archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anne-Marie van Bergen | Movisie
  Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home over movisie medewerkers Anne Marie van Bergen Vorige pagina Anne Marie van Bergen a vanbergen movisie nl 030 7892067 06 23870207 Anne Marie van Bergen s profiel Afdeling Sociale zorg Thema s Anne Marie van Bergen Deel Afdrukken Artikelen Hoe laat u een cliënt aan het stuur 20 januari 2015 Opgelegde wederkerigheid en zelfregie hoe gaat dat samen 18 januari 2015 MEE en gemeente cliëntondersteuning in 2015 en verder deel 2 15 december 2014 Kwartiermaken kritische succesfactor voor inclusie en participatie 26 november 2014 Hoe verbind je zwakke met sterke krachten in een wijk 13 november 2014 Publicaties Ze begrijpen mij 19 december 2014 Bedreivigheid onderzocht 14 januari 2014

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/medewerkers/anne-marie-bergen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Agenda Maatschappelijke zorg | Movisie
  doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Maatschappelijke zorg Agenda Maatschappelijke zorg Vorige pagina Agenda Maatschappelijke zorg Landelijke Werkplaats Zingeving op de werkvloer donderdag 25 juni 2015 De eerste landelijke werkplaats staat gepland Dit waardevolle initiatief is ontstaan op de netwerkbijeenkomst die voortkwam uit het symposium Naar een nieuwe dimensie in de Zelf zorg De deelnemers uitten de behoefte aan Symposium Reguliere ketenzorg in samenwerking met de VG sector donderdag 25 juni 2015 Prisma en Avans organiseren samen een symposium op 25 juni met als onderwerp Reguliere ketenzorg in samenwerking met de VG sector Veel partijen zijn gezien de transities aan het zoeken naar wegen om deze zorg GGZ Kennisdag 2015 dinsdag 22 september 2015 Op 22 september organiseren het Trimbos instituut GGZ Nederland en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut de GGZ Kennisdag 2015 in de Rijtuigenloods in Amersfoort Het Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek woensdag 23 september 2015 Het jaarlijks symposium over hechtingsproblematiek stond vorig jaar in het teken van gehechtheid door het gehele menselijk leven heen Inmiddels is dit jaarlijkse evenement uitgegroeid tot een praktijkgericht congres dat dit jaar in het Landelijke Studiedag Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen woensdag 4 november 2015 Veel problemen waarmee kinderen en jongvolwassenen te kampen krijgen hebben te maken met hun vermogen emoties onder controle te houden Er ligt een belangrijke taak voor hulpverleners om in samenwerking met de omgeving van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/agenda (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst Maatschappelijke zorg | Movisie
  de cliënt in diens omgeving bezoekt Bed bad en brood Omschrijving Onderdak douchegelegenheid en maaltijden die geboden worden in bijvoorbeeld de thuislozenopvang vrouwenopvang opvang van asielzoekers Begeleid wonen Omschrijving Vorm van wonen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking ex psychiatrische patiënten ex gedetineerden en ex thuislozen waarbij zij in een zelfstandige woning of met een aantal andere cliënten in een huis wonen en een aantal uur per dag of per week begeleiding en ondersteuning krijgen Bemoeizorg Omschrijving Ambulante zorg voor mensen in psychische of sociale nood die hulp nodig hebben maar dat zelf niet willen kunnen of durven vragen vaak is er sprake van meerdere problemen zoals psychiatrische problemen ernstige zelfverwaarlozing en vervuiling drugs of alcoholverslaving overlast dakloosheid schulden en of dreigende huisuitzetting de cliënten worden actief opgespoord door de hulpverleners en worden aangespoord om hulp te accepteren Bemoeizorgteams Omschrijving Teams waarin GGZ welzijnswerk gezondheidsdiensten en instellingen van beschermd wonen met elkaar samenwerken en die zich richten op zorgmijders mensen met psychiatrische problemen die hulp weigeren Buitenslapers Omschrijving Mensen die op straat slapen en dus geen gebruik willen maken van nachtopvang Centrumgemeenten Omschrijving Formele samenwerkingsvormen gelegitimeerd door de wet gemeenschappelijke regelingen waarbij een meestal grotere gemeente activiteiten uitvoert ambtelijke bevoegdheden uitoefent en financiën beheert mede namens kleinere gemeenten in de regio een voorbeeld is het uitvoeren van het beleid gericht op de maatschappelijke zorg en opvang Community care Omschrijving Gemeenschapszorg het ondersteunen van mensen met verstandelijke en of lichamelijke beperkingen bij hun deelname aan de samenleving door betere dienstverlening in de directe woonomgeving zoals aangepaste woonbegeleiding dagopvang buurtconciërges door meer samenwerking tussen zorgvoorzieningen en algemene voorzieningen en door meer betrokkenheid van het sociale netwerk vrijwilligers en of buurtbewoners Crisisopvang Omschrijving Acute opvang of opname van mensen in een acute noodsituatie psychisch of lichamelijk in GGZ instellingen jeugdzorginstellingen verpleeg en verzorgingshuizen instellingen voor maatschappelijke opvang of gehandicaptenzorg Dak en thuislozen Omschrijving Sociale groep die bestaat uit de daklozen en de thuislozen Dakloosheid Omschrijving Tijdelijk of structureel geen reguliere huisvesting hebben Eerstelijns ggz Omschrijving Geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd door huisartsen eerstelijnspsychologen en maatschappelijk werkers FACT Omschrijving Functie assertive community treatment Nederlandse variant van act intensieve behandelmethode voor mensen met chronische ernstige psychiatrische problemen en daarbij problemen als verslaving dakloosheid werkloosheid waarbij een multidisciplinair team van onder meer psychiater maatschappelijk werker sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en activiteitenbegeleider zorg begeleiding psycho educatie en resocialisatie bieden in de thuisomgeving het team is zeven dagen per week dag en nacht bereikbaar Ggz Omschrijving Geestelijke gezondheidszorg Kwartiermaken Omschrijving Poging om een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin mensen met een psychische beperking meer mogelijkheden hebben tot sociale integratie en participatie onder meer door het begrip te vergroten en door toegang tot sportverenigingen en buurthuizen te vergemakkelijken Maatschappelijke opvang Omschrijving Het tijdelijk bieden van onderdak begeleiding informatie en advies aan personen die door een of meer problemen al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving Maatschappelijke steunsystemen Omschrijving Georganiseerde netwerken van mensen diensten en voorzieningen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/begrippenlijst (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Effectieve sociale interventies Maatschappelijke zorg | Movisie
  methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren Zij krijgen een stem vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken Herstellen doe je zelf 1 november 2014 Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking De methode draagt bij aan empowerment zelfwaardering hoop en de kwaliteit van leven De cursus bestaat uit twaalf Individuele Rehabilitatie Benadering IRB 1 november 2014 De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen zodat ze kunnen wonen werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf Wijk en Psychiatrie 6 juni 2013 Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd De aanpak Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 11 maart 2013 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid het versterken van eigen kracht en van Relim 1 oktober 2012 De Relim methodiek richt zich op mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis vaak in combinatie met sociale problematiek Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid eigen regie en empowerment door middel van werk Vrijbaan Empowerment Methode 1 maart 2012 Doel van deze methode is mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt Dit wordt bereikt door een empowermenttraining Hierin wordt gewerkt aan zes concrete componenten competentie Jongeren Interventie Team Schiedam JIT 1 november 2011 Het doel van de methode Jongeren Interventie Team JIT is maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of te repareren De doelgroep bestaat uit jongeren van 15 tot 23 jaar met problemen op meerdere leefterreinen In de methode Op Eigen Benen 1 juni 2011 Op eigen benen is een methode om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te versterken Het traject begint met het in kaart brengen van de competenties Vervolgens formuleren coach en deelnemer in een gesprek Natuurlijk een netwerkcoach 1 maart 2011 Dit is een methode om het netwerk van kwetsbare burgers te versterken waardoor ze beter kunnen participeren in de samenleving De methode bestaat uit een 10 stappenplan dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de cliënt Kwartiermaken 1 februari 2011 Kwartiermaken richt zich op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting Het doel is hen succesvol te laten deelnemen aan de samenleving De aanpak is enerzijds gericht op het bevorderen van een PAja 1 februari 2011 PAja is een methode om de empowerment te bevorderen van jonge cliënten van instellingen voor zorg wonen en dagbesteding De jongeren keuren zelf hun voorziening en doen verbetervoorstellen Al werkende versterken zij hun Flexible Assertive Community Treatment FACT 1 december 2010 De methode FACT richt zich op mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen Doel is om hen te begeleiden

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Maatschappelijke zorg | Movisie
  ondersteuning Interventies Databank Effectieve sociale interventies Publicaties Trainingen Advies Over Movisie Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Maatschappelijke zorg Feiten en cijfers Maatschappelijke zorg Vorige pagina Feiten en cijfers Maatschappelijke zorg Feiten en cijfers Maatschappelijke zorg 7 februari 2013 Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor maatschappelijke opvang Vrouwenopvang Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGz verslavingsbeleid en Aanpak Huiselijk Geweld Het kennisdossier Maatschappelijke Zorg richt zich Meer artikelen Deel Afdrukken Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/feiten_en_cijfers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Netwerken Maatschappelijke zorg | Movisie
  Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Maatschappelijke zorg Netwerken Maatschappelijke zorg Vorige pagina Netwerken Maatschappelijke zorg ENSACT 17 december 2013 Het European Network for Social Action ENSACT is een samenwerkingsverband van een aantal Europese organisaties op het terrein van sociaal werk gelijkheid en sociale rechtvaardigheid De organisaties werken samen op een aantal ICSW 5 maart 2013 International Council on Social Welfare Europe streeft naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en is actief in de Raad van Europa en in de Europese Unie Leden zijn maatschappelijke organisaties en welzijnskoepels Wereldwijd maakt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/netwerken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsberichten Maatschappelijke zorg | Movisie
  minder zwaar geworden In dat opzicht doet de stad het goed Maar het kan beter en er moet echt meer gedaan worden Kunnen we de zelfredzaamheid van verminderd zelfredzamen verhogen 28 mei 2015 Door de recente decentralisaties wonen steeds meer kwetsbare verminderd zelfredzame mensen niet meer in de zorginstellingen maar in de wijk Tegelijkertijd gaat de overheid steeds meer uit van de zelfredzaamheid van de samenleving Sluiting dreigt voor ggz dagopvang Eindhoven 26 mei 2015 De dagbesteding voor 350 thuiswonende psychiatrische patiënten dreigt binnen enkele maanden te stoppen op zes locaties in Eindhoven Dat zegt bestuursvoorzitter Joep Verbugt van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen Kinderombudsman zorg voor kwetsbare 18 jarigen moet beter 26 mei 2015 De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken Naar schatting worden jaarlijks circa 6 000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen Ze Schippers komt met deltaplan voor verwarde mensen 26 mei 2015 Weekoverzicht Minister Schippers maakt een breed plan van aanpak om de zorg aan verwarde mensen te verbeteren Gemeenten krijgen de regie bij de uitvoering De beddenreductie gaat gewoon door Wel komt er een streefcijfer voor Position Paper met factsheet voor Tweede Kamer commissie over GGZ 19 mei 2015 Het Trimbos instituut heeft een position paper opgesteld met daarbij een factsheet over de ontwikkelingen in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen ten behoeve van het ronde tafelgesprek over de GGZ van de vaste Ypsilon in Tweede Kamer Samenleving niet klaar voor verwarde mensen 19 mei 2015 De samenleving is nog niet klaar voor verwarde mensen Dat betoogde Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter vanmiddag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer Er is niks mis mee om ook mensen die psychiatrische problemen Hoe toename van verwarde personen te stoppen 18 mei 2015 Bij berichtgeving over verwarde personen stoort het me dat de termen verward en overlast of dreiging vaak samen worden genoemd Ik vind dat stigmatiserend Van de vele tienduizenden meldingen die de politie registreert gaat het maar om Informatiekaart Spoedzorg aangevulde versie 7 mei 2015 Bij spoedzorg ook wel crisisopvang krijgt een thuiswonende cliënt tijdelijk intramurale opvang In hoeverre zijn gemeenten verantwoordelijk voor spoedzorg De VNG heeft nog geen eenduidig antwoord op alle vragen maar de kennis Afspraken over landelijke toegang maatschappelijke opvang 7 mei 2015 Voor sommige artikelen is een login nodig In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is de landelijke toegang vastgelegd voor dakloze mensen die onderdak zoeken Dit houdt in dat een burger zich kan wenden tot elke gemeente om te Amsterdam slaat alarm over 24 uurszorg jongeren 7 mei 2015 Tientallen Amsterdamse jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen tussen wal en schip als ze intensieve 24 uurszorg en begeleiding nodig hebben De gemeente stelt dat ze door onduidelijke wetgeving nergens terechtkunnen en Mensen met psychische problemen op straat gezet 30 april 2015 Diverse gemeenten moeten vanwege geldtekort snijden in het aantal plaatsen voor beschermd wonen Mensen met psychische en verslavingsproblemen lopen in een aantal gemeenten het risico hun

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheidsbeleid Maatschappelijke zorg | Movisie
  toegang te verbeteren roept de staatssecretaris wethouders van de centrumgemeenten op een Kamerbrief beleidsreactie op IGZ rapport Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende 2 mei 2013 Brief van minister Schippers VWS aan de Tweede Kamer met de beleidsreactie op het rapport Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende van de Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Kamerbrief en notitie over Langdurige ondersteuning en zorg 25 april 2013 De regering heeft drie motieven om het stelsel van langdurige zorg te herzien het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving meer voor elkaar zorgen en de financiële Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2008 18 februari 2013 Deze Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang is een terugblik op de behaalde resultaten in 2008 Het accent ligt op de uitvoering van het Plan van aanpak maatschappelijke opvang van de G4 verder het Plan genoemd en de Stedelijke Stand van zaken brief Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang 18 februari 2013 Brief van Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten Hyllner VWS in verband met de hoorzitting op 14 april 2011 waarin zij de stand van zaken geeft over Maatschappelijke Opvang Vrouwenopvang Auteur mw drs M L Plan van aanpak maatschappelijke opvang 2e fase 18 februari 2013 Het Rijk en de vier grote steden Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht startten in 2006 met het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang om dakloosheid aan te pakken en de doorstroom in de maatschappelijke opvang te Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren 4 februari 2013 In een brief aan de Tweede Kamer schetst de nieuwe staatssecretaris van VWS Martin van Rijn de voortgang op het beleid van Maatschappelijke Opvang zwerfjongeren Allereerst schetst hij zijn visie op dit dossier Vervolgens Van zwervend beleid

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/overheidsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive •