archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Spiegelgesprekken | Movisie
  bijeenkomst van maximaal twaalf mensen en duurt ongeveer vijf kwartier Cliënten geven tijdens de spiegelbijeenkomst hun ervaringen weer met de dienstverlening De toehoorders bestaan uit hulpverleners die betrokken zijn bij de dienstverlening aan de cliënten Het is prettig als de groep toehoorders groot is maar niet groter dan vijfentwintig Belangrijk is dan wel een goede zaalopstelling te kiezen De hulpverleners worden van tevoren uitgenodigd en geïnformeerd over de spiegelbijeenkomst Zij kunnen vooraf onderwerpen of vragen aandragen die tijdens de spiegelbijeenkomst aan bod komen Belangrijk is dat zij weten dat zij zich tijdens het gesprek van commentaar onthouden Wel kunnen zij aan het eind van het gesprek informatieve vragen stellen Deze vragen dienen ter verduidelijking Er mogen geen nieuwe vragen gesteld worden en er mag geen discussie ontstaan Het is belangrijk om na afloop gelegenheid te bieden voor cliënten en hulpverleners om na te praten over wat er tijdens de spiegelbijeenkomst is gezegd Dit biedt de mogelijkheid om nog even terug te komen op belangrijke aspecten die aan de orde zijn gekomen tijdens de bijeenkomst De kracht schuilt in de directe confrontatie tussen zorgaanbieders en zorgvragers Context Om de ervaringen van COPD patiënten te achterhalen heeft het PP CP Utrecht het zorgprogramma voor COPD patiënten geëvalueerd via een spiegelbijeenkomst Het AMC Amsterdam heeft ziekenhuisbreed veel ervaring opgedaan met spiegelgesprekken In het COPD project Utrecht is door Stichting Rhijnhuysen en PP CP Utrecht een spiegelbijeenkomst georganiseerd waarbij huisartsen fysio therapeuten specialisten diëtisten en longverpleegkundigen aanwezig waren Het GezondheidsCentrum De Punt in Amsterdam Osdorp organiseerde met o a STOEL en APCP een spiegelgesprek voor hoofdzakelijk allochtone diabetici over de communicatie in de eerste lijn Randvoorwaarden De totale doorlooptijd is ongeveer vier maanden inclusief voorbereiding en de nazorg De aanpak vereist een deskundige begeleiding een procesbegeleider en een assistent Meer informatie Avoort C J

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/spiegelgesprekken (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Burgerpanelgesprek | Movisie
  tot 24 willekeurig geselecteerde burgers die door deskundigen geïnformeerd worden Een burgerpanelmethode vormt een hulpmiddel om in beleidsbeslissingen input te krijgen van geïnformeerde burgers De aangeboden informatie tijdens de verschillende werkvormen kan als een deskundige input worden beschouwd De juryleden gaan vervolgens door een proces van bespreking en deliberatie Uiteindelijk komen de burgerpanelleden met een besluit of geven ze aanbevelingen Dit wordt meestal gepresenteerd in de vorm van een rapport De burgerpanelmethodiek bestaat uit een proces dat doorgaans meerdere dagen en of bijeenkomsten in beslag neemt Het wordt gebruikt als middel tot democratischer besluitvorming De methodiek is er op gericht om de erva rings kennis waarden en de ideeën van de burgerpanelleden te expliciteren zover die voor het proces van besluitvorming relevant zijn Het burgerpanel heeft een adviserende functie Het advies van het burgerpanel wordt als input gebruikt bij het beleidsvormingsproces Doel Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken Het geeft een indruk van allerlei meningen die leven in de samenleving De methode biedt eveneens mogelijkheden om één of meer alternatieven tegen elkaar af te wegen en of te beslissen over conflicterende belangen Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context De samenstelling voor een burgerpanel is vaak willekeurig Wel moet de groep een redelijk tot goede afspiegeling zijn van de bevolking doelgroep Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit Is bekend of de methode in theorie effectief is Nee Is de effectiviteit van de methode empirisch onderzocht Ja eigen evaluatie Volgens welke methode onderzocht Procesevaluatie Uitkomsten van de evaluatie geen gegevens beschikbaar voor zover bekend Wel zijn er talloze voorbeelden van de inzet van burgerpanels Randvoorwaarden De burgerpanelmethodiek is doorgaans een proces dat meerdere dagen en of bijeenkomsten in beslag neemt Dit maakt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/burgerpanelgesprek (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Adviesraden en platforms | Movisie
  Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Adviesraden en platforms Vorige pagina Adviesraden en platforms tools 12 mei 2008 De adviesraden en platforms bestaan uit vertegenwoordigers uit de doelgroep en behartigen de collectieve belangen van hun achterban Er is een grote diversiteit aan adviesraden en platforms zoals gehandicapten adviesraden platforms ouderen allochtonen adviesraden wijkraden platforms ggz et cetera De adviesraden en platforms bestaan uit vertegenwoordigers uit de doelgroep zoals allochtone zelforganisaties mensen met fysieke of psychische beperkingen of bewoners uit een bepaalde wijk Zij behartigen de collectieve belangen van hun achterban In veel gevallen hebben de platforms en adviesraden structurele samenwerking en communicatie met de gemeente De adviesraad kan zowel gevraagd op verzoek van het college als ongevraagd adviezen verstrekken De leden fungeren als klankbord en overleggen regelmatig met de achterban om meningen te peilen en te signaleren welke zaken er spelen De leden geven op eigen wijze invulling aan het consulteren van de achterban Onderwerp Maatschappelijke thema s en onderwerpen zoals het Wmo beleid toegankelijkheid van voorzieningen woon en leefbaarheid en stads en wijkvernieuwing Doel Dialoog over maatschappelijke thema s en onderwerpen signaleren van wensen behoeften en verwachtingen van specifieke groepen mensen en collectieve belangenbehartiging van deze groepen Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context Lokaal provinciaal en landelijk zijn diverse adviesraden en platforms actief Randvoorwaarden Aan de cliëntzijde is affiniteit met beleidstukken beleidstaal en gemeentelijke procedures noodzakelijk De tijdinvestering loopt uiteen maar kan gezien het structurele karakter relatief groot zijn Afspraken over werkwijze samenwerking en communicatie tussen de raad en het gemeentebestuur zijn van belang Complexiteit van de methodiek Enige mate van complexiteit Voorbeelden Gehandicapten Advies Raad Raalte Platform GGz Utrecht Wijkraad Leidsche Rijn Kennisdossier Cliëntenparticipatie Trefwoorden collectieve belangenbehartiging wmo raden cliëntenraden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/adviesraden-platforms (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Shadowing | Movisie
  wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Shadowing Vorige pagina Shadowing tools 11 juni 2007 Shadowing houdt in dat iemand meeloopt met een patiënt en het gehele proces volgt om een nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele traject van de patiënt Iemand loopt mee met een patiënt in een ziekenhuis en alle stappen die de patiënt doorloopt worden geregistreerd Doel is de zorg beter af te stemmen op de patiënt en werkprocessen efficiënter te maken De shadower krijgt inzicht in alle processtappen en ziet wat een patiënt ervaart gedurende het traject in het ziekenhuis Het resultaat kan worden neergelegd in stroomschema s en beschrijvingen van alle stappen Het is bij patiënt shadowing belangrijk vooraf duidelijk vast te stellen wat er precies bereikt moet zijn en wat shadowing bijdraagt aan dit doel Het is vervolgens essentieel om de patiënt goed te informeren over de opzet de rol van de shadower en het doel Onderwerp Werk en zorgprocessen Doel Zicht krijgen op het proces dat patiënten doorlopen en een beeld krijgen van de ervaringen en positie van de patiënt en de knelpunten waartegen een patiënt aanloopt Doelgroep In principe voor iedereen geschikt Context Het project is bedoeld voor patiënten en cliënten van ziekenhuizen en zorginstellingen Het kan worden toegepast door managers organisatieadviseurs en kwaliteitsfunctionarissen Er zijn al enkele ziekenhuizen die shadowing hebben toegepast de poli Dermatologie en Chirurgie in het Diacones senhuis in Leiden de groep heup en kniepatiënten in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is gevolgd en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Zaans Medisch Centrum in Zaandam hebben ervaring met de methode opgedaan Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit Is bekend of de methode in theorie effectief is Ja wetenschappelijk gevalideerd Meer informatie De methode is beschreven in Vloed J

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/shadowing (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zeg het ons! | Movisie
