archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zorg en ondersteuning
  doen op de gemeenten Tegelijkertijd wordt er van burgers meer informele zorg en ondersteuning verwacht Hoe kunnen gemeenten professionals en organisaties op een goede manier vorm geven aan deze transformatie in het sociale domein maver kihoe Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kitty van den Hoek | Movisie
  houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home over movisie medewerkers Kitty van den Hoek Vorige pagina Kitty van den Hoek k vandenhoek movisie nl 030 7892143 Kitty van den Hoek s profiel Functie Onderzoeksmedewerker Sociale Zorg Afdeling Sociale zorg Thema s Kitty van den Hoek Omschrijving Thema s gebiedsgericht samen werken in zorg en welzijn buurtbinding nabuurschap en buurthulp in stad en dorp de rol van kerken in het sociale domein georganiseerde en niet georganiseerde informele zorg op het platteland Deel Afdrukken Artikelen Hoe kan wederkerigheid mens en buurt zorgzamer maken 27 november 2014 Meer vrijwilligers in de bibliotheek succes of fiasco 27 augustus 2014 Ongelijke zorg in het dorp 30 juni 2014 Liever commerciële burenhulp 3 maart 2014 Buurthulp als dienst of

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/medewerkers/kitty-den-hoek (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Agenda Zorg en ondersteuning | Movisie
  burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Kennisdossiers Zorg en ondersteuning Agenda Zorg en ondersteuning Vorige pagina Agenda Zorg en ondersteuning Minisymposium Ervaringswerkers in revalidatiecentra en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking vrijdag 26 juni 2015 Op het symposium Ervaringswerkers in revalidatiecentra en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het eerste exemplaar van de handreiking Ervaringswerk gepresenteerd Deze handreiking is geschreven voor Congres De social enterprise als business partner van de gemeente Samen werken aan meer waarde donderdag 17 september 2015 Georganiseerd door Social Enterprise NL en Movisie De relatie russen sociale ondernemingen en gemeenten kan op steeds meer aandacht rekenen Dat is een goed teken Er gebeurt enorm veel rondom dit relatief nieuwe onderwerp Dat maakt Jaarlijks Congres Hechtingsproblematiek woensdag 23 september 2015 Het jaarlijks symposium over hechtingsproblematiek stond vorig jaar in het teken van gehechtheid door het gehele menselijk leven heen Inmiddels is dit jaarlijkse evenement uitgegroeid tot een praktijkgericht congres dat dit jaar in het Train de trainer sociale wijkteams over LHBT emancipatie dinsdag 29 september 2015 Bent u een trainer die sociale wijkteams of andere sociale professionals wil gaan trainen op LHBT Of doet u dit al en wilt u meer over dit thema leren Doe dan mee met deze train de trainer Sociale wijkteams zijn enorm Voor de Jeugd Dag maandag 5 oktober 2015 Op maandag 5 oktober 2015 organiseren de ministeries van VWS VenJ en de VNG voor de derde keer de zeer gewaardeerde Voor de Jeugd Dag Op deze dag komen voormalig transitiemanagers beleidsmedewerkers en wethouders Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams woensdag 14 oktober 2015 De wijkverpleegkundige

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/agenda (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst Zorg en ondersteuning | Movisie
  zijn tot participatie zoals mensen met een verstandelijke beperking mensen met psychiatrische problemen of ouderen met psychogeriatrische problemen Collectieve voorzieningen Omschrijving Voorzieningen die van overheidszijde geregeld zijn en die iedereen ten goede komen Compensatieplicht Omschrijving Plicht die gemeenten hebben in het kader van de Wmo om beperkingen in zelfredzaamheid weg te nemen of te compenseren en deelname aan het maatschappelijke verkeer mogelijk te maken bijvoorbeeld door een adequate aanpassing en of hulpmiddel of begeleiding De Kanteling Omschrijving Programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG dat zich richt op de relatie tussen burgers en gemeenten door het ondersteunen van gemeenten bij de invulling van de compensatieplicht uit de Wmo zelfredzaamheid en participatie van burgers met een beperking staat centraal invoering van deze nieuwe manier van werken wordt kantelen genoemd Decentralisaties Omschrijving Het verlenen van meer zelfstandigheid aan onderdelen op staatkundig economisch of bestuurlijk gebied bijvoorbeeld aan overheidsbestuur steden of organisaties in het bijzonder de voorziene overgang van de uitvoering van de participatiewet voorheen wet werken naar vermogen de jeugdzorg de awbz overgang van extramurale begeleiding van awbz naar wmo en passend onderwijs van landelijk en of provinciaal niveau naar gemeentelijk niveau Eigen regie Omschrijving Vermogen van iemand om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende levensgebieden zoals wonen werken sociale contacten eruit moet zien ook de mogelijkheid om iemand zo veel mogelijk regie te laten houden over zijn leven wanneer hij zorg en of begeleiding nodig heeft Gezondheidscentra Omschrijving Centra waarin onder één dak een samenwerkingsverband is van huisartsenzorg maatschappelijk werk en wijkverpleging soms wordt ook fysiotherapie verloskunde ziekenverzorging farmacie en dieetadvies geboden Grondslag Omschrijving Bepaald bedrag waarop de hoogte van bepaalde uitkeringen wordt berekend zoals bij de Wajong uitkering In het kader van de AWBZ ziekte beperking of handicaps waardoor iemand recht kan doen gelden op AWBZ zorg voorbeelden van grondslagen zijn somatische aandoening psychiatrische aandoening lichamelijke handicap en verstandelijke handicap Indicatiestelling Omschrijving Vaststelling door indicatieorganen van de noodzakelijke hoeveelheid zorg en daarmee het recht van de zorgvrager op vergoeding van die zorg Individuele voorzieningen Omschrijving Hulp en hulpmiddelen waar mensen op basis van een indicatie voor in aanmerking komen vanuit de Wmo Ketenpartners Omschrijving Instellingen en of organisaties die deel uitmaken van een keten zoals een zorgnetwerk Ketenregie Omschrijving Het aansturen van de afstemming van activiteiten van verschillende samenwerkingspartners in een keten voor de wmo bijvoorbeeld zullen gemeenten de ketenregie voeren Ketensamenwerking Omschrijving Samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties zoals gemeenten zorg en welzijnsinstellingen woningcorporaties enz gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg hulp en of dienstverlening aan de cliënt Maatschappelijke steunsystemen Omschrijving Georganiseerde netwerken van mensen diensten en voorzieningen waarvan mensen met ernstige psychische problemen zelf deel uitmaken en die hen op vele manieren ondersteunen bij hun sociale participatie Sociale netwerken Omschrijving Het opbouwen van relaties met mensen in de naaste omgeving inclusief de eigen familie of partner of via het internet m b v sociaalnetwerksites als Facebook of Hyves Sociale wijkteams Omschrijving Interdisciplinaire ambulante en proactief opererende teams van beroepskrachten

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/begrippenlijst (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Effectieve sociale interventies Zorg en ondersteuning | Movisie
  hun eigen participatiedoelen zodat ze kunnen wonen werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers 1 september 2014 Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige plek in de wijk Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan Oplossingsgericht werken 11 augustus 2014 Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke EigenKrachtWijzer 20 september 2013 Het doel van de EigenKrachtWijzer is het ondersteunen van burgers en hulpverleners bij vraagverheldering over wonen werken welzijn en zorg en het zelfstandig vinden van oplossingen voor hun vraag Het digitale instrument bestaat uit Community Support 18 juni 2013 Het doel van Community Support is het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven De methode bestaat uit de volgende stappen het vaststellen van doelen coaching het in kaart brengen en Wijk en Psychiatrie 6 juni 2013 Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd De aanpak Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 11 maart 2013 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen SRH ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces Cliënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid het versterken van eigen kracht en van Wie is er nou raar 12 november 2012 Het doel van Wie is er nou raar is de houding van jongeren ten aanzien van mensen met psychiatrische problematiek positief te veranderen Jongeren krijgen in zes lessen een kijkje in het leven van mensen met psychiatrische Relim 1 oktober 2012 De Relim methodiek richt zich op mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis vaak in combinatie met sociale problematiek Doel is het vergroten van de zelfredzaamheid eigen regie en empowerment door middel van werk Eigen Kracht conferentie 1 februari 2012 De Eigen Kracht conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven Het is een activerings en besluitvormingsinstrument waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen Gemixt talent 1 oktober 2011 Buurtbewoners met een lichte verstandelijke beperking laten deelnemen aan de lokale samenleving Dat is het doel van de methode Gemixt talent Dit wordt bereikt door buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking zorgvuldig aan Natuurlijk een netwerkcoach 1 maart 2011 Dit is een methode om het netwerk van kwetsbare burgers te versterken waardoor ze beter kunnen participeren in de samenleving De methode bestaat uit een 10 stappenplan dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de cliënt Kwartiermaken 1 februari 2011 Kwartiermaken richt zich op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting Het doel is hen succesvol te laten deelnemen aan de samenleving De aanpak is enerzijds gericht op het bevorderen van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsberichten Zorg en ondersteuning | Movisie
  hopen zij ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en buurtbewoners te betrekken bij de Gemeentecongres op 17 september Samen werken aan meer waarde Georganiseerd door Social Enterprise NL en Movisie 16 juni 2015 De relatie russen sociale ondernemingen en gemeenten kan op steeds meer aandacht rekenen Dat is een goed teken Er gebeurt enorm veel rondom dit relatief nieuwe onderwerp Dat maakt kennisuitwisseling en leren van elkaar cruciaal Meicirculaire gemeentefonds 2015 15 juni 2015 De meicirculaire gemeentefonds 2015 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering de integratie uitkeringen inclusief die voor het sociaal domein en de decentralisatie uitkeringen uit het Meicirculaire gemeentefonds 2015 wijzigingen in budgetten Wmo en Jeugdwet 11 juni 2015 De meicirculaire 2015 en de voorjaarsnota 2015 zijn gepubliceerd In de voorjaarsnota staan de wijzigingen van de begroting 2015 en verdere jaren op basis van nieuwe ramingen en inzichten in de begrotingsuitvoering In de meicirculaire Inspiratiedocument cliëntondersteuning sociaal domein 11 juni 2015 Cliëntondersteuning is een onderwerp naar nog veel ontwikkeling op mogelijk is en waarvan in het sociaal domein veel meerwaarde te verwachten is als het lokaal regionaal goed wordt ingevuld Dit document wil hiertoe inspireren Bezuinigingen Wlz vanaf 2017 ter discussie 11 juni 2015 De Rekenkamer uit forse kritiek op de bezuiniging van 500 miljoen die het ministerie van VWS vanaf 2017 structureel wil doorvoeren op de Wlz zorg Dat koppen de meeste kranten vandaag Meer onderzoek is nodig naar de haalbaarheid Convenant voor effectief samenwerken over gemeentegrenzen heen in het sociale domein 11 juni 2015 Vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben een convenant opgesteld zodat lokale teams snel en effectief kunnen werken over gemeentegrenzen heen Het heet woonplaatsbeginsel sociaal domein Het convenant is getekend door Arnhem wil calamiteitenraad bij wantoestanden in zorg 8 juni 2015 Arnhem krijgt waarschijnlijk een raadscommissie die ernstige incidenten moet onderzoeken in de Jeugdzorg en rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze commissie moet zich uitsluitend richten op de analyse van calamiteiten De Participatiesamenleving kan ongunstig uitpakken voor depressieve ouderen 8 juni 2015 De participatiesamenleving kan ongunstig uitpakken voor ouderen die kampen met een depressie dit concludeert Wim Houtjes in zijn proefschrift Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat het niet overgaan van depressies in relatie staat tot Start actie Wie nodig jij uit deze zomer 8 juni 2015 Zaterdag 6 juni werd de zomeractie Wie nodig jij uit deze zomer afgetrapt in Rotterdam Voor de nieuwe Markthal in Rotterdam konden voorbijgangers zaterdag hun handtekening zetten op een grote ansichtkaart Hiermee Wijkteams missen historisch besef 4 juni 2015 Beleidsmakers en menig sociale professional hebben de hoopvolle opvatting dat wijk en buurt vanwege hun overzichtelijke schaal bij uitstek geschikt zijn om sociale problemen aan te pakken De verwachtingen over het verwezenlijken van Buurtzorg Er is te weinig zorg ingekocht 4 juni 2015 Verzekeraars hebben onvoldoende zorg ingekocht om alle zieken gehandicapten en ouderen tot het einde van dit jaar thuis te verplegen Dat zegt directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland de grootste aanbieder van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/nieuwsbericht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Overheidsbeleid Zorg en ondersteuning | Movisie
  landelijk werkafspraken gemaakt om veranderingen in de langdurige zorg zoveel mogelijk voorspelbaar beheersbaar en zorgvuldig te laten verlopen Basisgedachte achter de transitieafspraken Kamerbrief over positionering langdurige intramurale ggz Regeling van de zorg voor psychiatrische patiënten die langdurig in een instelling verblijven 24 maart 2014 De zorg aan psychiatrische patiënten die langdurig in een instelling verblijven wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg Wlz en niet overgeheveld naar de Zvw Zo is de zorg aan langdurige GGZ cliënten beter Kamerbrief over samenhang hervormingen langdurige zorg Samenhang tussen en integraal kader van de Jeugdwet de Wmo 2015 de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg Wlz 4 maart 2014 Wijkverpleegkundige in de wijk De wijkverpleegkundige wordt vanaf 2015 in het basispakket van de zorgverzekeringswet opgenomen Dit staat in de nieuwe aanspraak Wijkverpleging die vandaag als bijlage bij deze kamerbrief Wetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning 2015 De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2015 in werking treedt 14 januari 2014 Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om Kamerbrief over zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij Brief van staatssecretaris Van Rijn VWS aan de Tweede Kamer 18 december 2013 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en staatssecretaris Van Rijn VWS hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden van de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning De gemeenten krijgen meer geld Kamerbrief over nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg Brief van staatssecretaris Van Rijn VWS aan de Tweede Kamer 6 november 2013 Staatssecretaris Van Rijn van VWS besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet Zvw Uit cijfers blijkt dat het overgrote De Doe democratie Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving 9 juli 2013 Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe democratie Maatschappelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om een kabinetsstandpunt te Jeugdwet Wet over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie ondersteuning hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei en opvoedingsproblemen psychische problemen en stoornissen 1 juli 2013 Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving zo luidt het uitgangspunt van de wet Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond en veilig op laten Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Kamerbrief en notitie over Langdurige ondersteuning en zorg 25 april 2013 De regering heeft drie motieven om het stelsel van langdurige zorg te herzien het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving meer voor elkaar zorgen en de financiële Kamerbrief resultaten zorgoverleg 24 april 2013 In deze brief staan de resultaten van het overleg met werkgevers en werknemers over het sociaal akkoord van 11 april 2013 Een aantal besluiten hebben gevolgen voor de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo Een Van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/overheidsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Praktijkvoorbeelden Zorg en ondersteuning | Movisie
  te kunnen wonen De Buurtcirkel wordt ondersteund door een supportmedewerker of vrijwilliger Zorgorganisatie Buurtsuper in Olderberkoop 1 juni 2014 De Buurtsuper Speciaal in Oldeberkoop voorziet in een tweeledige behoefte mensen met een beperking hebben zinvol werk en nemen deel aan de samenleving Inwoners van Oldebekoop kunnen hun boodschappen blijven doen in het eigen kleine Werken met ruime beleidskaders zonder keurslijf 27 februari 2014 Hoe kom ik van visie en doelstellingen naar afspraken over uitvoering en subsidieafspraken die draagvlak hebben bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer Binnen de door opdrachtgever gestelde kaders in overleg opgesteld met de Ontmoetingscentrum Prinsenhof 1 januari 2014 Het ontmoetingscentrum Prinsenhof heeft als doel om senioren en mensen met een verstandelijke en sociale beperking bij de maatschappij te betrekken en vereenzaming tegen te gaan Buurtbewoners runnen centrum Vanaf de opening in Dagbestedingsproject betrokkenheid en verbinding in Lansingerland 8 november 2013 Door een intensieve samenwerking tussen welzijn en zorg is de bestaande dagbesteding verbreed en toegankelijk voor ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben Kwetsbare ouderen worden geactiveerd zijn langer vitaal en minder Aandacht voor on gezonde leefstijl in zorg en welzijn 8 november 2013 Een werkmethodiek voor professionals om aandacht voor een gezonde leefstijl bij bewoners binnen de organisatie in te voeren De werkmethodiek biedt zorg en welzijnsmedewerkers praktische handvatten om in de dagelijkse Gezonde wijk Overvecht Overvecht Gezond 8 november 2013 Overvecht Gezond staat voor een integrale aanpak op wijkniveau waarbij professionals vanuit een duurzame samenwerking proactief inhaken op de toekomstige gezondheidsproblemen bij hun patiënten of cliënten Wat is Wijkzorgteam Multiprobleem benadering in Enschede 17 oktober 2013 In Enschede vindt men het belangrijk dat de inwoners zichzelf kunnen redden in hun dagelijks leven Allerlei organisaties die inwoners helpen op het gebied van werk inkomen wonen welzijn en zorg hebben de handen ineen geslagen en Deventer wijkaanpak 30 september 2013 Bewoners nemen zelf initiatief om resultaten binnen hun wijk te bereiken waarbij de gemeente en het welzijnswerk ondersteunen Wat doet het Door het initiatief voor wijkverbetering in de handen van de bewoners te leggen is het Eigen regie over dagbesteding De dagbestedingscoach 30 september 2013 Cliënten kiezen zelf hun dagbesteding die bij hen past qua wensen mogelijkheden en budget Een dagbestedingscoach ondersteunt cliënten hierbij Waarom eigen regie van dagbesteding Cliënten willen zelf de regie Actieve dagbesteding op een welkomboerderij 17 september 2013 Een welkomboerderij biedt actieve dagbesteding aan maximaal vier cliënten met een lichte beperking Deelnemers hebben verschillende achtergronden en of lichte beperkingen Wat is een welkomboerderij Een welkomboerderij is Stimulerend dagprogramma voor ouderen 16 september 2013 In Leiden kunnen ouderen deelnemen aan een stimulerend dagprogramma De oudere blijft langer actief is in zicht bij het welzijnswerk en het inschakelen van intensievere professionele zorg kan worden uitgesteld Hoe werkt het Dorpsdagvoorziening De Ankerplaats 16 september 2013 Dorpsdagvoorziening de Ankerplaats is opgezet door en voor bewoners van het drop Grashoek in de Brabantse Peel Vrijwilligers beheren het gemeenschapshuis de financieringstromen zijn samengevoegd en de dagvoorziening is gehuisvest in Lopers en Wegwijs Meedoen in Overvecht 11 juli 2013 In de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/praktijkvoorbeeld (2015-06-23)
  Open archived version from archive •