archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet | Movisie
  red wat voor jou betekenis heeft of een gevoel oproept Met die opdracht en gewapend met een camera gingen achttien cliënten van GGZ Buitenamstel in 2006 op pad De enige restrictie was dat ze niemand zonder toestemming op de foto mochten zetten De cliëntenraad van Buitenamstel bedacht het fotoproject om zo het management van de instelling te kunnen adviseren over de aanstaande verbouwing De deelnemende cliënten kwamen letterlijk en figuurlijk in beweging Er ontstond een ongekende bedrijvigheid rond het gebouw Voor een aantal cliënten was dit een moment om opnieuw een mening te vormen over het gebouw waar ze al jaren verbleven De honderden foto s en de bijbehorende interviews werden samengebracht in de uitgave Walborg in Beeld Behalve een verbeelding van het cliëntenperspectief op het gebouw is het boek ook een prachtig tijdsdocument Foto van vieze tafel De tafels worden altijd zo n smeerboel Ik heb nog nooit zo n tafeltje schoongemaakt dus ik kan moeilijk zeggen dat iemand anders ervoor verantwoordelijk moet zijn Maar ik maak de troep ook niet Dit is typisch voor de psychiatrie dat iedereen om zo n tafeltje zit en dat ie viezer en viezer wordt en dat niemand zich er verantwoordelijk voor voelt Niemand doet er iets aan Foto van een lange donkere gang Elke keer als ik hier naartoe ga deze hoek is dit de spookgang Het is te donker Het liefst ga ik door een andere ingang gewoon omdat dit eng is Als je mensen uit een slechte stemming wilt halen dan moet je ze niet hier laten zitten dat is niet bevorderlijk Bron Cliëntenraad GGZ Buitenamstel 2006 Fotoboek Walborg in beeld Dit project is een voorbeeld van wat men noemt cultural probes Cultural probes zijn creatieve vormen om met burgers en cliënten in gesprek te gaan over verbeteringen in dienstverlening

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • (Wmo)beleid maken met persona's | Movisie
  persona s tools 1 december 2012 Met deze tool kan een gemeente cliënt of belangengroep of een zorgaanbieder samen met de doelgroep persona s maken Werken met persona s heeft het doel beleid en voorzieningen beter af te stemmen op de behoefte van de doelgroep Wat zijn persona s Een persona is een denkbeeldig persoon uit de doelgroep die is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en opgebouwd uit belangrijke kenmerken van de doelgroep Veel bedrijven werken al met per sona s om producten op consumenten af te stemmen Persona s kunnen ook worden gebruikt om zorg en ondersteuning op gebruikers af te stemmen Hoe werkt de tool De tool beschrijft In zeven stappen hoe men met de doelgroep zelf een persona kan maken In een eerste bijeenkomst worden de eerste drie stappen uitgewerkt Stap 1 bepalen over wie een persona wordt gemaakt Stap 2 inventariseren van de kenmerken van de groep Stap 3 de vragenlijst doorlopen opgenomen in de tool In een tweede bijeenkomst wordt de persona uitgewerkt Stap 4 het bouwen van de persona Stap 5 de persona voorstellen Stap 6 met de doelgroep belangrijke zaken en onderwerpen voor deze persona op een rij zetten Stap 7 de persona uitwerken De tool biedt verschillende voorbeelden van uitgewerkte persona s en verwijst naar voorbeelden op het internet van animaties van persona s Ook zijn voorbeelden opgenomen hoe de persona kan worden gebruikt in contact met gemeenten en zorgaanbieders Wat levert de tool op Werken met persona s maakt dat beleid en diensten beter afgestemd worden op de doelgroep waarvoor beleid of diensten bedacht worden Niet het aanbod staat centraal maar de leefsituatie en vragen van de burger cliënt Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven Groepen burgers krijgen daarmee letterlijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/wmobeleid-maken-personas (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Social mediagids voor het betrekken van burgers | Movisie
  te verbeteren Lees verder Verschil burger en cliëntenparticipatie In een artikel in Sociaal Bestek bespreekt Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad LCR de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Social mediagids voor het betrekken van burgers Vorige pagina Social mediagids voor het betrekken van burgers tools 1 december 2012 De social mediagids is gemaakt voor Wmo raden die via social media in contact willen komen met hun achterban Social media kan slim ingezet worden om beleid te beïnvloeden en een grote groep in de achterban te betrekken Hoe werkt social media voor Wmo raden Met social media bereiken Wmo raden in korte tijd een grote groep mensen Informatie kan snel worden verzameld en ontwikkelingen en discussies kunnen worden gevolgd Via social media kunnen Wmo raden makkelijk op de hoogte zijn van wensen standpunten en belangen van de achterban Mogelijkheden en kenmerken van Facebook LinkedIn en Twitter worden in kaart gebracht en toepassingen van de verschillende vormen wordt gekoppeld aan verschillende doelen die men wil bereiken Voor wie te gebruiken Deze social mediagids voor het betrekken van burgers is gemaakt voor Wmo raden maar is ook interessant voor cliëntenorganisaties gemeenten en andere organisaties Ontwikkelaar MOVISIE Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden social media wmo raden Deel Afdrukken Gerelateerd Bereik uw achterban via social media publicatie 21 januari 2013 De veranderende verhouding tussen overheid en burgers artikel 29 september 2014 Monitor gemeentelijke advies en cliëntenraden publicatie 24 september 2014 Zelfevaluatie Wmo raden 2014 publicatie 24 september 2014 De dialoog met burgers cliënten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/social-mediagids-betrekken-burgers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Toolkit jongerenparticipatie 'Be Involved' | Movisie
  uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten Wat is kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Toolkit jongerenparticipatie Be Involved Vorige pagina Toolkit jongerenparticipatie Be Involved tools 2 april 2012 Toolkit voor jongerenparticipatie bij gemeenten Waarom de toolkit Steeds meer wordt niet gedacht voor maar samen met jongeren uitgezocht wat zij het meest nodig hebben of waar zij het meest baat bij hebben De toolkit biedt een bron aan informatie en vormen om participatie van jongeren vorm te geven Wat zit er in de toolkit De Toolkit bevat een overzicht van informatie voorbeelden en methoden om jongeren te betrekken bij besluitvorming rond lokale thema s In de toolkit staan zowel de beleidsstukken regelgeving als manieren om jongeren te betrekken Denk daarbij aan het opzetten van een jongerenraad of bijvoorbeeld het onderzoeken van dilemma s rond het uitgaansleven Voorbeelden van methoden zijn bijvoorbeeld flying teams en junior creatieteams Iets voor u Gemeenten en organisaties die aan de slag willen met het betrekken van jongeren bij plannen en opzetten van activiteiten en voorzieningen voor jongeren kunnen putten uit dit overzicht Website www be involved nl Uitvoerende organisaties Stichting Alexander Herenmarkt 93 c 1013 EC Amsterdam T 020 626 39 29 E info st alexander nl Land Nederland Contact Leo Rutjes T 020 626 39 29 E rutjes st alexander nl Kennisdossier Vrijwillige inzet Emancipatie en inclusie Cliëntenparticipatie Jeugd en meedoen Trefwoorden methoden jeugdparticipatie vrijwillige inzet pedagogische civil society gezinsvrijwilligerswerk Deel Afdrukken Gerelateerd Inzetpakket voor debat over vrijwillige inzet bij opvoeden en opgroeien praktijkvoorbeeld 2 maart 2011 JongerenPreventieTeam praktijkvoorbeeld 24 januari

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/toolkit-jongerenparticipatie-be-involved (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • CQ-index | Movisie
  en betrouwbaar worden gemeten en openbaar worden gemaakt Hierbij geldt een landelijke meetstandaard de CQ index Deze afkorting CQ index of CQI staat voor Consumer Quality Index Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg Iedereen die geïnteresseerd is in het meten van klantenervaringen in de zorg mag de vragenlijsten van de CQ index gebruiken De vragenlijsten kunnen via de website van het Centrum Klantervaring Zorg kosteloos gedownload en gebruikt worden Onderwerp Zorggerelateerde vraagstukken Doel De CQ index Consumer Quality Index is een gestandaardiseerde systematiek voor meten analyse ren en rapporteren van klantervaringen in de zorg Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Specifiek geschikt voor zorgvragers Context De systematiek is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC Opdrachtgevers waren Agis de Stichting Miletus een samenwerkingsverband van verzekeraars en ZonMw Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit De CQ index is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS systematiek en de door het NIVEL ontwikkel de QUOTE vragenlijsten CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Sys tems QUOTE betekent Quality Of care Through the patient s Eyes CAHPS en QUOTE instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten beide ervaringen van consumenten van zorg Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten waarin naar tevredenheid van pati enten consumenten wordt gevraagd Vragen over concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen over tevredenheid Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg dat het fundament bestaat uit een mix van kwali tatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen Randvoorwaarden Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/cq-index (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Opiniewijzer | Movisie
  deelnemers partijen of organisaties De Opininwijzer combineert op een handige wijze een digitale enquête waarvan de uitkomsten op een bijeenkomst besproken kunnen worden De Opiniewijzer is een handige digitale meningspeiler via internet die voor meerdere doelen kan worden ingezet Bekende vergelijkbare voorbeelden zijn de kieswijzers De opiniwijzer biedt meerdere opties deelnemers kunnen na beantwoording van vragen over een bepaald onderwerp hun uitkomsten vergelijken met andere deelnemers partijen of organisaties Ook is het mogelijk om deelnemers te typeren bijvoorbeeld naar partij ideologie of op een schaal van conservatief naar progressief Na afloop kunnen alle antwoorden van alle deelnemers aan de opdrachtgevers worden geleverd bijvoorbeeld voor statistische bewerking Optioneel kunnen deelnemers hun gegevens achterlaten zodat de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gesplitst naar leeftijd sekse woonplaats en dergelijke De Opiniewijzer is makkelijk in gebruik door toepassing van meerkeuzevragen De uitkomsten van de