archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog: Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? | Movisie
  vrouwen minderheden en mensen met een beperking En over asielzoekers die in detentie worden gezet en minderjarigen die toch volgens het volwassenen recht worden bestraft Nederland blijft volgens de VN in gebreke als het gaat om de ratificatie van belangrijke verdragen Het huidige kabinet weigert zelfs het verdrag over rechten van arbeidsmigranten in overweging te nemen Veiligheid belangrijker dan burger In 2012 was de maat vol voor de VN Nederland moest nu echt met een Nationaal Actieplan Mensen rechten komen Twee jaar later is dat plan er Maar helaas komen bovenstaande onderwerpen niet of nauwelijks aan de orde Het is nogal een kruideniersplan geworden met een onsje hier een onsje daar en vooral een onsje minder voor de organisaties die de bewaking van de mensenrechten moeten uitvoeren Het College voor de Mensenrechten mag geen individuele klachten behandelen en kampt met structureel personeelsgebrek En de antidiscriminatievoorzieningen kunnen door toenemend geldgebrek ook weinig betekenen Voor minder draagkrachtigen wordt de toegang tot de rechtspraak steeds moeilijker en ook het grondrecht om niet per definitie als verdachte te worden bestempeld wordt geschonden Veiligheid lijkt in Nederland belangrijker dan de privacy van de burger En ook mensenrechteneducatie op scholen komt nauwelijks terug in het actieplan terwijl dit een belangrijk punt voor de VN is Mensenrechten hangen af van waar je woont Wat betekent dit voor gemeenten en organisaties Veel Zij moeten het actieplan lokaal vormgeven Door de decentralisaties mogen gemeenten zelf bepalen wat ze doen voor de kwetsbare burger Dit kan erg verschillen per gemeente dus je mensenrechten worden afhankelijk van waar je woont en hoeveel geld je hebt Worden lokaal de rechten van ouderen jongeren en mensen met een beperking niet geschonden En hoe zit het met de economische zelfstandigheid en rechten van vrouwen die wellicht meer dan mannen onder druk komen om zorgtaken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/blog-mensenrechten-nederland-kan-onsje-meer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Decentralisaties en mensenrechten | Movisie
  de commissaris van de koning in Flevoland het uitdrukte Mensenrechten krijgen juist betekenis op het lokale niveau Als ze daar geen betekenis hebben hebben ze dat ook niet op het universele niveau Het nut van mensenrechten op lokaal niveau Eigenlijk hebben gemeenten de komende tijd maar één basisvraag te beantwoorden hoe kunnen we de mensenrechten voor alle burgers realiseren Zo gaat de Wmo over het beschermen en realiseren van de mensenrechten van kwetsbare groepen Wat kunnen gemeenten hen nu met de decentralisaties en bezuinigingen voor de deur nog wel bieden en wat niet meer Tot hoever gaat de zorgplicht van gemeenten en welke prioriteiten moeten zij stellen Vragen waarop mensenrechten een antwoord kunnen bieden Mensenrechten als gemeenschappelijke taal Mensenrechten bijvoorbeeld het recht op een adequate levensstandaard het recht op sociale zekerheid of het recht op gezondheid geven gemeenten een houvast voor het maken en monitoren van beleid een referentiekader om prioriteiten te stellen en zich te verantwoorden Tegelijkertijd helpen mensenrechten ook om burgers bewust te maken van hun eigen rechten en verantwoordelijkheden Én ze geven gemeenten burgers en maatschappelijke organisaties een gemeenschappelijke taal om hun gedachten te bepalen Kortom mensenrechten als gemeenschappelijke basis om de decentralisaties verder vorm te geven Hoe voelt dat Welke mensenrechten zijn er en hoe pas je die lokaal toe Er zijn verschillenden mensenrechtenverdragen Belangrijk zijn onder andere de universele verklaring voor de rechten van de mens het verdrag voor burger en politieke rechten het kinderrechtenverdrag en het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking De Nederlandse grondwet bepaalt dat deze verdragen automatisch doorwerken in Nederland tenzij ze te vaag zijn en daardoor praktisch niet uitvoerbaar Gemeenten zijn dus rechtstreeks gebonden aan de verplichtingen uit de mensenrechtenverdragen Denk bijvoorbeeld aan het recht op huisvesting als het gaat om de opvang van daklozen de rechten van het kind bij het formuleren van het jeugdbeleid en de decentralisatie van de jeugdzorg of het recht op lichamelijke integriteit bij de aanpak van huiselijk geweld Mensenrechten zijn in Middelburg een praktisch instrument dat wordt gebruikt in debatten als toetsing van het beleid en voor discussies over in en exclusie Wat gemeenten al doen Sommige gemeenten zijn al actief bezig met mensenrechten en decentralisaties Een daarvan is de gemeente Middelburg Zij gebruiken vooral het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor het Wmo beleid Mensenrechten zijn in Middelburg een praktisch instrument dat wordt gebruikt in debatten als toetsing van het beleid en voor discussies over in en exclusie Utrecht organiseerde onder andere debatten over lokale mensenrechten en hield beleidsterreinen als armoedebestrijding mensenhandel gezondheidszorg en openbare orde tegen het licht om te zien hoe deze bijdragen aan de bescherming van mensenrechten Hoe verder Mensenrechten en decentralisaties ze lijken voor elkaar gemaakt Onderzoek van VNG en Amnesty International onder 73 gemeenten wijst uit dat gemeenten er voor open staan en behoefte hebben aan meer kennis en vooral praktische voorbeelden Vanuit MOVISIE willen we kijken hoe dit verder op te pakken Bijvoorbeeld door goede voorbeelden zoals die van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/decentralisaties-mensenrechten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zorgt de participatiesamenleving ook voor kwetsbaren? | Movisie
  premier Balkenende sprak er al over in 2005 en PvdA leider Wim Kok zelfs in 1991 En belangrijker veel Nederlanders werken al jaren aan de participatiesamenleving zonder het zo te benoemen Denk aan de vier miljoen Nederlanders die vrijwilligerswerk verrichten Of de anderhalf miljoen mensen die soms jarenlang voor een ziek familielid of dierbare zorgen De participatiesamenleving op zee was er al in 1824 Ook onze ouders en grootouders waren al gewend om de handen uit de mouwen te steken georganiseerd of ongeorganiseerd Omdat we zinvol bezig willen zijn goed willen doen een misstand zien of ons ergens ongerust over maken Ik denk bijvoorbeeld aan de reddingsmaatschappijen Als in 1824 tijdens een zware storm 17 schepen stranden op de Nederlandse kust en er mensen verdrinken wordt in datzelfde jaar de Noord en Zuid Hollandse Redding Maatschappij opgericht Die bestaat inmiddels bijna tweehonderd jaar en nog steeds zijn het vrijwilligers die levens redden en hun enthousiasme van generatie op generatie doorgeven De participatiesamenleving op zee Kantekeningen hoe zit het met kwetsbare burgers en vrouwen Zijn er kanttekeningen Ja ik tel er drie De eerste en de belangrijkste echt kwetsbare mensen hebben geen vangnet of netwerk van mensen die voor hen zorgen Zij hebben een bodempje verzorgingsstaat nodig Van Rijn lijkt hier rekening mee te houden Daarnaast moeten die actieve burgers vrijwilligers en mantelzorgers het wel kúnnen doen En op zo n manier dat ze plezier in het leven houden Ik denk dan bijvoorbeeld aan vrouwen die thuis de meeste zorgtaken op zich nemen werken zieke ouders verzorgen én de buurt leefbaar en het zwembad open houden Er zijn grenzen aan en het is aan de overheid om die te bewaken De actieve burger mag ook iets terugverwachten En tenslotte in ruil voor een bijdrage aan de participatiesamenleving mag die actieve burger

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zorgt-participatiesamenleving-ook-kwetsbaren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale firma’s in beeld | Movisie
  is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Programma Sociaal en Gezond Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Participatie en activering Sociale firma s in beeld Vorige pagina Sociale firma s in beeld Het huidige werkveld van en het toekomstbeeld voor sociale firma s in Amsterdam publicatie januari 2013 Onderzoek naar de rol van sociale firma s in Amsterdam Sociale firma s zijn particuliere bedrijven waarbij de ondernemer voor eigen rekening en risico een bedrijf voert met als belangrijke missie het naar vermogen inzetten van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie De onderzoeksrapportage geeft uitgebreide informatie over het verdienmodel en het aanbod van sociale firma s richting nieuwe doelgroepen De onderzoekers hebben een swot analyse opgesteld benoemen knelpunten en doen aanbevelingen aan de gemeente over het inzetten van sociale firma s bij de decentralisaties en bij inkoop door gemeenten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/sociale-firma%E2%80%99s-beeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De gevaarlijke belofte van burgerschap 2.0 | Movisie
  en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie De gevaarlijke belofte van burgerschap 2 0 Vorige pagina De gevaarlijke belofte van burgerschap 2 0 publicatie oktober 2012 Zelforganisatie is een inspirerend ideaal maar wie inzet op zelforganisatie tekent ook voor segregatie en ongelijkheid Waar sociale problemen bestaan is de capaciteit tot zelforganisatie in de regel juist zwak ontwikkeld Het is belangrijk om tot ons door te laten dringen dat zelforganisatie en ongelijkheid hand in hand gaan juist omdat participatie burgerkracht en netwerken vaak gezien worden als oplossing voor problemen en ongelijkheid Auteur Uitermark J Jaar van uitgave Oktober 2012 Bron www socialevraagstukken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/gevaarlijke-belofte-burgerschap-20 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bed, bad, brood en andere scenario’s | Movisie
  gemeente wil je geen mensen op straat opvang bieden De meeste gemeenten bieden al jaren opvang en doen dit in allerlei verschillende vormen Welke huidige opvangscenario s zijn er Wij geven de belangrijkste vormen Bed Bad Brood zonder regie gemeente Bij de bekende bed bad broodregeling BBB geeft de gemeente subsidie aan een opvanglocatie en de uitvoerder s van de BBB opvang nachtopvang ontbijt en avondmaaltijd Bed Bad Brood met regie gemeente De gemeente zet zelf een opvanglocatie op en zorgt daarbij dat er uitvoerende organisaties zijn kerken thuis daklozenopvang vluchtelingenorganisaties die dat willen organiseren Bed Bad Brood begeleiding met regie gemeente Sommige gemeenten bieden naast de BBB ook de extra B van begeleiding aan Opvallend is bijvoorbeeld het beleid van de gemeente Utrecht De gemeente Utrecht werkt samen met maatschappelijke organisaties en draagt er zelf toe bij dat de begeleiding zorgvuldig gebeurt In de meeste gevallen begeleidt de gemeente Utrecht daarin ook zelf de uitgeprocedeerde In Utrecht mogen uitgeprocedeerde asielzoekers ook gebruikmaken van dagopvang en krijgen ze een begeleider die hun procedure nog eens bekijkt en indien nodig ook sociaal juridische ondersteuning biedt Opvang in sociale huurwoningen leefgeld In sommige gemeenten is er in plaats van een BBB opvang sprake van sociale huurwoningen waarin uitgeprocedeerde asielzoekers wonen Daarnaast krijgen sommigen ook leefgeld en mogelijkheden tot ondersteuning juridische begeleiding etc En deze mensen krijgen vanuit hun eigen netwerken ook financiële ondersteuning om onder andere de huur te betalen Deze varianten komen over het algemeen voor in kleine gemeenten Tegen welke knelpunten lopen gemeenten aan Sociaal maatschappelijke knelpunten Als het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers blijft toenemen neemt de druk op de opvangcapaciteit toe Sommige gemeenten plaatsen uitgeprocedeerden in sociale huurwoningen Soms tot ongenoegen van andere woningzoekenden die al langere tijd wachten op woonruimte Hierdoor ontstaan spanningen tussen buurtbewoners Ook de veiligheid kan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/28585 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord community art | Movisie
  begripvol Rotterdam Hoe zorgen we dat de stem gehoord wordt van mensen die te weinig gehoord worden Wilt u zich laten inspireren door een innovatieve werkvorm waarin het leggen van globale en lokale nieuwe Sociaal artistieke projecten in zorg en welzijn het werkt Artikelen 14 januari 2015 Kunst en welzijn vaak twee losse portefeuilles met allebei een eigen wereld Terwijl kunst van grote waarde kan zijn in zorg en welzijn en de decentralisaties nieuwe onverwachte mogelijkheden bieden voor sociaal artistieke projecten Om deze twee De Kunst van Veranderen Agenda Data 6 oktober 2014 en 7 oktober 2014 De Kunst van is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden Deze eerste editie is het thema Veranderen De sector van de actieve cultuurparticipatie verandert De overheid trekt 6 8 miljoen voor samenwerking cultuur welzijn zorg en sport Artikelen 28 juli 2014 Minister Bussemaker maakte 8 juli bekend dat ze de komende jaren extra investeert in de samenwerking tussen cultuur welzijn zorg en sport 4 jaar lang stelt ze jaarlijks 1 7 miljoen beschikbaar aan de zes cultuurfondsen De minister wil hiermee de Buurtcommunities 5 Kunst voor en door de buurt Artikelen 10 juli 2014 Wat kunnen we leren van aansprekende community art projecten De 5e avond over Buurtcommunities in Pakhuis De Zwijger had als doel deelnemers laten ervaren wat community theater is Maar in hoeverre dragen deze theatervoorstellingen echt bij aan de De kunst van het ouder worden Artikelen 5 december 2013 In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder Met het groeien van de groep ouderen in onze samenleving doen zich nieuwe kansen voor Bevordering van cultuurparticipatie door ouderen staat hoog op de agenda Onderzoek van het Landelijk Kunst brengt buurten in beweging Artikelen 27 november 2013 Steeds meer woningcorporaties zetten sociaal artistieke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/community-art (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord cultuur | Movisie
  je als Filmfestival Cinema Senior de kracht van ouderen in beeld Artikelen 8 april 2015 Ze hebben meer sociale contacten ze lachen en ze durven meer Dat zijn slechts enkele van de veranderingen die ouderen voelen nadat ze mee hebben gedaan aan een sociaal artistiek project Kunst kan van grote waarde zijn voor het welzijn van ouderen Om Open oproep The Art of Impact Nieuwsberichten 23 maart 2015 The Art of Impact roept kunstenaars beeldend kunstenaars schrijvers en dichters podiumkunstenaars filmmakers ontwerpers bemiddelaars instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie Best Practices 2012 2014 Publicaties 25 november 2014 De Alliantie Gelijkspelen 2 0 AG2 0 heeft de afgelopen jaren het thema homo acceptatie in de sport op de publieke en sportieve agenda s weten te krijgen De gewenste cultuuromslag naar een veilig sportklimaat voor lesbische homo en biseksuele en De Kunst van Veranderen Agenda Data 6 oktober 2014 en 7 oktober 2014 De Kunst van is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden Deze eerste editie is het thema Veranderen De sector van de actieve cultuurparticipatie verandert De overheid trekt Participatief Drama Effectieve sociale interventies 12 november 2014 Participatief Drama beoogt met diverse participatieve drama methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren Zij krijgen een stem vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken zelf inzichtelijk hoe 6 8 miljoen voor samenwerking cultuur welzijn zorg en sport Artikelen 28 juli 2014 Minister Bussemaker maakte 8 juli bekend dat ze de komende jaren extra investeert in de samenwerking tussen cultuur welzijn zorg en sport 4 jaar lang stelt ze jaarlijks 1 7 miljoen beschikbaar aan de zes cultuurfondsen De minister wil hiermee de Social Art Lab De maatschappelijke betekenis van kunst voor naastenliefde Agenda Datum 28 oktober 2014 Op dinsdagmiddag 28 oktober a s bent u vanaf 13 00 uur van harte welkom voor het Social Art Lab De maatschappelijke betekenis van kunst voor naastenliefde georganiseerd door Movisie i s m LCGW en Museum Catharijneconvent Laat u inspireren Deze Cultureel dagcafe Kopi Susu Praktijkvoorbeelden 12 december 2013 Kopi Susu is een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk West en omstreken stad Utrecht De bezoekers zijn een afspiegeling van de gemêleerde wijk Lombok In het café wordt cultureel en maatschappelijk programma aangeboden en tweemaandelijkse zijn er De kunst van het ouder worden Artikelen 5 december 2013 In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder Met het groeien van de groep ouderen in onze samenleving doen zich nieuwe kansen voor Bevordering van cultuurparticipatie door ouderen staat hoog op de agenda Onderzoek van het Landelijk 1 2 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 2 Apply Agenda filter Artikelen 3 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 2 Apply Effectieve sociale interventies filter Nieuwsberichten 2 Apply Nieuwsberichten filter Praktijkvoorbeelden 1 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 8 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 7 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/cultuur (2015-06-23)
  Open archived version from archive