archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Werkzame elementen bij... het ondersteunen van zelfregie | Movisie
  van hun eigen kracht of het vergroten van netwerken Een deel hiervan is beschreven in de databank Effectieve sociale interventies Werkzame elementen In de databank is van elke interventie een uitgebreide beschrijving gemaakt van de aanpak de theoretische onderbouwing ervaringen uit de praktijk eventueel effectonderzoek en van de werkzame elementen Hieronder een analyse van werkzame elementen uit de negen voor zelfregie relevante interventies die begin 2013 in de databank waren beschreven Inmiddels zijn er meer relevante interventies opgenomen Eigenaarschap Autonomie Cliënten houden of hernemen autonomie zeggenschap en eigenaarschap ook als er problemen zijn Professionals ondersteunen daarbij door het gezamenlijk formuleren van leer of ontwikkeldoelen vanuit een houding van gelijkwaardigheid Daarnaast hebben professionals een activerende en stimulerende rol Bij de Eigen Kracht conferenties houden cliënten eigenaarschap door samen met de mensen die voor hen persoonlijk belangrijk zijn een plan te maken Maatwerk Randvoorwaarde voor het aansluiten bij eigen keuzes en motivatie is dat maatwerk mogelijk is Dit betekent één op één contact en een op het individu toegesneden benadering Een diversiteit aan activiteiten binnen een methode een voorwaarde om een pakket op maat samen te kunnen stellen Bij de Vrijbaan Empowerment Methode en Op eigen benen wordt dit gedaan door op basis van persoonlijke competenties en leerdoelen een trainingsprogramma samen te stellen aan een hele verzameling trainingsmodules Reflectie op de eigen situatie Via reflectie wordt gewerkt aan meer inzicht bij de cliënt op zichzelf en de eigen situatie Bij de training Herstellen doe je zelf wordt dit groepsgewijs gedaan via het uitwisselen van herkenbare verhalen tussen cliënten onderling Eigen kracht Krachten centraal In de aanpak wordt uitgegaan van mogelijkheden krachten talenten capaciteiten en niet van beperkingen of problemen Bij de EVC procedure vrijwilligerscompetenties worden competenties in beeld gebracht die bij allerlei activiteiten kunnen zijn opgedaan Zo kan iemand die weinig formele scholing heeft gehad toch in beeld brengen wat hij in huis heeft Zelfrespect en zelfwaardering Werken aan zelfrespect en zelfwaardering is een belangrijk element in het contact tussen cliënt en ondersteuner Vanuit een respectvolle relatie waarin de ondersteuner vertrouwen toont en zich kwetsbaar opstelt wordt gewerkt aan openheid en groei van zelfvertrouwen Dit gebeurt onder meer door met lotgenoten ervaringen uit te wisselen Dit is een kernelement van onder meer Motiverende gespreksvoering Gericht leren vaardigheden trainen Er wordt heel gericht gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om de regie te voeren zoals de zes componenten van empowerment uit de methode Vrijbaan en communicatievaardigheden Informatie en educatie Professionals geven feitelijke informatie over problemen de gevolgen daarvan en mogelijke oplossingsrichtingen Bijvoorbeeld over psychische aandoeningen geweldsituaties verstandelijke beperkingen en financiële problemen Met deze informatie kunnen burgers de regie in handen houden Dit gebeurt onder meer binnen F ACT Leren op maat Er wordt aangesloten bij de natuurlijke manier van leren van cliënten bij hun motivatie en bij de zones van de naaste ontwikkeling Feuerstein Specifieke aandacht voor het leren toepassen van nieuw geleerde vaardigheden komt tot uiting door actuele situaties en gebeurtenissen van deelnemers te gebruiken Dit is een kernelement van de methode

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/werkzame-elementen-ondersteunen-zelfregie (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Werkzame elementen bij... mantelzorgondersteuning | Movisie
  verlenen van mantelzorg kent namelijk ook veel positieve kanten En mantelzorgers willen juist ook aangesproken worden op wat zij kunnen en doen Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers ondersteund kunnen worden Een handig kader is terug te vinden in de basisfuncties mantelzorg link publicatie http www movisie nl publicaties basisfuncties mantelzorg praktijk De basisfuncties mantelzorg zijn informatie advies en begeleiding emotionele steun educatie praktische hulp respijtzorg financiële tegemoetkoming en tenslotte materiële hulp Wat zijn werkzame elementen In de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE zijn verschillende interventies voor mantelzorgondersteuning beschreven Van elke interventie is een uitgebreide beschrijving gemaakt van de aanpak de theoretische onderbouwing ervaringen uit de praktijk eventueel effectonderzoek en van de werkzame elementen Werkzame elementen zijn de bestanddelen van een interventie die de doelen bij de doelgroep realiseren Ofwel die elementen die een interventie effectief of werkzaam maken Deze elementen komen naar voren uit de veronderstelling van de ontwikkelaar de onderbouwing en of uit evaluatie en effectonderzoek Een analyse van deze elementen schetsen een beeld van wat werkt bij het ondersteunen van mantelzorgers De werkzame elementen zijn te verdelen in twee categorieën Aan de ene kant gaat het om het versterken van de competenties van de mantelzorger en aan de andere kant gaat het om samenwerken Zowel binnen de eigen organisatie als met andere organisaties Maar ook samenwerken met het sociale netwerk van de mantelzorger Versterken competenties van de mantelzorger De competenties van de mantelzorg worden op drie manieren versterkt op het gebied van kennis houding en vaardigheden Een terugkomend onderdeel in de interventies voor mantelzorgondersteuning is het informeren van mantelzorgers Deze kennisoverdracht kan gaan over het aanbod aan voorzieningen zodat mantelzorgers beter hun weg weten te vinden in het ondersteuningsaanbod Maar ook over de ziekte of aandoening die de verzorgde heeft zodat de mantelzorger de verleende zorg beter kan aansluiten op de zorgsituatie Wat betreft houding gaan de werkzame elementen vaak over bewustwording Mantelzorgers worden bewust gemaakt van de situatie waarin zij zich bevinden zodat zij beter zicht krijgen op hun grenzen en mogelijkheden Dit kan bijvoorbeeld door ervaringen uit te wisselen met lotgenoten Voor een professional is het van belang om een ontspannen sfeer te creëren en vertrouwen te bieden zodat mantelzorgers zich ook vrij voelen om hun ervaringen te delen Tot slot is een terugkerend werkzaam element het aanleren van vaardigheden om met de zorgsituatie om te gaan Het gaat dan vaak om communicatievaardigheden om grenzen te leren stellen Samenwerken De werkzame elementen over samenwerken gaan zowel over samenwerken met andere organisaties als binnen de eigen organisatie als over samenwerken met de mantelzorger en het sociale netwerk Samenwerken met andere organisaties komt bijvoorbeeld ter sprake door samen op te trekken bij het signaleren van over belaste mantelzorgers zodat preventief tewerk gegaan en tijdig doorverwezen kan worden Binnen de eigen organisatie gaat het er vooral om dat er van uitvoerende medewerkers tot en met management aandacht is voor de randvoorwaarden van mantelzorgondersteuning De overige werkzame elementen over samenwerking gaan over het oog hebben voor het sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/werkzame-elementen-mantelzorgondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Wat werkt in de sociale sector? | Movisie
  sowieso interessant Ik werk nu voor en met professionals in de sociale sector die sterk bevlogen zijn en met de voeten in de klei staan Maar deze plek is ook interessant omdat er nog zoveel te doen is Wetenschappelijke onderbouwing is er in deze sector nauwelijks anders dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg Tegelijk wordt er steeds vaker geroepen om evidence based werkwijzen Wat werkt werkelijk Kortom ik ben overgestapt omdat er te weinig kennis is over wat werkt in de sociale sector Er wordt steeds meer van burgers gevraagd meer zelfregie en zelfredzaamheid maar wat weten we nu eigenlijk over wat werkelijk werkt Wanneer is die professionele ondersteuning echt nodig Hoe kunnen professionals die zelfregie bevorderen Waar liggen de grenzen tussen wat informeel en wat formeel georganiseerd moet worden Effectieve sociale interventies Niet dat het één grote witte vlek is Ik werk nu ruim een half jaar bij MOVISIE en ben aangenaam verrast over wat er al is gedaan Onder de paraplu van het programma Effectieve sociale interventies zijn tal van onderzoeken uitgevoerd door hogescholen universiteiten en andere onderzoeksinstituten Dit heeft kennis opgeleverd over de effectiviteit van interventies maar ook kennis over de manieren om die interventies te onderzoeken En het vergroten van dat soort kennis is in mijn ogen hard nodig Weerstand Ik merk dat er veel weerstand is tegen onderzoek naar de effectiviteit van sociale interventies Het beeld bestaat dat dit alleen lukt via experimenteel onderzoek waarbij mensen willekeurig aan een experimentele en controlegroep worden toebedeeld Er zijn veel meer onderzoeksmethoden Niet dat die altijd hard bewijs leveren over de effectiviteit maar zij geven al wel vaak meer inzicht daarin Weten wat werkt Dus hoe kunnen we anno 2013 de effectiviteit van interventies onderzoeken MOVISIE heeft onlangs de ervaringen met de verschillende onderzoeken gebundeld in het boek Weten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/wat-werkt-sociale-sector (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheidsbeleid Effectiviteit | Movisie
  u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/overheidsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Peter Rensen
  Afdeling Effectiviteit en vakmanschap Thema s Peter Rensen Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht T 030 789 20 00 E info movisie nl KvK

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/overmovisie/medewerkers/peter-rensen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Evalueren van interventies in de sociale sector | Movisie
  miljoenen Ze verdienen een vermogen en geven miljoenen aan goede doelen in Nederland Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Evalueren van interventies in de sociale sector Vorige pagina Evalueren van interventies in de sociale sector Onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies publicatie juli 2014 MOVISIE nodigt onderzoekers van universiteiten hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies Wat houdt het programma in En waaraan moeten onderzoeksvoorstellen voldoen Dat leest u in deze folder Auteur Rensen P Bool M Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave 2014 Aantal pagina s

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/evalueren-interventies-sociale-sector (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hanneke Mateman
  advies en deskundigheidsbevordering over wat werkt in de sociale sector kwaliteit monitoring en effectonderzoek transitie jeugdzorg Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht T 030

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/overmovisie/medewerkers/hanneke-mateman (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke stage niet meer verplicht | Movisie
  leerlingen meer zelf nadenken over wat zij willen doen en dat zij eventueel zelf een stage organiseren en invullen Bijvoorbeeld door ze zelf een sollicitatiebrief te laten schrijven Dat is voor kinderen in die leeftijd vaak een enorme opgave Dit zou dan samen met de voorbereiding op de stage en reflectie achteraf meetellen Dekker Door wat meer ruimte en flexibiliteit te bieden loop je misschien iets korter dan 30 uur stage maar is wel sprake van een bredere context waardoor het effectiever en maatschappelijk wellicht waardevoller is Deze flexibiliteit geeft scholieren bijvoorbeeld de ruimte om te helpen bij een cultureel festival of ander evenement en om een koppeling te maken met beroepenoriëntatie of specifieke kennisvakken Daarnaast biedt het scholen meer mogelijkheden om financiering te zoeken in het reguliere budget Succesvol op alle fronten Het wetsvoorstel voor de afschaffing van het verplichte karakter zorgde voor een roerig debat Het voorstel komt er doorheen hoewel veel Kamerleden zich er tegen verzetten Ze vinden de MaS in zijn huidige vorm succesvol De maatschappelijke stage levert een connectie op tussen de jeugd en de samenleving Ik vind dus ook echt dat we hiermee iets heel waardevols afschaffen We schaffen iets af wat op alle fronten succesvol is Een van de Kamerleden haalt de Movisie publicatie Maatschappelijke stage Maakt bekend bemind aan Juist in dit onderzoek wordt gesteld dat als je een convenant op regionaal niveau maakt en dus regionaal samenwerkt in de stages het van groot belang is om een gezamenlijke visie te formuleren en van daaruit uitgangspunten De behoefte aan een gestructureerde uitvoering is er net als de behoefte aan het in lijn brengen van vraag en aanbod en aan communicatie en afstemming tussen in en externe betrokkenen bij die maatschappelijke stage Draag bij aan de maatschappelijke stage Behalve de regeringspartijen VVD en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/maatschappelijke-stage-niet-meer-verplicht (2015-06-23)
  Open archived version from archive



 •