archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Karin Sok
  31 8 KB Meer over Karin Sok 5 pdf 90 92 KB Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht T 030 789 20 00 E

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/overmovisie/medewerkers/karin-sok (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Het meten van effecten in sociale wijkteams | Movisie
  van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Het meten van effecten in sociale wijkteams Vorige pagina Het meten van effecten in sociale wijkteams publicatie augustus 2013 Veel gemeenten besluiten te gaan werken met sociale wijkteams De vraag naar effecten van sociale wijkteams wordt daarom steeds urgenter Er zijn nog geen grootschalige effectevaluaties gedaan waardoor het lastig is een gefundeerde conclusie te geven Wel is gestart met beschrijvingen procesevaluaties en Maatschappelijke Kosten Batenanalyses Dit levert voorbeelden voorwaarden en mogelijke indicatoren voor onderzoek op en tegelijkertijd ingrediënten voor het gesprek tussen welzijn en gemeenten om in te zetten op effectmeting In het leaflet Het meten van effecten van sociale wijkteams heeft het programma Sociaal Werk in de Wijk SWW voor u onderzoeksresultaten samengevat wordt de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/meten-effecten-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie | Movisie
  Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Vorige pagina Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie publicatie mei 2013 Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie is een van de projecten in het kader van het ZonMw programma Cliënteninitiatieven in de Maatschappelijke Opvang Het project heeft als doel cliëntenparticipatie voor zwerfjongeren in voorzieningen te verbeteren Dit betekent dat zwerfjongeren meer mogelijkheden krijgen om mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de hulpverlening die zij krijgen geboden Op landelijk niveau hebben we onvoldoende zicht op hoe het er echt met cliëntenparticipatie van zwerfjongeren voor staat in voorzieningen Een landelijk stimuleringspunt cliëntenparticipatie kan verschil maken Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie kende een looptijd van 1 september 2011 tot 1 maart 2013 Aan het project hebben vijf pilots deelgenomen te weten Singelzicht in Utrecht Zienn in Leeuwarden Flexus Werkplein in Rotterdam Neos in Eindhoven en Spaarnezicht in Haarlem Er zijn enkele pilots afgevallen maar er is ook in een aantal pilots enthousiast geëxperimenteerd met nieuwe methoden van cliëntenparticipatie Er zijn toegankelijke en informatieve brochures ontwikkeld over cliëntenraden en andere meer informele vormen van cliëntenparticipatie Er is een training ontwikkeld waarbij begeleiders uit opvanginstellingen aan de slag zijn gegaan met plannen om cliëntenparticipatie van zwerfjongeren in hun instellingen een verdere impuls te geven Stichting Zwerfjongeren Nederland SZN is de hoofdaanvrager van het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Zij voerde samen met het Projektenburo en MOVISIE het project uit en zij vormen samen de projectgroep Het platform zwerfjongeren United Voices UV is aan de slag gegaan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/monitorverslag-project-stimuleringspunt-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Marjoke Verschelling
  Marjoke Verschelling Omschrijving Thema s decentralisatie Awbz naar Wmo participatiewet integraal beleid sociaal domein clientenpartipatie vraagverheldering clientondersteuning cocreatie Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/overmovisie/medewerkers/marjoke-verschelling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Toegang naar meedoen: wijkteams, instrumenten en tips | Movisie
  wijkteam kan bijvoorbeeld het mandaat hebben om een plan van aanpak met het huishouden af te spreken als daarin geen maatwerkvoorziening is opgenomen In sommige gevallen zitten in het wijkteam Wmo consulenten van de gemeente die ook maatwerkvoorzieningen kunnen toewijzen Instrumenten bij het gesprek Er zijn verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden door de professionals in de wijkteams Deze instrumenten zijn ondersteunend aan het voeren van een goed gesprek en het analyseren van de gehele situatie Hieronder een aantal voorbeelden van dergelijke instrumenten EigenkrachtWijzer De EigenKrachtWijzer is een laagdrempelig hulpmiddel om de vragen die bij inwoners leven over wonen werken welzijn en zorg van een helder antwoord te voorzien In dit antwoord spelen eigen kracht en regie van mensen een belangrijke rol De wijzer is via een app beschikbaar voor burgers en professionals ZOEKEN Zicht Op Eigen Kracht En Netwerk Bij de Rotterdamse Vraagwijzers is de methodiek ZOEKEN ontwikkeld Deze methodiek beoogt op een empowerende manier de vraag van mensen te verhelderen Er worden in het gesprek met een klant drie fasen onderscheiden breed empowerend vraag verhelderen analyseren en actieplanning Zelfredzaamheid Matrix De Zelfredzaamheid Matrix ZRM is het instrument waarmee de mate van zelfredzaamheid van cliënten beoordeelt kan worden Het instrument is voor behandelaars beleidsmakers en onderzoekers in de openbare gezondheidszorg maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden Levenskracht Met Levenskracht geven burgers zelf weer betekenis aan hun leven ontwerpen ze hun gewenste toekomst en werken ze met levensenergie aan een nieuw evenwicht De methode kent drie modules De methode is via een app beschikbaar Er zijn ook visuele materialen beschikbaar die gebruikt kunnen worden Ervaringen met Levenskracht in de praktijk SCIO Consult werkt met Levenskracht in de gemeenten Ommen en Hardenberg Alle mensen in deze gemeenten die begeleiding vanuit de oude AWBZ hebben krijgen een gesprek middels de methode Levenskracht Zo brengt de gemeente de ondersteuningsbehoefte in kaart en maakt hierbij samen met de cliënt een ondersteuningsplan waar de ondersteuning vanaf 2016 in vastgelegd wordt Met levenskracht dring je snel tot de kern van de problemen door Hierbij ligt de nadruk op waar de kracht en motivatie van de persoon ligt Als bij kracht en motivatie aangesloten wordt wordt de kans op het bereiken van positieve resultaten groter Daarnaast is het een instrument waarbij zowel de vraagverheldering het formuleren van resultaten maar ook het concretiseren van de daadwerkelijke acties centraal staan Doordat de methode helpt bij het opstellen van resultaten en werkacties is de situatie goed meetbaar bij evaluatiemomenten Aandachtspunten bij het gesprek Wanneer bedacht is wie het vraagverhelderingsgesprek gaat voeren en met welk instrument is het belangrijk vast te stellen wat de gespreksvoerder aan bagage nodig heeft om zijn werk goed te doen Met name de nieuwe doelgroepen die onder de Wmo 2015 vallen vragen in sommige gevallen extra aandacht van de gespreksvoerder Het is belangrijk dat de professional de kracht kent van eigen competenties als gespreksvoerder We noemen een aantal aandachtspunten Wees je bewust van vooroordelen en stigmatisering Door bewustwording van eigen beelden over de doelgroepen waar je als

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/toegang-naar-meedoen-wijkteams-instrumenten-tips (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • MEE en gemeenten | Movisie
  en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning MEE en gemeenten Vorige pagina MEE en gemeenten Analyse CVZ rapportages 2012 Stimuleringsprogramma cliëntondersteuning publicatie augustus 2013 In dit rapport leest u de weergave van een analyse van rapportages over samenwerkingsafspraken met gemeenten die iedere MEE organisatie aanlevert bij het College voor Zorgverzekeringen Deze rapportages zijn een onderdeel van de verantwoording van de ontvangen subsidies voor de uitgevoerde activiteiten Het merendeel van de activiteiten van MEE en met name de individuele ondersteuning valt nog buiten deze samenwerkingsafspraken MOVISIE heeft de de rapportages van 2012 bekeken om een eerste indruk te krijgen van de afspraken tussen MEE organisaties en gemeenten over de samenwerking en dienstverlening Auteur Bergen A van Verschelling M Uitgever MOVISIE Dit is een uitgave in het kader van de Stimuleringsprogramma

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/mee-gemeenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband | Movisie
  cruciaal meld u ook aan Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Transities en transformaties in 2015 Laat vanzelfsprekendheden los experimenteer en reflecteer Geef professionals de ruimte en trek samen op in de driehoek burgers professionals en beleidsmakers Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband Vorige pagina Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ Wmo publicatie mei 2013 Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ maar vanuit de Wmo Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren Maar hoe worden dagactiviteiten georganiseerd voor meer mensen met minder geld Aan de hand van acht vernieuwende praktijkvoorbeelden leggen de auteurs de werkzame principes bloot resulterend in tien tips voor vernieuwing De Inspiratiewijzer bestaat uit twee delen In het eerste deel vindt u achtergrondinformatie over onderwerpen als de toegang tot dagactiviteiten zelfregie zelforganisatie de rol van vrijwilligers en professionals en het schaalniveau Het tweede deel bevat acht praktijkvoorbeelden De Inspiratiewijzer is het resultaat van een samenwerking tussen ActiZ MOgroep MOVISIE

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/toekomstbestendige-dagactiviteiten-groepsverband (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Agenda Cliëntenparticipatie | Movisie
  Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/agenda (2015-06-23)
  Open archived version from archive •