archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SW'ers en cliëntenparticipatie | Movisie
  In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie SW ers en cliëntenparticipatie Vorige pagina SW ers en cliëntenparticipatie nieuwsbericht 17 februari 2015 De Landelijke Cliëntenraad LCR heeft een factsheet over cliëntenparticipatie gemaakt voor mensen in de sociale werkvoorziening SW ers In de factsheet heeft de LCR alle aandachtspunten rondom inspraak vastgelegd In de factsheet wordt voor SW ers uitgelegd welke wetten er zijn waarmee zij te maken kunnen krijgen Ook de beantwoording van vragen als Wat is cliëntenparticipatie eigenlijk en Is burgerparticipatie ook voldoende komt aan bod Lees het volledige artikel Bron VNG Kennisdossier Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Cliëntenkoepel geschokt over gedrag gemeenten nieuwsbericht 22 juni 2015 LSR Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden nieuwsbericht 4 juni 2015 Deel van de mensen uitsluiten voor no riskpolis is niet wenselijk nieuwsbericht 4 juni 2015 Medezeggenschap van kinderen en jongeren

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/swers-cli%C3%ABntenparticipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning | Movisie
  meld u ook aan Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo ondersteuning Vorige pagina Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo ondersteuning nieuwsbericht 17 februari 2015 Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo gemeenten hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen Lees het volledige artikel Bron NPCF Kennisdossier Zorg en ondersteuning Cliëntenparticipatie Deel Afdrukken Gerelateerd Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes nieuwsbericht 22 juni 2015 Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten artikel 28 april 2015 Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten tools 24 april 2015 Meepraten over jeugd Zorg voor opname in de jeugddatabase

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/cli%C3%ABnten-hebben-behoefte-aan-persoonlijke-informatie-over-wmo-ondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek van start | Movisie
  100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek van start Vorige pagina Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek van start nieuwsbericht 16 februari 2015 Per 1 januari is de nieuwe Jeugdwet ingegaan Deze Jeugdwet moet de hulp aan en zorg voor kinderen en jeugdigen goedkoper beter efficiënter en effectiever maken In de nieuwe Jeugdwet staat onder meer vermeld dat gemeenten de wettelijke verplichting hebben om de medezeggenschap van kinderen jongeren en hun ouders te organiseren Hiervoor is in de Westelijke Mijnstreek de jongerencliëntenraad opgericht Wethouder Astrid Verblakt Lees het volledige artikel Bron Gemeente Sittard Geleen Kennisdossier Cliëntenparticipatie Jeugd en meedoen Deel Afdrukken Gerelateerd Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet publicatie 28 mei 2015 Medenzeggenschap Kinderen en Jongeren en de Jeugdwet nieuwsbericht 7 mei 2015 Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp nieuwsbericht 28 april 2015 Meepraten over jeugd Zorg voor opname in de jeugddatabase met cliëntenorganisaties nieuwsbericht 20 februari 2015

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/jongerencli%C3%ABntenraad-westelijke-mijnstreek-start (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsberichten Cliëntenparticipatie | Movisie
  en de Jeugdwet 7 mei 2015 Samenwerkende beroepsorganisaties in het jeugdveld onderschrijven manifest Medenzeggenschap Jeugd Het JeugdWelzijnsBeraad LOC Zeggenschap in Zorg Defence for Children Ieder in en het Landelijk Platform GGz hebben een Rapport Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer 7 mei 2015 In opdracht van het ministerie VWS heeft het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg Het onderzoek is verstuurd aan de Tweede Kamer Op NCZ wil instemmingsrecht cliënten bij zorgfusies 28 april 2015 Het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg NCZ wil dat cliënten een formele stem krijgen bij fusies in de zorg Het NCZ heeft om deze reden bij minister Schippers van VWS aangedrongen om het adviesrecht of instemmingsrecht van Manifest Versterk jongerenraden jeugdhulp 28 april 2015 Gemeenten moeten de jongerenraden in de instellingen voor jeugdhulp niet wegbezuinigen Dat adviseren JeugdWelzijnsBeraad LOC Zeggenschap in Zorg Defence for Children Ieder in en het Landelijk Platform GGz in een manifest dat ze 23 Branko Hagen in Sociaal Bestek verschil tussen burger en cliëntenparticipatie 28 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Lees Kwaliteit bij Siza 21 april 2015 Siza verleent zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap Siza heeft een kwaliteitshandvest waarin zij duidelijkheid geven over de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Siza wil leveren Met als uitgangspunt dat mensen met een Netwerkbijeenkomst ondersteuners cliëntenraden VVT op 4 juni omgaan met vernieuwingen mede zeggenschap 14 april 2015 Op donderdag 4 juni is er opnieuw een netwerkbijeenkomst voor ondersteuners en ambtelijk secretarissen van centrale cliëntenraden in de verpleging verzorging en thuiszorg Het thema van de bijeenkomst is Verwarring en ontwarring het verschil tussen burger en cliëntenparticipatie 14 april 2015 Cliëntenparticipatie van mensen die gebruik maken van de zorg of de sociale zekerheid is belangrijk Dat vindt de wetgever tenminste Gemeenten weten vaak niet wat ze aan moeten met de medezeggenschap van cliënten Is het Politiek vraagt om eigen buget voor cliëntenraden 10 april 2015 LOC heeft in de afgelopen jaren en met name tijdens besprekingen van de Governancewet steeds benadrukt dat de positie van cliëntenraden sterker moet worden In de Tweede Kamer vragen de partijen VVD en PvdA nu aan het kabinet om LCR zet zelftest in en maak werk van onafhankelijke cliëntondersteuning 7 april 2015 Voldoet de gemeente aan de wettelijke uitgangspunten van cliëntondersteuning Voor cliëntenraden vertegenwoordigers van cliënten én gemeenten is nu een zelftest beschikbaar Gemeenten zijn verplicht om clië Mensen verdwalen in nieuwe zorgregels 30 maart 2015 Bij wie moet ik nu zijn voor mijn zorg en wat als de ene instantie naar de andere wijst Steeds meer mensen verdwalen in het nieuwe zorgsysteem en worden van het kastje naar de muur gestuurd Zowel bij de NOS als bij de Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De Dialoog van Leeuwarden. Inspraak van uitkeringsgerechtigden | Movisie
  door samen met consulenten Werk en Inkomen cliënten en hulpverleners op zoek te gaan naar lessen In Dialoog dienstverlening verbeteren Ervaringen van uitkeringsgerechtigden gebruiken om de hulp en dienstverlening te verbeteren Dat doet De Dialoog in Friesland door samen met consulenten Werk en Inkomen cliënten en hulpverleners op zoek te gaan naar lessen Respectvolle bejegening De Dialoog is opgezet vanuit de idee dat een cliënt die zich begrepen en gerespecteerd voelt een actievere houding aanneemt De cliënt ervaart meer regie en voelt zich serieus genomen De bejegening door de professional is bepalend voor het gevoel van de cliënt de manier waarop je behandeld wordt de toonzetting van het gesprek en de mate van betrokkenheid van de medewerker Samenwerking leidt tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel Geleerde lessen Het doel van De Dialoog is op basis van ervaringen van werklozen en arbeidsongeschikten de dienstverlening van de betrokken uitkeringsinstanties te verbeteren Door samen te zoeken naar situaties die niet goed gaan en samen naar oplossingen te zoeken worden geleerde lessen gelijk vertaald in betere hulp en dienstverlening Zo wordt de systeemwereld van de professional direct gevoed door de leefwereld van de cliënten Voortgang in 2015 De Dialoog gaat in 2015 meerdere ontmoetingsbijeenkomsten organiseren Dat gebeurt op grond van actuele cliëntervaringen en thema s die alle deelnemers raken Er wordt een beroep gedaan op de sociale wijkteams om cliënten te vragen mee te doen aan de Dialoog De deelnemers cliënten hulpverleners en consulenten wisselen per bijeenkomst afhankelijk van de thema s Er is een vaste initiatiefgroep die de bijeenkomsten organiseert de verbindingen onderhoudt en overleg voert met management en de wethouder Soortgelijk voorbeeld Kijk voor een soortgelijk voorbeeld bij Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen BUS BUS komt op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden en minima in Brabant Website www fsufriesland nl Uitvoerende organisaties De Dialoog in Friesland

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/dialoog-leeuwarden-inspraak-uitkeringsgerechtigden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Managers Table | Movisie
  mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Managers Table Vorige pagina Managers Table praktijkvoorbeeld 17 september 2013 Locatiemanager en de teamleiders van een woon zorgcentrum dineren wekelijks met hun bewoners Het doel van deze diners is de dialoog in de organisatie te stimuleren Hoe werkt de Managers Table De Managers Table is geïnspireerd op de captain s table op een cruiseschip Om de dialoog in het woon zorgcentrum te simuleren vindt er wekelijks een diner plaats met een teamleider of de locatiemanager en een groep cliënten Tijdens het diner aan een extra mooi gedekte tafel gaan zij met elkaar in gesprek over dagelijkse onderwerpen in de zorginstelling Zij delen wat goed gaat en wat verbetering behoeft Zo wordt de kwaliteit van dienstverlening en wederzijds begrip versterkt Wat is het resultaat van de Managers Table Iedereen is zeer te spreken over op de werkwijze van de Managers Table De insteek zorgt voor korte lijnen binnen de organisatie en men is direct in gesprek met elkaar Bewoners en medewerkers voelen zich beter gehoord en begrepen Prijs voor het Goede Gesprek 2010 Sint Gerlachus won met dit initiatief de Prijs voor het Goede Gesprek die in 2010 voor het eerst werd uitgereikt Frank Amory locatiemanager Het is heel makkelijk in te voeren het is simpel makkelijk te organiseren én het kost amper iets extra Je kunt het als ware morgen al starten Website http www mosaezorggroep nl nl locaties sint gerlachus Uitvoerende organisaties Mosae Zorggroep Locatie Sint Gerlachus Bieslanderweg 60 6213 AL Maastricht T 043 354 92 00 http www mosaezorggroep nl nl locaties sint gerlachus Land Nederland Contact Frank Amory locatiemanager van woonzorgcentrum Sint Gerlachus Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden collectieve belangenbehartiging Deel Afdrukken Contactpersonen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/managers-table (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Volksbond Besluitvormingsmodel | Movisie
  vergaderen Zich binden aan een groep verantwoordelijkheid dragen een voorbeeld zijn voor andere bewoners Het gevolg is dat meer bewoners participeren in allerlei werk en projectgroepen dagelijkse overdrachten en of teamvergaderingen Hierdoor ontstaat meer begrip voor en zicht op elkaars perspectieven en besluiten worden gedragen door alle partijen In de leefomgeving is de impact dat er meer rust is Bewoners lopen de deur van de kantoren van medewerkers nu voorbij omdat men nu een eigen overlegorgaan heeft Hoe werkt het Voor het gehele besluitvormingsproces staat zes weken gebaseerd op het jaarplan van een locatie Als er een besluit genomen moet worden wordt een aanbiedingsformulier ingediend Kerngroep en medewerkers buigen zich hier afzonderlijk over De kerngroep van bewoners denkt en praat over het vraagstuk uit de aanbiedingsbrief en bepalen hun standpunt In deze periode raadplegen partijen hun achterban In week vijf wordt er een beleidsoverleg gepland waarbij leden uit de kerngroep medewerkers en de locatie manager bij elkaar komen Na zes weken koppelt de locatie manager het besluit terug in een bewonersbijeenkomst De locatie manager krijgt daarbij ruggensteun van medewerkers en leden uit de kerngroep Het besluit is immers een gedragen besluit Voor spoedzaken kan elke partij een ad hoc overleg aanvragen Dan komen de drie partijen binnen een week bij elkaar De besluiten worden kenbaar gemaakt aan de clientenraad die checkt of de belangen van de clienten voldoende bediend zijn Daarna begint een nieuwe cyclus Op management niveau zijn er kwartaalvergaderingen waarin locatiemanagers hun jaarplan en begroting moeten verantwoorden aan een leden van de directie de hoofd boekhouding en kerngroep delegatie Wat zijn de succesfactoren Bewoners beslissen mee en nemen de regie Daarmee zijn zij ook meer in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving Zij zijn mede eigenaar van de te nemen besluiten Met gedeelde besluitvorming wordt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/volksbond-besluitvormingsmodel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Present zijn | Movisie
  van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen in de stad Utrecht Zij hebben een grote groep allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst benaderd met specifieke vragen van de gemeente en de GG GD op bijvoorbeeld schoolpleinen en andere ontmoetingsplaatsen De methode geeft antwoorden op vragen van de gemeenten en GG GD Utrecht over de opvattingen van allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen en de knelpunten die zij ervaren De gemeente en de GG GD Utrecht kunnen deze informatie gebruiken om hun Wmo beleid te ontwikkelen Onderwerp Ervaringen met en knelpunten ten aanzien van bepaalde beleidsthema s zoals Wmo voorzieningen Doel Mensen uit een bepaalde kwetsbare groep Wmo watchers worden geworven en getraind om anderen uit deze groep te benaderen met specifieke vragen van de gemeente De gemeente gebruikt de informatie om hun Wmo beleid verder te ontwikkelen De aanpak wordt ook ingezet ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid van bepaalde kwetsbare groepen Context Present zijn is oorspronkelijk ontwikkeld voor allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht en is ingezet door Wmo beleidsmakers van de gemeente Utrecht Het is ook bruikbaar voor de afdelingen sport onderwijs mantelzorg jeugd integratie en diversiteit Present zijn is een van de drie deelprojecten van het project Wmo watchers dat in opdracht van en met steun van de provincie Utrecht is uitgevoerd door de WMO Adviesgroep in samenwerking met de Stichting Cliëntenbelang Utrecht Effectiviteit De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie van de uitvoerders Uitkomsten van de evaluatie De doelgroep wordt goed bereikt en de methode bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen De in dit deelproject gehanteerde methode het werven trainen en begeleiden van jonge vrouwen uit de doelgroep die in hun directe omgeving signalen ontvangen en doorgeven is

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/present-zijn (2015-06-23)
  Open archived version from archive