zie ook Co creatief ondernemen 4 Movisie 2011 en de artikelen Co creatie schept ruimte voor ideeën 5 en Digitale co creatie in het sociale domein 6 2 Persona s Een persona is een denkbeeldig persoon uit de doelgroep die is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van de doelgroep Werken met persona s maakt dat beleid en diensten beter afgestemd worden op de desbetreffende doelgroep Niet het aanbod staat centraal maar de leefsituatie en vragen van de burger cliënt Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven Kern van de methode is dat persona s samen met de doelgroep gemaakt worden Door die dialoog ontstaat contact en begrip tussen de doelgroep en de beleidsmaker Wmo beleid maken met persona s 7 Movisie 2012 laat zien hoe je met de doelgroep een persona kan maken en geeft voorbeelden hoe deze in de praktijk te gebruiken 3 Kwaliteit vanuit cliëntperspectief In zorg en welzijn worden verschillende kwaliteitscriteria en instrumenten gebruikt Maar er wordt nog te weinig gevraagd wat de cliënt zelf eigenlijk onder kwaliteit verstaat De regering verwacht van gemeenten dat zij het kwaliteitsbeleid in samenspraak met cliëntenorganisaties en aanbieders de komende jaren verder ontwikkelen en voorstellen doen voor professionele standaarden voor maatschappelijke ondersteuning En dat in het denken over kwaliteit de burger centraal staat bron Concept Memorie van Toelichting Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 8 In dialoogsessies kunnen cliënten aanbieders en gemeenten bespreken wat kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning is Uit onderzoek naar diverse kwaliteitsinstrumenten blijkt dat voor een brede groep cliënten eigen regie veiligheid bejegening sociaal netwerk en participatie belangrijke kwaliteitsaspecten zijn zie Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Movisie 2013 Deze kwaliteitsstandaarden en vertaling in criteria dienen vervolgens als basis voor bijvoorbeeld de keuze van aanbieders voor de te hanteren inkoopcriteria als toetsingskader voor Wmo raden en voor de interne kwaliteitstoetsing bij dienstverleners Werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/dialoog-burgers-clienten-versterken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De prioriteitenmatrix | Movisie
  erom dat de belangrijke taken de hoogste individuele prioriteit krijgen Belangrijk wil in dit model zeggen dat het een taak betreft die eigenlijk niet door iemand anders kan worden gedaan De taak kan dus niet worden gedelegeerd Dit in tegenstelling tot sommige urgente taken De urgente taken hebben in de tijd wellicht prioriteit omdat ze direct moeten worden gedaan maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee ook het meest belangrijk zijn en niet door iemand anders kunnen worden opgepakt Vaak zijn dit taken die worden opgedragen door anderen en die voor hen wel belangrijk kunnen zijn maar voor jou niet direct het moet gewoon gebeuren Belangrijke taken hebben meer langere termijngevolgen en zijn daardoor persoonlijker bepaald Je vindt het belangrijk omdat jij er consequenties van ondervindt als het wel of niet gebeurt Op basis van de duiding wel of niet belangrijk en wel of niet urgent ontstaan in de matrix vier varianten A Belangrijk en urgent B Belangrijk en niet urgent C Niet belangrijk en wel urgent D Niet belangrijk en niet urgent Belangrijke en urgente zaken zijn uiteraard zaken die om een snelle oplossing vragen en die je echt zelf moet doen Belangrijke en niet urgente zaken zijn zaken die minder prioriteit hebben maar die je wel echt zelf moet doen Niet belangrijke en urgente zaken moet je snel afhandelen om er zo min mogelijk hinder van te ondervinden Dit zijn vaak kleine regelklusjes en tussendoor dingen Het gevaar bestaat dat dit soort klusjes een lange waslijst vullen en danig op je agenda drukken waardoor belangrijke dingen blijven liggen Het is dan goed om te kijken of je ze per se zelf moet doen of dat je mogelijk ook kunt uitbesteden aan iemand anders Niet belangrijke en niet urgente zaken zijn eigenlijk geen zaken en daar moet je

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/prioriteitenmatrix (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Format voor een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo-raad | Movisie
  vanuit de gemeente en wordt het adviestraject beter gestroomlijnd Miscommunicatie en verkeerde verwachtingen rondom een adviesvraag kunnen een bron van frustratie zijn voor zowel de Wmo raad als de gemeente Om dit te voorkomen heeft de gemeente Stichtse Vecht een format met vragen opgesteld die ingevuld wordt door de gemeente bij het indienen van een adviesvraag aan de Wmo raad Het format bevat vragen als Wat is de aanleiding van de adviesvraag Welke alternatieven heeft de gemeente zelf al overwogen Welke achtergrondinformatie is relevant met betrekking tot de adviesvraag en levert de gemeente samen met de adviesvraag aan bij de adviesraad Ook wordt op het formulier een reactietermijn voorgesteld door de gemeente voor het advies van de Wmo raad en wordt gekeken wanneer eventuele aanvullende vragen verwacht kunnen worden Afspraken over het vervolg van de procedure rondom het voorgenomen beleid maken het voor de Wmo raad inzichtelijk hoe het gehele traject rondom een adviesvraag eruit ziet Achtergrondinformatie Voor Wmo raden is het van belang om over een aantal thema s duidelijke afspraken te maken met de gemeente Dit formulier biedt een basis om in overleg met de gemeente duidelijke afspraken te maken over de adviestrajecten en dit beter te stroomlijnen Zo is het belangrijk om met de gemeente afspraken te maken over De verwachte rol van de Wmo raad De Wmo raad kan verschillende rollen meedenken vernieuwen signaleren en adviseren op zich nemen Het is van belang voor de Wmo raad om met de gemeente duidelijke afspraken te maken over de verwachte inzet en de rol die de Wmo raad invult Zo kan de Wmo raad in het begin van een traject als meedenker optreden maar halverwege het traject formeel adviseren hierover Lees meer hierover in het spiegeldocument http www movisie nl publicaties naar wmo raad nieuwe stijl De procedures rond een adviesvraag Hoeveel tijd heeft de Wmo raad nodig voor het verzamelen van signalen bij haar achterban Wat is een realistische termijn gezien de tijdsdruk bij de gemeente en de Wmo raad Wat betekent dit voor de looptijd van een adviesvraag Hoe wordt afgestemd als de gemeente af wil of moet wijken van deze termijn De begeleidende achtergrondinformatie vanuit de gemeente Welke achtergrondinformatie heeft de Wmo raad nodig om een goed advies uit te brengen Hierbij dient rekening gehouden te worden met de te investeren tijd vanuit de Wmo raad maar ook vanuit de gemeente Een aanbeveling is om afspraken te maken over de manier waarop informatie aangeleverd wordt Zo kan de gemeente bijvoorbeeld samenvattingen van rapporten aanleveren of bij aangeleverde rapportages verwijzen naar relevante passages of hoofdstukken zodat de Wmo raad de informatie gericht kan bestuderen Contactpersoon overlegmogelijkheden rond de adviesvraag Met wie heeft de Wmo raad contact over de adviesvraag Waar kan zij terecht met vragen rond verduidelijking Of mogelijke aanvullende vragen in verband met de adviesvraag die aan de Wmo raad worden gesteld Door goed contact tussen adviesvrager en Wmo raad houden beide partijen zicht op elkaars agenda en veranderende omstandigheden Terugkoppeling van de adviesvraag Voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/format-adviesvraag-gemeente-aan-wmo-raad (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie | Movisie
  dan niet digitaal Kijk ook bij raadplegen via e participatie Vormen van tevredenheidsonderzoek CQ index Thermometer Groepsraadpleging Als burgers cliënten in een groep worden bevraagd spreken we over groepsraadpleging Groepsraadpleging verheldert de wensen van cliënten en levert knelpunten en suggesties op voor verbeteringen Vormen en praktijkvoorbeelden Groepsraadpleging vindt plaats via bijeenkomsten met burgers cliënten zoals panels focusgroepen of huisvergaderingen Deze vorm van raadpleging krijgt ook vorm door met burgers cliënten mee te lopen in hun wijk of in de instelling waar zij verblijven U vindt hier ook een aantal specifieke gespreksmethoden Shadowing Tea for Two Werken aan Wensen Spiegelgesprekken Klankbordgroep Dak en Thuislozen Kapstokoverleg Creatieve raadpleging Creatieve raadpleging is een vorm van cliëntenparticipatie waarbij minder mondige burgers cliënten worden uitgenodigd om hun stem te laten horen Creatieve raadpleging is een belevingsgerichte vorm van cliëntenparticipatie waarbij de belevingswereld van individuele cliënten zichtbaar wordt Vormen en praktijkvoorbeelden Bij creatieve raadpleging zetten cliënten zelf instrumenten in zoals een camera dagboek ervaringenboek memorecorder ansichtkaarten fotoalbum plakboek en plattegronden Visuele prikkelmethode Dagboekmethode Ziekenhuiservaringen in beeld Wmo beleid maken met persona s Raadpleging door doelgroep zelf Hier vindt u voorbeelden van cliëntenparticipatie waarbij één of meer mensen uit de doelgroep als intermediair optreden Raadpleging door de doelgroep levert signalen knelpunten en behoeften op Bijkomend voordeel mensen worden aangesproken op hun capaciteiten en versterken hun eigen kracht door als intermediair op te treden Vormen en praktijkvoorbeelden Deze vorm van raadpleging kan plaatsvinden via ambassadeurs van bepaalde doelgroepen maar ook door mensen uit de doelgroep te trainen om anderen te interviewen Peer Consultatie Present zijn Wmo ambassadeurs Raadpleging door e participatie Bij e participatie gaat het om digitale vormen van cliëntenraadpleging Met e participatie bereikt u een grote groep cliënten en specifieke groepen zoals jongeren en mensen met psychische en fysieke beperkingen Vormen en praktijkvoorbeelden E participatie werkt zowel bij groepsraadpleging als individuele raadpleging Dit kan via e mail en digitale vragenlijsten maar ook via filmpjes op YouTube en virtuele werelden en contactsites zoals Facebook www deeljezorg nl Bereik uw achterban via social media www mijnborne2030 nl Boskoop actief Opiniewijzer 3 Adviseren Adviseren is een formele vorm van cliëntenparticipatie Advisering vraagt veel van de cognitieve en sociale vaardigheden en is daarmee niet voor iedereen even geschikt of aantrekkelijk Advisering levert een plek op aan de overlegtafel en daarmee invloed op het beleid Bij deze vorm van cliëntenparticipatie stellen politiek en bestuur samen de agenda op Beleidsmakers bieden de betrokkenen gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren Deze ideeën spelen een volwaardige rol in de ontwikkeling van beleid De politiek verbindt zich in principe aan de resultaten maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan afwijken Vormen en praktijkvoorbeelden Advisering gebeurt in de vorm van een Wmo of cliëntenraad adviesraad of ander overlegplatform Er is sprake van een structurele wisselwerking met de beleidsmakers Soms worden burgers of specifieke doelgroepen incidenteel gevraagd om over een bepaald thema te adviseren Bij advisering worden vooraf afspraken gemaakt over het vervolgtraject en de mate waarin beleidsmakers de resultaten meenemen in het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/participatieladder-ordent-praktijkvoorbeelden-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Een wijk in beeld | Movisie
  knelpunten zij aanlopen op het gebied van veiligheid sociaal leefklimaat en de multiculturele buurt De bewoners zijn later aan de hand van de foto s geïnterviewd Gemeente Den Haag heeft in 2006 een proef gedaan met foto onderzoek als vorm van burgerraadpleging Het doel was om informatie te verkrijgen die als basis kon dienen voor beleidsplannen en een beeld te vormen van de manier waarop betrokken en actieve bewoners hun wijk beleven Twintig bewoners van de wijk Regentes Valkenbos werden uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek Uitgerust met een wegwerpcamera en een aantal concrete vragen over de wijk werden ze op pad gestuurd Na vier weken leverden zij de camera weer in daarna werden ze geïnterviewd aan de hand van de foto s Enquêtemoeheid Voor de gemeente Den Haag bleek het foto onderzoek een vruchtbare vorm van beleidsonderzoek waarbij mensen de kans krijgen zich op aantrekkelijke en zeer concrete wijze uit te spreken over bepaalde onderwerpen zoals veiligheid sociaal leefklimaat en de multiculturele buurt Gemeente Den Haag vindt het een goed alternatief bij enquêtemoeheid van de burger een goede aanvulling op kwantitatief onderzoek en een geschikte vorm van exploratief onderzoek om de beleving en perceptie van mensen in kaart te brengen Daarbij is het wel belangrijk valse verwachtingen te voorkomen door de respondenten vooraf duidelijk te maken dat het onderzoek geen actie of wensenlijst oplevert Een nadeel van dit type onderzoek is dat het veel tijd vergt Het advies van de gemeente Den Haag is dan ook om vooraf een duidelijke kosten batenanalyse te maken Bron Gemeente Den Haag 2006 Foto onderzoek vertelt Beleving van een wijk in beeld Dit foto onderzoek is een vorm van cultural probes Cultural probes zijn creatieve vormen om met burgers en cliënten in gesprek te gaan over verbeteringen in dienstverlening beleid of producten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/wijk-beeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De dialoog met burgers/cliënten versterken | Movisie
  principe van overheidsparticipatie Een van de punten is de herijking van het subsidiebeleid In tegenstelling tot het toewijzen van subsidies door de gemeente worden nu de budgetten neergelegd bij de dorpen plaatselijke belangen Samen met inwoners gaan de plaatselijke belangen aan de slag hoe wordt voor de komende vier jaar subsidiegeld ingezet welke activiteiten worden ondersteund Belangrijkste doel is plaatselijke belangen en inwoners in hun kracht zetten De gemeente Hellendoorn startte in dat kader ook een train de trainer programma voor ambtenaren met als doel om alle lagen en alle ambtenaren van de verschillende afdelingen binnen de gemeente te leren werken volgens het principe van overheidsparticipatie De training bestond uit meerdere dagdelen toegespitst op thema s als overheidsparticipatie netwerken houding de moedige ambtenaar denken met een bochtje Lees meer in de uitgave Gemeente Gemeenschap Ministerie van BZK 2013 Drie voorbeelden om in dialoog beleid vorm te geven Ook worden steeds meer nieuwe vormen ontwikkeld om met cliënten en burgers het gesprek aan te gaan en in dialoog beleid vorm te geven Hieronder geven we drie voorbeelden 1 Co creatie Co creatie is een actief en creatief proces om in wisselwerking met elkaar producten diensten of beleid te ontwikkelen of te verbeteren De burgers waar het om gaat hebben veel ervaringskennis en weten dus hoe een samenleving eruit zou kunnen zien die aansluit op hun behoeften en mogelijkheden Dit is een schat aan informatie voor beleidsmakers van gemeenten en maatschappelijke organisaties in welzijn en zorg Samen werken zij aan diensten en voorzieningen die de kwetsbare burger ondersteunen maar zij staan ook voor een bezuinigingsdoelstelling Door samen met burgers en organisaties aan de slag te gaan kunnen creatieve oplossingen ontstaan vergroten gemeenten en maatschappelijke organisaties het draagvlak voor hun beleid en delen zij de verantwoordelijkheid om het nieuwe beleid vorm te geven Bij co creatie worden verschillende vaak creatieve methoden en instrumenten ingezet Deze stimuleren het actieve en creatieve proces en maken dialoog en wisselwerking tussen verschillende partijen mogelijk Zie ook Co creatief ondernemen Movisie 2011 en de artikelen Co creatie schept ruimte voor ideeën en Digitale co creatie in het sociale domein 2 Persona s Een persona is een denkbeeldig persoon uit de doelgroep die is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van de doelgroep Werken met persona s maakt dat beleid en diensten beter afgestemd worden op de desbetreffende doelgroep Niet het aanbod staat centraal maar de leefsituatie en vragen van de burger cliënt Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven Kern van de methode is dat persona s samen met de doelgroep gemaakt worden Door die dialoog ontstaat contact en begrip tussen de doelgroep en de beleidsmaker Wmo beleid maken met persona s Movisie 2012 laat zien hoe je met de doelgroep een persona kan maken en geeft voorbeelden hoe deze in de praktijk te gebruiken 3 Kwaliteit vanuit cliëntperspectief In zorg en welzijn worden verschillende kwaliteitscriteria en instrumenten gebruikt Maar er wordt nog

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26559 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •