archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trefwoord effectmeting | Movisie
  traumaverwerking heeft geen meerwaarde Artikelen 4 juni 2014 Wat werkt beter bij de behandeling van kinderen die geweld tussen hun ouders verzorgers meemaakten De interventie met aandacht voor het meegemaakte geweld of die waarin juist niet over het geweld wordt gepraat maar kinderen ontspannende activiteiten Vrijwilligers die ouderen helpen tegen eenzaamheid besparen geld Artikelen 17 maart 2014 Zingeving levensvragen en bezieling staan centraal in het project Motto waarin vrijwilligers ondersteuning bieden aan eenzame ouderen in Rotterdam Volgens het Verwey Jonker instituut en Ecorys zorgt deze ondersteuning ervoor dat ouderen meer grip Werkt de participatiesamenleving Zoek het uit Artikelen 17 maart 2014 Recentelijk is de Participatiewet aangenomen Samen met de herziene Wmo 2015 moet dit de zorg goedkoper maken en burgers beter voor elkaar laten zorgen Om dat te bereiken is meer wetenschappelijke onderbouwing van sociaal beleid nodig De Evaluatie Man actief Artikelen 4 maart 2014 Vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen evalueerden de interventie Man actief en kwamen met concrete aanbevelingen Leerzaam Ja voor zowel evaluatoren als ontwikkelaar Uitvoerbaar Moeilijk Het leert ons vooral dat theorie en Meta analyse MKBA s sociale wijk teams Publicaties 25 februari 2014 Sinds een aantal jaren wordt op meerdere plekken geëxperimenteerd met de integrale aanpak Sinds 2010 is van ruim 40 aanpakken een Maatschappelijke Kosten batenanalyse MKBA gemaakt Het betreft hier een breed scala aan aanpakken waarbij sociale Psychiatrisch patiënt daadwerkelijk gebaat bij bemoeizorg Artikelen 12 september 2013 Bemoeizorg ook wel ACT Assertive Community Treatment zorgt voor een aanzienlijke daling van criminaliteit onder zwaar psychiatrische patiënten zo stond groot in de Volkskrant op 8 juli 2013 Spectaculaire resultaten maar is bemoeizorg echt wel zo Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren Artikelen 21 januari 2014 Ambulant jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal emotionele ontwikkeling verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren én aan het voorkomen en verminderen van overlast Deze resultaten kwamen naar boven in een Bedreivigheid onderzocht Publicaties 14 januari 2014 Stichting Eigen Bedreivigheid in Doetinchem werkt aan bedreivigheid voor en met mensen die door verslaving dakloosheid en andere narigheid in de marge van de maatschappij leven Bedreivigheid is de term die de Stichting gebruikt 1 2 3 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 16 Apply Artikelen filter Praktijkvoorbeelden 1 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 8 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 1 Apply Buurtkracht filter Effectiviteit 17 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 2 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 1 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 3 Apply Informele zorg filter Jeugd en meedoen 2 Apply Jeugd en meedoen filter Maatschappelijke zorg 4 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 5 Apply Participatie en activering filter Vrijwillige inzet 2 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 1 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 1 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord effectmeting 25 Apply effectmeting filter effect van de maand 11 Apply effect van de maand filter effectiviteit 10 Apply effectiviteit filter effectieve interventies 7 Apply effectieve interventies filter activering 4 Apply activering filter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/effectmeting (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Trefwoord effect van de maand | Movisie
  grip Psychiatrisch patiënt daadwerkelijk gebaat bij bemoeizorg Artikelen 12 september 2013 Bemoeizorg ook wel ACT Assertive Community Treatment zorgt voor een aanzienlijke daling van criminaliteit onder zwaar psychiatrische patiënten zo stond groot in de Volkskrant op 8 juli 2013 Spectaculaire resultaten maar is bemoeizorg echt wel zo Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren Artikelen 21 januari 2014 Ambulant jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal emotionele ontwikkeling verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren én aan het voorkomen en verminderen van overlast Deze resultaten kwamen naar boven in een Ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers belooft veel maar blijkt niet effectief Artikelen 3 december 2013 Het leek veelbelovend Een behandeling volgens het Systematisch Zorgprogramma Dementie SZP dementie zou overbelasting en depressieve gevoelens van mantelzorgers verlichten en opname van een naaste met dementie in een verpleeghuis uitstellen Anouk Learn2Work hoe moeilijke jongeren aan een baan komen Artikelen 31 juli 2013 Een succesvol leerwerkproject voor jongeren focust zich niet alleen op beroepsvoorbereiding maar ook op training van sociale en werknemersvaardigheden Ook de mogelijkheid om een startkwalificatie te behalen en een strakke structuur maken een Aanpak multiprobleemgezinnen kan werken Artikelen 20 maart 2013 Een pilot met de aanpak van multiprobleemgezinnen in Groningen leidde tot minder problemen en meer zelfredzaamheid van deze gezinnen Werkzame mechanismen zijn een goede samenwerking tussen alle partijen zorg op maat competente gezinscoaches het juiste Archief Effect van de maand Artikelen 1 januari 2011 Wat werkt en wat niet Deze rubriek Effect van de maand vindt u als artikel in het kennisdossier Om meer zicht te krijgen op welke interventies in de sociale sector wel of niet werken wordt steeds vaker onderzoek gedaan naar de effecten van Resultaten onderzoek naar effect CtC teleurstellend Artikelen 3 december 2012 Communities that Care CtC is een wijkgerichte methode om probleemgedrag van jongeren aan te pakken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/effect-van-de-maand (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Specifieke aandacht voor traumaverwerking heeft geen meerwaarde
  traumatische ervaringen van huiselijk geweld Jij hoort erbij is wat betreft aantal begeleiders duur en opbouw van de sessie gelijk aan En nu ik en biedt ook positieve aandacht structuur onderlinge steun en interactie met lotgenoten Het verschil is dat Jij hoort erbij geen aandacht besteedt aan het huiselijk geweld of traumatische ervaringen en emoties Aan de effectstudie met willekeurige toewijzing aan beide interventies namen 91 jongens en 73 meisjes en hun ouders verzorgers 157 moeders 7 vaders deel De kinderen waren in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar Geen meerwaarde De belangrijkste conclusie is dat de aandacht voor het huiselijk geweld en de traumatische ervaringen in de interventie En nu ik geen betere resultaten oplevert dan Jij hoort erbij dat die aandacht niet heeft In beide interventies gingen kinderen vooruit en namen posttraumatische stress symptomen af De symptomen van kinderen in Jij hoort erbij daalden zelfs sterker dan de symptomen van kinderen in het trauma specifieke En nu ik Overbeek benadrukt hierbij wel dat de kinderen die deelnamen aan Jij hoort erbij bij aanvang hoger scoorden op posttraumatische stress symptomen ondanks de willekeurige toedeling van de respondenten aan de twee interventies En van mensen met hoge scores die een interventie ondergaan is de kans groter dat hun scores dalen Minder geschikt voor kinderen met verstoorde gehechtheid Een andere conclusie uit het onderzoek is dat beide interventies minder geschikt zijn voor kinderen met symptomen van verstoorde gehechtheid Jammer genoeg komt niet naar voren of de onveilige gehechtheid een gevolg is van het geweld of van andere factoren zegt Nico van Oosten adviseur Huiselijk en seksueel geweld bij Movisie Onveilige gehechtheid ontstaat al vroeg in het leven van een kind tussen de 1 en 4 jaar De onveilige hechting is mogelijk een gevolg van emotionele verwaarlozing van het kind vóórdat het getuige was van geweld tussen de ouders Bovendien geldt dat als er in de vroege ontwikkelingsperiode naast verwaarlozing ook andere vormen van huiselijk geweld plaatsvinden de effecten op de mate van gehechtheid van een kind nóg groter zijn In dat licht bezien is het dus van wezenlijk belang om te weten hoe oud het kind is hoe lang het geweld tussen de ouders al aanwezig is en of er ook sprake is geweest van verwaarlozing Die gegevens ontbreken in het onderzoek maar zijn belangrijk om mee te nemen Aandacht aan ouders belangrijk Beide interventies blijken volgens het onderzoek van Overbeek dus effectief maar de verwachting dat de interventie die kinderen specifieke vaardigheden aanleert in het omgaan met het geweld meer effect heeft is niet juist Het effect wordt eerder bereikt door de aandacht voor psychische klachten van de ouders Kinderen met ouders die bijvoorbeeld meer te kampen hebben met psychische klachten of opvoedingsstress lieten meer vooruitgang zien dan kinderen met ouders die hier minder last van hadden Een verbetering van het psychisch functioneren van de ouders draagt bij aan de afname van posttraumatische stress symptomen van kinderen die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld Armoede en kenmerken van het huiselijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/specifieke-aandacht-traumaverwerking-heeft-geen-meerwaarde (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vrijwilligers die ouderen helpen tegen eenzaamheid besparen geld | Movisie
  cliënten en 50 vrijwilligers De onderzoekers hebben ervoor gekozen om een beperkt aantal interviews af te nemen twee coördinatoren zes vrijwilligers en zes cliënten en daarnaast een Effecten Arena te organiseren Dat is een interactieve bijeenkomst waarin betrokkenen inventariseren welke maatschappelijke effecten te verwachten zijn Dat levert indicaties op voor de opbrengsten maar bij dit soort onderzoek is altijd de vraag hoe hard je de opbrengsten en kostenbesparingen kunt maken Minder zorgconsumptie In de onderzoeksrapportage staat dat de betrokkenen gevraagd is een inschatting te maken van de mate waarin de oudere het bezoek waardeert De uitkomst is hier bijna altijd Zeer op prijs gesteld Ook is er verkend wat er volgens de betrokken professionals en betrokkenen zou gebeuren zonder de interventie In de rapportage zijn verschillende te verwachten maatschappelijke effecten van Motto op een rij gezet De verwachting is dat bijvoorbeeld de effecten geestelijke vitaliteit en meer zin in het leven onder andere zouden leiden tot minder zorgconsumptie Dat wil zeggen minder huisartsbezoek minder bezoeken aan het maatschappelijk werk en langer zelfstandig thuis blijven wonen De besparing in euro s Vervolgens is een schatting gemaakt van de tijd en daarmee het geld dat bespaard kan worden in de zorgsector door de inzet van vrijwilligers van Motto De totale baten van het project komen op 117 000 á 133 000 euro Vooral als gevolg van het uitsparen van zorgkosten voor verzorgingshuizen door het langer zelfstandig kunnen blijven wonen De onderzoekers ontkomen er echter niet aan om hun berekeningen vooral te baseren op inschattingen en verwachtingen Heel hard zijn de gegevens dus niet maar dat neemt niet weg dat het de onderzoekers lukt de rekensom geloofwaardig te maken Conservatieve inschattingen van opbrengsten spelen daarbij een belangrijke rol Wat opvalt is overigens dat het meeste rendement terecht komt bij zorgverzekeraars Bij een vrijwilliger voelen de ouderen zich vrijer De waarde van het project Motto komt misschien wel het beste naar voren uit de getuigenissen van vrijwilligers en cliënten Daaruit blijkt duidelijk dat er betekenisvolle contacten tot stand komen en dat de gesprekken eraan bijdragen dat de ouderen meer veiligheid en grip op hun leven ervaren Tegelijk blijkt uit de interviews ook de meerwaarde die vrijwilligers hebben ten opzichte van professionals De ouderen voelen zich over het algemeen vrijer en vertrouwder om met een vrijwilliger over het leven te spreken dan met een professionele hulpverlener Dat heeft onder meer te maken met de gelijkwaardige positie van de vrijwilliger de beschikbare tijd en de positieve insteek van de gesprekken door niet alleen te focussen op problemen Aanbevelingen van de onderzoekers voor verbetering Volgens de onderzoekers zijn er nog meer positieve effecten waardoor het totale maatschappelijke rendement nog hoger zal liggen maar die binnen deze studie niet goed berekend konden worden Zoals op het vlak van het welbevinden van cliënten vrijwilligers en mantelzorgers van deze cliënten Tot slot geven ze Motto een aantal suggesties voor verbetering mee De begeleiding en training van de vrijwilligers kan beter matches tussen vrijwilligers en cliënten kunnen meer gebaseerd zijn op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-die-ouderen-helpen-tegen-eenzaamheid-besparen-geld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Agressieregulatie op Maat Ambulant | Movisie
  samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Huiselijk geweld Agressieregulatie op Maat Ambulant Vorige pagina Agressieregulatie op Maat Ambulant DIRECT NAAR Beoordeling esi 10 maart 2014 Goed onderbouwd Agressie Regulatie AR op Maat Ambulant richt zich op agressieve jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt aan het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag Het gaat om een langdurige behandeling van zes maanden tot twee jaar De interventie wordt ook ingezet bij huiselijke geweld al vertoont de doelgroep meestal ook buitenshuis agressief gedrag Onderzoeken naar de theoretische onderbouwing en naar soortgelijke interventies in het buitenland maken het aannemelijk dat AR op Maat Ambulant kan leiden tot een vermindering van agressief gedrag en recidive AR op Maat Ambulant is positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd Voor meer informatie kunt u terecht bij de databank Effectieve jeugdinterventies Beoordeling Agressieregulatie op Maat Ambulant is in december 2009 erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie Kennisdossier Huiselijk geweld Effectiviteit Trefwoorden huiselijk geweld Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering 33 Apply Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/agressieregulatie-maat-ambulant (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Agressieregulatie op Maat | Movisie
  benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Huiselijk geweld Agressieregulatie op Maat Vorige pagina Agressieregulatie op Maat DIRECT NAAR Beoordeling esi 10 maart 2014 Goed onderbouwd Agressieregulatie op Maat is een intramurale training gericht op agressieve jongeren van 16 tot 21 jaar Doel is de zelfbeheersing van deze jongeren te verbeteren om zo de kans op herhaling te verkleinen De interventie wordt ook ingezet bij huiselijke geweld al vertoont de doelgroep meestal ook buitenshuis agressief gedrag Inmiddels is er ook een variant van deze methode ontwikkeld voor volwassenen De interventie maakt gebruik van drama therapeutische technieken zoals rollenspellen imitatie en positieve bekrachtiging De effectiviteit van de methode is recentelijk aangetoond Ook uit internationaal onderzoek blijkt dat de opzet van AR op Maat leidt tot een vermindering van agressief gedrag en recidive AR op Maat is positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd Voor meer informatie kunt u terecht bij de databank Effectieve jeugdinterventies Beoordeling Agressieregulatie op maat is erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie in juni 2013 Kennisdossier Huiselijk geweld Effectiviteit Trefwoorden huiselijk geweld Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/agressieregulatie-maat (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren | Movisie
  de omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen Zij onderzoeken hoe zij hen kunnen activeren welke obstakels er zijn en hoe deze uit de weg te ruimen Anders dan straatcoaches spreken ambulante jongerenwerkers jongeren niet aan vanuit het oogpunt van overlast en handhaving maar vanuit hun leefwereld en eigen doelen Dat laatste beschouwen beleidsmedewerkers vaak als de kracht van het dit werk Effecten ambulant jongerenwerk Van in totaal 119 jongeren zijn vragenlijsten afgenomen waarvan 53 met jongeren die gebruik maken van ambulant jongerenwerk en 66 met jongeren die in dezelfde buurt verblijven maar daar geen gebruik van maken 45 Procent van de gebruikers zegt sociaal communicatieve vaardigheden te leren tegenover 28 procent van degenen die niet met ambulant jongerenwerkers te maken hebben 42 Procent vindt via het ambulant jongerenwerk een zinvolle vrijetijdsbesteding bij de niet gebruikers is dat slechts 11 procent 30 Procent van de deelnemers van deze werksoort leert beter organiseren tegenover 9 procent van de niet deelnemers Ambulant jongerenwerk zorgt er ook voor dat jongeren ontdekken wat ze leuk vinden om te doen 25 procent versus 7 procent van de niet deelnemende jongeren Ook aan het zelfvertrouwen dragen deze jongerenwerkers bij 36 procent leert beter eigen problemen oplossen en 28 procent van de jongeren krijgt meer zelfvertrouwen Dit doet het ambulant jongerenwerk overigens niet beter dan de vertrouwenspersonen in driekwart van de gevallen de ouders van niet deelnemers Dat laatste geldt ook voor het verminderen van overlastgevend gedrag Het gemiddelde cijfer dat jongeren aan het ambulant jongerenwerk geven is een 8 5 Methodische principes Om meer inzicht in de werking en van ambulant jongerenwerk te krijgen heeft Youth Spot met behulp van de interviews de methodische principes beschreven Deze geven richting aan het contact tussen beroepskracht en jongere Het gaat om vijf methodische stappen oriënteren contact leggen relatieopbouw signaleren en perspectief bieden Van belang is de aanwezigheid van een betekenisrelatie tussen de jongerenwerker en de jongere dat is een relatie die het mogelijk maakt om erachter te komen wat de problemen en de behoeftes zijn Daarnaast is het van belang om contact te maken met de belevingswereld aansluiting te zoeken bij de omgeving van jongeren en ruilmiddelen te bieden bijvoorbeeld een uitnodiging om gebruik te maken van het aanbod in het jongerencentrum Pedagogische opdracht Youth Spot keek ook naar de pedagogische opdracht van de ambulante jongerenwerkers die zichzelf naar eigen zeggen als de opvoeders van de wijk zien Daarin valt op dat ze graag een open gesprek aangaan met de jongere over zijn gedrag en toekomst met de bedoeling bewustwording te creëren De jongerenwerkers beschouwen de jongere als eigenaar van wat er gebeurt en erkennen en respecteren de jongere zoals hij of zij Zo willen ze de negatieve spiraal van uitsluiting waar veel jongeren mee geconfronteerd doorbreken Randvoorwaarden Tot slot hebben de onderzoekers ook de randvoorwaarden beschreven waar ambulant jongerenwerk aan moet voldoen voor het gewenste effect Dit zijn het hebben van toegang tot ruilmiddelen en de aanwezigheid van samenwerking met bijvoorbeeld politie justitie en schuldhulpverlening maar ook

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/ambulante-jongerenwerkers-bereiken-ook-uitgevallen-jongeren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) | Movisie
  stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Seksueel geweld Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR Vorige pagina Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR DIRECT NAAR Beoordeling esi 1 januari 2014 Goed onderbouwd EMDR is een behandelmethode voor kinderen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde symptomen of stoornissen De methode wordt ook ingezet bij trauma s veroorzaakt door huiselijk of seksueel geweld Het protocol bestaat uit acht stappen waarbij herinneringen aan ingrijpende ervaringen worden verwerkt Nederlands onderzoek toont positieve resultaten aan Ook buitenlands onderzoek en reviews geven aanwijzingen voor de werkzaamheid van de interventie In vergelijking met andere behandelmethoden die even werkzaam zijn kan worden gesteld dat er bij EMDR minder sessies nodig zijn EMDR is positief beoordeeld op het niveau Goed Onderbouwd Voor meer informatie kunt u terecht bij de databank Effectieve jeugdinterventies Beoordeling EMDR is in juni 2009 erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale pedagogische preventie Kennisdossier Seksueel geweld Huiselijk geweld Effectiviteit Trefwoorden huiselijk geweld Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering 33 Apply Maatschappelijke activering filter Maatschappelijke opvang 10

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/eye-movement-desensitization-reprocessing-emdr (2015-06-23)
  Open archived version from archive •