archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maatwerk | Movisie
  zij tevreden zijn over de begeleiding van de trajectcoach Ook hebben ze het idee dat het traject heeft bijgedragen aan hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling SWW 2008 Effectonderzoek Monitorgegevens geven inzicht in de instroom het verloop en de uitstroom van de deelnemers Het uitstroompercentage zit tussen de 36 en 68 per jaar Ongeveer tweederde hiervan stroomt uit naar scholing re integratietrajecten vrijwilligers werk of sociale werkvoorziening Bijlage D in Leeuwangh Lubbers 2007 en Jaarverslagen Maatwerk 2005 2010 Samenvatting werkzame elementen De belangrijkste werkzame elementen van de methode zijn De persoonlijke aanpak de coach verdiept zich daadwerkelijk in de leefwereld leert de deelnemer kennen en bouwt een vertrouwensrelatie op De integrale aanpak de trajectcoach richt zich op de totale persoon en niet op een specifiek probleem of enkele specifieke problemen De handelingsvrijheid van de coach deze is niet gebonden aan protocollen waardoor ieder traject daadwerkelijk op maat kan worden gesneden De aansluiting bij de toekomstwensen en capaciteiten hierdoor wordt de motivatie van de deelnemer vergroot en worden realistische plannen en oplossingen bedacht Inspelen op verschil in leerstijlen de coach maakt gebruik van verschillende technieken in het ondersteunen begeleiden en motiveren van de deelnemer De deelnemer krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheid zo wordt de zelfstandigheid en stuurkracht vergroot Een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie vanuit betrokkenheid en respect laten ontdekken en toepassen van eigen mogelijkheden Praktijkvoorbeeld In het handboek is een uitgebreide casusbeschrijving opgenomen Aangezien binnen het traject vanuit de denkwereld visie en vraag van de deelnemers wordt gewerkt worden daarin zoveel mogelijk reacties en emoties natuurgetrouw weergegeven Hieronder staat een sterk ingekorte versie Het begin Afspraak1 Vol frustratie en woede zit Fred in het eerste gesprek Hij laat weten niets van plan te zijn met dit traject Hij noemt het grote onzin om iets met hem te willen terwijl hij niets kan en wil Hij schreeuwt het uit en maakt grote gebaren Ik kijk hem aan Ik beaam dat we het samen moeilijk zullen krijgen Ik vraag hem om raad hoe wij samen het beste ervan kunnen maken We zijn immers tot elkaar veroordeeld door de Sociale Dienst De klantmanager heeft Fred warm aan mij overgedragen zij is net weg We zitten een tijdje stil tegenover elkaar in dezelfde lichaamshouding De associatie van Hans en Grietje die in het bos in de steek zijn gelaten door hun vader komt in mij op Ik vertel het hem We moeten samen lachen Nog koffie zeg ik en er is contact Het gesprek wordt luchtig en kort gehouden Tussen neus en lippen door vraag ik of hij dinsdag kan komen s Ochtends of liever s middags Afspraak 2 En daar is Fred weer niet dus Ik bel hem Hij is de afspraak vergeten Ik vraag of hij nu meteen kan komen Of misschien beter morgen Morgen De volgende dag Geen Fred Ik bel hem Hij komt er meteen aan Hij vertelt nooit afspraken te hebben en deze te vergeten Ik vraag waar hij afspraken het beste kan noteren Hij komt met het voorstel om afspraken op de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/maatwerk (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Jongeren Interventie Team Schiedam (JIT) | Movisie
  leeftijd van 15 tot 23 jaar die op meerdere leefterreinen kampen met beginnende problemen Aanpak De opzet en werkwijze van de methode omvat onderstaande onderdelen Aanmelding en intake De aanmelding komt binnen via de ketenpartners of zelfmeldingen of meldingen via familieleden Naar aanleiding van een aanmelding wordt de cliënt schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek Hulpvraag inventariseren In het intakegesprek wordt samen met de cliënt een hulpvraag geformuleerd Aanvullend onderzoek en analyse in de back office ondersteunen de hulpvraag Trajectplan opstellen De Individuele Jongerenbegeleider IJB er stelt een trajectplan op waarin inhoud en afspraken met de cliënt zijn vastgelegd en worden ondertekend Trajectplan uitvoeren Begeleiden stimuleren en motiveren van de cliënt zowel kort als langdurend bij de uitvoering van het programma Evaluatie en nazorg Het traject wordt afgesloten als de doelstelling is bereikt of wanneer blijkt dat de cliënt niet aan de inspanningsverplichting voldoet Materiaal Het volgende handboek is beschikbaar De straat als front office methodiek voor Jongeren Interventie Team Schiedam geschreven door Gregor Gips uitgegeven in 2011 door SWS Welzijn in Schiedam Ontwikkelaar SWS Welzijn Schiedam s Gravelandseweg 557 3119 XT Schiedam 010 409 09 09 www swswelzijn nl Contactpersoon R Weekers 06 345 538 38 rweekers swswelzijn nl Onderbouwing Voor de onderbouwing van de doelgroep en de probleemanalyse maakt de ontwikkelaar gebruik van de definitie van overbelaste jongeren WRR 2009 Nicis Adviescollege Maatschappelijke uitval jongeren 2010 De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van de aanpak naar de kring van solidariteit rond kinderen en jongeren Van Acker 2010 Deze overbelaste jongeren kampen met meervoudige problematiek waardoor zij op meerdere loketten en instanties zijn aangewezen Voor hen functioneert het bestaande systeem niet voldoende om maatschappelijke uitval tegen te gaan Het probleem vraagt volgens het adviescollege om systeeminnovaties die zijn gebaseerd op drie principes bestuurlijke aandacht een netwerk van professionals dat rond de jongere wordt gevormd en de school als de plek waar de zorg omheen wordt georganiseerd Deze principes zijn van toepassing in de JIT aanpak een combinatie van samenwerking met het voortgezet onderwijs en een ambulante aanpak om de hulpverlening dichter bij de jongere te brengen Praktijkervaringen Er zijn twee publicaties beschikbaar die ingaan op de praktijkervaringen met JIT van de uitvoerders SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein 2010 Gips Voorspuij Van Gerwen 2010 Volgens de uitvoerders is een goede samenwerking tussen jongerenwerkers en jeugdhulpverleners een belangrijke voorwaarde voor succesvolle uitvoering Ook de persoonlijke vraaggerichte laagdrempelige en proactieve houding naar de jongeren toe wordt van belang geacht Effectonderzoek Er zijn twee effectonderzoeken beschikbaar Uit de monitoring Jaarrapportage 2009 JIT Hoe je net het verschil kunt maken SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein 2009 blijkt dat meer dan de helft van de JIT trajecten 35 van de 68 deelnemers succesvol was Uit de monitoring Rapportage 2010 JIT Schiedam De straat als front office SWS Welzijn en Flexus Jeugdplein 2010 blijkt dat bij iets meer dan de helft 18 van de 35 van de afgesloten casussen de problemen van de jongeren zijn opgelost Op basis van deze rapportages kunnen echter geen uitspraken worden gedaan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/jongeren-interventie-team-schiedam-jit (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op Eigen Benen | Movisie
  Wonen en INVRA Arbeid INVRA staat voor INventarisatie Van Redzaamheidsaspecten Daarnaast zijn vanuit verschillende methoden en leertheorieën handvatten verzameld om in aansluiting op de toepassing van de beide INVRA instrumenten de eigenwaarde en zelfredzaamheid te vergroten Het gaat onder meer om de theorie van Feuerstein et al 1993 in Scholten Schuurman 2008 de positieve psychologie van Seligman 2002 in Scholten Schuurman 2008 en het Competentiemodel van Slot Spanjaard 2006 in Scholten Schuurman 2008 Daarnaast was het Eigen Initiatief Model van Timmer 2000 in Scholten Schuurman 2008 een belangrijke basis Deze handvatten samen vormen Op Eigen Benen Praktijkervaringen De methode is in de beginfase van de ontwikkeling getoetst in twee pilots De ontwikkelaars hebben de resultaten geëvalueerd en beschreven in twee publicaties De praktische mogelijkheid om de geleerde vaardigheden toe te passen en de neiging van ouders en begeleiders om het zelf te doen vormen knelpunten voor het toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden in de eigen woonsituatie Daarnaast blijkt de overgang naar de nieuwe manier van werken meer aandacht en tijd te kosten dan gedacht Succesfactoren zijn methodische training flexibele personeelsinzet het gestructureerd verzamelen van gegevens en tijdsafbakening van de training Bors Mulder Scholten 2000 Scholten Bors 2001 Effectonderzoek Directe aanwijzingen voor effectiviteit Er hebben twee veranderingsonderzoeken plaats gevonden naar Op eigen benen Uit het onderzoek E van Bors et al 2000 is bij vijftien van de zestien cliënten een toename in zelfredzaamheid gemeten Bovendien zijn de verschillen op de diverse zelfredzaamheidsgebieden kleiner geworden de profielen zijn dus evenwichtiger geworden De cliënten met het laagste IQ hebben de meeste vooruitgang geboekt In het onderzoek E van Scholten en Bors 2001 laten alle cliënten in de onderzoeksgroep een toename in woonvaardigheden zien De toename van het kennisniveau is minder duidelijk De begeleidingsbehoefte van de cliënten is afgenomen Er is een effectonderzoek in voorbereiding gericht op de doelgroep kind en jeugd Samenvatting werkzame elementen Centraal stellen van krachten aanleg en talenten in plaats van de handicap of beperkingen Respect voor de eigenheid van de ander en het voeden van zelfrespect en zelfwaardering Door authentiek vertrouwen van de trainer in de deelnemer neemt het zelfvertrouwen van de deelnemer toe Zowel de bestaande als de gewenste situatie wordt in kaart gebracht via een gestructureerde inventarisatie van competenties met de INVRA meetinstrumenten Competenties worden versterkt het probleemoplossend vermogen vergroot en zo wordt de zelfredzaamheid versterkt Door aan te sluiten bij de natuurlijke manier van leren van deelnemers is iedereen in staat zijn leven lang te leren Betekenis geven aan leren door te leren vanuit eigen motivatie voor het behalen van eigen doelen Leren vindt plaats door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten zone van de naaste ontwikkeling De leerling leert door zelf de stappen te bedenken die nodig zijn voor de uitvoering van een taak mediërend leren de mediator stelt vragen Bewuste aandacht voor het leren toepassen en vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden in het dagelijks leven Het opzetten of uitbreiden van het sociale netwerk met relaties waarin wederkerigheid centraal staat Praktijkvoorbeeld

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/eigen-benen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op reis langs de voorzieningen | Movisie
  van het stilzwijgen over opvoedingsproblemen van allochtone ouders met kinderen met een verstandelijke beperking en een eerste laagdrempelige kennismaking met voorzieningen regelingen en hulpverleners Doelgroep De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen tot en met 12 jaar met een verstandelijke beperking en een niet westerse achtergrond Aanpak In vijf bijeenkomsten en een excursie van twee uur wordt door middel van actieve werkvormen en presentaties van voorlichters van diverse organisaties het stilzwijgen doorbroken Daarnaast wordt basisinformatie over het hulpaanbod gegeven In de bijeenkomsten worden de voorlichters meteen voorgesteld als contactpersonen voor de deelnemers Zowel emotionele als praktische en financiële knelpunten komen aan bod waarna het hulpaanbod op deze specifieke punten aangereikt wordt Tot slot krijgen de deelnemers door de excursie de kans om een instelling te bezoeken De cursus wordt aangeboden in de taal van de deelnemers Materiaal Het volgende handboek is beschikbaar Op reis langs de voorzieningen Voorlichtingsprogramma voor ouders van kinderen tot en met 12 jaar met een verstandelijke beperking en een niet westerse achtergrond geschreven door Ank Loog uitgegeven in 2009 door Vilans in Utrecht Ontwikkelaar Vilans voorheen NIZW Trainingsbureau 030 789 2361 training vilans nl Onderbouwing Voor de onderbouwing van de probleemomschrijving van de methode maakt de ontwikkelaar gebruik van het Jaarrapport integratie 2007 van het Sociaal Cultureel Planbureau Dagevos Gijsberts red 2007 Daarin komt naar voren dat verscheidene groepen allochtonen vaak moeite hebben met het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal Daarnaast worden specifiek vrouwen de moeders genoemd als personen die een grote kans lopen overbelast te raken Vink et al 2007 Loog 2007 Potter 2007 Er is verder geen theoretische onderbouwing van de aanpak Praktijkervaringen Het initiatief om dit voorlichtingsprogramma te organiseren kan bij veel organisaties liggen Bijvoorbeeld vanuit stichting MEE of steunpunten mantelzorg Er is één interne publicatie Alders 2011 ongepubliceerd beschikbaar waarin

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/reis-langs-voorzieningen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Man actief | Movisie
  de avonduren of tijdens een lang weekend te verzorgen In het laatste geval worden meerdere dagprogramma s achter elkaar behandeld Materiaal Tijdens de uitvoering van de training wordt gebruik gemaakt van Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie en het Trainershandboek Man actief beide geschreven door Perihan Utlu van Vizyon en Wil Verschoor van MOVISIE uitgegeven in 2009 door MOVISIE in Utrecht De publicaties zijn te bestellen via de websites van MOVISIE en Vizyon De publicatie Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie is ook te downloaden van beide websites Ontwikkelaar Vizyon Management in culturele diversiteit Perihan Utlu Perihan vizyon nl 06 50 28 18 09 MOVISIE Wil Verschoor w verschoor movisie nl 030 789 21 08 Onderbouwing De ontwikkelaars verwijzen naar het rapport Bidden en boodschappen doen een onderzoek naar de emancipatie van laagopgeleide allochtone mannen in Amsterdam Fahmi Van Lokven 2006 waarin de doelgroep en hun problemen uitgebreid worden omschreven In het rapport wordt aanbevolen initiatieven te ontwikkelen die mannenemancipatie expliciet als doelstelling hebben De methode Man actief is daarop een antwoord De ontwikkelaars baseren zich bij de aanpak op mannelijkheidcoderingen Van der Loo 1997 dit zijn expliciete waarden en normen die de mannelijke identiteit en het gevoel van eigenwaarde van mannen bepalen Het uitgangspunt van de methode is dat voor de mannen uit de doelgroep de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat zij in veel gevallen niet meer kunnen functioneren binnen de voor hen gebruikelijke mannelijkheidcoderingen De methode houdt bij de activiteiten voor mannen rekening met de mannelijkheidcoderingen en de ontwikkelingen die daarbinnen gaande zijn en gaat er van uit dat deze essentieel zijn voor het succes van de methode Praktijkervaringen De methode is tijdens de pilot toegepast in Den Haag door het vadercentrum in Amsterdam door een welzijnsorganisatie in Rotterdam door een centrum voor vrouwen en emancipatie samen met een consultantorganisatie en in Utrecht door een beheersorganisatie etnische groepen Daarnaast is de methode in een iets andere vorm en onder de naam Meer Man s toegepast in Amsterdam stadsdeel De Baarsjes onder de naam De Buurtfirma in de stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes in Amsterdam en onder de naam Trotse Vaders in Rotterdam Er zijn meerdere evaluatieverslagen beschikbaar de vier pilots en het project Meer Man s zie ook de literatuurlijst Khalil Ettahriene 2010 Utlu Verschoor 2008 a en b Utlu Verschoor 2009 a en b De werving van de deelnemers blijkt vaak moeizaam Professionals ervaren dat de werving van de deelnemers het meest effectief is als zij in een op eengesprekken worden benaderd of verleid Begeleiding van de deelnemers als groep en individueel is maatwerk elke groep en elke deelnemer vraagt om een specifieke aanpak Meer dan de helft van de deelnemers bereikt het gestelde doel en gaat aan de slag met bijvoorbeeld een betaalde baan vrijwilligerswerk of een opleiding Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt ook dat de training hen meer structuur geeft en ondersteunt bij het vinden van aansluiting bij de Nederlandse maatschappij Effectonderzoek De

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/man-actief (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Senioren voor ... uw gemeente | Movisie
