archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trefwoord belangenbehartiging | Movisie
  waarde van belangenbehartiging en de rol die een Wmo raad wel en niet kan spelen daarin In dit Belangrijke organisaties voor bespreekbaar maken seksuele diversiteit Tools 5 augustus 2014 Hieronder volgt een overzicht van organisaties die actief zijn op het gebied van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit IHLIA LGBT heritage Internationaal Homo Lesbisch Informatiecentrum en Archief IHLIA LGBT heritage is het grootste De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie Artikelen 1 augustus 2014 Moeten cliënten van de AWBZ en de jeugdzorg zich aanmelden voor de Wmo raad omdat zij straks voor hun begeleiding afhankelijk zijn van de gemeente Is een brede participatieraad waarin Wmo en Sociale zaken integraal worden benaderd verstandig Of missen Format voor een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo raad Tools 5 december 2013 De Wmo raad Stichtse Vecht heeft een format opgesteld voor de adviesvragen die de gemeente aan hen stelt De gemeente vult dit formulier in en voorziet de Wmo raad hiermee van de benodigde informatie met betrekking tot de adviesvraag Ook worden er De prioriteitenmatrix Tools 5 december 2013 Wmo raden zullen het ongetwijfeld herkennen teveel te doen en veel te weinig tijd Het is soms lastig om in alle drukte nog goed te overzien wat echt moet en wat echt belangrijk is Om tijd te managen is de prioriteitenmatrix een bruikbaar instrument om Cliëntenparticipatie in de O GGZ Publicaties 1 augustus 2013 Een korte schets van de prestatievelden 7 8 en 9 wat Wmo raden en belangenbehartigers hierop kunnen doen en waar ze meer informatie kunnen vinden Uitgever MOVISIE kennisprogramma Cliëntenparticipatie Jaar van uitgave augustus 2013 herziene Burgerprojecten in zorg en welzijn Publicaties 2 november 2012 Dit kennisdossier gaat over burgerprojecten in zorg en welzijn Het eerste deel gaat inhoudelijk in op wat burgerprojecten in zorg en welzijn zijn en waarom zij belangrijk zijn in de huidige ontwikkelingen Kenmerken en succes en faalfactoren van De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Publicaties 2 mei 2012 De functie cliëntondersteuning in de Wmo is belangrijk om burgers eigen keuzes te kunnen laten maken en te zorgen dat zij de goede begeleiding krijgen Ervaringsdeskundigen mensen die de ervaring van cliënt hebben en die kunnen overstijgen zijn van De Wmo raad en haar diverse achterban Publicaties 9 augustus 2012 De Wmo raad heeft goede contacten met haar achterban nodig om te weten wat er speelt in de samenleving en dit mee te kunnen nemen in haar beleidsadvisering Dit kennisdossier gaat over hoe de Wmo raad een brede achterban kan bereiken ook de kleine of 1 2 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 3 Apply Artikelen filter Praktijkvoorbeelden 1 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 9 Apply Publicaties filter Tools 4 Apply Tools filter Veelgestelde vragen 1 Apply Veelgestelde vragen filter Kennisdossier Buurtkracht 2 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 11 Apply Cliëntenparticipatie filter Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Jeugd en meedoen 1 Apply Jeugd en meedoen filter LHBT emancipatie 3 Apply LHBT emancipatie filter Maatschappelijke zorg 1 Apply Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/belangenbehartiging (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Belangenbehartiging 2.0
  deze organisaties en vraagt extra inspanningen van de lokale belangenbehartigers Tegelijkertijd zien we de beschikbare middelen voor het behartigen van de belangen van kwetsbare burgers afnemen Gevolg hiervan is dat lokale collectieve belangenbehartiging in kracht afneemt of soms zelfs lijkt te verdwijnen Directe stem burger steeds meer naar achtergrond Als we terugkijken is deze ontwikkeling al met de komst van de Wmo in gang gezet Er werden Wmo raden opgericht die in hun adviezen geacht worden de stem van kwetsbare groepen te vertolken Wmo raden zien zichzelf echter meer als adviesorgaan dan als belangenbehartiger De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Dit wordt momenteel versterkt met de ontwikkeling naar bredere participatieraden waarin de Wmo raad Wwb raad en soms ook een Wsw raad of een jeugdraad opgaan zie het artikel De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie 5 het derde artikel in deze reeks Hierdoor lijkt de directe stem van de burger cliënt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Hoe representatief is georganiseerde belangenbehartiging Aan de andere kant daar waar nog wel georganiseerde lokale belangenbehartiging is zien we dat beleidsmakers zich de vraag stellen hoe representatief die belangenbehartiging is Het lukt belangenorganisaties maar mondjesmaat om de jongere generatie