archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippenlijst Professionalisering | Movisie
  het onderwijs Competenties Omschrijving Geïntegreerd geheel van kennis inzicht vaardigheden attitudes en persoonlijke eigenschappen waarmee op adequate wijze resultaten kunnen worden behaald in een beroepssituatie een leersituatie of een maatschappelijke situatie competenties zijn te ontwikkelen Generalisten Omschrijving Sociale professionals met een brede niet specifieke kennis op een ruim gedefinieerd terrein gaan integraal en dichtbij aan het werk met vragen en problemen op meerdere leefgebieden en passen daarbij ook de werkwijze aan door een meer persoonlijke vraaggerichte outreachende en niet vrijblijvende aanpak generalistische beroepskrachten hebben namen als frontlijnwerkers en wijkcoaches Leren op de werkplek Omschrijving Training op de werkplek tijdens de uitvoering van het werk Maatschappelijke ondersteuning Omschrijving Vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning de prestatievelden zijn bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau jeugdpreventie en opvoedingsondersteuning informatie advies en cliëntondersteuning ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers bevordering van participatie en zelfstandigheid van mensen met een beperking mensen met psychische problemen en ouderen en het bieden van voorzieningen voor deze groepen maatschappelijke opvang bevordering oggz en verslavingsbeleid Ondernemend werken Omschrijving Werken zoals organisaties uit het bedrijfsleven door maatschappelijke organisaties met onder meer bijzondere aandacht voor netwerkontwikkeling beleidsbeïnvloeding en public relations Organisatieadvies Omschrijving Advisering over besturings en of managementvraagstukken veranderkundige vragen en implementatievragen in een organisatie Professionalisering Omschrijving Kwalitatieve verbetering van een beroepsgroep Professionaliteit Omschrijving Het deskundig op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep door de beroepskracht komt in zorg en welzijn onder meer tot uitdrukking in een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van een cliënt vakkundig interveniëren of behandelen en procedureel correct handelen Reflectie Omschrijving Nadenken over het eigen handelen om zwakke punten te verbeteren en sterke punten beter naar voren te laten komen Sociale innovatie Omschrijving Vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn de term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld Sociale interventie Omschrijving Elke planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van burgers te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden met als doel de kwaliteit van het leven of het samenleven te vergroten Sociale professionals Omschrijving Overkoepelende benaming voor allerlei beroepen en functies op sociaalagogisch gebied andere benamingen zjin de sociaal werker de welzijnswerker de professional nieuwe stijl frontlinie werker de wijkcoach de algemeen agogisch werker en de sociale makelaar Sociale wijkteams Omschrijving Interdisciplinaire ambulante en proactief opererende teams van beroepskrachten vanuit onder meer gemeente politie opbouwwerk woningcorporaties maatschappelijke dienstverlening en zorg die op wijk en huishoudensniveau multi problematiek signaleren en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden Lees meer over sociale wijkteams en het aanbod van Movisie Talentontwikkeling Omschrijving Proces om aangeboren talent beter te leren kennen en het bewuster en gerichter in te zetten Trainingen Omschrijving Programma s voor het aanleren van persoonlijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/begrippenlijst (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Effectieve sociale interventies Professionalisering | Movisie
  stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Professionalisering Effectieve sociale interventies Professionalisering Vorige pagina Effectieve sociale interventies Professionalisering Oplossingsgericht werken 11 augustus 2014 Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke Gedragscodes 24 december 2012 Het doel van Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te verbeteren en overlast te verminderen Door middel van een duidelijk stappenplan stellen buurtbewoners professionals en de gemeente samen leefregels voor een wijk of Kan wél 1 mei 2011 Kan wél is een methode om de leefbaarheid en sociale cohesie in een aandachtswijk te vergroten Het realiseren van bewonersinitiatieven staat hierbij centraal Een buurtcoach gaat vijftien maanden lang met bewoners aan de slag Motiverende gespreksvoering 1 maart 2010 Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Feiten en cijfers Professionalisering | Movisie
  Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Professionalisering Feiten en cijfers Professionalisering Vorige pagina Feiten en cijfers Professionalisering Feiten en cijfers Professionalisering 7 februari 2013 Professionalisering is een continu en dynamisch proces dat is gericht op het uitdiepen en verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden en daarmee van het beroep Van Dam en Vlaar 2007 Over het algemeen worden er drie Meer artikelen Deel Afdrukken Categorieën Agenda 2 Artikelen 85 Begrippen 23 Effectieve sociale interventies 5 Feiten en cijfers 1 Netwerken 3 Nieuwsberichten 54 Praktijkvoorbeelden 29 Publicaties 144

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/feiten_en_cijfers (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Netwerken Professionalisering | Movisie
  Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Professionalisering Netwerken Professionalisering Vorige pagina Netwerken Professionalisering IFS 12 februari 2014 De International Federation of Settlements and Neighborhood Centers IFS is een netwerk van landelijke regionale en lokale organisaties die communities willen versterken Met de missie om een wereldwijde community op te bouwen door ENSACT 17 december 2013 Het European Network for Social Action ENSACT is een samenwerkingsverband van een aantal Europese organisaties op het terrein van sociaal werk gelijkheid en sociale rechtvaardigheid De organisaties werken samen op een aantal ICSW 5 maart 2013 International Council on Social Welfare Europe streeft naar gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en is actief in de Raad van Europa en in de Europese Unie Leden zijn maatschappelijke organisaties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/netwerken (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsberichten Professionalisering | Movisie
  gaat om kennisontwikkeling en vooral ook het toepassen en gebruik van kennis in de praktijk Zet dit potentieel ook in voor de noodzakelijke transformatie op Inspiratiedocument cliëntondersteuning sociaal domein 11 juni 2015 Cliëntondersteuning is een onderwerp naar nog veel ontwikkeling op mogelijk is en waarvan in het sociaal domein veel meerwaarde te verwachten is als het lokaal regionaal goed wordt ingevuld Dit document wil hiertoe inspireren Vergroot je deskundigheid 11 juni 2015 Veel professionals vertellen mij het gevoel te hebben slechts een passant te zijn in het leven van de kinderen die ze helpen Ik weet uit eigen ervaring dat je er toe kunt doen hoe subtiel het ook is Echtheid is hierin heel belangrijk Gezocht mbo en hbo opleidingen met passie voor informele zorg 11 juni 2015 Van professionals wordt verwacht dat zij meer dan voorheen samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers Belangrijk dus om studenten de kennis en vaardigheden hiervoor in hun opleiding aan te reiken Hoe geef je informele zorg een meer Professionals moeten kleine fouten mogen maken 8 juni 2015 Zorg Welzijn interviewde Erik Gerritsen als bestuurder van Jeugdbescherming Regio Amsterdam Sinds 1 juni is Gerritsen secretaris generaal op het ministerie van VWS Gerritsen was al eerder hooggeplaatst ambtenaar bij ministeries en Van onderop verhalen over vernieuwing 8 juni 2015 Het is eigenlijk vreemd dat het niet als zodanig bekend staat maar Nederland is momenteel getuige van de grootste reorganisatie ooit Niet eerder zijn er in zo n kort tijdsbestek zoveel mensen van baan functie werkgever of Blog Hoe leergierig ben jij 8 juni 2015 Deze week mocht ik voor mijn werk naar twee congressen Wat een feest Maar ook confronterend Want naarmate de week vorderde groeide mijn gevoel van onrust Willen sociale professionals zelf eigenlijk wel veranderen en meegaan in de Sociale professional moet voor zichzelf opkomen 4 juni 2015 Er wordt volgens algemeen directeur Lies Schilder vanuit verschillende hoeken geboetseerd aan de identiteit van de professional in het sociaal domein Aan de ene kant moet die professional een sterkere positie krijgen maar aan de Wijkteams missen historisch besef 4 juni 2015 Beleidsmakers en menig sociale professional hebben de hoopvolle opvatting dat wijk en buurt vanwege hun overzichtelijke schaal bij uitstek geschikt zijn om sociale problemen aan te pakken De verwachtingen over het verwezenlijken van Wijkverpleegkundig Genootschap zet in op ontwikkeling standaarden 4 juni 2015 Een aantal zorgorganisaties slaat de handen ineen om het professioneel handelen en het vakgebied van de wijkverpleegkundigen te legitimeren Vijf zorgorganisaties slaan de handen ineen om het professioneel handelen en het Wat digitalisering en ambacht met elkaar van doen hebben 4 juni 2015 Net als andere General Purpose Technology zoals stoom of elektriciteit wordt digitalisering in alle domeinen van de samenleving ingezet en toegepast Op werkgebied leidt dat ertoe dat de relaties veranderen de hiërarchie en de stcrt 2015 14436 Zorginstituut Nederland 1 juni 2015 Staatscourant Beleidsregel Toetsingskader kwaliteitsstandaarden informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 Zorginstituut Nederland Gelet op artikel 66 tweede lid van de Zorgverzekeringswet Overwegende dat Zorginstituut Participatiemaatschappij vraagt nieuw businessmodel

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Professionalisering | Movisie
  te gaan Buurtbewoners runnen centrum Vanaf de opening in Frontlijnteam Leeuwarden 14 oktober 2013 Een interdisciplinair eropaf team met aandacht voor iedereen in de wijk Het doel van de nieuwe aanpak is om iedereen in de wijk een stap vooruit te helpen Aanvankelijk is in Leeuwarden gestart met één frontlijnteam voor Team Bemoeizorg Tilburg 3 oktober 2013 Het Team Bemoeizorg Tilburg legt contact met zorgwekkende zorgmijders Dit zijn mensen met ernstige psychiatrische psychosociale en of verslavingsproblematiek die veelal in een slechte lichamelijke toestand verkeren Het Huishoudcoaches 30 september 2013 In het professionele en laagdrempelige project de Huishoudcoaches in Den Bosch zetten vrijwillige buurtbewoners zich wekelijks in om een gezin of bewoner uit de wijk te ondersteunen in het huishouden de administratie of MEE op Weg 6 mei 2013 Het project MEE op Weg geeft mensen met een beperking door middel van het OV fietsmaatjesproject de kans om zelfstandig van A naar B te leren reizen Met het project wil MEE bijdragen aan een inclusieve samenleving want Hostelproject BinnenPlaats 8 februari 2011 Terugdringen van criminaliteit door het bieden van 24 uursopvang voor verslaafde dak en thuislozen Aanleiding Naar aanleiding van veel overlast en criminaliteit door verslaafde dak en thuislozen rondom het winkelcentrum Hoog NUNN Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen 8 februari 2011 De NuNN Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen is een nachtopvang in zelfbeheer Een hechte groep dak en thuislozen heeft zich in 1996 georganiseerd en met hulp van anderen hebben zij de NuNN opgericht Aanleiding De NuNN is Vriendenkringen van de Baalderborg Groep 8 februari 2011 Het initiatief Vriendenkringen is ontstaan vanuit de wens om mensen met een verstandelijke psychiatrische en of sociale beperking handvatten te geven om hun sociale netwerk uit te breiden Aanleiding Mensen met een Maatschappelijke Steunsystemen MSS Eindhoven en randgemeenten 5 april 2010 Een Maatschappelijke Steunsysteem MSS helpt kwetsbare burgers met psychische problemen een netwerk van personen diensten en voorzieningen op te bouwen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving Met steun WonenPlus 1 januari 2009 Het doel van WonenPlus is het ondersteunen van de zelfredzaamheid en het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen gehandicapten en chronisch zieken Een WonenPlusproject is een voorziening die diensten levert aan Kwartiermaken voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam Oud West 1 december 2008 Kwartiermaken is gericht op organisatorische of volledige integratie van mensen met een verstandelijke beperking in maatschappelijke voorzieningen Doel is dat mensen met een verstandelijke beperking in hun Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven 14 mei 2008 Krachtteams bieden hulp aan mensen die zelf de stap naar ondersteuning niet maken en ze sporen hen aan om actief te worden in de wijk Krachtteams bestaan uit een opbouwwerker en een wijkmaatschappelijk werker die door elkaars bril Zorgvoorjeouders nl 17 mei 2007 Zorgvoorjeouders nl is een goedbezochte informatieve website ontwikkeld voor en door Marokkaanse jongeren met informatie over gezondheid en veel voorkomende gezondheidsproblemen bij Marokkanen waarmee ze het gezondheidsgedrag van Wijk voor wijk 15 mei 2007 Langdurig werklozen betaald laten klussen in de wijk zodat zij

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Publicaties Professionalisering | Movisie
  geen ander ze zijn Uitgever Actieprogramma Professionalisering Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening Gezocht Aangeboden actieve burgers m v Samen werkt het 28 mei 2014 Aangeboden actieve burgers m v Vrijwilligersorganisaties zijn deskundig in het aantrekken en binden van kwetsbare burgers En ze hebben expertise op het werken met vrijwilligers Vrijwilligersorganisaties zijn niet altijd in beeld Uitgever Movisie De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker 29 april 2014 Goede ondersteuning zit in kleine dingen een praatje een aanmoediging een begroeting of een helpende hand Het zijn deze elementen die het verschil maken bij het ondersteunen van mensen Toch ervaren sociaal werkers doorgaans weinig Uitgever Movisie Kantelen naar informele zorg Samenwerken met mantelzorgers vrijwilligers en buurtgenoten 18 april 2014 Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken minder overnemen en meer samenwerken met de cliënt en diens netwerk en hen ondersteunen De vraag is hoe kunnen ze dat Uitgever Movisie Vilans Samenwerken tussen zorg en welzijn nu is de tijd 20 maart 2014 Integraal problemen aanpakken in de nulde en eerstelijn vereist samenwerking tussen zorg en welzijn Hoe pak je dat aan Hoe vorm je bijvoorbeeld als maatschappelijk werker een bestendig samenwerkingsverband met wijkverpleegkundigen en Uitgever Movisie VerAnder Eenmalig magazine voor midden managers in zorg en welzijn 6 maart 2014 Veranderen is niet meer weg te denken uit deze tijd en daarvoor is natuurlijk al de nodige literatuur beschikbaar Managers in zorg en welzijn hebben de veranderkunst hard nodig om de omslag te kunnen maken naar de Uitgever MOVISIE TSV De stille krachten van de verzorgingsstaat Geschiedenis en toekomst van sociaal culturele professionals 6 maart 2014 In De stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Marcel Spierts de stormachtige ontwikkeling van de sociaal culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog Hij laat zien hoe de naoorlogse politieke en culturele elite deze Uitgever Movisie De generalist De sociale professional aan de basis Portretten en conceptuele verkenningen 1 maart 2014 Bestuurders en opiniemakers gebruiken de term steeds vaker Op beroepsopleidingen en in het werkveld zingt het rond de generalist Maar wie of wat wordt ermee bedoeld Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen brengen in hun boek Uitgever Bohn Stafleu van Loghum Het 8 fasenmodel Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden 24 januari 2014 Wilt u cliënten krachtgericht planmatig en integraal begeleiden Werk dan volgens de methode van het 8 fasenmodel De methode helpt om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met uw cliënten en zijn Uitgever Movisie Implementatiewijzer 8 fasenmodel Een waarderende aanpak voor het implementeren van het 8 fasenmodel in uw organisatie 22 januari 2014 Een aanpak die goed aansluit bij de visie van het 8 fasenmodel is het waarderend vernieuwen Movisie adviseert om het 8 fasenmodel met deze aanpak te implementeren Beiden gaan uit van een vergelijkbare positieve grondhouding en Uitgever Movisie Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel 10 december 2013 Vanaf 2004 hebben cliëntenbewegingen binnen de ggz zich hard gemaakt voor de inzet van ervaringsdeskundigen Binnen het ggz werkveld en verslavingszorg zijn sindsdien steeds meer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tools Professionalisering | Movisie
  aan cliënten ondersteunt Het is een methode om planmatig en in samenwerking met cliënten te werken aan haalbare begeleidingsdoelen Het 8 fasenmodel Reflectie instrument De eigen kracht van je wijkteam 24 februari 2014 Eenvoudig instrument om de motivatie netwerken zeggenschap en kracht van alle teamleden in kaart te brengen Door de uitkomsten van de reflectietool onderling te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden over wat door wie Reflectietool 8 januari 2014 De reflectietool geeft inzicht in uw professionele handelen binnen de Wmo De online versie van de Reflectietool voor sociale professionals helpt u te toetsen of u werkt volgens de vijf belangrijkste kwaliteitskenmerken van de Analyse instrument voor het sociale domein 1 november 2013 Een transformatie analyse instrument om de eigen organisatie en samenwerkingspartners een spiegel voor te houden Het instrument is bedoeld voor diegenen die binnen gemeenten en aanbieders professioneel verantwoordelijk zijn Krachtmeting voor vrijwilligersorganisaties 1 augustus 2013 Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie Doe dan de KrachtMeting De KrachtMeting is Test je vitaliteit 13 maart 2013 Meer vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in je werk Hoe is het met jouw vitaliteit gesteld Aan de hand van een test ontdek je wat goed loopt en wat jouw aandachtspunten zijn Wat levert vitaliteit op Meer Competentietest Vitaal leidinggeven 12 maart 2013 Als leidinggevende heeft u een cruciale rol in het ondersteunen vitaliseren en verbinden van medewerkers Met behulp van de competentietest ontdekt u welke werkende principes u het meest inzet en welke nooit Wat is het doel van Het boekje van Ellen 1 november 2011 De werkfilm Het boekje van Ellen toont de valkuilen van een fictief samenwerkingstraject rond wonen zorg en welzijn De film is bedoeld

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/professionalisering/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive