archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trefwoord effectiviteit | Movisie
  zorg aan de Tweede Kamer op 11 november 2014 In de brief doet hij onder meer een De opdracht van de wethouder Jeugd Artikelen 26 juni 2014 Een denktank met een tiental leden uit uiteenlopende werkvelden van de jeugdsector heeft zich het afgelopen jaar beijverd bouwstenen te leveren om de transformatie van het jeugdstelsel soepeler te laten verlopen Als voorzitter zag ik hoe die bouwstenen Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar Artikelen 2 juli 2014 Hoe maken we de effecten van ons werk zichtbaar Dat is een vraag die veel organisaties in het sociale domein zichzelf stellen en ook die van opdrachtgevers en financiers Movisie zet elf instrumenten op een rij in de publicatie Zicht op effect Hiermee Triple gay een pitch voor LHBT emancipatiebeleid Artikelen 8 mei 2014 Op donderdagmiddag 8 mei 2014 vond de landelijke rondetafelbijeenkomst over LHBT emancipatie plaats in het Kurhaus Onder de aanwezigen minister Bussemaker Vanuit Movisie Judith Schuyf Hanneke Felten en Juul van Hoof en Saskia Keuzenkamp Saskia Integrale aanpak multiproblematiek Publicaties 1 mei 2014 Inventarisatie van welke aanpak bruikbaar is voor het oplossen van meervoudige problemen bij mensen waarbij expliciet ook gewerkt wordt aan arbeidstoeleiding en daarbij resultaten worden bereikt in termen van deelname aan de samenleving en bij voorkeur Toolbox preventieve wijkaanpak Publicaties 14 april 2014 Een overzicht over preventieve maatregelen in de wijkaanpak Analyse leert dat er een aantal handelingsregels zijn waarmee professionals zelf een preventieve werking kunnen inbouwen in hun interventies Het sturen op deze mechanismen kan de Psychiatrisch patiënt daadwerkelijk gebaat bij bemoeizorg Artikelen 12 september 2013 Bemoeizorg ook wel ACT Assertive Community Treatment zorgt voor een aanzienlijke daling van criminaliteit onder zwaar psychiatrische patiënten zo stond groot in de Volkskrant op 8 juli 2013 Spectaculaire resultaten maar is bemoeizorg echt wel zo Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren Artikelen 21 januari 2014 Ambulant jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal emotionele ontwikkeling verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren én aan het voorkomen en verminderen van overlast Deze resultaten kwamen naar boven in een 1 2 3 4 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 19 Apply Artikelen filter Nieuwsberichten 1 Apply Nieuwsberichten filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Publicaties 13 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 7 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 26 Apply Effectiviteit filter Informele zorg 2 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 1 Apply Jeugd en meedoen filter LHBT emancipatie 1 Apply LHBT emancipatie filter Maatschappelijke zorg 3 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 3 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 2 Apply Professionalisering filter Zelfregie 1 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 2 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord effectiviteit 34 Apply effectiviteit filter effectmeting 10 Apply effectmeting filter effect van de maand 9 Apply effect van de maand filter effectieve interventies 7 Apply effectieve interventies filter sociale interventie 6 Apply sociale interventie filter activering 4 Apply activering filter leefbaarheid 4 Apply leefbaarheid filter arbeidsparticipatie 3 Apply arbeidsparticipatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/effectiviteit (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/25883 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar?
  om serieus onderzoek te doen Gelukkig zijn er naast het evaluatie en effectonderzoek ook andere manieren om effecten van het werk op het spoor te komen Deze leveren weliswaar geen harde wetenschappelijke bewijzen maar geven wel indicaties voor effecten of het rendement van activiteiten Deze uitkomsten hebben voor veel opdrachtgevers al voldoende overtuigingskracht Daarnaast kunnen ze het draagvlak voor serieus evaluatieonderzoek van een bepaalde aanpak vergroten Zit het goed in elkaar Om te weten te komen of en hoe een aanpak werkt zijn er verschillende mogelijkheden Begin bij het begin zit het plan van aanpak of het handboek goed in elkaar Hanneke Mateman In de praktijk wordt dit vaak overgeslagen en dat is jammer Met deze zogeheten planevaluatie beantwoord je namelijk wezenlijke vragen als zijn de doelen en de aanpak helder geformuleerd en is het aannemelijk dat je met die aanpak je doel bereikt Een planevaluatie richt zich dus op hoe een aanpak zou moeten werken Een andere mogelijkheid is een procesevaluatie waarmee je het verloop van een aanpak bestudeerd Wat zijn de ervaringen met de uitvoering in de praktijk Een procesevaluatie richt zich dus op hoe een aanpak in de uitvoering werkt Ten slotte is er de effectevaluatie waarbij de resultaten en effecten van het project en de gekozen werkwijze centraal staan Een effectevaluatie richt zich dus op de vraag of een aanpak werkt Zicht op effect 11 instrumenten In de publicatie Zicht op effect 3 maakt Movisie u wegwijs in de belangrijkste instrumenten waarvan u een groot aantal zelf of met weinig hulp kunt toepassen Vanwege hun actualiteit bespreken we daarnaast een aantal complexere instrumenten Aan bod komen Intervention Mapping Handboek schrijven Effectenkaart Effectenarena Effectencalculator Effecten Ster TM Storytelling Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Social Return on Investment Theory of Change evaluatie Monitoring Bij ieder instrument vindt u een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/hoe-maak-ik-effecten-mijn-aanpak-zichtbaar (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wijkenbeleid is te vaak symbolisch | Movisie
  groepsnormen kunnen worden afgedwongen Sociale normen zijn altijd groep specifiek wat inhoudt dat gedrag dat wordt ervaren als onbeschaafd niet dezelfde betekenis heeft voor verschillende sociale groepen Het overlegproces tussen lokale bewoners kan daardoor zelfs tot tegengestelde effecten leiden zoals fricties tussen bewoners of tussen instanties en bewoners Lees de folder Impact van straatcoaches twijfelachtig De inzet van straatcoaches vertaalt zich niet in een grotere objectieve of subjectieve veiligheid in probleemgebieden Uit een synthese van Nederlandse evaluaties van straatcoaches blijkt hun impact op overlast en criminaliteit op zijn best twijfelachtig Geen van de verzamelde stedelijke evaluaties kan hardmaken dat de inzet van de coaches daadwerkelijk leidt tot een afname van jeugd overlast Daarvoor zijn de resultaten in verschillende steden te gemengd en overlast en aangifteontwikkelingen in de periode dat de coaches actief waren te zeer overeenkomstig met cijfers in gebieden met vergelijkbare overlast In Utrecht laten sommige wijken zelfs een toename zien van geregistreerde jongerenoverlast sinds de inzet van de coaches Of de coaches zelf nu zoveel coachender zijn dan politieagenten of stadswachten blijft onduidelijk Geen van de evaluaties baseert zich op onafhankelijke observaties of op gesprekken met jongeren enkel op dagrapportages van de coaches zelf waardoor bovendien onbekend blijft of de straatcoaches jongeren daadwerkelijk gericht aanspreken op ongepast gedrag Lees de folder Wijksport pedagogisch aanknopingspunt maar geen gedragsveranderaar Sport is wellicht de meest populaire sociale wijkinterventie van dit moment In vrijwel elke achterstandsbuurt organiseren het lokale jeugdwerk of sportbuurtwerkers voetbaltoernooien vechtsportlessen of sportieve pleinactiviteiten Wijksport kan dienen als pedagogisch aanknopingspunt voor risicojongeren maar is op zichzelf geen gedragsveranderaar Uit onderzoek blijkt dat het niet zozeer de sportbeoefening zélf is die tot socialer gedrag aanzet maar het sporten in combinatie met morele educatie en een activiteitenbegeleiding gericht op de pedagogische vorming van jongeren In die zin kan sport dus van waarde zijn om risicojongeren in achterstandswijken te bereiken en in sociale zin toe te rusten Tegelijkertijd moet de vermeende intrinsieke kracht van sport niet worden veralgemeniseerd Sport is geen sociaal wondermiddel Uit Scandinavisch en Amerikaans onderzoek blijkt bovendien dat disciplines met een hoog masculien gehalte zoals vechtsporten en boksen gewelddadig en antisociaal gedrag van jongens eerder aanwakkeren dan dat ze deze beperken Lees de folder Sterk bewijs dat burgerwachten leefbaarheid verbeteren De hoop dat surveillance door burgerwachten buurtpreventieteams een gunstige invloed heeft op de buurtleefbaarheid wordt grotendeels bevestigd door wetenschappelijke inzichten Hoewel Nederland geen resultaatmetingen naar burgerwachten kent laat buitenlands onderzoek een positief beeld zien van de aanpak De meerderheid van internationale evaluaties rapporteert een grotere reductie of kleinere toename in criminaliteit ten opzichte van vergelijkbare wijken waar geen burgerwachten actief zijn Bovendien blijkt bij de positieve evaluaties de impact van surveillerende vrijwilligers op de wijkveiligheid aanzienlijk Waarom burgerwachten veelal een positieve uitwerking hebben blijft echter onduidelijk Ook over de morele kant van hun inzet sociale controle van burgers door burgers is nog weinig empirisch onderzoek beschikbaar Lees de folder Conclusie wijkenbeleid tussen symboliek en effectiviteit Slechts een klein deel van de projecten is dus gebaseerd op aannames die wetenschappelijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wijkenbeleid-te-vaak-symbolisch (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • ‘Schoon, heel en werkzaam?’ | Movisie
  media haalden slechte wetenschappelijke onderbouwing straatcoaches zorgen niet voor minder overlast sport werkt niet als bindmiddel voor sociale cohesie en buurtbarbecues helpen niet om de buurt leefbaarder te maken Toch zat de kern van zijn betoog niet in het onderuit schoffelen van sociale interventies Eerder was het een pleidooi voor betere sociale professionals en intelligentere beleidsvorming Actief burgerschap volgt een goed functionerende overheid niet omgekeerd aldus Lub Ook pleit hij voor meer evaluatie vooraf Bekijk vóór het inzetten van projecten al naar hoe sterk de aannames met betrekking tot je doelstellingen zijn Aannames onder de loep nemen Movisie investeert al jaren in onderzoek dat meer inzicht moet geven in hoe de kwaliteit van het werk in het sociale domein kan worden verbeterd Lubs onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van leefbaarheidsinterventies daagt de sector uit om beter te kijken naar wat de aannames zijn die daaraan ten grondslag liggen De conclusies geven mij munitie door de theoretische onderbouwing en maken duidelijk dat maatwerk noodzakelijk is in plaats van methoden als holy grail te beschouwen gaf jongerenwerker Marcel Tiel aan Buurtbeleid is geen veiligheidsbeleid Er is niks mis met het subsidiëren van buurtbarbecues als je de sfeer in de buurt wilt verbeteren en ontmoeting tussen bewoners wilt stimuleren Het wordt ingewikkelder als het gefinancierd wordt vanuit een potje dat het veiligheidsgevoel in de buurt moet verhogen Buurtinitiatieven en wijkbeleid worden sterk gekleurd door de gemeentelijke obsessies met veiligheidsbeleid zei hoogleraar en criminoloog René van Swaaningen in een reactie op het onderzoek Gaat het om interventietheorie of subsidielogica vraagt Joke van der Zwaard onderzoekster leefbaarheid Rotterdam zich af Schoon heel en werkzaam is te bestellen bij uitgeverij Boom Lemma Lees de samenvatting van het onderzoek met een bij ieder onderzocht beleidsthema geschreven folder met de belangrijkste conclusies Schoon heel en werkzaam is geschreven

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/%E2%80%98schoon-heel-werkzaam%E2%80%99 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Schoon, heel en werkzaam? | Movisie
  een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Schoon heel en werkzaam Vorige pagina Schoon heel en werkzaam Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid publicatie april 2013 Is sporten een reëel alternatief voor wangedrag Nemen wijkbewoners meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving als de sociale cohesie wordt vergroot In hoeverre is het mogelijk om op straatniveau een beschavingsoffensief in te zetten Is het zinvol om bewonersgroepen een vinger in de pap te geven in de taakstelling van de wijkagent Maken burgerwachten hot spots veiliger Hoe coachend is een straatcoach Draagt herstel van het sociaal weefsel van probleemwijken bij aan de sociale controle En in hoeverre was dat sociaal weefsel eigenlijk toe aan genezing Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale interventies die de leefbaarheid moeten verbeteren In dit boek worden enkele heersende beleidsopvattingen hierover op de proef gesteld In aanvulling op alle inductieve bestuurskundige en normatieve beschouwingen over het onderwerp biedt het een wetenschappelijke toetsing van de meest dominante sociale aanpakken van dit moment Uit de confrontatie met sociaalwetenschappelijk onderzoek kristalliseert zich een informatief maar ook een ontnuchterend beeld van de houdbaarheid van populaire beleidsassumpties op het terrein van buurtleefbaarheid Schoon heel en werkzaam is voor 24

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/schoon-heel-werkzaam (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op welk maatschappelijk vraagstuk moet de wetenschap zich richten? Dien uw vraag in! | Movisie
  in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Op welk maatschappelijk vraagstuk moet de wetenschap zich richten Dien uw vraag in Vorige pagina Op welk maatschappelijk vraagstuk moet de wetenschap zich richten Dien uw vraag in nieuwsbericht 20 april 2015 Op welke maatschappelijke vraagstukken moet de wetenschap zich richten Wat zijn uitdagende inspirerende vragen die kunnen leiden tot grensverleggende sociale innovaties in Nederland De Nationale Wetenschapsagenda is op zoek naar vragen aan de wetenschap Iedereen in Nederland mag tot 1 mei vragen aan de wetenschap insturen De ingediende vragen vormen de basis voor de Nationale Wetenschapsagenda die dit najaar verschijnt De inbreng van maatschappelijke organisaties in dit proces is van groot belang Met alle veranderingen die zich momenteel voordoen in het sociale domein is er veel behoefte aan inzicht in de effecten van deze veranderingen aldus Saskia Keuzenkamp manager van het team Effectiviteit van Movisie Het beleid is erop gericht dat mensen meer zelf en voor elkaar gaan doen De vraag is hoe dat gaat uitwerken Bijvoorbeeld de wijkteams die massaal worden ingevoerd wat zullen de gevolgen van die aanpak zijn voor het versterken van de eigen kracht en de uitbreiding en inzet van sociale netwerken Stevig kennisfundament De vragen die tot nu toe voor de Nationale Wetenschapsagenda zijn ingediend gaan vooral om vragen uit de natuur en levenswetenschappen Nog weinig vragen gaan over mens en maatschappijwetenschappen Een gemiste kans volgens Saskia Keuzenkamp De Gezondheidsraad wees er afgelopen najaar op dat het sociaal werk een stevig kennisfundament ontbeert Door deze mogelijkheid de wetenschapsagenda te beïnvloeden kunnen we daar wat aan doen Dus grijp die kans Meer informatie Lees meer informatie op de website van de Nationale Wetenschapsagenda Hier kunt u

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/welk-maatschappelijk-vraagstuk-moet-wetenschap-zich-richten-dien-uw-vraag (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hoe maak ik de effecten van mijn aanpak zichtbaar? | Movisie
  dragen projecten echt bij aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken Zo ja hoe komt dat dan En zo nee wat kan er beter Het antwoord op deze vragen maakt sociale interventies beter en vergroot de effectiviteit van het werk Andere manieren Met behulp van evaluatie en effectonderzoek kan een oordeel gegeven worden over de werkzaamheid van initiatieven maar in de sociale sector staat dit type onderzoek nog in de kinderschoenen De wil is er wel maar het ontbreekt organisaties of projecten vaak aan geld kennis of menskracht om serieus onderzoek te doen Gelukkig zijn er naast het evaluatie en effectonderzoek ook andere manieren om effecten van het werk op het spoor te komen Deze leveren weliswaar geen harde wetenschappelijke bewijzen maar geven wel indicaties voor effecten of het rendement van activiteiten Deze uitkomsten hebben voor veel opdrachtgevers al voldoende overtuigingskracht Daarnaast kunnen ze het draagvlak voor serieus evaluatieonderzoek van een bepaalde aanpak vergroten Zit het goed in elkaar Om te weten te komen of en hoe een aanpak werkt zijn er verschillende mogelijkheden Begin bij het begin zit het plan van aanpak of het handboek goed in elkaar Hanneke Mateman In de praktijk wordt dit vaak overgeslagen en dat is jammer Met deze zogeheten planevaluatie beantwoord je namelijk wezenlijke vragen als zijn de doelen en de aanpak helder geformuleerd en is het aannemelijk dat je met die aanpak je doel bereikt Een planevaluatie richt zich dus op hoe een aanpak zou moeten werken Een andere mogelijkheid is een procesevaluatie waarmee je het verloop van een aanpak bestudeerd Wat zijn de ervaringen met de uitvoering in de praktijk Een procesevaluatie richt zich dus op hoe een aanpak in de uitvoering werkt Ten slotte is er de effectevaluatie waarbij de resultaten en effecten van het project en de gekozen werkwijze centraal staan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/25883 (2015-06-23)
  Open archived version from archive