archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vertrouwen in eigen kunnen | Movisie
  dromen en ambities te realiseren Door het verschil in cultuur tussen de Nederlandse samenleving ener zijds en de landen van herkomst anderzijds is het voor een aantal vluchtelingenjongeren lastig om zich te redden in de complexe Nederlandse samenleving Zij kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken Dit project biedt dat steuntje in de rug door hen te coachen naschoolse activiteiten te organiseren een ontmoetingsruimte aan te bieden en ze wegwijs te maken in wat er zoal aan vrijetijdsbesteding bestaat Wat levert het op Het helpt vluchtelingenjongeren om hun draai te vinden in Nederland en voorkomt dat zij in een negatieve spiraal terecht komen Hoe werkt Vertrouwen op eigen kunnen Het project biedt het volgende aan Coachingsprogramma Met de coach kan de jongere zijn haar vragen bespreken De coach heeft zijn haar draai in de Nederlandse maatschappij gevonden Daarom zal de coach de problemen waar de jongere tegenaan loopt begrijpen en is hij zij in staat om de jongere te helpen Ontmoetingsruimte In de ontmoetingsruimte kunnen alle jongeren die mee doen aan het project sa menkomen Dat vergroot het sociale netwerk van deze jongeren Hij zij heeft zo ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met leeftijdgenootjes De ruimte wordt afgestemd op de behoefte van de jongeren Naschoolse activiteiten Mogelijke activiteiten zijn huiswerkbegeleiding Nederlandse lessen of een compu tercursus Een keer per maand wordt er een thema avond georganiseerd Vrijetijdsbesteding Er zijn in Amsterdam volop mogelijkheden om je te ontplooien Het aanbod op het gebied van cursussen sport cultuur en overige ontspannende activiteiten is overwel digend Je weg erin vinden valt lang niet altijd mee Het project belicht de mogelijkhe den en laat jongeren kennismaken met het aanbod Met wie wordt er samengewerkt VSBfonds Skanfonds Stichting het RC Maagdenhuis Kinderpostzegels Iets voor U Als u op zoek bent

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/vertrouwen-eigen-kunnen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • The Urban Family | Movisie
  kennisdossiers Emancipatie en inclusie The Urban Family Vorige pagina The Urban Family praktijkvoorbeeld 8 augustus 2012 The Urban Family helpt jongeren in de Rotterdamse wijk Spangen vaardigheden op te doen voor hun toekomst en hun talenten verder te ontwikkelen Wat is The Urban Family Bij The Urban Family draait het om de kracht talenten en empowerment van criminele en overlastge vende jongeren in Spangen Zij laten zien hoe maatschappelijke innovatie en welzijn zich uitstekend laten combineren Hoe werkt The Urban Family Met leuke projecten houden zij jongeren niet alleen van de straat maar geven hun ook de kans om hun talent te ontwikkelen werkervaring op te doen en een zakcentje te verdienen Tegelijkertijd is het stimuleren van hun sociale competenties daarbij een groot onderdeel Interesse en talent zijn de leidende begrippen Iedere jongere heeft een rol die bij hem past en aan sluit bij wat hij wil en kan De stichting die een en ander organiseert wordt door de doelgroep zelf draaiende gehouden Wat levert het op In 2011 participeerden 150 jongeren uit de wijk in projecten of activiteiten 20 jongeren namen deel aan werkprojecten Voor 2012 zijn al 65 jongeren betrokken bij werkprojecten Daarnaast heeft de stichting zowel in 2011 als 2012 meer dan 50 000 euro uit inkomsten uit opdrachten binnengehaald De projecten zijn educatief houden jongeren van de straat en zorgen voor positieve contacten met wijkbewoners Wat zijn de succesfactoren Jongeren worden zelf verantwoordelijk gemaakt zij worden serieus genomen en er wordt gebruikge maakt van hun positieve kwaliteiten Met wie wordt er samengewerkt Thuis Op Straat TOS Woonstad Rotterdam Woonbron Rotterdam Delfshaven P V G M vastgoed Deelgemeente Delfshaven Iets voor U Interessant als u criminele jongeren een nieuwe kans wilt geven en samen met hen werken aan een betere leefomgeving Website http theurbanfamily nl Looptijd Sinds

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/urban-family (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kr8! | Movisie
  kwaliteit in de Wmo Dit artikel biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren Lees verder 100 Talent Inspiratieboek Het 100 Talent Inspiratieboek biedt inspiratie mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Maatschappelijke zorg Kr8 Vorige pagina Kr8 Voor jongeren in de begeleiding publicatie januari 2011 Kr8 is een nieuw instrument in de vorm van een magazine Kr8 is gemaakt voor jongeren van 16 tot 25 jaar met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen Het helpt de jongeren bij het ontdekken van hun eigen kracht Wat zijn de dingen waar zij goed in zijn én energie van krijgen Kr8 helpt hen na te denken over hun toekomst en behandelt de 8 zaken die iedereen op orde moet hebben om goed zelfstandig te kunnen leven gezondheid veiligheid geld en administratie wonen familie en gezin werken en leren vrienden en vrije tijd maatschappij en cultuur Kr8 past bij de begeleidingsmethode 8 fasenmodel Er is een aparte toelichting voor begeleiders U kunt dit magazine alleen per 5 exemplaren bestellen Een set van 5 exemplaren kost 22 50 Auteur van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/kr8 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke stage voor een buurt | Movisie
  u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie Maatschappelijke stage voor een buurt Vorige pagina Maatschappelijke stage voor een buurt Winst voor leerling en buurt publicatie januari 2011 Maatschappelijke stage heeft als doel om jongeren onder verantwoordelijkheid van de school kennis te laten maken met de samenleving en hen daar een onbetaalde bijdrage aan te laten leveren De buurt is bij uitstek een plek om deze ervaring op te doen Jongeren leren wat een buurt eigenlijk is en wat zij voor een buurt kunnen betekenen En de buurt heeft er ook wat aan Wij willen u dan ook inspireren om maatschappelijke stage in te zetten voor een buurt Met deze publicatie ontwikkelt u zelf uw bouwplan voor een leuke en leerzame maatschappelijke stage voor een buurt Auteur van Dijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/maatschappelijke-stage-buurt (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Samen aan het werk tegen jeugdwerkloosheid | Movisie
  jongeren werkloos en in Italië en Portugal bijna veertig procent Is dit reden tot juichen dat het in ons land goed gaat Nee We hebben namelijk zo n 135 000 werkloze jongeren in Nederland In de vier grote steden is de werkloosheid onder migrantenjongeren schrikbarend Daar lopen de cijfers op tot soms wel veertig procent van de migrantenjongeren in bepaalde wijken Wat doet de overheid Het kabinet trok in 2013 en 2014 vijftig miljoen extra uit voor de aanpak van jeugdwerkloosheid De overheid zet in op 125 000 banen voor jongeren die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt De nieuwe aanpak heeft effect gehad aldus het ministerie van SZW Ongeveer 23 000 jongeren hebben een baan leerwerkplek of stage Daarnaast zijn nog eens 9 000 jongeren voorbereid op een opleiding of werk Chrifi De vraag is hoeveel migrantenjongeren hiervan hebben geprofiteerd en hoeveel jongeren daadwerkelijk een betaalde baan hebben bemachtigd Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling in de laatste twee jaar van 180 000 naar 154 000 werkloze jongeren goed te verklaren met de economische conjunctuur Er is dus meer nodig voor duurzame banenkansen voor deze jongeren De overheid zou volgens Chrifi meer moeten inzetten op banen en werk en ervaringsplekken voor jongeren bij het Rijk en de gemeenten De overheid is een rolmodel voor andere bedrijven Bedrijven moeten meer gestimuleerd worden om jongeren aan te nemen voor een leer baan desnoods met een stimulerende subsidie die na een jaar moet leiden tot een aanstelling binnen het bedrijf Dergelijke maatregelen hebben in het verleden goed gewerkt ten tijde van de Melkertbanen de ID banen en daarna de Wet Werk en Bijstand WWB Bedrijfsleven kan het tij keren Doorgaans worden de hogere werkloosheidspercentages toegeschreven aan de lagere opleidingsniveaus en het sociale netwerk van migrantenjongeren Maar cijfers tonen aan dat ook kansrijke allochtone jongeren vaker werkloos zijn Naast opleidingsrichting en netwerk speelt discriminatie ook een belangrijke rol hierbij Chrifi Daar ligt een kans voor ons allemaal Grote succesvolle bedrijven kunnen het verschil maken door te investeren in toekomstige talenten Jongeren zijn flexibel en willen wel verhuizen voor een baan ook al is het in het buitenland wanneer daar meer werkplekken zijn Europese samenwerking is in dit verband noodzakelijk De gevolgen van niets doen zullen op de langere termijn niet alleen de jongeren zelf maar ook het bedrijfsleven en uiteindelijk ons allemaal gaan raken Project K X Van school naar baan hoe doe je dat Nogal wat jongeren met een migrantenachtergrond of afkomstig uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu zetten die stap niet even gemakkelijk KIX leert hen het heft in eigen handen te nemen hun talenten te ontdekken en te ontplooien Lees alles over K X een project van Kennisplatform Integratie Samenleving Meer begeleiding op scholen Bijna negentig procent van de leerlingen dat een duale opleiding volgt vier dagen werken en één dag naar school vindt een baan Bij regulier fulltime onderwijs is dit vijftig procent Toch kiezen veel migrantenjongeren niet voor een duale opleiding Chrifi stelt dat het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28605 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord kwetsbare burgers | Movisie
  Werken Jij Werken Jij is een laagdrempelig en eenvoudig platform dat mensen met Coöperatiemaatschappij Publicaties 2 oktober 2014 Is het einde van de verzorgingsstaat nabij Is het tijd voor minder overheid en meer samenleving In de verhitte discussies over dit thema pleit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie voor een overheid en samenleving die elkaar niet Werk is de beste zorg Publicaties 30 september 2014 Een belangrijk vraagstuk is hoe de participatie van de meest kwetsbare burgers in onze samenleving straks wordt vormgegeven Hoe zorgt de gemeente voor een integraal aanbod aan de kwetsbare burger waarbij iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is en Locus Netwerken 30 september 2014 Een publiek privaat netwerk van landelijke werkgevers gemeenten en sw bedrijven Zij proberen de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo te verzilveren dat zij op een duurzame manier aan het werk kunnen Contact Bezoekadres Arbeidsmatige dagbesteding Publicaties 30 september 2014 Een inventariserend onderzoek naar de aard en omvang van de arbeidsmatige dagbesteding Hoofddoel van het onderzoek is een definitie van arbeidsmatige dagbesteding op te stellen en aan de hand daarvan de aard en omvang van de dagbesteding te bepalen Dit 1 2 3 4 5 6 7 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 12 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 5 Apply Effectieve sociale interventies filter Netwerken 1 Apply Netwerken filter Nieuwsberichten 1 Apply Nieuwsberichten filter Persberichten 1 Apply Persberichten filter Praktijkvoorbeelden 9 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 33 Apply Publicaties filter Tools 1 Apply Tools filter Kennisdossier Buurtkracht 11 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 5 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 12 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 20 Apply Emancipatie en inclusie filter Informele zorg 5 Apply Informele zorg filter LHBT emancipatie 1 Apply LHBT emancipatie filter Maatschappelijke zorg 14 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 27 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 7 Apply Professionalisering filter Seksueel geweld 1 Apply Seksueel geweld filter Vrijwillige inzet 5 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 9 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 13 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord kwetsbare burgers 64 Apply kwetsbare burgers filter participatie 13 Apply participatie filter activering 12 Apply activering filter arbeidsparticipatie 9 Apply arbeidsparticipatie filter arbeidsintegratie 6 Apply arbeidsintegratie filter netwerken 6 Apply netwerken filter wmo 6 Apply wmo filter empowerment 5 Apply empowerment filter professionaliteit verankerd 5 Apply professionaliteit verankerd filter arbeidsmatige dagbesteding 4 Apply arbeidsmatige dagbesteding filter decentralisaties 4 Apply decentralisaties filter evaluatieonderzoek 4 Apply evaluatieonderzoek filter actief burgerschap 3 Apply actief burgerschap filter allochtonen 3 Apply allochtonen filter inclusie 3 Apply inclusie filter interventies 3 Apply interventies filter outreachende hulpverlening 3 Apply outreachende hulpverlening filter participatiewet 3 Apply participatiewet filter psychisch gehandicapten 3 Apply psychisch gehandicapten filter awbz functies 2 Apply awbz functies filter buurtbeheer 2 Apply buurtbeheer filter cliëntondersteuning 2 Apply cliëntondersteuning filter discriminatie 2 Apply discriminatie filter eenzaamheid 2 Apply eenzaamheid filter eigen regie 2 Apply eigen regie filter gemeenten 2 Apply gemeenten filter hulpverlening 2 Apply hulpverlening

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/kwetsbare-burgers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bed, bad, brood en andere scenario’s
  begeleiding aan Opvallend is bijvoorbeeld het beleid van de gemeente Utrecht De gemeente Utrecht werkt samen met maatschappelijke organisaties en draagt er zelf toe bij dat de begeleiding zorgvuldig gebeurt In de meeste gevallen begeleidt de gemeente Utrecht daarin ook zelf de uitgeprocedeerde In Utrecht mogen uitgeprocedeerde asielzoekers ook gebruikmaken van dagopvang en krijgen ze een begeleider die hun procedure nog eens bekijkt en indien nodig ook sociaal juridische ondersteuning biedt Opvang in sociale huurwoningen leefgeld In sommige gemeenten is er in plaats van een BBB opvang sprake van sociale huurwoningen waarin uitgeprocedeerde asielzoekers wonen Daarnaast krijgen sommigen ook leefgeld en mogelijkheden tot ondersteuning juridische begeleiding etc En deze mensen krijgen vanuit hun eigen netwerken ook financiële ondersteuning om onder andere de huur te betalen Deze varianten komen over het algemeen voor in kleine gemeenten Tegen welke knelpunten lopen gemeenten aan Sociaal maatschappelijke knelpunten Als het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers blijft toenemen neemt de druk op de opvangcapaciteit toe Sommige gemeenten plaatsen uitgeprocedeerden in sociale huurwoningen Soms tot ongenoegen van andere woningzoekenden die al langere tijd wachten op woonruimte Hierdoor ontstaan spanningen tussen buurtbewoners Ook de veiligheid kan in het geding komen Op het moment dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat staan kan dat weer voor andere problemen zorgen en kan de buurt zich onveilig voelen Financiële knelpunten De bekostiging is vaak ad hoc geregeld Het Rijk bekostigt voorlopig niet dus gemeenten moeten het zelf oplossen Voor de BBB regeling is er wel toegezegd dat er een vergoeding komt maar gemeenten geven aan dat de kosten vaak meer zijn dan alleen de BBB opvang Politieke en beleidsmatige knelpunten De spanningen op Europees en landelijk niveau weerspiegelen dit ook op lokaal niveau Gemeenten proberen te roeien met de riemen die ze hebben Dit zorgt ervoor dat het beleid meestal ad hoc is en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/bed-bad-brood-andere-scenarios (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Profielen onderzocht | Movisie
  Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Gebrek aan kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Profielen onderzocht Vorige pagina Profielen onderzocht De acceptatie door werkgevers van personen met bijzondere kenmerken publicatie juli 2014 Mensen met een beperking vinden minder makkelijk een baan dan mensen zonder beperking Dit onderzoek laat zien welke beperking tegen de meeste weerstand stuit tijdens het zoeken naar een baan De resultaten zijn weergegeven in de ProfielAcceptatie schaal Werkgevers Hr managers en personeelsfunctionarissen kregen 17 profielen te zien en gevraagd in hoeverre deze fictieve persoon kans had op werk in hun bedrijf Auteur A Koster Uitgever PimBaa B V Jaar van uitgave 2014 Aantal pagina s 15 Bron http www denormaalstezaak nl klik hier om

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/profielen-onderzocht (2015-06-23)
  Open archived version from archive