  verhalen van oudere vrijwilligers vinden zij zeer waardevol Organiserende coördinatoren vinden de praktische toepasbaarheid van de methode goed Ze vinden een goede samenwerking tussen betrokken partijen cruciaal voor een succesvolle uitvoering Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend Doel Het centrale doel van Senioren voor uw gemeente is het matchen van senioren met vrijwilligersorganisaties Subdoelstellingen hierbij zijn Senioren een kans geven zich te oriënteren op de mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke inzet Senioren de mogelijkheid bieden hun sociale netwerk te vergroten Instellingen en organisaties die vrijwilligers zoeken de mogelijkheid bieden om vrijwilligers te werven De kwaliteit van bestaand vrijwilligerswerk verhogen door verwachtingen van senioren met betrekking tot maatschappelijke inzet in overeenstemming te brengen met de realiteit Doelgroep Tot de doelgroep van de methode behoren alle inwoners van een gemeente van 63 en 64 jaar Aanpak De gemeente nodigt alle inwoners van 63 en of 64 jaar uit voor een bijeenkomst op het gemeentehuis Hier presenteren organisaties die vrijwilligers zoeken zich en kunnen potentiële vrijwilligers zich oriënteren op de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk Het perspectief van de uitgenodigde senioren hun levensfase behoeften en wensen staat daarbij centraal De bijeenkomst start met een aantal korte inleidingen waarna de deelnemers in aparte werkgroepen kennis kunnen maken met verschillende organisaties die vrijwilligers zoeken In de wandelgangen tijdens de wisselingen is een kleinschalige informatiemarkt waar de organisaties die zich presenteren in de werkgroepen zich kunnen profileren met behulp van foldermateriaal Voor de uitvoering van de methode zijn minimaal twee partners nodig die bereid zijn om met elkaar samen te werken de gemeente en een lokale welzijnsinstelling meestal een Stichting Welzijn Ouderen Als in de betreffende gemeente een vrijwilligerscentrale bestaat wordt deze in principe ook bij de organisatie betrokken Materiaal Voor de methode zijn een handleiding verschillende praktische documenten ten behoeve van de uitvoering en een website met tips en ervaringen beschikbaar Zie hiervoor de volgende webadressen www seniorenvooruwgemeente nl en www ivozh nl Ontwikkelaar Bureau Senia Julianalaan 9 1213 AP Hilversum Contactpersoon Ineke van de Rotte 035 624 1880 of 06 248 667 49 ivanderotte senia nl Onderbouwing De methode is vanaf 2006 met behulp van pilots ontwikkeld De ontwikkelaar verwijst in de handleiding voor de onderbouwing van de probleemanalyse en de verantwoording van de gekozen doelen doelgroep en aanpak vooralsnog niet naar uitgebreidere visies theorieën of wetenschappelijke onderzoeken Aan de doorontwikkeling en onderbouwing van de methode wordt momenteel nog gewerkt Praktijkervaringen De methode wordt in een groot aantal gemeenten uitgevoerd Uit interne evaluatieverslagen en een tweetal uitwisselingsbijeenkomsten blijkt dat de meeste organiserende coördinatoren de praktische toepasbaarheid van de methode als goed beoordelen Het algemene beeld is dat tijdens de meeste bijeenkomsten het aantal deelnemers schommelt tussen 40 en 120 en dat het aantal matches dat direct gerealiseerd wordt varieert van vijf tot 15 Cruciaal voor een succesvolle uitvoering is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen Daarnaast moeten vrijwilligersorganisaties duidelijk maken wat zij te bieden hebben en laten zien dat zij zich flexibel opstellen naar senioren die zich op incidentele basis willen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/senioren-uw-gemeente (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op weg naar de Gouden Jaren | Movisie
  cursus Aan het zelfhulpboek zijn ten opzichte van de handleiding een inleiding en citaten van medecursisten toegevoegd De tekst is daarnaast zo aangepast dat het boek voor iedereen makkelijk leest en mensen zelfstandig met de methode aan de slag kunnen of indien gewenst met ondersteuning van een sociale professional Ontwikkelaar Christina Bode Universiteit Twente in samenwerking met Denise de Ridder Universiteit Utrecht Universiteit Twente Faculteit GW Postbus 217 7500 AE Enschede 053 489 60 44 c bode utwente nl www gw utwente nl pcgr mw bode Onderbouwing Eén van de belangrijkste theoretische paradigma s als het om succesvol ouder worden gaat is de Selectie Optimalisatie met Compensatie SOC theorie uit 1997 van Baltes Bode et al 2007 In het kort word je volgens deze theorie succesvol ouder als je de volgende mechanismen op elkaar afstemt je bewust op minder gebieden concentreren deze goed onderhouden en naar je eigen wensen inrichten en zo nodig andere oplossingen zoeken als iets echt niet meer wil lukken Hierdoor kunnen mensen de verhouding tussen winst en verlies optimaliseren Deze afstemming vereist echter wel dat mensen naar de toekomst kijken en anticiperen op mogelijke veranderingen De cursus Op weg naar de gouden jaren leert ouder wordende mensen de hiervoor benodigde vaardigheden aan De inhoud van de cursus is gebaseerd op de proactieve coping theorie zoals die in 1997 door Aspinwall en Taylor Bode et al 2007 is ontwikkeld De kern van proactive coping is het h erkennen en vermijden van toekomstige dreigingen alsook het actief vorm geven aan positieve toekomstgerichte doelen Praktijkervaringen De methode wordt het meest aangeboden door brede zorginstellingen en brede welzijnsinstellingen Daarnaast bieden ook instellingen als Volksuniversiteiten centra voor volwasseneneducatie Stichtingen Welzijn Ouderen en vrijwilligerscentrales de cursus aan De cursus wordt door heel het land aangeboden Het algemene oordeel van de deelnemers over de methode is goed Bode Ridder Bensing 2006 Een duidelijke meerderheid van de cursisten ervaart het programma als eenvoudig Mannen vinden de cursus echter minder eenvoudig dan vrouwen De techniek van mentale simulatie ter ondersteuning van het formuleren van doelen en bijpassende acties blijken vrouwen gemakkelijker toe te kunnen passen dan mannen Het bestaande onderzoek heeft zich niet gericht op het inventariseren van de praktijkervaringen van de professionals Effectonderzoek Naar de effectiviteit van de interventie is een experimenteel onderzoek met follow up verricht Bode et al 2007 De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de cursus effectief is hij levert een substantiële bijdrage aan het verbeteren van proactieve coping competenties die aan de basis liggen van toekomstgericht zelfmanagement in de midden en late volwassenheid De stabiliteit van de effecten van de interventie wordt ondersteund door het behoud van deze effecten drie maanden na afloop van het programma Samenvatting werkzame elementen Stimuleren om over de eigen toekomst na te denken Proactive coping het h erkennen en vermijden van toekomstige dreigingen in combinatie met het actief vorm geven aan positieve toekomstgerichte doelen De combinatie van groepsbijeenkomsten en een individueel traject De focus op het stellen van concrete individuele doelen en dat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/weg-naar-gouden-jaren (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • WE CAN | Movisie
  bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Lees verder Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers Een inventarisatie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bij negen Nederlandse gemeenten Hoe organiseren deze gemeenten de opvang en welke knelpunten ervaren ze Lees verder Meldcode en dossiervorming De vijf stappen van de meldcode moeten worden vastgelegd in een cliënt patiënt of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem Hoe legt u de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Seksueel geweld WE CAN Vorige pagina WE CAN netwerken 3 april 2014 De campagne WE CAN end all violence against women is een wereldwijde campagne die in 2004 is gestart in Bangladesh en is daarna opgezet in onder andere India Sri Lanka Nepal Pakistan en Afghanistan In 2007 werd de campagne ook in Canada geïntroduceerd Het doel is om geweld tegen vrouwen de oorzaken van dit geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te stoppen Op 8 maart 2009 startte de campagne in Nederland WE CAN werkt met changemakers mensen die zelf kleine en grote acties ondernemen en coalitiepartners organisaties die iets doen aan geweld tegen vrouwen In 2011 startte WE CAN Young een campagne die zich richt op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/netwerken/we-can (2015-06-23)
  Open archived version from archive •