archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actief burgerschap stimuleren | Movisie
  dorpsvoorzieningen en de zorg in stand en betaalbaar te houden Door kennis uit onderzoek én de praktijk kent Movisie de wegen die naar actief burgerschap leiden Of het nu via tegenprestatie naar vermogen buurtcommunities of vrijwilligersorganisaties gaat Hoewel steeds minder vrijwilligers zich aan verenigingen of vrijwilligersorganisaties verbinden ontstaan er steeds meer groepen bewoners die zelfstandig actief worden op een bepaald thema Het aantal vrijwilligers neemt niet af maar verschuift naar minder grijpbare initiatieven voor gemeenten Daarnaast verlangt u als gemeente van uw inwoners dat ze volwaardig meedoen in de samenleving of daartoe ondersteund worden En verplicht u dat voor uitkeringsgerechtigden met de komst van de plicht tegenprestatie naar vermogen Hoe mobiliseert u uw bewoners bij het realiseren van uw transitiedoelstellingen Ook als het gaat om kwetsbare groepen Advies We adviseren onderzoeken begeleiden en trainen gemeenten welzijnsinstellingen vrijwilligerscentrales en organisaties en bijvoorbeeld werk leerbedrijven in het stimuleren van actief burgerschap Op een veelheid aan vragen waaronder Hoe kan de dorpsraad een zorgsteunpunt oprichten om het dorp zo toekomstbestendig mogelijk te houden Kan Movisie onze buurtfirma helpen bij het opstellen van een gezamenlijke visie en een projectplan om financiering binnen te halen Hoe kan het sociale wijkteam de inzet van bewoners en informele netwerken mobiliseren in de wijk Hoe starten we een buurtcommunity op Hoe kunnen bewoners de exploitatie en programmering van een buurthuis duurzaam en op een realistische manier overnemen Onze gemeente wil onderzoeken welke diensten vrijwilligersorganisaties kunnen en willen aanbieden voor kwetsbare groepen Kan Movisie helpen Als gemeente signaleren we dat vrijwilligersorganisaties moeten veranderen door de decentralisaties Kan Movisie ons helpen de vitaliteit van ons vrijwilligersveld in beeld te krijgen Hoe organiseren we de tegenprestatie op zo n manier dat er genoeg keuzevrijheid is voor de bijstandsgerechtigde En hoe regelen we dat er genoeg mogelijkheden zijn om uit te kiezen Contact Wilt u een persoonlijk advies over het stimuleren van actief burgerschap Wilt u iets weten over het benutten van de kracht van burgers in een wijk neem dan contact op met Joost van Alkemade Ronald Hetem kan uw vragen beantwoorden over alle vormen van vrijwilligerswerk Over tegenprestatie naar vermogen staat Annemarie van Hinsberg u graag te woord Inzicht in wat werkt Wat weten we u over de manieren waarop actief burgerschap gestimuleerd kan worden Movisie plaatst in haar databank Effectieve sociale interventies onder meer methoden die gemeenten vrijwilligers welzijnsorganisaties bedrijven en buurtorganisaties bewezen helpen bij het betrekken van burgers Het aanspreken van mensen op het inzetten van de eigen competenties en wensen blijkt volgens een groot deel van de methoden in de databank goed te werken Gemeenten en andere organisatie kunnen beter niet denken vanuit functies of activiteiten waar actieve burgers voor nodig zijn maar juist kijken naar wat iemand zelf kan en wil doen Zo werkt de ABCD methode vanuit de initiatieven van bewoners om aan een economisch cultureel en sociaal leefbare buurt te werken Bij methoden die gericht zijn op activering van burgers door middel van vrijwilligerswerk is het actief inzetten en leren kennen van eigen competenties

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/actief-burgerschap-stimuleren (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Kwetsbare burgers niet buiten de boot laten vallen | Movisie
  zicht krijgen op wat de komende decentralisaties voor burgers in uw gemeente betekenen Door de combinatie van twee innovatieve instrumenten persona s en het participatiewiel kunt u een goed beeld krijgen van de effecten van decentralisaties op kwetsbare burgers Participatiewiel Het vertrekpunt vormt het Participatiewiel een instrument om de samenhang en overlap tussen verschillende gemeentelijke domeinen zichtbaar te maken Het Participatiewiel maakt vanuit het perspectief van kwetsbare burgers inzichtelijk wat er nodig is voor optimale deelname aan de samenleving Ook maakt het wiel zichtbaar welke ondersteuning er is en met welke wettelijke kaders gemeenten maar ook uitvoeringsorganisaties en uiteraard burgers zelf te maken krijgen In de buitenste schillen is de nu nog geldende wetgeving te zien Deze zal door de decentralisaties veranderen Centraal in de figuur staat de burger met zijn eigen kracht en mogelijkheden tot zelfregie Persona s Een persona is een fictief persoon die zich blijft ontwikkelen in de tijd Een persona is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van een bepaalde doelgroep Het bedrijfsleven gebruikt persona s om de klantgroep beter te begrijpen en de diensten daarop aan te sluiten Steeds vaker worden persona s ook ontwikkeld voor de sociale sector Tot nu toe waren het vaak de professionals die persona s ontwikkelen over hun doelgroep Maar wie weet er meer over een doelgroep dan de doelgroep zelf Daaruit is een werkwijze ontstaan om samen met de doelgroep persona s te maken Movisie heeft al voor een aantal klantgroepen persona s ontwikkeld Zicht op effecten Door u in te leven in deze mensen door persona s te maken kunt u de gevolgen van verschillende keuzes systematischer doordenken Met behulp van het participatiewiel kunt u vervolgens zien wat deze mensen nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving Als u hierover met burgers en aanbieders in gesprek gaat ontdekt u dat er veel terreinen zijn waarop u samenhang kunt zien en zorg en ondersteuning goed kunt organiseren Dat is winst Advies trainingen en meer Movisie gebruikt het participatiewiel en de persona s op allerlei manieren als instrument Enkele voorbeelden Trainingsdag nieuwe verbindingen in het sociaal domein in een dag wordt aan de hand van de instrumenten inzichtelijk gemaakt op welke terreinen de verbindingen in het sociaal domein liggen Korte workshop om kennis te maken met deze werkwijze en een discussie op gang te brengen Cocreatiesessie met burgers gemeente en formele en informele ondersteuners samen aan de slag Strategische positie bepalen wmoraden cliënten en burgerorganisaties kunnen op een andere manier helder krijgen wat zij belangrijk vinden bij bepalen van hun strategische positie Inkoop voorbereiden via persona s hoe zorg je als gemeente voor een beheersbare inkoop van zorg en welzijn Cliëntenbelang Utrecht begeleidt gemeenten in de provincie Utrecht bij het samenstellen van zorg en welzijnsarrangementen samen met Movisie De sleutel Persona s Informeren van bestuurders en raadsleden op een andere concrete en compacte manier raadsleden informeren over de gevolgen van de transities Aanbod verhelderen zorg en welzijns aanbieders kunnen vanuit hun eigen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/kwetsbare-burgers-helpen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Signaleren en aanpakken huiselijk geweld | Movisie
  van de G4 op huiselijk geweld en kindermishandeling bedden huiselijk geweld in het sociale domein Dat geldt zowel voor de manier van denken inzet eigen kracht sociale netwerken voorkeur laagdrempelige hulpverlening als organisatie sociale wijkteams generalist specialist Daarnaast ligt er een opgave voor gemeenten en instellingen om het thema huiselijk geweld in te passen in de andere decentralisaties AWBZ Wmo jeugdwet en participatiewet Movisie biedt gemeenten en instellingen ondersteuning en advies bij het concretiseren hiervan Daarnaast biedt Movisie een platform voor gemeenten en instellingen om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan Contactpersoon Saskia Daru Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Ontwikkeling regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Alle gemeenten moeten voor 2015 een Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opstellen Movisie kan dit proces ondersteunen Hoe Dat hangt af van de behoeften en wensen Bijvoorbeeld door partijen erbij te betrekken gemeenten uitvoerende instellingen of burgers Of door een startfoto te maken van de huidige situatie in de gemeenten van de preventie hulp opvang en nazorg Ook het bieden van praktische steun bij het schrijven van de Regiovisie is mogelijk Kortom een aanbod op maat Contactpersoon Hilde Bakker Slachtoffer centraal family justice centre De belangrijkste voorzieningen onder één dak en een aanpak waarbij slachtoffers van huiselijk geweld centraal staan Dat is wat zij willen nadat zij de stap nemen om hulp te zoeken Niet meer van locatie naar locatie en iedere keer weer je verhaal te moeten vertellen Deze in Amerika al jarenlange succesvolle aanpak wordt nu door Movisie met steun van de EU geïntroduceerd in Nederland en 4 andere Europese landen Twee pilotgemeenten in Nederland Venlo en Tilburg zijn bezig dit onestop shop model te implementeren in hun integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Movisie kan met haar internationale kennis en ervaring ook uw gemeente actief ondersteunen met het ontwikkelen en implementeren van een effectieve aanpak waar naast multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties het slachtoffer centraal staat Dat is wat zij willen u ook Contactpersoon Bert Groen Zelf aan de slag Aan de slag met AMHK Gebruik stappenplan checklist voortgangsmeter Gemeenten moeten vanaf 2015 een regionaal meldpunt hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling Om u te helpen is de VNG gestart met een ondersteuningsprogramma Ons eerste product is een praktisch stappenplan inclusief een checklist en voortgangsmeter Lees verder Trainingen De gemeente in actie Signaleren van huiselijk geweld kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten steeds meer mogelijkheden om beleidsterreinen te koppelen en te integreren De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het ondersteunen van de maatschappelijke participatie van slachtoffers van geweld achter de voordeur Onderzoek en ervaring wijst er op dat deze vormen van geweld veel voorkomen in combinatie met andere problemen Lees verder Meer lezen Preventie van huiselijk geweld bespaart gemeenten geld Lang niet iedereen voelt zich veilig in Nederland Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente maar die verantwoordelijkheid beperkt zich nu vaak tot het bestrijden van criminaliteit Dat verandert als in 2015 de nieuwe Wmo van kracht gaat Gemeenten zijn dan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/veilig-thuis-ook-achter-voordeur-hoe (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale wijkteams inzetten… maar hoe? | Movisie
  hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Sociale wijkteams inzetten maar hoe Vorige pagina Sociale wijkteams inzetten maar hoe Met de decentralisaties van de AWBZ Jeugdzorg Participatiewet en Passend onderwijs ligt de regie nu grotendeels bij gemeenten Op veel plaatsen willen gemeenten de eerste lijn versterken door de inzet van sociale wijkteams Wat is een sociaal wijkteam Wat komt er kijken bij het inrichten van een team Wat maakt een team effectief En hoe kunnen effecten worden gemonitord Voor advies onderzoek en training over sociale wijkteams kunt u bij Movisie terecht Zo kunt u antwoord krijgen op vragen als Hoe richt je een multidisciplinair team in Rekening houdend met de belangen van de organisaties die de professionals leveren Welke samenstelling grootte disciplines competenties is optimaal En welke organisatievorm is ideaal zelfsturend met een regisseur Hoe maakt de opdrachtgever gebruik van de inzichten van Welzijn Nieuwe Stijl om met wijkteams de transities onder de knie te krijgen Wat zijn financiële en organisatorische consequenties Wat zijn de effecten van een wijkteam De antwoorden op dergelijke actuele vragen komen voort uit de bundeling van onderzoek en praktijk In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u de vragen bespreken die spelen bij de inzet van multidisciplinaire wijkteams in uw gemeente Neem contact op met Movisie voor een afspraak Alles over sociale wijkteams Een overzichtelijk aanbod van publicaties achtergrondinformatie en een actuele agenda vindt u hier Ervaringen van klanten Laureen Hulskamp projectleider 3 transities bij de gemeente Bergen De aanpak van Movisie om échte burgerparticipatie tot stand te brengen was voor ons heel vernieuwend Bewoners cliënten én maatschappelijk organisaties gingen met elkaar in gesprek over thema s die hen raakten Dat leverde verrassend veel op We kregen veel positieve feedback over deze aanpak van de betrokken professionals en informele

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Transitie AWBZ Begeleiding naar Wmo | Movisie
  Transitie AWBZ Begeleiding naar Wmo Vorige pagina Transitie AWBZ Begeleiding naar Wmo De Dongemond gemeenten willen de transitie van de extramurale begeleiding AWBZ naar de Wmo gezamenlijk voorbereiden en zo veel mogelijk gezamenlijk vorm geven In dit traject willen zij advies en begeleiding vanuit een deskundig bureau Waar dit relevant is voor de transitie AWBZ dient ook verbinding te worden gelegd met de ontwikkelingen omtrent de Participatiewet en de Jeugdwet In het traject moeten drie zaken nadrukkelijk worden meegenomen de aangekondigde bezuinigingen van circa 25 op door het Rijk over te hevelen middelen vernieuwing in zorg en dienstverlening en co creatie in de aanpak Wie is de doelgroep klant van het adviestraject Zes gemeenten in het Dongemondgebied Oosterhout Drimmelen Geertruidenberg Werkendam Woudrichem en Aalburg Oosterhout treedt op als opdrachtgever Wat is de aanpak van Movisie We beschouwen de transities als een motor voor vernieuwing waardoor tegelijkertijd een kwaliteitsslag gemaakt kan worden Dat betekent dat we insteken op inhoudelijke vernieuwing waarin de gemeenten met de aanbieders van zorg en welzijn vrijwilligersorganisaties Wmo raadsleden en andere cliëntvertegenwoordigers samen toewerken naar een nieuw ontwerp voor de ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid Insteken zo laag mogelijk in de piramide eigen kracht informele steun algemene voorzieningen maatwerkvoorzieningen is daarbij het uitgangspunt Denk aan inzetten op preventie steun levensbreed integraal en dichtbij goede onderlinge samenwerking en veel regelruimte voor de uitvoerenden Twee Movisie adviseurs werken in dit traject samen met de zes projectleiders van de gemeenten De uitwerking heeft plaatsgevonden in tien werkateliers met tussentijdse enquêtes en een afsluitende werkconferentie We hebben de werkateliers vormgegeven vanuit de aanpak Appreciative Inquiry waarderend vernieuwen Resultaat is een uitgangspunten en doelstellingen notitie die in alle colleges en Wmo raden met instemming is ontvangen En wellicht nog belangrijkers is het procesresultaat de ruim honderd betrokkenen ervaren steeds meer een gedeelde

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/transitie-awbz-begeleiding-naar-wmo (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Van organisatie mantelzorgondersteuning naar lokaal expertisecentrum mantelzorg | Movisie
  met uw team aan de slag moet met vragen als Hoe gaat u als expertisecentrum waarde toevoegen voor bestaande en nieuwe stakeholders Hoe vertaalt u dat in een businessplan en verdienmodellen Met wie gaat u samenwerken Wat is nodig om uw nieuwe functie en dienstverlening te realiseren De aanpak van Movisie We bieden een traject aan dat bestaat uit een basis en meerdere plusmodules Onder begeleiding van deskundige adviseurs en trainers gaat u aan de slag met uw eigen organisatie Basismodule In de basismodule Mijn organisatie als expertisecentrum staat het vernieuwen en versterken van uw missie en ambitie centraal Wat is uw meerwaarde en waar wilt u voor gaan Wie is in de toekomst uw klant en wat is zijn behoefte We werken dit gezamenlijk uit in een business model inclusief mogelijke verdienmodellen De basismodule bestaat uit één bijeenkomst van een hele dag en twee bijeenkomsten van een halve dag Tussendoor werkt u aan een businessplan waarop u digitaal feedback ontvangt Aan het eind van de basismodule heeft u de contouren van een businessplan voor uw expertisecentrum mantelzorg Plusmodules Uit de analyse van wat nodig is kan naar voren komen dat u en uw medewerkers op bepaalde gebieden nog extra kennis en vaardigheden kunnen gebruiken Movisie biedt dit aan in plusmodules Kennis over informele zorg overdragen hoe doet u dat In deze module staan we stil bij relevante ontwikkelingen wat betekenen de decentralisaties voor cliënten mantelzorgers professionals en voor u als organisatie We gaan in op een goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers in de vorm van een train de trainer Na afloop bent u in staat om opgedane kennis en vaardigheden zelf door te geven aan professionals in zorg en welzijn Presenteren als lokaal expertisecentrum Hoe zet u uw organisatie optimaal in de markt Hoe presenteert u zich aan

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/organisatie-mantelzorgondersteuning-naar-lokaal-expertisecentrum-mantelzorg%E2%80%A6-hoe (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vrijwilligersbeleid verbeteren: hoe doet u dat? | Movisie
  doet u dat Ons aanbod adviestraject Vrijwilligersbeleid Hoe actualiseer ik het vrijwilligersbeleid in mijn gemeente Hoe krijgen wij als gemeente zicht op de inzet activiteiten en tevredenheid van onze vrijwilligersorganisaties Houden de vrijwilligersorganisaties zich bezig met kwetsbare burgers Hoe verhoudt ons vrijwilligersveld zich tot dat van andere gemeenten Met Digimon krijgt u op al deze vragen een antwoord Digimon is een digitale monitor waarbij lokale vrijwilligersorganisaties binnen uw gemeente worden geënquêteerd Digimon geeft informatie over de vitaliteit van deze vrijwilligersorganisaties hun activiteiten binnen maatschappelijke thema s en de vraagstukken en knelpunten waarmee zij worstelen Digimon monitor op maat De monitor bestaat uit een vaste set met basisvragen die voor u als gemeente op maat gemaakt kan worden Bijvoorbeeld door het toevoegen van vragen die zijn toegesneden op uw specifieke situatie Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw gemeente te vergelijken met landelijk gemiddelde waarden Op basis van de respons van de afgelopen vier jaar geeft de benchmark aan waar vrijwilligersorganisaties steunpunten vrijwilligerswerk en gemeenten het goed doen en waar extra aandacht nodig is Het geeft energie om door Digimon bevestigd te zien dat ons geformuleerde vrijwilligersbeleid en ons ondersteuningsaanbod al behoorlijk goed is Digimon is als nulmeting zinvol voordat onze nieuwe organisatie op 1 januari 2014 start Je krijgt concrete handvaten om de uitvoering van het beleid op specifieke onderwerpen aan te scherpen En door het onderzoek samen met het Vrijwilligers informatie punt voor vrijwilligers en het sportloket uit te voeren is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan om de aanbevelingen te implementeren Katrien Stuyt beleidsadviseur Wmo welzijn gemeente Zoetermeer Begeleiding Movisie Movisie verzorgt de uitvoering van de digitale enquête De resultaten uit het onderzoek kunnen door u zelf geanalyseerd worden De gegevensanalyse en het opstellen van een onderzoeksrapport kunt u ook door Movisie laten doen Daarnaast kunnen de adviseurs van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/vrijwilligersbeleid-verbeteren-hoe-doet-u (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op weg naar Effectieve sociale interventies | Movisie
  werkt de interventie wel echt komen gedurende dit proces voorbij En iedere vraag vergt een specifieke aanpak of vorm van onderzoek om er antwoord op te krijgen Movisie biedt u als eigenaar of ontwikkelaar van een interventie ondersteuning en advies om u op weg te helpen Maak uw interventie overdraagbaar Een goede beschrijving leidt tot kritisch kijken naar de eigen interventie en maakt overdraagbaarheid mogelijk Ten minste het doel de doelgroep en de aanpak zijn hierbij helder uitgewerkt in een handboek of handleiding Met behulp van het handboek kunnen andere professionals en instellingen ook met de interventie aan de slag Movisie adviseert u graag als u aan de slag wilt met een handboek Wij denken mee over de opzet geven u feedback tijdens het schrijfproces en kunnen ondersteunen in het zoeken en selecteren van relevante informatie en literatuur Movisie ontwikkelde samen met het samenwerkingsverband Effectieve interventies de schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek Ook verzorgen wij trainingen om u op weg te helpen uw methode op papier te krijgen U heeft na afloop van de training helder wat u wilt beschrijven voor wie en met welk doel praktische handvatten om een goed handboek te maken en uw eigen plan van aanpak om een goede beschrijving te maken die wordt gedragen binnen de organisatie Klanten die de training Uw methode op papier volgden Ik voel me nu beter toegerust om met mijn handboek aan de slag te gaan Inspirerend Ik heb goede informatie gekregen over de opbouw van een handboek Ik realiseer mij dat we nog heel wat stappen moeten zetten om tot een handboek te komen Van interventie naar training Staat uw methode al op papier De volgende stap is om een training te ontwikkelen en aan te bieden Movisie biedt op aanvraag een train de trainer traject aan waarin u onder begeleiding zelf een training ontwikkelt We kijken samen met u voor welke doelgroep u de training wilt ontwikkelen Wat heeft deze doelgroep zelf al aan kennis en vaardigheden in huis en wat heeft ze nog nodig Neem voor meer informatie contact op met Gery Lammersen Uw interventie in de databank Effectieve sociale interventies Werkt u met een methode die in uw organisatie haar waarde bewezen heeft Of heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet We nodigen u van harte uit om deze interventies bij ons aan te melden Komt de interventie in aanmerking voor opname in de databank dan werkt u onder begeleiding en advies van Movisie aan een genuanceerde beschrijving die recht doet aan de interventie en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan De databank Effectieve sociale interventies geeft alle beschikbare informatie over de interventie zelf de theoretische onderbouwing de praktijkervaringen en de effectiviteit weer Twee interventie eigenaren over hun ervaring met het beschrijven van hun interventie voor de databank Met weinig middelen heeft de methode door middel van opname in de databank een groot bereik gekregen Dit geeft onze methode een landelijke erkenning We worden regelmatig gebeld door mensen of

  Original URL path: https://www.movisie.nl/advies/weg-naar-effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive •