archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kwartiermaken | Movisie
  inzichten De onderbouwing is gestoeld op de rehabilitatietheorie ideeën over strijdigheid Jean Francois Lyotard differentie Luce Irigaray vreemdheid en gastvrijheid Jacques Derrida en opschorting Victor Kal Kal maakt bij de onderbouwing gebruik van haar praktijkervaring met kwartiermaken en van empirisch rehabilitatieonderzoek van anderen Praktijkervaringen Kwartiermaken wordt in allerlei vormen ingezet door diverse instanties en organisaties in heel Nederland Vooral organisaties uit het welzijnsdomein instellingen die de taak hebben mensen uit de samenleving met elkaar te verbinden maken gebruik van de methode De verschillen tussen kwartiermaakprojecten zijn erg groot Scholtens 2007 De evaluaties zijn goeddeels uitgevoerd door de ontwikkelaars zelf en meer gericht op het proces dan op de resultaten Kal Vesseur 2003 Scholtens 2007 Kal 2008 Van Bergen et al 2008 Zandinga et al 2009 Voor zover de evaluaties ingaan op resultaten worden deze zichtbaar op persoonlijk niveau of op systeem of organisatieniveau Op organisatorisch niveau werd samenwerking tussen instanties verbeterd of werd hulpverlening toegankelijker onder andere voor mensen die voorheen hulpverlening weigerden Projecten leverden op individueel niveau een positief resultaat op Deelnemers aan kwartiermaakprojecten die in de bovenvermelde evaluaties aan het woord komen zijn over het algemeen positief en soms zeer positief Door Kwartiermaken wordt de wereld van de deelnemers letterlijk en figuurlijk verruimd en dat wordt op prijs gesteld Professionals zijn positief over de praktische toepasbaarheid en de brugfunctie van Kwartiermaken Kwartiermaken wordt ervaren als een intensieve methode die veel van de professional vergt Daarnaast geven professionals aan dat het soms moeite kost om niet in de rol van hulpverlener te worden gedwongen Bovendien kunnen zich praktische problemen voordoen op het terrein van financiering het bereiken van specifieke doelgroepen en het vasthouden van goede vrijwilligers Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar het effect van de methode Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch zie 6 1 Samenvatting werkzame elementen Kwartiermaken werkt samen met alle betrokken partijen aan het creëren van ruimte voor mensen die op basis van hun kwetsbaarheid of beperking kampen met sociale uitsluiting Mensen uit de doelgroep worden in de gelegenheid gesteld te participeren in de samenleving doordat de samenleving ruimte voor hen maakt De wensen en voorkeuren van mensen uit de doelgroep vormen het uitgangspunt niet het aanbod van een organisatie Bemiddeling tussen mensen uit de doelgroep en de samenleving wordt gerealiseerd door uiteenlopende in de praktijk ontwikkelde werkvormen zoals Maatjes ter plekke multiloogbijeenkomsten festivals werkconferenties en Vriendendiensten Kwartiermaken maakt gebruik van inzichten ontleend aan de presentiebenadering en aan theorie over normatieve professionaliteit De diversiteit aan mogelijkheden voor Kwartiermaken is zeer groot omdat er weinig beperkingen aan de methode zijn Projecten kunnen met veel of weinig budget worden uitgevoerd grootschalig of kleinschalig worden aangepakt met professionals of vrijwilligers Kwartiermaken richt zich op een duurzaam resultaat een langetermijnverandering en verbinding van organisaties en mensen Kwartiermaken waardeert verschil positief en draagt dat ook uit Kwartiermaken draagt de oriëntatie op inclusie uit in woord en daad Praktijkvoorbeeld Kwartiermaken met mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam Oud West Mensen met een verstandelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/kwartiermaken (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • 50-plusnet | Movisie
  de deelnemers zelf ligt Dit bevordert de zelfredzaamheid van deelnemers Spruit Dalhuisen 2007 De door Spruit Dalhuisen 2007 gepubliceerde ervaringen van deelnemers met het gebruik van 50plusnet en de meningen over daarmee behaalde resultaten zijn bijna zonder uitzondering zeer positief De deelnemers zijn tevreden over de verschillende manieren waarop zij contact kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen Praktijkervaringen Naar de praktijkervaringen is één onderzoek verricht Spruit Dalhuisen 2007 Het gaat hierbij om een onderzoek naar de praktijkervaringen met de implementatie van 50plusnet dat door de ontwikkelaars zelf is uitgevoerd en opgeschreven Professionals die met 50plusnet werken ervaren dat de community goed werkt als een ontmoetingsplek Het leggen van contacten blijkt gemakkelijker te zijn dan in het dagelijkse leven Bovendien kunnen deelnemers gericht contact leggen met mensen met vergelijkbare interesses Dat laatste vergroot de kans op een geslaagde match Een voordeel ten opzichte van reguliere contactbemiddeling door welzijnsinstellingen is dat het initiatief bij de deelnemers zelf ligt Dit bevordert de zelfredzaamheid van deelnemers Spruit Dalhuisen 2007 De door Spruit Dalhuisen 2007 gepubliceerde ervaringen van deelnemers met het gebruik van 50plusnet en de meningen over daarmee behaalde resultaten zijn bijna zonder uitzondering zeer positief De deelnemers zijn tevreden over de verschillende manieren waarop zij contact kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen Effectonderzoek De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden Samenvatting werkzame elementen Deelnemers kunnen via internet op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met anderen het leggen van het eerste contact is via internet gemakkelijker omdat het anoniemer is 1 2 3 Het gebruik van internet maakt fysieke afstanden onbelangrijk vanuit het eigen huis kunnen deelnemers gemakkelijk contact leggen met mensen in andere delen van het land Het is daarmee ook toegankelijk voor minder mobiele mensen 1 3 Deelnemers kunnen gericht contact opnemen met mensen met dezelfde interesses en in vergelijkbare situaties dit vergroot de kans op een match en blijvend contact 1 3 Het initiatief van het contact leggen ligt bij de deelnemer zelf en niet bij een professional Hierdoor kan bij geslaagde matches het zelfvertrouwen en de zelfsturingscapaciteiten van deelnemers toenemen 3 De berichten op de prikborden leiden onder de deelnemers vaak tot onderlinge herkenning van situaties en problemen waardoor deelnemers elkaar steun kunnen geven 3 De methode slaagt erin jonge ouderen en mannen aan te spreken 3 Het gebruik van lokale websites maakt 50plusnet voor gebruikers laagdrempelig herkenbaar en vertrouwder 1 3 De deelnemer kan ieder gewenst moment van de dag van 50plusnet gebruik maken 1 3 Praktijkvoorbeeld Marian over haar ervaring met 50plusnet Bron Nieuwsbrief 50plusnet september 2010 Marian vertelt over haar eerste ervaring met de site Oktober 2007 heb ik besloten te gaan scheiden daarmee het grootste deel van mijn sociale contacten verliezend Ik kwam een advertentie tegen van deze site en toen ik een en ander op de computer bekeek leek mij dit een goede insteek om nieuwe mensen te leren kennen Marian ontdekte dat er veel mogelijkheden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/50-plusnet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Aanpak eenzaamheid blijft symptoombestrijding | Movisie
  brengt Mensen die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken schuiven aan bij hun buurtgenoten die toch al thuis koken Een website brengt kokers en eters bij elkaar Het initiatief Eet u mee won de Nationale Eenzaamheid Prijs 2013 uitgereikt door Coalitie Erbij in het kader van de Week van de Eenzaamheid Eet u mee was een van de honderd initiatieven die door professionals vrijwilligers en actieve burgers ingediend waren voor deze prijs Allemaal mooie initiatieven die met een groot hart bedacht zijn Toch zou het beter zijn wanneer de eenzaamheidsprijs uitgereikt wordt aan het initiatief dat daadwerkelijk het beste bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid Een ernstig probleem Mensen voelen zich eenzaam wanneer ze minder waardevolle sociale contacten hebben dan zij willen Dit komt vaak door een combinatie van persoonlijke eigenschappen en een ingrijpende gebeurtenis Zo is iemand die bijvoorbeeld plotseling zijn werk verliest of na 40 jaar huwelijk weduwe wordt extra kwetsbaar voor eenzaamheid Zeker wanneer diegene ook nog eens erg verlegen is of weinig zelfvertrouwen heeft Je kunt dan in een negatieve spiraal terechtkomen waarbij problemen zich opstapelen en je gezondheid achteruit gaat Eenzame mensen zien vaak op tegen situaties waarin ze andere mensen zullen ontmoeten Ze worden daarin vervolgens vaak bevestigd doordat ze bijvoorbeeld denken dat niemand op hun verhalen zit te wachten en ze er het zwijgen toe doen Voor het bestrijden van echte eenzaamheid is dan ook iets anders nodig dan etentjes dagjes uit of andere buurtinitiatieven Op eigen kracht het wiel uitvinden Toch lijken dit soort provisorische initiatieven een hoofdrol te spelen in de aanpak van eenzaamheid Het probleem van eenzaamheid raakt mensen zowel professionals als burgers willen dan ook iets doen Simpelweg van een idee een project maken lijkt dan al gauw goed genoeg Neem bijvoorbeeld het eveneens voor de Eenzaamheid Prijs ingediende initiatief De leesmap waarbij buurtgenoten hun eigen tijdschrift in een map stoppen en die eens per maand naar elkaar toebrengen Dit soort innovatieve projecten krijgen veel aandacht Ook financiers geven het liefst geld uit aan nieuwe ideeën Daarbij komt dat initiatieven van burgers het goed doen in het huidige politieke klimaat Eet je mee en de leesmap sluiten daar mooi bij aan De aanpak van eenzaamheid blijft hierdoor veelal steken in symptoombestrijding Mensen krijgen op zijn best een tijdelijke opkikker maar voelen zich daarna misschien zelfs wel eenzamer De initiatieven geven weliswaar het gevoel dat er wat gedaan wordt aan de problematiek van eenzaamheid maar eigenlijk is het vooral symboolpolitiek Eenzaamheid is daarvoor een te ernstig probleem Wat werkt tegen eenzaamheid Professionals moeten dan ook meer gebruik maken van beschikbare kennis over wat werkt bij de bestrijding van eenzaamheid en van beschikbare methoden die daarbij aansluiten Uit internationaal onderzoek blijkt dat eenzaamheid het beste kan worden voorkómen door het sociale netwerk van mensen uit te breiden en te verstevigen Dit is terug te vinden in bijvoorbeeld de methode Natuurlijk een netwerkcoach van Mezzo waarbij een vrijwillige netwerkcoach in tien stappen werkt aan het sociale netwerk van burgers die risico lopen te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/24833 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Explosieve groei inzet sociale (wijk)teams
  32 gemeenten een beleidsnota gevonden over sociale wijk teams Eind 2014 werkten al 154 gemeenten 69 van de 224 responderende gemeenten hiermee en nog eens 17 gaf aan er begin 2015 mee te starten Slechts 31 gemeenten 14 zeggen de zorg en ondersteuningstaken op een andere manier te organiseren In de meeste gemeenten is vooralsnog één sociaal wijk team actief soms nog in de vorm van een pilot Voor kleine regio s is dit mogelijk voldoende maar ook in de grotere wordt vaak nog niet gemeentedekkend met deze teams gewerkt Brede teams Een blauwdruk van een sociaal wijk team bestaat niet Gemeenten kiezen voor verschillende vormen van organisatie aansturing en invulling Het meest genoemde model is een breed integraal team dat alle hulpvragen oppakt Bij de samenstelling van de sociale wijk teams valt op dat MEE er in 86 van de gemeenten in participeert In meer dan 50 zit er een wijkverpleegkundige in het team in 31 van de andere gevallen wordt daarmee samengewerkt In 12 van de gemeenten maken ook vrijwilligers deel uit van het sociaal wijk team Maatschappelijke resultaten Van de gepeilde gemeenten heeft 45 geen cijfermatige wijkanalyse gedaan voorafgaand aan het starten met sociale wijk teams Opvallend is hier het verschil tussen grote en kleinere gemeenten 92 van de G32 heeft vooraf een wijkanalyse gedaan tegen 48 van de kleinere gemeenten In meer dan de helft van de gemeenten zijn afspraken gemaakt over te behalen doelstellingen in de vorm van maatschappelijke veranderingen outcome Als belangrijkste doelstellingen noemden gemeenten integrale aanpak meerdere problemen tegelijk aanpakken en ontschotting in hulpverlening vergroten van zelfredzaamheid van burgers en het voorkomen van escalatie van problemen Het vergroten van burgerparticipatie wordt hier nog weinig genoemd door de gemeenten Download Download het rapport Sociale wijk teams in vogelvlucht 5 Voor meer informatie over het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/explosieve-groei-inzet-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek naar sociale wijkteams in Binnenlands Bestuur | Movisie
  de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Onderzoek naar sociale wijkteams in Binnenlands Bestuur Vorige pagina Onderzoek naar sociale wijkteams in Binnenlands Bestuur nieuwsbericht 18 februari 2015 Afgelopen donderdag kwam de onderzoeksrapportage Sociale wijkteams in vogelvlucht uit Movisie voerde dit onderzoek in oktober 2014 uit onder 224 gemeenten in opdracht van het programma Sociale Teams van de VNG Binnenlands Bestuur interviewde Movisie onderzoeker Silke van Arum Download het artikel Wirwar aan wijkteams van Binnenlands Bestuur Meer informatie over het onderzoek leest u in het artikel Explosieve groei inzet sociale wijk teams Kennisdossier Effectiviteit Buurtkracht Trefwoorden gemeenten sociale wijkteams Deel Afdrukken Gerelateerd Sociale wijk teams in vogelvlucht publicatie 12 februari 2015 Explosieve groei inzet sociale wijk teams artikel 12 februari 2015 Onderzoek naar wijkteams komt helaas nauwelijks van de grond

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/onderzoek-naar-sociale-wijkteams-binnenlands-bestuur (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Explosieve groei inzet sociale (wijk)teams | Movisie
  uit het onderzoek Sociale wijkteams in vogelvlucht dat Movisie in oktober 2014 uitvoerde onder 224 gemeenten in opdracht van het programma Sociale Teams van de VNG Veel gemeenten zetten sociale wijk teams in om de zorg en ondersteuning van burgers zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren Men lijkt deze teams te zien als hét antwoord op de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten Hoe zien deze teams er uit Welke organisatievormen bestaan er Wat is hun opdracht Het onderzoek licht deze vragen uit Snelle groei aantal wijk teams In 2013 werd nog slechts bij 32 gemeenten een beleidsnota gevonden over sociale wijk teams Eind 2014 werkten al 154 gemeenten 69 van de 224 responderende gemeenten hiermee en nog eens 17 gaf aan er begin 2015 mee te starten Slechts 31 gemeenten 14 zeggen de zorg en ondersteuningstaken op een andere manier te organiseren In de meeste gemeenten is vooralsnog één sociaal wijk team actief soms nog in de vorm van een pilot Voor kleine regio s is dit mogelijk voldoende maar ook in de grotere wordt vaak nog niet gemeentedekkend met deze teams gewerkt Brede teams Een blauwdruk van een sociaal wijk team bestaat niet Gemeenten kiezen voor verschillende vormen van organisatie aansturing en invulling Het meest genoemde model is een breed integraal team dat alle hulpvragen oppakt Bij de samenstelling van de sociale wijk teams valt op dat MEE er in 86 van de gemeenten in participeert In meer dan 50 zit er een wijkverpleegkundige in het team in 31 van de andere gevallen wordt daarmee samengewerkt In 12 van de gemeenten maken ook vrijwilligers deel uit van het sociaal wijk team Maatschappelijke resultaten Van de gepeilde gemeenten heeft 45 geen cijfermatige wijkanalyse gedaan voorafgaand aan het starten met sociale wijk teams Opvallend is hier het verschil tussen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/27989 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Verkenning extramurale begeleiding | Movisie
  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Verkenning extramurale begeleiding Vorige pagina Verkenning extramurale begeleiding Beproefde begeleidingsmethoden in kaart gebracht publicatie juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie van de begeleidingsfunctie vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo De verkenning extramurale begeleiding geeft een overzicht van vaak toegepaste en overdraagbare methoden voor begeleiding Wat zijn begeleidingsmethoden die mogelijk ook ingezet kunnen worden als effectieve sociale interventie binnen de Wmo Deze verkenning biedt voor zowel gemeenten als voor professionals een overzicht van werkwijzen een state of the art van wat nu reeds beschikbaar is Tegelijkertijd benadrukken wij dat de verkenning een startpunt is geen eindstation Over de effectiviteit van de bestaande methodieken en methoden is nog maar weinig bekend Verdere ontwikkeling is een gezamenlijke opgave voor gemeenten en instellingen In december 2014 verscheen een verkorte versie van de Verkenning extramurale begeleiding Begeleiding Nieuwe Stijl Auteur Veltman M met medewerking van Middelaar M van Peters A Rensen P Uitgever

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/verkenning-extramurale-begeleiding (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord begeleiding | Movisie
  ondersteun je als gemeente verschillende nieuwe groepen vaak kwetsbare mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen En wat doe Cliënten in beeld beschrijving en mogelijkheden van cliëntgroepen extramurale begeleiding Publicaties 1 maart 2014 Voor gemeenten zijn twee handreikingen opgesteld die een beeld geven van welke groepen cliënten extramurale begeleiding nodig hebben en welke vernieuwingen in de begeleiding voor deze cliënten mogelijk zijn Deze eerste handreiking bevat concrete en Aan de slag met F ACT voor LVB Tools 8 september 2014 Handreiking voor de implementatie van F ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek Ambulante en intensieve begeleiding voor complexe problemen F ACT is een veelgebruikte methode die ambulante en intensieve Aan de slag met F ACT voor LVB Publicaties 1 april 2014 De handreiking is bedoeld voor professionals die werken op het snijvlak van verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg en bestuurders en managers die willen starten met F ACT In de handreiking wordt aan de hand van Direct van start met extramurale begeleiding nieuwe stijl Artikelen 28 januari 2015 Voor alle ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van nieuwe groepen cliënten is er goed nieuws En wel in de vorm van een overzicht van 29 begeleidingsmethoden Deze methoden hebben zich Verkenning extramurale begeleiding Publicaties 29 juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie van de Futsal Chabbab Effectieve sociale interventies 15 mei 2014 Futsal Chabbab zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn Doel is om schooluitval en overlast te verminderen De jongeren worden in en buiten de sportschool op hun gedrag gecoacht en volgen verplicht Coach en jij werkt Praktijkvoorbeelden 14 februari 2014 Coach en jij werkt zet vrijwilligers als coach in om jongeren die dreigen uit te vallen optimaal in het arbeidsproces te laten instromen De coaching is kosteloos vrijwillig maar niet vrijblijvend Wat is Coach en jij werkt Coaching van jongeren die 1 2 3 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 2 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 3 Apply Effectieve sociale interventies filter Overheidsbeleid 2 Apply Overheidsbeleid filter Praktijkvoorbeelden 4 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 12 Apply Publicaties filter Tools 2 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 7 Apply Effectiviteit filter Informele zorg 1 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 2 Apply Jeugd en meedoen filter Maatschappelijke zorg 9 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 5 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 4 Apply Professionalisering filter Zelfregie 4 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 7 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord begeleiding 25 Apply begeleiding filter activering 5 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/begeleiding (2015-06-23)
  Open archived version from archive •