archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • De toekomst van maatschappelijke stages | Movisie
  en PvdA zijn ook de PVV en D66 ervoor om de stages niet langer verplicht te stellen Jammer want scholen vrijwilligersorganisaties gemeenten én bedrijven zijn enthousiast over wat de stages hen oplevert Dit blijkt ook uit de brief die een groot aantal maatschappelijke organisaties op de valreep 3 februari aan staatssecretaris Sander Dekker Onderwijs en de Tweede Kamer hebben gestuurd Daarin roepen zij op om de verplichte maatschappelijke stage niet af te schaffen Nu de Kamer echter vasthoudt aan afschaffing willen de ondertekenaars van de brief de gemeenten oproepen om de stage zoveel mogelijk te ondersteunen ook in financiële zin Positieve ervaringen Al decennialang zijn er projecten waarin scholieren zich vrijwillig inzetten voor de samenleving en maatschappelijke organisaties Door de verplichting van maatschappelijke stage is het aantal projecten sinds 2011 enorm gegroeid en hebben veel scholen en organisaties positieve ervaringen opgedaan met jonge vrijwilligers Winst voor alle partijen Scholen jongeren organisaties en maatschappelijk makelaars alle partijen hebben profijt van de inzet van jongeren tijdens de maatschappelijke stage Scholen staan versteld van bijdrage die de stages leveren aan het zelfbeeld zelfvertrouwen begrip voor anders zijn en vaardigheden van leerlingen Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten waaien Jongeren houden organisaties een spiegel voor en komen met ideeën voor een andere aanpak of nieuwe activiteiten Jongeren waarderen het werk een substantieel deel van de leerlingen blijft na hun verplichte stage vrijwillig actief Tijd om de toekomst van de maatschappelijke stage eens in de spotlight te zetten Bekijk de toekomstscenario s van de maatschappelijke stage in 132 seconden Bekijk ook de toolkit HELDEN na MaS een voorbeeld van hoe de positieve resultaten van maatschappelijke stages geborgd kunnen worden Kennisdossier Vrijwillige inzet Jeugd en meedoen Trefwoorden maatschappelijke stages Deel Afdrukken Reacties Reacties Reageer op dit artikel Uw naam

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/toekomst-maatschappelijke-stages (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Maatschappelijke stage klaar voor 2015? | Movisie
  leerlingen Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten waaien Jongeren houden organisaties een spiegel voor en komen met ideeën voor een andere aanpak of nieuwe activiteiten Ze vinden het werk leuk een substantieel deel van de leerlingen blijft na hun verplichte stage vrijwillig actief Maatschappelijke stage 2 0 voor scholen geen probleem Het wegvallen van de verplichte maatschappelijke stage en de financiering daarvan blijkt bij scholen meestal geen grote problemen op te leveren Scholen moeten de 30 uur die vrijkomen door het afschaffen van de verplichting immers nog steeds als onderwijstijd invullen En het is nog altijd duurder om een docent voor een klas te zetten dan om een stage uur te organiseren bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsvorming Groot voordeel daarbij is dat scholen kunnen voortborduren op de structuren en netwerken die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd Meer vrijheid in invulling MaS 2 0 Bovendien hebben scholen door het wegvallen van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage meer vrijheid in de manier waarop ze de stages invullen Ook kunnen ze verschillende onderwijstypen betrekken waardoor een soort doorlopende leerlijn ontstaat Tijdens de bijeenkomsten van MOVISIE zagen deelnemers veel kansen voor MaS 2 0 verplichte burgerschapsvorming culturele en kunstzinnige vorming ervaringsleren servicelearning competentieontwikkeling en beroepsoriëntatie Maatschappelijk makelaarschap onder druk Het wegvallen van de gelden voor maatschappelijke stage naar gemeenten zorgt voor grotere problemen omdat de maatschappelijke makelaarsfunctie meestal grotendeels hieruit gefinancierd wordt Met name de ondersteuning aan stagebiedende organisaties en de coördinatie van vraag en aanbod kan hierdoor onder druk komen te staan Investeren in participatie van jongeren belangrijk Maar er zijn ook kansen Voor maatschappelijk makelaars en gemeenten bieden de transities in het sociale domein begeleiding AWBZ jeugdzorg en de Participatiewet veel aanknopingspunten De kern van alle transities is dat de overheid een groter beroep zal doen op de eigen kracht van burgers en de inzet van vrijwilligers Jongeren als vrijwilligers van de toekomst zijn hard nodig en gemeenten doen er daarom verstandig aan om in jongeren en organisaties te blijven investeren bijvoorbeeld met MaS 2 0 Andere rol voor maatschappelijk makelaars In de toekomst krijgen maatschappelijk makelaars dus een andere rol Het koppelen van vraag en aanbod blijft een belangrijke taak maar makelaars zullen dit breder oppakken Gemeenten kunnen het netwerk van organisaties en de expertise van maatschappelijk makelaars met jongerenparticipatie en verplicht vrijwilligerswerk namelijk uitstekend inzetten bij preventieve activiteiten Denk aan activiteiten in het kader van jeugdzorg geleid vrijwilligerswerk als vorm van tegenprestatie naar vermogen in de Participatiewet of het coachen van schoolverlaters of cliënten in re integratietrajecten naar een zinvolle dagbesteding Zoek samen naar nieuwe invulling Uit de bijeenkomsten van MOVISIE bleek dat er volop kansen zijn voor MaS 2 0 Ga daarom tijdig het gesprek aan met uw huidige samenwerkingspartners rond maatschappelijke stage en ontdek waar uw gedeelde belang ligt om ook na 2015 met elkaar samen te werken Participatieprijs 2013 maak participatie van jongeren zichtbaar Maatschappelijk actieve jongeren doen hun ding in eigen projecten in netwerken en organisaties Hun

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/maatschappelijke-stage-klaar-2015 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Transformatie Jeugdzorg: voorwaarden voor verandering | Movisie
  of stimuleren Transformatie biedt kansen Zo biedt de transformatie de kans om meer kinderen een goede start te geven door te investeren in de algemene voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling in de eerste levensjaren en in de voorzieningen die daarin een rol spelen zoals de kinderopvang Ook biedt de transformatie voor kinderen en jongeren de kans om meer aangesproken te worden op hun mogelijkheden en talenten Daarbij draait het om aansluiten bij de intrinsieke motivatie de kracht van succeservaringen en het kweken van veerkracht Nadruk op gewoon opgroeien en positief opvoeden Dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen is niet nieuw Maar in de transformatie wordt sterker dan voorheen benadrukt dat ouders de plicht tot adequaat opvoeden hebben Ouders staan in principe altijd aan het stuur tenzij de ontwikkeling of de veiligheid van het kind in het geding is Daarbij is het van belang dat ouders niet alleen vanuit hun rol als opvoeder worden benaderd maar dat voor de bredere invalshoek van het ouderschap wordt gekozen In de transformatie ligt de nadruk op de factoren die een gunstige invloed hebben op het opvoeden door ouders Een sociaal netwerk waar ouders zo nodig een beroep op kunnen doen is bijvoorbeeld zo n factor Het is belangrijk dat ouders het gevoel ontwikkelen en ervaren dat zij invloed hebben op de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van hun kind Andere rollen professionals en vrijwilligers Van professionals en vrijwilligers die met en voor kinderen en jongeren werken wordt verwacht dat zij hen op een positieve wijze kunnen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten En dat zij alledaagse hobbels in het opgroeiproces van jeugdigen samen met ouders weten te nemen zonder deze hobbels meteen als probleem te bestempelen Het creëren van een positieve en veilige leefomgeving zijn daarbij kernwoorden Vertrouwen in elkaars deskundigheid Daar waar hulp nodig is bij opgroeien of opvoeden is het belangrijk dat zo veel mogelijk gebeurt in aansluiting op de behoefte en de eigen kracht van het kind of het gezin in de eigen omgeving en met inschakeling van de betrokkenen die sowieso een rol spelen in het opvoed of opgroeiproces Dat kunnen zowel personen uit het informele netwerk rond gezinnen zijn als professionele medeopvoeders Dit stelt ook eisen aan de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers goede afstemming en vertrouwen in elkaars deskundigheid zijn cruciaal De grenzen van vrijwillige inzet zullen daarbij voortdurend bewaakt moeten worden Snel schakelen bij zware problematiek Bij zware problematiek moet er snel adequate hulp kunnen worden ingeschakeld zonder dat er tijd verloren gaat door ingewikkelde procedures en wachtlijsten Dat betekent dat hulpverleners van leidinggevenden en beleidsmakers de ruimte moeten krijgen om zelfstandig keuzes te maken Rol overheid bieden van ruimte steun en vertrouwen De transformatie heeft alleen kans van slagen als organisaties professionals en burgers van de overheid de ruimte de steun en het vertrouwen krijgen om te leren anders met elkaar en met kinderen jongeren en opvoeders om te gaan Gemeenten moeten en kunnen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/transformatie-jeugdzorg-voorwaarden-verandering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Verzilver de inzet van jongeren | Movisie
  vrijwilligersprijzen 2015 is geopend U kunt inschrijven in drie categorieën en maakt daarmee kans op 5 000 Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Verzilver de inzet van jongeren Vorige pagina Verzilver de inzet van jongeren Een werkboek over het effect van jongeren op organisaties publicatie februari 2013 Maatschappelijke organisaties werken graag met jonge vrijwilligers Mede door de verplichte maatschappelijke stage hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren Enkele tools die organisaties in kunnen zetten om die meerwaarde in kaart te brengen en vergroten staan beschreven in dit werkboek Dit werkboek helpt specifiek organisaties die al ervaring hebben in het werken met jongeren maar dit bewust er willen doen en er meer rendement uit willen halen Auteur Charlotte Hanzon Hanneke Mateman Annette van den Bosch Uitgever MOVISIE Jaar van uitgave 2013 Aantal pagina s 22

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/verzilver-inzet-jongeren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Barbara Panhuijzen
  Barbara Panhuijzen Omschrijving Thema s effectieve sociale interventies kennis delen websurveys MOVISIE Academie MOVISIE Mail kennisdossiers groen en sociaal Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/overmovisie/medewerkers/barbara-panhuijzen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Omgaan met armoede | Movisie
  ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder Movisie vraagt om problemen Tegen welke vragen loop jij aan in je werk Waar maak jij je druk om Laat jouw vraag of probleem achter en leer m dit najaar omdenken door Berthold Gunster probleem aanmelden Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Professionalisering Omgaan met armoede Vorige pagina Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord publicatie april 2015 In de frontliniepeiling 2014 Omgaan met armoede vertellen frontliniewerkers over hun praktijkervaringen met armoede en hun opvattingen over dit groeiende probleem De uitkomsten laten zien dat zij bezorgd zijn en vinden dat op een aantal fronten meer aandacht moet komen voor een effectieve aanpak van armoede Omgaan met armoede laat de stem horen van de sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning Welke sociale vraagstukken komen zij in de praktijk tegen en wat hebben zij nodig om die goed aan te kunnen pakken Vrijwel alle respondenten krijgen in hun vrijwilligers werk te maken met armoedeproblematiek Voor 50 van de respondenten is het hun werk om mensen te ondersteunen die in armoede leven Voor 43 is het niet hun primaire taak of de reden waarom zij contact hebben met hun cliënten maar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/omgaan-armoede (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Jeugd en groen - een gouden combinatie | Movisie
  is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Jeugd en meedoen Jeugd en groen een gouden combinatie Vorige pagina Jeugd en groen een gouden combinatie publicatie april 2011 De combinatie groen en jeugd staat al enige jaren flink in de belangstelling Het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie voorheen LNV heeft op dit thema diverse stimuleringsprojecten gestart er zijn groene organisaties die coalities vormen om een succes van maatschappelijke stages te maken en veel organisaties voor jeugd welzijn en vrije tijd besteden scherper aandacht aan groen in hun doelstellingen en activiteiten Groen en jeugd het is een thema dat leeft én werkt Hoe zorgt u ervoor dat ook op lokaal niveau jeugd en groen elkaar vinden en een duurzame toekomst krijgen Dit artikel is geplaatst in het aprilnummer van Vakblad GROEN

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/jeugd-groen-gouden-combinatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Cliëntenparticipatie in beeld | Movisie
  de verschillen tussen cliënten en burgerparticipatie Lees verder Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie bevorderen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie in beeld Vorige pagina Cliëntenparticipatie in beeld Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie publicatie maart 2009 In de afgelopen jaren hebben diverse ondersteuningsorganisaties en kennisinstituten methodes voor cliëntenparticipatie ontwikkeld waaronder MOVISIE en Vilans Deze worden op verschillende plekken en in verschillende vormen in de praktijk toegepast Tevens ontwikkelen patiënten cliëntenorganisaties instellingen en gemeenten zelf ook hun eigen vormen van cliëntenparticipatie ZonMw heeft MOVISIE gevraagd samen met Vilans een inventarisatie uit te voeren van de beschikbare voorbeelden van vormen en methoden van cliëntenparticipatie in de hiervoor genoemde sectoren De inventarisatie richt nadrukkelijk op de volle breedte van de cliëntgroep zowel voorbeelden van cliëntenparticipatie die meer toegepast worden voor mondige meer zelfredzame cliënten als voorbeelden voor kwetsbare minder zelfredzame cliënten Vanwege het grensvlak van wonen zorg en welzijn zijn ook enkele vormen van bewonersparticipatie meegenomen in de inventarisatie Het doel is niet om uitputtend te zijn in de inventarisatie maar wel een uitgebreid beeld te geven

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/cli%C3%ABntenparticipatie-beeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive •