archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Publicaties Zorg en ondersteuning | Movisie
  sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de omgeving belangrijke voorzieningen weg zoals de gezamenlijke maaltijd dagactiviteiten ontmoeting en opvolging van personenalarmering Dat geldt in het Uitgever Movisie Rechtsvormen sociale teams Overwegingen en keuzes In 4 stappen beslissen over de rechtsvorm van een sociaal wijkteam 1 februari 2015 Beslissen in 4 stappen Gemeenten kunnen in vier opvolgende stappen beslissingen nemen over de rechtsvorm van een sociaal wijkteam Denken vanuit het resultaat Weet je als gemeente wat het sociale wijkteam moet realiseren dan Uitgever VNG Spanning en veerkracht De opgave van de transities en transformaties in 2015 29 januari 2015 2015 is het jaar van grote veranderingen in het sociale domein Met de transities krijgen gemeenten de verantwoordelijkheden voor ondersteuning zorg en participatie van burgers voor zowel jong als oud Het idee achter de Uitgever Movisie Begeleiding nieuwe stijl 29 beproefde methoden in kaart gebracht 15 januari 2015 Hoe ondersteun je als gemeente verschillende nieuwe groepen vaak kwetsbare mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere Uitgever Movisie Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken winter 2014 Leve het verschil 19 december 2014 Leve het verschil Aan de vooravond van de big bang van de decentralisaties verkent het Tijdschrift van Sociale Vraagstukken de mooie kanten van verschil maken Professor bestuurskunde Paul Frissen bepleit een politiek van Uitgever Movisie Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning 18 december 2014 Wat is er nodig om de zorg van iemand die thuis blijft wonen beter vorm te geven met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers Ruim dertig organisaties die lokaal regionaal of landelijk betrokken zijn bij de ondersteuning van Uitgever Expertisecentrum Mantelzorg Movisie Het Gesprek in 2015 Train de trainer 26 november 2014 Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik dat wil zeggen over levensterreinen Uitgever Movisie Informele zorg en zelfredzaamheid van LHBT ouderen 6 november 2014 Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers Zij hebben vanuit de Wmo de taak ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen ouderen Uitgever Movisie Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken najaar 2014 Kleine graaiers en sjoemelaars 4 november 2014 Grote graaiers zijn ons vertrouwd uit de media zakkenvullende bestuurders van publieke instellingen en grote bedrijven Maar hoe zit het met de kleine graaiers Die kennen we natuurlijk ook heel goed meestal uit onze Uitgever Movisie De participatietrilogie Vragen uit de praktijk antwoorden van ervarings deskundigen 3 november 2014 De verhouding tussen overheid en burger is sterk in beweging Op allerlei terreinen moeten burgers meer het heft in eigen hand nemen De participatietrilogie biedt een overzicht van onderzoek op het gebied van de volgende Uitgever Movisie Infographics over de hervorming in de zorg en de ondersteuning De veranderingen vanaf 2015 in de Wmo en de Wlz 1 oktober 2014 Vilans heeft een

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/publicatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Tools Zorg en ondersteuning | Movisie
  aan te gaan over de inrichting van de cliëntondersteuning zoals in de WMO 2015 opgesteld In dialoog over cliëntondersteuning De zelftest is een instrument om lokaal de wijkteamswerken nl Praktische online wegwijzer voor wijkteams 13 april 2015 Hoe werk je in een multidisciplinair team samen en hoe organiseer je op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg voor inwoners De website www wijkteamswerken nl geeft daar antwoord op Integraal samenwerken De meeste Wijkkompas Handvatten voor wijkgericht werken 1 februari 2015 Handvatten voor het starten met wijkgericht werken Wijkgericht werken Hoe doe je dat Hoe start je op Hoe krijg je de wijk in beeld Hoe werk je preventief in de wijk Op welke manieren zijn bewoners te betrekken bij de wijk Hoe Startmotor sociale wijkteams 17 december 2014 Een werkdocument Voor gemeenten maar ook voor sociale wijkteams om te gebruiken bij het opzetten van een of meer sociale wijkteams Centraal in deze Startmotor sociale wijkteams staat de aandrijving die bestaat uit drie Wmo app 24 juni 2014 Een app voor het voeren van het keukentafelgesprek Nieuwe Stijl De Wmo app is een instrument om het gesprek te ondersteunen en het biedt houvast bij de vraagverheldering Hiervoor is een gespreksleidraad ontwikkeld die de Wmo We gaan het anders doen 15 april 2014 Stappenplan voor wijkbewoners die zelf dagbesteding of buurthulp willen organiseren Voor wijkbenwoners die zelf dagbesteding of buurthulp willen organiseren is de tool We gaan het zelf doen ontwikkeld Op basis van De Yucelmethode Bouwen aan herstel vanuit eigen kracht 27 februari 2014 De Yucelmethode bestaat uit een koffer met blokken waarmee op een beeldende en concrete manier snel duidelijk wordt hoe het leven van een cliënt er uit ziet Door te bouwen met blokken wordt in beeld gebracht hoe de Kansenkaart voor de herinrichting van het sociale domein 7 januari 2014 De kansenkaart is een instrument waarmee gemeenten kunnen beoordelen of een voorstel van een aanpak voor het sociale domein integraal is opgezet en zo bijdraagt aan een effiïënte en effectieve manier van werken Wat is de EigenKrachtWijzer Almere 21 november 2013 De EigenKrachtWijzer is een digitaal instrument dat bewoners en hulpverleners ondersteunt bij vragen rond wonen werken welzijn en zorg en helpt bij het zelfstandig vinden van oplossingen voor hun vraag Dit Analyse instrument voor het sociale domein 1 november 2013 Een transformatie analyse instrument om de eigen organisatie en samenwerkingspartners een spiegel voor te houden Het instrument is bedoeld voor diegenen die binnen gemeenten en aanbieders professioneel verantwoordelijk zijn 1gezin1plan 15 oktober 2013 1gezin1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn 1gezin1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn Het Gesprek 2 oktober 2013 Het Gesprek ook wel het Keukentafelgesprek genoemd is het gesprek dat burgers en gemeente voeren als burgers in aanmerking willen komen voor ondersteuning vanuit de gemeente Het Gesprek is door de VNG uitgewerkt als middel Checklist Wmo praktijken Aandachtspunten tips en voorbeelden voor gemeenten 2 september 2013 Met deze checklist kunnen gemeenten nagaan of een Wmo praktijk

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/tools (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trainingen Zorg en ondersteuning | Movisie
  vrijwilligersmanagement Startdatum maandag 7 september 2015 Als coördinator vrijwilligerswerk hebt u een drukke baan Door uw ervaring en creativiteit in te zetten komt u een eind maar tijd om te reflecteren ontbreekt In het coachingstraject vrijwilligersmanagement maken we die tijd We Train de trainer Sociale wijkteams en seksuele gender diversiteit Startdatum dinsdag 29 september 2015 Tijdens deze train de trainer gaan we met trainers aan de slag om seksuele diversiteit en genderidentiteit bespreekbaar te maken en op de agenda te krijgen bij sociale wijkteams U krijgt informatie over sociale wijkteams en Buurthulp doe je zo Startdatum Op aanvraag Tijdens deze training staat de samenwerking met buurtbewoners in zorg en ondersteuning centraal U leert hoe u als professional buurthulpprojecten kunt initiëren en organiseren waarbij zelforganiserend vermogen van de buurt Coaching vrijwilligersmanagement Startdatum Op aanvraag Als coördinator vrijwilligerswerk hebt u een drukke baan Door uw ervaring en creativiteit in te zetten komt u een eind maar tijd om te reflecteren ontbreekt In het coachingstraject vrijwilligersmanage ment maken we die tijd We Effectief keukentafelgesprek Startdatum Op aanvraag U wilt aan de slag met keukentafelgesprekken of bent hier al mee bezig en wilt uw kennis verdiepen Movisie heeft een aanbod dat past Datum in overleg Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang twee dagdelen Accreditatie Effectieve gesprekken voeren in het kader van de Wmo Startdatum Op aanvraag Deze training helpt u de kwaliteit van de gesprekken in het kader van de Wmo te verbeteren door de juiste houding vaardigheden en methoden in te zetten De Wmo veronderstelt dat professionals meer gaan zorgen dat in plaats Integrale cliëntondersteuning Startdatum Op aanvraag Overal in het land werken organisaties op het gebied van cliëntondersteuning samen om kwetsbare burgers in de gemeente of regio integraal en levensbreed persoonlijke ondersteuning te bieden Maar wat is er nodig om als é

  Original URL path: https://www.movisie.nl/kennisdossiers/zorg-en-ondersteuning/training (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT - Nieuwe commissie gaat sociale interventies beoordelen | Movisie
  PERSBERICHT Nieuwe commissie gaat sociale interventies beoordelen Vorige pagina PERSBERICHT Nieuwe commissie gaat sociale interventies beoordelen persbericht 26 maart 2015 Sociaal werk is keihard nodig En dat willen we onderbouwen stelt Godfried Engbersen de voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning participatie en veiligheid Voor het eerst in de geschiedenis gaat een onafhankelijke commissie met leden uit wetenschap beleid en praktijk interventies in sociaal werk beoordelen op onderbouwing en effectiviteit Welke aanpakken dragen bij aan ondersteuning van kwetsbaren ontmoeting participatie en veiligheid in de wijk Waar kijkt de commissie naar Voorzitter Godfried Engbersen We gaan naar drie zaken kijken die tot op heden wat onderbelicht zijn gebleven ten eerste de beschrijving Wat doen we eigenlijk in al die programma s en projecten Welke doelen streven we na en hoe willen we die bereiken Ten tweede de theoretische onderbouwing Dit is heel belangrijk omdat daar in het verleden te weinig aandacht aan is besteed Bij het onderbouwen moet je de wijk in en met mensen praten maar je moet ook de bibliotheek in en bestuderen wat er al bekend is over wat werkt En tenslotte is het ook al gemeten is het aangetoond Dat is de kracht van de commissie Daar komt nog bij dat we gebruik gaan maken van allerlei vormen van onderzoek die de werkzaamheid kunnen aantonen Niet alleen cijfermateriaal maar ook interviews met mensen om wie het gaat en uitvoerders Weloverwogen kiezen maar geen keurslijf Erkenning van interventies helpt professionals om weloverwogen voor een bepaalde aanpak te kiezen om sociale problemen op te lossen En om deze keuze vervolgens te verantwoorden richting gemeenten en andere opdrachtgevers Engbersen We moeten kaf van koren durven onderscheiden Daarmee voorkomen we dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden Maar tegelijkertijd moeten de interventies geen keurslijf worden Het is aan de uitvoerders om

  Original URL path: https://www.movisie.nl/persbericht/persbericht-nieuwe-commissie-gaat-sociale-interventies-beoordelen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Niet meer door het lint | Movisie
  gedragsverandering waarin cliënten zich bevinden Door de groepstherapie voelen cliënten zich door elkaar gesteund en ervaren ze h erkenning bij de andere groepsleden Terugvalpreventie Begeleiding door zowel een mannelijke als een vrouwelijke hulpverlener die elk een aanvullende voorbeeld functie voor de groep vervullen Het werken in sekse homogene groepen waardoor er gemakkelijker en vrijer wordt gepraat over problemen met de andere sekse en de herkenbaarheid op verschillende thema s groter is Beoordeling De interventie Niet meer door het lint is in april 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning participatie en veiligheid Praktijkvoorbeeld Dit praktijkvoorbeeld is gebaseerd op een uitgebreide gevalsbeschrijving Van Dam Van Tilburg 2007 die voor deze interventiebeschrijving is gecomprimeerd Ab Aanmelding Ab is een man van 52 jaar Hij is bijna 25 jaar getrouwd met Gerda en heeft een thuiswonende zoon van 23 jaar en een thuiswonende dochter van 19 jaar Hij werkt al bijna 30 jaar als magazijnmedewerker bij een middelgroot bedrijf Ab wordt op eigen verzoek door de huisarts aangemeld De laatste maanden heeft hij last van woedeaanvallen Hij is niet bekend met woede uitbarstingen of agressief gedrag maar de laatste maanden reageert hij heftig op meningsverschillen en dingen die tegenzitten Hij heeft het gevoel dat het hem overkomt en dat hij er niets aan kan doen Hij heeft diverse keren meubels in huis kapot geslagen de hond heeft schoppen van hem gekregen en de laatste keer heeft hij voor het eerst in zijn leven zijn vrouw geslagen Zijn vrouw was gewond is het huis uit gevlucht en de buren hebben de politie gebeld Voor Ab is deze laatste uitbarsting reden geweest om hulp te gaan zoeken Intake Uit de intakegegevens blijkt dat Ab is opgegroeid in een harmonieus arbeidersgezin waar weinig problemen waren Zijn huwelijk omschrijft hij als goed Er zijn nooit problemen geweest en hij begrijpt dan ook niet waar zijn uitbarstingen vandaan komen Volgens Ab liggen de problemen misschien meer op zijn werk De werkdruk is enorm toegenomen hij heeft een nieuwe chef die hem in zijn ogen onrechtvaardig behandelt en er zijn af en toe ook spanningen onder de collega s waar door de nieuwe chef weinig mee gedaan wordt De intaker stelt Ab voor hem te verwijzen naar het behandelprogramma voor agressieproblematiek Kennismakingsgesprek Na uitleg over de bedoeling van het kennismakingsgesprek en de behandeling wordt aan het echtpaar gevraagd om te vertellen op welke momenten er agressieproblemen zijn wat er dan precies gebeurt en waarom ze vinden dat er iets aan gedaan moet worden Door te vragen naar de gebeurtenissen die aan de uitbarstingen voorafgingen wordt een begin gemaakt met het denken in termen van een agressieketen Dit is een voorwaarde om de time outprocedure te introduceren Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de time outprocedure en hoe deze toe te passen tot in detail met Ab en Gerda besproken De gegevens uit het intakegesprek en het kennismakingsgesprek worden gecombineerd met de gegevens uit de door Ab ingevulde vragenlijsten en worden aan het einde van het gesprek met Ab

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/niet-meer-door-lint (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sportclub als Buurthuis van de Toekomst | Movisie
  stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Sportclub als Buurthuis van de Toekomst Vorige pagina Sportclub als Buurthuis van de Toekomst Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor sites all modules scroll to top null Onze website is vernieuwd de gevraagde pagina bestaat niet meer Bekijk hieronder onze suggesties voor path to boxsizing htc DIRECT NAAR Beoordeling esi 3 februari 2015 Goed beschreven Sportclub als Buurthuis van de Toekomst wil sport en beweegparticipatie van wijkbewoners met een lage sociaal economische status verhogen en een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk Dit doen zij door middel van het organiseren van passende activiteiten door een netwerk aan organisaties in de wijk Kijk voor meer informatie over de interventie op Netwerk in Beweging Beoordeling De interventie Sportclub als Buurthuis van de Toekomst is in de databank Effectief Actief beoordeeld als Goed Beschreven Kennisdossier Effectiviteit Buurtkracht Trefwoorden buurtsportcoaches sociale cohesie sportbuurtwerk Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering 33 Apply Maatschappelijke activering filter Maatschappelijke opvang 10

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/sportclub-buurthuis-toekomst (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sensoor | Movisie
  helpen om problemen te ordenen en indien gewenst de beller een tip geven of wijzen op de aanwezigheid van professionele instanties Alle medewerkers doorlopen een basistraining krijgen vervolgtrainingen nemen deel aan intervisie en krijgen feedback op hun gesprekken Uitvoerende organisaties Sensoor is een landelijke stichting met in totaal 25 Sensoor locaties door heel Nederland Op lokaal niveau werken de verschillende Sensoor locaties samen met verschillende maatschappelijke organisaties zoals instellingen voor maatschappelijke dienstverlening MEE politie thuiszorg huisartsen psychologen en andere vrijwilligersorganisaties en zelfhulpgroepen Individuele gemeenten kunnen ook specifieke afspraken maken met Sensoor indien zij bovenop de standaarddienstverlening maatwerk wensen Ontwikkelaar Sensoor Nederland Willemieke Ottevanger 0346 59 00 98 www sensoor nl info sensoor nl Onderzoek De vrijwilligers ervaren in het werk bij Sensoor het gelijkwaardige contact met de beller als waardevol en het gevoel zinnig werk te verrichten geeft hen voldoening De vrijwilligers weten goed wat er van hen verwacht wordt en over welke kennis en ervaring zij moeten beschikken Zij geven echter wel aan dat het werk bij Sensoor veel van hen vraagt aan tijd en inzet Bellers waarderen het gelijkwaardige contact van de gesprekken en de 24 uurs bereikbaarheid Kanttekeningen worden door enkele bellers geplaatst bij de verwachting dat er directe hulp of advies zou komen maar dat dit uitbleef Samenvatting werkzame elementen Aandacht ondersteuning en erkenning bieden aan medemensen door gesprekken op afstand via telefoon chat en e mail Luisterend oor laten uiten van gevoelens zorgen en problemen zodat hevige emoties in banen worden geleid Anonimiteit zorgt voor een gevoel van controle en veiligheid waardoor mensen opener durven spreken en eerder de kern van het probleem durven communiceren Gelijkwaardigheid de beller wordt door de vrijwilligers niet als cliënt maar als mens behandeld en de inbreng van de beller is leidend Verslaglegging voor reflectie begeleiding en kwaliteitsbewaking Laagdrempelig 24 uurs bereikbaarheid voor iedereen Oplossingsgericht verheldering in problemen definiëren van doelen en keuze maken uit mogelijkheden om problemen aan te pakken staan centraal Informeren over mogelijkheden voor specifieke hulp Beoordeling De interventie Sensoor is in december 2014 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven Sterke punten die beoordelaars noemen zijn onder andere de laagdrempeligheid van de interventie de inzet van vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van burgers en de beschikbaarheid van ruime ervaringsgegevens met de aanpak Daarnaast wordt gewaardeerd dat de beller als mens wordt gezien en niet als cliënt Praktijkvoorbeeld In Muilenburg 2008 staat onderstaand interview met Dorothé beschreven Op een nacht het was een uur of twee zat ik zo vreselijk klem Mijn man had weer eens teveel gedronken en sliep zijn roes uit Ik zat klaarwakker aan de keukentafel en realiseerde me dat ik op dat moment tijd had voor mezelf Ik nam de moed om de telefonische hulpdienst te bellen Zomaar midden in de nacht En ik hoorde mezelf dingen zeggen die ik nooit eerder had durven zeggen Dorothé is opgevoed volgens katholieke normen en waarden Toen ze trouwde twijfelde ze er niet aan dat ze voor altijd bij haar man

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/sensoor (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Databank Effectieve sociale interventies - Buurtontwikkeling | Movisie
  Buurtontwikkeling Vorige pagina Databank Effectieve sociale interventies Buurtontwikkeling Op wijkniveau zien we steeds vaker dat bewoners de verantwoordelijkheid nemen hun leefomgeving te verbeteren De wijk blijkt hét niveau te zijn om een belangrijk deel van het sociaal tekort te bestrijden Of het nu pracht kracht of vogelaarwijken heet een aantal wijken in Nederland heeft extra ondersteuning nodig Zodat jong en oud allochtoon en autochtoon er met plezier kunnen wonen In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om problemen slagvaardig aan te pakken In de databank vindt u alle beschikbare informatie over gangbare methoden bij elkaar Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken 26 zoekresultaten Goed beschreven Sportclub als Buurthuis van de Toekomst februari 2015 Sportclub als Buurthuis van de Toekomst wil sport en beweegparticipatie van wijkbewoners met een lage sociaal economische status verhogen en een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk Dit doen zij door middel van het organiseren Goed beschreven Participatief Drama november 2014 Participatief Drama beoogt met diverse participatieve drama methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren Zij krijgen een stem vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken zelf inzichtelijk hoe Futsal Chabbab mei 2014 Futsal Chabbab zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn Doel is om schooluitval en overlast te verminderen De jongeren worden in en buiten de sportschool op hun gedrag gecoacht en volgen verplicht Wijk en Psychiatrie juni 2013 Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd De aanpak richt zich enerzijds Kulturhuske maart 2013 De methode Kulturhuske heeft tot doel ontmoeting talentontwikkeling maatschappelijke participatie en binding met de wijk te bevorderen Dit wordt bereikt door een huiskamer en podium in de wijk te creëren Bewoners zorgen zelf voor de programmering van JOngeren Lossen het Op JOLO januari 2013 De inzet van jongeren bij het oplossen van conflicten in de openbare ruimte staat bij JOLO centraal Doel is om op een duurzame manier problemen op te lossen en om jongeren te empoweren Jongeren uit de buurt worden getraind om als bemiddelaar op te Gedragscodes december 2012 Het doel van Gedragscodes is het leefklimaat in een wijk of buurt te verbeteren en overlast te verminderen Door middel van een duidelijk stappenplan stellen buurtbewoners professionals en de gemeente samen leefregels voor een wijk of buurt op In de Thuis op Straat TOS december 2012 Thuis Op Straat TOS heeft als doel het realiseren van een veiliger speelklimaat en betere sfeer in buurten en op pleinen Centraal in de aanpak staat het organiseren van activiteiten op pleinen waarbij wordt ingezet op positief gedrag van de Vijf Sterren Dorpen juni 2012 Het doel van de methode is het verbeteren van welzijn en leefbaarheid in dorpen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies?f[0]=im_taxonomy_vid_23:1880 (2015-06-23)
  Open archived version from archive