archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Do It Yourself! Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren | Movisie
  It Yourself Het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren Algemeen Wilt u werken vanuit de kracht van burgers en wijkbewoners en leren hoe u het zelforganiserend vermogen van uw doelgroep aanspreekt In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis houding en vaardigheden rondom zelforganisatie versterkend werken We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training uw vragen en casus te inventariseren Zo krijgt u de kans om uw vaardigheden optimaal te trainen en bereikt u het meeste effect in de dagelijkse praktijk Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud De Kanteling Welzijn Nieuwe Stijl bezuinigingen zelforganisatie Deze tijdgeest vraagt om een nieuwe rol van de professional u organiseert niet meer vóór maar met uw doelgroep Initiatief en regie komen steeds meer bij mensen zelf te liggen Tegelijkertijd heeft u als professional de opdracht om samen met uw doelgroep bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren Wat betekent dit voor uw rol en hoe pakt u dit aan Dát is waar we deze trainingsdag aan de hand van uw eigen casus op ingaan Aan het eind van de dag gaat u naar huis met kennis inspiratie én een actieplan Eindresultaat Inzicht in de principes van zelforganisatie versterkend werken en wat dit betekent voor uw werk en rol als professional Kennis van waarderend organiseren dialoog participatieladder en cocreatie en hoe u dit kunt gebruiken om het zelforganiserend vermogen van mensen effectief aan te spreken Kennis van actuele trends en ontwikkelingen in welzijn Inspiratie plezier en het maken én delen van kennis met andere deelnemers Een concreet actieplan waarmee u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt Casus In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis houding en vaardigheden rondom zelforganisatie versterkend werken We werken praktijkgericht door voorafgaand aan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/do-it-yourself-zelforganiserend-vermogen-mensen-aanboren (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Versterk de competenties van professionals in sociale wijkteams | Movisie
  sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw sociaal wijkteam Wij denken mee bij het vinden van een passend instrumentarium voor sociale wijkteams tools voor vraagverheldering en plan van aanpak We hebben ervaring met startende teams en met teams die meer ervaring hebben Datum in overleg Locatie in overleg Prijs afhankelijk van groepsgrootte en omvang van de training Studieomvang advies is minimaal een trainingsdag en een terugkombijeenkomst en een tussentijdse opdracht Inhoud In onze trainingen gaan we gericht aan de slag We werken oplossingsgericht en kijken wat goed gaat en wat versterkt kan worden We werken praktijkgericht door voorafgaand aan de training leervragen en casuïstiek te inventariseren Op deze wijze krijgen deelnemers de kans om hun vaardigheden optimaal te trainen en bereiken we het meeste effect in de dagelijkse praktijk De training zelf is participatief actief en werkt met wisselende werkvormen Eindresultaat Na de training kunnen deelnemers het geleerde gericht inzetten in de praktijk Deelnemers hebben inzicht in de competenties die nodig zijn bij de uitvoering van hun nieuwe taken in het sociaal wijkteam Die taken kunnen variëren van contactlegging vraagverheldering planvastlegging tot uitvoering van de plannen van cliënten en bewoners en het doorverwijzen naar tweede lijn organisaties Deelnemers ontwikkelen zelf competenties die nodig zijn bij de uitvoering van hun nieuwe taken in het sociaal wijkteam Deelnemers zijn zich meer bewust van het vakmanschap dat zij met zich meenemen in het sociaal wijkteam en hebben hun vakmanschap verder verbreed en ontwikkeld Denk aan Samenwerken en netwerken Versterken van eigen kracht van de cliënt bewoner Verbinden tussen informeel en formeel Ontwikkelen van collectieve arrangementen Deelnemers hebben de collectieve attitude en vaardigheden ontwikkeld van een lerend team Programma De training wordt op maat ontwikkeld in overleg met de opdrachtgever Voorbeeld programma onderdelen zijn Welkom toelichting programma en werkwijze Kennismaking Sociale wijkteams opgave van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/versterk-competenties-professionals-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Burgers aan het stuur | Movisie
  Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Buurtkracht Burgers aan het stuur Vorige pagina Burgers aan het stuur Algemeen Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol maar lopen vaak na verloop van tijd vast zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is In deze training leert u werken met de succesvolle methodiek Burgers aan het stuur Met deze methodiek kunt u zorgen voor een gezamenlijke aanpak van burgerparticipatie en kunt u aan de slag om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te vergroten Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Inhoud Burgers aan het stuur is een burgerparticipatiemethodiek die gebaseerd is op resultaten de zogenaamde Results Based Accountability Deze methodiek is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mark Friedman hij geeft daar op grote schaal trainingen over deze methodiek Met Burgers aan het stuur kunt u efficiënt in de buurt aan de slag met de verbetering van de leefbaarheid en de vergroting van de sociale cohesie De methodiek bestaat uit de volgende acht stappen Wat is er aan de hand Wat moet er beter Actieplan maken Meetbare resultaten bepalen Actieplan uitvoeren Resultaten meten Verantwoorden Nieuwe doelen stellen Deze stappen worden tijdens de training stap voor stap besproken Ook wordt u geïnformeerd over hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van deze stappen Eindresultaat Deelnemers aan de training krijgen een praktisch antwoord op de volgende vragen Hoe krijg ik het probleem zo goed mogelijk in zicht Wat zijn haalbare doelen Met wie kan ik het best samenwerken En hoe Wat is een slimme manier van actie voeren De deelnemers houden zelf zicht op de voortgang van hun aanpak en leren hoe ze tijdens de rit kunnen bijsturen De onderlinge spelverdeling tussen burgers wijkwerkers en ambtenaren bestuurders maakt onderdeel uit van het programma Voor wie Sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/burgers-aan-stuur (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Waarderend co-creëren | Movisie
  gezien als coproducent mede oplosser van hun eigen vraagstuk Hoe kunnen traditionele Wmo raden meer co creatief gaan werken Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Inhoud De huidige tijd staat bol van de term co creatie De tijdgeest vraagt om een nieuwe rol van professionals u organiseert niet meer voor maar met uw doelgroep Initiatief en regie komen steeds meer bij mensen zelf te liggen Tegelijkertijd heeft u als professional de opdracht om samen met uw doelgroep bepaalde maatschappelijke doelen en resultaten te realiseren Wat betekent dit voor uw rol en hoe pakt u dit aan Daadwerkelijk co creatief te werk gaan vraagt om de juiste basishouding en intenties om omdenken een helder en uitnodigend proces en durven loslaten dat je vooraf weet waar het toe zal leiden Dat is waar we in deze training aan de hand van een eigen casus op in gaan De training bestaat uit drie dagdelen van elk 3 uur Tussendoor krijgt u huiswerkopdrachten mee Bij elk onderdeel nodigen we een deskundige uit de praktijk uit variërend van iemand uit een gemeente die nauw betrokken is bij grass roots stadsontwikkkeling een social designer die laat zien hoe zij bewoners in krachtwijken in beweging krijgen en of een ervaringsdeskundige burger Daarnaast voorzien zij ons in de training van on gevraagd advies Op deze wijze nemen we de verschillende perspectieven die van belang zijn voor een co creatief proces mee en verruimt u uw eigen blikveld In deze training gaan we gericht aan de slag met het versterken van kennis houding en vaardigheden rondom waarderend co creëren Voorafgaand aan de training inventariseren wij uw leervragen en een casus uit uw praktijk Op deze wijze krijgt u de kans om uw vaardigheden optimaal te trainen en bereikt u het meeste effect in de dagelijkse praktijk Eindresultaat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/waarderend-co-cre%C3%ABren-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sport en Wmo in uw gemeente | Movisie
  op het gebied van preventie en gezondheid jeugdbeleid onderwijs waarden en normen integratie wijken veiligheid en internationaal beleid Uitgangspunt van de Wmo is immers dat mensen participeren en sport is daar een uitstekend middel voor In deze training krijgt u advies en ondersteuning bij het realiseren van een gemeentelijk beleid waarin Sport en Wmo hand in hand gaan Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Bekijk de menukaart van Movisie met het totale aanbod voor gemeenten in de bijlage Inhoud Sport moet integraal verankerd worden in het gemeentelijk beleid Een beleid dat inspeelt op de Wmo kruisbestuivingen stimuleert met aanverwante sectoren onderwijs welzijn zorg etc en opgebouwd is vanuit de wensen en behoeften van de inwoners Minstens zo belangrijk is het versterken van verenigingen Zij moeten toegerust worden op hun nieuwe taak als maatschappelijke speler Om uitwisseling en interactie mogelijk te maken is bovendien een goede netwerkstructuur en eenduidelijke regie nodig Eindresultaat U krijgt advies en ondersteuning bij het realiseren van een gemeentelijk beleid waarin Sport en Wmo hand in hand gaan Beoogde resultaten zijn Een analyse van het huidig sportbeleid Herijking van het gemeentelijke sportbeleidsnota dat aan de gewenste integrale verankering voldoet Sterke en stevige sportverenigingen die beter in staat zijn hun maatschappelijke rol te vervullen Een infrastructuur waarin de verschillende spelers elkaar makkelijk vinden en kennis en ervaringen met elkaar delen Een beleid dat gericht is op het behouden van de regie door stimulering en facilitering Vragen uit de sport en Wmo praktijk Vragen uit de praktijk die aan de orde komen zijn onder andere Hoe maak je optimaal gebruik van de raakvlakken tussen Sport en Wmo Hoe geef je een modern sportbeleid nu precies vorm Hoe zorg je voorstevige sportverenigingen die in staat zijn om nieuwe relaties aan te gaan Hoe stimuleer je de kruisbestuivingen tussen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/sport-wmo-uw-gemeente (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Buurthulp doe je zo | Movisie
  zorgt voor diversiteit van betrokken buurtbewoners professionele begeleiding dichtbij waar nodig op afstand waar het kan en zorgt ervoor dat buurthulp iets duurzaams wordt Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs de kosten van deze training zijn afhankelijk van het aantal dagdelen en van uw leerwensen en liggen tussen de 1000 en 2000 euro incl BTW De omvang van de groep is bij voorkeur niet groter dan 10 personen Studieomvang Accreditatie Inhoud Mensen met een chronische ziekte of beperking doen bij alledaagse hulpvragen een beroep op hun familie vrienden of bekenden uit de buurt Maar hulp uit het netwerk is niet altijd op het gewenste moment beschikbaar en niet iedereen heeft zo n sociaal netwerk dichtbij Buurthulp kan dan een uitkomst zijn hulp van een vrijwilliger uit de eigen buurt of het eigen dorp Buurthulp is een kleinschalig e voorziening of initiatief voor onderlinge hulp en dienstverlening door en voor bewoners in buurt wijk of dorp Het is een vorm van informele zorg die het midden houdt tussen mantelzorg persoonlijke band en vrijwillige zorg organisatieverband Wat vraagt buurthulp van bewoners vrijwilligers en professionals en hoe kunnen zij zo goed mogelijk samenwerken Dat staat centraal in de training Buurthulp doe je zo U leert hoe u als bewoner of professional een buurthulpproject kunt opzetten en organiseren waarbij het zelforganiserend vermogen van de buurt optimaal wordt benut Thema s als wederkerigheid het doorbreken van vraagverlegenheid en de schaalgrootte van buurthulp komen aan de orde in deze training U leert bovendien werken met de Buurtscan waarmee u hulpbronnen in kaart brengt zodat Buurthulp duurzaam opgezet en geborgd kan worden in uw gebied Eindresultaat Na afloop heeft u de eerste stappen gezet om tot een gedegen Buurthulpdienst te komen U heeft een plan van aanpak opgesteld voor Buurthulp in uw woon of werkgebied gebaseerd op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/buurthulp-doe-je-zo (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Netwerken en samenwerken in de wijk | Movisie
  de wijk Algemeen In deze training werken we aan het vergroten van uw effectiviteit in netwerken en samenwerkingsrelaties in de wijk Of het nu gaat om het ondersteunen van cliënten bij het versterken van hun netwerk of het omgaan met verschillende belangen in een wijkteam er wordt het nodige van uw netwerk en samenwerkingsvaardigheden gevraagd Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Via het FCB scholingsbudet is het mogelijk om deze training tegen gereduceerd tarief te volgen lees meer over de regeling Inhoud De training is opgebouwd rond de verschillende fasen die leiden tot effectieve samenwerking Welke instrumenten kun je inzetten om zowel rond jezelf als professional als rond een cliënt netwerken op te bouwen of te versterken Hoe maak je contact en profileer je je in nieuwe netwerken Hoe ga je effectief om met uiteenlopende belangen in een samenwerking Aan de hand van casuïstiek en mogelijke samenwerkingspartners uit uw eigen werkpraktijk gaan we door middel van korte blokjes theorie en oefeningen aan de slag met deze en andere samenwerkingsvraagstukken Afhankelijk van leerwensen en context wordt de training op maat ingevuld Eindresultaat U beschikt na afloop over inzichten en handvatten waarmee u in staat bent netwerken op te bouwen te versterken en te benutten en effectiever samen te werken met diverse partijen in verschillende situaties U weet zowel uw eigen meerwaarde scherp te presenteren als in te spelen op de belangen van samenwerkingspartners Dit stelt u in staat om in co creatie maatschappelijke meerwaarde te realiseren voor bewoners en cliënten Via het FCB scholingsbudet is het mogelijk om deze training tegen gereduceerd tarief te volgen lees meer over de regeling Voor wie Professionals in zorg en welzijn die hun netwerk en samenwerkingsvaardigheden willen versterken Via het FCB scholingsbudet is het mogelijk om deze training tegen gereduceerd tarief te volgen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/netwerken-samenwerken-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren | Movisie
  voor iedereen die op wijkniveau te maken heeft met radicalisering van jongeren maatschappelijk werkers scholen ambtenaren en burgers die als vrijwilligers actief zijn in de wijk Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Inhoud Culturele spanningen tussen groepen jongeren zijn er al heel lang Voor een deel is dit eigen aan jongeren en jongerenculturen Veel scholen en welzijnsinstellingen krijgen nu de vraag om signalen van radicalisering door te geven aan de gemeente of politie Betrokkenen in de wijk als politie jongerenwerkers en maatschappelijk werkers hebben vaak behoefte aan een methodiek die hen ondersteunt om in onwenselijke situaties te interveniëren Het kan dan gaan om het verminderen van de culturele spanningen herkennen en aanpakken van onwenselijke radicalisering of ingrijpen reageren bij gewelddadige incidenten in de wijk Eindresultaat Het doel van de training is om de radicaaljongmethodiek aan de hand van de eigen praktijk toe te passen en in te zetten Hiervoor gaan de verschillende disciplines die zich in een wijk met het onderwerp bezighouden via een praktisch programma met elkaar aan de slag De trainers zullen tijdens de verschillende onderdelen handvatten aanbieden om de knelpunten aan te pakken In het programma is ruimte om de ontwikkelde aanpak toe te passen en feedback te krijgen Uitgebreide beschrijving De volgende zaken komen tijdens de training aan bod Analyse van de wijk wat speelt er en wat zijn de kenmerken als het gaat om cultuur en radicalisering Als basismateriaal voor de uitvoering van de training wordt vooraf door Movisie een analyse gemaakt van specifieke kenmerken en aspecten van de betreffende wijk Wat is het probleem en wat moet er gebeuren Een vertaling in concrete stappen Pelmethodiek hoe toe te passen en wat is de taak van de verschillende disciplines Feedback wat is ondernomen en wat kan verbeterd worden Plan voor de toekomst welke

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/culturele-spanningen-radicalisering-onder-jongeren (2015-06-23)
  Open archived version from archive