archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Trefwoord evaluatieonderzoek | Movisie
  interventies in het sociale domein Hierover Grip op je dip Online hulp voor jongeren met depressieve gevoelens Praktijkvoorbeelden 21 augustus 2014 Website waar jongeren met depressieve gevoelens terecht kunnen voor tips contact met een dipdeskundige anoniem contact met andere jongeren die in een dip zitten of een cursus kunnen volgen Wat is gripopjedip nl Grip op je dip is een website waar Resultaat en Impactmeting voor goede doelen Publicaties 10 april 2014 Het belang voor goededoelenorganisaties om resultaten en impact te meten groeit In deze publicatie wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de verschillende achtergronden van het impactdenken en wat veelgebruikte begrippen zoals resultaten output Evaluatie Man actief Artikelen 4 maart 2014 Vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen evalueerden de interventie Man actief en kwamen met concrete aanbevelingen Leerzaam Ja voor zowel evaluatoren als ontwikkelaar Uitvoerbaar Moeilijk Het leert ons vooral dat theorie en Evaluaties van sociale wijkteams Publicaties 18 februari 2014 In steeds meer gemeenten in Nederland zijn sociale wijkteams van start gegaan deels in de vorm van pilots De behoefte aan kennis naar het functioneren van sociale wijkteams en de mogelijke resultaten zijn groot Dit rapport bevat een overzicht van Samen zorgen voor Kwetsbare Ouderen Publicaties 1 december 2013 Deze rapportage beschrijft de samenwerking tussen mantelzorgers professionals en vrijwilligers in de thuiszorg Overleg tussen deze verschillende hulpverleners komt weinig voor en dan vooral tussen centrale mantelzorgers enerzijds en verzorgenden en Hoe je goed vrijwilligerswerk organiseert Artikelen 10 december 2013 In Rondje voor de publieke zaak pleit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor directe solidaire ervaringen als mensen zelf ervaren hoe het is om solidair te zijn kan er weer een fundament ontstaan onder de indirecte solidariteit zoals ook 1 2 3 4 5 6 volgende Deel Afdrukken Trefwoorden invoeren Sorteer op Relevantie A Z Publicatiedatum Categorieën Agenda 1 Apply Agenda filter Artikelen 8 Apply Artikelen filter Overheidsbeleid 1 Apply Overheidsbeleid filter Persberichten 4 Apply Persberichten filter Praktijkvoorbeelden 2 Apply Praktijkvoorbeelden filter Publicaties 39 Apply Publicaties filter Kennisdossier Buurtkracht 4 Apply Buurtkracht filter Cliëntenparticipatie 1 Apply Cliëntenparticipatie filter Effectiviteit 37 Apply Effectiviteit filter Emancipatie en inclusie 5 Apply Emancipatie en inclusie filter Huiselijk geweld 2 Apply Huiselijk geweld filter Informele zorg 13 Apply Informele zorg filter Maatschappelijke zorg 6 Apply Maatschappelijke zorg filter Participatie en activering 2 Apply Participatie en activering filter Professionalisering 7 Apply Professionalisering filter Vrijwillige inzet 10 Apply Vrijwillige inzet filter Zelfregie 3 Apply Zelfregie filter Zorg en ondersteuning 3 Apply Zorg en ondersteuning filter Trefwoord evaluatieonderzoek 55 Apply evaluatieonderzoek filter wetenschappelijk onderzoek 15 Apply wetenschappelijk onderzoek filter effectieve interventies 7 Apply effectieve interventies filter interventies 6 Apply interventies filter mantelzorg 5 Apply mantelzorg filter samenwerking 5 Apply samenwerking filter beroepskrachten 4 Apply beroepskrachten filter effectmeting 4 Apply effectmeting filter kwetsbare burgers 4 Apply kwetsbare burgers filter evc 3 Apply evc filter netwerken 3 Apply netwerken filter onderzoeksmethoden 3 Apply onderzoeksmethoden filter allochtonen 2 Apply allochtonen filter competenties 2 Apply competenties filter effectiviteit 2 Apply effectiviteit filter empowerment 2 Apply empowerment filter evidencebased 2

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/evaluatieonderzoek (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Deze pagina doorsturen | Movisie
  Organisatie Werken bij Movisie Medewerkers Internationaal Pers Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Relatiekrant MOVISIES Portfolio Nieuwsbrieven Blijf op de hoogte Contact Route Klachtenregeling English Meld u aan voor de Movisie Mail Met het lezen van de Movisie Mail houdt u zicht op de sociale sector Meld u aan Lees verder Wat doet Movisie voor LHBT emancipatie Van lokaal beleid tot Europese netwerken van jong tot oud in de veelgestelde vragen leest u over de Movisie projecten foto Daan Stringer Lees verder Actief burgerschap stimuleren Om verenigingen te laten voortbestaan buurt en dorpsvoorzieningen in stand te houden en de zorg betaalbaar te maken zijn actieve burgers onmisbaar Maar hoe stimuleert u mensen om actief te zijn Lees hier hoe Vorige Pauzeren Volgende Home Deze pagina doorsturen Vorige pagina Deze pagina doorsturen Bedankt voor het doorsturen van deze pagina Uw e mailadres Uw naam Verstuur naar Voeg meerdere adressen toe op verschillende lijnen of onderscheid ze met een komma Het volgende wordt gemaild Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies Onderwerp van het bericht Uw naam stuurt u een pagina van de Movisie website Berichttekst Deze pagina van de Movisie website wordt u aanbevolen door Uw naam Uw persoonlijke boodschap Deel Afdrukken Movisie

  Original URL path: https://www.movisie.nl/forward?path=node/29167 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies
  5 op beschrijving Goed beschreven onderbouwing Goed onderbouwd en effectiviteit Effectiviteit Zo wordt de kwaliteit en onderbouwing van interventies nog duidelijker Hierdoor kunt u weer makkelijker laten zien waarom u hebt gekozen voor die aanpak 2 Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling Uit de interviews komt naar voren dat veel organisaties vooral naar nieuwe interventies zoeken om handen en voeten te geven aan recente ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl De Kanteling of aanpassingen in de werkwijze vanwege bezuinigingen en de decentralisaties Ook nieuwe doelgroepen of sociale problemen zijn aanleiding om de databank te raadplegen In de vernieuwde databank vindt u binnenkort informatie over interventies die aansluiten bij De Kanteling Deze interventies benutten de eigen kracht van mensen versterken zelfredzaamheid en betrekken het eigen sociale netwerk van de burger cliënt 3 Het belang van maatwerk Ondanks de toenemende interesse bestaat er bij stafmedewerkers twijfel over de toepasbaarheid van effectieve interventies Als reden om de databank niet te gebruiken noemen respondenten het belang van maatwerk Bestaande interventies passen naar hun idee niet altijd in de lokale situatie of bij de doelgroep Zij geven de voorkeur aan eigen interventies of het aanpassen van bestaande interventies Ook twijfelen sommige respondenten over het belang van bewezen effectieve interventies omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de effectiviteit van de hulpverlening vooral afhangt van een goede professional die gebruik maakt van zijn ervaring en intuïtie In de nieuwe databank benadrukt Movisie en zal dit blijvend doen dat het gebruik van bestaande interventies en interventies uit de databank ruimte laat voor maatwerk en de expertise van de professional Gebruikersonderzoek databank Effectieve sociale interventies Hoe maken maatschappelijke organisaties en professionals gebruik van de databank Effectieve sociale interventies Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank Het doel van dit

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/onderzoek-naar-gebruik-databank-effectieve-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Van beschrijven naar meten | Movisie
  minstens twee jaar door twee organisaties toegepast Bovendien zijn alle interventies overdraagbaar gemaakt in een handboek De interventiebeschrijvingen uit de databank Effectieve sociale interventies geven alle beschikbare informatie over de interventie zelf de theoretische onderbouwing de praktijkervaringen en de effectiviteit weer Vijf stappen op weg naar effectieve interventies Om tot een effectieve interventie te komen zijn vijf stappen noodzakelijk 1 Goede beschrijving Door de interventie op papier te zetten vindt reflectie plaats en verbetert de kwaliteit Ten minste het doel de doelgroep en de aanpak zijn hierbij helder uitgewerkt in een handboek of handleiding Met behulp van het handboek kunnen andere professionals en instellingen ook met de interventie aan de slag eventueel ondersteund met een training Wist u dat van alle interventies in de databank Effectieve sociale interventies handboeken en andere materialen beschikbaar zijn zodat u er zo mee aan de slag kunt 2 Theoretische onderbouwing Door goed gebruik te maken van bestaande wetenschappelijke kennis maakt je aannemelijk dat een interventie werkt Waarom is het beoogde doel te bereiken met een bepaalde aanpak bij een bepaalde doelgroep Een heldere probleemanalyse met aandacht voor omvang aard en oorzaken van het probleem geven de onderbouwing handen en voeten Wist u dat we van steeds meer professionals horen dat ze de databank Effectieve sociale interventies gebruiken voor bijvoorbeeld de verantwoording richting opdrachtgever 3 Evaluatie van praktijkervaringen Onderzoek naar toepassingen en praktijkervaringen geven inzicht in wanneer hoe en waarom interventies werken in de praktijk Het gaat daarbij om onderzoek naar de toepassing van de interventie en de praktijkervaringen voor zowel de uitvoerders als de cliënt of burger Die inzichten bieden kansen voor verdere ontwikkeling van een interventie Wist u dat bij ruim 50 van de interventies in de databank Effectieve sociale interventies onderzoek is gedaan naar het gebruik van en de praktijkervaringen met de interventie en dat bij meer dan de helft van deze onderzoeken ook de cliënten en burgers naar hun ervaringen is gevraagd 4 Monitoring van resultaten Door de resultaten van de interventie te monitoren krijg je cijfermatig inzicht in de mate waarin de gestelde doelen van de interventie ook worden behaald Monitoring van een interventie kan praktijkervaringen bevestigen Het is met monitoring natuurlijk nog niet duidelijk of het resultaat ook zonder de uitvoering van de interventie bereikt had kunnen zijn maar geeft wel een indicatie Monitoring van interventies kan met relatief geringe inspanningen op grote schaal toegepast worden om resultaten van sociale interventies in kaart te brengen Wist u dat bij 16 van de interventies in de databank Effectieve sociale interventies systematische monitoring plaats vindt van de resultaten 5 Onderzoek naar effectiviteit Met effectonderzoek wordt vastgesteld of er daadwerkelijk effecten worden behaald met de interventie Hiervoor is onderzoek nodig waarbij een voor en nameting plaatsvindt met een controlegroep Effectonderzoek laat het verband zien tussen de interventie en het resultaat daarvan Het kan zijn dat effectonderzoek laat zien dat niet alle effecten die je als ontwikkelaar hebt beoogt worden bereikt Een positief effect op een bepaalde effectmaat laat ook nog niet zien

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/beschrijven-naar-meten (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • EVC-methode voor vrijwilligers bewezen effectief | Movisie
  empowerment en hoop en is het effect ook na een jaar nog zichtbaar De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode Begeleiders geven aan dat de methode EVC A stimuleert om de positieve kanten van de vrijwilligers te ontdekken Organisaties die hun kwetsbare vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking Eigen kracht en meedoen Zelfregie eigen kracht zelfredzaamheid meedoen Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn Duidelijk is dat meer kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen Het is een investering waard want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld EVC ontwikkelaar Marjet van Houten Mensen worden zich bewust van wat ze wél kunnen en verzamelen op systematische wijze bewijzen van hun vaardigheden en talenten Daar laten ze tenslotte een onafhankelijke derde naar kijken en een strik omheen doen De kracht van de interventie zit in het proces Het resultaat het certificaat is de kers op de taart Eigen kwaliteiten EVC is heel geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling EVC is laagdrempelig de methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden is de uitvoering niet duur En misschien wel het belangrijkste kenmerk EVC brengt mensen in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten Het leuke is dat vrijwilligers bij het eerste bewijs zeggen het zal wel Maar als ze vier keer horen dat ze zo n goede presentatie hebben gegeven zie je het kwartje vallen EVC procedure in de praktijk Leeuwarden De gemeente Leeuwarden werkt al anderhalf jaar met de EVC procedure Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan het traject via hun traject begeleider of via de organisatie waar ze vrijwilligerswerk doen Na een informatief intakegesprek door medewerkers van de Stichting Welzijn Centraal gaat de helft met EVC aan de slag De EVC methode bevat twaalf competenties zoals jezelf presenteren Vervolgens werkt het zo elke vrijwilliger gaat bij die competenties bewijzen zoeken Dat kan een e mail zijn of een kaartje waarop staat dat je een goede presentatie hebt gegeven vertelt Els Hofman Het leuke is dat vrijwilligers bij het eerste bewijs zeggen het zal wel Maar als ze vier keer horen dat ze zo n goede presentatie hebben gegeven zie je het kwartje vallen Zo vullen ze hun portfolio in dat vervolgens door een onafhankelijke beoordelaar wordt gecheckt Als het klopt krijgen de deelnemers een certificaat waarop staat welke competenties zij aantoonbaar bezitten Gratis Het mooie is dat de uitkomsten van het onderzoek overeenkomen met wat we in Leeuwarden in de praktijk zien aldus

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/evc-methode-vrijwilligers-bewezen-effectief (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • PERSBERICHT - Conferentie Competenties in beeld: EVC methode werkt | Movisie
  een EVC procedure mensen meer zelfvertrouwen geeft Dat leidt tot een actievere houding en openstaan voor het aangaan van nieuwe uitdagingen Uitkomsten Na zes maanden bleek dat de deelnemers in de EVC A groep vooral meer zelfvertrouwen hadden gekregen en meer inzicht in hun eigen competenties op deze twee aspecten was in de EVC A groep een sterkere verbetering te zien dan in de vergelijkingsgroep Op de twee andere indicatoren van empowerment eigen kracht en hoop was geen positief effect te zien Hetzelfde geldt voor kwaliteit van leven Na een jaar was geen effect meer zichtbaar ook niet op zelfvertrouwen en inzicht in de eigen competenties Effect Het zelfvertrouwen en het inzicht in eigen competenties neemt aantoonbaar toe Voor de deelnemers die de methode helemaal afronden is het positieve effect ook te zien op empowerment en hoop en is het effect ook na een jaar nog zichtbaar De deelnemers zijn enthousiast en bevestigen de veronderstelde werking van de methode Begeleiders geven aan dat EVC A stimuleert om de positieve kanten van de vrijwilligers te ontdekken Organisaties die hun kwetsbare vrijwilligers een steuntje in de rug willen bieden hebben nu een effectieve aanpak tot hun beschikking Eigen kracht en meedoen Zelfregie eigen kracht zelfredzaamheid meedoen Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn Duidelijk is dat meer kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen Het is een investering waard want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld EVC ontwikkelaar Marjet van Houten Mensen worden zich bewust van wat ze wél kunnen en verzamelen op systematische wijze bewijzen van hun vaardigheden en talenten Daar laten ze tenslotte een onafhankelijke derde naar kijken

  Original URL path: https://www.movisie.nl/persbericht/persbericht-conferentie-competenties-beeld-evc-methode-werkt (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies | Movisie
  het toepassen van veelbelovende maar in Nederland niet vaak toegepaste vormen van evaluatieonderzoek op bestaande sociale interventies komen onderzoekers te weten of en wanneer deze vorm van onderzoek bruikbaar is Alle vormen van evaluatieonderzoek komen in principe in aanmerking voor het onderzoeksprogramma Onderzoekers van universiteiten hogescholen en andere kennisinstituten komen hierdoor te weten welke onderzoeksmethode wanneer bruikbaar zijn Zo wil MOVISIE stimuleren dat onderzoekers meer systematisch praktijkgericht interventieonderzoek doen Waarom interventies evalueren Een goede systematische evaluatie van interventies kan professionele organisaties die informatie geven die nodig is om nog effectiever te werken Beleidsmakers en praktijk kunnen gebruik maken van deze inzichten in de resultaten van sociaal werk om sociale interventies te verbeteren Dit is zeker belangrijk gezien de grote uitdagingen waar de sociale sector mee te maken heeft Bezuinigingen wetswijzigingen decentralisatie nieuwe bakens van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn nieuwe stijl de sector moet hier op in spelen Nieuwe aanpakken zijn nodig en beproefde aanpakken moeten worden bijgesteld Hoe behouden we de goede elementen van meer dan honderd jaar ervaring in het sociaal werk hoe doen we het goede en hoe maken we het verschil Meer inzicht in de werkzaamheid van sociale interventies kan organisaties helpen om goed in te spelen op de veranderingen Effectieve sociale interventies Sinds 2008 inventariseert MOVISIE informatie over de effectiviteit van sociale interventies en stelt zij deze informatie via de databank Effectieve sociale interventies ter beschikking aan het werkveld De databank helpt professionals bij het maken van weloverwogen keuzes bij het oplossen van maatschappelijke problemen Onderzoeksresultaten Sinds 2008 zijn 25 onderzoeken gestart in Inzicht in sociale interventies In het onderzoeksprogramma is geëxperimenteerd met uiteenlopende methoden van onderzoek van klassiek effectonderzoek met een effect en controlegroep tot kwalitatief onderzoek zoals Realistische evaluatie Theory of change en Theoriegestuurde evaluatie Deze kwalitatieve methoden van onderzoek richten zich vooral op de vraag hoe de sociale interventie zou moeten werken en of dat in de praktijk ook zo blijkt uit te pakken De onderzoeksmethoden maken snel duidelijk wat de sterke en zwakke punten van een interventie zijn en bieden aanknopingspunten om de interventie gericht te verbeteren Het onderzoeksprogramma heeft diverse methoden van interventieonderzoek weer op de kaart gezet bij universiteiten Zij zijn opgenomen in het onderwijscurriculum en worden ingezet bij evaluatieonderzoek Onderzoeksronde 2014 In 2014 is het thema voor het indienen van voorstellen Zelfredzaamheid Voorstellen moeten betrekking hebben op dit thema Meer weten en uw projectidee indienen Dat is mogelijk vanaf 14 oktober 2013 tot 1 december 2013 Lees meer over deze onderzoeksronde het thema zelfredzaamheid en hoe u uw projectidee kunt insturen Reeks onderzoeksrapporten Het onderzoeksprogramma heeft geleid tot een serie publicaties Gezamenlijk geven deze inzicht in de bruikbaarheid van diverse methoden van interventieonderzoek Alle publicaties in de serie Inzicht in sociale interventies zijn gratis te downloaden of tegen betaling verkrijgbaar in boekvorm De praktijk van het mantelwerk 2009 T Knijn E Grootegoed B da Roit M Willemse Inspelen op initiatief 2009 M van der Sluis M van der Land Een warm nest of een geoliede machine 2010

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoeksprogramma-inzicht-sociale-interventies (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Vijf redenen om de databank Effectieve sociale interventies te gebruiken | Movisie
  Route Klachtenregeling English Ze verdienen een vermogen en geven miljoenen Ze verdienen een vermogen en geven miljoenen aan goede doelen in Nederland Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelde een top 10 van filantropen samen Bent u benieuwd naar dit nummer Bestel m nu alvast Lees verder Inschrijving Scriptieprijs 2015 van start Het onderwerp van de scriptie moet te maken hebben met de decentralisaties in het sociale domein zoals zelfregie zelfredzaamheid de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij Lees verder Databank Effectieve sociale interventies 5 jaar De databank Effectieve sociale interventies bestaat in 2015 vijf jaar Bekijk de geheel vernieuwde databank en zie in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief Ga naar de databank Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Effectiviteit Vijf redenen om de databank Effectieve sociale interventies te gebruiken Vorige pagina Vijf redenen om de databank Effectieve sociale interventies te gebruiken publicatie juni 2015 In 2015 bestaat de databank Effectieve sociale interventies vijf jaar In deze folder staan vijf redenen om de databank te gebruiken Met tekeningen van Martijn van Gemert Auteur Diverse Uitgever Movisie Jaar van uitgave 2015 Downloads Type Grootte Jubileum folder databank Effectieve

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/vijf-redenen-om-databank-effectieve-sociale-interventies-te-gebruiken (2015-06-23)
  Open archived version from archive