archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoe kan wederkerigheid mens en buurt zorgzamer maken? | Movisie
  vind ik wel een uitdaging hoor Ik probeer het wel Zo heb ik een vrijwilliger die het Nederlands moest oefenen gekoppeld aan een oudere vrouw die gevraagd had om iemand die met haar naar buiten kon in de rolstoel Dat werd geen succes De ouderen vrouw was hardhorend en bleek nogal ongeduldig en vergeetachtig En de vrijwilliger zei overal ja op Dat gaf allerlei misverstanden en irritaties zie ook Buurthulp in 2014 Wederkerigheid en uitsluiting Wederkerigheid heeft ook een keerzijde Mensen zijn selectief in wie zij wel en niet informele zorg bieden deels wordt dit bepaald door de aantrekkelijkheid van degene aan wie zorg geboden wordt Iemand die op enig moment iets terug kan doen voor de geboden zorg lijkt een aantrekkelijker partij om hulp te bieden dan iemand die niets terug kan doen Mensen die door ziekte of beperkingen het gevoel hebben weinig te kunnen geven anticiperen hierop Ze gaan sociale contacten eerder uit de weg omdat er mogelijk een tegengift gevraagd zal worden in de loop van het contact Als men hier niet aan tegemoet kan komen wordt dit als falen ervaren en tast dat het zelfbeeld aan Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt in het soort ziekte of beperking dat iemand heeft iemands sociale status voordat hij of zij beperkingen had en de redenen waarom de beperkingen zijn ontstaan Zo kan het gebeuren dat iemand die als gevolg van een heldendaad invalide is geworden vele malen meer informele hulp uit de buurt ontvangt dan een onzichtbare buurtgenoot die lijdt onder schizofrenie en angststoornissen Het productief maken van wederkerigheid Hoe kun je nu wederkerigheid op gang brengen en benutten bij het zorgzamer maken van een buurt En dan zodanig dat er zoveel mogelijk sprake is van sociale insluiting Wederkerigheid kan een organiserend principe vormen van een methode of systeem gericht op het faciliteren van hulpuitwisseling in een buurt buurthulp Denk aan zorgruilsystemen en zorgcoöperaties die werken met lidmaatschap community currency en kleine vergoedingen Ook zijn er Buurthulpprojecten waarin wederkerigheid op een zachte manier is ingebouwd coördinatoren die hulpvrager en bieder koppelen attenderen deelnemers op de mogelijkheid zelf ook hulp te vragen of te bieden of noteren zelfs concrete wensen en mogelijkheden op dit vlak Ook Buurthulpprojecten waarin meer klassiek met een vrijwilligerspool wordt gewerkt kunnen baat hebben bij zo n werkwijze waarbij van de hulpvragers nadrukkelijker iets terug wordt gevraagd Tot slot zijn er vormen van Buurthulp waarin bijstandsgerechtigden een tegenprestatie vormgeven voor hun uitkering door hulp te bieden aan ouderen en mensen met beperkingen Tegelijkertijd doen ze positieve werkervaring op Bouwen aan Buurthulp Hoe organiseer je als actieve buurtbewoner of professional onderlinge hulpverlening in je buurt En hoe stimuleer je buurtgenoten om nog meer naar elkaar om te zien en voor elkaar van betekenis te zijn Het nieuwe handboek Bouwen aan Buurthulp van Movisie biedt handvatten tips en aandachtspunten aan iedereen die wil bouwen aan een buurtnetwerk en die zoekt naar manieren om hulp en dienstuitwisseling in de buurt te stimuleren Ontwikkel je eigen kijk op wederkerigheid

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-kan-wederkerigheid-mens-buurt-zorgzamer-maken (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Van start met zelfregie | Movisie
  Alleen zo kunnen ze hun eigen leven blijven leiden Lees meer over de verschillende begrippen en over de betekenis van zelfregie Hoe pak ik het aan als professional Werken vanuit zelfregie draait om iemand ondersteunen vanuit wat voor hem of haar belangrijk is Zelfregie in de dialoog tussen cliënt en professional betekent de cliënt beslist en heeft de leiding de professional volgt de kracht van de cliënt is minstens zo belangrijk als zijn problemen de professional toont vertrouwen en vraagt naar de kracht de motivatie van de cliënt een goed leven in eigen ogen is maatstaf voor een goed keuze de professional helpt de cliënt zijn motivatie te vinden contacten met anderen zijn cruciaal voor mensen de professional ondersteunt de cliënt bij het in kaart brengen en versterken van zijn contacten Lees meer over hoe zelfregie aan te pakken en bekijk Quez handige vragen voor gesprekken met cliënten en collega s Hoe implementeer ik het in de organisatie Uit implementatieprocessen bij andere organisaties zijn de volgende lessen te trekken Stel een duidelijke visie op Betrek vanaf het begin ook een aantal uitvoerend medewerkers Investeer in trainingen leertrajecten voor medewerkers Besteed in de trainingen aandacht aan overtuigingen én aan vaardigheden Zorg dat het thema zelfregie terug blijft komen in intervisie casuïstiekbesprekingen en teamoverleggen Sluit in trainingen aan bij professionals op het niveau waar zij zijn in het veranderingsproces gaat het om begrijpen kunnen of willen Lees ook deze vijf tips Meer lezen Een selectie uit ons aanbod Doe het zelf leerpakket Wmo competenties Hoe versterk ik eigen kracht en zelfregie pdf Onderzoek naar eigen regievoering van Lineke Verkooijen Zwanger van Empowerment van Tine van Regenmortel Werkzame elementen bij het werken met zelfregie Inventarisatie van methoden en instrumenten voor zelfregie nieuwe versie Kennisdossier Zelfregie Trefwoorden eigen regie implementatie Deel Afdrukken Reacties Reacties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/start-zelfregie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Kwartiermaken: kritische succesfactor voor inclusie en participatie | Movisie
  op de juiste manier mee om wordt gegaan We zetten een aantal aandachtspunten op een rij Uitgangspunten Streven naar inclusie een belangrijke bestaansreden voor de beweging van vermaatschappelijking waar kwartiermaken uit voortkomt En erbij horen en meedoen is ook een belangrijk doel van de Wmo Kwartiermakers werken aan ruimte voor anders zijn Meedoen van mensen in kwetsbare posities heeft alleen kans van slagen als de samenleving ook echt ruimte voor ze maakt Om dat te bereiken zullen de belangen van betrokkenen steeds opnieuw moeten worden achterhaald gearticuleerd en behartigd Dilemma s De initiatieven en oplossingen van mensen in kwetsbare posities kunnen afwijken van gangbare oplossingen Het is van belang dat Wmo beleidsmakers investeren in het leren kennen aanmoedigen en ondersteunen van de eigen oplossingen van de mensen in kwetsbare posities De verschillende denkwijzen van systeem en leefwereld botsen Veel van de drempels die mensen ervaren om mee te doen en erbij te horen zijn moeilijk te benoemen in de termen van de instellingen en instanties waar zij mee te maken hebben Het is voor mensen daarom vaak moeilijk uit te leggen waarom oplossingen die anderen bieden niet haalbaar voor hen zijn ze schamen zich er ook voor Te veel nadruk op zelfredzaamheid is riskant Het gevaar is dat het kwetsbaar zijn taboe wordt Kwartiermakers proberen juist eigen kracht en kwetsbaarheid met elkaar te verbinden Want aandacht voor beide is nodig in duurzame aanpakken Belangrijke elementen in de aanpak Verwelkom variatie ook in de vorm van participatie Alleen met erkenning van die diversiteit wordt meedoen mogelijk voor iedereen Een valkuil is het opvoeren van de druk tot vooraf gedefinieerde participatie en daarmee tot assimilatie worden als de anderen Onder die druk bezwijken juist velen Sociale steun is een centraal begrip in de Wmo Ook hierin is ruimte voor diversiteit en eigen keuzes essentieel Steun is pas steun als het ervaren wordt als steun Een sociaal netwerk is niet altijd een steunend netwerk Iemand trekt zich terug als de omgeving afkeurend op zijn afwijkend gedrag reageert of als hij de verkregen steun beleeft als afhankelijkheid en bang is zijn autonomie te verliezen Werk aan niches plekken waar mensen zich veilig en welkom voelen en waar ze de ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden mee te doen Dit maakt maatschappelijke deelname van uitgesloten groepen