archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kwaliteit in de Wmo vanuit cliëntperspectief | Movisie
  gevraagd wat de cliënt zelf eigenlijk onder kwaliteit verstaat Terwijl het natuurlijk uiteindelijk de bedoeling is dat de ondersteuning die cliënten ontvangen aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden Het besef dat kwalitatief goede ondersteuning niet alleen het beste is voor de cliënt maar ook nog eens het goedkoopst is dringt langzaam door zo stelt ook het Kwaliteitsinstituut Zorg Organiseer dialoog tussen cliënt aanbieder en gemeente Cliënten aanbieders professionals en gemeenten weten samen het beste wat goede ondersteuning is Zij leggen daarbij vaak wel verschillende accenten Organiseer daarom dialoogsessies om met elkaar de vraag te beantwoorden wat kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning is Uit onderzoek naar diverse kwaliteitsinstrumenten blijkt dat voor een brede groep cliënten eigen regie veiligheid bejegening en sociaal netwerk en participatie belangrijke kwaliteitsaspecten zijn Vertaal de antwoorden in kwaliteitsstandaarden met bijbehorende criteria zie brochure Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Deze kwaliteitsstandaarden en criteria dienen vervolgens als basis voor bijvoorbeeld de keuze van aanbieders voor de te hanteren inkoopcriteria als toetsingskader voor Wmo raden en voor de interne kwaliteitstoetsing Lastenverzwaring vs gewenste outcome Uiteindelijk is het de bedoeling dat de maatschappelijke ondersteuning aan de kwaliteitsstandaarden gaat voldoen De veronderstelling is namelijk dat de ondersteuning dan pas bepaalde gewenste effecten outcome teweeg gaat brengen Studies over nut en noodzaak van kwaliteitscertificaten in zorg en welzijn laten echter zien dat het eerder tot een administratieve lastenverzwaring leidt dan dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening er werkelijk door verbetert Tegelijkertijd bestaat er wel de behoefte om te kunnen meten in hoeverre een organisatie zich houdt aan afgesproken kwaliteitsnormen en richtlijnen Bij de ontwikkeling van nieuwe kwaliteits en monitoringsinstrumenten zal hierin dus een balans gevonden moeten worden Experimenteel kwaliteitstraject In Overijssel is Movisie met AVI Zorgbelang Overijssel momenteel bezig met een experimenteel kwaliteitstraject tussen cliënten Wmo raden en gemeenten Dit

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/kwaliteit-wmo-vanuit-cli%C3%ABntperspectief (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • De huidige inrichting van cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  gebundeld in de vorm van een Wmo raad Verschuivingen De laatste jaren is een verschuiving te zien in de samenstelling en focus van de Wmo raad van cliëntenparticipatie naar burgerparticipatie Het zijn steeds meer burgers op persoonlijke titel die via een Wmo raad of anderszins worden betrokken bij het gemeentelijk beleidsproces om doelgroepoverstijgend te adviseren De Wmo raadsleden hebben op hun beurt weer contact met lokale cliëntenorganisaties en platforms In dit getrapte model zijn de cliënten en hun organisaties als het ware de achterban die op diverse plekken geen rechtstreeks contact meer heeft met de gemeente Meer over cliëntenparticipatie Dit in tegenstelling tot het terrein van de AWBZ maar ook de Participatiewet en de Jeugdwet Op deze terreinen gaat het veel meer over cliëntenparticipatie Cliënten zijn via cliëntenraden rechtstreeks betrokken bij het beleidsproces Op het terrein van werk en inkomen zijn dat bijvoorbeeld de WWB en de WSW raden en de cliëntenraden van de Werkpleinen In de AWBZ en de jeugdzorg gaat het bijvoorbeeld om cliëntenraden die functioneren binnen de betreffende instellingen Rol en cultuurverschillen Er zijn dan ook verschillen tussen Wmo raden cliëntenraden en belangenorganisaties te constateren in cultuur maar ook in het moment waarop ze betrokken zijn in het beleidsproces In de Wmo is dat steeds meer in een vroegtijdig stadium en staat de rol van meedenker centraal Dat dit samen kan gaan met de formele adviesfunctie van een raad bewijst bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraad waarin formeel adviesrecht en toch vroegtijdig meedenken goed geregeld zijn In veel gevallen is beleidsdeskundigheid in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder Samenwerking typeert de relatie tussen de raad en de gemeente Beleidsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder De rol van belangenbehartiger Dit is anders bij belangenorganisaties en cliëntenraden op het terrein van de Wmo AWBZ werk en inkomen en jeugdzorg Zij zijn meer betrokken bij de uitvoering van het beleid dus aan het einde van het beleidsproces De vraag hoe het beleid feitelijk uitpakt voor cliënten is een belangrijke voor cliëntenraden en belangenorganisaties De rol van belangenbehartiger staat centraal Ervaringsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig beleidsdeskundigheid vaak veel minder Een luis in de pels of gezonde tegenkracht typeert vaak de relatie met de gemeente of instelling De afhankelijkheidsrelatie die cliënten hebben ten aanzien van de instelling of gemeente maakt cliëntenparticipatie wel kwetsbaar Het informele circuit van cliënten en burgerparticipatie Zoals gezegd is cliënten en burgerparticipatie meer dan alleen het systeem van raden organisaties en platforms Het kent ook een diversiteit aan informele en alternatieve vormen om mensen te betrekken want niet alle groepen cliënten burgers maken gebruik van formele cliënten en burgerparticipatie Gemeenten Wmo raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie Zeker nu met de decentralisaties meer doelgroepen naar de Wmo komen die via de formele structuren moeilijk te betrekken zijn Meer over informele vormen is te vinden in het artikel Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie Inbedding informele vormen Er zijn

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/26042 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De huidige inrichting van cliënten- en burgerparticipatie | Movisie
  ware de achterban die op diverse plekken geen rechtstreeks contact meer heeft met de gemeente Meer over cliëntenparticipatie Dit in tegenstelling tot het terrein van de AWBZ maar ook de Participatiewet en de Jeugdwet Op deze terreinen gaat het veel meer over cliëntenparticipatie Cliënten zijn via cliëntenraden rechtstreeks betrokken bij het beleidsproces Op het terrein van werk en inkomen zijn dat bijvoorbeeld de WWB en de WSW raden en de cliëntenraden van de Werkpleinen In de AWBZ en de jeugdzorg gaat het bijvoorbeeld om cliëntenraden die functioneren binnen de betreffende instellingen Rol en cultuurverschillen Er zijn dan ook verschillen tussen Wmo raden cliëntenraden en belangenorganisaties te constateren in cultuur maar ook in het moment waarop ze betrokken zijn in het beleidsproces In de Wmo is dat steeds meer in een vroegtijdig stadium en staat de rol van meedenker centraal Dat dit samen kan gaan met de formele adviesfunctie van een raad bewijst bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraad waarin formeel adviesrecht en toch vroegtijdig meedenken goed geregeld zijn In veel gevallen is beleidsdeskundigheid in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder Samenwerking typeert de relatie tussen de raad en de gemeente Beleidsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig in de Wmo raad ervaringsdeskundigheid steeds minder De rol van belangenbehartiger Dit is anders bij belangenorganisaties en cliëntenraden op het terrein van de Wmo AWBZ werk en inkomen en jeugdzorg Zij zijn meer betrokken bij de uitvoering van het beleid dus aan het einde van het beleidsproces De vraag hoe het beleid feitelijk uitpakt voor cliënten is een belangrijke voor cliëntenraden en belangenorganisaties De rol van belangenbehartiger staat centraal Ervaringsdeskundigheid is in ruime mate aanwezig beleidsdeskundigheid vaak veel minder Een luis in de pels of gezonde tegenkracht typeert vaak de relatie met de gemeente of instelling De afhankelijkheidsrelatie die cliënten hebben ten aanzien van de instelling of gemeente maakt cliëntenparticipatie wel kwetsbaar Het informele circuit van cliënten en burgerparticipatie Zoals gezegd is cliënten en burgerparticipatie meer dan alleen het systeem van raden organisaties en platforms Het kent ook een diversiteit aan informele en alternatieve vormen om mensen te betrekken want niet alle groepen cliënten burgers maken gebruik van formele cliënten en burgerparticipatie Gemeenten Wmo raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie Zeker nu met de decentralisaties meer doelgroepen naar de Wmo komen die via de formele structuren moeilijk te betrekken zijn Meer over informele vormen is te vinden in het artikel Participatieladder ordent praktijkvoorbeelden cliëntenparticipatie Inbedding informele vormen Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van formele vormen van cliënten en burgerparticipatie Hieruit blijkt dat o a representativiteit verbinding met de achterban samenleving en samenwerking met de beleidsmakers belangrijke elementen zijn die de mate van effectiviteit bepalen Een recent onderzoek naar de effectiviteit van informele vormen in dit geval focusgroepen wijst uit dat hiermee een meer diverse groep met meer ervaringskennis bij het beleid wordt betrokken Deze groep voelde zich ook daadwerkelijk betrokken en gehoord Een adviesraad heeft een plek

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/huidige-inrichting-cli%c3%abnten-burgerparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie | Movisie
  de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Vorige pagina Cliëntenparticipatie Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo beleid mee kunnen bepalen Zeker nu er veel voor hen verandert door de decentralisaties Gemeenten hebben hier ook belang bij want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om burgers te betrekken Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken En welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Transitie een feit tijd voor kwaliteit 28 april 2015 Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is Maar wat is kwaliteit in Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 29 januari 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen Wmo 2015 wat is er veranderd 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij De veranderende verhouding tussen overheid en burgers Deel 6 van De toekomst van cliëntenparticipatie 29 september 2014 De overheid trekt zich terug en vraagt van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar Dit betekent dat de burger ook ruimte neemt en krijgt om eigen initiatieven te 9 september 2014 De dialoog met burgers cliënten versterken 27 augustus 2014 Belangenbehartiging 2 0 1 augustus 2014 De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie 21 juli 2014 Versterk de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%25C3%25ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hoe de Volksbond gedeelde besluitvorming realiseert | Movisie
  binnen een week bij elkaar Komen ze er niet uit Dan wordt de kwestie aan de overkoepelende cliëntenraad voorgelegd Voorbeeld alcoholbeleid Hoe werkt dit model nu in de praktijk Hier volgt een voorbeeld aan de hand van het alcoholbeleid Het nuttigen van alcohol op een locatie was verboden Bewoners gaven aan dat ze alcohol niet meer wilden verstoppen of op straat drinken Medewerkers waren bang voor een losgeslagen dronken boel in de opvang en de leidinggevende voor overlast in de buurt Alle partijen bogen zich over de gedachte wat als we alcohol eens vrij zouden geven Aan dit idee zijn zeven vergaderingen besteed De oplossingen varieerden van intekenlijsten bij de receptie tot het afmeten van liters Tot men concludeerde dat dit weer beheersmatige afspraken waren Vervolgens is besloten het gewoon te proberen Het resultaat is dat mensen op hun kamer naar eigen behoefte drinken en het zowel in de opvang als buiten op straat rustig is Meebeslissen leidt tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid Kerngroepen van vaste cliënten Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld waar de te behalen doelen instaan Er zijn zeven kerngroepen actief in de Volksbond met elk tussen de vijf en tien leden Elke kerngroep heeft een eigen huishoudelijk reglement waarin zij hun eigen gedragsregels bedenken en hun kerngroep organisatie beschrijven Uit elke kerngroep nemen twee bewoners deel aan de overkoepelende cliëntenraad De kerngroepen zijn stabiel en bestaan uit een vaste kern van bewoners Daardoor zijn zij in staat kennis op te bouwen over cliëntenparticipatie De kerngroepen kunnen ook slagvaardig zijn omdat ze budget krijgen Op jaarbasis krijgt elke kerngroep zo n 5000 euro Daaruit wordt ook een vergoeding voor de leden betaald Elke kerngroep heeft een ondersteuner die ondersteunt op inhoud van zaken en het groeiproces van de kerngroep En de kerngroepen krijgen elk jaar een training waarin onderwerpen zoals de wet achterbanraadpleging bejegening en hoe samen te werken in een kerngroep behandeld worden Jan Het vergroten van de regie en het innemen van ruimte als het gaat om participatie is een dagelijkse uitdaging voor bewoners kerngroepen en Cliëntenraad Het ligt in de aard van het welzijnswerk om regie te voeren en zaken beheersbaar te houden Cultuuromslag Voor locatiemanagers en ook voor bewoners is deze manier van werken wennen Anders gezegd er is sprake van een flinke cultuuromslag Bewoners maken een emancipatieproces door zij nemen regie omdat zij meebeslissen Dat heeft effect bewoners worden assertiever krijgen meer zelfvertrouwen en leren zichzelf te presenteren voor een groep Uit de evaluatie blijkt dat kerngroepleden inschatten dat bewoners weer op de deur kloppen met hun vragen en geen oplossingen uit zichzelf zoeken als het Volksbond besluitvormingsmodel wegvalt Vooral locatiemanagers hebben het niet zo makkelijk gehad Hun knelpunt is het inleveren van de autonomie het feit dat ze alles moeten overleggen Voor je het weet schakel je over op de automatische piloot waardoor besluiten niet worden voorgelegd of een aanbiedingsformulier niet wordt gebruikt Voortschrijdend inzicht Vijf jaar later is Jan trots Maar hij heeft een voortschrijdend inzicht Achteraf gezien had

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-volksbond-gedeelde-besluitvorming-realiseert (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Doe-democratie? Je kunt er niet omheen! | Movisie
  publicaties inspiratie G1000 Amersfoort Harm van Dijk vertelde over de G1000 in Amersfoort Op zaterdag 22 maart 3 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de eerste G1000 van Amersfoort plaatsgevonden Op initiatief van een aantal burgers zijn Amersfoorters met elkaar in gesprek gegaan over de zaken die van belang zijn in de komende 4 jaar de agenda van Amersfoort Ze deden dit samen met werkgevers politici ambtenaren en kunstenaars Zij stelden een agenda op van 10 punten ideeën en maakten afspraken met elkaar over het vervolg Op zaterdag 12 april komen zij opnieuw in groepen bij elkaar om hiermee een begin te maken Top drie Keigroen samen doen Samen zorgen in Amersfoort en Wijk G100 Meer informatie met een prezi voor elk initiatief vind u op de website g1000 Amersfoort Maak de wet Josien Pieterse van NetDem hield haar pitch over Maak de wet een campagne die Netwerk Democratie Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren Een campagne voor wie een ideaal voor Nederland heeft en dit ideaal graag direct op de politieke agenda wil kunnen zetten Zo hebben burgers het laatste woord in de democratie Het nationale volksinitiatief invoeren betekent een referendum over voorstellen die door burgers aangedragen worden Als je genoeg handtekeningen inzamelt voor jouw voorstel komt het in de Tweede Kamer Wijst deze jouw voorstel af dan komt er een nationaal referendum De meerderheid beslist Meer informatie en meedoen kan via de Facebook pagina van Maak de wet De Ruimtemaker Frans Soeterbroek niet aanwezig wegens omstandigheden is bekend als de Ruimtemaker Hij adviseert hoe je ruimte lichtvoetigheid en eenvoud maakt te midden van taaie bestuurlijke systemen De lichtheid is een individuele competentie een veranderconcept voor organisaties en een basis voor bestuurlijke slagkracht Het gaat Soeterbeek om Lichter sturen Bruggen bouwen Geheugen gebruiken Op zijn twitteraccount beschrijft hij het mooi Danst door de schalen van staat stad straat Stuurt met lichtheid Bouwt coalities Onderhandelen governance transities veranderkunst fotografie film muziek Verspreiden MAEX Silvia de Ronde Bresser van KrachtinNL pitchte over de MAEX Change De Maatschappelijke Exchange is een graadmeter die de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven vanuit de samenleving in beeld brengt De MAEX bevordert investeren en participeren in sociaal maatschappelijke initiatieven in brede zin Daarvoor maakt de MAEX de onoverzichtelijke sector van initiatieven transparant Het is een beurs die verandering laat zien door sociale impact en maatschappelijk rendement van bottom up initiatieven te kwantificeren en de bijdragen in geld arbeid natura van bedrijven instellingen en organisaties aan die initiatieven zichtbaar te maken Hierbij wordt uitgegaan van menselijke behoeften zoals begrip vrijheid en ontspanning Belangrijke graadmeter is het bereik d w z de mate van vrijwilligers participatie in en door het initiatief Met de MAEX willen de initiatiefnemers investeren en participeren in sociaal maatschappelijke initiatief in brede zin bevorderen Via de beursindex wordt zichtbaar gemaakt hoe initiatieven aan maatschappelijke behoeften voldoen doordat het gewoon laat zien zonder waardeoordeel wat je doet en wie je helpt Doel van het MAEX Change index is

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/doe-democratie-je-kunt-er-niet-omheen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wederkerigheid: de zorgende burger en de faciliterende overheid | Movisie
  een rol spelen bij wederkerigheid en zorg voor elkaar gezien vanuit de structureel kwetsbare burger Is er een netwerk Als we kijken naar netwerken van mensen dan maken we onderscheid in weak en strong ties Bij strong ties zie je onbaatzuchtige wederkerigheid en minder schroom om te vragen Wanneer er iets met iemand in de familie of buurt aan de hand is komen de hulptroepen als vanzelf in beweging zonder daar ook maar iets voor terug te verwachten Tegelijkertijd zien we dat dat veel van die strong ties onder druk staan omdat familie op afstand woont de werkplek op afstand is en er weinig binding is met de buurt waarin men woont Gewone mensen willen niet echt contact Koppelen we dit gegeven aan kwetsbare mensen dan kunnen we constateren dat Maarten en Monica maar een heel klein netwerk hebben Ze hebben weinig ties omdat vanwege hun stoornis verslaving of geaardheid veel mensen uit hun omgeving afstand van hen hebben genomen Dus als ze al een netwerk hebben bestaat dat vaak uit weak ties Een netwerk opbouwen is niet eenvoudig blijkt tijdens gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking Gewone mensen willen niet echt contact ik wil heel graag maar het lukt niet ze kijken me maar vreemd aan Welke keuzes maakt de burger Wij maken keuzes om als burger voor elkaar te zorgen onder andere op basis van persoonlijke voorkeuren Een voorbeeld is de economische crisis voor veel ouders is het te duur geworden om hun kinderen naar de opvang te brengen Dus zoekt men naar alternatieven bijvoorbeeld door de opvang onderling te regelen Maar worden kinderen met een verstandelijke beperking of ADHD ook uitgenodigd Welke hulpvraag past bij wie Er is schroom om anderen om hulp te vragen ook onder weerbare mensen Omdat we vinden dat we het eigenlijk zelf zouden moeten kunnen redden stellen we het vragen om hulp zo lang mogelijk uit Bij kwetsbare mensen wegen deze factoren extra zwaar als gevolg van de hulpvragen die zij hebben Hun specifieke hulpvraag die verder kan gaan dan hulp bij de boodschappen of het knippen van de heg kan een te zware druk leggen op familie relatie of buurtnetwerk en op het gevoel van afhankelijkheid Wat kan de gemeente doen Solidariteit ontstaat niet vanzelf Zorg voor elkaar komt zeker voor structureel kwetsbare mensen niet zomaar tot stand Waar liggen grenzen en wat kunt u als overheid doen om die zorg voor elkaar meer gestalte te geven Participatiesamenleving en een verzorgingsstaat Formuleer in samenspraak met kwetsbare mensen waar de overheid nog helpt Zo ontstaat er een adequaat basisniveau van zorg en ondersteuning voor alle burgers ook mensen zoals Maarten en Monica Koppel dit niet aan bezuinigingen Interessant in dit kader is een blog van de coördinator van AvI Aandacht voor Iedereen een transitieprogramma voor cliënten Grijp in bij uitsluiting en organiseer solidariteit Als de overheid zich maar gewoon terugtrekt zal de maatschappelijke ongelijkheid vergroten stelt Evelien Tonkens Om dit te voorkomen zal de overheid moeten ingrijpen en solidariteit moeten organiseren

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wederkerigheid-zorgende-burger-faciliterende-overheid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen Cliëntenparticipatie | Movisie
  is de waarde van belangenbehartiging en de rol die een Wmo raad wel en niet kan De belangrijkste ontwikkelingen in cliënten en burgerparticipatie Deel 3 van De toekomst van cliëntenparticipatie 1 augustus 2014 Moeten cliënten van de AWBZ en de jeugdzorg zich aanmelden voor de Wmo raad omdat zij straks voor hun begeleiding afhankelijk zijn van de gemeente Is een brede participatieraad waarin Wmo en Sociale zaken integraal worden benaderd Versterk de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp Ervaringsdeskundigen geven drie bouwstenen 21 juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen met de invoering van de Jeugdwet de opdracht om de medezeggenschap en positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp te verstevigen Een grote groep ouders jongeren en cliëntenvertegenwoordigers De huidige inrichting van cliënten en burgerparticipatie Deel 2 van De toekomst van cliëntenparticipatie 14 juli 2014 We kennen in Nederland een uitgebreid stelsel van adviesraden cliëntenorganisaties bewonersplatforms et cetera Dit geldt voor zowel de Wmo als de AWBZ de jeugdzorg en het veld van werk en inkomen Via deze formele weg worden cli Hoe de Volksbond gedeelde besluitvorming realiseert 3 juli 2014 Stichting Volksbond Amsterdam versterkt de positie en regie van voormalig dak en thuisloze en sociaal kwetsbare bewoners Dat doen zij samen met bewoners zelf via het Volksbond besluitvormingsmodel Wat is dat voor een model Nieuwe artikelenserie de toekomst van cliëntenparticipatie 25 juni 2014 Met de decentralisatie van taken naar de gemeenten is cliënten en burgerparticipatie in de gemeenten een urgent thema geworden Hoe kunnen cliënten en burgers optimaal worden betrokken bij het nieuwe Wmo beleid Welke formele VTV 2014 belangrijk voor het sociale domein Extra aandacht voor maatschappelijke participatie in Volksgezondheid Toekomst Verkenning 24 juni 2014 Op 24 juni overhandigt het RIVM de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning VTV aan minister Schippers van VWS Elke vier jaar schetst de toekomstverkenning de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland De VTV geeft een Cliëntenparticipatie in Leiden in gesprek 22 mei 2014 Leiden maakt werk van cliëntenparticipatie Door in gesprek te gaan met burgers zoekt de gemeente naar wat er leeft in de samenleving en komen aandachtspunten naar boven die de gemeente meeneemt in de beleidsontwikkeling rondom de Doe democratie Je kunt er niet omheen Een verslag van de netwerkbijeenkomst op 7 april 12 mei 2014 Steeds meer burgers pakken concrete zaken in het publieke domein zélf of samen met instanties op doe democratie Op 7 april vond in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger een doe democratie netwerkbijeenkomst plaats De Vijf thema s als Kwaliteitskader voor de nieuwe Wmo 30 april 2014 Welke thema s vinden cliënten het belangrijkst in de zorg en ondersteuning die zij ontvangen Cliënten in Overijssel noemden in gesprekken vijf thema s die zijn opgenomen in Kwaliteit van zorg en Aandacht voor iedereen nieuw kennisdossier 23 april 2014 Het toerusten van Wmo raden en belangenbehartigers Dat beoogt Aandacht voor iedereen een programma van landelijke patiënten gehandicapten en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo raden Op deze manier kunnen Wederkerigheid de zorgende burger en de faciliterende overheid Over

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/artikel (2015-06-23)
  Open archived version from archive •