of bijvoorbeeld allochtonen aan zich te binden Daarnaast zien we dat het belangenbehartigers soms moeite kost om zich op een constructieve en positief kritische manier op te stellen richting gemeenten of aanbieders Vaak komt dit omdat hun ervaring vanuit het verleden leert dat hun input niet serieus wordt meegenomen in het beleid Wanneer de relatie tussen belangenbehartigers en de gemeente op gespannen voet komt te staan kan dit ertoe leiden dat de stem van de cliënt niet voldoende wordt gehoord Wmo raden en belangenbehartiging Doordat de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten door de decentralisaties sterk toenemen terwijl het budget afneemt wordt de stem van de cliënt burger nog belangrijker De kans bestaat dat verschillende belangengroepen min of meer met elkaar in strijd gaan over de verdeling van de middelen ten gunste van hun eigen doelgroep Een Wmo of participatieraad moet op zoek naar de optimale verdeling voor iedereen en dus de belangen wegen en daarna meenemen in haar adviserende taak Geen concurrentie maar samenwerking Daarnaast is het belangrijk dat belangenbehartigers zich niet laten verleiden tot concurrentie maar samenwerken om op verschillende plekken de stem van de cliënten te vertolken Niet alleen richting de gemeente maar ook richting aanbieders kunnen ze laten weten wat ze belangrijk vinden of wat volgens hen beter kan Tevens hebben ze de mogelijkheid om agenderend de pers op te zoeken en zo signalen uit de doelgroep te laten doorklinken Ook kunnen ze met hun informatie gemeenteraadsleden voorzien van input bij maatschappelijke debatten Tenslotte ligt daar de uiteindelijke afweging en besluitvorming Adviseren en belangen behartigen zijn twee verschillende zaken die beiden nodig zijn

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/belangenbehartiging-20 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie in de (O)GGZ | Movisie
  Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie in de O GGZ Vorige pagina Cliëntenparticipatie in de O GGZ Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie publicatie augustus 2013 Een korte schets van de prestatievelden 7 8 en 9 wat Wmo raden en belangenbehartigers hierop kunnen doen en waar ze meer informatie kunnen vinden Uitgever MOVISIE kennisprogramma Cliëntenparticipatie Jaar van uitgave augustus 2013 herziene versie Aantal pagina s 3 Downloads Type Grootte Factsheet2 Clientenparticipatie OGGZ pdf 360 76 KB Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden belangenbehartiging cliëntenparticipatie oggz wmo raden Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Publicaties Algemene voorwaarden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/cli%C3%ABntenparticipatie-oggz (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Belangenbehartiging 2.0 | Movisie
  van het keukentafelgesprek De kunst van belangenbehartiging is om deze verhalen zo te vertalen dat het daadwerkelijk input vormt voor de verbetering van beleid en uitvoering Belangenbehartiging landelijk en lokaal Belangenbehartiging kent veel verschijningsvormen vaak gekoppeld aan een specifieke doelgroep Zo zijn er op lokaal niveau ouderenbonden gehandicaptenraden ggz platforms Maar ook bijvoorbeeld ouders van kinderen met gedragsstoornissen zijn op sommige plekken lokaal vertegenwoordigd Daarnaast kennen we landelijk en lokaal georganiseerde aandoeningsgerichte patiënten en cliëntenorganisaties Middelen nemen af De landelijke patiënten en cliëntenorganisaties staan nu voor de uitdaging een omslag naar de lokale situatie te maken nu de taken die hun doelgroepen aangaan van het Rijk naar gemeenten worden overgeheveld Dit vraagt een verandering in het denken en werken van deze organisaties en vraagt extra inspanningen van de lokale belangenbehartigers Tegelijkertijd zien we de beschikbare middelen voor het behartigen van de belangen van kwetsbare burgers afnemen Gevolg hiervan is dat lokale collectieve belangenbehartiging in kracht afneemt of soms zelfs lijkt te verdwijnen Directe stem burger steeds meer naar achtergrond Als we terugkijken is deze ontwikkeling al met de komst van de Wmo in gang gezet Er werden Wmo raden opgericht die in hun adviezen geacht worden de stem van kwetsbare groepen te vertolken Wmo raden zien zichzelf echter meer als adviesorgaan dan als belangenbehartiger De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Dit wordt momenteel versterkt met de ontwikkeling naar bredere participatieraden waarin de Wmo raad Wwb raad en soms ook een Wsw raad of een jeugdraad opgaan zie het artikel De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie het derde artikel in deze reeks Hierdoor lijkt de directe stem van de burger cliënt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen De verbinding van de Wmo raad met haar achterban is al jarenlang een aandachtspunt waardoor collectieve belangenbehartiging dreigt onder te sneeuwen Hoe representatief is georganiseerde belangenbehartiging Aan de andere kant daar waar nog wel georganiseerde lokale belangenbehartiging is zien we dat beleidsmakers zich de vraag stellen hoe representatief die belangenbehartiging is Het lukt belangenorganisaties maar mondjesmaat om de jongere generatie of bijvoorbeeld allochtonen aan zich te binden Daarnaast zien we dat het belangenbehartigers soms moeite kost om zich op een constructieve en positief kritische manier op te stellen richting gemeenten of aanbieders Vaak komt dit omdat hun ervaring vanuit het verleden leert dat hun input niet serieus wordt meegenomen in het beleid Wanneer de relatie tussen belangenbehartigers en de gemeente op gespannen voet komt te staan kan dit ertoe leiden dat de stem van de cliënt niet voldoende wordt gehoord Wmo raden en belangenbehartiging Doordat de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten door de decentralisaties sterk toenemen terwijl het budget afneemt wordt de stem van de cliënt burger nog belangrijker De kans bestaat dat verschillende belangengroepen min of meer met elkaar in strijd gaan over de verdeling van de middelen ten gunste van hun eigen doelgroep Een Wmo of participatieraad moet op zoek naar de optimale verdeling voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26440 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten- en burgerparticipatie
  In de aanloop naar de conferentie geeft een serie van zes artikelen alvast een overzicht van de verschillende aspecten van cliënten en burgerparticipatie Dit artikel is deel 3 in de reeks Dialoog ontmoeting en ervaringskennis Naast deze verbreding en regionalisering is er juist ook een groeiende behoefte aan verbinding met cliënten burgers doelgroepen Veel Wmo raden en gemeenten zijn steeds verder van de samenleving af komen te staan Gemeenten spreken vaak via de adviesraden of andere burgerorganisaties met hun burgers Het organiseren van een dialoog met burgers vraagt om thema s die dicht bij de leefwereld van de inwoners liggen en die door henzelf zijn aangedragen Belangenorganisaties kunnen in die dialoog en ontmoeting een belangrijke rol spelen Belangrijk om op te merken is dat de wens om in gesprek te gaan met burgers op gespannen voet staat met verbreding van Wmo raden en regionale samenwerking tussen gemeenten Deze ontwikkelingen brengen thema s en beleid niet dichterbij maar juist verder weg en bemoeilijken directe en concrete participatie van burgers en cliënten Verbinding met de wijk en burgerinitiatieven In veel wijken zijn wijkraden of bewonersplatforms actief In eerste instantie vooral op het terrein van het groen en de inrichting van de wijk maar ook steeds meer met een sociale opdracht Ook krijgen steeds meer wijkraden daarvoor een eigen budget De betrokkenheid van kwetsbare groepen bij deze wijkraden is nog vaak beperkt Daarnaast wordt een diversiteit aan burgerinitiatieven ontplooid door groepen bewoners die zich collectief eigenaar voelen van een probleem in de wijk zoals het buurthuis dat wordt gesloten of het gebrek aan sportmogelijkheden voor hun kinderen met een beperking De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk De nieuwe Wmo is er immers op gericht om cliënten langer zelfstandig en meer onder de mensen in de wijk te laten wonen Het is belangrijk dat zij ook gehoord en betrokken worden in de wijk buurt en dorpsorganisaties De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk VN verdrag Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren Het verdrag vertelt wat landen moeten doen om te komen tot een inclusieve samenleving die open staat voor mensen met allerlei soorten handicaps Met de goedkeuring van het verdrag worden twee bestaande wetten aangepast de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte Maar ook de andere relevante regelgeving verdient aandacht zoals de Wmo de Participatiewet de Jeugdwet en het Bouwbesluit bron College voor de Rechten van de Mens Ook op lokaal niveau vraagt dit om actie welke betekenis heeft het VN verdrag voor de lokale situatie Het is daarmee een nieuw en krachtig kader voor Wmo raden en cliënten en belangenorganisaties om met gemeenten aan de slag te gaan en de positie van kwetsbare groepen te versterken Tips voor Wmo raden en lokale belangenbehartigers Gebruik 2014 om met uw gemeente en collega raden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/belangrijkste-ontwikkelingen-cli%C3%ABnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  Wmo raad Drechtsteden is een voorbeeld van een regionaal functionerende Wmo raad Ook zoeken gemeenteraden naar mogelijkheden om het democratisch tekort te slechten Door gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten is het soms lastig voor raden om te sturen waardoor gebrek aan controle op de loer ligt Werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing in de praktijk Met de decentralisatie van taken naar de gemeenten is cliënten en burgerparticipatie in de gemeenten een urgent thema geworden Hoe kunnen cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo beleid Welke formele vormen van medezeggenschap zijn daarbij gewenst Hoe kunnen ook minder mondige cliënten en burgers hun stem laten horen of voor hun belangen opkomen Op 23 september organiseert Movisie de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing in de praktijk In de aanloop naar de conferentie geeft een serie van zes artikelen alvast een overzicht van de verschillende aspecten van cliënten en burgerparticipatie Dit artikel is deel 3 in de reeks Dialoog ontmoeting en ervaringskennis Naast deze verbreding en regionalisering is er juist ook een groeiende behoefte aan verbinding met cliënten burgers doelgroepen Veel Wmo raden en gemeenten zijn steeds verder van de samenleving af komen te staan Gemeenten spreken vaak via de adviesraden of andere burgerorganisaties met hun burgers Het organiseren van een dialoog met burgers vraagt om thema s die dicht bij de leefwereld van de inwoners liggen en die door henzelf zijn aangedragen Belangenorganisaties kunnen in die dialoog en ontmoeting een belangrijke rol spelen Belangrijk om op te merken is dat de wens om in gesprek te gaan met burgers op gespannen voet staat met verbreding van Wmo raden en regionale samenwerking tussen gemeenten Deze ontwikkelingen brengen thema s en beleid niet dichterbij maar juist verder weg en bemoeilijken directe en concrete participatie van burgers en cliënten Verbinding met de wijk en burgerinitiatieven In veel wijken zijn wijkraden of bewonersplatforms actief In eerste instantie vooral op het terrein van het groen en de inrichting van de wijk maar ook steeds meer met een sociale opdracht Ook krijgen steeds meer wijkraden daarvoor een eigen budget De betrokkenheid van kwetsbare groepen bij deze wijkraden is nog vaak beperkt Daarnaast wordt een diversiteit aan burgerinitiatieven ontplooid door groepen bewoners die zich collectief eigenaar voelen van een probleem in de wijk zoals het buurthuis dat wordt gesloten of het gebrek aan sportmogelijkheden voor hun kinderen met een beperking De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk De nieuwe Wmo is er immers op gericht om cliënten langer zelfstandig en meer onder de mensen in de wijk te laten wonen Het is belangrijk dat zij ook gehoord en betrokken worden in de wijk buurt en dorpsorganisaties De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk VN verdrag Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren Het verdrag vertelt wat landen moeten doen om te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26185 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo beleid Welke formele vormen van medezeggenschap zijn daarbij gewenst Hoe kunnen ook minder mondige cliënten en burgers hun stem laten horen of voor hun belangen opkomen Op 23 september organiseert Movisie de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie vernieuwing in de praktijk In de aanloop naar de conferentie geeft een serie van zes artikelen alvast een overzicht van de verschillende aspecten van cliënten en burgerparticipatie Dit artikel is deel 3 in de reeks Dialoog ontmoeting en ervaringskennis Naast deze verbreding en regionalisering is er juist ook een groeiende behoefte aan verbinding met cliënten burgers doelgroepen Veel Wmo raden en gemeenten zijn steeds verder van de samenleving af komen te staan Gemeenten spreken vaak via de adviesraden of andere burgerorganisaties met hun burgers Het organiseren van een dialoog met burgers vraagt om thema s die dicht bij de leefwereld van de inwoners liggen en die door henzelf zijn aangedragen Belangenorganisaties kunnen in die dialoog en ontmoeting een belangrijke rol spelen Belangrijk om op te merken is dat de wens om in gesprek te gaan met burgers op gespannen voet staat met verbreding van Wmo raden en regionale samenwerking tussen gemeenten Deze ontwikkelingen brengen thema s en beleid niet dichterbij maar juist verder weg en bemoeilijken directe en concrete participatie van burgers en cliënten Verbinding met de wijk en burgerinitiatieven In veel wijken zijn wijkraden of bewonersplatforms actief In eerste instantie vooral op het terrein van het groen en de inrichting van de wijk maar ook steeds meer met een sociale opdracht Ook krijgen steeds meer wijkraden daarvoor een eigen budget De betrokkenheid van kwetsbare groepen bij deze wijkraden is nog vaak beperkt Daarnaast wordt een diversiteit aan burgerinitiatieven ontplooid door groepen bewoners die zich collectief eigenaar voelen van een probleem in de wijk zoals het buurthuis dat wordt gesloten of het gebrek aan sportmogelijkheden voor hun kinderen met een beperking De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk De nieuwe Wmo is er immers op gericht om cliënten langer zelfstandig en meer onder de mensen in de wijk te laten wonen Het is belangrijk dat zij ook gehoord en betrokken worden in de wijk buurt en dorpsorganisaties De denk en doekracht van burgers vraagt om onderlinge verbinding ook richting kwetsbare mensen in de wijk VN verdrag Onlangs zette het kabinet de eerste stappen om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goed te keuren Het verdrag vertelt wat landen moeten doen om te komen tot een inclusieve samenleving die open staat voor mensen met allerlei soorten handicaps Met de goedkeuring van het verdrag worden twee bestaande wetten aangepast de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte Maar ook de andere relevante regelgeving verdient aandacht zoals de Wmo de Participatiewet de Jeugdwet en het Bouwbesluit bron College voor de Rechten van de Mens Ook op lokaal niveau vraagt dit om actie welke betekenis heeft het VN verdrag

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/belangrijkste-ontwikkelingen-cli%c3%abnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ervaringsdeskundigheid | Movisie
  Ondersteunen Thema vierde Participatieprijs deskundig door ervaring Artikelen 8 maart 2015 Kent u inspirerende projecten waarbij het inzetten van de eigen ervaring voor een ander centraal staat Deskundig door ervaring is het thema van de vierde Movisie Participatieprijs opdat dit een meer vanzelfsprekend begrip in onze sector wordt De Ze begrijpen mij Publicaties 19 december 2014 Ervaringsdeskundigen die in de wijk contact leggen met inwoners in kwetsbare posities die kampen met psychosociale en of psychiatrische problemen Ze ondersteunen hen bij hun herstel of het deelnemen aan de maatschappij en helpen ze op weg in het woud Waarderend co creëren Trainingen Incompany Hoe kom je er als gemeente samen met bewoners en aanbieders achter wat de wijk kenmerkt welke krachten een wijk heeft en welke vraagstukken er spelen En op welke manier en in welke vorm kan een sociaal wijkteam daar vervolgens een antwoord op zijn Hoe De mogelijkheden van zelfhulpgroepen Artikelen 13 oktober 2014 Zelfhulpgroepen winnen in Nederland snel terrein Wat mag je er wel en niet van verwachten Je wordt minder door je probleem geleefd als je er iemand anders mee kunt ondersteunen De al eeuwenoude AA Anonieme Alcoholisten zijn waarschijnlijk het meest Inspiratie voor participatie in de jeugdhulp Artikelen 3 oktober 2014 Hoe zetten we de kracht ervaringen en ideeën van jongeren en hun ouders in om de jeugdhulp opnieuw vorm te geven Hiervoor zijn veel verschillende werkvormen ontwikkeld Jongeren ouders ondersteuners en beleidsmedewerkers die hiermee willen werken Inzet van ervaringsdeskundigheid Ervaringen en begrippenkader Publicaties 1 oktober 2013 De inzet van ervaringsdeskundigheid wint steeds meer terrein in de reguliere hulpverlening omdat steeds meer wordt gewerkt vanuit de herstelvisie De herstelvisie heeft aandacht voor de beleving ervaring en krachten van cliënten In een duo publicatie Voorlichting in de klas Praktijkvoorbeelden 7 augustus 2014 Scholieren hebben vragen weten niet altijd wat LHBT zijn precies inhoudt Voorlichting in de klas geeft antwoord op de vragen van scholieren en zorgt voor openheid over het onderwerp Wat is Voorlichting in de klas Tijdens een voorlichting maken de 1 2 3 4 5 volgende Deel Afdrukken Contactpersonen Anouk Poll A Poll movisie nl 030 78 92 099 Maurits Boote M Boote movisie nl 030 78 92 202 Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 13 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 3 Apply Effectieve sociale interventies filter Nieuwsberichten 1 Apply Nieuwsberichten filter Praktijkvoorbeelden 12 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 11 Apply Publicaties filter Tools 1 Apply Tools filter Trainingen 1 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 2 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 3 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 3 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 2 Apply Emancipatie en inclusie filter Informele zorg 4 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 5 Apply Jeugd en meedoen filter LHBT emancipatie 2 Apply LHBT emancipatie filter Maatschappelijke zorg 15 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 2 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 4 Apply Professionalisering filter Zelfregie 20 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 6 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord ervaringsdeskundigheid 43 Apply ervaringsdeskundigheid filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/ervaringsdeskundigheid (2015-06-23)
  Open archived version from archive •