archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Effectieve sociale interventies Effectiviteit | Movisie
  methode MeMoSA richt zich op het terugdringen van partnergeweld bij moeders of vrouwen die zwanger zijn Mentormoeders coachen deze vrouwen Dit doen ze onder meer door hen te stimuleren om professionele hulp te zoeken en hun sociale Multifocus 1 december 2011 Geweld en onveiligheid komt vaak voor bij gezinnen met complexe meervoudige problematiek De methode Multifocus helpt gezinnen de regie over het eigen bestaan terug te pakken Het beëindigen van huiselijk geweld staat hierbij Jongeren Interventie Team Schiedam JIT 1 november 2011 Het doel van de methode Jongeren Interventie Team JIT is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen In de methode Koppelwerk 1 november 2011 Het centrale doel van de methode Koppelwerk is het vergroten van sociale veiligheid in een achterstandswijk Dit wordt gedaan door de sociale zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren Een wijkagent en een opbouwwerker zijn samen Gemixt talent 1 oktober 2011 Buurtbewoners met een lichte verstandelijke beperking laten deelnemen aan de lokale samenleving Dat is het doel van de methode Gemixt talent Dit wordt bereikt door buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking zorgvuldig aan Maatschappelijke Beursvloer 1 oktober 2011 Maatschappelijke beursvloer is een methode om op lokaal niveau vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk te matchen De methode richt zich onder meer op bedrijven gemeenten fondsen scholen en maatschappelijke organisaties Op de TijdVoorElkaar 1 september 2011 Bewoners met elkaar in contact brengen door concreet iets voor elkaar te betekenen Dat is het doel van de methode TijdVoorElkaar De eigen kracht van bewoners staat hierbij centraal Een professional stimuleert bewoners om zowel een Vrienden maken kun je leren 1 augustus 2011 Doel van Vrienden maken kun je leren is het voorkomen van depressie bij volwassenen met een klein sociaal netwerk De cursus is gericht op het vergroten van sociale steun In zes lessen en een terugkombijeenkomst verkennen deelnemers Leren balanceren 1 juni 2011 Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden Zo vermindert het risico op overbelasting De cursus maakt de vrouwen bewust van de positieve en negatieve Op Eigen Benen 1 juni 2011 Op eigen benen is een methode om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te versterken Het traject begint met het in kaart brengen van de competenties Vervolgens formuleren coach en deelnemer in een gesprek Kan wél 1 mei 2011 Kan wél is een methode om de leefbaarheid en sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten Het realiseren van bewonersinitiatieven staat hierbij centraal Een buurtcoach gaat vijftien maanden lang met bewoners aan de slag Op reis langs de voorzieningen 1 mei 2011 Op reis langs de voorzieningen is een cursus om het stilzwijgen over opvoedingsproblemen van allochtone ouders met kinderen met een verstandelijke beperking te doorbreken Ook wordt basisinformatie over het hulpaanbod gegeven en vindt AWARE 1 april 2011 De methode AWARE biedt bij huiselijk geweld via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers en brengt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/esi?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Effectieve sociale interventies Effectiviteit | Movisie
  Daarnaast wordt er een PAja 1 februari 2011 PAja is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg wonen en dagbesteding De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen Al werkende versterken zij hun Toekomstgerichte Begeleiding 1 februari 2011 De methode Toekomstgerichte Begeleiding ondersteunt cliënten in opvangvoorzieningen bij het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld Dit gebeurt door samen met de cliënt capaciteiten en potenties te benoemen en De zorg gaat door 1 januari 2011 De zorg gaat door heeft als doel het verbeteren van de participatie van mantelzorgers in de instelling waar hun dierbare verblijft Het gaat hierbij zowel om participatie in de zorg en dienstverlening als om actieve betrokkenheid bij Vlaggensysteem 1 januari 2011 Doel van het Vlaggensysteem is het voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders opvoeders leerkrachten en Wijktheater 1 januari 2011 Wijktheater zet cultuurparticipatie als middel in om bewoners in volkswijken te empoweren en verandering in gedrag of opvattingen te stimuleren Gedurende een jaar werken wijkbewoners onder begeleiding van een regisseur aan een Woonatelier 1 januari 2011 Het Woonatelier is een methode om vooral allochtone groepen te betrekken in discussies en besluiten rondom wijkverbetering In een Woonatelier praten bewoners in circa tien bijeenkomsten over hun wensen voor hun buurt of wijk Dorpsagenda met dorpswaardering 1 januari 2011 Dorpsagenda met Dorpswaardering is een methode voor het verbeteren van de leefbaarheid in landelijke gebieden Met de enquête Dorpswaardering verzamelen dorpsbewoners zelf informatie over welke problemen er in het dorp spelen 50 plusnet 20 december 2010 50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50 plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden Het doel van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement Welzijnsinstellingen kunnen een lokale Flexible Assertive Community Treatment FACT 1 december 2010 De methode FACT richt zich op mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen Doel is om hen te begeleiden en te ondersteunen in hun herstelproces zodat zij optimaal kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij FACT Man actief 1 december 2010 Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden met Senioren voor uw gemeente 1 december 2010 Doel van de methode Senioren voor uw gemeente is het matchen van senioren met vrijwilligersorganisaties Tijdens een bijeenkomst voor senioren van 63 en 64 jaar presenteren vrijwilligersorganisaties hun aanbod en Groepsmaatschappelijk werk voor mannen met seksueel geweld ervaringen 12 november 2010 Het doel van deze methode is om mannen met seksueel geweldervaringen deze te laten delen met andere mannen als onderdeel van hun herstelproces De cursus bestaat uit achttien bijeenkomsten De methode is ontwikkeld vanuit jarenlange Activerende zorgcoaching 3 oktober 2010 Activerende zorgcoaching is een methode voor mensen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en als gevolg daarvan moeilijk tot een structurele

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/esi?page=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Effectieve sociale interventies Effectiviteit | Movisie
  om te inventariseren of mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen en Motiverende gespreksvoering 1 maart 2010 Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal De tweede fase richt zich op Op weg naar de Gouden Jaren 1 maart 2010 Het doel van Op weg naar de Gouden Jaren is een bijdrage leveren aan het succesvol ouder worden In de cursus leren ouderen vaardigheden om proactief met mogelijke toekomstige problemen om te gaan Hiermee wordt de zelfredzaamheid EVC procedure vrijwilligerscompetenties 1 februari 2010 Doel van de Erkenning Verworven Competenties procedure EVC procedure Algemene vrijwilligerscompetenties is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die zij hebben opgedaan Dit leidt tot Werk een zorg minder 1 februari 2010 De methode Werk een zorg minder heeft als doel het activeren van langdurig werklozen met een multiproblematiek Het bezig zijn met werk in en vanuit een activeringscentrum staat centraal in de aanpak om de afstand van klanten tot de Bronmethodiek 1 januari 2010 De Bronmethodiek heeft als hoofddoel het versterken van betrokkenheid van de achterban bij lokale organisaties en de buurt en het stimuleren van vrijwillige inzet Persoonlijke interviews met en door mensen uit de eigen achterban staan Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw 1 december 2009 Het voorlichtingsprogramma is gericht op migranten en vluchtelingen vanaf 50 jaar Doel is hen te ondersteunen bij actief en zelfstandig ouder worden waarbij zij eigen keuzes maken en bewust nadenken over hun behoeften op het gebied Buurtbemiddeling 1 december 2009 Bij Buurtbemiddeling wordt door vrijwillige bemiddelaars gewerkt aan het herstel van het contact en de communicatie tussen ruzieënde buren Buurtbemiddeling is gebaseerd op de San Fransisco Community Boards uit de Verenigde Staten 8 fasenmodel 1 december 2009 Het 8 fasenmodel is een methode om cliënten in de maatschappelijke opvang te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding waarbij de gehele situatie en de vraag van Activerend huisbezoek bij ouderen 1 september 2009 Activerend huisbezoek bij ouderen is een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden van 55 plussers te verbeteren of te herstellen Het gaat daarbij om zelfstandig thuiswonende ouderen die uit hun evenwicht zijn geraakt Uit Buurtreminiscentie 1 augustus 2009 Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst Activeringscentrum tegen bijstandsvererving 1 mei 2009 Het doel van de methode Activeringscentrum tegen bijstandsvererving is het doorbreken van het erven van een bijstandsuitkering Activerend onderzoek vormt hiervoor de basis Deelnemers gaan vanuit een lokaal Lang leve de liefde 3 1 maart 2008 Lang leve de liefde 3 richt zich op leerlingen van de tweede en derde klas van het vmbo Het doel is om deze leerlingen in staat te stellen hun seksuele contacten op een veilige gelijkwaardige en plezierige manier

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/esi?page=4 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Effectiviteit | Movisie
  u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Feiten en cijfers Effectiviteit Vorige pagina Feiten en cijfers Effectiviteit feiten en cijfers 7 februari 2013 Effectief werken in de sociale sector betekent dat sociale professionals met hun werk de beoogde resultaten behalen Om effectief te kunnen werken is het belangrijk dat sociale professionals beschikken over de juiste competenties kennis en de juiste interventies Wat zijn effectieve interventies Effectieve interventies zijn belangrijk om effectief te kunnen werken in de sociale sector Het zijn interventies die goed onderbouwd zijn op basis van theorie of onderzoek en of waarvan onderzoek aanwijzingen voor effectiviteit heeft aangetoond Databanken Effectieve Interventies Welke sociale interventies zijn er en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-effectiviteit (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • 'Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk' | Movisie
  scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk Vorige pagina Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk nieuwsbericht 11 juni 2015 Nieuwsbrief Jeugd Nederlands Jeugdinstituut Het is zorgelijk dat het in de praktijk gebruikelijk is om jeugdhulpinterventies toe te passen die niet bewezen effectief zijn Dat schrijft JongGR onderdeel van de Gezondheidsraad in het rapport Gezond opgroeien weten wat werkt Databanken met effectieve jeugdinterventies zijn onvolledig signaleert JongGR omdat naar veel interventies geen Nederlands effectiviteitsonderzoek is gedaan Lees het volledige artikel Bron Jeugd en Co Kennisdossier Effectiviteit Deel Afdrukken Gerelateerd Steun voor Moeders van Rotterdam nieuwsbericht 22 juni 2015 PERSBERICHT Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start persbericht 18 juni 2015 PERSBERICHT Jubilerende databank sociale interventies blijkt succes persbericht 15 juni 2015 Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/gebruik-onbewezen-interventies-zorgelijk-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Waarom het daklozenbeleid in Glasgow effectiever is dan in Amsterdam | Movisie
  moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Waarom het daklozenbeleid in Glasgow effectiever is dan in Amsterdam Vorige pagina Waarom het daklozenbeleid in Glasgow effectiever is dan in Amsterdam nieuwsbericht 1 juni 2015 Amsterdam heeft minder daklozen dan tien jaar geleden en de psychische problematiek van de daklozen die er wel zijn is minder zwaar geworden In dat opzicht doet de stad het goed Maar het kan beter en er moet echt meer gedaan worden aan preventie en herstel Dat is precies waarin Glasgow in uitblinkt De Schotten hebben daar veel meer daklozen dat is dus niet goed maar ze moeten deze personen binnen een jaar een zelfstandige woning bieden Lees het volledige artikel Bron Sociale Vraagstukken Kennisdossier Maatschappelijke zorg Effectiviteit Deel Afdrukken Gerelateerd Maatschappelijke opvang in zelfbeheer esi 3 december

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/waarom-daklozenbeleid-glasgow-effectiever-dan-amsterdam (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • 'Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk' | Movisie
  onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk Vorige pagina Gebruik van onbewezen interventies is zorgelijk nieuwsbericht 26 mei 2015 Het is zorgelijk dat het in de praktijk gebruikelijk is om jeugdhulpinterventies toe te passen die niet bewezen effectief zijn Dat schrijft JongGR onderdeel van de Gezondheidsraad in het rapport Gezond opgroeien weten wat werkt Databanken met effectieve jeugdinterventies zijn onvolledig signaleert JongGR omdat naar veel interventies geen Nederlands effectiviteitsonderzoek is gedaan Lees het volledige artikel Bron Nederlands Jeugd Instituut Kennisdossier Effectiviteit Deel Afdrukken Gerelateerd Steun voor Moeders van Rotterdam nieuwsbericht 22 juni 2015 PERSBERICHT Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start persbericht 18 juni 2015 PERSBERICHT Jubilerende databank sociale interventies blijkt succes persbericht 15 juni 2015 Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/gebruik-onbewezen-interventies-zorgelijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Evaluatie hulpverlening binnen de vrouwenopvang | Movisie
  van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Huiselijk geweld Evaluatie hulpverlening binnen de vrouwenopvang Vorige pagina Evaluatie hulpverlening binnen de vrouwenopvang nieuwsbericht 30 april 2015 De hulpverlening aan cliënten binnen de vrouwenopvang is verbeterd met name door de invoering van erkende methodieken en het gebruik van screeningsinstrumenten Dit valt te concluderen uit een onderzoek van het Verwey Jonker instituut Lees het volledige artikel Bron Federatie opvang Kennisdossier Huiselijk geweld Effectiviteit Deel Afdrukken Gerelateerd Niet meer door het lint esi 16 april 2015 Specifieke aandacht voor traumaverwerking heeft geen meerwaarde artikel 4 juni 2014 Agressieregulatie op Maat esi 10 maart 2014 Agressieregulatie op Maat Ambulant esi 10

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/evaluatie-hulpverlening-binnen-vrouwenopvang (2015-06-23)
  Open archived version from archive •