mogelijk Denk bij inclusie in werk bijvoorbeeld aan job carving zie kader Zet in op burgervriendschap daadwerkelijk samenleven Burgervriendschap ontstaat als burgers deelnemen aan elkaars leven tot voordeel van allebei Maatjesprojecten zijn hier bij uitstek een voorbeeld van Let op dit vervangt de professionele hulpverlening niet volledig Zij vullen elkaar aan en professionele procesbegeleiding op de achtergrond is noodzakelijk Job carving wat is dat Bij job carving worden banen en functieprofielen geanalyseerd en worden er bepaalde taken uitgelicht en samengevoegd tot een nieuwe baan Zo kun je een baan op maat van de persoon maken Dit vraagt om een gericht proces van leren en ontwikkelen vooral op lokaal niveau door alle betrokkenen samen met elkaar Werken aan inclusie met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/kwartiermaken-kritische-succesfactor-inclusie-participatie-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hoe verbind je zwakke met sterke krachten in een wijk? | Movisie
  zijn eerder geneigd tot empathisch gedrag Ook buurtbewoners met een vrij creatief beroep en sociale stijgers uit de eigen migranten groep blijken soms goede verbinders te zijn Helaas vormen zij samen maar een kleine groep Hoe krijg je de anderen in beweging Je moet vooral zorgen dat mensen elkaar ontmoeten zodat vooroordelen kunnen worden weggenomen zegt Bredewold Het werkt beter wanneer je inzet op een gezamenlijke activiteit naar ieders plezier of belang Dus niet expliciet de zwakken met de sterken in contact brengen Maar wel we gaan de buurt opruimen wie doet er mee Over het opleggen van wederkerigheid is Bredewold sceptisch Verschillende onderzoeken van sociologen en antropologen tonen aan dat een contractgerichte voor wat hoort wat cultuur geen empathie kweekt Juist vertrouwen is belangrijk Evengoed is een lichte druk noodzakelijk want anders gebeurt er te weinig Dat studenten een tegenprestatie moeten leveren voor een aantrekkelijke huurprijs vind ik een spannend initiatief Dat zou goed kunnen uitpakken Ze moeten zelf wel gemotiveerd zijn om het te doen Anne Marie van Bergen senior adviseur Sociale Zorg bij Movisie Stimulering van hulp door sterke bewoners kan zinvol zijn al zijn er ook genoeg gevallen bekend waarbij het niet werkte weet Anne Marie van Bergen Haar advies ga op zoek naar een bindende factor Dat kan een gemeenschappelijke interesse zijn een natuurlijke bondgenootschap of een gedeeld belang Vrouwelijke ondernemers die zich ontfermen over vrouwen in een kwetsbare positie bijvoorbeeld Vaak doen ze dat graag Enige sociale dwang kan werken meent Van Bergen Op voorwaarde dat de helpers zelf kunnen bepalen wat ze doen Veel mensen zijn bereid zich in te zetten mits ze die inzet makkelijk kunnen inpassen in hun leven en als die maar in hun interessegebied ligt Tegen persoonlijke motivatie in hulp afdwingen dat gaat nooit werken Bindende factor Dat kan van alles zijn Van een gedeelde hobby tot een zelfde gevoel voor humor Een goede strategie individuen persoonlijk en direct benaderen met een concrete vraag Iedereen heeft een sociaal netwerk ook de allerzwaksten Al ken je maar één persoon die persoon kent weer anderen Als je samen gaat brainstormen over de vraag wie je kunt benaderen komt daar altijd iets uit Luister vervolgens goed naar de wensen en voorkeuren van degene die je benadert Van Bergen wijst op het project De baan op waarbij werkloze jongeren een dag als caddie meelopen op de golfbaan met een ondernemer Het belangrijkste is ten eerste het contact Als vervolgens een gevoel van verbondenheid ontstaat kan er iets moois uit groeien Er zijn veel jongens die een stageplek en zelfs een baan hebben overgehouden Dat er een klik ontstaat kun je niet regisseren maar een match maker zou moeten zoeken naar een bindende factor Dat kan van alles zijn Van een gedeelde hobby tot een zelfde gevoel voor humor Hugo de Jonge wethouder onderwijs jeugd en zorg van Rotterdam Rotterdam is de kraamkamer van opzoomeren een gevleugeld begrip inmiddels dat is opgenomen in de Van Dale op eigen initiatief de openbare ruimte opruimen en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-verbind-je-zwakke-sterke-krachten-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Zelfregie, soms onmogelijk? | Movisie
  praatje te maken Welke mensen steunen u Vooral mijn kinderen En ik heb ook een paar buurvrouwen die ik al heel lang ken Die helpen mij met kleine dingen en ik help hen Aan welke mensen verleent u steun Mijn buurvrouwen dus En mijn kinderen komen ook nog steeds om raad bij mij Vooral mijn middelste vind het fijn om haar zorgen even van zich af te praten Wat is het kernprobleem Het risico dat het gas aan blijft staan is niet acceptabel zowel voor de veiligheid van mevrouw Jansen als voor die van haar omgeving Hoe kunnen we zorgen dat dat niet meer gebeurt zodat ze thuis kan blijven wonen U zegt dat u het lastig vindt dat u soms zo vergeetachtig bent en af en toe het evenwicht verliest Heeft u ideeën hoe u minder kunt vergeten of kunt voorkomen dat u uw evenwicht verliest Nee eigenlijk niet misschien zijn er wel verklikkers voor het gas of pillen voor het evenwicht maar dat weet ik niet Ik ben vooral bang dat ze me in een tehuis stoppen De essentie is om samen met mevrouw Jansen hardop na te denken over met wie of waar een mogelijke oplossing te vinden is die past binnen de wensen van mevrouw Jansen De stap naar een oplossing kan mevrouw Jansen dan waarschijnlijk zelf nemen omdat ze meedenkt zelf richting geeft en eigenaar van het probleem is Als professional gebruik je de vier elementen van zelfregie eigenaarschap kracht motivatie contacten om samen tot oplossingen te komen En neem je wettelijke en morele grenzen en veiligheidsnormen mee als gegeven in het gesprek De kunst van de professional vrijwilliger of andere betrokkene is om de goede vragen te stellen De vragen van QueZ kunnen daarbij een hulpmiddel zijn Mogelijke oplossingen Koken op elektra of inductie Gas afsluiten en zorgen dat mevrouw met waterkoker en magnetron toch nog uit de voeten kan Alleen gasfornuis gebruiken als er iemand in de buurt is die daarna even kijkt of het gas uit is Voor andere momenten maaltijden in de magnetron opwarmen kant en klaar of zelf gekookt Een briefje op een handige plek met een reminder is het gas wel uit Iemand die na kookmomenten even belt om te helpen herinneren Samen met anderen koken bijvoorbeeld met de buurvrouwen een kleinkind of iemand in de buurt die graag wil leren koken Een personenalarmering en of een telefooncirkel voor het vallen Als er voor koken en vallen een veilige oplossing gevonden is een gesprek met buren en familie over de zorgen de oplossingen en over hoe graag mevrouw Jansen in haar huis wil blijven en hoe dit in de toekomst verdergaat Meer lezen Meer informatie over werken vanuit zelfregie vindt u op www movisie nl zelfregie Kennisdossier Zelfregie Trefwoorden eigen regie ouderen Deel Afdrukken Reacties Reacties Moniek Poerstamper schreef op 11 november 2014 11 24 Dank voor alle reacties De insteek van dit artikel is om te laten zien dat het gesprek altijd mogelijk is ook in moeilijke situaties Waarbij de motivatie kracht en eigen netwerk van mensen centraal staat met oog voor de veiligheid We begrijpen dat de beschreven situatie deze en nog veel meer vragen oproept en het is goed om daarover met elkaar in gesprek te blijven Vaak zijn er namelijk geen kant en klare oplossingen maar het is belangrijk het gesprek te voeren waarin gezocht wordt naar manieren die bij de persoon in kwestie passen Hartelijke groet Anouk Poll en Ton van Elst Movisie beantwoorden daan van delden schreef op 8 november 2014 11 28 allen Mooie casus bruikbare Quez vragen ga ik zeker gebruiken wat ik al doe op mijn manier en delen met mijn collegae en een goede discussie Maar van mijn klanten zijn 40 alleen wonend is er bij een groot percentage door de gevorderde dementie geen ziekte inzicht meer en is de zelfregie niet aanwezig of ongeloofwaardig daarvan wonen kinderen soms dan 100 km afstand de buren die wij inschakelen omdat men bv s nachts dwaalt geven aan t niet meer aan te kunnen Van de week moest er vrouw in te onverantwoorde situatie met spoed opgenomen worden I v m wachtlijsten bij 24 instellingen in een cirkel van 100 km geen plek maar uiteindelijk wel een plekje gevonden De wachtlijsten groeien de thuiszorg moet t volgend jaar met 30 minder doen de onervaren gemeente met 25 minder Ik ben bang dat dan onze medemensen zonder zelfregie die thuis onzichtbaar achter hun voordeur verder moeten leven lijden in 2015 regelmatig de voorpagina gaan halen vr gr daan van delden beantwoorden Alexandra van Dorst schreef op 29 januari 2015 10 31 Ik ben het hier grotendeels mee eens Mij bekroop tijdens het lezen van dit verhaal dat cliënten in de thuissituatie met gemeente en ziektekostenverzekeraars te maken hebben Wie doet nu wat als iemand niet zelf zijn eten klaar kan maken en of opwarmen en dat 7 dagen lang of misschien 6 dagen als dan in het weekend eindelijk die verwonende zoon dochter langs komt Er komt namelijk niemand van de WMO elke dag langs om dit te doen wordt dan tegen de mensen gezegd Wie is hier nu verantwoordelijk voor dit is namelijk geen zorg die meer vergoed wordt onder het kopje persoonlijke verzorging de cliënten vallen tussen het wal en het schip door de economische argumenten die zwaarder lijken te tellen Ik vind dit echt een zorgelijk signaal en elke keer wil ik de praktijkvoorbeelden blijven benoemen Alleen als je zaken benoemd wordt het duidelijk beantwoorden Anke Blaauw schreef op 20 november 2014 15 27 Ook mijn angst is dat er straks veel onzichtbaar maar ook zichtbaar leed achter de voordeur schuilt Eigen regie is prachtig zolang je ook inderdaad vanuit je geestelijke gezondheid dat kunt doen en houden Maar licht dementerende ouderen zijn juist al door de dementie hun eigen regie kwijt het geheugen speelt bij eigen regie een grote rol en ze zijn daardoor ook een onbetrouwbare gesprekspartner geworden Daarbij zie je ook heel vaak karakter verandering vraag

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/zelfregie-soms-onmogelijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • 3 knelpunten in de implementatie van werken vanuit zelfregie | Movisie
  manieren naar zelfregie gekeken wordt Gemeenten hebben vaak een ander beeld dan de organisaties zelf en ook collega organisaties denken er niet altijd hetzelfde over 4 Deze visie communiceren alle neuzen dezelfde kant op Doordat zelfregie al in de visie van de organisaties was opgenomen werd dit al langere tijd gecommuniceerd Bijvoorbeeld op de website en in vacatures De toenemende nadruk op zelfregie is volgens de managers ook breed gecommuniceerd Dit is onder meer gedaan met road shows magazines en kaderbrieven Bij de drie organisaties bestond er geen verschil in visie tussen de stafleden managers en professionals Dit is belangrijk voor een succesvolle implementatie Positief communiceren Verschillende geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is werken vanuit zelfregie te introduceren vanuit het standpunt dat zelfregie bijdraagt aan het welzijn van cliënten en niet met bezuinigingen als reden Op deze wijze zullen medewerkers cliënten en andere organisaties positiever tegenover het werken vanuit zelfregie staan 5 Het voor anderen mogelijk maken deze visie uit te dragen aandacht voor overtuigingen en vaardigheden Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen is het belangrijk de professionals mee te krijgen in de verandering Zij zijn namelijk degenen die de verandering uit moeten dragen en de cliënten moeten informeren Bij veel veranderprocessen is er veel aandacht voor de harde kant bijvoorbeeld of je registratie op orde is Maar juist die softe kant vind ik het belangrijkst hoe neem je je team mee in al die veranderingen De managers en stafleden geven aan dat zij de professionals vooral meenemen door ze te informeren met ze in gesprek te gaan individuele trajecten aan te bieden en trainingen te geven De drie organisaties hebben één of meerdere trainingen bij Movisie afgenomen gericht op zelfregie Dit zijn de trainingen de krachtige professional tevreden cliënten werken vanuit zelfregie en combinaties hiervan of op maat gemaakte trainingen Hierin is zowel ingegaan op de theorie achter zelfregie als op verschillende vaardigheden en hulpmiddelen Wanneer het bij medewerkers na de trainingen niet is gelukt het werken vanuit zelfregie toe te passen zijn er individuele trajecten gestart Ook in deze individuele trajecten is er aandacht voor attitude en vaardigheden Aandachtspunt hierbij is dat de trajecten worden afgestemd op de reden van het niet vanuit zelfregie kunnen werken 6 Korte termijn doelen opstellen en behalen Binnen de organisaties zijn er plannen opgesteld met betrekking tot het implementeren van zelfregie Deze plannen zijn niet binnen alle organisaties even concreet Eén organisatie benoemt dat er doelen opgesteld worden in het jaarplan en dat een gedeelte van deze doelen over het verder implementeren van zelfregie gaan Dit gaat over individuele doelen en algemene doelen die worden geëvalueerd in begeleidings en beoordelingsgesprekken Een andere organisatie geeft aan dat er naar aanleiding van een verstrekte subsidie nieuwe plannen en doelen zijn opgesteld 7 Het verstevigen van verbeteringen en het in gang zetten van meer veranderingen contact met collega s De managers en stafmedewerkers geven aan dat het contact met collega s als meest waardevol worden gezien als het gaat om het verder

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/3-knelpunten-implementatie-werken-vanuit-zelfregie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Professional moet volgen in plaats van leiden | Movisie
  dat gaat sneller Professionals en vrijwilligers moeten zorgen dat in plaats van zorgen voor de cliënt Om deze werkwijze te bevorderen heeft kennisinstituut Movisie twee jaar lang trainingen aan professionals begeleid in verschillende gemeenten Het doel werken vanuit de zelfregie van cliënten De professional moet volgend in plaats van leidend zijn in het hulpverleningsproces De omslag naar een andere mindset is in de praktijk heel moeilijk aldus Anne Marie van Bergen adviseur en projectleider Sociale Zorg bij Movisie In de praktijk schieten professionals vaak in de oude stand van hulp verlenen Gebruik maken van de eigen kracht van de cliënt betekent voor de professional dat hij zij leert te werken vanuit het perspectief van de cliënt Om dat voor elkaar te krijgen hebben medewerkers van Movisie enkele train de trainer trajecten begeleid Professionals worden opgeleid om collega s te trainen zodat ze kunnen werken vanuit de zelfregie van de cliënt Nieuwe collega s in de organisatie kunnen zo gemakkelijk bijgeschoold worden Organisaties worden eigenaar van de nieuwe manier van werken die zo geborgd wordt in de organisatie Controle Het gedachtengoed van de zelfregie is inmiddels wel wijdverspreid volgens Van Bergen maar in de praktijk schieten professionals vaak in de oude stand van hulp verlenen Ze denken Ik neem het over dat gaat sneller En ze zijn bang de controle over het hulpproces te verliezen Volgens Van Bergen zitten professionals vaak vast tussen de wensen van de cliënt en de eisen die de organisatie aan hen stelt zoals contacttijden privacy regels en kosten Als een cliënt huishoudelijke hulp heeft en die moet vervangen worden vraag dan niet Kan iemand van de familie uw huis schoonmaken In de praktijk blijkt echter dat de oplossingen die de cliënt aangeeft uiteindelijk niet heel veel anders zijn dan de doelen die de instelling stelt volgens de Movisie adviseur Als een cliënt bijvoorbeeld huishoudelijke hulp heeft en die moet vervangen worden moet je niet vragen Kan iemand van de familie uw huis schoonmaken Cliënten schieten dan meteen in de contramine De nieuwe werkwijze is om samen met de cliënt te bepalen wat voor hem belangrijk is Dan blijken bijvoorbeeld een aantal dingen die wel gebeuren voor de cliënt niet belangrijk zijn Sommige dingen kunnen wellicht wel door familie gedaan worden aldus Anne Marie van Bergen Autonomie Samenwerken tussen verschillende beroepsgroepen is de geëigende manier om de werkwijze tussen professionals af te stemmen en door te voeren Maar in de praktijk van de wijkteams blijkt dat niet altijd gemakkelijk Professionals moeten ruimte hebben voor autonomie in hun werk zegt Van Bergen Dan kunnen ze ook de tijd nemen om samen te werken Maar dat is best lastig als je moet voldoen aan de eisen van je organisatie Daarom moeten directies van instellingen afspraken maken over de tijd die professionals aan samenwerking kunnen besteden En een goede tip spreek overlegmomenten tussen professionals samen met de cliënt af Dat is zowel een betaald cliëntcontact als onderdeel van zelfregie Lees meer over de train de trainer Werken vanuit zelfregie Wilt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/professional-moet-volgen-plaats-leiden (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De mogelijkheden van zelfhulpgroepen | Movisie
  die de ziekte met zich meebrengt Dan heb je veel aan het contact met lotgenoten Verantwoordelijkheid Er blijft wel een grijs gebied tussen zelfhulp en professionele hulp erkent Van der Meulen Er is een bijdrage aan het herstel van mensen die de professional niet kan geven de verwerking van je problemen zelfvertrouwen zelf grip krijgen op je situatie Dat kun je niet van een professional leren Heb je zorg of ondersteuning nodig dan zit je als cliënt in een ongelijke positie ten opzichte van de hulpverlener Dat heb je niet in zelfhulpgroepen daar kun je afstand nemen van je problemen Je wordt minder door je probleem geleefd als je er iemand anders mee kunt ondersteunen Wat doe je met een kankerpatiënt die per se een bepaald genezend dieet wil volgen en niet de chemotherapie Zijn er nooit conflicten met de reguliere hulpverlening Of cliënten die tegen beter weten in van de professional handelen Ja wat doe je met een kankerpatiënt die per se een bepaald genezend dieet wil volgen en niet de chemotherapie geeft Van der Meulen zelf het voorbeeld Mensen zijn volwassen en maken zelf keuzes Maar een cliënt die in volledige ontkenning van zijn verslaving in een zelfhulpgroep terechtkomt zal daar niet lang zitten Die krijgt te horen Kom maar terug als je er aan toe bent Zo geven groepsleden onmiddellijk de verantwoordelijkheid terug aan elkaar Anders kun je niet werken aan herstel Schroom Uit onderzoek is bekend dat veel professionals niet geïnteresseerd zijn of de cliënt deelneemt aan een zelfhulpgroep Bij ggz cliënten bijvoorbeeld is 23 6 procent van de begeleidende professionals niet op de hoogte Slechts 21 procent blijkt geïnteresseerd te zijn in deelname aan zelfhulp van zijn haar patiënt Je zou kunnen concluderen dat de hulpverlener niet veel op heeft laat staan af weet van zelfhulp Je kunt zelfhulpgroepen niet beleidsmatig sturen want ze bestaan vanwege de persoonlijke deelname Daar is zeker winst te halen volgens Van der Meulen Professionals moeten meer kennis krijgen van zelfhulp Maar cliënten moeten ook de schroom overwinnen om te melden dat ze aan zo n groep deelnemen Ik zit zelf in een zelfhulpgroep van mantelzorgers Dat zeg ik nooit tegen mijn huisarts Ik denk Wat moet hij ermee Mijn huisarts zal mij niet naar zo n groep verwijzen als ik in de spreekkamer zit met vermoeidheidsklachten Hij heeft er geen weet van en dat geldt voor veel hulpverleners Regulering Het advies van Van der Meulen Elke gemeente haar eigen steunpunt zelfhulp En niet weer een nieuw wiel uitvinden maar aansluiten bij bestaande steunpunten Belangrijk is dat gemeenten de sociale kaart op het gebied van zelfhulp rond krijgen zegt Margit van der Meulen Gemeenten moet weten welke groepen er zijn om de zelfhulpgroepen zichtbaar te maken Dan zijn ze voor mensen en voor professionals te vinden Bovendien hebben de groepen ook een ruimte nodig om elkaar te ontmoeten Maar daar houdt de bemoeienis ook gelijk op benadrukt Van der Meulen Je kunt zelfhulpgroepen niet beleidsmatig sturen want zij bestaan vanwege

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/mogelijkheden-zelfhulpgroepen (2015-06-23)
  Open archived version from archive •