archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • New@Home | Movisie
  wordt wegwijs gemaakt in de Nederlandse samenleving Samen met een iets oudere jongere wordt Nederland ontdekt Een jong volwassene kan zich beter inleven in de nieuwsgierigheid en vragen van een jongere en staat dichter bij zijn haar belevingswereld Bovendien doen studenten van sociale opleidingen relevante ervaringen op als vrijwillige mentor In april 2011 won dit project de integratieprijs van Zwolle de PLURIFORM Een trainingshandleiding en een handboek zijn opvraagbaar bij de projectleider Harriette Knigge Het project wordt uitgevoerd in gemeentes rond Zwolle en Enschede Hoe werkt New home HBO studenten van sociale opleidingen kunnen mentor worden Dit betekent dat zij 1 of 2 nieuwkomers een jaar lang mee op een sociale ontdekkingsreis in hun omgeving nemen Tijdens deze reis komen ze langs feestjes gaan op de koffie in hun buurt en bezoeken instanties zoals de bibliotheek het clubhuis en het CJG Vaak gaan ze er in groepjes op uit soms één op één Zowel de mentor als de mentee de jonge nieuwkomer krijgen een intakegesprek Zij maken kennis met elkaar en er worden matches gemaakt tussen de mentee en mentor De mentoren worden vanuit het project intensief begeleid en ondersteund De mentor mailt na een afspraak met de mentee een kort verslag waarop schriftelijk reactie volgt Eens in de vijf weken zijn er intervisiebijeenkomsten en zo nodig zijn er individuele begeleidingsgesprekken voor mentoren Deze intensieve ondersteuning is nodig voor een goede begeleiding van de jonge nieuwkomer Het betekent wel een forse investering qua uren in de begeleiding van de mentor vrijwilligers Familie en buurtbewoners van de jonge nieuwkomers worden ook betrokken bij het project De mentor leert zo meer over de mentee en zij kunnen daarom ook meer met elkaar bespreken De mentor zoekt een koffieadres in de buurt van de jongere Zo ontstaat er contact met buurtgenoten en kunnen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/newhome (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • La Mamma's | Movisie
  Friese moeders ontmoeten elkaar en delen ervaringen Op die manier wordt hun sociale netwerk vergroot en wordt verwacht dat zij minder afhankelijk zullen zijn van hulpverleningsinstanties Wat is La Mamma s Het project biedt jonge moeders de gelegenheid elkaar te treffen en te praten over hun positie Doordat de moeders elkaar wekelijks treffen kunnen zij elkaar ondersteunen en helpen bij het opvoeden van hun kind Het project helpt de jonge moeders bij het afmaken van een opleiding of stimuleert hen zich vrijwillig in te zetten Wat levert het op Jonge moeders leren elkaar kennen zij leren van elkaar en hun sociale netwerk wordt vergroot Bovendien zullen zij minder snel gebruik maken van hulpinstanties en worden zij gestimuleerd economisch zelfstandig te worden Hoe werkt La Mamma s Het concept is simpel biedt jonge moeders een wekelijks ontmoetingsmoment Doordat het project zich richt op een specifieke groep jonge moeders kan goed tegemoet worden gekomen aan hun specifieke vragen en wensen Jonge moeders worden ondersteund door vrijwilligers die soms ook zelf jong moeder zijn geweest Binnen het project worden werkervaringsplaatsen gecreëerd zodat jonge moeders werkervaring opdoen en kunnen doorstromen naar betaald werk Timpaan werkt aan een methodiekbeschrijving over hoe men in een plattelandssituatie invulling kan geven aan een informeel netwerk voor en door jonge moeders Omdat een aantal deelnemers zwakbegaafd is verzorgt MEE Friesland en FIOM scholing en of coaching aan vrijwilligers die zwakbegaafde jonge moeders steunen Met wie werkt La Mamma s samen Timpaan werkt oa samen met het FIOM en MEE Friesland Verder wordt in dit project samengewerkt met GGD Fryslan en Stipepunten Vrijwillige inzet en Mantelzorg Stipepunt is Fries voor steunpunt Website www lamamas nl Looptijd Doorlopend Uitvoerende organisaties La Mama s Oude Koemarkt 20 8601 EK Sneek T 0515 414162 en 06 46157146 E lamamasneek hotmail com www lamamas

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/la-mammas (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • CultuurShaker | Movisie
  oktober 2011 Jong en oud leren over elkaars leven via een bruisende show in een verzorgingshuis Wat is CultuurShaker CultuurShaker is de naam voor een ontmoetingsevenement tussen jong en oud Jong is in dit geval jongeren uit internationale schakelklassen oud zijn bewoners van een verzorgingshuis De jongeren organiseren een interactieve en interculturele middag met spel en show Wat levert het op Cultuurshaker levert verschillende winpunten op jongeren ontdekken eigen talenten jongeren ontdekken een stuk Nederland hoe zag het leven er vroeger uit in Nederland bewoners van verzorgingshuizen beleven een wervelende middag bewoners van verzorgingshuizen ontmoeten jongeren en leren over hun leefwereld Hoe werkt CultuurShaker CultuurShaker wordt ingezet in internationale schakelklassen In deze klassen zitten jongeren die nog niet zo lang in Nederland zijn en nog niet zo veel van Nederland en Nederlandse gewoonten en gebruiken afweten De leerlingen volgen onder leiding van een docent op school een workshop Tijdens deze bijeenkomst solliciteren de leerlingen naar een functie binnen het projectteam via het zogenoemde CultuurShaker uitzendbureau Tijdens de workshop wordt het draaiboek voor de middag samengesteld waarin is vastgelegd wie wat doet Vervolgens wordt het voorbereide event uitgevoerd in een oudereninstelling De leerlingen krijgen na afloop een diploma dat kan worden toegevoegd aan hun portfolio Wat zijn de succesfactoren CultuurShaker maakt positieve energie los bij jongeren en bij ouderen Jongeren zijn trots op wat zij presteren Ouderen zien hoe energiek jongeren zich inzetten om in contact te komen Met wie wordt samengewerkt Internationale schakelklassen en verzorgingshuizen werken samen Iets voor u Wilt u contacten tussen jongeren en ouderen stimuleren Zet dan de CultuurShaker in Op de website vindt u allerlei instrumenten zoals een logo filmpjes draaiboeken en te gebruiken instrumenten De taal is eenvoudig gehouden zodat ook de jongeren het begrijpen en kunnen toepassen Scholen kunnen zelfstandig aan de slag met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/cultuurshaker (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De Verteltas | Movisie
  is een plek gecreëerd waar vrouwen met allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren kennen De vrouwen werken gezamenlijk aan de Verteltassen Doordat ze samen met hun handen werken wordt ontmoeting op laagdrempelige wijze gefaciliteerd Het eindresultaat is een Verteltas waarvan de inhoud en het ontwerp op de tas bepaald worden door het thema van een gekozen prentenboek De eerste Verteltassen zijn inmiddels gereed en sinds het voorjaar van 2011 worden deze uitgeleend aan ouders en hun kinderen via de peuterspeelzalen en het kinderspeelcafé Wat levert het project op De Verteltas is een mooi voorbeeld van hoe verschillende doelstellingen binnen één project gecombineerd kunnen worden Aan de ene kant wordt een plek gecreëerd waar de ontmoeting tussen vrouwen met verschillende achtergronden jong en oud allochtoon en autochtoon tot stand kan komen Aan de andere kant wordt de taalvaardigheid van peuters gestimuleerd De Verteltas stimuleert ouders om gericht met hun kind bezig te zijn met voorlezen en spelen Hoe werkt De Verteltas Gedurende één dagdeel per week komen de vrouwen samen in Wijkwerkplaats de Meerkoet Onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers werken ze gezamenlijk aan de Verteltassen Ze ontwerpen en maken deze geheel zelf Van houten puzzels tot handpoppen van speelkleed tot memoryspel alles hebben de vrouwen zelf bedacht en gemaakt Als de Verteltassen na een aantal maanden klaar zijn worden ze in de peuterspeelzalen en het kinderspeelcafé in de wijk gebruikt en uitgeleend aan de ouders Wat zijn de succesfactoren Doordat de vrouwen samen werken aan de Verteltassen ontstaat er al handwerkend contact en leren de vrouwen elkaar beter kennen en begrijpen Deze ontmoeting door de taal van de handen is een laagdrempelige manier van elkaar leren kennen zeker wanneer er sprake is van taalbarrià res Daarnaast vindt het project plaats op wijkniveau Dit vergroot de kans dat de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/verteltas (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Belevingspad voor mensen met een visuele beperking | Movisie
  mensen met een visuele beperking praktijkvoorbeeld 1 juli 2010 Zet Brabant maakte met Staatsbosbeheer voor mensen met een visuele beperking een wandelpad door Nationaal Park de Biesbosch Aanleiding Dit belevingspad is een voorbeeldproject voor van het grensoverstijgende project Grenzeloos Toegankelijk Een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking zorgt voor meer economisch rendement voor ondernemingen Ook in de recreatieve sector Mensen met een beperking en hun familie bezoeken ook graag een toeristische of recreatieve bestemming Toch zien ze er vaak vanaf omdat locaties ontoegankelijk zijn of omdat informatie over toegankelijkheid ontbreekt Als een bestemming niet geschikt is voor iemand met een beperking zal het hele gezelschap wegblijven Er is dus nog een markt te winnen met extra aandacht voor toegankelijkheid Doel Grenzeloos toegankelijk werkt aan een beter toegankelijke recreatieve sector voor mensen met beperkingen Het belevingspad is een van de voorbeeldprojecten om mensen met een visuele beperking de natuur te kunnen laten beleven Doelgroep Mensen met een visuele beperking Resultaat Landelijk zijn er slechts enkele van dergelijke natuurwandelpaden Het pad start in het Biesboschmuseum en heeft een lengte van 600 meter Het gaat over de dijk van natuurgebied Pannekoek en slingert vervolgens door het griend Een reliëfkaart met de route wijst de weg Tijdens de wandeling worden de zintuigen geprikkeld Mensen lopen soms een stukje door de modder horen de wind ruisen door de bladeren van de bomen en ruiken de bloemen langs de route Een geluidsdrager geeft onderweg informatie en opdrachten voor natuurbeleving Samenwerkingspartners Zet Brabant en Staatsbosbeheer Financiering De ontwikkeling van het pad is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Interreg Vlaanderen Nederland Looptijd 1 07 2010 Uitvoerende organisaties Staatsbosbeheer Biesboschweg 4 4924 BB Drimmelen Plaats Werkendam Provincie Noord Brabant Land Nederland Contact Voor meer informatie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/belevingspad-mensen-visuele-beperking (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Internationaal VrouwenCentrum | Movisie
  verschillende culturele achtergronden Het centrum is voor vrouwen die geïsoleerd leven en niet zelfstandig of actief aan de maatschappij deelnemen Een vrouwencentrum draait op de ideeën van de vrouwen zelf zij bepalen wat voor activiteiten er plaatsvinden Hoe werkt een vrouwencentrum Een vrouwencentrum kan het beste op een centrale plek in de wijk of buurt worden opgericht Dit kan een aparte locatie zijn maar het kan ook een ontmoetingsruimte zijn in een wijkcentrum of wijkgebouw Veelal wordt het centrum opgezet vanuit het welzijnswerk Naarmate het centrum langer bestaat zullen er meer deelnemers en vrijwilligers betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten Zo zal wat er aan activiteiten plaats vindt steeds meer vanuit de door en voor methode worden opgezet Het aanbod van een vrouwencentrum verschilt en is afhankelijk van de vraag van de bezoekers Meestal is het aanbod een combinatie van ontspanningsactiviteiten en activiteiten die vrouwen stimuleren zelfstandig te worden Vrouwen kunnen cursussen volgen en aan bijeenkomsten deelnemen Er is aandacht voor opvoeding voorlichting werk scholing en maatschappelijke ontwikkelingen Inloop en koffieochtenden worden ingezet om vrouwen over de drempel te halen het centrum te bezoeken Wat zijn de succesfactoren Allochtone vrouwen kunnen uit hun isolement komen en zichzelf redzaam maken in de Nederlandse maatschappij Aan de andere kant biedt een vrouwencentrum vrijwilligersters de kans zich in te zetten om andere vrouwen te stimuleren en te ontwikkelen Dit is voor beide partijen een positieve ontwikkeling Indirect wordt er binnen een vrouwencentrum gewerkt aan een tolerante samenleving door contact tussen Nederlandse en allochtone vrouwen wordt wederzijds begrip vergroot Het centrum heeft een positieve uitstraling naar de wijk of de stad Aanverwante vrouwen en activiteitencentra Er zijn veel vrouwencentra die een iets andere insteek hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het activeren naar scholing of werk bijvoorbeeld VONK Benamingen Een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/internationaal-vrouwencentrum (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Doen! | Movisie
  leefbaarheid in kleine gemeenschappen Doen richt zich vooral op laag opgeleide jongeren met weinig perspectief Zij blijven vaak achter in dorpen waar voor hun weinig gebeurt Doordat plattelandsjongeren zich actief inzetten voor hun lokale gemeenschap leveren zij een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen dorpen en wijken op het platteland Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en krijgen de mogelijkheid zich te ontplooien Verveling en problemen bij plattelandsjongeren worden hiermee tegengegaan Hoe werkt Doen Een jongerendebat vormt het startpunt van het project Het debat motiveert jongeren om zelf verantwoordelijkheid te nemen In het debat komen vragen aan bod als Wat houdt de jongeren bezig Hoe denken ze over hun dorp Waar hebben zij behoefte aan en waarvoor willen ze zich actief inzetten Tijdens het debat worden vervolgafspraken gemaakt en worden lokale samenwerkingspartners gezocht Idealiter nemen ongeveer 30 jongeren deel aan het debat Jongeren worden onder andere geworven via scholen en vrijwilligersorganisaties maar ook door er op af te stappen Wanneer is vastgesteld waar de jongeren behoefte aan hebben gaat een kleine groep ongeveer 5 jongeren samen met een coach aan de slag met het organiseren van activiteiten Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente een budget beschikbaar stelt om de eerste activiteit te financieren Voorbeelden van activiteiten zijn festivals theater schuurfeesten trekkertrekwedstrijden gps tochten en kindervakantieweken Naast het begeleiden van jongeren bij de organisatie van activiteiten is het de taak van de coach om hen te motiveren zelf een vereniging of stichting op te richten De coaches krijgen tijdens het project ondersteuning van Plattelandsjongeren nl Wat zijn de succesfactoren De coach is zelf jong en kent het platteland Daarnaast heeft de coach een verleden als vrijwilliger binnen een lokale jongerenvereniging Hierdoor kent hij het klappen van de zweep hij weet wat de jongeren beweegt en hoe de achterban gemobiliseerd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/doen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Emancipatie en inclusie | Movisie
  sociale interventies Publicaties Trainingen Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Emancipatie en inclusie Praktijkvoorbeelden Emancipatie en inclusie Vorige pagina Praktijkvoorbeelden Emancipatie en inclusie Homovriendelijke zorgcentra in Amsterdam 5 januari 1995 In het Amsterdamse woon zorgcentrum De Rietvinck mochten homoseksuele bejaarde stellen dertig jaar geleden al samenwonen Naast het zorgcentrum staat het L A Rieshuis een complex met aanleunwoningen die speciaal voor roze vorige 1 2 3 Meer artikelen Deel Afdrukken Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/emancipatie-en-inclusie/praktijkvoorbeeld?page=2 (2015-06-23)
  Open archived version from archive