archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veiligheid in de residentiële jeugdzorg | Movisie
  de toepassing van de methode Doelgroep De uiteindelijke doelgroep van de interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg zijn jongeren in de Residentiële Jeugdzorg De intermediaire doelgroep bestaat uit aanbieders van deze vorm van zorg Doel Het overkoepelende hoofddoel van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is dat organisaties beleid hebben ontwikkeld en geborgd gericht op preventie van en adequaat handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik én het bevorderen van gezond seksueel gedrag van jongeren in de residentiële jeugdzorg Aanpak Veiligheid in de residentiële jeugdzorg omvat drie instrumenten Instrument 1 Een samenhangend beleid rond bejegening seksualiteit en preventie en aanpak van seksueel misbruik Instrument 2 Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik Instrument 3 Aanpak en vermoedens van seksueel misbruik Deze instrumenten vormen een getrapt beleidskader en worden idealiter gezamenlijk geïmplementeerd Per instrument wordt de aanpak beschreven en worden handzame tools gegeven om direct mee aan de slag te gaan Uitvoerende organisaties De interventie is ontwikkeld voor de residentiële jeugdzorg De instrumenten bieden echter ook goede handvatten voor bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinrichtingen of andere instellingen waar jongeren verblijven De interventie is in samenwerking met acht instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp te Brabant gerealiseerd Tender Orthopedagogisch Centrum Brabant de Widdonck BJ Brabant de Zuidwester Valkenhorst Oosterpoort en de Combinatie Zij zijn er in 2010 mee gestart Daarnaast gebruikt de Inspectie Jeugdzorg de beleidsinstrumenten als toetsingskader voor de residentiële jeugdzorg Ontwikkelaar Marijke Lammers Van Spaenstraat 35 6524 HK Nijmegen marijke lammers wxs nl 024 322 72 35 www movisie nl Onderzoek Er is geen evaluatie of onderzoek beschikbaar van de toepassing van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg Wel is een evaluatie beschikbaar van een training train de trainer Deze werd goed beoordeeld De deelnemers gaven onder andere aan beter in staat te zijn om seksuologische hulpvragen seksuele ontwikkelingen in kaart te brengen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/veiligheid-residenti%C3%ABle-jeugdzorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Maatschappelijke opvang in zelfbeheer | Movisie
  Trimbos instituut Boumans Muusse Planije Tuynman 2012 Uit het eerste onderzoek blijkt dat geïnterviewde bewoners oud bewoners en betrokken professionals vinden dat het verblijf in de zelfbeheerde voorziening bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners Verder komt naar voren dat Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang duurzaam mogelijk is maar dat daarvoor wel voldaan moet worden aan voorwaarden ten aanzien van organisatie context bewonersgroep en ondersteuners Het onderzoek van Boumans 2012 levert aanwijzingen dat zelfbeheerde voorzieningen diensten leveren van goede kwaliteit per bed goedkoper zijn dan reguliere opvangvoorzieningen en voldoende presteren op het gebied van uitstroom maatschappelijke participatie en re integratie Samenvatting werkzame elementen Organisatiestructuur met autonome positie voor de voorziening en zeggenschap door mensen die van de voorziening gebruik maken Professionele ondersteuners handelen vanuit een grondhouding van presentie Professionals handelen vanuit basiswaarden emancipatie van dak en thuislozen rechtvaardigheid gelijkwaardigheid en uitgaan van eigen kracht Krijgen en geven van onderlinge steun Een omgeving die rust biedt Mensen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leven en herstelproces de groep en de voorziening waar nodig met ondersteuning van lotgenoten en of ondersteuners Mensen stimuleren helpers en leiderschapsrollen in te nemen Waardering voor bijdrage her Ontdekken van talenten krachten en eigenwaarde Beoordeling De interventie Maatschappelijke opvang in zelfbeheer is in december 2014 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven Als sterke punten van de interventie benoemen zij onder andere dat zelfbeheer een bij deze tijd passende invulling van de maatschappelijk opvang is die kostenbesparend is en meer perspectief kan bieden aan cliënten De zeggenschap ligt bij de gebruikers en professionals spelen een ondersteunende rol Beoordelaars vinden het sterk om op deze wijze de capaciteiten van de gebruikers verder te stimuleren en te ontwikkelen Praktijkvoorbeeld Het verhaal van Melvin en Nordin van zorgvrager naar coproducent Huber e a 2010 Dakloos zijn geeft het idee in een uitzichtloze situatie te zitten Slapen met één oog open in erbarmelijke omstandigheden alleen moeten overleven zonder alle andere dingen die bij een normaal leven horen te kunnen doen of ervaren Bij een reguliere opvang kan je bij de één maximaal tien dagen per maand slapen bij de andere is het een loterij of je terecht kunt of niet Waar je ook slaapt je wordt altijd vroeg in de ochtend naar buiten geschopt Je bent overgeleverd aan de hulpverlening waarbij je eigen behoeften en wensen veelal ondergeschikt zijn aan de beperkingen van organisaties en hulpverleners Gelukkig is er ook Je Eigen Stek Alle bewoners zijn het met elkaar eens dat dit de beste plek is in Amsterdam of zelfs Nederland natuurlijk op het hebben van een eigen woning na dan Het feit dat het een doorstroomhuis is in zelfbeheer is daarbij een belangrijk factor Het maakt de leefbaarheid meer draagbaar Je eigen inbreng is zo belangrijk als je zelf wilt dat hij is In een groot pand waar 16 mensen wonen is veel te regelen Van huishouden tot de administratie en zaken die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de bewoners op hun weg naar zelfstandig wonen De manier

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/maatschappelijke-opvang-zelfbeheer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers | Movisie
  u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers Vorige pagina Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers DIRECT NAAR Beoordeling esi 1 september 2014 Effectief Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige plek in de wijk Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen De ondersteuning wordt geboden door een vast team van professionals en vrijwilligers Mantelzorgers geven aan dat ze zich door het ondersteuningsprogramma minder belast voelen Effectonderzoeken tonen aan dat de Ontmoetingscentra een positief effect hebben op gedrags en stemmingsontregelingen van mensen met dementie zoals inactiviteit en depressie Bovendien leidt de aanpak tot uitstel van opname in een verpleeghuis Voor meer informatie kunt u terecht bij Vilans Beoordeling De interventie Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers is in juli 2014 erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de Erkenningscommissie langdurende zorg deelcommissie ouderenzorg Kennisdossier Zorg en ondersteuning Informele zorg Effectiviteit Trefwoorden voorzieningen mantelzorgondersteuning Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/ontmoetingscentra-mensen-dementie-hun-verzorgers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Mantelscan | Movisie
  voor het verhaal van de zorgvrager en tegelijkertijd het zorgnetwerk in kaart te brengen Doelgroep De doelgroep van de interventie MantelScan wordt gevormd door ernstig en matig over belaste mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen Doel Het hoofddoel van de MantelScan is het verkrijgen van inzicht in de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en in de risico s van over belasting van de mantelzorgers binnen dat netwerk Uit dat inzicht vloeit advies voort om de over belasting van mantelzorgers te verminderen hun krachtbronnen aan te boren en het mantelzorgnetwerk van de zorgvrager verder te versterken Aanpak De Mantelscan kan in één keer in een uur uitgevoerd worden en bestaat uit vijf stappen Eerst wordt kennisgemaakt met de familie met behulp van een Genogram Vervolgens wordt de zorgsituatie in kaart gebracht aan de hand van acht vragen De derde stap richt zich op de ervaren belasting van de mantelzorger s In de vierde stap wordt het zorgnetwerk in kaart gebracht met behulp van een Ecomap De MantelScan wordt afgesloten met een advies aansluitend bij wat de mantelzorgers kunnen weten en willen Uitvoerende organisaties De interventie kan gebruikt worden door brede welzijnsorganisaties Wmo consulenten thuis zorg en binnen de ketenzorg dementie Waar de MantelScan wordt gebruikt is niet geregistreerd Bekend is dat de MantelScan in elk geval bij vijf steunpunten mantelzorg twee brede welzijnsorganisaties en binnen een ketenzorgverband voor dementie gebruikt wordt Onderzoek Onderzoek naar de praktijkervaringen laat zien dat professionals een scherpe en flexibele houding moeten hebben Enerzijds biedt de professional de mantelzorger ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen anderzijds moet het doel het in kaart brengen van het zorgnetwerk niet uit het oog verloren worden Dit sluit aan bij de ervaringen van de mantelzorgers dat zij het prettig vonden om hun verhaal te

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/mantelscan (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • whoZnext | Movisie
  samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie whoZnext Vorige pagina whoZnext DIRECT NAAR Beoordeling esi 23 september 2013 Goed beschreven WhoZnext wil bereiken dat jongeren in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar actief deelnemen in de organisatie van de sport WhoZnext daagt jongeren uit om actief te worden als trainer scheidsrechter bestuurder onderzoeker organisator of coach Daarnaast worden organisaties gestimuleerd om jongeren een actieve rol te geven Op lokaal niveau worden WhoZnext teams opgericht bestaande uit jongeren en een volwassene als coach Deze teams zijn actief binnen de school de buurt buitenschoolse opvang of de sportvereniging Het team bepaalt zelf het doel In een best practises brochure vertellen acht professionals over hun ervaring met WhoZnext Het bewaken van continuïteit van de teams is een aandachtspunt Het gezamenlijk organiseren van activiteiten wordt als sterk punt gezien Lees de volledige beschrijving in de databank Effectief Actief Beoordeling WhoZnext is in de databank Effectief Actief beoordeeld als Goed Beschreven Kennisdossier Emancipatie en inclusie Effectiviteit Jeugd en meedoen Trefwoorden sportbuurtwerk jeugdparticipatie Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering 33 Apply Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/whoznext (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • EigenKrachtWijzer | Movisie
  waaronder de statuten uitleg over het instrument en nieuws Brochure van de Vereniging EigenKrachtWijzer Uitvoerende organisaties De uitvoerende organisaties van de EigenKrachtWijzer zijn gemeenten Zij zetten de EKW in voor hun burgers Ontwikkelaar Vereniging EigenKrachtWijzer info eigenkrachtwijzer nl 06 13 04 92 54 www eigenkrachtwijzer nl Contactpersoon Dhr E Eef Botjes 06 13 04 92 54 info eigenkrachtwijzer nl Onderbouwing De methode EigenKrachtWijzer is ontstaan uit een beleidsvisie die gebaseerd is op het stimuleren van zelfredzaamheid eigen kracht van burgers Deze beleidsvisie is vooral door het project De Kanteling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG uitgewerkt Kenmerkend voor deze nieuwe visie benadering is dat professionals in gesprek gaan met burgers en dat zij in dat gesprek gezamenlijk bepalen wat de behoefte aan ondersteuning is en in hoeverre de burger ondersteuning vanuit het eigen netwerk kan inzetten Het opnieuw stimuleren van burgerkracht vormt hierbij een belangrijk motief zie ook de RMO publicatie Burgerkracht De toekomst van het sociaal werk in Nederland De Boer Van der Lans 2011 De EKW volgt deze gedachtegang De vraagverheldering via de vragenlijst functioneert als het ware als een gesprek met een professional hulpverlener en daagt de burger uit na te denken over zijn haar situatie en mogelijke oplossingen Praktijkervaringen Praktijkervaringen van de uitvoerder Uit onderzoek in de gemeente Almere naar de kosten en baten van De Kanteling blijkt dat de EKW een sterk en bij de inwoners populair instrument is in De Kanteling en ook substantieel bijdraagt aan de realisatie van de noodzakelijke bezuinigingen De EKW helpt inwoners hun eigen mogelijkheden te verkennen Botjes 2012 Praktijkervaringen van de burger Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de EKW bij ouderen in 2011 Portegijs De Rooij Scheffer nog te publiceren blijkt dat de onderwerpen die in de EKW worden aangeboden aansluiten bij de problematiek van ouderen De EKW wordt gebruiksvriendelijk bevonden en de vragen over het algemeen duidelijk De geboden oplossingen konden veel deelnemers zich niet meer herinneren of ze waren minder tevreden over de geboden oplossingen Uit een enquête onder gebruikers van de EKW Vereniging EigenKrachtWijzer 2012 komt naar voren dat de EKW vooral via verwijzing door een professional gevonden wordt 61 Een ruime meerderheid beoordeelt de EKW als uitstekend of goed 65 28 geeft het oordeel matig en 7 oordeelt slecht Eenzelfde oordeel wordt gegeven over de geboden oplossingsuggesties 60 oordeelt verrassend of nuttig 28 oordeelt matig of te beperkt en 12 oordeelt slecht Uit de implementaties in enkele gemeenten blijkt dat de EKW vooral voor de burgers en de consulenten Wmo Schuldhulpverlening Sociale zaken van de gemeente toegevoegde waarde heeft Ketenpartners vinden het een nuttige aanpak maar zijn minder geneigd de aanpak toe te passen omdat zij vaak al een eigen methode hanteren Botjes ongepubliceerd Effectonderzoek In 2011 heeft het Academisch Medisch Centrum Amsterdam in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de EigenKrachtWijzer bij ouderen Portegijs et al nog te publiceren Het merendeel van de deelnemers is positief over de EKW Het gemiddelde rapportcijfer is

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/eigenkrachtwijzer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • GRIP & GLANS groepscursus | Movisie
  dit in fysiek en sociaal welbevinden zal resulteren Praktijkervaringen Er is een viertal onderzoeken naar de praktijkervaringen met de G G groepscursus gedaan Kremers et al 2006 Kuiper in voorbereiding a Brons 2010 Huizinga 2012 De professionals die als G G docent de cursus geven zijn over het algemeen enthousiast over de cursus als methode en over de resultaten die ze zien bij de deelneemsters De overgrote meerderheid zegt dat zij de handleiding duidelijk en bruikbaar vinden en de methode en handleiding aantrekkelijk vinden De deelneemsters zelf waarderen de cursus gemiddeld met een 7 9 Het overgrote deel van hen geeft aan dat zij echt iets hebben gehad aan de cursus Effectonderzoek Er is één experimenteel onderzoek in de praktijk met follow up RCT gedaan naar de effecten van de G G groepscursus Kremers et al 2006 Dit onderzoek laat zien dat de cursus leidde tot een substantiële toename in zelfmanagementvaardigheden en welbevinden en een afname in eenzaamheid Deze positieve effecten bleven zichtbaar na zes maanden Momenteel wordt een tweede onderzoek naar de effectiviteit van de G G groepscursus uitgevoerd Kuiper et al in voorbereiding Samenvatting werkzame elementen Het met behulp van de GLANS schijf inzicht verkrijgen in de eigen situatie en selecteren van onderdelen van het welbevinden waaraan de deelnemers iets willen veranderen Het systematisch verbeteren van de zes zelfmanagementvaardigheden in relatie tot de zelfgekozen aspecten van de eigen GLANS schijf Het aanleren van verschillende technieken voor het stellen van doelen en verbeteren van communiceren In een groep meedoen en daardoor steun en feedback kunnen ontvangen en geven Oefenen van het geleerde in thuisopdrachten Praktijkvoorbeeld Onderstaand praktijkvoorbeeld is door G G docenten beschreven op verzoek van het G G Programma van het UMCG Praktijkvoorbeeld 1 Mevrouw De Vis weduwe van 65 jaar Mevrouw De Vis is 65 jaar als ze aan de GRIP GLANS groepscursus begint en een klein jaar met pensioen Haar man is 17 jaar geleden overleden Ze heeft drie dochters en schoonzoons kleinkinderen en een achterkleinkind met wie ze een goed contact heeft Ze heeft lang in de gezinszorg gewerkt en na het overlijden van haar man heeft ze gewerkt als taxichauffeur in het groepsvervoer Ze heeft ook een poosje vrijwilligerswerk gedaan een cursus die daarbij hoorde kon ze niet doen door problemen met haar schouder en benen Ze is toen met het vrijwilligerswerk gestopt omdat ze alleen volwaardig wilde deelnemen Haar motivatie om aan de G G groepscursus deel te nemen was haar vraag Hoe kom ik in contact met nieuwe mensen Ook had ze behoefte aan meer structuur in de dag Een belangrijke drijfveer was ook haar constatering dat ze over zich heen liet lopen moeilijk voor zichzelf kan opkomen en dan gebeurt er wat ik niet wil Mevrouw De Vis is een positief ingestelde vrouw Al meteen na de eerste bijeenkomst constateert ze dat ze zich rijk voelt in vergelijking met de andere deelnemers Ze heeft haar vragen op een mooie manier gecombineerd in de cursus Met het gevoelsmatig grootste punt ik laat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/grip-glans-groepscursus (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Particuliere Vervoersdienst | Movisie
  bij het boodschappen doen en bezoek aan artsen ziekenhuizen en familie Aanpak De kern van de Particuliere Vervoersdienst is het bemiddelen tussen aan de ene kant ouderen met een vervoersvraag en aan de andere kant buurtgenoten die deze ouderen op vrijwillige basis willen begeleiden en met hun eigen auto willen vervoeren De vrijwillige medewerkers van de Particuliere Vervoersdienst werven zowel deze vrijwillige chauffeurs als de ouderen met een vervoersvraag Vervolgens zoeken zij een passende match tussen de ouderen met een vervoersvraag en de beschikbare vrijwillige chauffeurs De vrijwillige chauffeurs bieden naast het vervoer ondersteuningshulp die relatief licht van aard is Voorbeelden daarvan zijn het geven van een ondersteunende arm het dragen van zware boodschappen en het begeleiden op de locatie van bestemming Organisaties die een Particuliere Vervoersdienst willen opzetten stellen eerst een projectcoördinator aan De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland WIN begeleidt deze persoon met behulp van een handleiding stapsgewijs bij het opzetten van de Particuliere Vervoersdienst Materiaal Ontwikkeling Particuliere Vervoersdienst methodiek voor organisaties die dienstverlening voor ouderen organiseren geschreven door Harry Wassenaar uitgegeven in 2011 door de stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland WIN te Den Haag Deze handleiding bevat een stappenplan voor het ontwikkelen van een Particuliere Vervoersdienst en maakt onderdeel uit van het starterspakket Particuliere Vervoersdienst Het starterspakket kan alleen bij WIN worden afgenomen in combinatie met een praktijkbegeleidingstraject van zes maanden Uitvoerende organisaties De methode Particuliere Vervoersdienst is bedoeld voor organisaties die diensten voor ouderen organiseren zoals brede welzijnsorganisaties ouderenbonden en ouderenwerk Ontwikkelaar Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland www stichtingwin nl Harry Wassenaar info stichtingwin nl 070 364 66 61 Onderbouwing De methode Particuliere Vervoersdienst is in de eerste plaats gebaseerd op praktijkervaringen die de ontwikkelaar heeft opgedaan tijdens een pilot in Scheveningen en bij het ontwikkelen van andere vervoersprojecten zoals de Boodschappen Begeleidingsdienst BBD in Den Haag De ontwikkelaar heeft ook gebruik gemaakt van theoretische kennis Bij de ontwikkeling van de Particuliere Vervoersdienst is uitgegaan van en aangesloten bij de beleidsvisie Welzijn Nieuwe Stijl Zowel zelforganisatie als vrijwillige inzet van buurtbewoners voor elkaar staat dan ook centraal bij de Particuliere Vervoersdienst Daarnaast is er in de aanpak veel aandacht voor het inspelen op de wensen en capaciteiten van vrijwilligers Uit onderzoek van Van Baren et al 2011 blijkt namelijk dat het actief aanspreken en inspelen op de wensen en capaciteiten van potentiële vrijwilligers van groot belang is bij het werven en behouden van vrijwillige medewerkers Praktijkervaringen De implementatie van de Particuliere Vervoersdienst is in 2011 door de uitvoerder zelf geëvalueerd Ceulemans 2011 Uit deze evaluatie komt naar voren dat de primaire doelgroep bereikt wordt De deelnemers zijn gemiddeld 81 jaar oud en hebben zich vooral aangemeld vanwege hun mobiliteitsproblemen soms in combinatie met angst om alleen naar buiten te gaan slechtziendheid of cognitieve problemen Het koppelen van een vrijwillige chauffeur aan een oudere verloopt over het algemeen soepel omdat de chauffeurs vaak grote delen van de week beschikbaar zijn Ongeveer een derde van de nieuwe gebruikers heeft in 2011 gebruik gemaakt van het aanbod van een huisbezoek van een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/particuliere-vervoersdienst (2015-06-23)
  Open archived version from archive •