archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wet Meldcode voor Hogescholen | Movisie
  Sinds juli 2013 bestaat de Wet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Wat betekent de Wet op de meldcode voor verschillende professionals in het onderwijs Docenten studieloopbaanbegeleiders vertrouwenspersonen of decanen kunnen te maken krijgen met studenten in ontwrichte thuissituaties waar geweld speelt Hoe signaleer je dit ga je ermee om en welke stappen zet je om de student te ondersteunen Hoe is het handelingsprotocol binnen de opleiding vormgegeven Dit alles komt aan bod in de training Wet Meldcode voor Hogescholen Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Inhoud Na afloop van deze training heeft u zicht op de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling de te zetten stappen volgens de wet wat wiens taak is de aanpak bij de gespreksvoering a d h v casuïstiek het ondersteuningsprogramma van de overheid voor opleidingen t b v de implementatie van de wet het plan voor implementatie voor uw opleiding Waarom de Wet op de meldcode Slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelf niet snel hulp omdat ze vaak worstelen met schuld en schaamtegevoelens of hun problemen niet onderkennen Omdat geweld achter de voordeur zoveel voorkomt en professionals vaak niet weten hoe dit op te merken of aan te pakken is er sinds juli 2013 de Wet op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Organisaties en professionals in de sectoren Onderwijs Gezondheidszorg Kinderopvang Maatschappelijke Ondersteuning Sport Jeugdzorg en Justitie zijn daarmee verplicht een Meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking eergerelateerd geweld seksueel geweld en ouderenmishandeling Het doel van de Wet is dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling Er is een stappenplan dat hiervoor handvatten biedt Movisie is in opdracht van het ministerie van VWS betrokken bij de bijscholing en implementatie van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/wet-meldcode-hogescholen-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur | Movisie
  ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg U krijgt tevens tools aangereikt over hoe te handelen bij misstanden achter de voordeur Datum in overleg Locatie Movisie Utrecht Prijs op aanvraag Studieomvang 7 uur Inhoud Generalistisch werkende sociale teams worden op wijkniveau ingezet om mensen te ondersteunen om zelf hun problemen aan te pakken Maar soms is het moeilijk om geweld achter de voordeur ook daadwerkelijk te signaleren En wat doet u als u bijvoorbeeld huiselijk geweld signaleert Kunt u een gesprek voeren bij een vermoeden van ontwrichte situaties Welke impact heeft dit op u en wat zijn uw eigen waarden en normen Wat zijn de grenzen van het vak Wie kan worden ingeschakeld en wanneer is specifieke expertise nodig Eindresultaat In deze training krijgt u zicht op de uitingsvormen van huiselijk geweld kindermishandeling ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg de risicofactoren en beschermende factoren de relatie tussen on veiligheid en participatie de invloed van uw eigen waarden en normen de gouden regels bij signaleren U krijgt tools in handen hoe te handelen volgens de stappen van de wet op de meldcode hoe een gesprek te voeren bij een vermoeden van huiselijk geweld kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg wat wel aanpakken en wanneer doorverwijzen Achtergrond informatie In juli 2013 trad de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking Onder de wet vallen medewerkers van sociale wijkteams huisartsen praktijkondersteuners SPV ers paramedische beroepen leerkrachten en ook gespreksvoerders van het keukentafelgesprek Uitgangspunt is dat de professional er niet alleen voor staat maar met collega s onderzoekt wat de mogelijkheden zijn Wet Maatschappelijke ondersteuning Op 1 januari 2015 gaat de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ontwikkeling in Aan het begrip maatschappelijke ondersteuning is ten opzichte van de Wmo van 2007 het element van veiligheid in de gemeente toegevoegd De regering meent dat dit van belang is omdat het gevoel van veiligheid

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/handen-uit-mouwen-wijk-praten-over-geweld-achter-voordeur-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Systeemgericht werken bij huiselijk geweld | Movisie
  Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Huiselijk geweld Systeemgericht werken bij huiselijk geweld Vorige pagina Systeemgericht werken bij huiselijk geweld Algemeen Systeemgericht werken is bij huiselijk geweld meestal effectiever en efficiënter dan een meersporenbeleid Toch is systeemgerichte hulp niet altijd mogelijk of de beste werkwijze U heeft er daarom veel aan om snel te weten of systeemgerichte hulp mogelijk is en zo ja hoe u het beste te werk kunt gaan Die onderwerpen staan centraal tijdens deze training Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud Systeemgericht werken is bij huiselijk geweld meestal effectiever en efficiënter dan een meersporenbeleid Vaak wonen de gezinsleden bij elkaar of hebben ze nog contact met elkaar bijvoorbeeld rond de omgang met de kinderen Bij systeemgericht werken heeft u als hulpverlener met meer gezinsleden contact Daardoor hebben zowel u als uw cliënten sneller zicht op de destructieve en gezonde kanten in de relatie en gezinsdynamiek en richt u uw interventies vooral daarop En door systeemgericht werken bent u minder tijd kwijt aan afstemming en overleg Toch is systeemgerichte hulp niet altijd mogelijk of de beste werkwijze Hulpverleners hebben er daarom veel aan om snel te weten of systeemgerichte hulp mogelijk is en zo ja hoe je dan het beste te werk kunt gaan en hoe deze werkwijze zich verhoudt tot de Wet Meldcode Eindresultaat Na deze training beschikt u over de basisvaardigheden en kennis om het geleerde zelfstandig in de praktijk te brengen U kunt huiselijk geweld in de partnerrelatie bespreekbaar maken u kunt stellen motiveren tot hulp en u kunt hen helpen het geweld te stoppen met behulp van de Time Out Voor wie Hulpverleners in de sectoren Zorg en Welzijn en GGZ Trainer Nico van Oosten Reviews

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/systeemgericht-werken-huiselijk-geweld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • De gemeente in actie: aanpak achter de voordeur | Movisie
  geen specialist te zijn Wel is het belangrijk om voldoende geinformeerd te zijn over de risico s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven In deze workshop wordt u een overzicht geboden dat eventueel in een vervolgaanbod adviestraject kan worden verdiept Datum in overleg Locatie Movisie Utrecht Prijs op aanvraag Studieomvang 4 uur Inhoud Ruim 9 van de Nederlandse bevolking was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld In bijna 75 van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld 65 en seksueel geweld 8 Van der Veen Bogaerts 2010 p 13 en 14 Als huiselijk geweld kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg in een vroeg stadium gesignaliseerd worden kan er laagdrempelige hulp geboden worden Eindresultaat In deze workshop krijgt u zicht op De uitingsvormen van huiselijk geweld kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg De risicofactoren en beschermende factoren De relatie tussen veiligheid en participatie De wet op de meldcode Vormgeven van beleid Achtergrond informatie In juli 2013 trad de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking Onder de wet vallen medewerkers van sociale wijkteams huisartsen praktijkondersteuners SPV ers paramedische beroepen leerkrachten en ook gespreksvoerders van het keukentafelgesprek Uitgangspunt is dat de professional er niet alleen voor staat maar met collega s onderzoekt wat de mogelijkheden zijn Wet maatschappelijke ondersteuning Op 1 januari 2015 gaat de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo in Aan het begrip maatschappelijke ondersteuning is ten opzichte van de Wmo van 2007 het element van veiligheid in de gemeente toegevoegd De regering meent dat dit van belang is omdat het gevoel van veiligheid voor ingezetenen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid tot participatie Het gaat hierbij om veiligheid in de zin van vrij zijn van het risico op geweld uit huiselijke kring er moet voor iedereen in

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/gemeente-actie-aanpak-achter-voordeur (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Signaleren ouderenmishandeling | Movisie
  Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud Naarmate mensen ouder worden neemt de kans op afhankelijkheid toe Deze toenemende afhankelijkheid maakt mensen kwetsbaar voor ouderenmishandeling Ondanks dat een op de twintig mensen in Nederland van 65 jaar of ouder te maken heeft met ouderenmishandeling staat de aanpak ervan nog in de kinderschoenen Er is onbekendheid bij professionals in de zorg hulp en dienstverlening waardoor ouderenmishandeling vaak wordt onderschat of niet wordt herkend Tijdens deze workshop leert u hoe u ouderenmishandeling kunt herkennen en hoe u dit bespreekbaar kunt maken Eindresultaat Tijdens deze workshop leert u hoe u ouderenmishandeling kunt herkennen en hoe u dit bespreekbaar kunt maken Over ouderenmishandeling Meestal wordt het slachtoffer mishandeld door een familie of gezinslid en soms door een beroepskracht Vaak is de mishandeling gevolg van overbelasting van de mantelzorger ontspoorde zorg Maar opzettelijke mishandeling komt ook voor Een op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld Er kan sprake zijn van moedwillige mishandeling bijvoorbeeld bij lichamelijk geweld of het plunderen van de bankrekening Maar de mishandeling kan ook voortkomen uit onmacht of overbelasting we spreken dan van ontspoorde mantel zorg Uit onderzoek blijkt dat er bij 30 van de mantelzorgers van dementerende ouderen sprake is van ontspoorde zorg Zelf zijn ouderen vaak niet in staat om iets te doen tegen mishandeling bijvoorbeeld door dementie of depressie Ook kan schaamte loyaliteit naar de pleger of angst hen belemmeren De definitie van ouderenmishandeling Onder mishandeling van een ouder persoon iemand vanaf 65 jaar verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en of professionele relatie met de oudere staan waardoor de oudere persoon herhaaldelijk lichamelijke en of psychische en of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/signaleren-ouderenmishandeling (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Train-de-trainer Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen | Movisie
  de trainer leert u als aandachtsfunctionaris op een inspirerende manier kennis en vaardigheden over te dragen zodat u uw collega s kunt steunen in de uitvoering van hun taken op het gebied van huiselijk geweld Achtergrond Wet op de meldcode Sinds juli 2013 bestaat de Wet verplichte meldcode Dit is een code waar signalen of vermoedens van kindermishandeling huiselijk geweld seksueel geweld eergerelateerd geweld ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking onder vallen Gemakshalve wordt gesproken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Deze verplichte meldcode heeft tot doel professionals te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Organisaties hebben aandachtsfunctionarissen aangewezen die taken hebben op het gebied van voorlichting training en consultatie In deze training krijgen zij de tools in handen om deze taken te vervullen Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Inhoud Deze train de trainer is vooral gericht op het leren inzetten van werkvormen en consultatie technieken op het gebied van huiselijk geweld U oefent hiermee met de andere deelnemers als oefengroep Na elke uitgevoerde opdracht is er een feedbackronde en komen de do s en don ts aan bod hoe toepasbaar is deze opdracht en op welke manier De deelnemers worden op vier niveaus getraind Niveau van overdragen van kennis en informatie over huiselijk geweld Niveau van overdragen van bewustwordingsaspecten gericht op eigen ervaringen houding visie normen en waarden rond deze thema s Niveau van didactische vaardigheden Niveau van de handelingsbekwaamheid door casuïstiek besprekingen volgens de stappen van de meldcode Thema s Update over de Wet meldcode en de Leidraad Veilige Zorgrelatie overeenkomsten en verschillen Oefenen met overdragen van kennis over huiselijk geweld feiten uitingsvormen aard en omvang op een inspirerende manier Oefenen met opdrachten rond het signaleren en in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld Oefenen met bewustwordings en reflectie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/train-trainer-huiselijk-geweld-aandachtsfunctionarissen-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld | Movisie
  veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Huiselijk geweld Vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld Vorige pagina Vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld Algemeen Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld in een vrijwillig kader is sterk in ontwikkeling Veel hulpverleners die op vrijwillige basis met plegers werken ervaren problemen met de motivatie van deze doelgroep De training gaat hier uitgebreid op in en leert motiverende gespreksvoering toe te passen in de hulp aan plegers Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld in een vrijwillig kader is sterk in ontwikkeling Met name in combinatie met het huisverbod is het van groot belang om snel contact te leggen met plegers en hen te motiveren om hulp te zoeken Veel hulpverleners die op vrijwillige basis met plegers werken ervaren problemen met de motivatie van deze doelgroep De training gaat hier uitgebreid op in en leert motiverende gespreksvoering toe te passen in de hulp aan plegers De training gaat verder uit van een combinatie van individuele en relatiegerichte hulp zoals rond het huisverbod ook wordt gepraktiseerd Eindresultaat U leert methodieken voor vrijwillige hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld Afhankelijk van uw wensen kunnen de volgende zaken aan bod komen De visie op de beroepshouding bij huiselijk geweld Geweldsdynamieken in gezinnen Stappen in de hulpverlening Bespreekbaar maken van huiselijk geweld motieven van plegers om huiselijk geweld te gebruiken en het motiveren van cliënten tot verandering Motivatie en gespreksvoering toegespitst op het hanteren vanbagatelliseren en ontkennen dóórvragen op wat de pleger naar voren brengt en motiveren voor een hulpaanbod De Time Out als interventie Voor wie Maatschappelijk werkers psychologen en psychotherapeuten die in hun werk te maken hebben met plegers van huiselijk geweld Trainer

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/vrijwillige-hulpverlening-aan-plegers-huiselijk-geweld (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werk maken van respijtzorg | Movisie
  krijgen voor respijt een adempauze is geen luxe maar van vitaal belang Dit geldt niet alleen op het microniveau van het welzijn van de mantelzorger de verzorgde en de kwaliteit van hun onderlinge relatie maar draagt ook bij aan doelen op macroniveau zoals deelname aan betaalde arbeid en kostenbeheersing in de zorg Er is een grote verscheidenheid aan vormen van vervangende zorg Die kan thuis of buitenhuis geboden worden en er kunnen vrijwilligers en of professionals bij ingezet worden Die verscheidenheid is nodig om vervangende zorg op maat te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen leeftijd en leefstijl van de verzorgde én op de wensen van de mantelzorger Aanbod voor gemeenten Respijtzorg is een belangrijke vorm van mantelzorgondersteuning En met de komst van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf wordt respijtzorg steeds meer het terrein van gemeenten Wat kunnen gemeenten doen om in samenspraak met lokale en regionale partners respijtzorg adequaat vorm te geven Tijdens deze training krijgt u antwoord op die belangrijke vraag U leert wat voor mantelzorgers belangrijke kenmerken van dienstverlening zijn waaraan een goed respijtzorgaanbod aan moet voldoen u hoort welke kansen de decentralisaties u bieden om respijtzorg vorm te geven en u krijgt informatie over verschillende soorten respijtzorgvoorzieningen financieringsvormen en samenwerkingspartners zowel professioneel als vrijwillig Tot slot gaat u aan de slag om in uw eigen omgeving het respijtzorgaanbod onder de loep te nemen en te versterken Aanbod voor zorg en welzijnsorganisaties Mantelzorgers kunnen nogal wat drempels ervaren om gebruik te maken van respijtzorg Zowel praktische als psychologische drempels spelen een rol Zo moet het respijtaanbod toegankelijk en beschikbaar zijn maar moeten zowel mantelzorg als verzorgde ook open staan voor het gebruik van de vervangende zorg Hoe u er als aanbieder van respijtzorg voor kunt zorgen dat deze en meer drempels weggenomen worden leert u

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/werk-maken-respijtzorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive