archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zorg en ondersteuning | Movisie
  Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Transities en transformaties in 2015 Laat vanzelfsprekendheden los experimenteer en reflecteer Geef professionals de ruimte en trek samen op in de driehoek burgers professionals en beleidsmakers Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Vorige pagina Zorg en ondersteuning Per 2015 is de nieuwe Wmo van kracht geworden Delen van de huidige AWBZ zijn daarin op gegaan Mensen met zwaardere zorgvragen gaan een beroep doen op de gemeenten Tegelijkertijd wordt er van burgers meer informele zorg en ondersteuning verwacht Hoe kunnen gemeenten professionals en organisaties op een goede manier vorm geven aan deze transformatie in het sociale domein Een Regenboogbril voor sociale wijkteams 19 juni 2015 Sociale professionals en hulpverleners in sociale wijkteams hebben een belangrijke rol in het ondersteunen begeleiden en helpen van kwetsbare burgers Ze hebben daarbij te Sociale wijkteams werken integraal in de buurt 15 juni 2015 Buurtbewoners hebben vaak vragen op meerdere leefgebieden over schulden gezondheid en relatieproblemen bijvoorbeeld Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het Gemeenten kunnen winst van sociale ondernemingen vergroten 8 juni 2015 Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan publieke belangen Wel lopen sociale ondernemingen tegen knelpunten aan Dat is de conclusie van de Sociaal Gezond en sociaal moeten meer samenwerken 5 juni 2015 Het gezondheidsdomein en het sociaal domein zijn de laatste decennia uit elkaar gegroeid Dit zeggen de adviseurs van kenniscentrum Movisie in het juni nummer van Zorg 21 mei 2015 Buurtcommunities 9 Zorg van onderop 19 mei 2015 Zorgcoöperaties een burgerinitiatief in ontwikkeling 28 april 2015 Kwaliteitsbeleid in de Wmo kans voor gemeenten 28 april 2015 Wijzigingen AWBZ en Wmo een overzicht 22 april

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Databank Effectieve sociale interventies | Movisie
  willen we onderbouwen stelt Godfried Engbersen de voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning participatie en veiligheid De commissie met leden uit wetenschap beleid en praktijk beoordeelt interventies in sociaal werk op onderbouwing en effectiviteit Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home Databank Effectieve sociale interventies Vorige pagina Databank Effectieve sociale interventies Databank Effectieve sociale interventies Trefwoorden invoeren Recent beoordeeld april 2015 Niet meer door het lint Goed onderbouwd februari 2015 Sportclub als Buurthuis van de Toekomst Goed beschreven december 2014 Sensoor Goed beschreven Zoek op thema Meer dan 120 interventies zijn onderverdeeld in 12 thema s Buurtontwikkeling Diversiteit Eenzaamheid Huiselijk geweld Jongerenparticipatie Maatschappelijke activering Maatschappelijke opvang Mantelzorgondersteuning Ouderenparticipatie Seksueel geweld Sociale veiligheid Vrijwillige inzet NAAR ALLE INTERVENTIES De databank in beeld De Databank Effectieve sociale interventies in beeld Een stripfilm als introductie op de databank effectieve sociale interventies Wat staat er in de databank wat heeft u eraan en hoe kunt u de databank gebruiken UITGELICHT Aanpak eenzaamheid blijft symptoombestrijding juni 2015 Er komen steeds meer initiatieven om eenzaamheid te bestrijden Altijd vol goede wil maar vaak niet doordacht Er wordt weinig gebruik gemaakt van de kennis over wat werkt in de aanpak van eenzaamheid Mensen krijgen dan op zijn best een tijdelijke opkikker maar voelen zich daarna misschien zelfs wel eenzamer Het wordt dan goedbedoelde Lees meer Begeleiding nieuwe stijl Voor alle ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van nieuwe groepen cliënten is er goed nieuws En wel in de vorm van een overzicht van 29 begeleidingsmethoden Deze methoden hebben zich in de praktijk al bewezen Ze zijn multi toepasbaar staan helder beschreven en zijn goed te gebruiken in de Wmo 2015 Begeleiding dus volgens beproefd recept 2015 Zorgen voor maakt plaats voor zorgen dat Maatwerk doet zijn intrede meedoen is het

  Original URL path: https://www.movisie.nl/effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Databank Effectieve sociale interventies | Movisie
  Pauzeren Volgende Home Databank Effectieve sociale interventies Vorige pagina Databank Effectieve sociale interventies Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor sites all modules scroll to top null Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor path to boxsizing htc In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om problemen slagvaardig aan te pakken In de databank vindt u alle beschikbare informatie over gangbare methoden bij elkaar Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken Goed onderbouwd Niet meer door het lint april 2015 Tijdens groepssessies van deze methode leren geweldplegers om hun gedrag te veranderen Ze krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te gaan en vergaren inzicht in het ontstaan van partner geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen De effectiviteit Goed beschreven Sportclub als Buurthuis van de Toekomst februari 2015 Sportclub als Buurthuis van de Toekomst wil sport en beweegparticipatie van wijkbewoners met een lage sociaal economische status verhogen en een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk Dit doen zij door middel van het organiseren Goed beschreven Sensoor december 2014 Het doel van Sensoor is dat mensen die een problematische situatie ervaren anoniem hun verhaal kunnen vertellen en een eerste vorm van ondersteuning en luisterend oor krijgen Dat gebeurt via telefoon chat en e mail Een getrainde vrijwilliger gaat met Goed beschreven Maatschappelijke opvang in zelfbeheer december 2014 Bij maatschappelijke opvang in zelfbeheer dragen de bewoners zelf meer verantwoordelijkheid en hebben ze meer zeggenschap dan in reguliere opvang Doel hiervan is dat de bewoners vorderingen maken in hun herstel In een onderzoek van de Wmo werkplaats Goed beschreven Present november 2014 De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben Doel van de interventie is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien Het gaat Present niet alleen om de geboden hulp Goed beschreven Participatief Drama november 2014 Participatief Drama beoogt met diverse participatieve drama methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren Zij krijgen een stem vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken zelf inzichtelijk hoe Goed beschreven Meer vrijwilligers in kortere tijd november 2014 MVKT is een methode om meer leden van sport verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken In vier workshops worden praktische stappen uitgewerkt Hierbij is onder meer aandacht voor het inventariseren van alle taken imagoverbetering van het Effectief Herstellen doe je zelf november 2014 Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking De methode draagt bij aan empowerment zelfwaardering hoop en de kwaliteit van leven De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten Effectief Individuele Rehabilitatie Benadering IRB november 2014 De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen zodat ze

  Original URL path: https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties | Movisie
  netwerkbijeenkomsten in De 10 gulste gevers van Nederland Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken zomer 2015 juni 2015 Sociale Vraagstukken presenteert de top 10 van gulle gevers de 10 Nederlandse vermogenden die het meeste geven aan kansarme jongeren laagbegaafden en andere sociale doelen in ons land Hoeveel geven vermogenden in Nederland aan goede doelen Voor Signalenkaart Ontspoorde Mantelzorg Voorkom ontspoorde mantelzorg juni 2015 Soms wordt het mantelzorgers te veel Dat kan tot gevolg hebben dat de zorg ontspoort Waar moeten beroepskrachten en zorg vrijwilligers op letten om dit te signaleren De Signalenkaart zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij Ook staan op het Ouderenmishandeling in 2014 Meldingen en adviesvragen juni 2015 Deze factsheet geeft een overzicht van de adviesvragen én meldingen van ouderenmishandeling uit 2014 die geregistreerd en aangeleverd zijn door de Steunpunten Huiselijk Geweld sinds 1 januari 2015 heten zij Veilig Thuis Belangrijkste conclusie opnieuw Vijf redenen om de databank Effectieve sociale interventies te gebruiken juni 2015 In 2015 bestaat de databank Effectieve sociale interventies vijf jaar In deze folder staan vijf redenen om de databank te gebruiken Met tekeningen van Martijn van Gemert Auteur Diverse Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2015 Position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten juni 2015 Vrouwen en mannen hebben het min of meer even druk alleen besteden mannen het grootste deel van de week 32 uur aan taken die een inkomen opleveren terwijl vrouwen het grootste deel van de week 30 uur besteden aan taken die géén inkomen opleveren In Gebruikersonderzoek databank ESI juni 2015 Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe maatschappelijke organisaties en professionals gebruik maken van de databank Effectieve sociale interventies Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij En wat hebben zij nodig De krachten gebundeld Stappen in dorps en buurtkracht krachtig samenwerken aan een lokale sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trainingen | Movisie
  Versterk de competenties van professionals in sociale wijkteams Incompany Burgers aan het stuur Incompany Waarderend co creëren Incompany Sport en Wmo in uw gemeente Incompany Buurthulp doe je zo Incompany Netwerken en samenwerken in de wijk Incompany Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren Incompany Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie en social media Incompany Actualiteitensessie Wmo raad en de decentralisaties Incompany Integrale cliëntondersteuning Incompany Evaluatie van de Wmo raad Incompany Versterk het netwerk van burgers Incompany Competentiegericht werken binnen de raad Incompany Achterbanraadpleging wie waar hoe Incompany Reflectiesessie Wmo raad Nieuwe Stijl Incompany Effectiviteit Uw methode op papier Incompany Emancipatie en inclusie Train de trainer Sociale wijkteams en seksuele gender diversiteit dinsdag 29 september 2015 Genderspecifieke hulpverlening Incompany Mannen en vrouwen op de werkvloer Incompany Intercultureel werken in de zorg Incompany Huiselijk geweld Train de trainer Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen woensdag 10 juni 2015 Opleiding Docent Weerbaarheid module 3 zaterdag 12 september 2015 Training Wet Meldcode voor Hogescholen dinsdag 3 november 2015 Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld Incompany Wet Meldcode voor Hogescholen Incompany Handen uit de mouwen in de wijk praten over geweld achter de voordeur Incompany Systeemgericht werken bij huiselijk geweld Incompany De gemeente in actie aanpak achter de voordeur Incompany Signaleren ouderenmishandeling Incompany Train de trainer Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen Incompany Vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld Incompany Informele zorg Werk maken van respijtzorg Incompany Een zorgnetwerk in kaart met de MantelScan Incompany Langdurig werklozen aan de slag als respijtvrijwilliger Incompany Mantelzorgondersteuning in het Wmo loket Incompany Kwartiermaken en maatschappelijk steunnetwerk Incompany Methoden voor de ondersteuning van mantelzorgers Vrijwillige netwerkcoach Incompany Effectief keukentafelgesprek Incompany Jeugd en meedoen Vrijwilligerswerk en jongerenmarketing Incompany Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren Incompany Verzilver de inzet van jongeren Incompany LHBT emancipatie Train de trainer Sociale wijkteams en seksuele gender diversiteit dinsdag 29 september 2015 Staying Alive voorkomen van zelfmoord onder LHBT jongeren Incompany Genderspecifieke hulpverlening Incompany Kast op een kier ondersteuning voor bi culturele en religieuze LHBT s Incompany Maatschappelijke zorg Krachtgericht werken met leefgebieden Incompany Krachtige professionals tevreden clienten Incompany Workshop KR8 Incompany 8 fasenmodel Incompany Kwartiermaken en maatschappelijk steunnetwerk Incompany Zingeving in hulpverlening Incompany Participatie en activering Langdurig werklozen aan de slag als respijtvrijwilliger Incompany Trainingsaanbod voor gemeenten Incompany Professionalisering Train de trainer teamworkshop Wmo competenties 1 dagdeel donderdag 8 oktober 2015 Train de trainer teamworkshop Wmo competenties en implementatie 1 dag woensdag 14 oktober 2015 Krachtige professionals tevreden clienten Incompany Sociale professionals transitie proof Incompany Kwartiermaken en maatschappelijk steunnetwerk Incompany Tijd voor vitaliteit Incompany Teamworkshop Wmo competenties Incompany Effectieve gesprekken voeren in het kader van de Wmo Incompany Verandermanagement in welzijn Incompany Tijd voor creativiteit Incompany 8 fasenmodel Incompany Versterk het netwerk van burgers Incompany Netwerken en samenwerken in de wijk Incompany Versterk de competenties van professionals in sociale wijkteams Incompany Waarderend co creëren Incompany Out of the box Incompany Competentiemanagement Incompany Ondernemend werken voor welzijnsorganisaties Incompany Do It Yourself Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren Incompany Presenteren vanuit eigen kracht Incompany Seksueel geweld Opleiding Docent Weerbaarheid module 3 zaterdag 12

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Advies | Movisie
  Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Veilig thuis ook achter de voordeur Welk aanbod heeft Movisie voor gemeenten bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld in de nieuwe context Lees verder Laat kwetsbare burgers niet buiten de boot vallen Door de combinatie van twee innovatieve instrumenten persona s en het participatiewiel krijgt u een goed beeld van de effecten van decentralisaties op kwetsbare burgers Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home Advies Vorige pagina Advies Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor sites all modules scroll to top null Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor path to boxsizing htc De sociale sector verandert voortdurend Bezuinigingen en het nieuwe werken beïnvloeden de agenda Het wordt steeds belangrijker het rendement van uw organisatie aan te tonen Vaak is er geen universele succesvolle aanpak of kant en klaar antwoord Movisie adviseert op basis van gedegen actuele en in de praktijk getoetste kennis Daarin onderscheiden we ons van andere adviesbureaus Waarom Movisie unieke combinatie van onderzoek advies en implementatie up to date kennis en deskundigheid op alle prestatievelden van de Wmo bedreven in aanpak van brede maatschappelijke vraagstukken Wij zijn specialisten op ons vakgebied hebben kennis van organisatieprocessen én we weten dwarsverbanden te leggen met andere domeinen als werk zorg opvoeding en onderwijs Daarbij gaan we uit van het versterken van wat goed gaat Of het nu gaat om meedenken beleidsadvies procesbegeleiding projectcoördinatie of interim management Meer weten Raadpleeg ons adviesaanbod rechts op deze pagina of download onderstaande

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Over Movisie | Movisie
  Movisie Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn participatie sociale zorg en sociale veiligheid Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn Voor wie We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers We doen dit door maatschappelijke organisaties overheden maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen te adviseren én met hen samen te werken Lokaal of landelijk toegesneden op het vraagstuk en de organisatie Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen Adviestrajecten trainingen en meer Movisie biedt toepasbare kennis advies en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn participatie zorg en sociale veiligheid Concrete producten zijn adviezen trainingen en cursussen publicaties en methodieken Netwerken en kennisdelen Naast het overdragen van bestaande kennis ontwikkelen we ook nieuwe kennis Bijvoorbeeld door professionals met elkaar in contact te brengen en ze actief kennis en ervaringen te laten delen We zetten hierbij werkmethodes in zoals kennisuitwisselingbijeenkomsten digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en een scala aan netwerkactiviteiten Kwaliteit zonder winstoogmerk Movisie heeft betrokken alerte en inventieve professionals in dienst die met beide benen stevig in de maatschappij staan en die vernieuwing niet schuwen Wij werken zonder winstoogmerk en hebben daarbij kwaliteit hoog in het vaandel staan Daarvoor hebben we een kwaliteitssysteem ingevoerd dat voldoet aan de ISO 9001 normering Meer weten Verder lezen over Movisie Download de folder Ontvangt u de folder liever thuis Vraag hem aan via Communicatie 030 789 20 00 Waar ligt de focus van Movisie de komende jaren En wat zijn onze ambities We willen impact realiseren en zetten in op een versterking van onze landelijke kennisfunctie aldus

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Organisatie | Movisie
  op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Organisatie Vorige pagina Organisatie Onze activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma s Effectiviteit en vakmanschap Kernwoorden weten wat werkt effectiviteit van methoden trendonderzoek professionalisering sociale innovatie internationale activiteiten organisatieversterking visie debat en agendering Participatie Kernwoorden participatie vrijwillige inzet cliënten en bewonersparticipatie maatschappelijke participatie door kwetsbare groepen homo emancipatie mannen en vrouwenemancipatie en interculturalisatie Sociale zorg Kernwoorden informele zorg mantelzorg zelfregie empowerment sociaal ondernemen integrale aanpak wonen welzijn zorg en preventie Huiselijk en seksueel geweld Kernwoorden veiligheid thuis in instellingen organisaties en bedrijven en over geweld in de openbare ruimte Raad van Bestuur en Raad van Toezicht De Raad van Bestuur van Movisie bestaat uit Marijke Steenbergen De Raad van Toezicht bestaat uit Ronald Bandell voorzitter Halleh Ghorashi Stanley

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/organisatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive •