archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en gemeenten: wat zijn voorwaarden voor succes? | Movisie
  dit voor alle partijen aanleiding om de krachten te bundelen Met als doel een manier te vinden om ook mensen die niet binnen het reguliere schulddienstverleningstraject vallen een stap verder te helpen Samenwerking in de praktijk Anne Marie De gemeente stelde een kwartiermaker aan die in gesprek ging met alle organisaties in Almere die met schuldhulpverlening bezig zijn of te maken hebben met cliënten met schulden Uit dit overleg ontstond het coördinatiepunt Ondersteuning Schuld Stabilisatie OSS In het coördinatiepunt ontwikkelden we een arrangement waarmee voorkomen wordt dat mensen die niet direct in aanmerking komen voor de gemeentelijke schuldsaneringstrajecten toch de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben Het coördinatiepunt is ondersteunend aan het gemeentelijk beleid rondom schuldhulpverlening en wordt uitgevoerd door medewerkers vanuit MEE Humanitas en de Zorggroep Almere De vrijwilligers van Stichting Humanitas worden binnen het coördinatiepunt ingezet op zowel preventie als begeleiding Gezamenlijk zijn de organisaties verantwoordelijk voor het naar de juiste instanties begeleiden van cliënten voor deskundigheidsbevordering van het maatschappelijk middenveld op het gebied van schuldhulpverlening en voor crisisinterventie Meerwaarde vrijwilligers Humanitas In de ondersteuning wordt voortdurend de nadruk gelegd op het contact van mens tot mens de slogan van Humanitas Van den Berg Cliënten voelen zich gehoord en geholpen er wordt echt naar ze geluisterd Die persoonlijke aandacht dat waarderen ze enorm Vrijwilligers van Humanitas bieden zowel korte begeleiding drie tot vier keer als langdurende begeleiding van maximaal zes maanden De korte begeleiding vindt plaats op afspraak en bijvoorbeeld in een buurthuis De lange begeleiding vindt plaats in de thuissituatie Anne Marie Wat vooral anders is in het traject nu is dat mensen meer ruimte en tijd beleven om op hun eigen moment aan de slag te gaan met hun doelen Als ze eerst even tot rust willen komen en bijvoorbeeld even wat tijd met familie door willen brengen dan kunnen daar afspraken over gemaakt worden met onze vrijwilligers De nadruk wordt wel steeds weer gelegd op het uiteindelijk zelfstandig verder kunnen Voorwaarden voor goede samenwerking De gedeelde zorg voor mensen die buiten de boot vallen was in Almere aanleiding voor MEE Zorgbelang Almere Stichting Humanitas en de gemeente om de handen ineen te slaan Een gedeeld gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid maakten samenwerking mogelijk Maar er is meer nodig zegt Anne Marie van den Berg Inzicht in elkaars mogelijkheden en expertise en de wil om elkaar zo optimaal mogelijk te versterken Zo wordt in Almere goed gekeken hoe de doelen van de deelnemers passen bij de ondersteuning die door vrijwilligers geboden kan worden Mensen met een verstandelijke beperking worden doorverwezen naar MEE en mensen met een verslaving naar Tactus Humanitas helpt mensen die leerbaar zijn mensen die stappen kunnen zetten en dat ook willen Samenwerking vraagt ook om wederzijds begrip en kennis van elkaars doelstellingen ambities en motieven Anne Marie Om dit te versterken heb ik een vertelsessie georganiseerd over wat de vrijwilligers vanuit Humanitas doen Hiervoor heb ik ambtenaren uit de gemeente uitgenodigd en medewerkers van andere organisaties Tijdens de sessie kwamen zowel vrijwilligers als

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-tussen-vrijwilligersorganisaties-gemeenten-wat-zijn-voorwaarden-succes (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Doe-geroep vanaf de zijlijn | Movisie
  te bieden werd ook helder Ontmoetingsactiviteiten dagbesteding of een boodschappendienst werden al door verschillende organisaties aangeboden Maar ook andere organisaties bleken bereid dit soort diensten op te pakken wat ook gold voor het bieden van vrijwilligerswerk aan kwetsbare burgers Voorwaarde er moest draagvlak zijn binnen de organisatie Daarnaast was er behoefte aan bijeenkomsten waarin organisaties en instellingen met elkaar kennis konden delen over de doelgroep De gemeente s Hertogenbosch plande op basis hiervan een reeks bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties Vrijwilligerssteunpunt Galant ondersteunt de organisaties bij het vergroten van hun toegankelijkheid en het bieden van vrijwilligerswerk aan kwetsbare groepen Hierbij wordt onder andere de digitale talentenbank ingezet Vinden en binden vraagt tijd Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties hun sociale verantwoordelijkheid nemen Er wordt veel verwacht van vrijwilligers maar voor de duurzaamheid kwaliteit en continuïteit zijn er organisaties nodig die het vrijwilligerswerk coördineren Hoewel steeds meer professionele welzijnsorganisaties zelf vrijwilligers werven zullen bestaande vrijwilligersorganisaties hierin een rol moeten blijven spelen Al is het alleen al naast de beschikbaarheid over toegewijde vrijwilligers omdat conflicten tussen professionals en vrijwilligers minder spelen binnen vrijwilligersorganisaties Wat maakt dat de betrokkenheid en continuïteit van de vrijwilliger groter is Want over de bereidheid van vrijwilligers is bekend dat ze eerder geneigd zijn zich in te zetten voor een organisatie waar zij mee bekend zijn dan voor een nieuwe vrager Wanneer een gemeente welzijnsorganisatie of sociaal wijkteam vrijwilligers werft zullen zij vrijwilligers frequent moeten waarderen en aansturen Dit kost extra tijd en investering die er vaak niet is of ten koste gaat van andere taken Door de coördinatie van vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties neer te leggen is er meer continuïteit De winst voor de maatschappij Vrijwilligersorganisaties kunnen op verschillende manieren oplossingen bieden bij de decentralisaties Dat ze dat ook willen blijkt uit onderzoek in s Hertogenbosch waar 40 van de organisaties al diensten aanbiedt als dagbesteding ontmoetingsactiviteiten of huisbezoek en nog eens 10 dit wil gaan doen Een greep uit de mogelijkheden Het aanbieden van diensten of activiteiten in een wijk voor kwetsbare mensen Zoals een maaltijdservice voor ouderen of het organiseren van uitjes voor mensen met een lichamelijke beperking of jongeren met opvoed of opgroeiproblemen Kwetsbare mensen een vrijwilligersplek bieden Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering die helpen bij een voetbaltraining Het opzetten of beheren van publieke voorzieningen Bijvoorbeeld het beheren van een buurthuis zwembad of muziekschool De winst voor vrijwilligersorganisaties De overheid vraagt meer van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Maar waarom zouden zij zich nog meer inzetten voor kwetsbare mensen Wat levert het hen op Bedrijven doen aan maatschappelijk betrokken ondernemen onder andere vanwege imagoverbetering Dit kan ook een reden voor vrijwilligersorganisaties zijn om zich naast hun reguliere activiteiten in te zetten voor de maatschappij Zij kunnen hierdoor meer of andere vrijwilligers werven of de competenties van de vrijwilligers juist ontwikkelen doordat vrijwilligers leren werken met een specifieke groep mensen Ook het verbeteren van de leefbaarheid in een buurt kan een reden zijn Kortom genoeg redenen En kansen MOVISIE verzamelt de komende tijd tools en instrumenten voor vrijwilligersorganisaties om aan de

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/doe-geroep-vanaf-zijlijn (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland | Movisie
  moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland Volgens het VU onderzoek Geven in Nederland 2015 zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers Is er daadwerkelijk sprake van een daling of blijft het aantal vrijwilligers min of meer constant We zetten de feiten op een rij Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland Vorige pagina Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland publicatie juni 2015 De vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt Uit literatuuronderzoek is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken Auteur

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/zoek-naar-perfecte-match-vrijwilligersland (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Veiligheid in het vrijwilligerswerk | Movisie
  kunt inschrijven in drie categorieën en maakt daarmee kans op 5 000 Lees verder Meldcode en dossiervorming De vijf stappen van de meldcode moeten worden vastgelegd in een cliënt patiënt of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem Hoe legt u de handelingen bij het doorlopen van de meldcode vast Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Veiligheid in het vrijwilligerswerk Vorige pagina Veiligheid in het vrijwilligerswerk overheidsbeleid mei 2015 De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie informeert mede namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Kamer over de inspanningen van het kabinet voor veiligheid in de sporten vrijwilligerssector Daarbij ga ik tevens in op de belemmeringen die er zouden zijn bij het hanteren van een registratielijst voor de sport en vrijwilligerssector Auteur K H D M Dijkhoff Uitgever Ministerie van Veiligheid en Justitie Uitgegeven mei 2015 Aantal pagina s 3 Klik hier om dit kamerstuk te downloaden pdf Kennisdossier Vrijwillige inzet Seksueel geweld Trefwoorden seksueel grensoverschrijdend gedrag seksueel geweld vrijwilligersorganisaties seksuele kindermishandeling Deel Afdrukken Gerelateerd In veilige handen met gratis VOG publicatie 15 juli 2013 Kamerbrief Onderzoek naar integriteitsinstrumenten voor het vrijwilligerswerk overheidsbeleid 15 juli 2013 Start campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag artikel 28 mei 2015 Whitepaper

  Original URL path: https://www.movisie.nl/overheidsbeleid/veiligheid-vrijwilligerswerk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Knelpunten in wet- en regelgeving bij extra inkomsten voor lokale vrijwilligersorganisaties | Movisie
  drie categorieën en maakt daarmee kans op 5 000 Lees verder Vrijwilliger moet veilig kunnen werken Websites met vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn populair Maar hoe veilig is het een compleet onbekende in huis te halen Lees verder Daalt het aantal vrijwilligers in Nederland Volgens het VU onderzoek Geven in Nederland 2015 zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers Is er daadwerkelijk sprake van een daling of blijft het aantal vrijwilligers min of meer constant We zetten de feiten op een rij Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Vrijwillige inzet Knelpunten in wet en regelgeving bij extra inkomsten voor lokale vrijwilligersorganisaties Vorige pagina Knelpunten in wet en regelgeving bij extra inkomsten voor lokale vrijwilligersorganisaties publicatie mei 2015 Vrijwilligersorganisaties lopen aan tegen knelpunten in wet en regelgeving bij activiteiten voor extra inkomsten In dit onderzoek gekeken waar die knelpunten uit bestaan Verreweg de meeste organisaties lopen aan tegen het gebrek aan kennis over de juiste fondsen en subsidieregelingen en hebben onvoldoende deskundigheid in huis voor de aanvraagprocedures en de uitgebreide verantwoording De verhouding tussen de aangevraagde middelen en de tijdsinvestering en de extra kosten voor externe deskundigen en accountants worden ervaren als een knelpunt

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/knelpunten-wet-regelgeving-extra-inkomsten-lokale-vrijwilligersorganisaties (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Burgerparticipatie? Werk samen met vrijwilligersorganisaties | Movisie
  en burgerinitiatieven te stimuleren Dat levert nog wel eens dilemma s op Moeten ze loslaten of juist actief bemoeien Of iets daar tussenin En hoe dan Veel beleidsmakers vergeten dat ze deze vragen niet alleen hoeven te beantwoorden Het vrijwilligersveld kan nieuwe inzichten bieden Dáár zit de kennis en de ervaring Waardevolle kwaliteiten Vrijwilligersorganisaties hebben veel ervaring in het vinden en binden van vrijwilligers Ze weten hoe vrijwilligers zich gewaardeerd voelen hebben inzicht in de motivaties van vrijwilligers en hebben veel ervaring in het matchen van vrijwilligers met een kwetsbare doelgroep de Klerk et al 2014 Daarnaast zijn de organisaties heel inventief in de manier waarop zij met weinig middelen iets voor elkaar kunnen krijgen Dit zijn kwaliteiten die juist nu heel waardevol zijn Maar er is werk te verzetten om deze kennis buiten de eigen organisaties te krijgen Vrijwilligersorganisaties zijn erg naar binnen gericht ze zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de rol die ze kunnen spelen in de lokale samenleving Volgens Charlotte Hanzon van Movisie zit daar het probleem Dat de kennis van vrijwilligersorganisaties niet genoeg wordt benut komt niet alleen omdat gemeenten er weinig oog voor hebben maar ook omdat de organisaties zelf erg naar binnen zijn gericht Ze zijn druk met eigen organisatorische vraagstukken als financiering vrijwilligersbeleid en regelgeving Ze zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de rol die ze kunnen spelen in de lokale samenleving en die ook veel meer moeten uitventen Ook zouden ze meer kunnen kijken hoe zij kunnen aansluiten bij actuele behoeften in de samenleving Hoe dan De oplossing Organisaties moeten met elkaar in gesprek De ervaring leert dat als zij met elkaar praten over vraagstukken ze van daaruit samen zoeken naar oplossingen die ook bijdragen aan de lokale samenleving Gemeenten kunnen vrijwilligersorganisaties op deze manier verleiden hun kennis breder in te zetten in de maatschappij en samenwerkingsmogelijkheden met andere vrijwilligersorganisaties te zoeken Samen met collega s ontwikkelde Hanzon hiervoor de methode Samen werkt het die onder andere werd toegepast in de gemeente Cuijck Met deze methode gaan organisaties aan de slag met hun eigen rol in de participatiemaatschappij Hoe kunnen ze hun eigen kwaliteiten op nieuwe manieren inzetten voor de lokale samenleving Zo n werksessie creëert de ruimte voor vrijwilligersorganisaties om inzicht te krijgen in kansen en samenwerkingsmogelijkheden met anderen binnen de gemeente Ze vinden bij elkaar oplossingen voor eigen vraagstukken én vinden manieren om hun kennis voor de lokale samenleving in te zetten Drie lokale organisaties kwamen met het plan om een muziekavond te organiseren waarbij migranten en ouderen met elkaar in contact komen De ter plekke gelegde contacten zorgden in Cuijk voor concrete samenwerkingsplannen bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten waarbij verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen Hanzon Drie lokale organisaties kwamen met het plan om een muziekavond te organiseren waarbij migranten en ouderen met elkaar in contact komen en elkaars leefwereld leren kennen door het maken van muziek Ergens anders kwamen een wijkraad en een museum op

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29172 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersonderzoek databank ESI | Movisie
  start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Gebruikersonderzoek databank ESI Vorige pagina Gebruikersonderzoek databank ESI publicatie juni 2015 Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe maatschappelijke organisaties en professionals gebruik maken van de databank Effectieve sociale interventies Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij En wat hebben zij nodig om de databank naar hun wensen te benutten In 2010 is Movisie gestart met de databank Effectieve Sociale Interventies ESI Sinds dat jaar worden interventies beoordeeld op niveau Goed Beschreven Vanaf 2015 wordt ook erkend op de niveaus Goed Onderbouwd en Effectief De databank kent een aanzienlijk aantal bezoekers De interventiebeschrijvingen worden in totaliteit gemiddeld ruim 4000 keer per maand geraadpleegd Echter tot nu toe is er beperkt inzicht

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/gebruikersonderzoek-databank-esi (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord effectieve interventies | Movisie
  Met tekeningen van Martijn van Gemert Auteur Diverse Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2015 Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies Artikelen 15 juni 2015 In de sociale sector is een toenemende interesse voor effectieve interventies Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk In de databank Effectieve sociale interventies staat PERSBERICHT Sociale sector worstelt met effectieve interventies Persberichten 10 juni 2015 In de sociale sector is een toenemende interesse voor effectieve interventies Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk Tegelijkertijd bestaat er bij stafmedewerkers twijfel Gebruikersonderzoek databank ESI Publicaties 10 juni 2015 Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe maatschappelijke organisaties en professionals gebruik maken van de databank Effectieve sociale interventies Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij En wat hebben zij nodig PERSBERICHT Nieuwe commissie gaat sociale interventies beoordelen Persberichten 25 maart 2015 Sociaal werk is keihard nodig En dat willen we onderbouwen stelt Godfried Engbersen de voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning participatie en veiligheid Voor het eerst in de geschiedenis gaat een Aanpak eenzaamheid blijft vaak steken in symptoombestrijding Nieuwsberichten 25 maart 2015 Er komen steeds meer initiatieven om eenzaamheid te bestrijden Altijd vol goede wil maar vaak niet doordacht Er wordt weinig gebruik gemaakt van de kennis over wat werkt in de aanpak van eenzaamheid Mensen krijgen dan op zijn best een tijdelijke Sociaal werk is keihard nodig en dat willen we onderbouwen Artikelen 26 maart 2015 Godfried Engbersen is de kersverse voorzitter van de erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning Participatie en Veiligheid die interventies in het sociaal domein op effectiviteit gaat beoordelen Wat wil Engbersen hoogleraar in Rotterdam en Begeleiding nieuwe stijl Publicaties 15 januari 2015 Hoe ondersteun je als gemeente verschillende nieuwe groepen vaak kwetsbare mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen En wat doe Kwalitatief evalueren in het sociale domein Agenda Datum 16 december 2014 Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt U kunt u nog wel aanmelden dan komt u op de wachtlijst te staan Hoe draagt kwalitatief onderzoek bij aan kennis over effectieve interventies in het sociale domein Hierover 1 2 3 4 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 17 Apply Artikelen filter Effectieve sociale interventies 1 Apply Effectieve sociale interventies filter Nieuwsberichten 1 Apply Nieuwsberichten filter Persberichten 5 Apply Persberichten filter Publicaties 7 Apply Publicaties filter Tools 1 Apply Tools filter Trainingen 1 Apply Trainingen filter Kennisdossier Buurtkracht 2 Apply Buurtkracht filter Effectiviteit 34 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 2 Apply Emancipatie en inclusie filter Maatschappelijke zorg 2 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 3 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 3 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 4 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 1 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 3 Apply Zorg en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/effectieve-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive