archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De zorg gaat door | Movisie
  van wie een familielid in een verzorgings of verpleeghuis woont Aanpak Het uitgangspunt van de methode is dat elke mantelzorger deskundige is over de woon en leefomgeving van zijn dierbare Het centrale deel van de methode bestaat dan ook uit drie werkbijeenkomsten met mantelzorgers waarin zij de gelegenheid krijgen om hun ervaringen belevingen en opvattingen in te brengen en gezamenlijk een serie verbeterpunten te formuleren en te prioriteren De methode De zorg gaat door bestaat uit drie fasen De voorbereidingsfase is vooral bedoeld om draagvlak te creëren In de uitvoeringsfase vinden drie bijeenkomsten plaats met de betrokken mantelzorgers De resultaten uit deze bijeenkomsten worden teruggekoppeld naar directie management en medewerkers Hierna wordt een verbeterplan opgesteld en vindt overleg plaats met de betrokken mantelzorgers Deze stappen resulteren in de implementatie van de onderling afgesproken verbeteringen In de derde fase staat de evaluatie en borging van de activiteiten centraal Materiaal De volgende materialen zijn beschikbaar De zorg gaat door Handleiding voor verpleeg en verzorgingshuizen geschreven door Trude Rietveld en Mariëlle Swinkels uitgegeven in 2005 door PON Instituut voor advies onderzoek en ontwikkeling in Noord Brabant in Tilburg De zorg gaat door Handleiding voor de ggz geschreven door Trude Rietveld en Riny Pepels uitgegeven in 2007 door PON Instituut voor advies onderzoek en ontwikkeling in Noord Brabant in Tilburg Ontwikkelaar Het PON kennisinstituut op het sociaal culturele domein Voorheen PON Instituut voor advies onderzoek en ontwikkeling in Noord Brabant Trude Rietveld 013 535 15 35 info hetpon nl Onderbouwing Voor de onderbouwing van de probleemanalyse van de methode De zorg gaat door baseert de ontwikkelaar zich op diverse onderzoeken die aantonen dat mantelzorg in principe niet stopt bij opname van een dierbare in een verpleeg of verzorgingshuis Duijnstee e a 1994 Van den Elzen 2000 Cuijpers Salden 1997 en Van Tilborg 1999 in Swinkels 2002 De onderbouwing van de aanpak baseert de ontwikkelaar onder andere op een burgerschapsmodel met participatieplichten en participatierechten Kremer 2000 in Swinkels 2002 Dit model is een combinatie van het Exit Voice and Loyality model van de Amerikaanse politicoloog Hirschman en begrippen van de socioloog Ralf Dahrendorf over de relatie tussen burger en samenleving Kremer 2000 stelt in het burgerschapsmodel dat om de participatiemogelijkheden van mantelzorgers op maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen bevorderen het van belang is dat mantelzorgers zelf invloed kunnen uitoefenen op de professionele zorg en hierin zelf keuzes kunnen maken Praktijkervaringen De methode is toegepast binnen verschillende pilotprojecten in verpleeghuizen een kleinschalige woonvorm aanleunwoningen en een dagopvang De onderzochte locaties zijn geografisch gezien over het land verspreid Rietveld e a 2005 De handleiding voor de ggz is getest op enkele opnameafdelingen Er is één intern onderzoek beschikbaar naar De zorg gaat door Rietveld e a 2005 Volgens de ontwikkelaar blijkt dat de meerderheid van de professionals positief is over het gebruik van de methode Bijna alle instellingen hebben aangegeven met de methode door te willen gaan omdat er goede resultaten mee behaald worden Een aandachtspunt is het verloop van personeel dit komt de borging van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/zorg-gaat-door (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Effectieve sociale interventies Cliëntenparticipatie | Movisie
  de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Cliëntenparticipatie Effectieve sociale interventies Cliëntenparticipatie Vorige pagina Effectieve sociale interventies Cliëntenparticipatie Oplossingsgericht werken 11 augustus 2014 Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke PAja 1 februari 2011 PAja is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg wonen en dagbesteding De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen Al werkende versterken zij hun De zorg gaat door 1 januari 2011 De zorg gaat door heeft als doel het verbeteren van de participatie van mantelzorgers in de instelling waar hun dierbare verblijft Het gaat hierbij zowel

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie | Movisie
  Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie Vorige pagina Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie feiten en cijfers 7 februari 2013 Bij cliëntenparticipatie komen cliënten op voor de belangen van hun achterban Zij denken mee of hebben invloed op het beleidsproces en het hulp en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling Dat kan op individueel niveau of op collectief niveau Cliëntenparticipatie kan ook worden beschouwd als onderdeel van het begrip burgerparticipatie Er zijn veel partijen in georganiseerd verband betrokken bij de cliëntenparticipatie in Nederland zoals cliëntenorganisaties en belangen Wmo raden en gemeenten Wetgeving Gemeenten zijn verplicht om cliënten te betrekken bij de voorbereidingen van het beleid Dat is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Voor zorginstellingen is deze participatie wettelijk verankerd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Formeel informeel Veel gemeenten hebben een Wmo raad ingesteld een formele vorm van cliëntenparticipatie Niet alle groepen burgers cliënten maken gebruik van formele cliëntenparticipatie Gemeenten Wmo raden en cliëntenorganisaties zijn daarom op zoek naar andere meer creatieve en informele vormen van cliëntenparticipatie Door de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ en de Jeugdzorg naar de Wmo krijgt een grotere en meer diverse groep cliënten met de Wmo te maken en moet op een of andere manier gehoord worden door de gemeente In het onderzoek Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ Munster et al 2012 kwam naar voren dat 60 van de Wmo raden het contact met de nieuwe AWBZ

  Original URL path: https://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie | Movisie
  bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Cliëntenparticipatie Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie Vorige pagina Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie Feiten en cijfers Cliëntenparticipatie 7 februari 2013 Bij cliëntenparticipatie komen cliënten op voor de belangen van hun achterban Zij denken mee of hebben invloed op het beleidsproces en het hulp en ondersteuningsaanbod van een gemeente of instelling Dat kan op individueel Meer artikelen Deel Afdrukken Categorieën Agenda 0 Artikelen 37 Begrippen 9 Effectieve sociale interventies 3 Feiten en cijfers 1 Nieuwsberichten 27 Praktijkvoorbeelden 22 Publicaties 65 Tools 27 Trainingen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/feiten_en_cijfers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten | Movisie
  burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten Vorige pagina Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten nieuwsbericht 22 juni 2015 Illya Soffer directeur van cliëntenorganisatie Ieder in vindt het ronduit schokkend dat tientallen gemeenten de uitspraken van de rechters aan hun laars lappen Zomaar schrappen van hulp mag niet Daar zijn de rechters heel duidelijk over geweest Toch gebeurt het nog steeds op grote schaal De Tweede Kamer heeft al een debat aangevraagd over de kwestie Lees het volledige artikel Bron ZorgVisie Kennisdossier Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk nieuwsbericht 4 juni 2015 LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden nieuwsbericht 4 juni 2015 Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet publicatie 28 mei 2015 Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp nieuwsbericht 26

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/cli%C3%ABntenkoepel-geschokt-over-gedrag-gemeenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deel van de mensen uitsluiten voor no-riskpolis is niet wenselijk | Movisie
  de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk Vorige pagina Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk nieuwsbericht 4 juni 2015 Instrumenten om mensen aan het werk te helpen of te houden leken met de komst van de Participatiewet aanvankelijk op verschillende niveaus landelijk of lokaal te worden uitgevoerd Dit wordt vanaf 2016 wettelijk weer teruggedraaid bij de no riskpolis en de mobiliteitsbonus Voor 2015 zijn er over de no riskpolis afspraken gemaakt om de landelijke no riskpolis aan te houden net als voor invoering van de Participatiewet Opvallend is dat alleen mensen meetellen voor de banenafspraak Lees het volledige artikel Bron Landelijke Cliëntenraad Kennisdossier Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten nieuwsbericht 22 juni 2015 LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden nieuwsbericht 4 juni 2015 Medezeggenschap van kinderen en jongeren

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/deel-mensen-uitsluiten-no-riskpolis-niet-wenselijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • LSR: Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden | Movisie
  Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden Vorige pagina LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden nieuwsbericht 4 juni 2015 Cliëntenraden moeten via wetgeving versterkt worden in hun rol Om de verschillende perspectieven in evenwicht te houden moeten zij stevige doorzettingsmacht hebben Dit heeft Jasper Boele directeur van het LSR benadrukt in een gesprek met VWS Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien is in opdracht van het ministerie van VWS de medezeggenschap in de zorg onderzocht door het Verwey Jonker Instituut Lees het volledige artikel Bron LSR Kennisdossier Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten nieuwsbericht 22 juni 2015 Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk nieuwsbericht 4 juni 2015 Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet publicatie 28 mei

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/lsr-doorzettingsmacht-door-versterking-wettelijke-bevoegdheden-cli%C3%ABntenraden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Manifest: 'Versterk jongerenraden jeugdhulp' | Movisie
  cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp Vorige pagina Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp nieuwsbericht 26 mei 2015 Nieuwsbrief Jeugd Nederlands Jeugdinstituut Gemeenten moeten de jongerenraden in de instellingen voor jeugdhulp niet wegbezuinigen Dat adviseren JeugdWelzijnsBeraad LOC Zeggenschap in Zorg Defence for Children Ieder in en het Landelijk Platform GGz in een manifest dat ze 23 april aan instellingen en gemeenten stuurden Directies van jeugdinstellingen hebben baat bij de inspraak van jongerenraden vinden de gezamenlijke organisaties Lees het volledige artikel Bron Jeugd en Co Kennisdossier Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten nieuwsbericht 22 juni 2015 Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk nieuwsbericht 4 juni 2015 LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden nieuwsbericht 4 juni 2015 Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/manifest-versterk-jongerenraden-jeugdhulp-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive