archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cliëntenraden denken en doen mee | Movisie
  gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cliëntenraden denken en doen mee Vorige pagina Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden publicatie september 2014 Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet de Wet maatregelen Wet werk en bijstand Wwb en de Wet hervorming kinderregelingen Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd moet er op tijd bij zijn In deze handreiking zijn alle wijzigingen duidelijk bij elkaar gezet De uitgave ilaat snel te zien op welke punten inspraak van belang is waar op gelet moet worden bij gemeenten en waar meer informatie te halen is Ook het verband met andere wetten en regelingen wordt duidelijk gemaakt Auteur L van Dongen J de Jong W Kuiper G

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/cli%C3%ABntenraden-denken-doen-mee (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? | Movisie
  Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen Vorige pagina Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz publicatie augustus 2014 Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz cliënten bij het vinden en behouden van werk Dit terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt hierbij een rol Dit blijkt uit de Landelijke tussenrapportage van het project Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Dit project onderzoekt wat ggz cliënten vinden van de ondersteuning die ze van gemeenten krijgen om werk te vinden en te behouden Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gemeenten geen zicht hebben op het aantal ggz cliënten zonder werk Beleidsmedewerkers geven bovendien aan dat ze te weinig kennis hebben over de problematiek van ggz cliënten Er

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zijn-gemeenten-klaar-om-mensen-psychische-problemen-aan-werk-te-helpen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Lokaal betrokken | Movisie
  burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Lokaal betrokken Vorige pagina Lokaal betrokken Onderzoek naar horizontalisering van lokaal Wmo Beleid publicatie mei 2014 Een onderzoek naar de lokale praktijk van horizontalisering in de periode van 2007 2012 Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de inspraak in en de verantwoording over het lokale Wmo beleid Oefenen burgers en cliënten inderdaad invloed uit op het gemeentelijk Wmo beleid en hoe gaat dat in zijn werk Verlopen deze processen na een aantal jaren ervaring met de Wmo anders dan in de beginjaren Het onderzoek vond plaats in acht gemeenten en laat zien dat Wmo raden het belangrijkste instrument zijn om de lokale samenleving bij de beleidsontwikkeling te betrekken Soms zijn ook andere belangenorganisaties betrokken individuele burgers zijn dat nauwelijks Auteur R Gilsing R van der

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/lokaal-betrokken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet | Movisie
  hoogte Contact Route Klachtenregeling English Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Vorige pagina Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Resultaten onderzoek onder gemeenten publicatie april 2014 Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd Uit het onderzoek Participatie in zicht van het Verwey Jonker Instituut uitgevoerd in 2012 bleek dat veel gemeenten moeite hebben om jongeren ouders en kinderen daadwerkelijk te betrekken bij beleidsvorming rondom de transitie van de Jeugdzorg Dit onderzoek heeft als doel inzichtelijk te krijgen waar gemeenten tegenaan lopen zodat hier ondersteuning op geboden kan worden Auteur Boss E Uitgever Movisie Jaar van uitgave April 2014 Downloads Type Grootte Rapportage clientenparticipatie jeugdbeleid gemeenten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/clientenparticipatie-beleid-nieuwe-jeugdwet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek, Kwaliteit en Beleid | Movisie
  ze Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Gebrek aan kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek Kwaliteit en Beleid Vorige pagina Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek Kwaliteit en Beleid publicatie januari 2014 De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg is voor migranten vaker ontoereikend dan voor autochtonen in Nederland Gezien de voorspelde groei van migrantengroepen in Nederland in de komende jaren en de hogere ziektelast en kosten bij deze groep vergeleken bij de autochtone bevolking is het van belang de kwaliteit en effectiviteit van zorg voor migranten te vergroten Actieve betrokkenheid ofwel participatie van migrantengroepen in onderzoek beleid en kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg kan hier aan bijdragen Deze handreiking biedt u als professional werkzaam in onderzoek kwaliteit of beleid handvaten om actieve participatie in te zetten en uit te voeren in uw organisatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/handreiking-pati%C3%ABntenparticipatie-migranten-onderzoek-kwaliteit-beleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Burgers in transitie | Movisie
  Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Burgers in transitie Vorige pagina Burgers in transitie Belangenbehartiging bij de overgang van AWBZ naar Wmo publicatie december 2013 Belangenbehartiging in het sociale domein is de laatste jaren sterk veranderd De meeste Wmo raden hebben een adviserende in plaats van een belangenbehartigingstaak gekregen Voor emeenten is het belangrijk dat burgers aldan niet met ondersteuning zelf kunnen blijven opkomen voor hun belangen Dit vraagstuk wordt nog urgenter als gemeenten met ingang van 2015 ook verantwoordelijk zijn voor mensen met psychische problemen en verstandelijke beperkingen transitie AWBZ Belangenbehartiging krijgt een nieuwe definitie Het gaat om meedenken met beleid en vooral om meedoen Gemeenten kunnen actiever gebruikmaken van ervaringskennis Auteur Stavenuiter M Nederland T Oudenampsen D Uitgever Verwey Jonker Instituut Jaar van uitgave 2013

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/burgers-transitie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werken aan burger nabijheid | Movisie
  in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Inschrijving Vrijwilligersprijzen geopend De inschrijving van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 is geopend U kunt inschrijven in drie categorieën en maakt daarmee kans op 5 000 Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Werken aan burger nabijheid Vorige pagina Werken aan burger nabijheid Handreiking voor structurele samenwerking met uw inwoners bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie publicatie oktober 2013 Een goede relatie tussen burger en bestuur is essentieel voor het welslagen van onze democratie Deze relatie is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen Nu burgers steeds vaker het initiatief nemen om hun eigen leefomgeving te verbeteren lopen de contacten tussen het bestuur en de inwoners van de gemeente meer en meer via andere wegen Het behouden en verbeteren van een goed samenspel tussen het bestuur en de burgers wordt daarmee nog belangrijker Dit geldt zeker op het gemeentelijk niveau Deze handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen en om inzichtelijk te maken hoe gemeenten met overheidsparticipatie aan de slag kunnen gaan Bevat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/werken-aan-burger-nabijheid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl? | Movisie
  van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl Vorige pagina Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie publicatie augustus 2013 Welzijn Nieuwe Stijl afgekort WNS is een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten WNS kent acht bakens kenmerken die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector U kunt deze bakens gebruiken als een meetlat voor het beoordelen van gemeentelijk Wmo beleid op het gebied van welzijn Vraagverheldering bij de aankomende transities Gemeenten en burgers moeten op een gekantelde manier invulling geven aan het compensatiebeginsel in de Wmo Niet meer claimgericht maar resultaatgericht is het devies Een belangrijke schakel is het gesprek tussen de burger en de gemeente over de belemmeringen die de burger ervaart in het meedoen aan de samenleving Vraagverheldering is belangrijk om het echte probleem goed in beeld te krijgen en hoe dit al dan niet met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/al-eens-gehoord-welzijn-nieuwe-stijl (2015-06-23)
  Open archived version from archive