archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bedreivigheid onderzocht | Movisie
  een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zelfregie Bedreivigheid onderzocht Vorige pagina Bedreivigheid onderzocht De Methodine onderzocht publicatie januari 2014 Stichting Eigen Bedreivigheid in Doetinchem werkt aan bedreivigheid voor en met mensen die door verslaving dakloosheid en andere narigheid in de marge van de maatschappij leven Bedreivigheid is de term die de Stichting gebruikt voor het maatschappelijk actief en productief worden naar eigen kunnen en op eigen kracht De stichting heeft daarvoor een eigen aanpak ontwikkeld Deze wordt aangeduid met de naam Methodine De aanpak is daarmee genoemd naar de coördinator Ine Spuls Tegelijkertijd geeft deze wat speelse naam aan dat het geen methode is in de wetenschappelijke zin van het woord Stichting Eigen Bedreivigheid heeft deze aanpak gedocumenteerd en onderzocht met ondersteuning van Movisie en met subsidie van ZonMW Dit heeft geresulteerd in een multimediaal overdrachtspakket Deze onderzoeksrapportage is daar één van de onderdelen van De centrale vraag van het onderzoek is Wat levert deze manier van werken de deelnemers op en hoe werkt dat maatschappelijk door U kunt de rapportage hieronder downloaden De bijlagen van de rapportage 8 portretten van clienten kunt u los downloaden Auteur Bergen A van Deth A van Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2013 Aantal pagina s

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/bedreivigheid-onderzocht (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Schetsen van Mismatch | Movisie
  met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Schetsen van Mismatch Vorige pagina Schetsen van Mismatch Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek publicatie december 2013 In Schetsen van mismatch staat de aansluiting tussen hulpvrager en hulpverlener centraal De auteurs laten duidelijk zien er is kwaliteitswinst te boeken door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de levens van kwetsbare mensen Hoe ze aansluiten bij hun cliënten en hoe ze relaties met hen aangaan Komt die aansluiting niet tot stand dan ontstaat mismatch De kans op mismatch wordt aanzienlijk verkleind als de professional zich verplaatst in het perspectief de leefwereld en logica van de cliënt en daar zo nauw mogelijk bij aansluit De auteurs zien dit als een professionele verantwoordelijkheid Voor zorg waar mensen werkelijk beter van worden is meer nodig

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/schetsen-mismatch (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zelforganisatie gaat niet vanzelf | Movisie
  nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Zelforganisatie gaat niet vanzelf Vorige pagina Zelforganisatie gaat niet vanzelf Evaluatie Experimenten met bewonersinitiatieven New Towns publicatie november 2013 Platform31 volgde en evalueerde 16 bewonersinitiatieven in de zogenoemde New Towns groeikernen uit de jaren 60 en 70 Uit de evaluatie blijkt dat zelforganisatie mogelijk is ook in New Towns met kwetsbare bewoners Zelforganisatie blijkt een groot potentieel te hebben Het aantal kleine projecten in de openbare ruimte zou gemakkelijk 20 keer zo groot kunnen zijn Het resultaat meer kwaliteit in de eigen woonomgeving Daar is voor nodig dat gemeenten bewoners stimuleren en faciliteren met hulp en kleine bedragen Ook is het nodig dat gemeenten verschillende

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zelforganisatie-gaat-niet-vanzelf (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2013 | Movisie
  Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Professionalisering Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken najaar 2013 Vorige pagina Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken najaar 2013 Het nut van zingeving publicatie september 2013 Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals beleidsmakers wetenschappers studenten docenten en vrijwilligers Met interviews reportages dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is dit tijdschrift een laboratorium van ideeën en een arena van botsende meningen Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en losse nummers zijn na te bestellen voor 15 Najaar 2013 het nut van zingeving Zijn sociale wijkteams nu het wondermiddel dat iedereen ervan verwacht Nico de Boer en Jos van der Lans verkennen de zes belangrijkste problemen Wijkteams moeten geen nieuwe instituties worden maar aansluiten bij het dagelijks leven anders wordt het niks stellen ze Ard Sprinkhuizen vreest juist dat de wijkteams zich te buiten gaan aan onprofessionele praktijken alsof de buurvrouw het ook kan Ook in dit TSV een twistgesprek tussen Andries Baart van de presentiebenadering en Fiet van Beek van Eigen Kracht Centrale over kwetsbaarheid Baart tegen Van Beek Ik snap niet waarom het Eigen Kracht heet Die spierballentaal waarom moet dat nu zo Het derde TSV bevat een stevig dossier over zingeving met bijdragen van onder meer Paul Verhaeghe René Gude Peter Venmans Ella van t Hof

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/tijdschrift-sociale-vraagstukken-najaar-2013 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Effectiviteit | Movisie
  op het platteland in beeld 1 mei 2010 In twee gemeenten is onderzocht welke sociale gevolgen de Poolse migratiestroom heeft op het platteland In deze verkenning kunt u lezen hoe gemeenten en uitvoerende professionals omgaan met de arbeidskrachten uit Polen Auteur Arum S Uitgever MOVISIE Zin in meedoen Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase 1 mei 2010 De studie Zin in meedoen geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase Uitgever MOVISIE Verkenning methoden huiselijk geweld 1 mei 2010 Bij het ministerie van Justitie bestaat de behoefte inzicht te krijgen in de onderbouwing van interventies op het gebied van huiselijk geweld Welke interventies werken En is er bewijs voor hun effectiviteit Het ministerie heeft Uitgever MOVISIE Een warm nest of een geoliede machine Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem vrijwilligers vinden en binden 1 januari 2010 De werkzame bestanddelen van de wervings selectie en bindingsmethoden zijn onderzocht bij twee vrijwilligersorganisaties de Zonnebloem en Het Buitenhof Daarbij is specifiek aandacht besteed aan verschillende categorieën Uitgever MOVISIE Evidence Based Medicine How to Practice and Teach EBM 1 januari 2010 Dit boek behandelt de centrale vragen rondom Evidence Based Medicine Hoe formuleer je klinische vragen zodanig dat ze beantwoord kunnen worden Hoe vertaal je deze vragen in effectieve zoektochten naar het beste bewijs Hoe evalueer Uitgever Churchill Livingstone Gezinsbegeleiding achter de voordeur Een evaluatie volgens de methode Theory of Change 1 januari 2010 Bij de achter de voordeur aanpak zijn de gestelde doelen om achterstandsgezinnen naar het normale samenlevingsniveau te krijgen vaak ambitieus De onderzoekers in dit rapport concluderen dat de achter de voordeur methode vooral geschikt Uitgever MOVISIE Eenzaamheid Verkenning 1 januari 2010 In de verkenning Eenzaamheid heeft MOVISIE 25 interventies in kaart gebracht die eenzaamheid tegengaan Deze verkenning geeft een goed overzicht van de verschillende typen eenzaamheidsinterventies Auteur Zwet R van der Maat J van Uitgever MOVISIE Inspelen op initiatief 1 december 2009 Een goede samenwerking met sociale professionals in de buurt kan de impact van de burgerinitiatieven vergroten Maar wat verwachten actieve burgers van deze professionals Actieve burgers blijken behoefte te hebben aan alerte maar Uitgever MOVISIE Verkenning methoden seksueel geweld Verkenning van methoden op het gebied van preventie en hulpverlening 1 november 2009 De verkenning methoden seksueel geweld maakt onderdeel uit van de verkenning geweld in afhankelijkheidsrelaties De doelstelling van de verkenning geweld in afhankelijkheidsrelaties is te komen tot een grondige verkenning van methoden Uitgever MOVISIE De praktijk van het mantelwerk Een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het persoonsgebonden budget in de mantelzorg 1 oktober 2009 In De praktijk van het mantelwerk onderzoekt de Universiteit Utrecht in opdracht van MOVISIE de werking van het Persoonsgebonden Budget PGB Op welke manier worden mantelzorgers ondersteund of belemmerd door het PGB De Uitgever MOVISIE Het stimuleren van maatschappelijke inzet door vitale ouderen Verkenning 1 februari 2009 De interventies uit deze verkenning richten zich op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/publicatie?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Effectiviteit | Movisie
  januari 2008 Wat werkt Een onderzoek naar de effectiviteit en de praktische bruikbaarheid van methoden in de vrouwenopvang maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren belicht 18 veelgebruikte methoden Van elke methode wordt de Uitgever MOVISIE Zicht op effectiviteit Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg 1 januari 2008 Er ligt een behoefte om via onderzoek meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de interventies in de praktijk Dit boek biedt ideeën en concrete aanwijzingen om het onderzoek te verbinden met het ontwikkelingsstadium Uitgever Eburon Evalueren Het ontwerpen begeleiden en evalueren van interventies een methodische basis voor evaluatie onderzoek 1 januari 2007 Evalueren geeft een methodologische basis voor empirisch evaluatieonderzoek De auteur bespreekt het evalueren van overheids interventies vanuit de algemene principes van en richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek De Uitgever Boom Lemma Uitgevers Passend bewijs Ethische vragen bij het gebruik van evidence in het zorgbeleid 1 januari 2007 Er is veel te zeggen voor het streven naar de onderbouwing van medische beslissingen met wetenschappelijke kennis Maar niet voor alle vormen van zorg is door grootschalig en gecontroleerd onderzoek hard bewijs te verkrijgen Waar hard Uitgever Centrum voor ethiek en gezondheid Opbrengsten van sociale investeringen 1 januari 2006 Uiteenlopende verzameling van casestudies rond één vraag hoe maken we de opbrengsten van sociale investeringen inzichtelijk zo overtuigend dat ze een rol kunnen spelen in de maatschappelijke politieke en bestuurlijke Uitgever SWP Een derde weg voor de sociaal culturele professies 1 januari 2005 In dit artikel staat de vraag centraal hoe een kansrijke strategie voor versterking van de sociaal culturele professies eruit ziet Kunnen sociaal culturele professionals op eigen kracht hun positie versterken of zijn ze aangewezen op Uitgever Evidence based social work in the Dutch welfare sector 1 januari 2005 Artikel over evidence based werken in het Nederlandse welzijnswerk Deze manier van werken komt in de praktijk onvoldoende voor Discussie over de redenen hiervoor en over manieren om evidence based werken te ontwikkelen Uitgever Gezond effect bevorderen het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering 1 januari 2005 Dit boek beschrijft de uitkomsten van vier conferenties New Health Promotion over de beste manier om onderzoek praktijk en beleid voor gezondheidsbevordering aan elkaar te koppelen Het geeft bovendien aanwijzingen hoe op een gezonde Uitgever NIGZ Renoveta perpetua Dis continuïteit in sociaal beleid In Beschouwingen over de sociale sector redactie R P Hortulanus J E M Machielse 1 januari 2003 Het Nederlandse welzijnsbeleid is altijd beheerst door het principe van de permanente vernieuwing Maar ondanks alle teksten over innoveren en vernieuwen wordt al decennialang gebruikgemaakt van een uitermate Uitgever Elsevier Overheid Buurtgerichte sociale activering 1 januari 2003 Methodiekbeschrijving voor een gebiedsgerichte aanpak Buurtgerichte sociale activering BSA is een methodiek voor lokale overheden maatschappelijke organisaties en particuliere instellingen om in gezamenlijkheid inhoud te geven aan een Uitgever NIZW Understanding social work an empirical approach 1 januari 1998 Dit boek laat zien hoe welzijnswerkers wetenschappelijke methoden kunnen gebruiken om een meer open en meer controleerbare manier van werken te ontwikkelen Het weerspreekt het vooroordeel dat welzijnswerk is gebaseerd op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/effectiviteit/publicatie?page=3 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Quickscan: hoe effectief is mijn interventie? | Movisie
  professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Quickscan hoe effectief is mijn interventie Vorige pagina Quickscan hoe effectief is mijn interventie tools 9 april 2014 Effectieve sociale interventies stimuleert het delen van kennis over en kwaliteitsverbetering van interventies in de sociale sector Het is een uitdaging om van een eerste idee over een aanpak stapsgewijs te komen tot een effectieve interventie Maar waar staat uw interventie Deze quickscan geeft snel inzicht in hoe ver u al op weg bent als het gaat om kwaliteitsverbetering overdraagbaarheid en effectiviteit en de nog te nemen stappen Om tot een effectieve interventie te komen zijn vijf stappen noodzakelijk Goede beschrijving Theoretische onderbouwing Evaluatie van praktijkervaringen Monitoring van resultaten Effectonderzoek De quickscan stelt een aantal vragen per stap om te ontdekken waar uw interventie staat Zo ziet u snel op welke punten doorontwikkeling mogelijk is en wat het beste vertrekpunt is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering Afhankelijk van de uitslag van de quickscan zijn er verschillende vervolgstappen mogelijk zoals het werken aan een handboek of het werken aan een interventiebeschrijving voor opname in de databank Effectieve sociale interventies Lees ook het artikel Van beschrijven naar meten waarin de vijf stappen op weg naar Effectieve sociale interventies toegelicht worden Ontwikkelaar MOVISIE Contact Marijke Booijink Downloads Type Grootte Quickscan hoe effectief is mijn interventie pdf 149 65 KB Kennisdossier Effectiviteit Trefwoorden effectieve interventies Deel Afdrukken Contactpersonen Marijke Booijink M Booijink movisie nl 030 78 92 123 Gerelateerd PERSBERICHT Jubilerende databank sociale interventies blijkt succes persbericht 15 juni 2015

  Original URL path: https://www.movisie.nl/tools/quickscan-hoe-effectief-mijn-interventie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord centrumgemeenten | Movisie
  Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Zoeken op trefwoord Trefwoord centrumgemeenten Vorige pagina Trefwoord centrumgemeenten 5 zoekresultaten voor trefwoord centrumgemeenten Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Publicaties 7 mei 2015 De inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten geeft inzicht over deze problematiek op lokaal niveau Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Het asielbeleid is geen Overzicht OGGZ inventarisatie Publicaties 22 april 2013 Met de drie transities als katalysator zoeken centrumgemeenten de verbinding tussen de aanpak van dakloosheid en het brede sociale domein MOVISIE heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven en plannen in de diverse centrumgemeenten om Resultaten OGGZ inventarisatie 24 centrumgemeenten Artikelen 29 mei 2013 Met de drie transities als katalysator zoeken centrumgemeenten de verbinding tussen de aanpak van dakloosheid en het brede sociale domein MOVISIE heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven en plannen in de diverse centrumgemeenten om De volgende stap Overheidsbeleid 1 januari 2011 Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten en vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de samenwerking met de regio verbeteren Deze handreiking biedt geeft concrete Goede praktijken zwerfjongerenbeleid Publicaties 1 januari 2008 In het kader van het ondersteuningsprogramma Tijd voor Zwerfjongerenbeleid deed MOVISIE een verdiepingsstudie naar goede praktijken ten aanzien van de aanpak van zwerfjongerenproblematiek in Nederland In deze verdiepingsstudie is gekeken naar Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Artikelen 1 Apply Artikelen filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Publicaties 3 Apply Publicaties filter Kennisdossier Emancipatie en inclusie 1 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/centrumgemeenten (2015-06-23)
  Open archived version from archive