archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praktijkvoorbeelden Maatschappelijke zorg | Movisie
  Je Eigen Stek Je Eigen Stek is Wijkzorgteam Multiprobleem benadering in Enschede 17 oktober 2013 In Enschede vindt men het belangrijk dat de inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijks leven Allerlei organisaties die inwoners helpen op het gebied van werk inkomen wonen welzijn en zorg hebben de handen ineen geslagen en Samen Doen West 15 oktober 2013 In Samen Doen West staat samenwerking tussen verschillende hulp en dienstverlening voor bewoners in de Amsterdamse wijken Bos en Lommer De Baarsjes Oud West en Westerpark centraal met als doel om de bewoners beter en Frontlijnteam Leeuwarden 14 oktober 2013 Een interdisciplinair eropaf team met aandacht voor iedereen in de wijk Het doel van de nieuwe aanpak is om iedereen in de wijk een stap vooruit te helpen Aanvankelijk is in Leeuwarden gestart met één frontlijnteam voor Dagbesteding door en voor cliënten maatschappelijke zorg Noord Veluwe 4 oktober 2013 In samenspraak met cliënten uit de maatschappelijke opvang wordt een samenhangend aanbod voor dagbesteding ontwikkeld Nieuw aanbod van dagbesteding Omdat er in en rond de gemeente Harderwijk geen dagbesteding was SCIP Clientgestuurde Initiatieven en Projecten 4 oktober 2013 SCIP Stichting Cliëntgestuurde Innovatie en Projecten in Amsterdam is een zelfstandig cliëntgestuurd onderdeel van HVO Querido dagactiviteiten SCIP werkt grotendeels met vrijwilligers die als medewerkers meedoen Team Bemoeizorg Tilburg 3 oktober 2013 Het Team Bemoeizorg Tilburg legt contact met zorgwekkende zorgmijders Dit zijn mensen met ernstige psychiatrische psychosociale en of verslavingsproblematiek die veelal in een slechte lichamelijke toestand verkeren Het Thuislozen Team Twente 28 augustus 2013 Wat doet het Thuislozen team Het T team helpt jongeren tussen de 12 en 25 jaar die drie maanden of langer geen vaste verblijfplaats hebben De begeleider is er drie maanden lang zeven dagen per week op flexibele tijden Hij kijkt Wmo ambassadeurs GGz 11 juli 2013 De ambassadeurs zijn in Amsterdam actief om onder de doelgroep GGz signalen te verzamelen wat wel en niet werkt bij de Wmo Zij zijn ervaringsdeskundigen met een lange staat van dienst in de belangenbehartiging en bij de inzet van Lopers en Wegwijs Meedoen in Overvecht 11 juli 2013 In de Utrechtse wijk Overvecht is zowel collectief aanbod voor ontmoeting in de wijk opgezet Rode en Blauwe Lopers als individueel aanbod om mee te kunnen doen in de wijk Wegwijs voor mensen met een psychische of Stichting Door en Voor 11 juli 2013 In de stichting werken ex cliënten uit de GGZ en de verslavingszorg voor en met elkaar om maatschappelijk mee te kunnen doen Door het geven van voorlichting wordt gewerkt aan het versterken van de maatschappelijke status Naasten voor Naasten 1 juli 2013 Een groep ervaringsdeskundigen helpt vrijwillig naasten bij het herstel of begeleiden van hun geliefde familie vriend of bekende met een psychische kwetsbaarheid Via de website kunnen naasten en hulpverleners een vraag stellen een Villa Bedreivigheid 13 mei 2013 Villa Bedreivigheid is de naam van een initiatief ontstaan door en voor mensen die dak of thuisloos en of verslaafd zijn Villa Bedreivigheid biedt arbeidsmatige dagbesteding vanuit de vraag en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Publicaties Maatschappelijke zorg | Movisie
  opvang komen en hoe gaat het met hun verder 1 november 2014 Niet iedereen die dak of thuisloos is krijgt opvang Wie zich genoeg kan reden en als zelfredzaam wordt gezien moet zelf hulp regelen Onderzocht is hoe het in de eerste jaren gaat met dak en thuislozen die niet in aanmerking Uitgever GGD Amsterdam 1 Stap Vooruit Ondersteuningsprogramma zwerfjongeren Opbrengsten van de gemeentelijke aanpak van zwerfjongeren bij 26 centrumgemeenten 9 oktober 2014 Zwerfjongeren op de beleidsagenda De Tour zwerfjongeren heeft ervoor gezorgd dat zwerfjongeren prominenter op de beleidsagenda zijn gekomen De meeste centrumgemeenten hebben hun aanpak zwerfjongeren opgenomen in het Uitgever Ministerie van VWS Factsheet zwerfjongeren Nederland de belangrijkste feiten over zwerjongeren in Nederland 1 oktober 2014 Naast een definitie aantallen en aard van de problemen van zwerfjongeren vat deze factsheet samen welke hulp nodig is voor zwerfjongeren Daarnaast zijn voor gemeenten 8 uitgangspunten benoemd voor het Uitgever Zwerfnet TSV Verlossing van schuld en boete Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen 25 september 2014 Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen met verrassende ontdekkingen Dit is het jaarboek van 2014 bij het Tijdschrift voor Uitgever Movisie Van Gennep Over de brug Plan van aanpak voor de behandeling begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen 1 september 2014 Het rapport Over de brug is een plan van aanpak en roept betrokken partijen op om de zorgbehoeften en mogelijkheden van mensen met ernstige psychische aandoeningen tot leidraad te maken voor de hulpverlening Het rapport Uitgever Kenniscentrum Phrenos OGGZ risico groepen in Amsterdam Den Haag Rotterdam en Utrecht Systematische vergelijking van sociaal kwetsbare mensen in de vier grote steden in Nederland 1 augustus 2014 In de Monitor OGGZ G4 augustus 2014 staat een cijfermatige vergelijking van de OGGZ risico groepen in Amsterdam Den Haag Rotterdam en Utrecht Matrix van de OOGZ ladder en leefgebeiden De werkgroep heeft met Uitgever USER Urban Social Exclusion Research Verkenning extramurale begeleiding Beproefde begeleidingsmethoden in kaart gebracht 29 juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie Uitgever Movisie Wat ga je doen Een beeld van Participatie Werk in opvangvoorzieningen Evaluatie van de opbrengst van het programma Participatie Werk in opvangvoorzieningen 1 juli 2014 Binnen de opvang is aandacht voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van cliënten waaronder uitstromen naar betaald werk Dit rapport brengt in beeld welke veranderingen in de aandacht voor deze vorm van Uitgever Verwey Jonker instituut Buitenspel Ikon documentaire Documentaire over het leven van een jonge ex dakloze met schulden 17 juni 2014 In deze aflevering van Buitenspel van Ikon gaat het over de 26 jarige Stephanie uit Sneek Een ex zwerfjongere met schulden die haar leven wil oppakken maar de stabiliteit mist om de boel weer op de rit te krijgen Stephanie zit Uitgever Ontwikkeling van een gezondheidsbevorderende interventie voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tools Maatschappelijke zorg | Movisie
  voor de implementatie van F ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek Ambulante en intensieve begeleiding voor complexe problemen F ACT is een veelgebruikte methode die Participatief onderzoek van zwerfjongere tot medeonderzoeker 29 augustus 2014 Het instrument Participatief onderzoek is een aanrader voor iedereen die werk wil maken van participatief onderzoek met jongeren Achtergrond Participatief onderzoek van jongere tot medeonderzoeker is onderdeel van het Toolkit Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg 24 juli 2014 Iedereen die in de ggz werkt streeft naar het bieden van passende zorg Niet te veel en niet te weinig zorg die het beste werkt die aansluit bij de wensen en de behoeften van de cliënt en op verantwoorde wijze de eigen regie van 8 fasenmodel formulier begeleidingsplan 14 mei 2014 Het 8 fasenmodel is een krachtgerichte methode die de begeleiding aan cliënten ondersteunt Het is een methode om planmatig en in samenwerking met cliënten te werken aan haalbare begeleidingsdoelen Het 8 fasenmodel 8 fasenmodel formulier persoonsbeschrijving 14 mei 2014 Het 8 fasenmodel is een krachtgerichte methode die de begeleiding aan cliënten ondersteunt Het is een methode om planmatig en in samenwerking met cliënten te werken aan haalbare begeleidingsdoelen Het 8 fasenmodel Eigenwerkwijzer Voorheen Makkekaart 8 mei 2014 De Eigenwerkwijzer is een instrument waarmee een cliënt inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en grenzen hoe die te managen en hoe hij of zij duurzaam optimaal kan werken én leven met een functiebeperking of 1gezin1plan 15 oktober 2013 1gezin1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn 1gezin1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn Ervaringsdeskundigen ondersteunen elkaar voor herstel en via empowerment Herstelondersteunende zorg 27 augustus 2013 Herstelondersteunende zorg is gebaseerd op Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid Cliënten met psychiatrische problemen vertellen elkaar in herstelwerkgroepen hun verhaal Hun persoonlijke geschiedenis blijkt een zinvol Methodiek Veerkracht 26 augustus 2013 Veerkracht gaat over methodisch werken met kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt en daardoor met hun moeder in de Vrouwenopvang verblijven Veerkracht is gericht op het versterken van de eigen kracht van kinderen en hun ouders Wraparound Care model 22 augustus 2013 Het Wraparound Care model wordt onder andere ingezet bij gezinnen die te maken hebben met langdurige en vaak complexe problemen op verschillende leefgebieden financiën wonen integratie gezondheid overlast sociaal isolement Pizza Toolkit voor jongerenparticipatie 21 augustus 2013 Deze Toolkit jongerenparticipatie verschaft tools voor het werken aan jongerenparticipatie Deze tools zijn in te zetten bij vergaderingen meetings werksessies en laten begeleiders managers en jongeren ook onder Werken aan de toekomst van GGZ jongeren 1 juni 2013 Wat werkt om ggz jongeren met succes terug op de rit te krijgen Hoe sneller jongeren met psychiatrische problemen de draad weer kunnen oppakken hoe beter ze de rest van hun leven blijven functioneren Het is dus zaak dat Software voor het 8 fasenmodel 8 april 2013 YMADA levert softwarepakketten voor het 8 fasenmodel Met dit pakket is het mogelijk om een goede cliëntrapportage bij te houden Movisie hoopt daarmee organisaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trainingen Maatschappelijke zorg | Movisie
  aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Maatschappelijke zorg Trainingen Maatschappelijke zorg Vorige pagina Trainingen Maatschappelijke zorg 8 fasenmodel Startdatum Op aanvraag Hoe geeft u de begeleiding aan cliënten vorm vanuit de Wmo principes Het 8 fasenmodel is daarvoor een geschikte begeleidingsmethode De methode ondersteunt professionals in zorg en welzijn bij het werken met begeleidingsplannen Krachtgericht werken met leefgebieden Startdatum Op aanvraag Eigen kracht het lijkt een toverwoord van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen Maar wat betekent dat nu eigenlijk Hoe werkt u als professional krachtgericht En hoe maakt u dat concreet voor verschillende Krachtige professionals tevreden clienten Startdatum Op aanvraag Je hebt het druk Cliënten doen een stevig beroep op je Gaandeweg word je moe Je creativiteit stokt en het bedenken van nieuwe wegen gaat niet meer vanzelf Je merkt dat je geneigd bent om taken van de cliënt even Kwartiermaken en maatschappelijk steunnetwerk Startdatum Op aanvraag De kern van kwartiermaken is dat de samenleving ontvankelijker wordt voor mensen met een psychische beperking Het is erop gericht dat mensen erbij horen Professionals kunnen daar een grote rol in spelen Zij weten als geen ander hoe de Workshop KR8 Startdatum Op aanvraag Het magazine KR8 is een gespreksinstrument voor jongeren tussen de 16 23 jaar die begeleiding krijgen Het geeft hen inzicht in hun eigen KR8 en het helpt jongeren om inzicht te krijgen in wat belangrijk voor hen is zowel voor

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/maatschappelijke-zorg/training (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Programma Sociaal en Gezond | Movisie
  Route Klachtenregeling English Gemeentecongres sociale ondernemingen Social Enterprise NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Programma Sociaal en Gezond Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Programma Sociaal en Gezond Vorige pagina Programma Sociaal en Gezond Voor verbinding tussen welzijn preventie en publieke gezondheid publicatie maart 2015 Het Movisie programma Sociaal en Gezond legt verbindingen tussen gezondheid zelfredzaamheid en participatie Een sociaal netwerk betaald en onbetaald werk lotgenotencontact dagbesteding de kerk vrijetijdsbesteding al deze sociale activiteiten leveren een bijdrage aan onze gezondheid Sociaal maakt gezonder ook als we een beperking of ziekte hebben Auteur Movisie Jaar van uitgave 2015 Aantal pagina s 2 Downloads Type Grootte Programma Sociaal en Gezond pdf 1 13 MB Kennisdossier Zorg en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/programma-sociaal-gezond (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale firma’s: een oplossing voor ‘verloren’ arbeidskracht | Movisie
  waar gemiddeld 25 mensen met autisme werken in de digitalisering en administratie Bij de prijsuitreiking kregen we de vraag of de formule van AutiTalent breder gebruikt zou kunnen worden bijvoorbeeld voor vrouwen herintreders etc Movisie besloot om meer aandacht te gaan besteden aan dit soort sociale firma s die werken aan meer kansen voor kwetsbare groepen Er zijn ook sociale firma s die zich richten op jongeren of allochtone vrouwen zoals SIPI de stichting voor Interculturele Participatie en Integratie Collega Mellouki Cadat en ik zijn onderzoek gaan doen naar deze initiatieven overal in het land en we raakten steeds meer geboeid door de werkwijze en de diversiteit van de sociale firma s Ze helpen echt allerlei maatschappelijke problemen aan te pakken De hele maatschappij heeft er baat bij Het via sociale firma s integreren van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt levert maatschappelijk rendement op Wat vind je de meerwaarde van sociale firma s Jamila De kracht van sociale firma s is hun motivatie en betrokkenheid bij de doelgroep zij willen de samenleving duurzamer en rechtvaardiger maken Deze passie ontstaat uit een moreel en een zakelijk gevoel de samenleving moet de arbeidsparticipatie van kwetsbaren realiseren En het via sociale firma s integreren van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt levert maatschappelijk rendement op De hamvraag is hoe maak je het maatschappelijk rendement van sociale firma s meetbaar En hoe laat je zien wat sociale firma s bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke participatie integratie en leefbaarheid Ik denk dat de kern van het succes in het sociaal ondernemerschap zit Trekkers van sociale firma s tonen ondernemerszin een voorwaarde voor het succes van elke firma Maar de meerwaarde van de sociale firma s is dat zij re integratie op de arbeidsmarkt koppelen aan ondernemerschap voor het realiseren van een publieke taak Dit maakt het een aanvulling op het bestaande re integratie instrumentarium Dit vraagt wel van de overheid om in het kader van re integratie het vrije marktmechanisme te beïnvloeden door sociaal ondernemen te stimuleren of bijvoorbeeld bij aanbestedingen te verplichten De Gemeente Amsterdam ontwikkelt bijvoorbeeld al gericht inkoopbeleid en investeert in de ondersteuning van sociale firma s Hoe sluiten de sociale firma s aan op het huidige overheidsbeleid De passie van de sociale firma s sluit aan op het doel van het rijksbeleid om door middel van de Participatiewet 125 000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Er zijn trouwens andere minder belichte pluspunten van sociale firma s de diversiteit binnen bedrijven wordt versterkt doordat een ander soort werknemers aanwezig is Uit ervaring is bijvoorbeeld bekend dat de aanwezigheid van Wajongers stress tegenwerkt met Wajongers moet je namelijk de tijd nemen waardoor het werk rustiger gaat Ook worden communicatieve vaardigheden versterkt je moet namelijk leren samenwerken door de handicap heen Dit kiezen voor mensen heeft vaak weer een positief effect op het imago onder de klanten Het kweekt goodwill De diversiteit binnen bedrijven wordt versterkt doordat een ander soort werknemers aanwezig is Wat vind je de valkuilen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociale-firma%E2%80%99s-oplossing-%E2%80%98verloren%E2%80%99-arbeidskracht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gezond en sociaal moeten meer samenwerken | Movisie
  veel breder het gaat ook over veerkracht welzijn en welbevinden Het gezondheidsdomein en het sociaal domein zijn de laatste decennia uit elkaar gegroeid vinden Winsemius Liefhebber en Verschelling En zij zien daar graag verandering in Nu is de kans benadrukt Marjoke Verschelling Het hele sociaal domein is bezig zich opnieuw te organiseren en het is een gemiste kans wanneer je de gezondheidsbranche nu links laat liggen Bovendien is gezondheid zo n belangrijk aspect van het leven van mensen Dan heb ik het niet alleen over fit zijn en lekker in je vel zitten Gezondheid is veel breder het gaat ook over veerkracht welzijn en welbevinden Die bredere aandacht gaat twee kanten op volgens de adviseurs We doen een appèl op de medische én de sociale professional De sociale professionals zouden meer naar gezondheid moeten kijken en het effect van een slechte gezondheid op de problemen in andere leefgebieden En gezondheidsprofessionals moeten zich beseffen dat gezondheidsinterventie niet altijd de oplossing is voor alles vindt Verschelling Je ziet in de gezondheidszorg wel dat gezondheid steeds breder wordt opgevat weet Liefhebber Maar het is nog niet gemeengoed Het gaat nog heel vaak over ziekte en behandeling Sociale kaart Dat betekent niet dat de sociale professional mensen moet verplichten om een bepaald aantal uur per week te sporten meent Winsemius Dat is overmatige bemoeizorg Maar ik denk wel dat je op een heel lichte manier winst kan boeken Zonder dat met een opgeheven vinger te doen Dat je weet hoe belangrijk het is voor mensen is om zich nuttig te voelen hoe belangrijk het is dat ze een fatsoenlijk inkomen hebben Dat zijn belangrijke doorslaggevende factoren voor een goede gezondheid Zoveel kinderen groeien op in armoede weet dan dat armoede erfelijk is Een sociale professional zou nooit zeggen je mag niet roken of je moet meer bewegen Daarvan is Liefhebber overtuigd Dat gaat veel subtieler meer aansluitend op het totale leven van iemand En dat zou hij misschien wel beter kunnen dan een gezondheidswerker De kennis van de gezondheidswerker in combinatie met de manier waarop de sociaal professional met mensen kan omgaan zou veel winst kunnen opleveren Als je gezondheid niet benadert in samenhang met het hebben van een baan en het aanpakken van bijvoorbeeld schulden dan zijn mensen niet goed geholpen benadrukt Winsemius Misschien help je zo op een onderdeel van hun leven maar niet op het geheel Voor gezondheidsprofessionals geldt dat je een goed beeld hebt van de sociale kaart Als iemand met overgewicht bij een diëtist komt dan kun je inzetten op gezonder eten en meer bewegen Maar je kunt ook kijken naar waar de gewichtsproblemen vandaan komen Of er misschien sociale oorzaken zijn als eenzaamheid of omdat men zich onveilig voelt in de wijk In je behandeling kun je dan bijvoorbeeld ook wijzen op een eetclub in de buurt waar bewoners samen gezond eten klaarmaken Voeg dat eens toe aan wat je te bieden hebt spoort Winsemius aan Krachtwijk Een voorbeeld waarbij gezondheid en sociaal meer samenkomen zien de adviseurs

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/gezond-sociaal-moeten-meer-samenwerken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale firma’s succesvol laten functioneren | Movisie
  blijkt dat veel sociale firma s in de dienstensector afhankelijk zijn van relatief grote opdrachten In veel gevallen missen zij echter de tijd aandacht en expertise die nodig is om zichzelf te profileren Ook maken sociale firma s nog onvoldoende inzichtelijk welke toegevoegde waarde zij bieden Daar komt nog bij dat niet iedere sociaal ondernemer ook echt ondernemer is Plannen die ingediend worden zijn vaak gebrekkig en aan ervaring wil het nog wel eens ontbreken bron Sociale firma s in beeld KPMG 2013 Investeer in gericht onderwijs in een sociale kapitaalmarkt en in een gunstige wet en regelgeving Wat gemeenten kunnen doen Sociale firma s kunnen van grote maatschappelijke waarde zijn maar een voorwaarde is wel dat er een gunstig ondernemersklimaat voor de firma s wordt georganiseerd Uit verschillende recente publicaties blijkt dat er investeringen nodig zijn in gericht onderwijs in een sociale kapitaalmarkt en in gunstige wet en regelgeving Een stad die dit begrepen heeft is Amsterdam Zij is van plan een investeringsfonds op te zetten voor sociale firma s en wil het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente zodanig aanpassen dat sociale firma s meer kansen krijgen op de gemeentelijke markt Bedrijven die aan de definitie van de gemeente Amsterdam voldoen komen in aanmerking voor opdrachten uit dit fonds Handvatten voor beleid In januari 2015 maakte het CBS bekend dat in 2013 één op de drie arbeidsgehandicapten betaald werk deed Personen zonder arbeidshandicap werkten volgens datzelfde onderzoek ruim tweemaal zoveel Hier moet verandering in komen zo dacht Mark Hillen directeur van Social Enterprise NL Hij pleit in Iedereen winst iedereen werk voor stevige groei van de sociale firma en geeft handvatten voor het beleid van gemeenten op het gebied van werk en inkomen Waarom investeren in sociale firma s Uit onderzoek van KPMG blijkt dat sociale firma s dagbesteding kunnen bieden tegen lagere publieke kosten dan de reguliere zorgaanbieders Dat is de cijfermatige kant Daarnaast zijn sociale firma s in staat om extra aandacht te besteden aan de mensen om wie het gaat Het productieproces wordt zo ingericht dat deelnemers ieder aan een eigen onderdeel werken Het proces is risicoarm en de medewerkers kunnen in eigen tempo de werkactiviteiten leren en ritme en ervaring opdoen Over het algemeen is er meer ruimte voor training en scholing Mensenwerk Sociale firma s zijn sterk in het bieden van mensenwerk en denken vanuit mogelijkheden Zo bevorderen zij de eigenwaarde en het herstel van mensen en bieden diversiteit en flexibiliteit Samira doet sinds een half jaar dagbesteding bij Stichting Onze Hoop in Utrecht Ik ben rustig en zorgzaam vertelt zij over zichzelf Goede eigenschappen voor werken in de zorg Ik wilde meer en bij Onze Hoop waren er mogelijkheden Ik werk nu als huiskamer assistent voor oudere bewoners met dementie Ik help hen bij het ontbijt de lunch en de koffie s Middags maak ik vaak een praatje met de bewoners Andere medewerkers hebben daar niet altijd tijd voor Ik heb ook praktische taken zoals de keuken en huiskamer netjes houden Ik

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociale-firma%E2%80%99s-succesvol-laten-functioneren (2015-06-23)
  Open archived version from archive