archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vadercentra | Movisie
  sociale interventies Publicaties Trainingen Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Gebrek aan kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Odensehuis winnaar Movisie Participatieprijs Op 29 januari 2015 ontving de Stichting Odensehuis uit handen van de jury een geldbedrag van 2500 en een pakket met prijzen Dit jaar was het thema van de Movisie Participatieprijs Het nieuwe verdelen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Emancipatie en inclusie Vadercentra Vorige pagina Vadercentra begrippenlijst 12 april 2013 Omschrijving Ontmoetingsplaatsen voor mannen in een achterstandssituatie de basisprincipes zijn zelforganisatie en zelfbeheer open aanbod van activiteiten gericht op verbetering van positie en training in coachend ouderschap Kennisdossier Emancipatie en inclusie Deel Afdrukken 2013 Stimulansz Thesaurus Zorg en Welzijn Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/begrippenlijst/vadercentra (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Vrouwenemancipatie | Movisie
  verder Gebrek aan kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Odensehuis winnaar Movisie Participatieprijs Op 29 januari 2015 ontving de Stichting Odensehuis uit handen van de jury een geldbedrag van 2500 en een pakket met prijzen Dit jaar was het thema van de Movisie Participatieprijs

  Original URL path: https://www.movisie.nl/begrippenlijst/vrouwenemancipatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zelforganisaties | Movisie
  ervaren ze Lees verder Gebrek aan kennis bij gemeenten over EU migranten Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU migranten wonen ervaart problemen met deze nieuwkomers Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid Lees verder Odensehuis winnaar Movisie Participatieprijs Op 29 januari 2015 ontving de Stichting Odensehuis uit handen van de jury een geldbedrag van 2500 en een pakket met prijzen Dit jaar was het thema van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/begrippenlijst/zelforganisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Studiekringen van en voor ouderen | Movisie
  deelnemers onderwerpen vaak uit de actualiteit waarbij iedere deelnemer een eigen bijdrage levert aan kennisvergaring bijvoorbeeld door informatie op te zoeken via internet of bibliotheek Een belangrijk onderdeel van het proces is het bepalen van onderwerpen Kenmerkend is dat altijd elke deelnemer een bijdrage levert aan het bepalen en bespreken van het onderwerp zodat het onderwerp breed gedragen wordt binnen de groep Een ervaren Studiekringbegeleider dat kan een professional of vrijwilliger zijn helpt de Studiekring op weg leidt discussies in goede banen legt en onderhoudt contacten met eventuele instanties en helpt onderwerpen inventariseren De begeleider dient op enig moment echter terug te treden en de Studiekring zelfstandig te laten functioneren Een reguliere Studiekringbijeenkomst duurt ongeveer twee uur en vindt eens per twee weken plaats Zolang er belangstelling voor is en de Studiekring zelfstandig kan draaien kan deze blijven bestaan Materiaal Het volgende handboek is beschikbaar Handleiding voor het opzetten van Studiekringen van en voor ouderen geschreven door A Coster A Kuijpers en E Roodzant uitgegeven in 2012 door Spectrum Gelderland in Velp Uitvoerende organisaties Het initiatief tot het vormen van een Studiekring voor ouderen kan uitgaan van een instelling Stichting Welzijn Ouderen bibliotheek volwasseneneducatie of een ouderenbond of een individu De methode Studiekringen wordt mede gefaciliteerd door Gelders Platform Studiekringen van en voor Ouderen en Spectrum Gelderland Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkelingen in de provincie Gelderland Ontwikkelaar Contactpersoon Andrea Kuijpers 026 384 63 16 www geldersestudiekringen nl of www spectrum gelderland nl Onderbouwing De ontwikkelaar baseert zich bij de uitgangspunten van Studiekringen op de visie van Baars 2006 op de activiteitentheorie die inhoudt dat ouderen alleen gelukkig ouder zouden worden wanneer zij activiteiten blijven uitoefenen Baars vindt dat bij het aanbod van activiteiten voor ouderen zelfregie centraal moet staan Bij het creëren van een aanbod voor ouderen moet weliswaar rekening worden gehouden met hun beperkingen maar ouderen moeten zelf hun wensen kenbaar kunnen maken en zich binnen een sociaal netwerk kunnen ontplooien Deze ideeën over zelfregie eigen wensen kenbaar kunnen maken en jezelf ontwikkelen sluit ook aan bij theorievorming over de derde levensfase Daarin staat centraal dat je tijdens het ouder worden zelf actief vorm moeten geven aan een nieuwe levensfase Jarvis et al 2003 in De Greef et al 2008 Praktijkervaringen De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de professional en of cliënt burger met de methode Effectonderzoek Uit veranderingsonderzoek De Greef 2012 blijkt dat na deelname aan de Studiekring de vooruitgang van sociale inclusie vrij groot is Vooral de scores met betrekking tot de variabelen participatie deelname aan activiteiten in het dagelijkse leven en connectie nieuwe contacten aangaan en bestaande verbeteren zijn hoog Bijna 40 van de respondenten blijkt uit een isolementspositie te komen gaat een lidmaatschap aan en verbetert het contact met vrienden familie of kennissen Bovendien neemt ruim 60 meer deel aan activiteiten in het verenigingsleven of in de wijk en heeft bijna 70 nieuwe contacten opgedaan Samenvatting werkzame elementen Het creëren van structurele ontmoeting Het opbouwen van een sociaal netwerk Het creëren van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/studiekringen-ouderen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Begeleid werken - een individuele, vraaggerichte benadering | Movisie
  elkaar circa driekwart van de deelnemers Cliënten worden gemiddeld zeven uur per maand begeleid door een jobcoach dat komt neer op nog geen 6 van de contracttijd Aarts e a 2008 Zowel de begeleidingstijd als de wijze van begeleiding blijkt sterk afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer Hoekstra e a 2004 Alle betrokkenen deelnemers werkgevers jobcoaches en opdrachtgevers vinden Begeleid Werken nuttig en noodzakelijk Van alle groepen is meer dan 90 enigszins tot zeer tevreden over de aanpak Tegelijkertijd zijn betrokkenen het er ook over eens dat verbetering mogelijk is op het vlak van deskundigheid van de jobcoach de match tussen werk en cliënt administratieve belasting van werkgevers en financiële prikkels voor cliënten Aarts e a 2008 Effectonderzoek Er is nog geen effectonderzoek naar Begeleid Werken uitgevoerd niet in Nederland noch internationaal Nederlands monitoronderzoek van Aarts e a 2008 dat zich richt zich op Begeleid Werken in algemene zin maakt echter wel aannemelijk dat een grote groep mensen profiteert van Begeleid Werken Van de circa 10 000 mensen die er jaarlijks gebruik van maken heeft bijna 60 drie tot vier jaar later nog steeds een betaalde baan hoewel dit veelal een andere baan is dan aan het begin van het traject Na twee jaar heeft nog maar 30 de eerste baan Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit van Begeleid Werken kunnen worden afgeleid uit effectonderzoek naar Individual Placement and Support IPS IPS geldt namelijk als Begeleid Werken voor een specifieke doelgroep te weten mensen met ernstige psychische problematiek Een gerandomiseerde gecontroleerde studie met follow up in Nederland Van Busschbach Michon Van Vugt Stant 2011 maakt duidelijk dat IPS beduidend meer mensen met psychische problemen aan betaald werk helpt dan care as usual 44 tegen 25 Voorts blijkt IPS een positieve invloed te hebben op de psychische gezondheid zelfwaardering en kwaliteit van leven van mensen met psychische problematiek Die laatste drie bijeffecten treden evenwel ook op bij andere vormen van arbeidsbegeleiding De cijfers uit de internationale review van Bond Drake Becker 2008 zijn nog overtuigender hieruit blijkt dat 61 van de IPS deelnemers een reguliere baan vindt tegen 23 van de deelnemers die gebruik maken van andere vormen van arbeidsbegeleiding Ook werken zij meer uren 44 werkt minimaal 20 uur tegen 14 bij de controlegroepen en houden zij hun baan langer 22 versus 16 weken Samenvatting werkzame elementen Aansluiten op de eigenheid wensen motieven intenties zelfopvattingen leerstijlen achtergrond vaardigheden en kennis van het individu Een goede match tussen de cliënt als persoon en de werkplek voor wat betreft waarden normen betekenissen en hiërarchie opdat iemands krachten en kwaliteiten optimaal tot bloei komen Focus op kracht en mogelijkheden van de cliënt in plaats van op diens problemen en beperkingen Oog voor sociale context van cliënt en leren gebruiken van het sociale netwerk Een individuele aanpak op maat die aansluit bij de cliënt in relatie tot de context en sociale omgeving duur wijze en volgorde van stappen hierop afstemmen Regie zoveel mogelijk bij de cliënt de jobcoach in de rol van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/begeleid-werken-individuele-vraaggerichte-benadering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Assertiviteit Allochtone Mannen | Movisie
  en daarmee hun betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten Doelgroep De doelgroep bestaat uit allochtone mannen in het bijzonder Marokkaanse en Turkse mannen in de leeftijd tussen 35 en 60 jaar behorend tot de eerste generatie met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving Aanpak Het traject van de methode bestaat uit drie onderdelen training coaching en nazorg De training bestaat uit vier modules 1 Assertief gedrag 2 IK en JIJ boodschap 3 Inzicht in eigen dagbesteding zorgtaken en stellen van grenzen en 4 Maken van een actieplan Parallel aan de training vindt coaching plaats waarbij de deelnemers individueel worden ondersteund bij het vinden van eigen voorbeelden ter verduidelijking van de informatie bij het bedenken van een persoonlijke casus om na te spelen en bij het invullen van nieuwe wensen op het gebied van dagbesteding en zorgtaken Het trainings en coachingstraject wordt feestelijk afgesloten met een certificaatuitreiking Het einde van dit traject is meteen ook het begin van de nazorg Gemiddeld wordt er voor elke deelnemer vier uur nazorg ingepland over een periode van twee maanden Een deel van de nazorg vindt plaats in subgroepen Materiaal De handleiding Assertiviteit Allochtone Mannen geschreven door Thea van Neerbos Rachid Jamari Ayçi Çelik uitgegeven in 2008 door ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie Uitvoerende organisaties In de handreiking staat dat de methode Assertiviteit Allochtone Mannen gebruikt kan worden in trajecten die gericht zijn op de activering van allochtone mannen De methode kan worden gebruikt door uitvoerende organisaties van welzijnsorganisaties tot vrijwilligersorganisaties die trajecten gericht op advisering aan allochtone mannen aanbieden Ontwikkelaar De methode is ontwikkeld door ACB Kenniscentrum Dit kenniscentrum is per 1 juli 2012 opgeheven De handleiding Assertiviteit Allochtone Mannen is nu te vinden op de website van MOVISIE Auteurs Thea van Neerbos Rachid Jamari Ayçin Çelik ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie Contactpersoon Wil Verschoor MOVISIE 030 789 21 08 w verschoor movisie nl Onderbouwing De opbouw van de training assertiviteit is gebaseerd op literatuur over assertiviteit Hustings 2003 Keenan 1998 Schouten 2002 Van Eijk 1985 Om assertief te worden is meestal een aanpassing van het intuïtief gedrag nodig Ieder mens is van nature òf overwegend passief òf overwegend agressief Veel allochtone mannen hebben snel de neiging intuïtief te reageren en daarmee onbedoeld agressief gedrag te vertonen Door te werken aan assertiviteit kunnen de deelnemers op een deskundige manier omgaan met lastige situaties en personen Praktijkervaringen Uit de praktijkervaringen van de trainer coach blijkt dat het beter werkt om groepen te benaderen voor deelname dan deelnemers individueel te werven De pilots hebben laten zien dat veel deelnemers los van de primaire weerstand tegen het onderwerp van de training aanvankelijk met enige afstand en scepsis beginnen aan de training Deze negatieve reactie slaat echter langzaam om in een positieve houding Aan het begin van de training moet daarom geïnvesteerd worden in het winnen van vertrouwen De grootste uitdaging voor de deelnemers blijkt het leren kiezen voor zichzelf en niet steeds terug te vallen op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/assertiviteit-allochtone-mannen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ongekend talent | Movisie
  met diverse etnische achtergronden die hun tijd graag zinvol willen invullen Aanpak De cursus Ongekend Talent bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst In die bijeenkomsten worden de mogelijkheden kwaliteiten en wensen van de deelnemers in kaart gebracht De cursus gaat in op vragen als Wat had ik altijd al willen doen Wat zijn mijn kwaliteiten Wat heb ik nodig om deze te versterken en hoe kan ik dat bereiken De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers Deze trainers doorlopen een train de trainercursus De cursus is praktisch opgezet en bouwt voort op de kennis en ervaringen die deelnemers al bezitten Er wordt gewerkt met een losbladig materiaalsysteem waardoor de trainer in de voorbereiding de op de doelgroep afgestemde materialen en opdrachten kan inzetten Elke deelnemer bepaalt tijdens de cursus zijn of haar doel maakt een plan en gaat over tot actie Materiaal Ongekend Talent geschreven door A Burleson en W Hilverda uitgegeven in 2009 door Pluspunt expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam Naast het handboek zijn ook een cursusprocedure voor trainers een losbladig materiaalsysteem en een werkmap voor cursisten beschikbaar Uitvoerende organisaties Organisaties in het maatschappelijk veld die via het werken met vrijwilligers burgerparticipatie in hun gebied willen ondersteunen Denk hierbij bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties sociaal cultureel werk en vrijwilligersorganisaties Ontwikkelaar Pluspunt expertisecentrum voor senioren en participatie Heili Bassa 010 467 17 11 www pluspuntrotterdam nl Onderbouwing De methode is in 2007 vanuit de praktijk ontwikkeld Voor de onderbouwing van de aanpak van de methode verwijzen de ontwikkelaars naar Petzold 1988 persoonlijke communicatie Heili Bassa 25 april 2012 Mensen in de derde levensfase krijgen op een aantal vlakken te maken met verlieservaringen bijvoorbeeld het afscheid nemen van het arbeidsproces maar misschien ook op het gebied van sociale relaties of gezondheid Dit verlies betekent bekeken vanuit de gedachte van Petzold dat er compensatie op andere gebieden nodig is Mensen zoeken naar een nieuwe balans in hun leven Een zinvolle tijdsbesteding kan helpen deze balans te behouden De ontwikkelaars hebben ook gebruik gemaakt van de inzichten van de cultuurfilosoof Arnold Cornelis Loog Van Overbeek 2007 Hij wijst op de meerwaarde van de ervaring die ouderen tijdens hun leven hebben opgedaan in het omgaan met eigen emoties behoeften en uitdagingen van de omgeving Met die ervaringskennis kan ieder individu bijdragen aan veranderingen en oplossingen Als dit gebeurt in dialoog met anderen gaat het nog vele malen sneller Het is belangrijk dat ouderen in deze vermogens blijven investeren om ze op die manier in stand te houden Dit noemt men communicatieve zelfsturing Praktijkervaringen In het jaarverslag Ongekend Talent 2011 Pluspunt 2012 zijn evaluaties van de trainers opgenomen waarin de resultaten van evaluatieverslagen ingevuld door de deelnemers zijn verwerkt Daaruit blijkt onder andere dat het aanbrengen van structuur in je plannen een belangrijke rol speelt in het ontdekken van je talenten Mindmappen blijkt een succesvolle manier om je gedachten te ordenen maar het kost wel investering om het te leren De cursussen leren deelnemers om barrières te doorbreken om te gaan met verwachtingen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/ongekend-talent (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vrijbaan Empowerment Methode | Movisie
  ontwikkelingsgericht coachen van Vandamme uit 2004 persoonlijke communicatie Annemarieke Meelke 28 november 2011 en handelingsgericht werken Volgens de self determination theory zijn mensen van nature gemotiveerd om te blijven leren en om hun eigen leven te bepalen door middel van keuzes en beslissingen Ontwikkelingsgericht coachen focust op dat wat iemand in een bepaalde periode in zijn leven aan het leren is Concrete coachingsvragen worden gezien in het licht van die bepaalde ontwikkelingstaak Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken in het onderwijs Deze aanpak is niet zozeer gericht op wat er mis is met een leerling maar meer op wat deze nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken Praktijkervaringen Er zijn twee onderzoeken naar praktijkervaringen gedaan Crombag Roben Dijcks 2009 Van Lierop Janssen Heykers 2005 Zowel trainers als testers zijn positief over de methode en zien duidelijke veranderingen in gedrag bij de deelnemers De deelnemers vertoonden meer initiatief en waren beter in staat om sturing aan hun traject te geven Cruciaal is een goed begrip van empowerment en de zes componenten bij alle betrokkenen Daarnaast is aandacht voor en aansluiten bij de motivatie van de deelnemers belangrijk bijvoorbeeld door voldoende keuzemogelijkheden in het traject te bieden Ook de deelnemers in beide onderzoeken zijn positief over de methode Een groot deel geeft aan veranderingen bij zichzelf te merken Ze vinden zichzelf mentaal sterker meer zelfbewust en kunnen beter keuzes maken Daarnaast geven ze aan beter sturing te kunnen geven aan hun traject richting werk Ze weten beter waar ze op moeten letten bij het zoeken naar werk vinden het gemakkelijker om te solliciteren en durven het beter aan te geven als anderen dingen regelen op een manier die ze niet willen Een aandachtspunt is de extra fysieke en mentale belasting die de training betekent Aanbevolen wordt de belasting te beperken in tijd te plannen in vakantieperiodes of op te nemen in bestaande schoolprogramma s en te zorgen voor een goed bereikbare locatie Effectonderzoek Er zijn twee effectonderzoeken gedaan naar de methode een veranderingsonderzoek E onder de 69 deelnemers aan de VrijBaan pilot trainingen Van Lierop et al 2005 en een onderzoek dat deels als quasi experimenteel onderzoek in de praktijk zonder follow up C te typeren is en deels als veranderingsonderzoek E Dit tweede onderzoek is uitgevoerd onder 36 jongvolwassenen met een visuele beperking Crombag Roben Dijcks 2009 Beide onderzoeken laten een significante verbetering zien op drie van de zes componenten van empowerment namelijk impact positieve identiteit en competentie In het onderzoek onder de jongvolwassenen met een visuele beperking heeft 85 7 van de interventiedeelnemers de doelen die zij met behulp van de Goal Attainment Scaling hebben vastgesteld in het logboek volgens of zelfs boven verwachting gehaald Uit de scores op stellingen over veranderingen in het gedrag blijkt dat over het geheel genomen de interventiegroep meer een positieve verandering aangeeft dan de controlegroep De scores van zes van de acht geselecteerde andere vragenlijsten voor elementen van empowerment laten een verbetering in score zien bij de deelnemers van de interventiegroep de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/vrijbaan-empowerment-methode (2015-06-23)
  Open archived version from archive