archive-nl.com » NL » M » MOVISIE.NL

Total: 1730

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aanpak eenzaamheid blijft vaak steken in symptoombestrijding | Movisie
  kennis over wat werkt in de aanpak van eenzaamheid Mensen krijgen dan op zijn best een tijdelijke opkikker maar voelen zich daarna misschien zelfs wel eenzamer Het wordt dan goedbedoelde symboolpolitiek Eenzaamheid is daarvoor een te ernstig probleem Bijvoorbeeld het initiatief De leesmap waarbij buurtgenoten hun eigen tijdschrift in een map stoppen en die eens per maand naar elkaar toebrengen Of het project Eet u mee een initiatief dat kokers en eters uit de buurt samen brengt en dat zelfs de Nationale Eenzaamheid Prijs 2013 won Mensen die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken schuiven aan bij hun buurtgenoten die toch al thuis koken Dit soort innovatieve projecten krijgen veel aandacht Maar eenzaamheid komt vaak door een combinatie van persoonlijke eigenschappen en een ingrijpende gebeurtenis Voor het bestrijden van echte eenzaamheid is dan ook iets anders nodig dan etentjes dagjes uit of andere buurtinitiatieven Uit internationaal onderzoek blijkt dat eenzaamheid het beste kan worden voorkómen door het sociale netwerk van mensen uit te breiden en te verstevigen Dit is terug te vinden in bijvoorbeeld de methode Natuurlijk een netwerkcoach van Mezzo waarbij een vrijwillige netwerkcoach in tien stappen werkt aan het sociale netwerk van burgers die risico lopen te vereenzamen Wordt iemand toch eenzaam dan werken methoden die negatieve verwachtingen van ontmoetingen tegengaan het beste Tijdens de cursus Vrienden maken kun je leren van Context Haaglanden ontwikkelen vereenzaamde volwassenen een actieve houding en realistische verwachtingen ten aanzien van het sluiten en onderhouden van vriendschappen Ook het doen van vrijwilligerswerk werkt tegen eenzaamheid Eenzame mensen ontmoeten op regelmatige basis andere mensen en krijgen een positiever zelfbeeld en een groter zelfvertrouwen De methoden Ongekend talent van Pluspunt Rotterdam en Senioren voor uw gemeente van Bureau Senia stimuleren vrijwilligerswerk onder ouderen Vereenzaming vraagt kortom om een meer structurele aanpak Er zijn veel methoden die

  Original URL path: https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/aanpak-eenzaamheid-blijft-vaak-steken-symptoombestrijding (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Onderzoek naar gebruik databank Effectieve sociale interventies | Movisie
  sociale interventies Het is een hulpmiddel voor professionals gemeenten en burgers om sociale problemen met passende interventies op te lossen Movisie heeft een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar het daadwerkelijke gebruik van de databank Welke factoren beïnvloeden het gebruik van deze databank De jubilerende databank wordt goed bezocht In 2013 werden de interventiebeschrijvingen gemiddeld ruim 4000 keer per maand geraadpleegd en in 2014 is dit gestegen naar ruim 5000 keer per maand Voor het gebruikersonderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank De volgende 3 factoren beïnvloeden hun gebruik van de databank 1 Vertrouwen in kwaliteit Een groot deel van de respondenten noemt als belangrijkste voordeel van effectieve interventies in de databank dat je meer kunt vertrouwen op de kwaliteit Daarbij kan de databank professionals helpen om nut en noodzaak van hun werk toe te lichten en te verantwoorden Bewust bekwaam handelen wordt belangrijker wat doen wij en waarom zo blijkt uit de interviews Zowel uitvoeringsorganisaties als opdrachtgevers vragen immers vaker om onderbouwing en naar resultaten van het sociaal werk Movisie is in 2015 gestart met de beoordeling van interventies op beschrijving Goed beschreven onderbouwing Goed onderbouwd en effectiviteit Effectiviteit Zo wordt de kwaliteit en onderbouwing van interventies nog duidelijker Hierdoor kunt u weer makkelijker laten zien waarom u hebt gekozen voor die aanpak 2 Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling Uit de interviews komt naar voren dat veel organisaties vooral naar nieuwe interventies zoeken om handen en voeten te geven aan recente ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl De Kanteling of aanpassingen in de werkwijze vanwege bezuinigingen en de decentralisaties Ook nieuwe doelgroepen of sociale problemen zijn aanleiding om de databank te raadplegen In de vernieuwde databank vindt u binnenkort informatie over interventies die aansluiten bij De Kanteling Deze interventies benutten de eigen kracht van mensen versterken zelfredzaamheid en betrekken het eigen sociale netwerk van de burger cliënt 3 Het belang van maatwerk Ondanks de toenemende interesse bestaat er bij stafmedewerkers twijfel over de toepasbaarheid van effectieve interventies Als reden om de databank niet te gebruiken noemen respondenten het belang van maatwerk Bestaande interventies passen naar hun idee niet altijd in de lokale situatie of bij de doelgroep Zij geven de voorkeur aan eigen interventies of het aanpassen van bestaande interventies Ook twijfelen sommige respondenten over het belang van bewezen effectieve interventies omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de effectiviteit van de hulpverlening vooral afhangt van een goede professional die gebruik maakt van zijn ervaring en intuïtie In de nieuwe databank benadrukt Movisie en zal dit blijvend doen dat het gebruik van bestaande interventies en interventies uit de databank ruimte laat voor maatwerk en de expertise van de professional Gebruikersonderzoek databank Effectieve sociale interventies Hoe maken maatschappelijke organisaties en professionals gebruik van de databank Effectieve sociale interventies Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen met 18 stafmedewerkers en managers die geselecteerd zijn op bekendheid met de databank Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in wat professionals uitvoerende professionals staf en

  Original URL path: https://www.movisie.nl/comment/reply/29167 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Aan de slag met sociale wijkteams | Movisie
  u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Aan de slag met sociale wijkteams Vorige pagina Aan de slag met sociale wijkteams Tips en ervaringen uit de praktijk van Lelystad Groningen Venlo en Utrecht publicatie januari 2014 Sociale wijkteams zijn in opmars Door te werken met sociale wijkteams proberen gemeenten aanbod en vraag van zorg in de wijk dichterbij elkaar te brengen gebruikmakend van de eigen kracht van burgers Dit moet leiden tot meer preventie en minder beroep op de 2e lijns zorg Met betere hulpverlening en besparing van middelen als resultaat Movisie wil met deze publicatie professionals en managers die gaan werken in een sociaal wijkteam een inkijk geven in de praktijk en leerervaringen delen Auteur Kuiper C Kluft M Grinsven S van Bruijn D de Uitgever

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/aan-slag-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Samenwerken in de wijk | Movisie
  huiselijk geweld Lees verder Gemeentecongres sociale ondernemingen Social Enterprise NL en Movisie organiseren op 17 september 2015 een congres voor gemeenten waarin de waarde van sociale ondernemingen centraal staat Kennisuitwisseling en leren van elkaar is cruciaal meld u ook aan Lees verder Stappen in buurt en dorpskracht Dit E boek is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning Samenwerken in de wijk Vorige pagina Samenwerken in de wijk Actuele analyse van sociale wijkteams publicatie oktober 2013 Sociale wijkteams zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl heeft de samenwerking tussen sociale professionals en daarmee de sociale wijkteams een flinke impuls gekregen Het programma Sociaal Werk in de Wijk SWW volgt van dichtbij tien sociale wijkteams verspreid over het land Samen met de deelnemende werkveldorganisaties ondersteunen we deze teams bij vernieuwingen in de praktijk en beschrijven we de ontwikkeling die ze doormaken In deze brochure geven we weer wat een sociaal wijkteam in essentie behelst op basis van de analyse van

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/samenwerken-wijk (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Trefwoord integrale teams | Movisie
  de motivatie netwerken zeggenschap en kracht van alle teamleden in kaart te brengen Door de uitkomsten van de reflectietool onderling te bespreken kunnen afspraken gemaakt worden over wat door wie aangepakt moet worden Wil je Naar een succesvol sociaal wijkteam dé blauwdruk bestaat niet Artikelen 24 oktober 2013 Als kennisinstituut ontwikkelen we kennis met over en voor sociale wijkteams Met deze kennis begeleiden we op verschillende plaatsen wijkteams vanaf de visievorming tot de implementatie en monitoring Wat zijn daarbij aandachtspunten Centraal bij de Samenwerken in de wijk Publicaties 22 oktober 2013 Sociale wijkteams zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl heeft de samenwerking tussen sociale professionals en daarmee de sociale wijkteams een flinke impuls MOVISIE bundelt kennis uit onderzoek en praktijk voor het optimaal functioneren van sociale wijkteams Publicaties 21 oktober 2013 Met de decentralisaties van de AWBZ Jeugdzorg Participatiewet en Passend onderwijs komt de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten te liggen Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in om de eerste lijn te versterken MOVISIE geeft Burgerkracht in de wijk Publicaties 17 oktober 2013 De verzorgingsstaat schudt op zijn grondvesten de participatiesamenleving is op komst Gemeenten staan voor de opgave om drie gigantische decentralisaties werkbaar te maken maatschappelijke ondersteuning jeugdzorg en werk Sociale wijkteams zijn Praktijkbeschrijvingen samenwerken in de wijk Publicaties 16 oktober 2013 Sociale wijkteams kennen vele verschijningsvormen Zo is er een groot verschil te zien in de samenstelling van de teams Maar ook de doelen en de doelgroepen die bereikt worden lopen uiteen De beschrijvingen maken deel uit van de zoektocht naar het Quickscan sociale wijkteams Publicaties 16 oktober 2013 In veel gemeenten zijn experimenten en of pilots gestart rondom het fenomeen van sociale wijkteams Hiermee willen gemeenten komen tot 1 toegangspoort integrale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/trefwoord/integrale-teams (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Sociale wijkteams werken integraal in de buurt
  slag met sociale wijkteams 4 Movisie 2014 over hun nieuwe werkwijze Een voorbeeld van wat we nu anders doen is de aanpak van jeugdoverlast We werken in de nieuwe aanpak veel collectiever en meer integraal We houden bijvoorbeeld gezinsgesprekken met ouders in plaats van dat we alleen de jongeren betrekken in onze aanpak Door een goede mix van individueel en collectief en het beter benutten van het opbouwwerk worden problemen veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt en daardoor sneller opgelost De onderlinge lijnen zijn ook veel korter en in de onderlinge communicatie bellen sms en en appen we elkaar gemakkelijk Problemen worden veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt Oog voor de wijk Tegelijkertijd is integraal werken niet zomaar mensen bij elkaar zetten omdát je integraal wilt werken aldus Anneke van der Ven Je doet het vanwege de achterliggende vraag wat heeft deze wijk nodig De zwakke en sterke kanten kunnen in iedere wijk of in iedere dorpskern anders liggen Dat brengt andere vragen andere problemen en andere mogelijkheden met zich mee In Nijmegen zorgt de ZZG Zorggroep voor wijkverpleging in alle wijkteams van de stad Cecile Steentjes is ZZG programmamanager en coördinator van de wijkverpleging in de sociale wijkteams in de wijken van de stad Nijmegen Zij ziet in de praktijk dat ieder team anders is zo vertelt ze op de website van In voor zorg 5 Geen wijk is hetzelfde Daarom heeft elk sociaal wijkteam een andere samenstelling Zijn er bijvoorbeeld veel ouderen in een wijk of jonge gezinnen dan zie je dat terug in de professionals die deel uitmaken van het team Vast vertegenwoordigd zijn wel altijd maatschappelijk werk een Wmo consulent opbouwwerker en een wijkverpleegkundige Het sociale wijkteam fungeert als de voelsprieten oren en ogen van de wijk en speelt in op de vragen die spelen bij de bewoners Gezamenlijke werkwijze Volgens Anneke van der Ven gaat integraal werken niet alleen over samen in een team zitten maar ook over een gezamenlijke werkwijze Er moet ruimte zijn om naar elkaar te luisteren en bijvoorbeeld samen een stijl van werken ontwikkelen Het helpt als je een vergelijkbare visie hebt op je werkwijze Als de politie of de sociale dienst in het wijkteam zitten kunnen de meningen over wat er nodig is gemakkelijk in strijd zijn met elkaar handhaven of ondersteunen Daar moet je dan samen uitkomen Een visie delen én een gezamenlijke werkwijze ontwikkelen kosten tijd Juist in deze startfase is het goed om tijd te reserveren om elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen Je hoeft het niet allemaal direct te weten en te kunnen Juist in deze startfase is het goed om tijd te reserveren om elkaar en elkaars werkwijze te leren kennen Voor elkaar klaar staan René Paulissen teamleider van het sociale wijkteam in Beijum komt ook aan het woord in Aan de slag met sociale wijkteams 4 Movisie 2014 Hij vertelt hoe zijn team de tijd nam om elkaar te leren kennen Toen de eerste meldingen binnen kwamen

  Original URL path: https://www.movisie.nl/print/artikel/sociale-wijkteams-werken-integraal-buurt (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Naar een succesvol sociaal wijkteam: dé blauwdruk bestaat niet | Movisie
  sociale vragen De professional is in onze ogen een belangrijke sleutelfiguur bij deze veranderingen Ook hun kennis houding en vaardigheden zullen moeten mee veranderen Dat kan door middel van leren in de praktijk actie leren Professionals dienen de ruimte te krijgen om het beste uit zichzelf te halen interdisciplinair te leren werken en de eigen mogelijkheden en beperkingen te leren kennen Hun werkterrein daarbij is de leefwereld van cliënten bewoners en vrijwilligers In de nieuwe brochure Samenwerken in de wijk actuele analyse van sociale wijkteams leest u hoe een sociaal wijkteam werkt op basis van praktijkervaringen en meer toepasbare informatie Deze brochure is gratis te downloaden via onze website 5 Heldere kaders Een heldere visie een goed plan en een transparante organisatie van het werk zijn de onmisbare randvoorwaarden van een goed functionerend sociaal wijkteam Vormen van zelfsturing coaching op afstand programmasturing meewerkende teamleiders zijn vaak ingrediënten van de nieuwe werkwijze Die aanpak verdraagt zich slecht met hiërarchische aansturing en louter afrekenen op prestaties Door te sturen op vertrouwen komen mensen in hun eigen kracht te staan 6 Eenvoudig en dichtbij Sociale wijkteams zijn niet de oplossing voor alle problemen Ze vormen wel een mogelijk antwoord op een sterk vereenvoudigd sociaal domein waarin cliënten en burgers de regie over hun sociale leven dienen te nemen en daarbij kort en goed ondersteund te worden Ook kunnen sociale teams helpen bij een sterk gekrompen budget de ondersteuning in het sociale domein op een beschaafd niveau te handhaven Interdisciplinaire wijkteams zijn vooral sterk in de eerste lijn De sociale professionals werken voor bewoners vrijwilligers en cliënten als generalisten en beschikken binnen het team over specifieke expertise op verschillende terreinen Daarbij kunnen ze het merendeel van de vraag in een wijk oppakken sommigen hebben het over 80 procent Bij meer complexe of specialistische vragen kunnen zij snel schakelen met specialisten in de tweede lijn 7 Reële verwachtingen Burgers en groepen in kwetsbare omstandigheden hebben te maken met sociaaleconomische tekorten zijn aangewezen op goedkope huisvesting zijn laag opgeleid en of hebben fysieke verstandelijke of mentale beperkingen Ook hebben ze vaak beperkte sociale netwerken en minder toegang tot voorzieningen Hoewel succes niet gegarandeerd is kan ondersteuning van sociale wijkteams deze burgers krachtiger maken Door ondersteuning van het wijkteam kunnen ze mogelijk hun tekorten compenseren terugdringen en soms zelfs overwinnen Ook leren ze beter gebruik te maken van de mogelijkheden die ze wel hebben Mensen in kwetsbare omstandigheden zullen er altijd zijn Duurzame verbetering in wijken vragen daarom langdurige investeringen van alle betrokken sectoren Ervaring wijst uit dat het één of soms wel twee jaar duurt voordat bewoners sociale wijkteams en andere partijen goed op elkaar zijn ingespeeld Paul Vlaar en Martin Zuithof red Actuele analyse van sociale wijkteams Movisie volgt sociale wijkteams van dichtbij als partner in het programma Sociaal Werk in de Wijk Bekijk voor meer informatie over sociale wijkteams de website van het programma of kijk op movisie nl trefwoord sociale wijkteams Zoekt u ondersteuning bij de opzet van sociale wijkteams Movisie adviseert doet

  Original URL path: https://www.movisie.nl/artikel/naar-succesvol-sociaal-wijkteam-d%C3%A9-blauwdruk-bestaat-niet (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • MOVISIE bundelt kennis uit onderzoek en praktijk voor het optimaal functioneren van sociale wijkteams | Movisie
  is de zevende en laatste versie over burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken Lees verder Je wijkteam professioneel organiseren Integrale ondersteuning bieden aan mensen in de wijk of het dorp zelfredzaamheid bevorderen en zorg en ondersteuning op elkaar afstemmen Hoe doe je dat Lees verder Vorige Pauzeren Volgende Home kennisdossiers Zorg en ondersteuning MOVISIE bundelt kennis uit onderzoek en praktijk voor het optimaal functioneren van sociale wijkteams Vorige pagina MOVISIE bundelt kennis uit onderzoek en praktijk voor het optimaal functioneren van sociale wijkteams publicatie oktober 2013 Met de decentralisaties van de AWBZ Jeugdzorg Participatiewet en Passend onderwijs komt de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten te liggen Veel gemeenten zetten sociale wijkteams in om de eerste lijn te versterken MOVISIE geeft antwoord op actuele vragen bij de inzet van multidisciplinaire wijkteams Wat is het doel en de opdracht van een sociaal wijkteam Welke samenstelling heeft een sociaal wijkteam Wat is de rol van de gemeente de sociale professional en de bewoner Hoe werkt een sociaal wijkteam En hoe kunnen effecten worden gemonitord Hoe kan een sociaal wijkteam burgers betrekken MOVISIE volgt en ondersteunt sociale

  Original URL path: https://www.movisie.nl/publicaties/movisie-bundelt-kennis-uit-onderzoek-praktijk-optimaal-functioneren-sociale-wijkteams (2015-06-23)
  Open archived version from archive