  De vragenlijst betreft de domeinen wonen werk contacten buitenshuis het gevoel zelf bepalen en het leren van nieuwe dingen Twee interviewers nemen samen de interviews af De één stelt de vragen de ander schrijft de antwoorden op Er is keuze uit drie antwoorden zowel in woorden als in pictogrammen Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk bespreekt de resultaten met de interviewers en de mensen die geïnterviewd zijn en bedenkt met hen aanbevelingen Het betreft drie soorten aanbevelingen waarmee respectievelijk cliënten zelf de organisatie en de organisatie samen met de samenleving aan de slag kunnen en waarin cliënten een centrale rol spelen De uitkomsten en aanbevelingen komen in een rapport en worden voorgelegd aan de cliëntenraad het management en andere geïnteresseerden van de instelling Er worden afspraken gemaakt over het verbeterproces en vastgelegd in een convenant Een jaar na het onderzoek checkt LFB Onderling Sterk of de aanbevelingen zijn opgevolgd Onderwerp De domeinen wonen werk contacten buitenshuis het gevoel zelf bepalen en het leren van nieuwe dingen Doel Bepalen van de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking door mensen met een verstandelijke beperking Doelgroep Specifiek geschikt voor mensen met een cognitieve beperking Context Mensen met een verstandelijke beperking eventueel met hulp van ondersteuners passen de methode toe waarbij de doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking Aanwijzingen voor ervaren effectiviteit Is bekend of de methode in theorie effectief is Ja wetenschappelijk gevalideerd Zeg het ons is een van de wetenschappelijke methoden die een onafhankelijke cliëntentoets mag afnemen in het kader van het HKZ Certificatieschema Is de effectiviteit van de methode empirisch onderzocht Ja externe evaluatie Volgens welke methode onderzocht Proces en effectevaluatie Uitkomsten van de evaluatie Zeg het ons is waardevol als aanvulling op bestaande instrumenten voor de kwaliteitszorg In organisaties waar het instrument is toegepast zijn

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/zeg-ons (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ziekenhuiservaringen in beeld | Movisie
  kennisdossiers Cliëntenparticipatie Ziekenhuiservaringen in beeld Vorige pagina Ziekenhuiservaringen in beeld tools 14 april 2003 Tieners die opgenomen zijn in het ziekenhuis hebben foto s gemaakt van de afdeling waarop zij verbleven Zo wordt in beeld gebracht hoe de tiener de afdeling de zorg en de behandeling ervaren heeft De opbrengst levert input voor concrete verbeteringen De methode is een toepassing van de Visuele prikkelmethode voor tieners in een ziekenhuis De tiener maakt foto s die verband houden met ziek zijn en ziekenhuisopname De foto s worden met de tiener bekeken en besproken en er wordt door de tiener met behulp van creatieve werkvormen tot een fotoboek gemaakt Ook kunnen er affiches van worden gemaakt die geëxposeerd worden en per afdeling besproken met medisch en dienstverlenend personeel en met ouders broers zusjes en vriendjes vriendinnetjes Onderwerp Om met tieners over ervaringen emoties en beleving in het ziekenhuis te kunnen praten Doel Informatie verzamelen over persoonlijke beleving van jonge patiënten op een tienerafdeling van een ziekenhuis met de bedoeling om het primaire proces de inrichting en de sfeer te optimaliseren Doelgroep Specifiek geschikt voor tieners die op een ziekenhuisafdeling verblijven Context De methode is ontwikkeld op de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC in Amsterdam Effectiviteit De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie De methode is getest in het Emma Kinderziekenhuis Hertest vond plaats op de tienerafdeling van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen Randvoorwaarden De uitvoering kan verlopen in een tijdbestek van enkele dagen Voor de uitvoering van deze methode zijn Pedagogisch medewerkers in ziekenhuizen geschikt De kosten zijn vooral materiaalkosten Meer informatie www vilans nl Giesen V Holtman E e a Handleiding Ziekenhuis Ervaringen in Beeld Methode 10 ers brengen hun ziekenhuis ervaringen in beeld Utrecht Projectgroep Geprikkel NIZW 2003 Ontwikkelaar De tienerafdeling

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/ziekenhuiservaringen-beeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Visuele prikkelmethode | Movisie
  leefomgeving in beeld Hierdoor krijgt men inzicht in de belevings wereld van bewoners en in knelpunten tekortkomingen en wat bewoners waarderen De visuele prikkelmethode bestaat uit drie stappen Bewoners maken aan de hand van vragen en begrippen foto s van zaken in hun omgeving die hun beleving van mentale sociale en fysieke elementen weergeven De bewoners worden daarna individueel geïnterviewd aan de hand van enkele technieken over het waarom en de achtergrond van de gemaakte foto s De interviews worden hierna geanalyseerd In een serie panelgesprekken met de fotografen en afzonderlijk met bewoners die niet hebben gefotografeerd worden de bevindingen uit de eerste twee fasen besproken Aan de panels worden uitspraken en foto s voorgelegd De deelnemers geven aan of zij zich in de uitspraken herkennen en geven aanvullende informatie Onderwerp Wonen zorg en welzijn Ook deelonderwerpen zijn mogelijk zoals groenonderhoud veiligheid openbare ruimte toegankelijkheid woningen en gebouwen kwaliteit van woningonderhoud gastvrijheid instellingen burenhulp niveau van voorzieningen in het dorp Effectiviteit De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie Artikel Royers T en Ree L de De visuele prikkelmethode In Hak T en Wester F Waarneming analyse en reflectie Kwalitatief onderzoek de praktijk Utrecht KWALON 2003 Uit de evaluatie blijkt dat de toepasbaarheid van de methode hoog is omdat de informant stapsgewijs tot een oordeel wordt gebracht Daarbij geldt als voorwaarde dat het voorwerp van evaluatie visualiseerbaar moet zijn De rol van de informant bevordert de geldigheid van de methode De methode is betrouwbaar doordat procedures worden gestructureerd Naast ondervraging interviews zijn ook andere vormen van gegevensproductie mogelijk Meer informatie Royers T Ree L de en Stephan C Beleving in Beeld Bewoners van verzorgingshuizen fotograferen hun wereld Utrecht NIZW 2001 Sannen H Ree L de en Royers T Handleiding VPM Een methode om met behulp van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/visuele-prikkelmethode (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tools Cliëntenparticipatie | Movisie
  een adviesvraag van de gemeente aan de Wmo raad 5 december 2013 De Wmo raad Stichtse Vecht heeft een format opgesteld voor de adviesvragen die de gemeente aan hen stelt De gemeente vult dit formulier in en voorziet de Wmo raad hiermee van de benodigde informatie met betrekking tot de adviesvraag Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie 21 augustus 2013 Deze Toolkit jongerenparticipatie verschaft tools voor het werken aan jongerenparticipatie Deze tools zijn in te zetten bij vergaderingen meetings werksessies en laten begeleiders managers en jongeren ook onder JIJ Meter 16 augustus 2013 De JIJ meterj meet in hoeverre betrokkenen jongeren ouders en hulpverleners mogelijkheden krijgen om mee te denken mee te doen en mee te beslissen binnen de jeugdzorginstelling Dit doet de JIJ Meter door te meten 5xB voor Wmo raden 15 maart 2013 Als u voortaan op structurele wijze uw Wmo raadsleden wilt werven en begeleiden en uw leden voor langere tijd wilt behouden is vrijwilligersmanagement het juiste instrument Voor een goede uitvoering is het belangrijk een gezamenlijke Ik zie ik zie wat jij niet ziet 17 januari 2013 Via foto s hebben bewoners van een GGZ instelling hun mening in beeld gebracht en duidelijk kunnen maken hoe zij het gebouw waar zij wonen ervaren De inbreng is gebruikt in de verbouwingsplannen Leg vast in en rond Wmo beleid maken met persona s 1 december 2012 Met deze tool kan een gemeente cliënt of belangengroep of een zorgaanbieder samen met de doelgroep persona s maken Werken met persona s heeft het doel beleid en voorzieningen beter af te stemmen op de behoefte van de Social mediagids voor het betrekken van burgers 1 december 2012 De social mediagids is gemaakt voor Wmo raden die via social media in contact willen komen met hun achterban Social media kan slim ingezet worden om beleid te beïnvloeden en een grote groep in de achterban te betrekken Toolkit jongerenparticipatie Be Involved 2 april 2012 Toolkit voor jongerenparticipatie bij gemeenten Waarom de toolkit Steeds meer wordt niet gedacht voor maar samen met jongeren uitgezocht wat zij het meest nodig hebben of waar zij het meest baat bij hebben De toolkit biedt een CQ index 17 mei 2010 De QX index is een landelijk meetinstrument waarmee klantervaringen in de gezondheidszorg gemeten kunnen worden Het Centrum Klantervaring Zorg zorgt ervoor dat de ervaringen van klanten met de gezondheidszorg systematisch en Opiniewijzer 8 juni 2009 De Opiniewijzer is een meningspeiler via internet deelnemers kunnen na beantwoording van vragen over een bepaald onderwerp hun uitkomsten vergelijken met andere deelnemers partijen of organisaties De Opininwijzer combineert op een Burgerpanel 17 april 2009 Een burgerpanel is bedoeld om burgers te betrekken bij de vorming van het overheidsbeleid en op een betrouwbare manier te meten hoe burgers over dit beleid denken Het burgerpanel is samengesteld uit 12 tot 24 willekeurig Tea for Two 14 april 2009 Tea for Two geeft beleidsmakers de gelegenheid in gesprek te gaan met doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen uit de maatschappelijke opvang vrouwenopvang verslavingszorg en zwerfjongeren Doel van het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/cli%c3%abntenparticipatie/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive