archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Over Movisie Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Databank Effectieve sociale interventies Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken Movisie nieuwsbrief

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/28839 (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Databank Effectieve sociale interventies
  in de Wmo 2015 Begeleiding dus volgens beproefd recept 2015 Zorgen voor maakt plaats voor zorgen dat Maatwerk doet zijn intrede meedoen is het credo Niet het aanbod maar de vraag staat centraal Specifieke ondersteuning Waar nodig Generieke oplossingen Graag Een andere manier van werken en een omslag in denken zijn dus nodig De vraag is hoe Hoe ondersteun je als gemeente verschillende nieuwe groepen vaak kwetsbare mensen in hun eigen kracht Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen En wat doe je als aanbieder van begeleiding nu je gevraagd wordt om niet in specifieke doelgroepen te denken De publicatie Begeleiding Nieuwe Stijl 18 biedt gemeenten en zorgaanbieders overzicht en inspiratie van wat er op het gebied van de begeleiding ingezet kan worden lees verder 19 Over de databank Over de databank 20 Uw interventie in de databank 21 Beoordeling en erkenning 22 Contact Marijke Booijink m booijink movisie nl 23 030 789 20 21 24 Meld u aan voor de nieuwsbrief 25 Movisie nieuwsbrief Relatiekrant MOVISIES Tijdschrift Sociale Vraagstukken Kennisdossiers Buurtkracht Cliëntenparticipatie Effectiviteit Emancipatie en inclusie Huiselijk geweld Informele zorg Jeugd en meedoen LHBT emancipatie Maatschappelijke zorg Participatie en activering Professionalisering Seksueel geweld Vrijwillige inzet Zelfregie Zorg en ondersteuning Sitemap Colofon Disclaimer Privacy MOVISIE Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postbus 19129 3501 DC Utrecht T 030 789 20 00 E info movisie nl KvK 302 161 39 Bron URL https www movisie nl effectieve sociale interventies Links 1 https www movisie nl esi niet meer door lint 2 https www movisie nl esi sportclub buurthuis toekomst 3 https www movisie nl esi sensoor 4 https www movisie nl databank effectieve sociale interventies f 0 im taxonomy vid 23 1880 5 https www movisie nl databank effectieve sociale interventies f 0 im taxonomy

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Present | Movisie
  begeleiding extra aandacht nodig is voor de specifieke kenmerken van gezinnen en het werken met kinderen als vrijwilligers Gezinnen waarderen het vrijwilligerswerk positief Waar de van tevoren aangegeven reden om mee te doen vaak was om een gezellige dag te hebben was dat achteraf meer nadrukkelijk ook om de ontvanger een steuntje in de rug te geven Effectonderzoek Er is een effectonderzoek met een voor en nameting gedaan Jager Vreugdenhil e a 2012 naar Present gezinnen Hieruit blijkt dat deze gezinnen het vrijwilligerswerk positief hebben gewaardeerd Op de stelling Het doet deed ons goed om aan het project mee te doen waren gezinnen bij nameting nog positiever dan bij voormeting Waar de van tevoren aangegeven reden om mee te doen vaak was om een gezellige dag te hebben was dat achteraf meer nadrukkelijk ook om de ontvanger een steuntje in de rug te geven Ook zijn gezinnen bij de nameting nog positiever voor wat betreft tijd hebben en voldoende inkomen hebben om mee te doen aan een dergelijke vorm van vrijwilligerswerk Samenvatting werkzame elementen Een brug slaan en ontmoeting organiseren tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Het aanbod van de burgers die zich willen inzetten is vertrekpunt Het in groepsverband of gezinsverband tijdelijk verrichten van vrijwilligerswerk Wanneer een succeservaring opgedaan wordt met vrijwilligerswerk dan is de kans groter dat de hulpbieder zich nog eens vrijwillig inzet Maatschappelijke organisaties zijn de schakel naar mensen die hulp nodig hebben zij kennen de vraag zo wordt de professionele hulpverlening binnen de zware maatschappelijke zorg versterkt en draagt de hulp bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager Lokaal eigenaarschap lokale stichtingen Present zorgen voor structurele ondersteuning inbedding draagvlak en lokaal partnerschap Terugkoppeling en evaluatie zodat mensen ervaren wat hun hulp heeft betekend Praktijkvoorbeeld Kooij 2010 beschrijft twee portretten van hulpvragers die goed aangeven hoe een klus verloopt en beleefd wordt Mijnheer Geubel Sinds het overlijden van zijn vrouw drie jaar geleden is mijnheer Geubel eenzaam Zijn huis is rommelig de muren en het plafond zitten vol bruine aanslag van de sigaretten die hij onophoudelijk rookt Ouderenadviseur Elly Smit van de Blankenberg Stichting kwam via een buurtconciërge met hem in contact Zij stelt hem voor Stichting Present in te schakelen om zijn woonkamer te witten Tijdens het kennismakingsgesprek met de coördinator van Present toont hij enige angst Er hangt veel aan de muren dat krijgt hij er zelf nooit af hij is slecht ter been Hij wordt gerustgesteld er komt iemand langs om alles voor te bereiden Tijdens het verven loopt hij heen en weer met spullen en is al wat meer op zijn gemak met de situatie De klus kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht er moet een paar dagen later weer iemand komen om het af te ronden Hij zit een paar dagen in de rommel maar daar had hij zich op ingesteld Als het werk eenmaal af is is hij erg gelukkig met het resultaat De vrijwilligster die de klus kwam afronden zegt over

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/present (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Participatief Drama | Movisie
  in de morele ontwikkeling van jongeren tussen de voor en nameting De onderzoekers geven wél aan dat er een duidelijke impact merkbaar is voor de deelnemers aan het proces ze zagen een gezonde portie verwarring en actieve participatie Ook geven de jongeren zelf aan dat de morele dilemma s herkenbaar zijn en het interactieve karakter van de voorstelling hen aanspreekt Docenten en begeleiders zijn ook positief over de voorstelling maar zien zes weken erna geen effect Het zou volgens de onderzoekers beter zijn wanneer er na de voorstelling een vervolg had plaats gevonden tijdens de lessen Het tweede onderzoek meet wel enkele zichtbare effecten op fair play in het veld en een positiever team en clubklimaat maar bijvoorbeeld niet op de fair play oriëntatie van spelers of het moreel redeneren buiten het veld De onderzoekers van beide onderzoeken geven aan dat de onderzoeksresultaten vanwege het gehanteerde onderzoeksdesign voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden Een derde onderzoek is uitgevoerd door Stichting Formaat zelf 2014 door middel van het turven van uitspraken van 75 deelnemers over het dagelijks leven geordend volgens het Kwaliteit van Leven model De resultaten laten zien dat deelnemers op de domeinen Persoonlijke Ontwikkeling en Emotioneel Welzijn de grootste ontwikkelingen doormaken en dat zij het gevoel hebben dat de regie over het eigen leven toeneemt Samenvatting werkzame elementen Kwetsbare mensen stellen zelf doelen en bepalen waar ze aan willen werken Het verhaal en de problemen en of uitdagingen van de deelnemer staat centraal Gelijken ondersteunen elkaar en gaan actief met de eigen en elkaars problemen aan de slag Kwetsbare mensen krijgen een stem Inzetbaar voor een veelheid van doelgroepen Een veilige haven om te leren participeren zonder de consequenties van het echte leven Het sociale netwerk van de kwetsbare mensen wordt in kaart gebracht en geactiveerd om steun te bieden waar dat nodig is Door middel van Forumtheater voorstellingen wordt het sociale netwerk actief betrokken in een dialoog over de structurele systeem factoren die invloed hebben op de leefwereld van de doelgroep Vergroting van emotioneel welzijn en stimulans voor de persoonlijke ontwikkeling Praktijkvoorbeeld Leuker kunnen we het niet maken Buurtgericht werken Een kwart van de bewoners van de Rotterdamse wijk Delfshaven leeft op of onder de armoedegrens Deze mensen kampen met financiële onzekerheid en schulden Zowel vanuit de Deelgemeente Delfshaven die invulling zocht voor de verplichte taak van armoedebestrijding als vanuit de wijkbewoners kwam de vraag of het mogelijk zou zijn om hierover de interactie aan te gaan met de andere bewoners Formaat heeft deze vraag opgepakt Gedurende een half jaar zijn twaalf buurtbewoners het thema armoede gaan verkennen met behulp van Participatief Drama Deze groep buurtbewoners kreeg de naam Buurtatelier Ongeveer de helft van de deelnemers kampte zelf met armoede financiële onzekerheid en schulden Vanuit de ervaringen en verhalen van de groep is de voorstelling Leuker kunnen we het niet maken gemaakt In deze voorstelling worden de worstelingen geschetst van een familie die kampt met financiële problemen Tijdens het maken van de voorstelling kregen deelnemers ideeën hoe zijzelf hun buren

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/participatief-drama (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Meer vrijwilligers in kortere tijd | Movisie
  van het vrijwilligerswerk De derde workshop staat in het teken van de belactie het belangrijkste onderdeel van de methode waarbij ieder lid persoonlijk wordt benaderd De vierde workshop draait om het behouden van de vrijwilligers en het beleidsmatig inbedden van vrijwilligerswerk Uitvoerende organisaties De cursus wordt aangeboden door één of meer gemeenten aan één of meer sport verenigingen maar sportbonden of sport verenigingen kunnen de cursus ook zelf aanbieden Ontwikkelaar Sportservice Noord Holland Florapark 11 2011 HK Haarlem 023 531 94 75 Contactpersoon Niels van Weert nvanweert sportservicenoordholland nl Onderzoek Het onderzoek Vermeer 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de methode MVKT Zowel de sportverenigingen als de workshopleiders zijn positief over de methode Beide groepen geven aan dat hun doelen zijn behaald Bijna driekwart van de workshopleiders 73 geeft aan dat sportverenigingen ook daadwerkelijk vrijwilligers zijn gaan werven Van de ondervraagde sportverenigingen zegt 76 dat ze het aantal vrijwilligers dat ze voor aanvang van de workshops wilden werven ook daadwerkelijk hebben geworven Het opvangen van de nieuwe vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt Het gemiddelde rapportcijfer voor de workshops is 7 8 en het gemiddelde rapportcijfer voor de workshopleiders is 8 1 Samenvatting werkzame elementen Kennis en imagoverbetering van vrijwilligerswerk binnen de vereniging Het inventariseren van taken functies gegevens en vacatures geeft de vereniging inzicht in de grootte van het probleem Actieve leden worden toegerust om leden te motiveren vrijwilligerstaken uit te voeren door middel van workshops met een gestructureerde aanpak en een oplossingsgerichte begeleiding Persoonlijke benadering van leden en ouders van jeugdleden Inzetten van de eigen competenties en wensen van vrijwilligers en deze koppelen aan passende vrijwilligerstaken De aanpak voor het behouden van vrijwilligers wordt door deelnemers bewust gekozen op basis van wat bij hun vereniging past Praktijkvoorbeeld Op de website www meervrijwilligersinkorteretijd nl staat het volgende praktijkvoorbeeld Weesp zwemt in vrijwilligers Geplaatst op 17 oktober 2012 De in 1963 vermoorde Amerikaanse president John F Kennedy was een ziener Veel van zijn uitspraken hebben de tand des tijds met glans doorstaan Vraag niet wat je land voor jou kan doen maar vraag wat jij voor je land kunt doen is een wereldberoemd citaat Vervang land door sportclub en de woorden zijn actueler dan ooit Kennedy s lijfspreuk vat de gedachte achter MVKT Meer Vrijwilligers in Korte Tijd kernachtig samen Al is het natuurlijk van groot belang om te weten hoe de omslag in mentaliteit tot stand kan worden gebracht Tijdens een door de gemeente Weesp aangeboden workshop van Sportservice Noord Holland kregen drie plaatselijke sportclubs de benodigde handvatten aangereikt Een paar maanden later werd de vergaarde kennis in praktijk gebracht Het resultaat was verbluffend De actie die wij naar aanleiding van de workshop op touw hebben gezet leverde ons 170 nieuwe vrijwilligers op jubelt voorzitter Cor Bos van de 800 leden tellende Mixed Hockeyclub Weesp De voetballers van SV Weesp scoorden een vergelijkbaar resultaat De persoonlijke benadering richting de leden blijkt de toverformule Het sturen van sms jes of e mails heeft weinig zin Een korte roffel op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/meer-vrijwilligers-kortere-tijd (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Herstellen doe je zelf | Movisie
  in Nederland Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zelfregie Herstellen doe je zelf Vorige pagina Herstellen doe je zelf DIRECT NAAR Beoordeling esi 1 november 2014 Effectief Herstellen doe je zelf is erop gericht het herstel te bevorderen van mensen met een psychische of psychiatrische beperking De methode draagt bij aan empowerment zelfwaardering hoop en de kwaliteit van leven De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de ervaringsdeskundige cursusleiders Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op belangrijke aspecten van herstel zoals empowerment hoop en zelfvertrouwen Voor meer informatie kunt u terecht bij het Trimbos instituut Beoordeling De interventie Herstellen doe je zelf is in oktober 2014 erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie good practices langdurige ggz Kennisdossier Zelfregie Participatie en activering Maatschappelijke zorg Effectiviteit Trefwoorden eerstelijns ggz ervaringsdeskundigheid empowerment activering Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke activering 33 Apply Maatschappelijke activering filter Maatschappelijke opvang 10 Apply Maatschappelijke opvang filter Mantelzorgondersteuning 11 Apply

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/herstellen-doe-je-zelf (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) | Movisie
  benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Individuele Rehabilitatie Benadering IRB Vorige pagina Individuele Rehabilitatie Benadering IRB DIRECT NAAR Beoordeling esi 1 november 2014 Effectief De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen zodat ze kunnen wonen werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf willen Dit met zo min mogelijk professionale hulp Professionals geven aan dat de methode houvast duidelijkheid en verbindingen tussen verschillende gebieden biedt Cliënten zijn over het algemeen positief over de begeleiding met IRB Ze waarderen de aandacht voor hun eigen wensen en de bewustwording die dat bij henzelf teweeg brengt Drie van de vier effectonderzoeken tonen aan dat de methode daadwerkelijk effect heeft Voor meer informatie kunt u terecht bij het Trimbos instituut Beoordeling De interventie Individuele Rehabilitatie Benadering IRB is in oktober 2014 erkend als Effectief volgens sterke aanwijzingen door de Erkenningscommissie good practices langdurige ggz Kennisdossier Zorg en ondersteuning Zelfregie Participatie en activering Maatschappelijke zorg Effectiviteit Trefwoorden activering participatie maatschappelijke opvang arbeidsintegratie eigen regie Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Thema Buurtontwikkeling 26 Apply Buurtontwikkeling filter Diversiteit 14 Apply Diversiteit filter Eenzaamheid 15 Apply Eenzaamheid filter Huiselijk geweld 27 Apply Huiselijk geweld filter Jongerenparticipatie 14 Apply Jongerenparticipatie filter Maatschappelijke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/individuele-rehabilitatie-benadering-irb (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Themis | Movisie
  nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis van zelf gestelde doelen Uit evaluatieonderzoek onder de deelnemers blijkt dat de sociaal maatschappelijke cognitieve en handelingscompetenties verbeterd zijn Ook de taalvaardigheid is toegenomen Uit een kleinschalig effectonderzoek blijkt verder dat de opvoedingsmodule binnen Themis inderdaad heeft bijgedragen aan het bewustzijn de kennis en vaardigheden van de deelnemers op dit thema Doelgroep De doelgroep van Themis bestaat uit niet westerse immigrantenvrouwen zonder opleiding of met een zeer laag opleidingsniveau In principe kan Themis ook gebruikt worden voor autochtone analfabete vrouwen Doel Deelnemers hebben beter inzicht in de eigen leefwereld en zijn beter in staat actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving Aanpak Themis wil met haar aanpak het vermogen tot zelforganisatie ondersteunen via een probleemgestuurde participatieve leermethode Aan de hand van twaalf lesmodules voor inburgering ontwikkelen deelnemers verschillende competenties Er wordt gewerkt met een participatieve aanpak waarbij veel gebruik wordt gemaakt van prenten Uitvoerende organisaties De interventie kan worden uitgevoerd door welzijnsorganisaties ROC s zelfhulpgroepen en niet gouvernementele organisaties NGO s Ontwikkelaar Vantrood Educational Services vantrood vantrood nl 043 408 56 71 06 28 57 80 11 Onderzoek Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers aan Themiscursussen competenties ontwikkelen Het gaat om sociaal maatschappelijke competenties cognitieve competenties en handelingscompetenties Ook taalvaardigheden blijken deelnemers ontwikkeld te hebben Daarnaast zijn er vaardigheden aangeleerd op het gebied van bewustwording reflectie zelfvertrouwen taal en kennis over de Nederlandse samenleving Volgens de medewerkers van Themis zijn de deelnemers assertiever geworden Het contact met autochtonen is volgens deelnemers begeleiders en methodiekontwikkelaars nog gering Samenvatting werkzame elementen De werkzaamheid van de methode Themis ligt volgens de ontwikkelaar de uitvoerders en de praktijkonderzoekers in de volgende kenmerken Empowerment staat centraal Deelnemers krijgen een beter inzicht in zichzelf en hun omgeving bewustwording en kunnen hun eigen leven beter richting geven op basis van zelf gestelde doelen en met behulp van eigen strategieën Handelingscompetenties zijn van groot belang Het beschikken over een competentie als assertiviteit of effectieve communicatie is voorwaarde voor het toepassen van sociaal maatschappelijke en cognitieve competenties Er wordt gebruik gemaakt van diverse participatieve methoden zoals betekenisvolle prenten waarmee vanuit de eigen beleving bewustwording op gang wordt gebracht Themis heeft een modulaire opzet waarbij diverse werkvormen prenten rollenspelen drama worden ingezet Hierdoor wordt de sociale ontwikkeling rondom thema s verbonden met kennisoverdracht In eenvoudig Nederlands worden daarbij taaloefeningen gedaan taal wordt zodoende als vanzelf geleerd Door de toegepaste psychosociale leermethode waarin de eigen belevingswereld centraal staat constructivisme worden de deelnemers zo geprikkeld dat er ook openingen ontstaan voor andere zienswijzen Daardoor wordt het mogelijk om adequaat en effectief te handelen in een andere context dan men voorheen gewend was en komt het proces van inburgering op gang Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces Dit wordt bevorderd door zo veel mogelijk de moedertaal als werktaal te nemen begeleiders te werven met een sterke affiniteit met en kennis van het cultuurgebied van herkomst zodat herkenning en spiegeling mogelijk wordt indien nodig met sekse

  Original URL path: https://www.movisie.nl/esi/themis (2015-06-23)
  Open archived version from archive