archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Versterk de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp
  beheer amper bekend Dit geldt hoogstwaarschijnlijk voor de meeste ouders en jongeren Het is dus van groot belang dat dit recht ook wettelijk vastgelegd wordt en dat er meer informatie komt over de rechten die je als ouder en jongere hebt 2 Rol opeisen in gesprekken met gemeente of instelling Cliënten en cliëntenraden moeten duidelijker een rol opeisen bij structurele samenwerking op lokaal en regionaal niveau Dat betekent niet alleen blij zijn als je gevraagd wordt om mee te denken of over je ervaring te vertellen maar ook duidelijk aangeven onder welke voorwaarden je met een gemeente of instelling in gesprek wil Dat geldt voor de thema s die besproken worden en de vorm maar bijvoorbeeld ook de tijd en de locatie waar dit gesprek plaatsvindt Nu wordt de kracht en creativiteit van jongeren vaak platgeslagen door de vorm waarin hun participatie georganiseerd wordt in vergadersessies en inspraakavonden Vaak moeten jongeren ook nog bijbaantjes afzeggen of toestemming op school vragen om hierbij aanwezig kunnen zijn Als jongeren en ouders duidelijker voorwaarden stellen aan de uitwisseling én de follow up komt de regie ook echt bij hen te liggen 3 Echt in gesprek gaan met ouders en jongeren Het lijkt zo logisch dat gemeenten ook daadwerkelijk het gesprek met ouders en jongeren zélf aangaan om goed passend beleid te maken dat echt aansluit bij de eigen kracht van ouders en jongeren Maar uit onderzoek en ook in deze sessie blijkt keer op keer dat het aantal gemeenten dat cliëntenparticipatie en dialoog hoog op de prioriteitenlijst zet en actief vorm geeft bedroevend laag is Er zijn bij gemeenten vaak veel overwegingen om jongeren en ouders maar niet van te voren te betrekken bij beleidsvorming angst om ze te overvragen het idee dat beleid te abstract en dat processen te bureaucratisch zijn Beleidsmedewerkers geven aan dat écht openstaan voor de dialoog met ouders en jongeren alleen lukt als de gemeente een integrale visie formuleert waarin het belang van ervaringsdeskundigheid wordt erkend Dan ontstaat de ruimte voor betrokken bestuurders en ambtenaren met lef die gewoon aan de slag gaan en niet teveel afwachten Een klein budget voor initiatieven van jongeren kan ook een grote stimulerende werking hebben op het daadwerkelijk participeren van deze groep De Jeugdwet hoe zat het ook alweer Gemeenten en instellingen krijgen met de invoering van de Jeugdwet een aantal concrete opdrachten om de medezeggenschap en positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp te verstevigen In de Wet staat bijvoorbeeld dat het van belang is dat jeugdigen en ouders worden betrokken bij hun eigen ondersteuningsproces en dat daarbij wordt uitgegaan van hun eigen mogelijkheden om regie te voeren over hun leven er mét ouders en jongeren gesproken moet worden niet óver hen De betrokkenheid van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving bij de aanpak is cruciaal In de wet worden hiervoor verschillende verplichtingen neergelegd bij instellingen die jeugdhulp leveren bijvoorbeeld het informeren van jeugdigen en ouders over de hulp die zij bieden het zorgdragen voor een goede klachtenregeling en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/versterk-positie-jongeren-ouders-jeugdhulp (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Betrek uw doelgroep bij de Jeugdwet | Movisie
  ook om de randvoorwaarden voor succesvolle cliëntenparticipatie in uw gemeente organisatie of instelling te realiseren 1 Wat wilt u bereiken Bepaal uw doel voor cliëntenparticipatie Een belangrijke eerste stap is het bepalen van het doel Waarom gaat u aan de slag met participatie wat beoogt u hiermee Structurele input van de doelgroep tijdens het beleidsproces Inzicht in ervaringen behoeften en ideeën van de doelgroep op bepaalde onderwerpen Aard van de informatie kwalitatief of kwantitatief breed overzicht of inhoudelijke verdieping Bovenstaande punten bepalen mede de participatievorm die u kiest en wie u bij de uitvoering hiervan moet betrekken Vaak zal het gaan om een combinatie van doelen en dus ook een mix van vormen Belangrijk is om deze doelen helder met de doelgroep te communiceren Zo is vooraf duidelijk wat de daadwerkelijke ruimte is om invloed uit te oefenen en kunnen verwachtingen daarover afgestemd worden 2 Welke plek heeft cliëntenparticipatie in het beleidsproces Denk na over het moment in de beleidscyclus waarop u participatie opzoekt Is dit in een vroeg stadium waarin er nog geen beleid is gebaseerd op de input van de doelgroep Of wilt u een reflectie of advies van de doelgroep op de beleidsplannen die voorliggen Of gaat het veel meer om een kritische check op de uitvoering hoe pakt het beleid uit in de praktijk wat zijn de ervaringen van de doelgroep Ook dit bepaalt mede de participatievorm en zal ook vaak een combinatie zijn de participatiemix 3 Hoe gaat u de ervaringskennis en deskundigheid inbrengen en borgen Wanneer u de doelgroep benadert over bepaalde onderwerpen bedenkt u vooraf wat u met die informatie gaat doen En waar die informatie een plek krijgt in het beleidsproces Anders komt de doelgroep bedrogen uit en wordt het lastiger om hen in het vervolg te betrekken Mensen denken al snel daar doet de gemeente tenslotte toch niks mee Voorkom dat u tijd en energie in activiteiten steekt waarvan de uitkomsten onderin een la verdwijnen De kern van het betrekken van cliënten bij beleid is dat zij ervaren dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt en dat hun mening ook echt telt Dit wil overigens niet zeggen dat cliënten verwachten dat er met alles wat zij inbrengen rekening wordt gehouden Maar ze verwachten wel dat zij serieus worden genomen en hun input effect sorteert 4 Wat zijn aandachtspunten bij de keuze en uitvoering van participatievormen Dialoog als uitgangspunt Geef ruimte voor een dialoog en direct contact met de doelgroep Veiligheid Zorg voor een prettige sfeer voor jongeren tijdens gesprekken en helderheid over de participatieruimte Gelijkwaardigheid zorg dat alle partijen gelijkwaardig hun bijdrage kunnen leveren Specifieke doelgroepen houd rekening met de mogelijkheden van specifieke doelgroepen zoals kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking Diverse groep controleer of u iedereen uit uw doelgroep goed in beeld hebt Cliëntenorganisaties stem af en werk samen met cliëntenorganisaties Aan de slag cliëntenparticipatievormen jeugdzorg De bundeling van praktische werkvormen Cliëntenparticipatie jeugdzorg bundelt 12 vormen waarmee u meteen aan de slag kunt Zowel gemeenten als organisaties of instellingen kunnen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/betrek-uw-doelgroep-jeugdwet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie | Movisie
  burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Maatschappelijke zorg Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie Vorige pagina Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie tools 21 augustus 2013 Deze Toolkit jongerenparticipatie verschaft tools voor het werken aan jongerenparticipatie Deze tools zijn in te zetten bij vergaderingen meetings werksessies en laten begeleiders managers en jongeren ook onder elkaar tot dialoog komen De toolkit is o a bedoeld voor instellingen waar dak en thuisloze jongeren worden opgevangenen aan de slag willen met jongerenparticipatie De toolkit bevat drie onderdelen Creatieve werkvormen in een vergadersituatie In een vergadersituatie zoals een cliëntenraad kunnen enkele werkvormen het proces verbeteren De in de toolkit verzamelde werkvormenzijn laagdrempelig en kunnen door een begeleider worden ingezet in verschillende fasen van het groepsproces Pizzameeting De pizzameeting is bedoeld om onderwerpen te verzamelen en kan daarom worden ingezet ter voorbereiding van een werksessie Een pizzameeting kan ook gezien worden als een bewonersvergadering in een informele setting Het doel is een top drie van verbeterpunten vanuit jongeren te krijgen Dialoogtraining voor jongeren Jongeren leren het verschil tussen dialoog en debat en oefenen hun mening te verwoorden Jongeren oefenen met aansluiten bij argumenten of tegen argumenten ingaan De dialoogtraining is effectief als deze voorafgaand aan een bijeenkomst met managers en begeleiders wordt gegeven Jongeren kunnen de oefensituatie meteen inde praktijk brengen Uitvoerende organisaties Stichting Zwerfjongeren Nederland www zwerfjongeren nl United Voices landelijk platform voor endoor dak en thuisloze jongeren www unitedvoices nl Ontwikkelaar MOVISIE Downloads Type Grootte Toolkit Jongerenparticipatie pdf 261 58 KB Kennisdossier Maatschappelijke zorg Cliëntenparticipatie Jeugd en meedoen Trefwoorden cliëntenparticipatie zwerfjongeren jeugdparticipatie Deel Afdrukken Contactpersonen Else Boss E Boss movisie nl 06 55440523 Gerelateerd Jongerenparticipatie gewoon doen publicatie 1 januari 2012 Medezeggenschap van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/pizza-toolkit-jongerenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • JIJ Meter | Movisie
  te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie JIJ Meter Vorige pagina JIJ Meter tools 16 augustus 2013 De JIJ meterj meet in hoeverre betrokkenen jongeren ouders en hulpverleners mogelijkheden krijgen om mee te denken mee te doen en mee te beslissen binnen de jeugdzorginstelling Dit doet de JIJ Meter door te meten of betrokkenen weten hoe zij hun mening kunnen geven op welke manier zij hun mening mogen geven of zij gebruik maken van de verschillende manieren om hun mening te geven hoe tevreden zij zijn over de manieren waarop zij hun mening kunnen geven de invloed die zij hebben op hun hulp hoe goed zij vinden dat er naar hun geluisterd wordt In hoeverre de cliënt centraal staat in de cultuur en werkwijze van de instelling De uitkomsten van de JIJ meter gaat JIJ Utrecht samen met de instelling bespreken om vervolgens vast te stellen wat er beter kan Uitvoerende organisaties JIJ Utrecht T 0900 236 87 86 E Info jijutrecht nl http www jijutrecht nl page 10038 over de jij meter html start Ontwikkelaar JIJ Utrecht Contact Christian Schutte T 06 19 188 122 E christian schutte jijutrecht nl Kennisdossier Cliëntenparticipatie Jeugd en meedoen Trefwoorden cliëntenraadpleging cliëntenparticipatie medezeggenschap jeugdzorg Deel Afdrukken Gerelateerd Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet publicatie 28 mei 2015 Medezeggenschap op maat publicatie 11 mei 2015 Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg publicatie 29 oktober 2014 Volksbond Besluitvormingsmodel praktijkvoorbeeld 9 september 2013 Zonder cliëntparticipatie geen transformatie artikel 3 juni 2013

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/jij-meter (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zonder cliëntparticipatie geen transformatie | Movisie
  aanpassingen doorvoeren Lees het artikel Decentralisatie jeugdzorg Amsterdam voor meer informatie over het nieuwe jeugdzorgbeleid Participatie als voorwaarde voor beroep op eigen kracht Keer op keer valt op hoe lastig het is om de doelgroep voor wie een instrument methode of zelfs transformatie bedoeld is mee te laten participeren in het tot stand komen daarvan cliëntenparticipatie Aan de ene kant vinden we dat er een groter beroep gedaan mag worden op de eigen kracht van burgers En aan de andere kant vinden we het erg ingewikkeld om te voldoen aan een belangrijke voorwaarde daarvoor namelijk hen te laten participeren in het denken over de oplossingsrichting Slagingskans transformatie Ik ben ervan overtuigd dat de transformatie niet zal slagen als de verschillende cliëntgroepen burgers en cliëntorganisaties niet een duidelijke taak krijgen in dit proces Onze op resultaat gefocuste samenleving lijkt in de vaart der volkeren te veel geneigd naar denken vóór in plaats van met Ik geef toe dat is sneller en zeker makkelijker het is immers wat we gewend zijn te doen maar vrees dat het niet effectiever is Geloven in de eigen kracht van de burger Het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van allen in onze samenleving vraagt om aandacht voor het proces In de begeleiding van mensen vraagt het om respectvol en open leren luisteren naar de cliënt en zijn haar wensen serieus te nemen In een grootschalige cultuurverandering vraagt het om te geloven dat de bijdragen van deze groep essentieel is Aan ons kennisinstituten aanbieders zorg en welzijn en overheden de schone taak om te beginnen met geloven in de eigen kracht van de burger Dan pas zullen we hen niet vergeten Kennisprogramma Cliëntenparticipatie Het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE houdt zich bezig met collectieve cliëntenparticipatie Zij richten zich op alle partijen die zich bezighouden met het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zonder-cli%C3%ABntparticipatie-geen-transformatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Jongerenparticipatie gewoon doen! | Movisie
  in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Jongerenparticipatie gewoon doen Vorige pagina Jongerenparticipatie gewoon doen De stem van jongeren en hun instelling publicatie januari 2012 Cliëntenparticipatie komt lang niet overal vanzelf en gemakkelijk op gang In veel instellingen wordt gezocht naar goede manieren Om de stem van jongeren te laten horen hebben Stichting Zwerfjongeren Nederland United Voices en MOVISIE samen een project opgezet In deze uitgave beschrijft MOVISIE welke vormen er van inspraak en zeggenschap voor jongeren zijn Auteur Deth A van Sok K Lucassen A Goossens R Stichting Zwerfjongeren Nederland Uitgever Stichting Zwerfjongeren Nederland i s m United Voices Het Projektenbureau en MOVISIE Jaar van uitgave januari 2012 Aantal pagina s 17 Downloads Type Grootte Jongerenparticipatie Gewoon

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/jongerenparticipatie-gewoon-doen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Versterk de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp | Movisie
  van hun eigen dossier Dit betekent dat het dossier niet alleen het perspectief van de hulpverlener bevat maar ook die van de ouders en het kind of de jongere Dus als een jongere en of zijn ouders een andere aanpak voorstelt voor het zorgplan dan wordt dit vermeld in het dossier Ook moet het dossier daadwerkelijk in beheer komen van de jongere en zijn ouder s Op dit moment is er al veel mogelijk rondom het beheren van het eigen dossier bijvoorbeeld via tools als www samen1plan nl Maar in deze sessie met actieve belangenbehartigers en goed geïnformeerde ouders en jongeren blijken de richtlijnen voor eigen beheer amper bekend Dit geldt hoogstwaarschijnlijk voor de meeste ouders en jongeren Het is dus van groot belang dat dit recht ook wettelijk vastgelegd wordt en dat er meer informatie komt over de rechten die je als ouder en jongere hebt 2 Rol opeisen in gesprekken met gemeente of instelling Cliënten en cliëntenraden moeten duidelijker een rol opeisen bij structurele samenwerking op lokaal en regionaal niveau Dat betekent niet alleen blij zijn als je gevraagd wordt om mee te denken of over je ervaring te vertellen maar ook duidelijk aangeven onder welke voorwaarden je met een gemeente of instelling in gesprek wil Dat geldt voor de thema s die besproken worden en de vorm maar bijvoorbeeld ook de tijd en de locatie waar dit gesprek plaatsvindt Nu wordt de kracht en creativiteit van jongeren vaak platgeslagen door de vorm waarin hun participatie georganiseerd wordt in vergadersessies en inspraakavonden Vaak moeten jongeren ook nog bijbaantjes afzeggen of toestemming op school vragen om hierbij aanwezig kunnen zijn Als jongeren en ouders duidelijker voorwaarden stellen aan de uitwisseling én de follow up komt de regie ook echt bij hen te liggen 3 Echt in gesprek gaan met ouders en jongeren Het lijkt zo logisch dat gemeenten ook daadwerkelijk het gesprek met ouders en jongeren zélf aangaan om goed passend beleid te maken dat echt aansluit bij de eigen kracht van ouders en jongeren Maar uit onderzoek en ook in deze sessie blijkt keer op keer dat het aantal gemeenten dat cliëntenparticipatie en dialoog hoog op de prioriteitenlijst zet en actief vorm geeft bedroevend laag is Er zijn bij gemeenten vaak veel overwegingen om jongeren en ouders maar niet van te voren te betrekken bij beleidsvorming angst om ze te overvragen het idee dat beleid te abstract en dat processen te bureaucratisch zijn Beleidsmedewerkers geven aan dat écht openstaan voor de dialoog met ouders en jongeren alleen lukt als de gemeente een integrale visie formuleert waarin het belang van ervaringsdeskundigheid wordt erkend Dan ontstaat de ruimte voor betrokken bestuurders en ambtenaren met lef die gewoon aan de slag gaan en niet teveel afwachten Een klein budget voor initiatieven van jongeren kan ook een grote stimulerende werking hebben op het daadwerkelijk participeren van deze groep De Jeugdwet hoe zat het ook alweer Gemeenten en instellingen krijgen met de invoering van de Jeugdwet een aantal concrete opdrachten om de medezeggenschap

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26144 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De huidige inrichting van cliënten- en burgerparticipatie
  cliëntenparticipatie Cliënten zijn via cliëntenraden rechtstreeks betrokken bij het beleidsproces Op het terrein van werk en inkomen zijn dat bijvoorbeeld de WWB en de WSW raden en de cliëntenraden van de Werkpleinen In de AWBZ en de jeugdzorg gaat het bijvoorbeeld om cliëntenraden die functioneren binnen de betreffende instellingen Rol en cultuurverschillen Er zijn dan ook verschillen tussen Wmo raden cliëntenraden en belangenorganisaties te constateren in cultuur maar ook in het moment waarop ze betrokken zijn in het beleidsproces In de Wmo is dat steeds meer in een vroegtijdig stadium en staat de rol van meedenker centraal Dat dit samen kan gaan met de formele adviesfunctie van een raad bewijst bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraad waarin formeel adviesrecht en toch vroegtijdig meedenken goed geregeld zijn In veel gevallen is beleidsdeskundigheid in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder Samenwerking typeert de relatie tussen de raad en de gemeente Beleidsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder De rol van belangenbehartiger Dit is anders bij belangenorganisaties en cliëntenraden op het terrein van de Wmo AWBZ werk en inkomen en jeugdzorg Zij zijn meer betrokken bij de uitvoering van het beleid dus aan het einde van het beleidsproces De vraag hoe het beleid feitelijk uitpakt voor cliënten is een belangrijke voor cliëntenraden en belangenorganisaties De rol van belangenbehartiger staat centraal Ervaringsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig beleidsdeskundigheid vaak veel minder Een luis in de pels of gezonde tegenkracht typeert vaak de relatie met de gemeente of instelling De afhankelijkheidsrelatie die cliënten hebben ten aanzien van de instelling of gemeente maakt cliëntenparticipatie wel kwetsbaar Het informele circuit van cliënten en burgerparticipatie Zoals gezegd is cliënten en burgerparticipatie meer dan alleen het systeem van raden organisaties en platforms Het kent ook een diversiteit aan informele en alternatieve vormen om mensen te betrekken want niet alle groepen cliënten burgers maken gebruik van formele cliënten en burgerparticipatie Gemeenten Wmo raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie Zeker nu met de decentralisaties meer doelgroepen naar de Wmo komen die via de formele structuren moeilijk te betrekken zijn Meer over informele vormen is te vinden in het artikel Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie 4 Inbedding informele vormen Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van formele vormen van cliënten en burgerparticipatie Hieruit blijkt dat o a representativiteit verbinding met de achterban samenleving en samenwerking met de beleidsmakers belangrijke elementen zijn die de mate van effectiviteit bepalen Een recent onderzoek naar de effectiviteit van informele vormen in dit geval focusgroepen wijst uit dat hiermee een meer diverse groep met meer ervaringskennis bij het beleid wordt betrokken Deze groep voelde zich ook daadwerkelijk betrokken en gehoord Een adviesraad heeft een plek in het besluitvormingsproces een informele vorm van participatie niet automatisch Wel is een belangrijke vraag bij de inzet van informele vormen in hoeverre deze het beleid gaan beïnvloeden Met andere woorden hoe zorgen we ervoor dat informatie en ervaringskennis van mensen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/huidige-inrichting-cli%C3%ABnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive