archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 100x100 Doe-democraten | Movisie
  in het zonnetje of lopen bewoners aan tegen een muur van regels en procedures Daarachter schemert een beeld van ongelijke verhoudingen natuurlijk mag u meedoen maar dan wel op ons speelveld Niet voor niets doen verschillende auteurs een gepassioneerde oproep aan politiek en ambtenarij om hun bureaus en vergaderzalen te verlaten en direct in gesprek te gaan met bewoners Terecht belicht Yvette Jeuken ook de andere kant wat let bewoners om goede ideeën aan te dragen Gelijkwaardigheid betekent dat je allebei bereid bent de eerste stap te zetten Vertrouwen Dat je de ander dan natuurlijk wel moet vertrouwen komt het duidelijkst naar voren in het verhaal van correspondent Dian Vrijmens Zij merkte dat ze zelf aan vertrouwen moest werken eerst elkaar leren kennen weten wat je aan elkaar hebt ervaren dat je niet bedreigend bent Dan is er een basis om de diepte in te gaan Ze ziet in haar gemeente iets veranderen Gemeenteraadsleden realiseren zich steeds meer dat burgers niet eng zijn Ze lijken minder bang om het niet te weten Je zo blootgeven kan alleen maar als er vertrouwen is dat er geen misbruik wordt gemaakt van je openheid en twijfel Dit keert in veel bijdragen terug de wil om kwetsbaar en open te zijn is er maar het valt in de praktijk nog niet mee Probeer maar eens van een debat naar een dialoog te komen zoals Ben Witrauw betoogt Wederkerigheid Hoe we elkaar kunnen helpen lijkt als waarde het minst voor te komen In het zoeken naar nieuwe verhoudingen en passende werkwijzen lijken gemeente én burgers bang om al te expliciet te zijn over de wederzijdse verwachtingen en belangen Wat kan ik voor jou doen en wat kun jij voor mij doen om ons gezamenlijk belang te verwezenlijken Het is voorspelbaar dat het niet uitspreken van verwachtingen leidt tot frustratie en teleurstelling Als we allemaal een stake hebben in de participatiesamenleving kunnen we maar beter helder maken wat onze bijdrage kan zijn en op welke bijdragen van anderen we hopen of rekenen Overigens geldt ook hier dat vrijblijvendheid dodelijk is en afspraken twee kanten uitwerken meer bevoegdheden voor bewoners betekent ook goede verantwoording via systemen die publiek controleerbaar zijn Overheidsparticipatie is meer dan het beschikbaar stellen van een participatiebudget Compassie Uit de verhalen van de correspondenten borrelt nog een vijfde waarde omhoog het vermogen je in de ander te verplaatsen en begrip te hebben voor afwijkende standpunten vastgeroeste werkwijzen en in jouw ogen te vermijden fouten Mooi wordt de waarde compassie verwoord door de correspondent uit Drimmelen Mijn beeld van raadsleden is 180 graden gedraaid Wat een passie en betrokkenheid hebben deze mensen Ook een ander meldt We vragen nogal wat van onze vertegenwoordigers Uit de 100x100 verhalen komt een spannende paradox naar voren om compassie te kunnen ontwikkelen helpt het om dichtbij de ander te komen om echt contact te maken Maar om die stap te kunnen zetten heb je eigenlijk al compassie nodig waarom zou je je anders in die ander willen verplaatsen Wat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/100x100-doe-democraten (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Van mee naar samen | Movisie
  als eigenaar en hoofduitvoerder gaat opstellen Op het moment dat andere stakeholders betrokken worden gaat het vooral over de vraag wat de juiste aanpak is en niet meer wat de juiste vraag is Van gelijkwaardigheid en mede zeggenschap is dan al nauwelijks sprake Het initiatief zou er vooral uit moeten bestaan om anderen uit te nodigen gezamenlijk het vraagstuk van alle kanten te bekijken De initiatiefnemer vraagt niet Doe je mee met mijn aanpak maar Denk je mee over wat ons vraagstuk is 2 Inclusie tegenover exclusie Het is natuurlijk de vraag hoe open de uitnodiging is om mee te doen Wil je daadwerkelijk dat iedereen meedenkt doet of beslist of worden bepaalde groepen structureel uitgesloten van deelname Uitsluiting is lang niet altijd bewust Taal of cultuur kunnen een barrière vormen voor mensen om mee te doen maar ook de fysieke plek waar gesprekken tussen mensen plaatsvinden Zijn de belanghebbenden wel bij een vraagstuk betrokken Het is zaak ervoor te zorgen dat de doe democratie geen speeltje van de elite wordt maar daadwerkelijk verandering tot stand brengt waarbij iedereen zich uitgenodigd voelt 3 Gedeeld belang tegenover eigenbelang Als iedereen ongeveer dezelfde kant uit wil en de sfeer positief is is het niet zo heel moeilijk om de gedeelde belangen te zien en daarin je eigenbelang onder te brengen Maar wat als het vraagstuk taai is stakeholders verschillende visies hebben en er sprake is van mogelijke concurrentie Als eerste is het zaak dat alle partijen weten wat hun eigen belang is en dat ook helder verwoorden Openheid over wat je zelf uit de samenwerking hoopt te halen maakt je positie duidelijk Ten tweede helpt het om het gezamenlijk belang op het juiste niveau te formuleren Dat betekent enerzijds niet te vaag en anderzijds niet te dicht bij het belang van één partij of alleen jouw achterban Bij deze paradox komt de waarde wederkerigheid van pas Als je er op vertrouwt dat jouw investering en inspanningen zich uiteindelijk zullen terugbetalen ben je eerder bereid om je eigenbelang opzij te zetten Niets is een grotere motivatie killer dan in de eindfase van een samenwerking te horen dat zaken niet haalbaar zijn terwijl dit van tevoren al duidelijk had kunnen zijn 4 Ontwikkeling tegenover uitvoering Samenwerkers komen van verschillende kanten De actieve bewoners de leden van een Wmo raad en de wethouder hebben niet alleen een eigen belang maar vaak ook een eigen instapmoment in het proces van samenwerking De begrippen gelijkwaardigheid en zeggenschap vragen dan om een dynamische invulling Partijen die er later bij betrokken worden moeten soms bijgepraat worden Met een gelijkwaardig informatieniveau kan iedereen een relevante bijdrage leveren in het proces Informatie delen is echter niet altijd mogelijk denk aan politieke of financiële gevoeligheden waardoor niet alles altijd meteen openbaar is Ook in een proces van co creatie gelden soms wettelijke of financiële afspraken waarbinnen zaken tot stand moeten komen Dit kan de zeggenschap inperken Het is belangrijk van tevoren duidelijk aan te geven of en hoe deze kaders een rol

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/mee-naar-samen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen Participatie en activering | Movisie
  vallen niet in een cli Van mee naar samen Het hart van de doe democratie 4 februari 2015 Samenwerken is het hart van de doe democratie Er is een fundamenteel verschil tussen mee en samen oftewel tussen participatie en samenwerking Samen veronderstelt een gelijkwaardige verhouding Samenwerken Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 29 januari 2015 In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn in plaats van te Sociale firma s een oplossing voor verloren arbeidskracht 28 januari 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen die tot dan toe een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden Veel werkgevers hebben bezwaren om mensen uit kwetsbare groepen aan te nemen bedrijfsrisico imagoschade bij Wmo 2015 wat is er veranderd 25 januari 2015 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de nieuwe wet en de oude Wmo In dit artikel vindt u de belangrijkste op een rij Gemeenten breder verantwoordelijk voor participatie en zelfredzaamheid Gemeenten hebben in de Sociaal en gezond Gezondheid hoort bij zorg en welzijn 11 december 2014 Dit is hét moment om gezondheid te verbinden aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie Movisie heeft daarom met Vilans GGD Nederland TNO CBO Centrum Gezond Leven RIVM en Actiz de handen ineen geslagen Samen met Het VN verdrag komt er Nederland kan en mag het niet meer uitstellen 8 december 2014 Adviseur Mandy Mienes is namens Movisie ambassadeur van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking en blogde hierover voor Movisie nl Afgelopen maand leek zij opeens overal in de media bij de Telegraaf in het AD op de De tijd is rijp voor innovatie in activering 3 december 2014 In verschillende Europese landen is er sprake van een transformatieproces in de sociale sector De verhouding tussen overheid professionals en burgers verandert Binnen de wereld van activering is de tijd daarom rijp voor innovatie en Hoe kan wederkerigheid mens en buurt zorgzamer maken 27 november 2014 In de nieuwe Wmo ligt de nadruk meer dan ooit op iemands mogelijkheden in plaats van beperkingen Daarbij hoort zelfredzaamheid maar ook wederkerigheid Hoe kan wederkerigheid een bijdrage leveren aan zorgzamere mensen en buurten Kwartiermaken kritische succesfactor voor inclusie en participatie Aandachtspunten voor een geslaagde samenwerking 26 november 2014 Terwijl gemeenten zoeken naar de beste manieren om maatschappelijke steun te organiseren is ook een beweging van onderaf gaande kwartiermaken Mensen in kwetsbare posities willen meedoen en zoeken bondgenoten om hen daarbij Inclusie een illusie Impressie van het Participatiedebat van Movisie 26 november 2014 Er is niet één passend antwoord op de vraag wat er nodig is om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische aandoening zich meer thuis te laten voelen in de wijk Het gaat over het belang van wonen en wat Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is 21 november 2014 Veerkracht is hét toverwoord als het gaat om zorg zonder overheidsbemoeienis

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/artikel (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Participatie en activering
  de maatschappij het opdoen van vaardigheden Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht anderen hebben daarbij ondersteuning nodig Het Participatiewiel vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld In dit kennisdossier ligt de nadruk op activering naar economische participatie miand mahou chhan Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/kennisdossiers/participatie-en-activering (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Mirjam Andries | Movisie
  aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home over movisie medewerkers Mirjam Andries Vorige pagina Mirjam Andries m andries movisie nl 030 7892233 Mirjam Andries s profiel Functie Projectmedewerker Leefbaarheid en Sociale samenhang Afdeling Gebiedsgericht werken Thema s Mirjam Andries Downloads Type Grootte Meer over Mirjam Andries pdf 83 51 KB Deel Afdrukken Artikelen Filmfestival Cinema Senior de kracht van ouderen in beeld 8 april 2015 6 8 miljoen voor samenwerking cultuur welzijn zorg en sport 28 juli 2014 Sportief Dubbel Genieten op 14 mei 8 mei 2014 Moedercentra zijn uitkomst voor gemeenten 25 april 2014 De Maatschappelijke Beursvloer 19 december 2013 Publicaties Toolbox moeder en vadercentra 6 juni 2013 Kunstkracht 1

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/medewerkers/mirjam-andries (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Marjet van Houten | Movisie
  Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home over movisie medewerkers Marjet van Houten Vorige pagina Marjet van Houten m vanhouten movisie nl 030 7892074 Marjet van Houten s profiel Functie Senior adviseur Participatie Afdeling Participatie en actief burgerschap Thema s Marjet van Houten Omschrijving Thema s decentralisatie transitie en transformatie participatie kwetsbare groepen bevorderen bruggen bouwen tussen werk activering zorg en welzijn sociale wijkteams Deel Afdrukken Artikelen Geheel vernieuwd het Participatiewiel 2015 29 januari 2015 Wederkerigheid duurt tot de rek er uit is 21 november 2014 Arbeidsmatige dagbesteding Kwetsbaar aan het werk 23 oktober 2014 Participatiewet aangenomen de bal ligt bij de gemeente 3 juli 2014

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/medewerkers/marjet-houten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Charlotte Hanzon | Movisie
  Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home over movisie medewerkers Charlotte Hanzon Vorige pagina Charlotte Hanzon c hanzon movisie nl 030 7892281 Charlotte Hanzon s profiel Functie Projectmedewerker participatie en Coördinator kwaliteit Afdeling Participatie en burgerschap Thema s Charlotte Hanzon Omschrijving Thema s burgerparticipatie vrijwillige inzet vrijwilligerswerk jongerenparticipatie maatschappelijke stages kwaliteit economische participatie tegenprestatie naar vermogen effectiviteit Deel Afdrukken Artikelen Burgerparticipatie Werk samen met vrijwilligersorganisaties 16 juni 2015 De tijd is rijp voor innovatie in activering 3 december 2014 Betaald versus onbetaald werk 16 september 2014 Maatschappelijke stage niet meer verplicht 21 juli 2014 Nieuw Werkwijzer Tegenprestatie 18 april 2014 Publicaties Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/medewerkers/charlotte-hanzon (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Agenda Participatie en activering | Movisie
  Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering/agenda (2015-06-23)
  Open archived version from archive •