archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ondernemend werken voor welzijnsorganisaties | Movisie
  In deze training leert u om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving Datum op aanvraag Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud De maatschappelijke druk neemt toe om de effectiviteit van het welzijnswerk inzichtelijk te maken Terwijl de gemeentelijke budgetten voor welzijnswerk kleiner worden is er ook de wens van gemeenten om het welzijnswerk te vernieuwen en wordt een beroep gedaan op organisaties om te innoveren Ook welzijnsprofessionals merken in de samenwerking met andere professionals dat zij duidelijk moeten maken wat hun specifieke expertise en meerwaarde is Bovendien zijn het de professionals die signalen oppikken over wensen en behoeften van bewoners en partnerorganisatie Zij kunnen die signalen ook samen met hun managers vertalen in het ontwikkelen van nieuwe diensten en activiteiten in samenspraak met beleidsambtenaren en wethouders Eindresultaat Na afloop van de training weet u de unieke kenmerken van uw organisatie duidelijk neer te zetten U heeft helder voor ogen waar u met uw organisatie in de toekomst naar toe wilt En bovenal weet u welke stappen u moet om daar te komen Ondernemende organisatie én professional Deze geschetste context vraagt om een meer ondernemende manier van werken zowel van de organisatie als van de professional zelf Het vraagt om het ontwikkelen van een proactieve houding om succesvol in te kunnen spelen op kansen en nieuwe ontwikkelingen in de eigen omgeving Dit betekent dat u als professional open staat alert bent op kansen en daar ook op inspeelt Dat u uzelf kunt presenteren weet te vertellen waar uw organisatie voor staat wat u te bieden hebt én wat het effect is van uw werk Het betekent ook erop af gaan netwerken in de buurt benutten nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en daar waar nodig ook zakelijk durven te zijn in de diensten die

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/ondernemend-werken-welzijnsorganisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Presenteren vanuit eigen kracht | Movisie
  te experimenteren met technieken om goed in contact te blijven met de doelgroep uzelf en het onderwerp Het resultaat minder woorden meer impact Datum in overleg Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud Degene die presenteert is erop gericht om een ander te informeren maar ook om te overtuigen Dat vraagt om contact met het onderwerp met het publiek en met uzelf Tijdens de training worden tools en tips gegeven voor een optimale combinatie van emotie en ratio verbaal en non verbaal nabijheid en zakelijkheid Maar ook de keuze en optimale inzet van presentatiemiddelen het hanteren van lastige vragen en het omgaan met onzekerheid of plankenkoorts kan aan de orde komen Eindresultaat In deze training staan zelf doen en uitproberen centraal In een veilige leersituatie wordt feedback gegeven en ontvangen Direct bruikbare tips en handvatten worden aangereikt Kortom alles komt aan bod om een persoonlijke én doeltreffende stijl van presenteren in de praktijk te brengen Met als resultaat dat managers en professionals de kern en meerwaarde van hun werk in verschillende settings overtuigend en inspirerend weten over te brengen Uitgangspunten bij de training We werken volgens action learning presenteren feedback uitwisselen experimenteren met de tips en korte blokjes theorie wisselen elkaar af De deelnemers verzorgen al verschillende presentaties maar zoeken naar variatie in hun presenteren of alternatieven voor hun stijl We sluiten aan bij de kernkwaliteiten van de deelnemers en zoeken naar het aanboren van creatieve bronnen De deelnemers bepalen zelf de context van de presentatie en kunnen dus presentaties in allerlei vormen en situaties inbrengen Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij bestaande kennis over ondernemend werken marketing acquisitie en unieke beleidspunten Citaten van deelnemers uit voorgaande trainingen Direct oefenen en uitproberen Prettig om direct feedback te krijgen Afwisseling en aandacht voor de mensen individueel Goede afwisseling tussen actief

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/presenteren-vanuit-eigen-kracht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Train-de-trainer Be A Man | Movisie
  en scheppen op over meisjes bij hun vrienden Maar net als voor meisjes zijn relaties en seks voor jongens niet altijd simpel Zo zijn voor jongens de signalen van meisjes soms moeilijk te duiden wil ze nu wel of toch niet Hoe voorkomen jongens dat ze haar grens overgaan En hoe weten jongens wat hun eigen grenzen zijn Vrienden en media kunnen hen immers het idee geven dat zij als jongen zoveel mogelijk meiden moet pakken Kortom hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van jongens en dan met name van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t m 16 jaar Be a Man biedt een antwoord De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld en houdt rekening met hun achtergrond Eindresultaat Na het volgen van deze train de trainer kunt u zelf grotendeels eigen peer educators opleiden die gaan werken voor uw organisatie Meer informatie over de opzet en werkwijze voor het opleiden van peer educators vindt u in de handleiding voor organisaties te downloaden via www movisie nl beaman hoofdstuk 5 2 en hoofdstuk 6 stap 3 Programma Het doel van de train de trainer is deelnemers in staat stellen om de methode Be A Man vanuit hun eigen organisatie te gaan uitvoeren met inzet van peer educators Het programma bestaat uit 4 dagdelen Dagdeel 1 Visie en uitgangspunten bij de methode Feiten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag Dagdeel 2 Zes vuistregels voor positief seksueel contact gebaseerd op de methodiek Vlaggensysteem Dagdeel 3 Programma Be A Man in vogelvlucht Toelichting bij train de peer educator training en coaching van peer educators Dagdeel 4 Wat zijn randvoorwaarden voor succes bij de uitvoering van de methode Over de methode Be A Man Be A Man heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren door het vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12 t m 16 jarige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond Be A Man zet in op het vergroten en veranderen van bewustwording kennis over en attitude houding ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag Daarnaast zet de methode in op gedragsverandering onder andere door het aanbieden van gedragsalternatieven Be A Man richt zich op het voorkomen van zowel plegerschap vertonen als slachtofferschap ondervinden voorkomen dat jongens over de grens gaan bij een ander maar ook voorkomen dat zij hun eigen grenzen overschrijden en hun eigen grenzen worden overschreden Inzet peer educators Be A Man werkt met peer education Bekend is namelijk dat peer education zeer geschikt is om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken én om attitude en gedrag te beïnvloeden Jonge mannen met een zelfde achtergrond zij fungeren als rolmodellen vertellen de doelgroep in interactieve voorlichtingen niet alleen hoe ze niét moeten omgaan met grenzen op het gebied van seksualiteit maar gaan juist ook met hen in gesprek over hoe het wél kan Dat doen ze onder andere door inzet van een film rollenspellen en discussies Het interactieve voorlichtings programma gegeven door peer educators bestaat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/train-trainer-be-man (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Taxatiegesprekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg | Movisie
  in een cliënt patiënt of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem Hoe legt u de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Seksueel geweld Taxatiegesprekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg Vorige pagina Taxatiegesprekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg Algemeen Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld dan mensen zonder beperking Binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg hebben begeleiders dan ook regelmatig te maken met een vermoeden van seksueel misbruik bij cliënten Dan is het van belang om zo snel mogelijk een taxatiegesprek te voeren In deze training leert u zo n gesprek te voeren Datum op aanvraag Locatie in company Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud De term seksueel geweld wordt gebruikt als paraplubegrip voor alle vormen van seksueel getinte ongewenste handelingen Vaak gaat seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling zoals kleineren bedreigen uitschelden buitensluiten en chanteren Seksueel geweld wordt gepleegd in uiteenlopende situaties jegens verschillende groepen slachtoffers Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld dan mensen zonder beperking Ook is het seksueel geweld ernstiger en zijn de plegers meestal bekenden van het slachtoffer Eindresultaat U leert een taxatiegesprek voeren bij signalen van seksueel misbruik in de verstandelijke gehandicaptenzorg Voor wie Pedagogen en psychologen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Trainer Reviews Reacties Beoordeel deze training Uw naam E mailadres Waardering Beoordeling selecteren Slecht Gemiddeld Goed Beter Uitstekend Reactie Informeer mij wanneer nieuwe reacties worden geplaatst Alle reacties Antwoorden op mijn reactie Verificatie Typ de karakters die in de afbeelding worden getoond Als u

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/taxatiegesprekken-verstandelijk-gehandicaptenzorg (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Ondernemend werken voor vrijwilligersorganisaties | Movisie
  op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud Pro actief inspelen op kansen en ontwikkelingen dat is waar het bij ondernemend werken om gaat Organisaties moeten duidelijk laten zien waar zij voor staan en wat hun toegevoegde waarde is Dit vraagt om een aantal specifieke vaardigheden voor u als organisatie Ondernemend werken biedt tegelijkertijd tal van mogelijkheden om nieuwe middelen te genereren en slimme samenwerkingsvormen aan te gaan In deze training leert u in vier modules om ondernemender te werken waardoor u proactiever kunt inspelen op ontwikkelingen in de eigen omgeving Eindresultaat Na afloop van de training weten de deelnemers de unieke kenmerken van hun organisatie duidelijk neer te zetten Zij hebben helder voor ogen waar zij met hun vrijwilligersorganisatie in de toekomst naar toe willen En bovenal weten zij welke stappen zij moeten zetten om daar te komen Vier modules Module 1 Ken je organisatie Waar staat uw vrijwilligersorganisatie voor Wat wilt u bereiken Wat zijn uw ambities En wat zijn de stappen op weg daarna toe Deze vragen vormen de basis voor een ondernemende vrijwilligersorganisatie Tijdens module 1 verkennen we de unieke kenmerken van uw vrijwilligersorganisatie en brengen we de wensen en toekomstplannen van uw organisatie in kaart Door het formuleren van een aantal verbeteracties maakt u een begin met succesvol ondernemerschap Tenslotte gaan we in op het creëren van draagvlak voor ondernemend werken in uw organisatie Module 2 Verkopen van je organisatie Deze tweede module gaat in op de vraag hoe u uw organisatie moet verkopen in de directe omgeving Vertrekpunt bij deze training is het in kaart brengen van de doelgroepen en het aanbod aan activiteiten diensten en producten Daarna leren we om in te spelen op de verschillende kenmerken wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen Hoe komt u bijvoorbeeld in beeld bij jongeren en hoe past u uw activiteit zo aan dat ook allochtonen willen deelnemen Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt deelnemers gevraagd om tijdens deze module de marketing bril op te zetten Zo gaat u bijvoorbeeld aan de slag met de vraag in hoeverre de identiteit van uw organisatie overeenkomt met het imago dat u bij anderen heeft Daarnaast leert u hoe u aan de hand van de 5 P s Product Plaats People Promotie en Prijs de marketing van uw eigen organisatie verbetert Module 3 Samenwerken en Netwerken In deze derde module gaan we op een praktische manier aan de slag met het versterken van uw netwerk en samenwerkingsvaardigheden Door middel van oefeningen en praktijkcases leert u een netwerk op te bouwen te onderhouden en te benutten Ook gaan we in op een passende persoonlijke netwerkstijl We gaan in op de do s en dont s van samenwerken en u leert te denken in win win combinaties Ook benieuwd hoe u een succesvolle samenwerking met een bedrijf tot stand brengt of hoe u in drie stappen in contact komt met de minister van VWS Module 4 Fondsenwerven Veel vrijwilligersorganisaties en steunpunten kunnen hun ambities niet waarmaken vanwege een gebrek aan middelen De overheid

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/ondernemend-werken-vrijwilligersorganisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Coaching vrijwilligersmanagement | Movisie
  organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Coaching vrijwilligersmanagement Vorige pagina Coaching vrijwilligersmanagement Algemeen Als coördinator vrijwilligerswerk hebt u een drukke baan Door uw ervaring en creativiteit in te zetten komt u een eind maar tijd om te reflecteren ontbreekt In het coachingstraject vrijwilligersmanage ment maken we die tijd We staan stil bij wat u doet en wat dat u oplevert en kijken naar eventuele aandachts of ontwikkelpunten Daarnaast gaan we op onderzoek naar wat u nodig heeft om vitaal en energiek aan het werk te blijven Wilt u weer wat overzicht een gevoel van regie over uw werk en weten hoe u zichzelf daarin niet verliest Dan is het coachingstraject vrijwilligersmanagement iets voor u Datum in overleg Locatie in company Studieomvang in overleg Inhoud Het traject Coaching vrijwilligersmanagement zoomt in op verschillende onderdelen van het vrijwil ligersmanagement waarbij veel ruimte is voor uitwisseling en verdieping met collega s uit andere organisaties Door middel van theorie afwisselende werkvormen en het onderling delen van kennis en ervaringen komen de meest voorkomende thema s aan bod Bijvoorbeeld Communicatie en interventies Samenwerken met vrijwilligers Grenzen stellen Vitaliteit Veranderen en weerstand Eindresultaat Na afloop van het coachingstraject heeft u meer grip op uw werk en inspiratie om op een nieuwe manier aan de slag te gaan U heeft overzicht weet wat er op u afkomt en weet ook hoe u zich daarin staande houdt U kunt de opgedane inzichten in uw eigen praktijk toepassen Kortom u heeft weer de regie Voor wie Professionals die werken met vrijwilligers Trainer Michaëla Merkus Reviews Reacties Beoordeel deze training Uw naam E mailadres Waardering Beoordeling selecteren Slecht Gemiddeld Goed Beter

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/coaching-vrijwilligersmanagement-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Erkenning van Verworven Competenties Vrijwillige Inzet | Movisie
  als op de arbeidsmarkt van grote waarde kunnen zijn De methode Erkenning van Verworven Competenties EVC maakt deze competenties zichtbaar Voor zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties is EVC een hulpmiddel om mensen die zich vrijwillig inzetten te motiveren en hen een ontwikkelingsperspectief te bieden Tijdens deze training leert u wat uw taken zijn als begeleider in het toepassen van de EVC methode Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de EVC methode van Movisie mensen meer zelfvertrouwen geeft en hun eigen kracht stimuleert Datum in overleg Locatie incompany Prijs op aanvraag Studieomvang Accreditatie Inhoud EVC is een methodiek waarmee bewezen wordt welke van de competenties bij iemand aanwezig zijn Bijvoorbeeld samenwerken communiceren jezelf presenteren Het gaat vooral het vertalen van ervaringen die buitenschools zijn opgedaan in competenties Deze competenties worden met bewijzen vastgelegd in een portfolio De aanpak brengt bij de mensen een proces van zelfbewustzijn op gang en zij kunnen benoemen wat zij goed kunnen en waarom dat zo is EVC bestaat uit vier stappen werving intake begeleiding verzamelen van bewijzen en het vullen van de portfolio externe beoordeling en afsluiting met de uitreiking van een certificaat en een persoonlijk ontwikkelingsplan EVC is in principe geschikt voor iedereen die zich vrijwillig inzet maar vooral voor mensen die een extra zetje in de rug nodig hebben om meer te gaan participeren Dag 1 kennismaking met EVC en oefenen introductie EVC bij cliënten vrijwilligers vastleggen hoe aan de slag binnen de eigen organisatie en wat is daarvoor nodig Dag 2 aanpak bewijzen verzamelen inzicht in rol begeleider en oefenen daarmee verschil kennen tussen begeleider en beoordelaar Terugkomdagdeel evaluatie en praktijksituaties bespreken Eindresultaat De deelnemer kan cliënten en of vrijwilligers motiveren om deel te nemen en begeleiden in het toepassen van de EVC methode Verder maakt de deelnemer kennis met de 12 algemene competenties van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/erkenning-verworven-competenties-vrijwillige-inzet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werken vanuit zelfregie | Movisie
  van werken vanuit zelfregie Zelfregie in de dialoog tussen cliënt en professional betekent dat de cliënt beslist en de leiding heeft de professional volgt de kracht van de cliënt minstens zo belangrijk is als zijn problemen de professional vertrouwen toont en vraagt naar de kracht de motivatie van de cliënt een goed leven in eigen ogen de enige maatstaf is voor wat een goede keuze is de professional de cliënt helpt zijn motivatie te vinden contacten met anderen cruciaal zijn voor mensen de professional de cliënt ondersteunt bij het in kaart brengen en versterken van zijn contacten Eindresultaat De trainingen Werken vanuit zelfregie bieden een nadere kennismaking met wat zelfregie betekent in het contact tussen u als professionals en de mensen met wie u werkt Wat doet u al om de eigen regie te versterken en wat kunt u daar nog meer in doen Welke methoden en instrumenten kunt u gebruiken Er wordt onder meer aandacht besteed aan de Eigen Kracht conferenties en motiverende gespreksvoering Maatwerk De training wordt op maat samengesteld op basis van uw specifieke wensen en leervragen We kunnen bijvoorbeeld oefenen met gesprekstechnieken uit motiverende gespreksvoering praktijksituaties uitspelen met inzet van een acteur of specifiek ingaan op het versterken van de eigen contacten van cliënten Thema s We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers en dagelijkse werksituatie van professionals Tijdens de trainingen staan de volgende vragen centraal Zelfregieversterkende methoden welke zijn er en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden Zelfregie wat kan er en wat niet Is het wel haalbaar voor uw doelgroep Welke bijdrage kan zelfregie leveren aan de kwaliteit van uw hulpverlening of ondersteuning Past het binnen uw visie op de begeleiding van cliënten Wat vereist het Wat moet u als professional in huis hebben Wat moet u doen of

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trainingen/werken-vanuit-zelfregie-0 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •