archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 7 tips om ouders en jongeren te betrekken bij jeugdhulpbeleid | Movisie
  alleen vraag dan of iemand van een instelling kan helpen Geef participatie op verschillende manieren vorm In de regio Holland Rijnland zijn conferenties georganiseerd maar ook panelbijeenkomsten Ook zijn ouders en jongeren betrokken bij werkgroepen Door deze verschillende vormen lukt het makkelijker om nieuwe mensen te betrekken Zorg er ook voor dat bijeenkomsten op verschillende plaatsen en tijdstippen plaatsvinden Zo vergroot u de kans dat mensen kunnen meedoen En tot slot kies tijdens bijeenkomsten ook eens voor alternatieve werkvormen Dat helpt om mensen vrijer te laten praten Gewoon doen en uitproberen loont Organiseer themabijeenkomsten voor doelgroepen Door bijeenkomsten rondom thema s te organiseren en daarbij goed na te denken wie u waarvoor uitnodigt zorgt u ervoor dat u aansluit bij uw doelgroep Allereerst is het verstandig om jongeren en ouders te betrekken bij het bedenken van het thema waarover u het in een bijeenkomst of paneldiscussie wilt hebben Dit verhoogt betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn cliëntparticipatie persoonsgebonden budget jeugd en gezinsteams of klachtenbehandeling Bijeenkomsten die bepaalde problematiek of zorgvragen als onderwerp hebben bijvoorbeeld de jeugdbeschermingstafel zijn ook een optie Een opzet met diverse thema s helpt om verschillende mensen te betrekken Voor deelnemers zijn dit soort bijeenkomsten vaak prettiger en laagdrempeliger dan participeren in een cliëntenraad of Wmo raad Denk er ook aan om jongeren eens apart uit te nodigen zodat zij echt een eigen stem krijgen Zorg voor een duidelijke terugkoppeling Of u nu een informatiebijeenkomsten organiseert een paneldiscussie of regelmatig contact heeft met een cliënten of jeugdraad laat weten hoe u met wensen vragen en input omgaat Wordt het uitgewerkt in beleid en zo ja hoe dan Gebeurt het niet wees hier dan eerlijk over en geef aan waarom iets niet kan Overigens is het ook belangrijk om vooraf verwachtingen te managen bijvoorbeeld door duidelijk aan te geven wat er met de uitkomsten van een bijeenkomst gebeurt Probeer oog te hebben voor de langere termijn In de regio Holland Rijnland is de ervaring dat het zoeken is hoe je de zeggenschap duurzaam vormgeeft Betrokken partijen waaronder jongerenraden en cliëntenraden en hun begeleiders geven soms dubbele signalen af Aan de ene kant voelen ze zich overvraagd en ontstaat het gevoel alsmaar hetzelfde te moeten zeggen Aan de andere kant kunnen ze zich gepasseerd voelen wanneer ze niet gevraagd worden om input Benoem dit blijf met elkaar in gesprek en evalueer hoe het gaat Op de langere termijn zult u zien dat goede cliëntparticipatie voor iedereen vruchten afwerpt Participatie betekent niet u vraagt wij draaien Soms bestaat het idee dat adviezen die uit participatietrajecten komen overgenomen moeten worden En dat participatie daarmee verwordt tot een u vraagt wij draaien Maar dat is niet de bedoeling Wel dat u de ervaringsdeskundigheid van jongeren en hun ouders gebruikt om betere keuzes in beleid te maken De verhalen van jongeren en hun ouders kunnen bijvoorbeeld helpen om duidelijkere opdrachten aan organisaties te formuleren Daarbij is het niet erg om toe te geven dat niet altijd

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/7-tips-om-ouders-jongeren-te-betrekken-jeugdhulpbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Burgerparticipatie? Werk samen met vrijwilligersorganisaties | Movisie
  hebben inzicht in de motivaties van vrijwilligers en hebben veel ervaring in het matchen van vrijwilligers met een kwetsbare doelgroep de Klerk et al 2014 Daarnaast zijn de organisaties heel inventief in de manier waarop zij met weinig middelen iets voor elkaar kunnen krijgen Dit zijn kwaliteiten die juist nu heel waardevol zijn Maar er is werk te verzetten om deze kennis buiten de eigen organisaties te krijgen Vrijwilligersorganisaties zijn erg naar binnen gericht ze zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de rol die ze kunnen spelen in de lokale samenleving Volgens Charlotte Hanzon van Movisie zit daar het probleem Dat de kennis van vrijwilligersorganisaties niet genoeg wordt benut komt niet alleen omdat gemeenten er weinig oog voor hebben maar ook omdat de organisaties zelf erg naar binnen zijn gericht Ze zijn druk met eigen organisatorische vraagstukken als financiering vrijwilligersbeleid en regelgeving Ze zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de rol die ze kunnen spelen in de lokale samenleving en die ook veel meer moeten uitventen Ook zouden ze meer kunnen kijken hoe zij kunnen aansluiten bij actuele behoeften in de samenleving Hoe dan De oplossing Organisaties moeten met elkaar in gesprek De ervaring leert dat als zij met elkaar praten over vraagstukken ze van daaruit samen zoeken naar oplossingen die ook bijdragen aan de lokale samenleving Gemeenten kunnen vrijwilligersorganisaties op deze manier verleiden hun kennis breder in te zetten in de maatschappij en samenwerkingsmogelijkheden met andere vrijwilligersorganisaties te zoeken Samen met collega s ontwikkelde Hanzon hiervoor de methode Samen werkt het die onder andere werd toegepast in de gemeente Cuijck Met deze methode gaan organisaties aan de slag met hun eigen rol in de participatiemaatschappij Hoe kunnen ze hun eigen kwaliteiten op nieuwe manieren inzetten voor de lokale samenleving Zo n werksessie creëert de ruimte voor vrijwilligersorganisaties om inzicht te krijgen in kansen en samenwerkingsmogelijkheden met anderen binnen de gemeente Ze vinden bij elkaar oplossingen voor eigen vraagstukken én vinden manieren om hun kennis voor de lokale samenleving in te zetten Drie lokale organisaties kwamen met het plan om een muziekavond te organiseren waarbij migranten en ouderen met elkaar in contact komen De ter plekke gelegde contacten zorgden in Cuijk voor concrete samenwerkingsplannen bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten waarbij verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen Hanzon Drie lokale organisaties kwamen met het plan om een muziekavond te organiseren waarbij migranten en ouderen met elkaar in contact komen en elkaars leefwereld leren kennen door het maken van muziek Ergens anders kwamen een wijkraad en een museum op het idee om jongeren met een uitkering ouderen mee te laten nemen naar het museum De jongeren hebben zo een zinvolle dagbesteding ouderen hebben een interessant uitstapje en de jongeren en ouderen komen met elkaar in contact Mooie initiatieven die precies aansluiten bij de wensen van de gemeenten Haar advies aan gemeenten luidt dan ook Vraag het eens aan vrijwilligersorganisaties Faciliteer dit soort sessies Het levert veel op en als gemeente

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/burgerparticipatie-werk-samen-vrijwilligersorganisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies | Movisie
  en in 2014 is dit gestegen naar ruim 5000 keer per maand Voor het gebruikersonderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank De volgende 3 factoren beïnvloeden hun gebruik van de databank 1 Vertrouwen in kwaliteit Een groot deel van de respondenten noemt als belangrijkste voordeel van effectieve interventies in de databank dat je meer kunt vertrouwen op de kwaliteit Daarbij kan de databank professionals helpen om nut en noodzaak van hun werk toe te lichten en te verantwoorden Bewust bekwaam handelen wordt belangrijker wat doen wij en waarom zo blijkt uit de interviews Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen immers vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk Movisie is in 2015 gestart met de beoordeling van interventies op beschrijving Goed beschreven onderbouwing Goed onderbouwd en effectiviteit Effectiviteit Zo wordt de kwaliteit en onderbouwing van interventies nog duidelijker Hierdoor kunt u weer makkelijker laten zien waarom u hebt gekozen voor die aanpak 2 Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling Uit de interviews komt naar voren dat veel organisaties vooral naar nieuwe interventies zoeken om handen en voeten te geven aan recente ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl De Kanteling of aanpassingen in de werkwijze vanwege bezuinigingen en de decentralisaties Ook nieuwe doelgroepen of sociale problemen zijn aanleiding om de databank te raadplegen In de vernieuwde databank vindt u binnenkort informatie over interventies die aansluiten bij De Kanteling Deze interventies benutten de eigen kracht van mensen versterken zelfredzaamheid en betrekken het eigen sociale netwerk van de burger cliënt 3 Het belang van maatwerk Ondanks de toenemende interesse bestaat er bij stafmedewerkers twijfel over de toepasbaarheid van effectieve interventies Als reden om de databank niet te gebruiken noemen respondenten het belang van maatwerk Bestaande interventies passen naar hun idee niet altijd in de lokale situatie of bij de doelgroep Zij geven de voorkeur aan eigen interventies of het aanpassen van bestaande interventies Ook twijfelen sommige respondenten over het belang van bewezen effectieve interventies omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de effectiviteit van de hulpverlening vooral afhangt van een goede professional die gebruik maakt van zijn ervaring en intuïtie In de nieuwe databank benadrukt Movisie en zal dit blijvend doen dat het gebruik van bestaande interventies en interventies uit de databank ruimte laat voor maatwerk en de expertise van de professional Gebruikersonderzoek databank Effectieve sociale interventies Hoe maken maatschappelijke organisaties en professionals gebruik van de databank Effectieve sociale interventies Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in wat professionals uitvoerende professionals staf en beleidsmedewerkers managers nodig hebben om beter gebruik te maken van interventies uit de databank Dit is belangrijke informatie voor Movisie om de sociale sector zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun dienstverlening aan burgers cliënten Benieuwd naar het onderzoeksrapport U kunt het gehele rapport downloaden De databank is vernieuwd De databank Effectieve sociale interventies bestaat dit jaar vijf

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-naar-gebruik-databank-effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale wijkteams werken integraal in de buurt | Movisie
  iedere vraag weer een andere professional bij de cliënt aanklopt Christa Smit bijstandsconsulent van de Sociale Dienst en medewerker in het sociaal wijkteam in Beijum Groningen vertelt in Aan de slag met sociale wijkteams Movisie 2014 over hun nieuwe werkwijze Een voorbeeld van wat we nu anders doen is de aanpak van jeugdoverlast We werken in de nieuwe aanpak veel collectiever en meer integraal We houden bijvoorbeeld gezinsgesprekken met ouders in plaats van dat we alleen de jongeren betrekken in onze aanpak Door een goede mix van individueel en collectief en het beter benutten van het opbouwwerk worden problemen veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt en daardoor sneller opgelost De onderlinge lijnen zijn ook veel korter en in de onderlinge communicatie bellen sms en en appen we elkaar gemakkelijk Problemen worden veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt Oog voor de wijk Tegelijkertijd is integraal werken niet zomaar mensen bij elkaar zetten omdát je integraal wilt werken aldus Anneke van der Ven Je doet het vanwege de achterliggende vraag wat heeft deze wijk nodig De zwakke en sterke kanten kunnen in iedere wijk of in iedere dorpskern anders liggen Dat brengt andere vragen andere problemen en andere mogelijkheden met zich mee In Nijmegen zorgt de ZZG Zorggroep voor wijkverpleging in alle wijkteams van de stad Cecile Steentjes is ZZG programmamanager en coördinator van de wijkverpleging in de sociale wijkteams in de wijken van de stad Nijmegen Zij ziet in de praktijk dat ieder team anders is zo vertelt ze op de website van In voor zorg Geen wijk is hetzelfde Daarom heeft elk sociaal wijkteam een andere samenstelling Zijn er bijvoorbeeld veel ouderen in een wijk of jonge gezinnen dan zie je dat terug in de professionals die deel uitmaken van het team Vast vertegenwoordigd zijn wel altijd maatschappelijk werk een Wmo consulent opbouwwerker en een wijkverpleegkundige Het sociale wijkteam fungeert als de voelsprieten oren en ogen van de wijk en speelt in op de vragen die spelen bij de bewoners Gezamenlijke werkwijze Volgens Anneke van der Ven gaat integraal werken niet alleen over samen in een team zitten maar ook over een gezamenlijke werkwijze Er moet ruimte zijn om naar elkaar te luisteren en bijvoorbeeld samen een stijl van werken ontwikkelen Het helpt als je een vergelijkbare visie hebt op je werkwijze Als de politie of de sociale dienst in het wijkteam zitten kunnen de meningen over wat er nodig is gemakkelijk in strijd zijn met elkaar handhaven of ondersteunen Daar moet je dan samen uitkomen Een visie delen én een gezamenlijke werkwijze ontwikkelen kosten tijd Juist in deze startfase is het goed om tijd te reserveren om elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen Je hoeft het niet allemaal direct te weten en te kunnen Juist in deze startfase is het goed om tijd te reserveren om elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen Voor elkaar klaar staan René Paulissen teamleider van het sociale wijkteam in Beijum komt ook aan het woord in

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/sociale-wijkteams-werken-integraal-buurt (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Doorbreken van handelingsverlegenheid bij ouderenmishandeling | Movisie
  s Ouderen ervaren angst en melden daardoor niet Zij vrezen niet geloofd te worden Of zijn bang dat ze geen adequate hulp meer ontvangen van de dader die meestal ook een behulpzame mantelzorger is Daarnaast spelen gevoelens van schaamte en loyaliteit naar de dader mee en is er argwaan tegenover hulpverleners Professionals ervaren een gebrek aan tijd lef en kennis Als professionals al signaleren is melden niet per se een logisch gevolg door twijfels als Wat doe ik als de oudere niet meewerkt of de vertrouwensband geschaad wordt Wat als mijn vermoeden niet klopt Zij ervaren dat het gemakkelijker is in de comfortzone te blijven dan om verantwoordelijkheid te nemen Daarnaast ontbreekt het aan kennis over de stappen van de meldcode die hen zou moeten helpen te handelen bij vermoedens van mishandeling Leidinggevenden onderschatten het probleem Zij denken dat het niet veel voorkomt en zijn daardoor geneigd er geen aandacht aan te besteden Instellingen vrezen imagoverlies en klachtprocedures Rendementsdenken Professionals denken dat extra aandacht voor het thema niets oplevert Daardoor wordt er pas ingegrepen als er een incident plaatsvindt Verschillende aanpakken Instellingen en gemeenten zijn niet goed op de hoogte van elkaars rol in de aanpak van ouderenmishandeling 4 oplossingen Ontwikkel gespreksvaardigheden Zelfstandig wonende ouderen zouden iemand in de directe omgeving in vertrouwen kunnen nemen Tijdens het keukentafelgesprek of in een gesprek met een wijkverpleegkundige de huisarts of iemand anders van het wijkteam kan informatie worden gegeven over hulp voor ouderen en mantelzorgers Soms is het aan te bevelen alleen met de oudere te praten zonder een partner of mantelzorger erbij Ook zouden professionals en vrijwilligers vaardigheden moeten ontwikkelen om gemakkelijker over dit onderwerp met ouderen te praten De huisarts wijkverpleegkundige of andere hulpverleners kunnen worden geraadpleegd en om hulp gevraagd worden Ook vrijwilligers kunnen getraind worden in het signaleren en bespreekbaar maken en hoe zorgen te melden Doorbreek het taboe op ouderenmishandeling Maak bijvoorbeeld ouderenmishandeling een vast onderdeel van cliëntbesprekingen tijdens het teamoverleg Hoe gewoner het wordt er over te praten des te meer het taboe doorbreken wordt Dat kan ook door het organiseren van netwerkbijeenkomsten Het vergroot de bekendheid met elkaars werk Organiseer scholing Scholing in het werken met en implementatie van de Meldcode en juridische kennis over wat wettelijk moet mag en kan is van groot belang Voor gemeenteambtenaren is scholing noodzakelijk om meer kennis te krijgen over beleidsaanpak Samenwerking tussen gemeente en het lokale speeldveld is essentieel waarbij duidelijk moet zijn welke verantwoordelijkheden bij welke partij ligt Houd blijvende aandacht voor ouderenmishandeling Wijkteams doen er goeded aan om een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aan te stellen die binnen het wijkteam bewustwording voor dit thema aanwakkert en een deskundige aanpak mogelijk maakt Ook zijn afspraken nodig met Veilig Thuis over wie wanneer in actie komt Meer informatie over de rol van wijkteams bij huiselijk geweld staat in Factor Veiligheid De werksessie Het doel van de werksessie was een open discussie over handelingsverlegenheid en oplossingen Deelnemers waren vertegenwoordigers van ouderenbonden professionals en leidinggevenden van Veilig Thuis zorginstellingen ziekenhuizen GGZ politie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/doorbreken-handelingsverlegenheid-ouderenmishandeling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Tegenprestatie: vrijwillig of verplicht? | Movisie
  maart De VVD fractie in de gemeenteraad waarschuwde er al voor dat de verordening niet aan de wet voldeed Het leverde ook een telefoontje van Staatssecretaris Klijnsma op waarin zij haar zorgen uitte Volgens het Arnhemse college werd daarbij echter geen expliciet oordeel over de invulling door Arnhem uitgesproken Bron Binnenlands Bestuur Jrg 36 nr 21 Mei 2015 p 12 14 Duidelijkheid Nu maakt de staatssecretaris in de Verzamelbrief een eind aan de onduidelijkheid Zij schrijft onder punt 5 Er zijn aanwijzingen dat meerdere gemeenten een verordening maken waarin ze een uitsluitend vrijwillige tegenprestatie neerleggen Een dergelijke verordening voldoet niet aan de wet Vrijwilligheid behoeft geen wettelijke grondslag of verordening De wettelijke grondslag en de verordening zijn bedoeld om de tegenprestatie als een verplichting te kunnen opleggen Daarnaast kondigt zij een onderzoek aan van de inspectie SZW om te bezien of de gemeentelijke verordeningen Tegenprestatie aan de wet voldoen Blijven gemeenten hardleers en passen zij hun verordening Tegenprestatie niet aan conform de wet dan kunnen zij maatregelen van het kabinet tegemoet zien Verordeningen aanpassen De betreffende gemeenten zullen de tekst van hun verordeningen dus moeten aanpassen In de participatiewet geraadpleegd op 12 juni 2015 staat onder artikel 9c dat uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten Teksten in gemeentelijke Verordeningen Tegenprestatie die het mogelijk maken dat uitkeringsgerechtigden dergelijke opdrachten niet hoeven op te volgen zoals Arnhem met haar tegenprestatie op basis van vrijwilligheid zullen dus moeten worden aangepast Verschillende manieren van invulling tegenprestatie Het onderzoek van Binnenlands Bestuur Binnenlands Bestuur Jrg 36 nr 21 Mei 2015 p 12 14 maakt duidelijk dat er in de praktijk vele mogelijkheden zijn om invulling te geven aan te tegenprestatie Arnhem heeft er tot nu toe voor gekozen om via een sociale kaart zichtbaar te maken welke maatschappelijke activiteiten er in haar wijken plaatsvinden Onder het mom van stimuleren in plaats van frustreren worden uitkeringsgerechtigden aangemoedigd om bij deze activiteiten te gaan kijken Het opnemen van een verplichting op papier hoeft deze aanpak niet in de weg te staan Movisie heeft samen met Divosa Stimulansz en RCF Kenniscentrum Handhaving de Werkwijzer Tegenprestatie gemaakt Deze behandelt vragen als Is het wel een tegenprestatie Wat zijn de randvoorwaarden Hoe kom je aan tegenprestatieplekken Hier vindt u meer informatie over deze Werkwijzer Kennisdossier Participatie en activering Trefwoorden participatiewet tegenprestatie gemeenten Deel Afdrukken Reacties Reacties Sander Lam schreef op 18 juni 2015 11 20 De P wet is gebaseerd op een negatief mensbeeld en werkt een onheuse bejegening van de doelgroep in de hand Denk aan de stroom van klachten over re integratiebedrijven en projecten sinds de jaren negentig Die klachten bereiken wel de vakbonden maar worden door de verantwoordelijken niet serieus genomen Denk aan het rapport Oog voor mensen met een arbeidsbeperking van de Nationale ombudsman september 2014 Daarin staat dat de vaak zeer kwetsbare mensen om wie het gaat met eventuele klachten nergens terechtkunnen Zelfs dit rapport wordt niet serieus genomen althans niet door Staatssecretaris Klijnsma Ik

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/tegenprestatie-vrijwillig-verplicht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Emancipatie in mantelzorg en werk? Liever meer keuzevrijheid! | Movisie
  van zorg aan een naaste wordt namelijk door zorgverleners vaak als zo vanzelfsprekend gezien dat de tijd die hier aan besteed wordt vrijwel vaststaat Andere tijden andere zorg Daarnaast blijkt dat wanneer mensen meer gaan mantelzorgen dat vaak niet ten koste gaat van tijd voor betaalde arbeid Concurrentie tussen betaald werk en mantelzorg Om meer te kunnen gaan zorgen én meer kunnen gaan werken zouden mannen en vrouwen dus meer vrije tijd op moeten geven Terwijl vrije tijd juist kostbare hersteltijd is Effecten van meer of minder zorgen Dat vrouwen minder werken en vaker de verantwoordelijkheid voor zorgtaken op zich nemen heeft gevolgen voor hun financiële zelfstandigheid Maar ook voor de mannen die meer werken en minder zorgen zijn er negatieve gevolgen Veel mantelzorgers benoemen namelijk ook een mooie kant van het zorgen voor een naaste het brengt mensen dichter bij elkaar Het verlenen van zorg kan relationele banden versterken iets wat niet zorgende mannen dus missen Verkorte werkweek heeft weinig effect Er zijn verschillende initiatieven om werk en zorg gelijker te verdelen tussen mannen en vrouwen Uit een brainstorm van WOMAN Inc kwam bijvoorbeeld het idee de fulltime werkweek te verkorten naar vier dagen Uit het onderzoek Andere tijden andere zorg begin 2015 naar de effecten van een kortere werkweek blijkt echter dat slechts een kleine hoeveelheid van de extra tijd aan zorg voor kinderen huishouden mantelzorg en vrijwilligerswerk besteed zal worden Bovendien besteden vrouwen naar verwachting meer van hun extra tijd aan zorg dan mannen Een verkorte werkweek zou dus geen gevolgen hebben voor een gelijkere verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen Verschillende waarden over zorg en werk De mogelijkheid om de verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen te veranderen is beperkt aldus het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut In het algemeen zijn namelijk zowel mannen als vrouwen tevreden over de verdeling van arbeid zorg en inkomen Uit internationale onderzoeken blijken mannen en vrouwen verschillende waarden te hechten aan werk en zorg mannen geven werk meer prioriteit vrouwen vinden zorg vaak belangrijker Maar ook in Nederland blijken vrouwen al tijdens hun studie de combineerbaarheid van werk en zorg belangrijker te vinden dan mannen Aanbod van Arbeid 2014 SCP De voorkeur voor het anderhalfverdienersmodel blijkt diepgeworteld Andere tijden andere zorg De vragen hoe kunnen mannen gestimuleerd worden meer mantelzorg te verlenen en hoe kunnen vrouwen gestimuleerd worden meer te werken zijn wellicht niet de juiste Bewuste keuzes Is het in plaats van een gelijkere verdeling niet belangrijker dat zowel mannen als vrouwen een bewuste keuze kunnen maken om naar eigen voorkeur te werken en te zorgen Zijn vrouwen zich er bijvoorbeeld voldoende van bewust dat hun parttime arbeidsmarktparticipatie kan leiden tot financiële afhankelijkheid en een slechtere aansluiting op de arbeidsmarkt Realiseren mannen zich wel wat ze kunnen missen wanneer ze weinig tijd besteden aan de zorg voor hun naasten In plaats van alle vrouwen op te roepen meer te gaan werken en alle mannen te sommeren meer te gaan zorgen kunnen we

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/emancipatie-mantelzorg-werk-liever-meer-keuzevrijheid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Artikelen | Movisie
  jeugdhulp om jongeren en Burgerparticipatie Werk samen met vrijwilligersorganisaties maandag 15 juni 2015 Uit recent onderzoek van CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders vanaf 15 jaar zich jaarlijks één of meerdere malen vrijwillig inzet voor de samenleving Mooie cijfers maar voor veel gemeenten is dat niet genoeg Want de verschuiving naar Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies maandag 15 juni 2015 In de sociale sector is een toenemende interesse voor effectieve interventies Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk In de databank Effectieve sociale interventies staat Doorbreken van handelingsverlegenheid bij ouderenmishandeling Zes dilemma s en vier oplossingen zondag 14 juni 2015 Spreekt u een collega aan die een cliënt te hardhandig aanpakt Wanneer u een familielid of mantelzorger hoort ruziën met een cliënt vraagt u dan later aan de cliënt wat er aan de hand was De kans is groot dat u deze vragen negatief beantwoordt Archipel een buurthuis nieuwe stijl zondag 14 juni 2015 Op 15 juni opende het Buurthuis Archipel in Amsterdam Oost zijn deuren Een buurthuis nieuwe stijl gerund door buurtbewoners die zich gaan richten op actuele problemen als jeugdwerkloosheid Stadsdeel Oost gaat de right to challenge formeel opnemen in de Sociale wijkteams werken integraal in de buurt zondag 14 juni 2015 Buurtbewoners hebben vaak vragen op meerdere leefgebieden over schulden gezondheid en relatieproblemen bijvoorbeeld Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere Een integrale werkwijze waarin je als wijkteam deze vragen in samenhang Tegenprestatie vrijwillig of verplicht vrijdag 12 juni 2015 Vanaf dit jaar kunnen gemeenten mensen met een uitkering om een tegenprestatie vragen De gedachte hierachter is dat iemand iets terug doet voor de uitkering die hij ontvangt Gemeenten vullen de tegenprestatie op verschillende manieren in Het scala Emancipatie in

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikelen (2015-06-23)
  Open archived version from archive •