Opiniewijzer zijn input voor verdere discussie over het onderwerp bijvoorbeeld in groepsgesprekken Er is een vrij neutrale basisvormgeving die het mogelijk maakt de Opiniewijzer te laten verschijnen binnen de frames of dynamische pagina s van de site van de opdrachtgever Onderwerp Politieke en burgerschapsvraagstukken Doel Instrument om de meningen van mensen te peilen en tegelijkertijd mensen te confronteren met de dilemma s van beleid Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context De Opiniewijzer kan landelijk maar ook op lokaal niveau worden gebruikt De Opiniewijzer is een product van het Instituut voor Publiek en Politiek en kan in principe alleen worden gehuurd De totale doorlooptijd is afhankelijk van de onderzoeksvraag en opzet De Opiniewijzer wordt meestal voor een relatief korte tijd ingezet waarin mensen worden gestimuleerd voor een bepaalde datum de Opiniewijzer in te vullen Afhankelijk van het proces wordt bepaald wanneer discussie over het onderwerp plaats kan vinden Kosten zijn afhankelijk van vraagstelling en grootte van de peiling Complexiteit

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/opiniewijzer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Burgerpanel | Movisie
  van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken Het burgerpanel is samengesteld uit 12 tot 24 willekeurig geselecteerde burgers die door deskundigen geïnformeerd worden Een burgerpanelmethode vormt een hulpmiddel om in beleidsbeslissingen input te verwerven van geïnformeerde burgers De aangeboden informatie tijdens de verschillende werkvormen kan als een deskundige input worden beschouwd De juryleden gaan vervolgens door een proces van bespreking en deliberatie Uiteindelijk komen de burgerpanelleden met een besluit of geven ze aanbevelingen Dit wordt meestal gepresenteerd in de vorm van een rapport De burger panelmethodiek bestaat uit een proces dat doorgaans meerdere dagen en of bijeenkomsten in beslag neemt Het wordt gebruikt als middel tot democratischer besluitvorming De methodiek is er op gericht om de ervarings kennis waarden en de ideeën van de burgerpanelleden te expliciteren zover die voor het proces van besluitvorming relevant zijn Het burgerpanel heeft een adviserende functie Het advies van het burgerpanel wordt als input gebruikt bij het beleidsbeslisproces Doel Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken Het geeft een indruk van het spectrum aan posities die leven in de samenleving De methode biedt eveneens mogelijkheden om één of meer alternatieven tegen elkaar af te wegen en of te beslissen over conflicterende belangen Context De samenstelling voor een burgerpanel is vaak willekeurig Wel moet de groep een redelijk tot goede afspiegeling zijn van de bevolking doelgroep Randvoorwaarden De burgerpanelmethodiek is doorgaans een proces dat meerdere dagen en of bijeenkomsten in beslag neemt Dit maakt de tijdsinvestering erg groot Voor de leden van het burgerpanel is weinig kennis en kunde vereist de inhoudelijke voorbereiding wordt vaak juist zeer beperkt gehouden om de gedachtewisseling zo open mogelijk te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/burgerpanel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tea for Two | Movisie
  het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Tea for Two Vorige pagina Tea for Two tools 14 april 2009 Tea for Two geeft beleidsmakers de gelegenheid in gesprek te gaan met doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren Doel van het gesprek is gebruikersgroepen te betrekken bij de beleidsvorming rond de Wmo Beleidsmakers die beleid maken dat betrekking heeft op dak en thuislozen komen lang niet altijd in contact met deze dak en thuislozen Zij vinden het lastig om zomaar zelf op daklozen af te stappen om hen te bevragen Daklozen zelf kunnen een goed beeld hebben van knelpunten en hebben vaak goede ideeën over zaken die verbeterd kunnen worden Maar dan moeten deze ideeën wel gehoord en benut worden Onderwerp Wensen en behoeften van een specifieke doelgroep in kaart brengen Doel Ontmoeting tussen beleidsmakers en doelgroep faciliteren Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Specifiek geschikt voor dak en thuislozen Context Middels de high tea worden de verschillende doelgroepen bij elkaar gebracht Randvoorwaarden Relatief eenvoudige voorbereiding Gesprekshulpjes kunnen worden ingezet om goed voorbereid te zijn voorbeeldvragen ed Uitgebreide verslaglegging is belangrijk Complexiteit van de methodiek Eenvoudig Alternatieven In plaats van een theemoment of high tea kan men ook denken aan een pizzameeting Ideaal om jongeren te verleiden tot inspraak Uitvoerende organisaties Vereniging landelijk Platform GGZ Ontwikkelaar Vereniging landelijk Platform GGZ Jongejan A Jenny de Jeu 2009 Handreiking Moeilijk bereikbaar Hoe mensen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren te betrekken in de Wmo participatie pdf Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang en verslavingszorg Utrecht Programma Lokale Versterking GGz Wmo Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden cliëntenparticipatie dak en thuislozen signalering wmo raden Deel Afdrukken Contactpersonen Anne Lucassen A Lucassen movisie nl 030 78 92 093

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/tea-two (2015-06-23)
  Open archived version from archive