archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EVC laten stromen | Movisie
  emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home EVC laten stromen Vorige pagina EVC laten stromen MOVISIE is het driejarige project EVC laten stromen gestart met als doel zoveel mogelijk vrijwilligers laten profiteren van de mogelijkheden van Erkenning Verworven Competenties in het vrijwilligerswerk Waarom Ervaringen die mensen opdoen in vrijwilligerswerk dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling maar voor veel mensen is dat niet inzichtelijk Een EVC traject biedt mensen wel dat inzicht in hun opgedane competenties en is daarmee vaak een stimulans om een opleiding te gaan doen of de stap naar betaald werk te zetten Het project liep van 1 januari 2009 tot 1 januari 2012 Relaties In 2009 onderzoekt het projectteam mogelijke samenwerkingen met allerlei stakeholders Van onderwijsorganisaties tot gemeenten en van vrijwilligersorganisaties tot het bedrijfsleven Daarna moet EVC voor vrijwilligers in samenwerking met die organisaties echt gaan stromen Aanpak MOVISIE wil zoveel mogelijk vrijwilligers laten profiteren van de mogelijkheden van Erkenning Verworven Competenties in het vrijwilligerswerk De bekendheid over EVC bij vrijwilligersorganisaties en gemeenten vergroten Aandacht besteden aan hoe je de werving van vrijwillige begeleiders kunt aanpakken Met het kenniscentrum EVC in de praktijk onderzoeken hoe de kwaliteit van de EVC procedure een impuls kan krijgen zodat dat deze meer waarde heeft voor de vrijwilliger Een blauwdruk voor vrijwilligersorganisaties te over een slimme en efficiënte toepassing van EVC Met lokale en provinciale steunfuncties overleggen hoe EVC trainingen deel uit kunnen maken van een toegankelijk aanbod deskundigheidsbevordering Resultaten Wat

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/evc-laten-stromen (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Vraagverheldering voor de eerstelijns-GGZ: van hulpvraag naar hulpaanbod | Movisie
  Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Vraagverheldering voor de eerstelijns GGZ van hulpvraag naar hulpaanbod Vorige pagina Vraagverheldering voor de eerstelijns GGZ van hulpvraag naar hulpaanbod MOVISIE wil een instrument opleveren dat de vraagkant beter in beeld brengt en de hulpverlener en de cliënt ondersteunt bij het maken van een keuze voor hulpverlening die past bij de vraag Op die manier wil MOVISIE een bijdrage leveren aan meer transparantie bij de voordeur van de zorg zodat verwijzingen gestructureerder vraaggerichter en transparanter plaats vinden Het project liep van 1 oktober 2006 tot voorjaar 2010 Relaties Opdrachtgever financiers Zorgimpuls de regionale ondersteuningsstructuur voor Rotterdam Resultaten PsyDirect Een geautomatiseerd screenings en verwijsinstrument dat hulpverleners ondersteunt bij

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/vraagverheldering-eerstelijns-ggz-hulpvraag-naar-hulpaanbod (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Hé kijk mij nou! | Movisie
  Hé kijk mij nou Vorige pagina Hé kijk mij nou Jaarlijks zijn naar schatting 100 000 kinderen getuige van huiselijk geweld Er zijn veel handreikingen en projecten ontwikkeld om deze groep te helpen Aanbod gericht op minder begaafde kinderen en ouders is er echter nog niet MOVISIE wil hier verandering in brengen Het project liep van 1 september 2008 tot 1 juni 2011 Relaties Abrona MEE Gelderse Poort regio Tiel Stichting Blijf van m n Lijf ZHZ MEE ZHZ MEE Drechtsteden en Aafje voorheen De Stromen Opmaat Groep Subsidiegevers Fonds Nuts Ohra VSBfonds Kinderpostzegels SKANfonds en het Ministerie van VWS Aanpak Inventarisatie en aanpassing van materialen en programma s Ontwikkeling van een methodiekmap voor professionals Landelijke verspreiding van de methodiek binnen sectoren die te maken hebben met kinderen met een verstandelijke beperking In 2009 hebben Blijf van mijn Lijf ZHZ Stromen Opmaat Groep en MEE Drechtsteden een pilot met de methodiek uitgevoerd In 2010 is bij Blijf van mijn Lijf ZHZ en MEE Drechtsteden een nieuwe groep van start gegaan Resultaten Methodiek Hé kijk mij nou Het aanbod is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van kinderen en moeders met een licht verstandelijke handicap Folder Hé kijk mij nou Handleiding voor psycho educatie aan LVG kinderen die getuige zijn geweest van geweld in relaties en hun LVG moeder Hé kijk mij nou genomineerd voor Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling Beschikbaarheid methodiek Eén pilot waarin met de methodiek is gewerkt is te mager om van een uitgeteste methodiek te kunnen spreken Maar omdat het belangrijk is dat er voor de doelgroep een methodiek beschikbaar is is ervoor gekozen de methodiek in conceptvorm digitaal ter beschikking te stellen aan het veld De methodiek is vanaf begin 2011 via een beschermde login op het gebruikersplatform zie hieronder als download beschikbaar Hulpverleners en intermediairs verwijzers

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/h%C3%A9-kijk-mij-nou (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Peer2peer | Movisie
  zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Peer2peer Vorige pagina Peer2peer Recente ervaringen van MOVISIE wijzen erop dat de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland de problematiek rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren erkent én wil aanpakken Be A Man is gericht op het bevorderen van de seksuele weerbaarheid van allochtone jongeren met een islamitische achtergrond door middel van peer education Deze methode wordt in het project Peer2Peer doorontwikkeld voor laagopgeleide jongens met een Marokkaanse Turkse en of islamitische achtergrond in de leeftijd van 12 16 jaar De doorontwikkeling richt zich op het volgende Theoretische onderbouwen en aanpassen voor laagopgeleide jongens met een islamitische achtergrond met nadrukkelijke aandacht voor tweede generatieproblematiek De ontwikkeling van visueel materiaal en het inzetten van social media Na deze ontwikkeling wordt een proefimplementatie en evaluatie van de interventie verricht Op basis van de bevindingen wordt de ontwikkelde interventie verder aangepast Het project loopt van oktober 2010 tot 31 maart 2013 Relaties Het project wordt uitgevoerd door MOVISIE en TNO Tijdens de uitvoering van het project wordt samengewerkt met een ontwikkelgroep en begeleidingscommissie De ontwikkelgroep bestaat uit jongens met een Marokkaanse Turkse en of islamitische achtergrond vertegenwoordigers van relevante migranten en jongerenorganisaties en deskundigen op het gebied van migrantenjongens en nieuwe media De begeleidingscommissie bestaat uit acht deskundigen onder andere op het gebied van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bevorderen van seksuele weerbaarheid en het bereiken van de doelgroep Beoogde resultaten Aan het einde van het project Zijn 10 jongens met een Marokkaanse Turkse en of islamitische achtergrond opgeleid tot peer educator Hebben 7 groepen van 15 jongens met een Marokkaanse Turkse en of islamitische achtergrond deelgenomen aan de interventie Be A Man ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag Is de interventie Be A Man ontwikkeld bestaande uit een train de trainer een toolkit met

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/peer2peer (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • WE CAN (Young) Nederland | Movisie
  u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home WE CAN Young Nederland Vorige pagina WE CAN Young Nederland WE CAN is een internationale campagne gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen De kern van de campagne zijn changemakers en coalitiepartners mensen en organisaties die zich inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen De WE CAN campagne is in 2004 gestart in Bangladesh en daarna ook opgezet in India Sri Lanka Nepal Pakistan en Afghanistan In navolging van het succes in de landen in Zuid Azië en Afrika is de campagne in Canada gelanceerd In opdracht van Oxfam Novib introduceert MOVISIE in 2009 WE CAN in Nederland Sinds 2011 is er ook een campagne voor jongeren WE CAN Young Deze loopt tot en met 2014 Relaties Oxfam Novib WE CAN ZonMW en ministerie van OCW WE CAN Young Aanpak WE CAN mobiliseert mensen om changemaker of coalitiepartner te worden en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en geweld in hun omgeving Wat doe je bijvoorbeeld als je seksuele intimidatie op je werk tegenkomt Wil je als man wel fulltime blijven werken als je een kind krijgt En hoe help je een vriendin of je buurvrouw als je denkt dat ze mishandeld wordt De gedachte hierachter is dat wanneer voldoende individuen voor verandering willen staan en hun krachten bundelen er draagvlak ontstaat die instituties gemeenschappen en de samenleving beïnvloedt en verandert

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/we-can-young-nederland (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Werken aan sociale veiligheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking | Movisie
  heeft het ministerie van VWS MOVISIE gevraagd met een plan te komen voor een adequate aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking De aanleiding was een incident van mishandeling in de gehandicaptensector Vooral vanuit de belangenorganisatie KansPlus is aangedrongen op concrete acties om deze problematiek aan te pakken KansPlus is dan ook nauw betrokken bij de uitvoering van het project Het project Werken aan sociale veiligheid heeft als doel organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het bevorderen van sociale veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag het bieden van handvatten aan professionals en organisaties voor het herkennen van risicofactoren het nemen van maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren en te borgen en het signaleren en het melden van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling Relaties Het project wordt uitgevoerd in opdracht van VWS Langdurige Zorg MOVISIE Vilans en Platform VG werken samen met vier zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking Aanpak Sociale veiligheid Met en van elkaar Beter signaleren en melden Sociale veiligheid Deskundigheidsbevordering het ontwikkelen van instrumenten om te signaleren en te melden en het verbeteren van sociale veiligheid staan centraal in het project Vier organisaties Humanitas Reinaerde en Daelzicht doen mee onder begeleiding van Vilans en MOVISIE Op maandag 8 november 2010 was de startconferentie en werden de eerste fundamenten gelegd voor het resultaatgericht werken aan sociale veiligheid van hun cliënten Met en van elkaar De deelnemende organisaties leren met en van elkaar over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling De deelnemende organisaties komen gedurende een jaar vier keer bij elkaar om resultaatgericht te werken aan verbetering van de sociale veiligheid Ook wordt aandacht besteed aan organisatiespecifieke acties om de resultaten van het verbetertraject te borgen en naar andere teams te verspreiden De verbetermethode is gebaseerd op de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/werken-aan-sociale-veiligheid-zorg-mensen-verstandelijke-beperking (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Duizend en één Kracht | Movisie
  Het project kwam voort uit afspraken die een aantal grote vrijwilligersorganisaties maakten met de voormalige Commissie PaVEM Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen Deze commissie werd door de Nederlandse overheid in 2003 in het leven geroepen om meer vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te laten deelnemen aan de samenleving Vernieuwde aanpak Aandacht voor activering en participatie van allochtone vrouwen is op zich niet nieuw er zijn op dit gebied altijd al talloze projecten en activiteiten geweest Duizend en één Kracht wilde zoveel mogelijk aansluiten op die bestaande projecten en dat was vernieuwend Lokale organisaties werden uitgenodigd om hun aanbod voor allochtone vrouwen meer of beter te profileren en waar nodig aan te vullen In Duizend en één Kracht stelden de samenwerkende partners een gezamenlijk activiteitenaanbod op waarmee vrouwen zelf konden kiezen uit en inzicht kregen in mogelijke vervolgstappen Zo konden in een gemeente empowermenttrainers buurthuizen organisaties die taalles aan huis geven en welzijnsinstellingen samenwerken Maar ook vrouwenorganisaties vrijwilligerscentrales re integratiebureaus en CWI s sloten door een gezamenlijk aanbod de activeringsketen voor deze vrouwen Dit project is een eyeopener geweest voor mij Naast het feit dat ik veel ervaringen rijker ben heb ik me ook gerealiseerd dat je nooit te oud bent om te leren Cigdem Aygun Succes van Duizend en één Kracht Het succes van Duizend en één Kracht schuilt in samenwerking maatwerk en investeren in de eigen kracht van vrouwen In vier jaar tijd bundelden organisaties in 26 gemeenten hun krachten Met elkaar hebben zij vernieuwende en inspirerende aanpakken ontwikkeld om maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen tot een succes te maken Het landelijke programma startte op 1 januari 2007 en sloot af met De Grote Finale op 9 december 2011 waar Prinses Máxima eregast was Het programma is gestopt maar in de praktijk bouwen gemeenten nog steeds verder op de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/duizend-%C3%A9%C3%A9n-kracht (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • E-learningmodule Vrijwilligers vinden en binden | Movisie
  de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home E learningmodule Vrijwilligers vinden en binden Vorige pagina E learningmodule Vrijwilligers vinden en binden De e learningmodule Vrijwilligers vinden en binden leert vrijwilligersorganisaties op een eenvoudige en aantrekkelijke manier hoe ze de werving en begeleiding van vrijwilligers succesvol kunnen aanpakken Via een interactieve video module krijgen deelnemers direct feedback op gemaakte keuzes Ook ontvangt men een persoonlijk plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen Vrijwilligers organisaties leren de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement Richard Nijhof van vrijwilligersorganisatie 4life laat de organisaties zien hoe zij succesvol vrijwilligers kunnen vinden en binden aan de hand van de vrijwilligers Joop Sacha en Zara Naast het toepassen van de wervingscirkel leert men welke beweegredenen vrijwilligers kunnen hebben en hoe je daar in de werving en begeleiding op in kunt spelen Ook leert men dat er verschillende manieren zijn waarop vrijwilligers binnen de organisatie actief kunnen zijn en hoe men dit zodanig kan organiseren dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt voor diverse doelgroepen Het project loopt van september 2010 tot december 2011 De e learningmodule blijft daarna ook nog actief Relaties Samenwerkingspartners zijn Bright Alley Oranje Fonds en het ministerie van VWS Oranje Fonds en VWS zijn financiers Resultaten Gratis e learningmodule Vrijwilligers organisaties kunnen op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement leren via de online cursus

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overmovisie/portfolio/e-learningmodule-vrijwilligers-vinden-binden (2015-06-23)
  Open archived version from archive