archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cliëntenparticipatie en de decentralisaties | Movisie
  Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie en de decentralisaties Vorige pagina Cliëntenparticipatie en de decentralisaties Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie publicatie augustus 2013 In de Wmo staat het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers centraal Ook in de recente beleidsmaatregelen staan die eigen kracht en zelfredzaamheid centraal In het bijzonder betreft het de drie decentralisaties de overgang van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo de nieuwe Jeugdwet en de invoering van de Participatiewet Deze veranderingen zullen de komende jaren van grote invloed zijn op gemeenten instellingen en burgers Maar ook op de vormgeving en invulling van cliëntenparticipatie Uitgever MOVISIE kennisprogramma Cliëntenparticipatie Jaar van uitgave augustus 2013 herziene versie Aantal pagina

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/cli%C3%ABntenparticipatie-decentralisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap | Movisie
  Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Extramurale begeleiding gemeente en opdrachtgeverschap Vorige pagina Extramurale begeleiding gemeente en opdrachtgeverschap Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie publicatie augustus 2013 Zoals het er nu naar uitziet wordt per 1 januari 2015 de functie begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ overgeheveld naar de Wmo De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben De gemeente wordt dan opdrachtgever voor aanbieders die deze ondersteuning uitvoeren Hierbij spelen veel vragen Handhaaft de gemeente bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget PGB Behoudt de cliënt zijn huidige zorgaanbieder of sluit de gemeente een contract met een andere aanbieder Wordt de dienstverlening aan de cliënt in de wijk aangeboden Hoe de gemeente straks haar rol als opdrachtgever vervult heeft dus grote gevolgen voor de cliënt Daarom is het belangrijk dat Wmo raden cliënten en hun organisaties op de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/extramurale-begeleiding-gemeente-opdrachtgeverschap (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Handleiding Fotostem | Movisie
  Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Handleiding Fotostem Vorige pagina Handleiding Fotostem Versterken van de participatie van verpleeghuisbewoners met dementie publicatie juli 2013 Een praktische handleiding om de participatie van bewoners met dementie te vergroten door hun stem meer te laten doorklinken in hun eigen zorgproces en daarmee de kwaliteit van hun leven en zorg te verbeteren Deze handleiding is in eerste instantie geschreven voor cliëntenraden en zorg en welzijnszorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg Daarnaast is de handleiding toepasbaar bij de zorg van dementerende ouderen thuis in dagbehandelingcentra of verzorgings of verpleeghuizen Auteur Jans N Zadelhoff E van Moser A Uitgever Zuyd Hogeschool Sevagram Jaar van uitgave 2013 Aantal pagina s 48 Bron

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/handleiding-fotostem (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Cliëntenparticipatie | Movisie
  de verstrekte adviezen In het Uitgever Research voor beleid Vrijwilligersmanagement in de Wmo raad Een praktische handleiding 1 januari 2011 Hoewel Wmo raden veelal op vrijwilligers draaien is er binnen die raden nog weinig aandacht voor vrijwilligersmanagement Dat is een gemiste kans omdat vrijwilligersmanagement er juist voor zorgt dat de Wmo raad over de juiste mensen Uitgever MOVISIE Wmo raden in beeld Over de invloed van Wmo raden 1 januari 2010 Toen de Wmo raden begonnen ca 2 jaar geleden zijn er formele afspraken gemaakt over onder meer de functie rol en positie van de Wmo raad Uit het onderzoek blijkt dat die afspraken niet altijd even duidelijk zijn én dat ze Uitgever MOVISIE Cliëntenparticipatie in beeld Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie 1 maart 2009 In de afgelopen jaren hebben diverse ondersteuningsorganisaties en kennisinstituten methodes voor cliëntenparticipatie ontwikkeld waaronder MOVISIE en Vilans Deze worden op verschillende plekken en in verschillende vormen in de Uitgever MOVISIE en Vilans in opdracht van ZonMw en VSBfonds Handreiking Moeilijk bereikbaar Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo participatie 1 januari 2009 Handreiking over hoe mensen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo participatie Auteur Jongejan A en Jeu J de Uitgever Programma Lokale Versterking GGz Wmo en Uitgever Programma Lokale Versterking GGz Wmo en Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang en verslavingszorg Handboek Wmo 1 januari 2007 Dit handboek bevat de basisinformatie die nodig is voor uw werk als lid van de initiatiefgroep of adviesraad Wmo Het handboek kan worden gebruikt als naslagwerk Ook kan het worden gebruikt als inleesmateriaal wanneer u Uitgever Zorgbelang Groningen Meer publicaties Cliëntenparticipatie De MOVISIE catalogus biedt toegang tot de collectie boeken rapporten artikelen en digitale bronnen van MOVISIE Middels deze catalogus kunt u eenvoudig of geavanceerd zoeken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%C3%ABntenparticipatie/publicatie?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Cliëntenparticipatie | Movisie
  pakken Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie Maar liefst Uitgever Movisie Zelfevaluatie Wmo raden 2014 24 september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo raad tot nu toe doen we de goede dingen En doen we die dingen op de goede manier Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo raad met een blik op de toekomst Uitgever Movisie Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden 2 september 2014 Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet de Wet maatregelen Wet werk en bijstand Wwb en de Wet hervorming kinderregelingen Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd Uitgever Landelijke Cliëntenraad Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz 29 augustus 2014 Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz cliënten bij het vinden en behouden van werk Dit terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn Onvoldoende Uitgever Landelijk Platform GGz Lokaal betrokken Onderzoek naar horizontalisering van lokaal Wmo Beleid 8 mei 2014 Een onderzoek naar de lokale praktijk van horizontalisering in de periode van 2007 2012 Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de inspraak in en de verantwoording over het lokale Wmo beleid Oefenen burgers en cli Uitgever Verwey Jonker Instituu Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet Resultaten onderzoek onder gemeenten 23 april 2014 Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd Uit het onderzoek Participatie in zicht van het Verwey Jonker Instituut uitgevoerd in 2012 bleek dat veel gemeenten moeite hebben om Uitgever Movisie De effectiviteit van een WMO adviesraad versus die van focusgroepen Een vergelijking tussen twee instrumenten voor cliëntenparticipatie 20 maart 2014 Cliëntenparticipatie is in gemeenten wettelijk vastgelegd met de komst van de Wmo in veel gemeenten heeft dit gestalte gekregen in de vorm van een Wmo adviesraad Op deze raden is echter veel kirtiek In de gemeente Leiden vindt Uitgever Utrechtse School voor Bestuur en Organisatiewetenschappen Handreiking Patiëntenparticipatie van migranten in Onderzoek Kwaliteit en Beleid 24 januari 2014 De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg is voor migranten vaker ontoereikend dan voor autochtonen in Nederland Gezien de voorspelde groei van migrantengroepen in Nederland in de komende jaren en de hogere ziektelast en kosten bij Uitgever Pharos CBO Burgers in transitie Belangenbehartiging bij de overgang van AWBZ naar Wmo 13 december 2013 Belangenbehartiging in het sociale domein is de laatste jaren sterk veranderd De meeste Wmo raden hebben een adviserende in plaats van een belangenbehartigingstaak gekregen Voor emeenten is het belangrijk dat burgers aldan niet met Uitgever Verwey Jonker Instituut Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7 8 en 9 van de Wmo 10 oktober 2013 Cliëntenparticipatie hoeft niet complex te zijn of beperkt te worden tot formele

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tweespraak | Movisie
  In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Tweespraak Vorige pagina Tweespraak tools 6 mei 2015 Tweespraak is een instrument waarmee cliënten en mantelzorgers signalen kunnen doorgeven en incidenten kunnen melden aan zorgverleners Via het invullen van een digitaal formulier kunnen cliënten ervaringen over de aangeboden zorg delen Dit kan de cliënt gemakkelijk doen door zijn of haar persoonsgegevens in te vullen Vervolgens volgt de open vraag Wat wilt u met ons delen De melding is binnen 3 minuten gemaakt en indien nodig kan de zorgorganisatie direct reageren op de melding Bij de melding kunnen cliënten ook aangeven of ze alleen een melding willen doen een schriftelijke reactie terug willen of op korte termijn een gesprek met de zorgverlener Rapportages Tweespraak verzamelt niet alleen de informatie maar analyseert en rapporteert ook Omdat cliënten aanvinken onder welke categorie hun melding valt kunnen veelvoorkomende meldingen herkend worden waardoor er snel op ingespeeld kan worden Bovendien kunnen de teams binnen een zorgorganisatie met elkaar vergeleken worden Uitvoerende organisaties Tweespraak Hazeldonklaan 7 6573 BJ Beek Ubbergen T 06 45650834 http www tweespraak nl Ontwikkelaar Tweespraak Contact Guido van het Erve T 06 45650834 Ria Roosendaal T 06 45650834 Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden cliënten cliëntenraadpleging kwaliteitsbevordering tevredenheidsonderzoek Deel Afdrukken Gerelateerd Medezeggenschap op maat publicatie 11 mei 2015 Inkoop en kwaliteit in de Wmo publicatie 6 mei 2015 Het politieke welkom aan de cultivering van kwaliteitsbewustzijn publicatie 6 mei 2015 Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren publicatie 6 mei 2015 Kwaliteitsbeleid in de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/tweespraak (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Dagboekmethode | Movisie
  Dagboekmethode Vorige pagina Dagboekmethode tools 30 januari 2014 Cliënten houden een dagboek bij over hun ervaringen met een dienst of een voorziening De ervaringen worden vervolgens gebruikt om de dienst of de voorziening te verbeteren Cliënten houden gedurende een periode minstens een volle week in verband met de weekeinden een dagboek bij over hun ervaringen met een dienst of een voorziening zoals een maaltijddienst of de thuiszorg Hierna worden de dagboeken verzameld en geanalyseerd De uitspraken kunnen ook gebruikt worden als input voor panelgesprekken Onderwerp Gevarieerd Doel Achterhalen van ervaringen gedrag en opvattingen over het gebruik van diensten en voorzieningen Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context Oorspronkelijk ontwikkeld als kwantitatieve methode voor tijdsbestedingonderzoek In de jaren tachtig in Duitsland toegepast als kwalitatieve methode om van luisteraars te vernemen wat ze van de kwaliteit en programmering van een klassieke muziekzender vinden In Nederland toegepast bij zelfstandig wonende ouderen die gebruik maken van een maaltijddienst in Alphen aan den Rijn Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit Is bekend of de methode in theorie effectief is Ja het is een gevalideerde methode in kwalitatief onderzoek Is de effectiviteit van de methode empirisch onderzocht Nee voor zover bekend Randvoorwaarden Vooraf moeten selectie en werving van de deelnemers goed beargumenteerd worden De deelnemers krijgen een instructiebrief waarin een globale vraagstelling staat zoals Wilt u in uw dagboek uw dagelijkse activiteiten beschrijven en hoe u dat beleeft De dagboeken worden aan huis afgeleverd zodat de deelnemers hierover nog vragen kunnen stellen Na afloop van de periode worden de dagboeken weer opgehaald Afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoeveelheid geschreven tekst kost de analyse en rapportage tussen de 20 en 40 uur Opmerking het lege dagboek ziet er aantrekkelijk uit en mag niet al te dik zijn Een dik dagboek blijkt deelnemers te demotiveren Complexiteit van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/dagboekmethode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • 5xB voor Wmo raden | Movisie
  verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie 5xB voor Wmo raden Vorige pagina 5xB voor Wmo raden tools 15 maart 2013 Als u voortaan op structurele wijze uw Wmo raadsleden wilt werven en begeleiden en uw leden voor langere tijd wilt behouden is vrijwilligersmanagement het juiste instrument Voor een goede uitvoering is het belangrijk een gezamenlijke werkwijze in vrijwilligersmanagement af te spreken en deze afspraken in een document vast te leggen Een handzame manier hiervoor is de 5xB methode Wat is 5xB De 5xB methode staat voor Binnenhalen Begeleiden Belonen Behouden en Beëindigen Wat levert het op Een gezamenlijk kader van visie ambitie en rollen afspraken over de manier waarop de vijf B s vorm krijgen binnen de Wmo raad Zo is het voor iedereen ook voor nieuwe Wmo raadsleden duidelijk wat de afspraken en de werkwijze van de Wmo raad zijn Hoe werkt het In de bijlage wordt in hoofdstuk 3 de 5xB methode stap voor stap uitgewerkt Uitvoerende organisaties Wmo raden Ontwikkelaar MOVISIE Downloads Type Grootte Vrijwilligersmanagement in de Wmo raad pdf 2 08 MB Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden cliëntenraden vrijwilligersbeleid werving wmo raden Deel Afdrukken Contactpersonen Else Boss E Boss movisie nl 06 55440523 Gerelateerd Cliëntenparticipatie in Leiden in gesprek artikel 22 mei 2014 De prioriteitenmatrix tools 5 december 2013 Format voor een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo raad tools 5 december 2013 Bouwstenen voor een goed gesprek publicatie 10 oktober 2013 Leidraad gesprek AWBZ

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/5xb-wmo-raden (2015-06-23)
  Open archived version from archive