archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sociaal werk is keihard nodig - en dat willen we onderbouwen | Movisie
  reactie Theo Bolt schreef op 26 maart 2015 15 51 Het kwam binnen met Werkt die aanpak voor eenzaamheid nou wel of woorden van een dergelijke strekking Opvallend het bijbehorende artikel zelf ontbeerde de reageer button Die kreeg ik pas te pakken na doorklikken op het interview dat bij het artikel hoort Blijkbaar ligt het erg gevoelig Dat zou ik zo denken bedoelende ik denk dat het idd heel gevoelig ligt In mijn eigen ervaring als beroeps eenzame schiet alles wat er tot nu toe op poten is gezet schromelijk tekort Het onderzoeks erkennings programma lijkt me echter wel een stap in de goede richting Omdat je eindelijk eens kijkt naar wat doen we nou eigenlijk waarom en werkt het wel Als opstap niet verkeerd Zelf heb ik er ook wel een gedachte of twee over In mijn eigen geval heeft het te maken met sociaal isolement dat voortkomt uit het sociaal niet goed kunnen functioneren t g v een psychische handicap Dit wordt zo zoetjes aan met het klimmen der jaren erger Vooral ook omdat de barrières die men moet slechten gróter lijken te worden Urgentie maar ook de angst om toch niet in te slagen doen zich sterker voelen Maar en dit is meer des hulpvereners onze samenleving werkt met zijn nadruk op het individu en diens rechten en het individu als uitgangspunt vereenzaming in de hand Vooral ook omdat deze samenleving steeds meer en meer verkokert eigenlijk een vorm van sociale dis integratie Eenzaamheid treft je dan veel harder In die brokkelberg moet je dan ook nog eens alleen je weg zien te vinden Mensen zo is mijn persoonlijke ervaring vinden het over het algemeen moeilijker om overstijgende over je eigen verkokerde lapje van de deken heen empathie en verbondenheid op te brengen Aan het einde van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28351/1113 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Effectiever werken | Movisie
  interventies die goed beschreven zijn al tenminste twee jaar bestaan en op verschillende plaatsen worden toegepast Hierdoor is er vaak al goed over de werkwijze nagedacht en zijn de sterke punten en de valkuilen bekend Van elke interventie is een uitgebreide beschrijving gemaakt van de aanpak de theoretische onderbouwing ervaringen uit de praktijk en van eventueel onderzoek naar de effectiviteit U kunt deze kennis op verschillende manieren gebruiken om nog effectiever te werken en de kwaliteit van uw werk te verbeteren Een passende interventie zoeken Effectief werken draait niet om het blindelings kiezen voor een bewezen effectieve interventie maar om het bewust zoeken naar de best passende interventie Interventies moeten namelijk aansluiten bij de lokale situatie en de individuele problematiek van de burger de cliënt of de vrijwilliger Dit is een afweging die u als professional maakt De databank is hierbij een hulpmiddel Stel u wilt starten met een project voor eenzame ouderen Via de databank kunt u een overzicht maken van interventies voor deze doelgroep en beoordelen welke daarvan geschikt zijn voor de eigen context en voor de eigen doelen Bovendien treft u in de databank informatie aan over de ervaringen van andere professionals met de interventie en informatie over de effectiviteit van de interventie U bepaalt op basis van deze informatie de voorkeuren en omstandigheden van de cliënt èn uw eigen deskundigheid en ervaring als professional wat de best passende interventie is Een passende interventie implementeren Als één bepaalde interventie uit de databank helemaal past bij doelgroep doel en context kunt u ervoor kiezen om met deze interventie te gaan werken De methodebeschrijvingen in de databank verwijzen naar handboeken en vaak ook trainingen die u helpen zelf aan de slag te gaan Hierin staan ook specifieke aandachtspunten en randvoorwaarden voor de implementatie van de interventie Bovendien kunt u gebruik maken van de praktijkervaringen van professionals die al eerder met deze interventie werkten U hoeft dus niet het wiel opnieuw uit te vinden Heeft u subsidie nodig voor het implementeren van een interventie Verwerk de informatie uit de methodebeschrijving in de subsidieaanvraag Op basis van beschikbare evaluaties en effectonderzoeken zijn sterke punten van een interventie namelijk direct te benoemen Hierdoor kunt u goed aantonen waarom u voor een bepaalde interventie kiest en wat de verwachte resultaten zijn Hetzelfde geldt voor de verantwoording naar uw opdrachtgever achteraf bijvoorbeeld in een jaarverslag Een eigen aanpak verrijken De databank is ook een bron van kennis waarmee u uw eigen bestaande aanpak kunt verrijken U kunt gericht op zoek gaan naar informatie als u uw eigen aanpak op een specifiek punt wilt verbeteren Laat u inspireren door verrassende elementen uit de werkwijze van anderen en leer van de praktijkervaringen die zijn opgedaan met vergelijkbare interventies Bekijk werkzame elementen van andere interventie en ga na in welke mate deze ook in uw eigen aanpak terug te vinden zijn Ook kunt u contact leggen met de ontwikkelaar voor aanvullende informatie of met andere uitvoerders van een interventie om ervaringen uit te wisselen Als u uw

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/effectiever-werken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Van samen zoeken naar samen werken | Movisie
  stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Van samen zoeken naar samen werken Vorige pagina Van samen zoeken naar samen werken Wmo trendrapport 2012 publicatie september 2012 Professionele organisaties waren de afgelopen jaren nog zoekend naar hun rol in de uitvoering van de Wmo en burgerverbanden voelden zich niet aangesproken door de wet Het derde Wmo trendonderzoek van MOVISIE laat zien dat professionele organisaties de weg inmiddels hebben gevonden Zo richten ze zich bijvoorbeeld meer op kwetsbare groepen Welzijn Nieuwe Stijl begint ingeburgerd te raken Professionele organisaties werken meer met burgers en burgerverbanden Tegelijkertijd zien we dat er ook nog veel sociaal kapitaal van de civil society onbenut blijft Er kan nog meer samengewerkt worden in het bieden van maatschappelijke ondersteuning Bij het Wmo Trendtrapport 2012 horen vier bijlagen U vindt ze hieronder bij Downloads Auteur Auteurs Winsemius A Groot N de Ploegmakers M Storms O m m v Schonewille J Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave September 2012 ISBN 9789088690884 Aantal pagina s 80 Prijs 10 00 Downloads Type Grootte Bijlage 1 Vragenlijst Websurvey Wmo monitor 2012 pdf 102 64 KB Bijlage 2 Gespreksleidraad interviews platteland pdf 19 33 KB Bijlage 3 Gesprekspartners interviews platteland pdf 15 23 KB

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/samen-zoeken-naar-samen-werken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Brochure Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies | Movisie
  u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Professionalisering Brochure Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies Vorige pagina Brochure Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies Informatie en afwegingen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl publicatie april 2011 Met bijgaande brochure willen wij gemeenten in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl WNS informatie inzicht en argumenten meegeven hoe de kwaliteit van methoden onderdeel uitmaakt van WNS In dat kader biedt de brochure handvatten om betrokkenen gemeenten als opdrachtgever en welzijnsorganisaties als opdrachtnemer met het onderwerp kwaliteit om kunnen gaan in hun onderlinge contacten en relatie als opdrachtgever en opdrachtnemer Deze brochure is in eerste instantie geschreven vanuit het perspectief

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/brochure-gemeenten-kwaliteit-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT - Sociaal werkers bezorgd over aanpak armoede | Movisie
  de frontliniepeiling Omgaan met armoede krijgen in hun vrijwilligers werk te maken met armoedeproblematiek Voor 50 van de respondenten is het hun werk om mensen die in armoede leven te ondersteunen Voor 43 is het niet hun primaire taak maar heeft het toch invloed op hun werk Meerdere problemen Armoede vraagt om een bredere aanpak dan alleen het oplossen van schulden In die aanpak zou de focus nog meer op gedragsverandering en hulpverlening mogen komen te liggen Daarnaast is het opvallend dat veel respondenten de afschaffing van regelingen benoemen als risicofactor Door verscherping van de regelgeving dreigen meer mensen tussen wal en schip te gaan vallen Invloed op stemming Armoede leidt niet alleen tot financiële beperkingen maar beïnvloedt volgens de sociaal werkers ook het geestelijk welzijn Frontliniewerkers zien in de praktijk vaak neerslachtigheid eenzaamheid schaamte en wanhoop Het continu te maken hebben met regelingen en langdurige schuldhulpverlenings trajecten maakt mensen minder hoopvol en strijdbaar Gemeenten kunnen van elkaar lenen en leren De frontliniewerkers zijn positief over de ontwikkeling dat gemeenten nu meer vrijheid hebben om hun armoede beleid in te richten maar zij benoemen ook de verschillen die kunnen ontstaan tussen gemeenten en de daarmee gepaard gaande onoverzichtelijkheid De respondenten vinden dat gemeenten meer naar elkaar moeten kijken en van elkaar kunnen lenen en leren Het wiel hoeft niet in iedere gemeente opnieuw uitgevonden te worden Ruim 60 van de respondenten verwacht dat de komst van wijkteams de mogelijkheden vergroot om armoede te signaleren en aan te pakken Beperkt effect Gemeenten bieden diverse mogelijkheden en voorzieningen om armoede aan te pakken maar toch is het effect niet groot genoeg om structureel oplossing te bieden voor armoedeproblematiek Volgens het armoedesignalement van het SCP CBS is de armoede de laatste jaren alleen maar toegenomen Externe factoren als de hoge werkloosheid en crisis

  Original URL path: https://www.movisie.nl/persbericht/persbericht-sociaal-werkers-bezorgd-over-aanpak-armoede (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociaal werk is keihard nodig - en dat willen we onderbouwen | Movisie
  daklozen op straat Het was echt een ernstige situatie Mede door het sociaal werk is het gelukt om die situatie onder de knie te krijgen Dat zijn de opbrengsten waar we trots op mogen zijn Waarom is een erkenningscommissie nodig Je zou een staalkaart kunnen maken van programma s en projecten waar consensus over bestaat en die succesvol zijn zoals het plan van aanpak maatschappelijke opvang voor daklozen Maar tot nu toe is het onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd dat het werkt en hoe het werkt En de onderbouwing We gaan naar drie zaken kijken die tot op heden wat onderbelicht zijn gebleven ten eerste de beschrijving Wat doen we eigenlijk in al die programma s en projecten Welke doelen streven we na en hoe willen we die bereiken Ten tweede de theoretische onderbouwing Dit is heel belangrijk omdat daar in het verleden te weinig aandacht aan is besteed Bij het onderbouwen moet je de wijk in en met mensen praten maar je moet ook de bibliotheek in en bestuderen wat er al bekend is over wat werkt En tenslotte is het ook al gemeten is het aangetoond Dat is de kracht van de commissie Daar komt nog bij dat we gebruik gaan maken van allerlei vormen van onderzoek die de werkzaamheid kunnen aantonen Niet alleen cijfermateriaal maar ook interviews met mensen om wie het gaat en uitvoerders Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Wat heeft de samenleving daar aan Het belangrijkste vraagstuk voor de toekomst is hoe geven we mensen de zorg die zij nodig hebben Denk alleen al aan de vergrijzing We zijn het erover eens dat dit niet allemaal vanuit de overheid geregeld kan worden Maar hoe dan wel Hoe richten we een participatiesamenleving in waar burgers echt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28351 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord eenzaamheid | Movisie
  ouderen Met dit gezamenlijk project willen Skanfonds en Stichting DOEN de generatiekloof verkleinen langdurig contact tussen jong en oud tot stand brengen en de onderlinge beeldvorming verbeteren Wat is Aanpak eenzaamheid blijft symptoombestrijding Artikelen 26 maart 2015 Er komen steeds meer initiatieven om eenzaamheid te bestrijden Altijd vol goede wil maar vaak niet doordacht Er wordt weinig gebruik gemaakt van de kennis over wat werkt in de aanpak van eenzaamheid Mensen krijgen dan op zijn best een tijdelijke Vrijwilligers die ouderen helpen tegen eenzaamheid besparen geld Artikelen 17 maart 2014 Zingeving levensvragen en bezieling staan centraal in het project Motto waarin vrijwilligers ondersteuning bieden aan eenzame ouderen in Rotterdam Volgens het Verwey Jonker instituut en Ecorys zorgt deze ondersteuning ervoor dat ouderen meer grip Thuishuis voor eenzame ouderen Praktijkvoorbeelden 6 maart 2014 In een thuishuis wonen vijf tot zeven alleenstaande ouderen samen in één huis De ouderen worden begeleidt en ondersteunt door mantelzorgers en vrijwilligers Wat is een thuishuis Een thuishuis is een huis waar een aantal alleenstaande oudere Werkzame elementen bij eenzaamheid Artikelen 25 september 2013 Bijna tien procent van de Nederlandse bevolking voelt zich ernstig eenzaam Wanneer ernstige eenzaamheid aanhoudt heeft dat negatieve gevolgen voor de gezondheid en zelfredzaamheid Veel maatschappelijke organisaties houden zich dan ook bezig met het Escape als je wereld kleiner wordt Praktijkvoorbeelden 27 augustus 2013 Beschrijving van een succesvol afgesloten project om eenzaamheid onder mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden te bestrijden Mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden zijn GRIP GLANS groepscursus Effectieve sociale interventies 21 augustus 2013 De GRIP GLANS groepscursus leert psychosociaal kwetsbare vrouwen van 55 jaar hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en weer eigen regie kunnen ervaren Hierdoor wordt ook een bijdrage geleverd aan het verminderen van eenzaamheid Particuliere Vervoersdienst Effectieve sociale interventies 15 augustus 2013 De methode Particuliere Vervoersdienst biedt kwetsbare ouderen betaalbaar particulier vervoer aan inclusief begeleiding Met als doel de mobiliteit en de veiligheidsgevoelens van deze ouderen te verbeteren en eenzaamheid onder hen te verminderen Uit de 1 2 3 4 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 6 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 10 Apply Effectieve sociale interventies filter Nieuwsberichten 2 Apply Nieuwsberichten filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 6 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 6 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Effectiviteit 16 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 10 Apply Emancipatie en inclusie filter Informele zorg 9 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 1 Apply Jeugd en meedoen filter Maatschappelijke zorg 6 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 4 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 2 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 4 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 5 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 7 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord eenzaamheid 31 Apply eenzaamheid filter ouderenparticipatie 7 Apply ouderenparticipatie filter eigen regie 5 Apply eigen regie filter mantelzorg 5 Apply mantelzorg filter interventies

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/eenzaamheid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Aanpak eenzaamheid blijft symptoombestrijding Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken Movisie nieuwsbrief

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/24833 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •